Distribution av NOTAM PIB begränsad

Senaste nyheterna

2021-12-02

Förändringar i Flygvädertjänsten 27/1 2022

SMHI planerar en förändring i utfärdandetider för Lång-TAF (FT TAF)
2021-08-11

Distribution av NOTAM PIB begränsad

Temporär PIB finns i AROWeb menyn AIS/Länkar/Sverige PIB EAD
2021-06-02

Avslutande av färdplan ref ES AIP ENR 1.10

komplettering med telefonnummer till ACC områdeskontrollen