Nyheter

Avsluta färdplan, ref ES AIP sida ENR 1.10-4

2023-01-12
Gällande telefonnummer till ACC, områdeskontroll för avslut av FPL

När så är brukligt enligt föreskrifter i ES AIP_ENR_1.10-4

Använd följande telefonnummer till AOR/ansvarsområden i svenskt FIR:

Stockholm ACC (AOR) +46 (0) 8 585 54505

Malmö ACC (AOR) +46 (0) 40 613 2405