Nyheter

MET grafisk LHP ny funktion - Ruttprognos (Route forecast)

2023-05-26
Nu finns möjligheten att ta fram en ruttprognos i grafiska LHP

Uppe i väntra hörnet av kartan finns en "Create route"-knapp. Genom att aktivera den kan man klicka fram en rutt och sedan med ett dubbelklick få fram en ruttprognos (blir valbar uppe i listen ovanför kartan)

Mer detaljerad information finns i användarmanualen för LHP:

https://www.northavimet.com/fileadmin/user_upload/Northavimet_User_Guide_20230523.pdf

 

Avsluta färdplan, ref ES AIP sida ENR 1.10-4

2023-01-12
Gällande telefonnummer till ACC, områdeskontroll för avslut av FPL