LHP Område 1

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se1 UTFÄRDAD 240854
GÄLLANDE DEN 24 FEBRUARI 2020 MELLAN 09 OCH 17 UTC


Väderöversikt
Se väderöversikt för område se2 + se3

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
Väntas inte förekomma under perioden.

Måttlig eller svår isbildning
15-17UTC: I hela området


Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden

Hela Område 1

PROGNOS FÖR OMRÅDE se11 UTFÄRDAD 240854
GÄLLANDE DEN 24 FEBRUARI 2020 MELLAN 09 OCH 17 UTC

Måttlig eller svår turbulens
09-17UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
09-15UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden
15-17UTC: I hela området:  måttlig isbildning FL100 - > FL125

Sikt/Väder/Moln
09-13UTC: Område se11a: Sikt >8km. Molnbas >4000ft, lokalt 2000ft - 4000ft.
 
09-17UTC: Område se11e,se11d,se11c,se11b,se11i,se11h,se11g,se11f: Sikt >8km. Molnbas >4000ft, lokalt 2000ft - 4000ft.
 
13-17UTC: Område se11a: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas 2000ft - >4000ft.
 

Molnöversida
09-13UTC: Område se11a: Ingen prognos
 
09-15UTC: Område se11e,se11d,se11c,se11b,se11i,se11h,se11g,se11f: Ingen prognos
 
13-15UTC: Område se11a:  Molnöversida  FL100.
 
15-17UTC: I hela området:  Molnöversida  > FL125.

CB/TCU Moln
09-13UTC: Område se11a: Väntas inte förekomma under perioden
 
09-17UTC: Område se11e,se11d,se11c,se11b,se11i,se11h,se11g,se11f: Väntas inte förekomma under perioden
 
13-17UTC: Område se11a:  TCU
 

Nollgradersisoterm
09-13UTC: Noll grader 1500ft - 2500ft.
13-17UTC: Noll grader 1000ft - 2000ft.

Vind vid marken
09-11UTC: Område se11e: V-NV/6-15 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se11d: V-NV/6-17 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se11a: V-NV/5-17 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se11b: V-NV/11-18 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se11c: V-NV/10-17 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se11i: V-NV/11-21 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se11g: V-NV/12-19 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se11h: V-NV/8-18 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se11f: V-NV/8-16 knop, byar upp till 26 knop.
 
11-13UTC: Område se11b: V-NV/8-17 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se11a: V-NV/6-17 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se11h: V-NV/8-17 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se11f: V-NV/6-13 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se11e: V-NV/6-11 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se11c: V-NV/6-12 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se11g: V/8-18 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se11d: V-NV/6-14 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se11i: V/10-20 knop, byar upp till 25 knop.
 
13-15UTC: Område se11a: V/4-13 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se11b: V/4-11 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se11g: SV-V/5-19 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se11e: V-NV/4-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se11d: V/4-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se11h: V/6-18 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se11f: V/3-15 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se11i: V/10-20 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se11c: V/2-10 knop, byar upp till 15 knop.
 
15-17UTC: Område se11d: SV/1-8 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se11f: SV/1-11 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se11i: SV-V/7-18 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se11g: SV/5-13 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se11h: SV-V/3-17 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se11c: S-SV/2-12 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se11e: SV-V/1-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se11b: SV/2-9 knop.
 Område se11a: SV/2-11 knop, byar upp till 16 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
09-11UTC: 310/21kt +0.
11-13UTC: 290/17kt +0.
13-15UTC: 280/14kt +0.
15-17UTC: 250/11kt +0.

FL50:
09-11UTC: 320/24kt -4.
11-13UTC: 310/18kt -4.
13-15UTC: 290/14kt -4.
15-17UTC: 250/11kt -5.

FL100: 
09-11UTC: 310/29kt -16.
11-13UTC: 300/24kt -16.
13-15UTC: 290/20kt -14.
15-17UTC: 270/15kt -14.

Lägsta QNH
1004 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
   Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
   För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
   Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

  • Informationen är ej uppdaterad. Kontakta FPC.