Distribution av NOTAM PIB begränsad

LHP Område 1

Översikt

ÄNDRAD ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se1 UTFÄRDAD 230317
GÄLLANDE DEN 23 OKTOBER 2021 MELLAN 04 OCH 12 UTC


Väderöversikt
Se väderöversikt för område se2 + se3

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
Väntas inte förekomma under perioden.

Måttlig eller svår isbildning
Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden

Hela Område 1

ÄNDRAD PROGNOS FÖR OMRÅDE se11 UTFÄRDAD 230317
GÄLLANDE DEN 23 OKTOBER 2021 MELLAN 04 OCH 12 UTC

Måttlig eller svår turbulens
04-12UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
04-12UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
04-12UTC: Område se11a,se11e,se11d,se11h,se11g: Sikt 5km - >8km i regnskurar. Molnbas 2000ft - >4000ft.
 Område se11c,se11b,se11i,se11f: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regnskurar. Molnbas >4000ft, lokalt 2000ft - 4000ft.
 

Molnöversida
04-12UTC: I hela området:  Molnöversida  > FL125.

CB/TCU Moln
04-12UTC: I hela området:  ISOL CB

Nollgradersisoterm
04-12UTC: Noll grader 3000ft - 4000ft.

Vind vid marken
04-06UTC: Område se11h: V-NV/3-25 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se11e: V-NV/3-7 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se11a: N/1-21 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se11d: NV-N/2-21 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se11g: V-NV/8-29 knop, byar upp till 39 knop.
 Område se11i: V-NV/10-28 knop, byar upp till 37 knop.
 Område se11c: V-NV/7-25 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se11f: V-NV/3-22 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se11b: NV-N/13-23 knop, byar upp till 31 knop.
 
06-08UTC: Område se11a: N/0-20 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se11b: N/5-18 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se11c: V-NV/3-24 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se11i: NV/8-27 knop, byar upp till 37 knop.
 Område se11h: NV/3-21 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se11f: V-NV/1-21 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se11d: NV-N/0-18 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se11e: V-NV/1-6 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se11g: V-NV/8-26 knop, byar upp till 35 knop.
 
08-10UTC: Område se11h: NV/5-19 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se11e: NV/4-12 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se11d: NV-N/3-15 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se11f: NV/4-19 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se11c: NV/4-21 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se11a: N/3-15 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se11i: NV/7-24 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se11b: N/6-16 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se11g: NV/8-24 knop, byar upp till 33 knop.
 
10-12UTC: Område se11b: NV-N/8-13 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se11c,se11h: NV/6-17 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se11e: NV/5-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se11a: NV-N/4-12 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se11i: NV/8-20 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se11f: NV/5-15 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se11d: NV-N/4-12 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se11g: NV/9-21 knop, byar upp till 29 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
04-06UTC: 330/29kt +4.
06-08UTC: 340/24kt +3.
08-10UTC: 330/21kt +3.
10-12UTC: 320/16kt +3.

FL50:
04-06UTC: 320/30kt -3.
06-08UTC: 330/29kt -3.
08-10UTC: 330/28kt -2.
10-12UTC: 330/25kt -2.

FL100: 
04-06UTC: 330/38kt -13.
06-08UTC: 340/39kt -13.
08-10UTC: 340/37kt -13.
10-12UTC: 350/33kt -11.

Lägsta QNH
1008 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
   Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
   För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
   Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

  • Informationen är ej uppdaterad. Kontakta FPC.