LHP Område 1

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se1 UTFÄRDAD 201104
GÄLLANDE DEN 20 SEPTEMBER 2020 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Väderöversikt
Se väderöversikt för område se2 + se3

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
12-20UTC: I hela området


Måttlig eller svår isbildning
Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden

Hela Område 1

PROGNOS FÖR OMRÅDE se11 UTFÄRDAD 201104
GÄLLANDE DEN 20 SEPTEMBER 2020 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-14UTC: Område se11e,se11d,se11b,se11h: Sikt 5km - >8km. Molnbas 500ft - 2000ft.
 Område se11c,se11i,se11g,se11f: Sikt >8km. Molnbas 1500ft - 2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se11a: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km. Molnbas 1500ft - 2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
14-16UTC: Område se11d: Sikt 5km - >8km. Molnbas 500ft - >4000ft.
 
14-18UTC: Område se11e,se11c,se11i,se11h,se11g,se11f: Sikt >8km. Molnbas >4000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se11a,se11b: Sikt 5km - >8km. Molnbas 500ft - >4000ft.
 
16-18UTC: Område se11d: Sikt >8km. Molnbas >4000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 
18-20UTC: Område se11e,se11d,se11c,se11i,se11h,se11g,se11f: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i dis. Molnbas >4000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se11a,se11b: Sikt 3km - >8km i dis. Molnbas 500ft - >4000ft.
 

Molnöversida
12-16UTC: I hela området:  Molnöversida  2000ft.
16-20UTC: I hela området:  Molnöversida  2500ft.

CB/TCU Moln
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
12-16UTC: Noll grader FL110 - > FL125.
16-20UTC: Noll grader FL115 - > FL125.

Vind vid marken
12-14UTC: Område se11f: SV/0-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se11a: SV/1-9 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se11d: SV-V/1-4 knop.
 Område se11g: O-SO/0-5 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se11c: V-NV/0-7 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se11e: SV/0-8 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se11b: SV/0-5 knop.
 Område se11h: SO/0-10 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se11i: SO-S/0-12 knop, byar upp till 16 knop.
 
14-16UTC: Område se11d: V-NV/1-9 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se11h: SO-S/0-12 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se11e: SV/1-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se11i: SO/0-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se11c: SV-V/0-4 knop.
 Område se11g: O/0-6 knop.
 Område se11a: SV-V/3-8 knop.
 Område se11b: V-NV/0-7 knop.
 Område se11f: SV/0-6 knop, byar upp till 13 knop.
 
16-18UTC: Område se11b: NV/2-7 knop.
 Område se11i: SO-S/0-8 knop.
 Område se11h: S/0-10 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se11d: NV/1-5 knop.
 Område se11c: V/0-7 knop.
 Område se11a: V/1-6 knop.
 Område se11g: O-SO/0-5 knop.
 Område se11e: V/0-4 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se11f: V/0-6 knop, byar upp till 11 knop.
 
18-20UTC: Område se11a: SV-V/0-6 knop.
 Område se11c: NV-N/0-6 knop.
 Område se11d: NV/0-4 knop.
 Område se11e: Lugnt.
 Område se11f: V-NV/0-4 knop.
 Område se11i: SO-S/0-5 knop.
 Område se11b: NV/0-5 knop.
 Område se11h: SV/0-9 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se11g: NO-O/0-4 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
12-14UTC: 210/6kt +12.
14-16UTC: 240/5kt +12.
16-18UTC: 260/5kt +12.
18-20UTC: 290/5kt +12.

FL50:
12-14UTC: 280/6kt +10.
14-16UTC: 310/6kt +10.
16-18UTC: 310/5kt +10.
18-20UTC: 300/4kt +10.

FL100: 
12-16UTC: 310/9kt +3.
16-20UTC: 320/9kt +3.

Lägsta QNH
1020 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
   Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
   För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
   Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

ÖVERSIKTLIG PROGNOS FÖR OMRÅDE se1 UTFÄRDAD 201333
GÄLLANDE DEN 21 SEPTEMBER 2020 MELLAN 04 OCH 16 UTC


Väderöversikt
Se väderöversikt för område se2 + se3

se11


Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område se11a,se11i,se11h,se11g: Sikt <0.8km - >8km i dis, dimma, höga dimbankar. Molnbas <500ft - >4000ft.
 Område se11e,se11d,se11c,se11b,se11f: Sikt <0.8km i dis, lokalt 3km - 5km i dimma. Molnbas <500ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
08-12UTC: Område se11e,se11d,se11c,se11b,se11f: Sikt 5km - 8km, lokalt <0.8km i dimma. Molnbas <500ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se11a,se11i,se11h,se11g: Sikt <0.8km - >8km i dis, dimma. Molnbas <500ft - >4000ft.
 
12-16UTC: Område se11e,se11d,se11c,se11i,se11h,se11g,se11f: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km. Molnbas >4000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se11a,se11b: Sikt 5km - >8km. Molnbas <500ft - >4000ft.
 

CB/TCU Moln
04-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
04-08UTC: Område se11h: NV/0-6 knop.
 Område se11a: SV/1-12 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se11c: SO/0-5 knop.
 Område se11b: S-SV/1-8 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se11e: V/0-4 knop.
 Område se11d: SO-S/0-7 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se11f: Lugnt.
 Område se11i: S/0-5 knop.
 Område se11g: O/0-4 knop.
 
08-12UTC: Område se11i: SV/0-5 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se11a: SV/2-13 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se11b: S-SV/1-11 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se11h: SV-V/0-6 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se11e: SV-V/0-4 knop.
 Område se11d: S-SV/0-6 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se11f: SV/0-6 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se11c,se11g: S-SV/0-5 knop.
 
12-16UTC: Område se11c: S-SV/3-9 knop.
 Område se11a: SV-V/5-12 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se11d,se11f: SV-V/3-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se11h: S-SV/1-12 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se11g: V-NV/0-7 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se11e: SV-V/3-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se11b: SV-V/2-11 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se11i: SV-V/0-9 knop, byar upp till 16 knop.