Distribution av NOTAM PIB begränsad

Senaste nyheterna

2021-12-08

AROWeb Färdplansinlämning är stängd 21-12-09 mellan 1300-1430 SNT

2021-12-02

Förändringar i Flygvädertjänsten 27/1 2022

SMHI planerar en förändring i utfärdandetider för Lång-TAF (FT TAF)
2021-11-29

AIRAC AIP AMDT 6 Effective 02 DEC 2021

2021-11-16

SIGMET Europa

2021-11-04

Vulkanisk aska och VAR-blankett