LHP Område 1

Översikt

ÄNDRAD ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se1 UTFÄRDAD 010416
GÄLLANDE DEN 1 APRIL 2023 MELLAN 04 OCH 12 UTC


Väderöversikt
Se väderöversikt för område se2 + se3
Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
04-08UTC: I hela området

Måttlig eller svår isbildning
04-08UTC: I hela området

Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden

Hela Område 1

ÄNDRAD PROGNOS FÖR OMRÅDE se11 UTFÄRDAD 010416
GÄLLANDE DEN 1 APRIL 2023 MELLAN 04 OCH 12 UTC


Måttlig eller svår turbulens
04-12UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
04-06UTC: I hela området: måttlig isbildning 1000ft - FL070
06-08UTC: Område se11c,se11h,se11f: måttlig isbildning 4000ft - > FL125
 
06-10UTC: Område se11g: måttlig isbildning 4000ft - > FL125
 
06-12UTC: Område se11i: måttlig isbildning 4000ft - > FL125
 Område se11a,se11e,se11d,se11b: Väntas inte förekomma under perioden
 
08-12UTC: Område se11c,se11h,se11f: Väntas inte förekomma under perioden
 
10-12UTC: Område se11g: Väntas inte förekomma under perioden
 

Sikt/Väder/Moln
04-06UTC: Område se11a: Sikt >8km. Molnbas 500ft - >4000ft.
 Område se11e,se11d,se11c,se11b,se11i,se11h,se11g,se11f: Sikt >8km. Molnbas 1500ft - 2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
06-08UTC: Område se11a: Sikt >8km. Molnbas 1500ft - >4000ft.
 Område se11c,se11h,se11f: Sikt 3km - >8km i duggregn, regn. Molnbas 500ft - >4000ft.
 Område se11e,se11d,se11b: Sikt >8km. Molnbas >4000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 Område se11i,se11g: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i duggregn, regn. Molnbas 1500ft - 2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
08-10UTC: Område se11c,se11f: Sikt >8km. Molnbas 1500ft - >4000ft.
 Område se11i,se11g: Sikt 3km - >8km i duggregn, regn. Molnbas 500ft - >4000ft.
 
08-12UTC: Område se11a,se11e,se11d,se11b: Sikt >8km. Molnbas >4000ft.
 Område se11h: Sikt >8km. Molnbas 1500ft - >4000ft.
 
10-12UTC: Område se11c,se11f: Sikt >8km. Molnbas >4000ft.
 Område se11g: Sikt >8km. Molnbas 1500ft - >4000ft.
 Område se11i: Sikt 3km - >8km i duggregn, regn. Molnbas 1000ft - >4000ft.
 

Molnöversida
04-06UTC: Område se11c,se11i,se11h,se11g,se11f: Molnöversida FL070.
 Område se11a: Molnöversida > FL125.
 
04-08UTC: Område se11e,se11d,se11b: Molnöversida FL070.
 
06-08UTC: Område se11a: Molnöversida FL070.
 Område se11c,se11h,se11f: Molnöversida > FL125.
 
06-10UTC: Område se11g: Molnöversida > FL125.
 
06-12UTC: Område se11i: Molnöversida > FL125.
 
08-10UTC: Område se11c,se11f: Molnöversida FL070.
 
08-12UTC: Område se11h: Molnöversida FL070.
 Område se11a,se11e,se11d,se11b: Ingen prognos
 
10-12UTC: Område se11g: Molnöversida FL070.
 Område se11c,se11f: Ingen prognos
 

CB/TCU Moln
04-12UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
04-06UTC: Område se11d,se11b,se11h,se11f: Noll grader SFC - FL060, Minusgrader 1500ft - 3000ft.
 Område se11c,se11g: Noll grader 4000ft - FL060, Minusgrader 1500ft - 3000ft.
 
04-08UTC: Område se11a,se11e: Noll grader SFC - 1000ft.
 Område se11i: Noll grader SFC - FL060, Minusgrader 1500ft - 3000ft.
 
06-08UTC: Område se11d,se11b,se11h,se11f: Noll grader SFC - 1000ft.
 Område se11c,se11g: Noll grader SFC - FL060, Minusgrader 1500ft - 3000ft.
 
08-10UTC: I hela området: Noll grader SFC - 1500ft.
10-12UTC: I hela området: Noll grader 1000ft - 2000ft.

Vind vid marken
04-06UTC: Område se11a: NO-O/8-21 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se11h: NO/7-29 knop, byar upp till 39 knop.
 Område se11f: NO-O/6-19 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se11b: NO-O/9-22 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se11g: NO-O/11-29 knop, byar upp till 38 knop.
 Område se11d: NO-O/6-21 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se11c: NO-O/8-18 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se11i: NO/14-29 knop, byar upp till 41 knop.
 Område se11e: NO/5-10 knop, byar upp till 21 knop.
 
06-08UTC: Område se11c: NO-O/8-19 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se11h: NO/7-28 knop, byar upp till 38 knop.
 Område se11e: NO/6-10 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se11d: NO-O/7-20 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se11b: NO-O/10-21 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se11g: NO-O/11-29 knop, byar upp till 37 knop.
 Område se11a: NO-O/8-20 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se11i: NO/13-28 knop, byar upp till 40 knop.
 
06-10UTC: Område se11f: NO-O/7-19 knop, byar upp till 32 knop.
 
08-10UTC: Område se11a: NO-O/8-19 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se11c: NO-O/8-18 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se11g: NO-O/12-29 knop, byar upp till 38 knop.
 Område se11d: NO-O/7-17 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se11i: NO/13-28 knop, byar upp till 37 knop.
 Område se11h: NO/8-27 knop, byar upp till 37 knop.
 Område se11b: NO-O/10-19 knop, byar upp till 27 knop.
 
08-12UTC: Område se11e: NO-O/6-11 knop, byar upp till 23 knop.
 
10-12UTC: Område se11f: NO-O/6-19 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se11d: NO-O/7-17 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se11g: NO-O/13-28 knop, byar upp till 37 knop.
 Område se11c: NO-O/8-18 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se11i: NO/13-27 knop, byar upp till 38 knop.
 Område se11h: NO-O/7-27 knop, byar upp till 36 knop.
 Område se11b: NO-O/9-18 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se11a: NO-O/7-17 knop, byar upp till 25 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området

2000ft:
04-06UTC: 70/36kt -2.
06-08UTC: 70/33kt -3.
08-10UTC: 70/29kt -3.
10-12UTC: 60/28kt -1.

FL050:
04-06UTC: 60/16kt -1.
06-08UTC: 70/18kt -2.
08-10UTC: 70/22kt -3.
10-12UTC: 70/26kt -3.

FL100:
04-06UTC: 30/13kt -9.
06-08UTC: 30/16kt -9.
08-10UTC: 20/19kt -9.
10-12UTC: 20/23kt -9.

Lägsta QNH
04-06UTC: I hela området: 1000 hPa
06-08UTC: I hela området: 1001 hPa
08-10UTC: I hela området: 1003 hPa
10-12UTC: I hela området: 1004 hPa

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

 • Informationen är ej uppdaterad. Kontakta FPC.