AROWeb – AIS MET och Färdplanering

Nyheter

Informationsfolder till VFR-piloter

2017-04-26

Denna folder är framtagen gemensamt av LFV och NUAC, med syfte att påminna VFR-piloter om några viktiga områden, för att förebygga luftrumsintrång i svensk kontrollerad luft.

Informationen är avsedd för de som flyger och får därför kopieras och spridas fritt. Innehållet är inte regeltext utan skall bara ses som information och goda råd inför VFR-flygning.

Se informationen här

AIP AIRAC AMDT 27 APRIL 2017 NIL

2017-04-24

Om du inte lyckas skicka färdplanen

2017-03-22
Töm temporära internetfiler/cacheminnet

Ny Låghöjdsprognos

2017-01-21
25/1 2017 lanserar SMHI en ny visualisering av låghöjdsprognosen