LHP Område 1

Översikt

ÄNDRAD ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se1 UTFÄRDAD 251751
GÄLLANDE DEN 25 MAJ 2024 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Väderöversikt
Se väderöversikt för område se2 + se3
Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
12-16UTC: I hela området

Måttlig eller svår isbildning
Väntas inte förekomma under perioden
Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden

Hela Område 1

ÄNDRAD PROGNOS FÖR OMRÅDE se11 UTFÄRDAD 251751
GÄLLANDE DEN 25 MAJ 2024 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-14UTC: Område se11a, se11e: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas 2000ft - >4000ft.
 
12-16UTC: Område se11b, se11d: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas 2000ft - >4000ft.
 
12-20UTC: Område se11c, se11g, se11h: Sikt <0.8km - >8km i dis, dimma. Molnbas <500ft - >4000ft.
 Område se11f: Sikt >8km. Molnbas >4000ft, lokalt 2000ft - 4000ft.
 Område se11i: Sikt >8km i dis, lokalt <0.8km i dimma. Molnbas 2000ft - 4000ft, lokalt <500ft.
 
14-16UTC: Område se11a: Sikt 5km - >8km i regnskurar, åska. Molnbas 2000ft - >4000ft.
 
14-20UTC: Område se11e: Sikt >8km. Molnbas >4000ft, lokalt 2000ft - 4000ft.
 
16-20UTC: Område se11a: Sikt 3km - >8km i regnskurar, åska. Molnbas 2000ft - >4000ft.
 Område se11b, se11d: Sikt >8km. Molnbas >4000ft, lokalt 2000ft - 4000ft.
 

Molnöversida
12-14UTC: Område se11e: Molnöversida > FL125.
 
12-16UTC: Område se11b, se11d: Molnöversida > FL125.
 
12-18UTC: Område se11a: Molnöversida > FL125.
 
12-20UTC: Område se11c, se11g, se11h, se11i: Molnöversida 1000ft.
 Område se11f: Ingen prognos
 
14-20UTC: Område se11e: Ingen prognos
 
16-20UTC: Område se11b, se11d: Ingen prognos
 
18-20UTC: Område se11a: Ingen prognos
 

CB/TCU Moln
12-14UTC: Område se11e: isol cb
 
12-16UTC: Område se11b, se11d: isol cb
 
12-18UTC: Område se11a: isol cb
 
12-20UTC: Område se11c, se11f, se11g, se11h, se11i: Väntas inte förekomma under perioden
 
14-20UTC: Område se11e: Väntas inte förekomma under perioden
 
16-20UTC: Område se11b, se11d: Väntas inte förekomma under perioden
 
18-20UTC: Område se11a: Väntas inte förekomma under perioden
 

Nollgradersisoterm
12-20UTC: I hela området: Noll grader FL085 - FL105.

Vind vid marken
12-14UTC: Område se11b: NV-N/3-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se11c: SO-S/1-16 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se11d: O-SO/2-13 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se11e: SO/5-9 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se11f: O-SO/4-13 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se11g: O/7-16 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se11h: O/5-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se11i: O/1-14 knop, byar upp till 19 knop.
 
12-16UTC: Område se11a: NV-N/1-14 knop, byar upp till 21 knop.
 
14-16UTC: Område se11b: N/1-13 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se11c: SO-S/1-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se11d: SO/1-13 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se11e: SO/4-8 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se11f: O-SO/3-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se11g: O/5-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se11h: O/1-11 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se11i: NO-O/1-13 knop, byar upp till 16 knop.
 
16-18UTC: Område se11a: Vrb/0-12 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se11b: Vrb/1-12 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se11c: SO-S/3-11 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se11d: SO/0-12 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se11e: O-SO/2-6 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se11f: O-SO/2-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se11g: O/4-13 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se11h: NO-O/3-13 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se11i: NO/0-15 knop, byar upp till 19 knop.
 
18-20UTC: Område se11a: SO/1-13 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se11b: SO-S/2-11 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se11c: O-SO/0-10 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se11d: SO/0-11 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se11e: O-SO/1-6 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se11f: O/0-7 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se11g: O/4-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se11h: NO/0-14 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se11i: NO/0-16 knop, byar upp till 20 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området

2000ft:
12-14UTC: 130/14kt +15.
14-16UTC: 140/13kt +16.
16-18UTC: 140/12kt +16.
18-20UTC: 120/12kt +16.

FL050:
12-14UTC: 130/20kt +10.
14-16UTC: 140/19kt +10.
16-18UTC: 140/17kt +10.
18-20UTC: 130/17kt +10.

FL100:
12-14UTC: 140/22kt +0.
14-16UTC: 140/20kt +0.
16-18UTC: 130/20kt +0.
18-20UTC: 130/23kt +0.

Lägsta QNH
12-20UTC: I hela området: 1017 hPa

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

ÖVERSIKTLIG PROGNOS FÖR OMRÅDE se1 UTFÄRDAD 251323
GÄLLANDE DEN 26 MAJ 2024 MELLAN 04 OCH 16 UTC


Väderöversikt
Se väderöversikt för område se2 + se3
se11

Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område se11a, se11b, se11c, se11d, se11e, se11f, se11h: Sikt >8km, lokalt regnskurar, åska. Molnbas 2000ft - 4000ft, lokalt >4000ft.
 Område se11g, se11i: Sikt >8km i regnskurar, åska. Molnbas 2000ft - >4000ft.
 
08-12UTC: I hela området: Sikt >8km, lokalt regnskurar, åska. Molnbas >4000ft, lokalt 2000ft - 4000ft.
12-16UTC: Område se11a, se11b, se11c, se11d: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regnskurar, åska. Molnbas >4000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 Område se11e, se11f, se11g, se11h: Sikt 5km - >8km i regnskurar, åska. Molnbas 1500ft - >4000ft.
 Område se11i: Sikt >8km. Molnbas >4000ft, lokalt 2000ft - 4000ft.
 

CB/TCU Moln
04-12UTC: I hela området: isol cb
12-16UTC: Område se11a, se11b, se11c, se11d, se11e, se11f, se11g, se11h: ocnl cb
 Område se11i: Väntas inte förekomma under perioden
 

Vind vid marken
04-08UTC: Område se11a: NO-O/3-11 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se11b: O/2-13 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se11c: O/4-10 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se11d: O/3-10 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se11e: O/0-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se11f: NO-O/3-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se11g: NO-O/3-15 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se11h: NO-O/3-18 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se11i: NO-O/0-18 knop, byar upp till 23 knop.
 
08-12UTC: Område se11a: O-SO/0-16 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se11b: O-SO/6-16 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se11c: O-SO/3-16 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se11d: SO/5-15 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se11e: O-SO/4-10 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se11f: O/0-10 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se11g: NO-O/0-16 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se11h: NO-O/4-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se11i: NO-O/0-17 knop, byar upp till 21 knop.
 
12-16UTC: Område se11a: SO-S/1-17 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se11b: SV-V/1-9 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se11c: SO/1-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se11d: SO/1-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se11e: SO/5-14 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se11f: O/4-13 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se11g: O/9-19 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se11h: O/2-15 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se11i: O/0-14 knop, byar upp till 20 knop.