Distribution av NOTAM PIB begränsad

Nyheter

AIRAC AIP AMDT 3 EFFECTIVE 19 MAY 2022

2022-05-16

EAD BASIC får inte längre användas för operativt bruk

2022-05-02

Avsluta färdplan, ref ES AIP sida ENR 1.10-4

2022-01-27
Gällande telefonnummer till ACC, områdeskontroll för avslut av FPL

Distribution av NOTAM PIB begränsad

2021-08-11
Temporär PIB finns i AROWeb menyn AIS/Länkar/Sverige PIB EAD