LHP Område 4

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se4 UTFÄRDAD 101230
GÄLLANDE DEN 10 DECEMBER 2023 MELLAN 13 OCH 21 UTC


Väderöversikt
En sydostlig lufström råder över Norrland. Hela fjällkedjan får tidvis snöfall och stratus eller stratocumulus. I Allmänhet frisk vind mellan syd och sydost. 

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
13-17UTC: I hela området

Måttlig eller svår isbildning
13-17UTC: I hela området

Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden

Delområde 1

PROGNOS FÖR OMRÅDE se41 UTFÄRDAD 101230
GÄLLANDE DEN 10 DECEMBER 2023 MELLAN 13 OCH 21 UTC


Måttlig eller svår turbulens
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
13-21UTC: I hela området: måttlig isbildning 500ft - FL070

Sikt/Väder/Moln
13-21UTC: I hela området: Sikt >8km i snöfall, lokalt 1.5km - 3km. Molnbas 1000ft - 1500ft, lokalt 500ft - 1000ft.

Molnöversida
13-21UTC: I hela området: Molnöversida FL070.

CB/TCU Moln
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
13-21UTC: I hela området: Noll grader SFC.

Vind vid marken
13-15UTC: Område se41f: O-SO/0-5 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se41c: O-SO/0-5 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se41e: SO-S/0-10 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se41a: SO/0-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se41b: SO/0-5 knop, byar upp till 13 knop.
 
13-19UTC: Område se41d: SO-S/0-11 knop, byar upp till 21 knop.
 
15-17UTC: Område se41f: O-SO/0-5 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se41e: SO-S/0-9 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se41b: SO/0-5 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se41a: SO/0-6 knop, byar upp till 15 knop.
 
15-19UTC: Område se41c: O-SO/0-6 knop, byar upp till 14 knop.
 
17-19UTC: Område se41e: SO/0-8 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se41f: O/0-5 knop, byar upp till 12 knop.
 
17-21UTC: Område se41b: SO/0-4 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se41a: SO/0-5 knop, byar upp till 13 knop.
 
19-21UTC: Område se41e: SO/0-8 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se41f: O/0-6 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se41d: SO-S/0-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se41c: O/0-6 knop, byar upp till 14 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området

2000ft:
13-19UTC: 170/16kt -8.
19-21UTC: 160/16kt -7.

FL050:
13-15UTC: 200/8kt -10.
15-17UTC: 180/9kt -9.
17-19UTC: 180/10kt -9.
19-21UTC: 180/11kt -9.

FL100:
13-15UTC: 250/10kt -16.
15-17UTC: 240/10kt -15.
17-19UTC: 230/9kt -15.
19-21UTC: 210/8kt -15.

Lägsta QNH
13-17UTC: I hela området: 1009 hPa
17-21UTC: I hela området: 1008 hPa

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 2

PROGNOS FÖR OMRÅDE se42 UTFÄRDAD 101230
GÄLLANDE DEN 10 DECEMBER 2023 MELLAN 13 OCH 21 UTC


Måttlig eller svår turbulens
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
13-21UTC: I hela området: måttlig isbildning 500ft - FL070

Sikt/Väder/Moln
13-19UTC: Område se42a: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i snöfall. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 
13-21UTC: Område se42e,se42d: Sikt 1.5km - >8km i snöfall. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se42c,se42b: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i snöfall. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 
19-21UTC: Område se42a: Sikt 1.5km - >8km i snöfall. Molnbas 500ft - >2000ft.
 

Molnöversida
13-21UTC: I hela området: Molnöversida FL070.

CB/TCU Moln
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
13-21UTC: I hela området: Noll grader SFC.

Vind vid marken
13-15UTC: Område se42c: O-SO/10-16 knop.
 Område se42b: SO/0-14 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se42d: O/0-4 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se42a: O-SO/0-12 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se42e: Vrb/0-10 knop, byar upp till 13 knop.
 
15-17UTC: Område se42b: SO/0-15 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se42c: O-SO/10-17 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se42e: Vrb/0-11 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se42a: SO-S/0-14 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se42d: Lugnt.
 
17-19UTC: Område se42c: O-SO/10-19 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se42b: O-SO/0-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se42e: Vrb/0-12 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se42a: SO/0-14 knop, byar upp till 19 knop.
 
17-21UTC: Område se42d: Vrb/0-4 knop.
 
19-21UTC: Område se42c: O-SO/9-20 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se42e: Vrb/0-11 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se42a: SO/0-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se42b: O-SO/1-15 knop, byar upp till 20 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området

2000ft:
13-15UTC: 130/9kt -6.
15-17UTC: 140/11kt -6.
17-19UTC: 130/12kt -6.
19-21UTC: 130/13kt -5.

FL050:
13-15UTC: 170/5kt -10.
15-17UTC: 170/8kt -9.
17-21UTC: 180/9kt -9.

FL100:
13-15UTC: 250/8kt -14.
15-17UTC: 240/7kt -14.
17-19UTC: 220/7kt -14.
19-21UTC: 190/6kt -13.

Lägsta QNH
13-15UTC: I hela området: 1012 hPa
15-17UTC: I hela området: 1011 hPa
17-21UTC: I hela området: 1010 hPa

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 3

PROGNOS FÖR OMRÅDE se43 UTFÄRDAD 101230
GÄLLANDE DEN 10 DECEMBER 2023 MELLAN 13 OCH 21 UTC


Måttlig eller svår turbulens
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
13-21UTC: I hela området: måttlig isbildning 500ft - FL070

Sikt/Väder/Moln
13-19UTC: Område se43f: Sikt 1.5km - >8km i snöfall. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
13-21UTC: Område se43b,se43a,se43h,se43g,se43e: Sikt 1.5km - >8km i snöfall. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se43c: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i snöfall. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se43i: Sikt >8km i snöfall, lokalt 1.5km - 3km. Molnbas 1000ft - 1500ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område se43d: Sikt >8km i snöfall, lokalt 1.5km - 3km. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
19-21UTC: Område se43f: Sikt >8km i snöfall, lokalt 1.5km - 3km. Molnbas 1000ft - 1500ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 

Molnöversida
13-21UTC: I hela området: Molnöversida FL070.

CB/TCU Moln
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
13-21UTC: I hela området: Noll grader SFC.

Vind vid marken
13-15UTC: Område se43f: O/0-5 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se43e: NO-O/0-5 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se43i: SO/0-9 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se43a: O-SO/1-11 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se43c: SO/5-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se43g: SO/0-9 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se43b: SO/0-17 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se43h: SO/1-13 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se43d: O/0-5 knop, byar upp till 12 knop.
 
15-17UTC: Område se43e: O/0-6 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se43b: SO/0-18 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se43f: Vrb/0-5 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se43a: O-SO/0-12 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se43c: SO/8-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se43d: O/0-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se43h: SO/1-12 knop, byar upp till 22 knop.
 
15-19UTC: Område se43i: SO-S/0-10 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se43g: SO/0-10 knop, byar upp till 19 knop.
 
17-19UTC: Område se43a: O-SO/1-13 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se43h: SO/0-11 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se43b: SO-S/0-15 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se43e: O/0-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se43f: Vrb/0-4 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se43c: SO/10-15 knop.
 
17-21UTC: Område se43d: O/0-6 knop, byar upp till 16 knop.
 
19-21UTC: Område se43b: SO-S/0-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se43f: Vrb/0-4 knop.
 Område se43g: SO-S/0-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se43i: SO-S/0-9 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se43h: SO/0-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se43e: O/0-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se43c: SO/9-14 knop.
 Område se43a: SO/1-13 knop, byar upp till 17 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området

2000ft:
13-15UTC: 180/14kt -8.
15-17UTC: 180/16kt -8.
17-19UTC: 180/17kt -8.
19-21UTC: 180/16kt -8.

FL050:
13-15UTC: 230/8kt -11.
15-17UTC: 220/9kt -11.
17-19UTC: 210/9kt -11.
19-21UTC: 210/9kt -10.

FL100:
13-15UTC: 260/13kt -17.
15-17UTC: 260/13kt -16.
17-21UTC: 250/12kt -16.

Lägsta QNH
13-21UTC: I hela området: 1010 hPa

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 4

PROGNOS FÖR OMRÅDE se44 UTFÄRDAD 101230
GÄLLANDE DEN 10 DECEMBER 2023 MELLAN 13 OCH 21 UTC


Måttlig eller svår turbulens
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
13-21UTC: I hela området: måttlig isbildning 500ft - FL070

Sikt/Väder/Moln
13-17UTC: Område se44h,se44o: Sikt >8km i snöfall, lokalt 1.5km - 3km. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
13-19UTC: Område se44m: Sikt >8km i snöfall, lokalt 1.5km - 3km. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
13-21UTC: Område se44a,se44e,se44c,se44b: Sikt 1.5km - >8km i snöfall. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se44d: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i snöfall. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se44i,se44g,se44f,se44l,se44k,se44j,se44n: Sikt >8km i snöfall, lokalt 1.5km - 3km. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
17-21UTC: Område se44h,se44o: Sikt 1.5km - >8km i snöfall. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
19-21UTC: Område se44m: Sikt 1.5km - >8km i snöfall. Molnbas 500ft - >2000ft.
 

Molnöversida
13-21UTC: I hela området: Molnöversida FL070.

CB/TCU Moln
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
13-21UTC: I hela området: Noll grader SFC.

Vind vid marken
13-15UTC: Område se44k: SO/0-7 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se44n: SO-S/0-7 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se44l: SO/1-7 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se44a: SO/0-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se44h: SO/0-7 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se44d: SO-S/8-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se44e: O/0-10 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se44i: SO/0-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se44m: SO-S/0-12 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se44o: SO-S/2-16 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se44g: Lugnt.
 Område se44b: S/0-12 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se44j: SO/0-6 knop, byar upp till 13 knop.
 
13-19UTC: Område se44c: SO-S/0-10 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se44f: Lugnt.
 
15-17UTC: Område se44o: SO-S/1-16 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se44d: SO-S/9-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se44i,se44k: SO/0-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se44b: S/0-12 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se44h: SO/0-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se44j: SO-S/0-6 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se44e: O/0-12 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se44l: SO/1-8 knop, byar upp till 14 knop.
 
15-19UTC: Område se44g: Vrb/0-4 knop.
 Område se44m: SO-S/1-14 knop, byar upp till 26 knop.
 
15-21UTC: Område se44a: SO/0-15 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se44n: SO-S/0-8 knop, byar upp till 15 knop.
 
17-19UTC: Område se44e: O-SO/0-9 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se44b: S-SV/0-13 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se44k: SO/0-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se44i: SO/0-8 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se44h: SO/0-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se44d: SO-S/9-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se44o: SO-S/2-17 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se44l: SO/1-8 knop, byar upp till 15 knop.
 
17-21UTC: Område se44j: SO-S/0-8 knop, byar upp till 16 knop.
 
19-21UTC: Område se44f: Vrb/0-4 knop.
 Område se44h: SO/0-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se44d: SO-S/9-15 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se44c: SO-S/0-11 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se44m: S/0-15 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se44k: SO/0-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se44o: SO-S/2-16 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se44i: SO/0-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se44b: S-SV/0-12 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se44e: O-SO/0-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se44g: Vrb/0-5 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se44l: SO-S/1-7 knop, byar upp till 13 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området

2000ft:
13-15UTC: 200/13kt -11.
15-17UTC: 200/14kt -11.
17-19UTC: 200/15kt -11.
19-21UTC: 200/16kt -10.

FL050:
13-15UTC: 210/9kt -13.
15-17UTC: 210/10kt -13.
17-19UTC: 220/10kt -13.
19-21UTC: 220/11kt -13.

FL100:
13-15UTC: 220/11kt -18.
15-21UTC: 230/12kt -18.

Lägsta QNH
13-21UTC: I hela området: 1010 hPa

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

ÖVERSIKTLIG PROGNOS FÖR OMRÅDE se4 UTFÄRDAD 101352
GÄLLANDE DEN 11 DECEMBER 2023 MELLAN 05 OCH 17 UTC


Väderöversikt
En ost- till sydostlig lufström råder över Norrland. Hela fjällkedjan: varierande mängd stratocumulus/stratus, tidvis snö och ostlig vind men över Norrbottensfjällen svag växlande vind. 
se43

Sikt/Väder/Moln
05-17UTC: Område se43c: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i snöbyar. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område se43d,se43h,se43g,se43f,se43e,se43i: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i snöfall. Molnbas 1000ft - 1500ft, lokalt <500ft.
 Område se43b,se43a: Sikt 1.5km - >8km i snöbyar, snöfall. Molnbas <500ft - >2000ft.
 

CB/TCU Moln
05-17UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
05-09UTC: Område se43i: O-SO/0-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se43d: NO-O/0-5 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se43g: SO/0-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se43f: NO-O/0-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se43c: O-SO/9-14 knop.
 Område se43b: O/1-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se43a: O/1-11 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se43e: NO-O/0-5 knop, byar upp till 11 knop.
 
05-13UTC: Område se43h: O-SO/0-7 knop, byar upp till 15 knop.
 
09-13UTC: Område se43f: NO/0-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se43c: O/12-15 knop.
 Område se43a: O/3-13 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se43i: O/0-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se43d: NO/0-4 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se43g: SO/0-6 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se43b: O/2-14 knop, byar upp till 18 knop.
 
09-17UTC: Område se43e: NO/0-6 knop, byar upp till 15 knop.
 
13-17UTC: Område se43i: NO-O/0-6 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se43c: NO-O/13-16 knop.
 Område se43b: NO-O/4-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se43h: O/0-8 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se43d: N-NO/0-5 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se43a: NO-O/3-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se43g: O/0-4 knop.
 Område se43f: NO/0-7 knop, byar upp till 14 knop.
 

se42

Sikt/Väder/Moln
05-17UTC: Område se42c: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i snöbyar. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område se42e,se42d: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i snöfall. Molnbas 1000ft - 1500ft, lokalt <500ft.
 Område se42b,se42a: Sikt 1.5km - >8km i snöbyar, snöfall. Molnbas <500ft - >2000ft.
 

CB/TCU Moln
05-17UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
05-09UTC: Område se42b: O/3-16 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se42e: O/2-13 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se42a: O-SO/3-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se42d: NO-O/0-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se42c: O/13-20 knop, byar upp till 26 knop.
 
09-13UTC: Område se42c: O/13-19 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se42b: NO-O/5-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se42d: NO-O/0-10 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se42e: NO-O/3-14 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se42a: O/4-15 knop, byar upp till 20 knop.
 
13-17UTC: Område se42b: NO-O/6-16 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se42d: NO/0-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se42a: NO/5-16 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se42e: NO/4-14 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se42c: NO-O/14-18 knop.
 

se44

Sikt/Väder/Moln
05-17UTC: Område se44d: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i snöbyar. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område se44i,se44h,se44f,se44m,se44l,se44k,se44j,se44o,se44n: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i snöfall. Molnbas 1000ft - 1500ft, lokalt <500ft.
 Område se44a,se44e,se44c,se44b,se44g: Sikt 1.5km - >8km i snöbyar, snöfall. Molnbas <500ft - >2000ft.
 

CB/TCU Moln
05-17UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
05-09UTC: Område se44f: Vrb/0-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se44i: SO-S/0-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se44j: S/0-9 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se44b: Vrb/0-11 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se44a: SO-S/0-13 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se44g: Vrb/0-4 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se44m: S/0-11 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se44k: SO/0-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se44l: SO/1-5 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se44c: SO/0-10 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se44o: S/0-13 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se44n: SO-S/0-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se44d: SO-S/6-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se44h: SO/0-7 knop, byar upp till 16 knop.
 
05-13UTC: Område se44e: O-SO/0-7 knop, byar upp till 14 knop.
 
09-13UTC: Område se44h: SO-S/1-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se44f: Vrb/0-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se44l: SO-S/0-5 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se44a: SO/0-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se44o: Vrb/0-12 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se44i: SO-S/0-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se44k: SO/0-6 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se44d: SO/8-13 knop.
 Område se44c: O-SO/0-10 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se44m: Vrb/0-10 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se44b: SO/0-10 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se44n: S/0-8 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se44j: SO-S/0-7 knop, byar upp till 17 knop.
 
09-17UTC: Område se44g: Lugnt.
 
13-17UTC: Område se44j: Vrb/0-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se44h: SO/1-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se44i: SO-S/0-7 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se44k: O/0-4 knop.
 Område se44m: Vrb/0-8 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se44n: S/0-7 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se44l: SO/0-4 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se44e: O-SO/0-6 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se44b: O-SO/0-9 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se44c: O/0-12 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se44o: Vrb/0-10 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se44a: O-SO/0-12 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se44d: SO/6-11 knop.
 Område se44f: Lugnt.
 

se41

Sikt/Väder/Moln
05-17UTC: I hela området: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i snöfall. Molnbas 1000ft - 1500ft, lokalt <500ft.

CB/TCU Moln
05-17UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
05-09UTC: Område se41d: O-SO/0-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se41c: O/0-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se41f: NO-O/1-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se41a: O/0-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se41e: O/0-7 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se41b: O/0-5 knop, byar upp till 14 knop.
 
09-13UTC: Område se41b: NO-O/0-6 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se41e: NO/0-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se41c: NO-O/2-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se41f: NO-O/2-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se41d: O/0-6 knop, byar upp till 14 knop.
 
09-17UTC: Område se41a: NO-O/0-5 knop, byar upp till 13 knop.
 
13-17UTC: Område se41b: NO-O/0-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se41f: NO/2-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se41c: NO/3-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se41e: NO/1-7 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se41d: NO-O/0-6 knop, byar upp till 13 knop.