LHP Område 1

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se1 UTFÄRDAD 311146
GÄLLANDE DEN 31 MARS 2020 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Väderöversikt
Se väderöversikt för område se2 + se3

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
18-20UTC: I hela området


Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området


Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden

Hela Område 1

PROGNOS FÖR OMRÅDE se11 UTFÄRDAD 311146
GÄLLANDE DEN 31 MARS 2020 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-14UTC: Område se11c,se11h,se11f: Väntas inte förekomma under perioden
 
12-16UTC: Område se11i,se11g: Väntas inte förekomma under perioden
 
12-20UTC: Område se11a,se11e,se11d,se11b: måttlig isbildning 2000ft - FL060
 
14-20UTC: Område se11c,se11h,se11f: måttlig isbildning 2000ft - FL060
 
16-20UTC: Område se11i,se11g: måttlig isbildning 2000ft - FL060
 

Sikt/Väder/Moln
12-14UTC: Område se11c,se11h,se11f: Sikt >8km. Molnbas >4000ft.
 Område se11d,se11b: Sikt >8km. Molnbas 2000ft - >4000ft.
 Område se11a: Sikt >8km. Molnbas 2000ft - 4000ft, lokalt >4000ft.
 
12-16UTC: Område se11i,se11g: Sikt >8km. Molnbas >4000ft.
 Område se11e: Sikt >8km. Molnbas 2000ft - >4000ft.
 
14-16UTC: Område se11c,se11f: Sikt >8km. Molnbas 2000ft - >4000ft.
 Område se11d,se11b: Sikt >8km. Molnbas 2000ft - 4000ft, lokalt >4000ft.
 
14-18UTC: Område se11h: Sikt >8km. Molnbas 2000ft - >4000ft.
 Område se11a: Sikt 5km - >8km i regnskurar. Molnbas 1000ft - >4000ft.
 
16-18UTC: Område se11i,se11g: Sikt >8km. Molnbas 2000ft - >4000ft.
 Område se11d,se11b: Sikt 5km - >8km i regnskurar. Molnbas 1000ft - >4000ft.
 Område se11e,se11c,se11f: Sikt >8km. Molnbas 2000ft - 4000ft, lokalt >4000ft.
 
18-20UTC: Område se11a,se11e,se11d,se11c,se11b: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i regnskurar. Molnbas 2000ft - 4000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område se11h,se11g,se11f: Sikt 3km - >8km i regnskurar. Molnbas 500ft - >4000ft.
 Område se11i: Sikt >8km. Molnbas 2000ft - 4000ft, lokalt >4000ft.
 

Molnöversida
12-14UTC: Område se11a: Molnöversida FL060.
 Område se11c,se11h,se11f: Ingen prognos
 
12-16UTC: Område se11d,se11b: Molnöversida FL060.
 Område se11i,se11g: Ingen prognos
 
12-18UTC: Område se11e: Molnöversida FL060.
 
14-18UTC: Område se11c,se11h,se11f: Molnöversida FL060.
 
14-20UTC: Område se11a: Molnöversida FL070.
 
16-18UTC: Område se11g: Molnöversida FL060.
 
16-20UTC: Område se11d,se11b: Molnöversida FL070.
 Område se11i: Molnöversida FL060.
 
18-20UTC: Område se11e,se11c,se11h,se11g,se11f: Molnöversida FL070.
 

CB/TCU Moln
12-14UTC: Område se11a: Väntas inte förekomma under perioden
 
12-16UTC: Område se11d,se11b: Väntas inte förekomma under perioden
 
12-18UTC: Område se11e,se11c,se11h,se11g,se11f: Väntas inte förekomma under perioden
 
12-20UTC: Område se11i: Väntas inte förekomma under perioden
 
14-20UTC: Område se11a: TCU
 
16-20UTC: Område se11d,se11b: TCU
 
18-20UTC: Område se11e,se11c,se11h,se11g,se11f: TCU
 

Nollgradersisoterm
12-16UTC: Noll grader 500ft - 2500ft.
16-18UTC: Noll grader 1500ft - 3000ft.
18-20UTC: Noll grader 1500ft - 3500ft.

Vind vid marken
12-14UTC: Område se11b: SV-V/10-19 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se11g: SV-V/2-19 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se11d: V/8-19 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se11f: V-NV/7-14 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se11c: V-NV/8-14 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se11a: SV-V/9-21 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se11e: V-NV/8-13 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se11i: SV-V/0-18 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se11h: SV-V/4-19 knop, byar upp till 24 knop.
 
14-16UTC: Område se11c: V/8-16 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se11d: V/9-20 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se11e: V/8-15 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se11h: V/9-22 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se11g: SV-V/10-22 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se11i: SV-V/9-22 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se11a: SV-V/8-21 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se11f: V/8-21 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se11b: SV-V/11-20 knop, byar upp till 27 knop.
 
16-18UTC: Område se11e: V/7-14 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se11i: SV-V/10-25 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se11f: V/6-17 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se11g: SV-V/11-24 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se11a: V/9-21 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se11d: V/7-19 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se11c: V/9-19 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se11h: V/6-25 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se11b: V/10-20 knop, byar upp till 27 knop.
 
18-20UTC: Område se11a: V/8-21 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se11h: SV-V/7-24 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se11d: V/8-22 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se11e: V/5-13 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se11g: SV-V/13-24 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se11c: V/9-21 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se11b: V/11-22 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se11i: SV-V/10-25 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se11f: SV-V/6-21 knop, byar upp till 30 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
12-14UTC: 280/17kt -1.
14-16UTC: 280/22kt +0.
16-18UTC: 280/26kt +0.
18-20UTC: 280/30kt +0.

FL50:
12-14UTC: 300/19kt -8.
14-16UTC: 300/23kt -7.
16-18UTC: 300/27kt -6.
18-20UTC: 300/28kt -6.

FL100: 
12-14UTC: 350/22kt -11.
14-16UTC: 340/24kt -10.
16-18UTC: 340/25kt -10.
18-20UTC: 330/23kt -9.

Lägsta QNH
1018 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

ÖVERSIKTLIG PROGNOS FÖR OMRÅDE se1 UTFÄRDAD 311147
GÄLLANDE DEN 1 APRIL 2020 MELLAN 04 OCH 16 UTC


Väderöversikt
Se väderöversikt för område se2 + se3

se11


Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område se11e: Sikt 5km - 8km i dis, lokalt 1.5km - 3km i regnskurar. Molnbas 1500ft - 2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
04-12UTC: Område se11d,se11c,se11h,se11g,se11f: Sikt 1.5km - >8km i dis, regnskurar. Molnbas 500ft - 4000ft.
 Område se11a: Sikt 1.5km - >8km i dis, regnskurar. Molnbas 500ft - >4000ft.
 Område se11b,se11i: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i regnskurar. Molnbas 2000ft - 4000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
08-12UTC: Område se11e: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i dis, regnskurar. Molnbas 1500ft - 2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
12-16UTC: Område se11e: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i regnskurar. Molnbas 1500ft - 2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se11b,se11i: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i regnskurar. Molnbas 2000ft - 4000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se11a: Sikt 3km - >8km i regnskurar. Molnbas 1000ft - >4000ft.
 Område se11d,se11c,se11h,se11g,se11f: Sikt 3km - >8km i regnskurar. Molnbas 1000ft - 4000ft.
 

CB/TCU Moln
04-16UTC: I hela området: TCU

Vind vid marken
04-08UTC: Område se11d: V/6-21 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se11i: V/10-24 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se11b: V/12-21 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se11c: V/8-20 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se11e: V/4-12 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se11h: V/5-23 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se11g: V/10-24 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se11f: V/6-18 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se11a: V/7-22 knop, byar upp till 31 knop.
 
08-12UTC: Område se11f: V/7-19 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se11i: V/12-25 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se11d: V/6-19 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se11b: V/11-21 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se11h: V/9-23 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se11a: V/7-20 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se11g: V/14-24 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se11e: V/6-12 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se11c: V/11-21 knop, byar upp till 29 knop.
 
12-16UTC: Område se11d: V/8-20 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se11g: V/13-24 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se11e: V/5-14 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se11i: V/14-26 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se11a: V-NV/9-22 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se11b: V/12-20 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se11c: V/10-19 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se11h: V/9-24 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se11f: V/9-19 knop, byar upp till 32 knop.