AROWeb – AIS MET och Färdplanering

Nyheter

Om du inte lyckas skicka färdplanen

2017-03-22
Töm temporära internetfiler/cacheminnet


En ny version av AROWeb är driftsatt. Detta kan innebära att man som användare misslyckas med att skicka in färdplaner. Lösningen är oftast att tömma temporära internetfiler/cacheminnet i webbläsaren. I de vanligaste webbläsarna görs detta med tangenterna CTRL+F5.

I mobila enheter kan man behöva gå in under inställningar-Safari eller Inställningar-Program.

Vi har också noterat att man i vissa fall måste göra åtgärden flera gånger.


Denna nyhet kommer att kompletteras med en översiktlig beskrivning av ändringarna.

Ny Låghöjdsprognos

2017-01-21
25/1 2017 lanserar SMHI en ny visualisering av låghöjdsprognosen

Väderradar Hudiksvall

2016-11-15