LHP Område 1

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se1 UTFÄRDAD 280757
GÄLLANDE DEN 28 JULI 2021 MELLAN 08 OCH 16 UTC


Väderöversikt
Se väderöversikt för område se2 + se3

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
08-16UTC: I hela området


Måttlig eller svår isbildning
08-16UTC: I hela området


Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden

Hela Område 1

PROGNOS FÖR OMRÅDE se11 UTFÄRDAD 280757
GÄLLANDE DEN 28 JULI 2021 MELLAN 08 OCH 16 UTC

Måttlig eller svår turbulens
08-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
08-10UTC: Område se11c: måttlig isbildning FL085 - > FL125
 Område se11i: måttlig isbildning FL095 - > FL125
 Område se11a,se11e,se11d,se11h,se11g,se11f: måttlig isbildning FL085 - > FL125, måttlig isbildning FL095 - > FL125
 
08-14UTC: Område se11b: måttlig isbildning FL085 - > FL125
 
10-14UTC: Område se11a,se11e,se11d: måttlig isbildning FL085 - > FL125
 Område se11c,se11h,se11f: måttlig isbildning FL085 - > FL125, måttlig isbildning FL090 - > FL125
 
10-16UTC: Område se11i,se11g: måttlig isbildning FL090 - > FL125
 
14-16UTC: Område se11a,se11d,se11b: måttlig isbildning FL085 - > FL125, måttlig isbildning FL090 - > FL125
 Område se11e,se11c,se11h,se11f: måttlig isbildning FL090 - > FL125
 

Sikt/Väder/Moln
08-10UTC: Område se11a: Sikt 1.5km - >8km i regnskurar, åska. Molnbas 500ft - 4000ft.
 Område se11e,se11d,se11i,se11h,se11f: Sikt 1.5km - >8km i regnskurar, åska. Molnbas 1000ft - 4000ft.
 
08-16UTC: Område se11c,se11b,se11g: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i regnskurar, åska. Molnbas 2000ft - 4000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 
10-16UTC: Område se11a: Sikt 3km - >8km i regnskurar, åska. Molnbas 1000ft - 4000ft.
 Område se11e,se11d,se11i,se11h,se11f: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i regnskurar, åska. Molnbas 2000ft - 4000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 

Molnöversida
08-16UTC: I hela området: Molnöversida > FL125.

CB/TCU Moln
08-10UTC: Område se11a: OCNL CB, ISOL CB, ISOL EMBD CB
 Område se11e,se11d,se11i,se11h,se11f: ISOL CB, ISOL EMBD CB
 
08-16UTC: Område se11c,se11b,se11g: ISOL CB
 
10-16UTC: Område se11e,se11d,se11i,se11h,se11f: ISOL CB
 Område se11a: OCNL CB, ISOL CB
 

Nollgradersisoterm
08-10UTC: Noll grader FL085 - FL105.
10-12UTC: Noll grader FL085 - FL100.
12-16UTC: Noll grader FL085 - FL110.

Vind vid marken
08-10UTC: Område se11c: S/4-10 knop.
 Område se11g: S-SV/0-8 knop.
 Område se11a: S/1-15 knop.
 Område se11f: S-SV/0-6 knop.
 Område se11e: SO-S/1-5 knop.
 Område se11d: SO-S/2-10 knop.
 Område se11b: S/6-14 knop.
 Område se11i: SO-S/0-13 knop.
 Område se11h: O/0-11 knop.
 
10-12UTC: Område se11a: S/3-16 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se11d: S-SV/2-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se11b: S/5-15 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se11c: S-SV/6-13 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se11g: S-SV/4-15 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se11e,se11f: S-SV/2-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se11h: O-SO/0-10 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se11i: SV/0-13 knop, byar upp till 21 knop.
 
12-14UTC: Område se11e: S-SV/2-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se11i: SV/4-16 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se11h: S/3-15 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se11a: S-SV/3-16 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se11d: S-SV/3-21 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se11c: S-SV/1-16 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se11b: S-SV/2-18 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se11g: SV/5-19 knop, byar upp till 25 knop.
 
12-16UTC: Område se11f: SV/3-14 knop, byar upp till 24 knop.
 
14-16UTC: Område se11a: S-SV/0-20 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se11i: SV-V/5-19 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se11e: SV/2-11 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se11h: SV/6-19 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se11c: SV/6-14 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se11d: S-SV/0-11 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se11b: SV/0-17 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se11g: SV/2-17 knop, byar upp till 23 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
08-10UTC: 210/11kt +14.
10-12UTC: 210/12kt +14.
12-14UTC: 220/15kt +14.
14-16UTC: 230/17kt +14.

FL50:
08-10UTC: 210/19kt +9.
10-12UTC: 220/18kt +9.
12-14UTC: 220/16kt +9.
14-16UTC: 230/18kt +9.

FL100: 
08-10UTC: 210/21kt -1.
10-14UTC: 220/21kt +0.
14-16UTC: 230/22kt +0.

Lägsta QNH
1005 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

 • Informationen är ej uppdaterad. Kontakta FPC.