Distribution av NOTAM PIB begränsad

Nyheter

Förändringar i Flygvädertjänsten 27/1 2022

2021-12-02
SMHI planerar en förändring i utfärdandetider för Lång-TAF (FT TAF)

Från och med den 27/1 2022 kommer SMHI att utfärda 24-timmars TAF för ESSA, ESGG, ESMS och ESKN var tredje timme istället för var sjätte timme som det är idag.

Giltighetstiderna på TAF kommer vara 0024, 0303, 0606, 0909, 1212, 1515, 1818 och 2121 och bulletinen FTSN31 ESWI kommer distribueras med headingtid 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20 och 23 på samma sätt som FCSN-bulletiner.

 

Förändringen görs enligt beviljad ALTMOC till (EU) 2017/373, AMC1 MET.TR.220(c) för att leva upp till önskemål från brukare och för att ensa produktionen med närliggande länder.

AIRAC AIP AMDT 6 Effective 02 DEC 2021

2021-11-29

SIGMET Europa

2021-11-16

Vulkanisk aska och VAR-blankett

2021-11-04

Felaktig presentation av SNOWTAM

2021-11-04

Distribution av NOTAM PIB begränsad

2021-08-11
Temporär PIB finns i AROWeb menyn AIS/Länkar/Sverige PIB EAD

Avslutande av färdplan ref ES AIP ENR 1.10

2021-06-02
komplettering med telefonnummer till ACC områdeskontrollen