AROWeb – AIS MET och Färdplanering

Nyheter

Väderradar

2017-10-31

Väderradar Leksand tas ur bruk 6/11. Den beräknas vara tillbaka i slutet av december. Detta är fortsättningen av SMHIs arbete med att uppgradera samtliga väderradar.