LHP Område 1

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se1 UTFÄRDAD 130747
GÄLLANDE DEN 13 APRIL 2021 MELLAN 08 OCH 16 UTC


Väderöversikt
Se väderöversikt för område se2 + se3

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
08-16UTC: I hela området


Måttlig eller svår isbildning
Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden

Hela Område 1

PROGNOS FÖR OMRÅDE se11 UTFÄRDAD 130747
GÄLLANDE DEN 13 APRIL 2021 MELLAN 08 OCH 16 UTC

Måttlig eller svår turbulens
08-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
08-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
08-16UTC: Område se11c,se11f: Sikt >8km i regnskurar, lokalt 3km - 5km i byar av snöblandat regn, snöhagel. Molnbas 2000ft - 4000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se11a,se11e,se11d,se11b,se11i,se11h,se11g: Sikt 3km - >8km i byar av snöblandat regn, regnskurar, snöhagel. Molnbas 1000ft - 4000ft.
 

Molnöversida
08-16UTC: I hela området:  Molnöversida  > FL125.

CB/TCU Moln
08-16UTC: Område se11a,se11d,se11b,se11i,se11h,se11g:  ISOL CB, OCNL CB
 Område se11e,se11c,se11f:  OCNL CB
 

Nollgradersisoterm
08-10UTC: Noll grader 1000ft - 2000ft.
10-16UTC: Noll grader 1500ft - 2500ft.

Vind vid marken
08-10UTC: Område se11g: SV-V/11-21 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se11a: V-NV/5-14 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se11e: SV-V/4-11 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se11h: SV-V/7-19 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se11b: V/9-17 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se11f: V/6-18 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se11d: V/6-16 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se11c: V/9-15 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se11i: SV-V/9-19 knop, byar upp till 29 knop.
 
10-12UTC: Område se11c: V/8-16 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se11g: SV-V/10-19 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se11a: V-NV/5-13 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se11d: V/5-13 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se11b: V/8-14 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se11h: SV-V/2-21 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se11e: V/2-13 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se11i: SV-V/9-20 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se11f: V/7-18 knop, byar upp till 28 knop.
 
12-14UTC: Område se11e: V/6-13 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se11b: V-NV/7-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se11h: SV-V/7-20 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se11c: V-NV/4-15 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se11f: V/6-16 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se11a: V-NV/6-13 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se11d: V-NV/3-12 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se11i: SV-V/9-20 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se11g: SV-V/7-19 knop, byar upp till 27 knop.
 
14-16UTC: Område se11a: NV/4-12 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se11i: SV-V/9-19 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se11h: V/2-23 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se11e: V/4-11 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se11c: V-NV/2-20 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se11d: V-NV/3-10 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se11f: V-NV/3-15 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se11b: V-NV/3-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se11g: SV-V/8-22 knop, byar upp till 27 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
08-10UTC: 270/18kt +0.
10-12UTC: 270/17kt +0.
12-16UTC: 280/17kt +0.

FL50:
08-10UTC: 270/19kt -6.
10-12UTC: 270/18kt -6.
12-14UTC: 280/18kt -6.
14-16UTC: 290/18kt -6.

FL100: 
08-10UTC: 260/22kt -18.
10-12UTC: 270/20kt -17.
12-16UTC: 280/18kt -17.

Lägsta QNH
1019 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
   Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
   För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
   Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

  • Informationen är ej uppdaterad. Kontakta FPC.