LHP Område 1

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se1 UTFÄRDAD 151149
GÄLLANDE DEN 15 JULI 2020 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Väderöversikt
Se väderöversikt för område se2 + se3

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
12-20UTC: I hela området


Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området


Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden

Hela Område 1

PROGNOS FÖR OMRÅDE se11 UTFÄRDAD 151149
GÄLLANDE DEN 15 JULI 2020 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-14UTC: Område se11f: måttlig isbildning FL070 - > FL125, måttlig isbildning FL060 - FL090
 
12-16UTC: Område se11a,se11e,se11d,se11g: måttlig isbildning FL060 - FL090, måttlig isbildning FL070 - > FL125
 Område se11i,se11h: måttlig isbildning FL070 - > FL125
 
12-18UTC: Område se11b: måttlig isbildning FL060 - FL090
 
12-20UTC: Område se11c: måttlig isbildning FL060 - FL090
 
14-16UTC: Område se11f: måttlig isbildning FL060 - FL090, måttlig isbildning FL070 - > FL125
 
16-18UTC: Område se11a,se11d,se11g,se11f: måttlig isbildning FL060 - FL090
 Område se11e,se11i,se11h: måttlig isbildning FL070 - > FL125, måttlig isbildning FL060 - FL090
 
18-20UTC: Område se11i,se11h,se11g: måttlig isbildning FL060 - FL090, måttlig isbildning FL070 - > FL125
 Område se11e,se11f: måttlig isbildning FL070 - FL090, måttlig isbildning FL060 - FL090, måttlig isbildning FL070 - > FL125
 Område se11d,se11b: måttlig isbildning FL070 - FL090, måttlig isbildning FL060 - FL090
 Område se11a: måttlig isbildning FL070 - FL090
 

Sikt/Väder/Moln
12-14UTC: Område se11e: Sikt 3km - >8km i regnskurar, åska, regn. Molnbas 500ft - 4000ft.
 
12-16UTC: Område se11a: Sikt 3km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 500ft - 4000ft.
 Område se11c: Sikt >8km i regnskurar, lokalt 3km - 5km i åska. Molnbas 2000ft - 4000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se11b: Sikt 3km - >8km i regnskurar, åska. Molnbas 1000ft - 4000ft.
 Område se11d,se11g,se11f: Sikt 3km - >8km i regnskurar, åska, regn. Molnbas 500ft - 4000ft.
 Område se11i,se11h: Sikt 5km - 8km i regn, lokalt 3km - 5km i regnskurar. Molnbas 1500ft - 2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
14-16UTC: Område se11e: Sikt 3km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 500ft - 4000ft.
 
16-18UTC: Område se11c: Sikt >8km i regnskurar, lokalt 3km - 5km i snöhagel, åska. Molnbas 2000ft - 4000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se11d,se11b: Sikt 3km - >8km i regnskurar, snöhagel, åska. Molnbas 1000ft - 4000ft.
 Område se11e,se11i,se11h,se11g,se11f: Sikt 3km - >8km i regnskurar, snöhagel, åska, regn. Molnbas 500ft - 4000ft.
 
16-20UTC: Område se11a: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regnskurar. Molnbas 2000ft - 4000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 
18-20UTC: Område se11c: Sikt >8km i regnskurar, lokalt 3km - 5km i åska. Molnbas 2000ft - 4000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se11d,se11b: Sikt 3km - >8km i regnskurar, åska. Molnbas 1000ft - 4000ft.
 Område se11e,se11i,se11h,se11g,se11f: Sikt 3km - >8km i regnskurar, åska, regn. Molnbas 500ft - 4000ft.
 

Molnöversida
12-16UTC: Område se11a: Molnöversida > FL125.
 
12-20UTC: Område se11e,se11d,se11c,se11b,se11i,se11h,se11g,se11f: Molnöversida > FL125.
 
16-20UTC: Område se11a: Molnöversida FL120.
 

CB/TCU Moln
12-14UTC: Område se11e: TCU, ISOL CB, ISOL EMBD CB
 Område se11f: ISOL CB, ISOL EMBD CB
 
12-16UTC: Område se11d,se11g: TCU, ISOL CB, ISOL EMBD CB
 Område se11a: TCU, ISOL EMBD CB
 Område se11i,se11h: ISOL EMBD CB
 
12-20UTC: Område se11c: ISOL CB
 Område se11b: TCU, ISOL CB
 
14-16UTC: Område se11e: TCU, ISOL EMBD CB
 
14-18UTC: Område se11f: TCU, ISOL CB, ISOL EMBD CB
 
16-18UTC: Område se11e: TCU, ISOL CB, ISOL EMBD CB
 Område se11i,se11h,se11g: ISOL CB, ISOL EMBD CB
 
16-20UTC: Område se11d: TCU, ISOL CB
 Område se11a: TCU
 
18-20UTC: Område se11g: ISOL CB
 Område se11f: TCU, ISOL CB
 Område se11e,se11h: ISOL EMBD CB, TCU, ISOL CB
 Område se11i: ISOL EMBD CB, ISOL CB
 

Nollgradersisoterm
12-20UTC: Noll grader FL070 - FL090.

Vind vid marken
12-14UTC: Område se11a,se11d: V-NV/2-7 knop.
 Område se11h: SV/0-7 knop.
 Område se11c: V-NV/1-7 knop.
 Område se11b: NV/4-7 knop.
 Område se11g: V/0-11 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se11e: V/0-5 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se11i: V-NV/0-9 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se11f: SV-V/0-8 knop, byar upp till 13 knop.
 
14-16UTC: Område se11g: V/1-11 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se11i: V-NV/0-12 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se11f: V/0-8 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se11d: V-NV/2-6 knop.
 Område se11h: SV-V/0-11 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se11b: V-NV/3-7 knop.
 Område se11a: V/0-6 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se11c: NV/0-7 knop.
 Område se11e: V/0-5 knop.
 
16-18UTC: Område se11a: V/1-5 knop.
 Område se11b: NV/2-7 knop.
 Område se11h: V-NV/1-10 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se11c: NV/0-7 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se11e: V-NV/0-4 knop.
 Område se11i: V-NV/4-12 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se11d: NV/1-6 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se11f: V/0-6 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se11g: SV-V/0-8 knop, byar upp till 11 knop.
 
18-20UTC: Område se11i: NV/1-10 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se11b: V-NV/1-7 knop.
 Område se11a: V-NV/0-6 knop.
 Område se11h: V-NV/0-9 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se11c: NV/1-7 knop.
 Område se11e: NV/0-4 knop.
 Område se11g: V/1-6 knop.
 Område se11f: V-NV/0-4 knop.
 Område se11d: NV/0-5 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
12-14UTC: 270/4kt +10.
14-16UTC: 280/4kt +10.
16-18UTC: 300/4kt +10.
18-20UTC: 320/4kt +10.

FL50:
12-14UTC: 220/11kt +6.
14-16UTC: 220/8kt +5.
16-18UTC: 230/6kt +5.
18-20UTC: 250/5kt +5.

FL100: 
12-14UTC: 190/20kt -3.
14-16UTC: 190/18kt -4.
16-18UTC: 190/16kt -3.
18-20UTC: 180/13kt -3.

Lägsta QNH
1011 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

ÄNDRAD ÖVERSIKTLIG PROGNOS FÖR OMRÅDE se1 UTFÄRDAD 151617
GÄLLANDE DEN 16 JULI 2020 MELLAN 04 OCH 16 UTC


Väderöversikt
Se väderöversikt för område se2 + se3

se11


Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område se11c: Sikt 5km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 500ft - >4000ft.
 Område se11e: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regnskurar, regn. Molnbas 2000ft - 4000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
04-12UTC: Område se11a,se11d,se11g,se11f: Sikt 5km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 500ft - >4000ft.
 Område se11i,se11h: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regnskurar, regn. Molnbas 2000ft - 4000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
04-16UTC: Område se11b: Sikt >8km. Molnbas 2000ft - 4000ft, lokalt >4000ft.
 
08-12UTC: Område se11e: Sikt 5km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 500ft - >4000ft.
 
08-16UTC: Område se11c: Sikt >8km. Molnbas 2000ft - 4000ft, lokalt >4000ft.
 
12-16UTC: Område se11a,se11d,se11g,se11f: Sikt 5km - >8km i regnskurar. Molnbas 1000ft - >4000ft.
 Område se11e,se11i,se11h: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regnskurar. Molnbas 2000ft - 4000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 

CB/TCU Moln
04-08UTC: Område se11c: ISOL EMBD CB
 
04-16UTC: Område se11b: Väntas inte förekomma under perioden
 Område se11a,se11e,se11d,se11i,se11h,se11g,se11f: ISOL EMBD CB
 
08-16UTC: Område se11c: Väntas inte förekomma under perioden
 

Vind vid marken
04-08UTC: Område se11b: NV-N/6-17 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se11h: NV/4-17 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se11f: NV/3-10 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se11d: NV-N/3-16 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se11c: NV/4-14 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se11i: NV/4-17 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se11e: NV/2-10 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se11g: NV/5-14 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se11a: NV-N/2-15 knop, byar upp till 19 knop.
 
08-12UTC: Område se11c: NV/7-18 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se11h: V-NV/3-14 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se11d: NV/3-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se11b: NV-N/8-15 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se11g: NV/9-17 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se11a: NV-N/3-13 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se11e: NV/4-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se11f: NV/4-14 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se11i: NV/6-15 knop, byar upp till 19 knop.
 
12-16UTC: Område se11i: NV/5-17 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se11d: NV/4-17 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se11c: NV/7-15 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se11h: V-NV/4-15 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se11e: V-NV/3-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se11g: NV/9-18 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se11f: NV/5-13 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se11a: NV/3-16 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se11b: NV/9-17 knop, byar upp till 22 knop.