Nyheter

Ändringar på NSWC 210128

2021-01-15

Förändringar i Flygvädertjänsten

SMHI planerar en mindre förändring

NSWC 28/1 2021

Utsnittet på NSWC förändras något den 28/1. Detta för att få med mer av Norska havet.

I samband med detta kommer kartan också att bli ett samarbete mellan Sverige, Finland, Danmark och Norge. Produktionen sker fortfarande i Sverige och Finland men med input och kommentarer från danska och norska vädertjänsten.

Övriga nyheter:

Ett tecken för "Mountain Obscuration" tillkommer. Detta ska användas när berg täcks av moln.


I teckenförklaringen beskrivs nu den gula streckade linjen bara som "ceiling<1000ft and/or visibility<5km" och "(IMC)" har tagits bort. 
Ruttbeskrivning i färdplan

2020-11-04
Artikel angående vilka punkter som är tillåtna att ange i FPL fält 15