Nyheter

AVSKAFFANDE AV IAIP PÅ PAPPER

2018-06-19

Den svenska flygbriefingtjänsten kommer under sommaren 2018 att förändra distributionssättet för sina civila produkter. Civil aeronautisk information med ikraftträdandedatum den 21 juni 2018 (AIRAC-datum) är den sista som kommer att tryckas på papper och distribueras via ordinarie postgång. Detta gäller både AIP-ändringar (AMDT), supplement (SUP), informationscirkulär för luftfarten (AIC) och NOTAM-sammanställningar. De användare som haft en pappersprenumeration på dessa produkter kommer inte att faktureras för perioden 1 januari 2018 till 21 juni 2018.

Prenumeranter och övriga användare av någon av dessa produkter kommer för information som börjar gälla efter 21 juni 2018 vara hänvisade till flygbriefingtjänstens webbsida https://lfv.se/iaip. Där finns redan alla ovan nämnda produkter tillgängliga on-line, möjlighet finns också att ladda ned samtliga produkter för senare användning off-line.

Informationen på https://lfv.se/iaip är gratis och tillgänglig för alla. Inget användarnamn eller lösenord behövs. Inga påminnelser kommer att skickas ut när ny information publiceras, det är således användarens eget ansvar att se till att man tagit del av aktuell information.

AIP AIRAC AMDT 21 JUN 2018

2018-06-18
AIP AIRAC AMDT 21 JUN 2018

LONG ACK

2018-06-09
Du har fått en Accepterad FPL med ändring

Påminnelse om att komma ihåg att avsluta färdplan

2018-05-19

Information för dig som flyger UAV

2018-05-09
Användbara länkar