LHP Område 1

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se1 UTFÄRDAD 101204
GÄLLANDE DEN 10 DECEMBER 2023 MELLAN 13 OCH 21 UTC


Väderöversikt
Se väderöversikt för område se2 + se3
Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
13-17UTC: I hela området

Måttlig eller svår isbildning
13-17UTC: I hela området

Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden

Hela Område 1

PROGNOS FÖR OMRÅDE se11 UTFÄRDAD 101204
GÄLLANDE DEN 10 DECEMBER 2023 MELLAN 13 OCH 21 UTC


Måttlig eller svår turbulens
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
13-21UTC: Område se11e,se11d,se11c,se11b,se11i,se11h,se11g,se11f:  måttlig isbildning 4000ft - > FL125
 Område se11a:  måttlig isbildning 4000ft - > FL125,  måttlig isbildning 2000ft - > FL125
 

Sikt/Väder/Moln
13-21UTC: Område se11a: Sikt 1.5km - >8km i dis, duggregn, snöblandat regn, regn. Molnbas <500ft - 4000ft.
 Område se11g: Sikt <0.8km - 8km i dis, dimma, duggregn, regn. Molnbas <500ft - 1500ft.
 Område se11e,se11d,se11c,se11b,se11i,se11h,se11f: Sikt 5km - 8km i dis, duggregn, lokalt 1.5km - 3km i regn. Molnbas 1000ft - 1500ft, lokalt <500ft.
 

Molnöversida
13-21UTC: I hela området:  Molnöversida  > FL125.

CB/TCU Moln
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
13-21UTC: Område se11g: Noll grader 1000ft - 4000ft.
 Område se11a: Noll grader 500ft - 2000ft.
 Område se11e,se11d,se11c,se11b,se11i,se11h,se11f: Noll grader 1000ft - 2000ft.
 

Vind vid marken
13-15UTC: Område se11e: O-SO/5-11 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se11g: SO/11-19 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se11a: O/6-20 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se11d: O-SO/6-17 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se11c: O-SO/8-19 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se11b: O-SO/9-19 knop, byar upp till 24 knop.
 
13-17UTC: Område se11i: SO/6-17 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se11f: O-SO/4-14 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se11h: SO/5-16 knop, byar upp till 21 knop.
 
15-17UTC: Område se11c: O-SO/7-18 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se11e: O-SO/4-10 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se11g: SO/10-18 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se11a: O/6-20 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se11d: O-SO/4-15 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se11b: O/8-19 knop, byar upp till 24 knop.
 
17-19UTC: Område se11f: O-SO/3-12 knop.
 Område se11c: O-SO/8-18 knop.
 Område se11d: O-SO/5-16 knop.
 Område se11h: SO/4-15 knop.
 Område se11a: O/6-19 knop.
 Område se11e: O/4-10 knop.
 Område se11b: O-SO/8-17 knop.
 Område se11i: SO-S/5-16 knop.
 Område se11g: SO/9-16 knop.
 
19-21UTC: Område se11c: O-SO/8-17 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se11b: O/6-19 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se11a: O/6-21 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se11f: O/4-11 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se11i: SO-S/4-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se11g: SO-S/7-15 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se11e: O/3-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se11d: O/5-17 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se11h: SO/4-15 knop, byar upp till 19 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området

2000ft:
13-15UTC: 130/23kt +0.
15-17UTC: 130/21kt +0.
17-19UTC: 130/20kt +0.
19-21UTC: 140/20kt +0.

FL050:
13-15UTC: 150/20kt -3.
15-17UTC: 160/16kt -2.
17-19UTC: 170/16kt -2.
19-21UTC: 190/15kt -2.

FL100:
13-15UTC: 180/11kt -11.
15-17UTC: 190/11kt -11.
17-19UTC: 200/11kt -11.
19-21UTC: 190/13kt -11.

Lägsta QNH
13-17UTC: I hela området: 1000 hPa
17-19UTC: I hela området: 999 hPa
19-21UTC: I hela området: 997 hPa

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
   Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
   För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
   Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

ÖVERSIKTLIG PROGNOS FÖR OMRÅDE se1 UTFÄRDAD 101433
GÄLLANDE DEN 11 DECEMBER 2023 MELLAN 05 OCH 17 UTC


Väderöversikt
Se väderöversikt för område se2 + se3
se11

Sikt/Väder/Moln
05-09UTC: I hela området: Sikt 5km - 8km i regn, lokalt <0.8km i duggregn, dimma. Molnbas 1500ft - 2000ft, lokalt <500ft.
09-13UTC: Område se11g: Sikt 0.8km - >8km i dis, regnskurar, duggregn, regn. Molnbas <500ft - 4000ft.
 Område se11a,se11e,se11d,se11c,se11b,se11i,se11h,se11f: Sikt 5km - 8km i regn, lokalt 0.8km - 1.5km i duggregn, dis. Molnbas 1500ft - 2000ft, lokalt <500ft.
 
13-17UTC: Område se11a,se11e,se11d,se11c,se11b,se11i,se11h,se11f: Sikt 5km - 8km, lokalt 0.8km - 1.5km i duggregn, dis. Molnbas 1500ft - 2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område se11g: Sikt 0.8km - >8km i dis, regnskurar, duggregn. Molnbas 500ft - 4000ft.
 

CB/TCU Moln
05-09UTC: Område se11g: Väntas inte förekomma under perioden
 
05-17UTC: Område se11a,se11e,se11d,se11c,se11b,se11i,se11h,se11f: Väntas inte förekomma under perioden
 
09-17UTC: Område se11g:  tcu
 

Vind vid marken
05-09UTC: Område se11a: O/4-19 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se11d: O/3-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se11f: SO/0-8 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se11c: SO/3-10 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se11h: S-SV/0-11 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se11e: NO-O/0-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se11g: S/5-13 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se11i: S-SV/3-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se11b: O/6-19 knop, byar upp till 24 knop.
 
09-13UTC: Område se11g: SO-S/4-13 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se11c: O-SO/4-11 knop.
 Område se11d: O/2-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se11a: NO-O/4-19 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se11b: O/7-18 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se11h: SO-S/0-8 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se11f: O-SO/0-7 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se11i: S/1-13 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se11e: NO-O/0-7 knop, byar upp till 14 knop.
 
13-17UTC: Område se11g: SO/0-11 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se11f: NO-O/0-9 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se11h: O/0-13 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se11i: SO/1-9 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se11d: NO-O/3-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se11a: NO-O/5-19 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se11c: NO-O/5-12 knop.
 Område se11b: NO-O/8-18 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se11e: NO/0-9 knop, byar upp till 15 knop.