Distribution av NOTAM PIB begränsad

Senaste nyheterna

2021-08-24

Försämrad upplösning på NSWC kartan

2021-08-11

Distribution av NOTAM PIB begränsad

Temporär PIB finns i AROWeb menyn AIS/Länkar/Sverige PIB EAD
2021-06-02

Avslutande av färdplan ref ES AIP ENR 1.10

komplettering med telefonnummer till ACC områdeskontrollen
2020-11-04

Ruttbeskrivning i färdplan

Artikel angående vilka punkter som är tillåtna att ange i FPL fält 15