Distribution av NOTAM PIB begränsad

LHP Område 1

Översikt

ÄNDRAD ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se1 UTFÄRDAD 081428
GÄLLANDE DEN 8 DECEMBER 2021 MELLAN 13 OCH 21 UTC


Väderöversikt
Se väderöversikt för område se2 + se3

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
Väntas inte förekomma under perioden.

Måttlig eller svår isbildning
13-21UTC: I hela området


Måttlig eller svår turbulens
13-15UTC: I hela området

Hela Område 1

ÄNDRAD PROGNOS FÖR OMRÅDE se11 UTFÄRDAD 081428
GÄLLANDE DEN 8 DECEMBER 2021 MELLAN 13 OCH 21 UTC

Måttlig eller svår turbulens
13-15UTC: Område se11a,se11e,se11d,se11c,se11b,se11f: måttlig turbulens SFC - 2000ft.
 
13-21UTC: Område se11i,se11h,se11g: Väntas inte förekomma under perioden
 
15-21UTC: Område se11a,se11e,se11d,se11c,se11b,se11f: Väntas inte förekomma under perioden
 

Måttlig eller svår isbildning
13-21UTC: I hela området:  måttlig isbildning 1000ft - FL050

Sikt/Väder/Moln
13-21UTC: I hela området: Sikt >8km, lokalt >8km i snöfall. Molnbas 2000ft - 4000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.

Molnöversida
13-15UTC: Område se11a,se11d,se11c,se11b,se11g,se11f:  Molnöversida  FL050.
 
13-21UTC: Område se11e,se11i,se11h:  Molnöversida  FL050.
 
15-21UTC: Område se11a,se11d,se11c,se11b,se11g,se11f:  Molnöversida  > FL125.
 

CB/TCU Moln
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
13-21UTC: Noll grader SFC - 1000ft.

Vind vid marken
13-15UTC: Område se11f: SO/7-24 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se11h: SO/9-26 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se11g: SO/16-26 knop, byar upp till 36 knop.
 Område se11e: SO/7-17 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se11a: SO/9-30 knop, byar upp till 39 knop.
 Område se11b: SO/15-28 knop, byar upp till 38 knop.
 Område se11d: SO/8-25 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se11c: SO/13-26 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se11i: SO/10-27 knop, byar upp till 36 knop.
 
15-17UTC: Område se11d: SO/8-25 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se11b: SO/14-27 knop, byar upp till 36 knop.
 Område se11i: SO/9-25 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se11f: SO/5-22 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se11g: SO/16-26 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se11c: SO/10-25 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se11e: SO/7-15 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se11h: SO/7-25 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se11a: SO/8-28 knop, byar upp till 39 knop.
 
17-19UTC: Område se11c: SO/8-24 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se11h: SO/6-23 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se11e: O-SO/5-13 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se11f: O-SO/4-20 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se11i: SO/8-23 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se11d: O-SO/7-23 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se11a: SO/8-27 knop, byar upp till 36 knop.
 Område se11b: SO/12-26 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se11g: SO/15-25 knop, byar upp till 33 knop.
 
19-21UTC: Område se11i: SO/8-23 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se11e: O-SO/5-14 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se11a: SO/6-25 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se11b: SO/9-24 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se11f: SO/4-19 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se11d: SO/6-20 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se11g: SO/12-21 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se11h: SO/6-23 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se11c: SO/6-21 knop, byar upp till 29 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
13-15UTC: 140/31kt -3.
15-17UTC: 140/29kt -2.
17-19UTC: 140/28kt -2.
19-21UTC: 140/26kt -3.

FL50:
13-15UTC: 160/26kt -4.
15-17UTC: 150/27kt -4.
17-21UTC: 150/28kt -4.

FL100: 
13-15UTC: 180/31kt -10.
15-17UTC: 170/26kt -11.
17-19UTC: 160/22kt -11.
19-21UTC: 160/21kt -11.

Lägsta QNH
1004 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
   Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
   För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
   Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

ÖVERSIKTLIG PROGNOS FÖR OMRÅDE se1 UTFÄRDAD 081231
GÄLLANDE DEN 9 DECEMBER 2021 MELLAN 05 OCH 17 UTC


Väderöversikt
Se väderöversikt för område se2 + se3

se11


Sikt/Väder/Moln
05-09UTC: I hela området: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i duggregn, snöfall. Molnbas 1500ft - 2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
09-17UTC: I hela området: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i duggregn, snöfall. Molnbas 1000ft - 1500ft, lokalt 500ft - 1000ft.

CB/TCU Moln
05-17UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
05-09UTC: Område se11c: O-SO/7-19 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se11a: SO/4-21 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se11g: SO/11-20 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se11e: O-SO/5-14 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se11h: SO/5-21 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se11f: O-SO/3-16 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se11i: SO/6-20 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se11b: SO/6-22 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se11d: O-SO/3-17 knop, byar upp till 23 knop.
 
09-13UTC: Område se11g: SO/9-17 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se11a: O-SO/5-21 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se11d: O-SO/4-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se11h: SO/5-18 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se11e: O-SO/5-13 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se11c: O-SO/7-17 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se11f: O-SO/4-13 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se11b: SO/8-20 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se11i: SO/6-16 knop, byar upp till 25 knop.
 
13-17UTC: Område se11g: SO/8-15 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se11e: SO/2-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se11h: SO/4-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se11b: SO/7-17 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se11d: SO/4-14 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se11c: SO/5-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se11a: SO/3-19 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se11f: SO/3-12 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se11i: SO-S/4-15 knop, byar upp till 21 knop.