LHP Område 4

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se4 UTFÄRDAD 280351
GÄLLANDE DEN 28 JULI 2021 MELLAN 04 OCH 12 UTC


Väderöversikt

En högtrycksrygg täcker Norrland och försvagas under dagen. I Lapplandsfjällen klart till halvklart och svag vind. I södra Norrlandsfjällen till en början mest klart väder, men till eftermiddagen lokala regnskurar, måttliga vindar om kring sydost. I Dalafjällen regn eller regnskurar och måtliga vindar omkring sydost. 


Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
04-12UTC: Område se42 och se41


Måttlig eller svår isbildning
04-12UTC: Område se42 och se41


Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden

Delområde 1

PROGNOS FÖR OMRÅDE se41 UTFÄRDAD 280351
GÄLLANDE DEN 28 JULI 2021 MELLAN 04 OCH 12 UTC

Måttlig eller svår turbulens
04-12UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
04-08UTC: Område se41e: Väntas inte förekomma under perioden
 
04-10UTC: Område se41b: Väntas inte förekomma under perioden
 
04-12UTC: Område se41f,se41c: måttlig isbildning FL105 - > FL125
 Område se41a,se41d: Väntas inte förekomma under perioden
 
08-12UTC: Område se41e: måttlig isbildning FL105 - > FL125
 
10-12UTC: Område se41b: måttlig isbildning FL105 - > FL125
 

Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område se41e: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 Område se41f,se41c: Sikt 3km - >8km i regnskurar, åska, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
04-10UTC: Område se41b,se41a,se41d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
08-10UTC: Område se41f,se41c: Sikt 3km - >8km i regnskurar, åska, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
08-12UTC: Område se41e: Sikt 3km - >8km i regnskurar, åska, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
10-12UTC: Område se41f: Sikt >8km i regn, lokalt 3km - 5km i regnskurar, åska. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se41b,se41c: Sikt 3km - >8km i regnskurar, åska, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se41a,se41d: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft.
 

Molnöversida
04-08UTC: Område se41e: Ingen prognos
 
04-10UTC: Område se41b: Ingen prognos
 
04-12UTC: Område se41a,se41d: Ingen prognos
 Område se41f,se41c: Molnöversida > FL125.
 
08-12UTC: Område se41e: Molnöversida > FL125.
 
10-12UTC: Område se41b: Molnöversida > FL125.
 

CB/TCU Moln
04-08UTC: Område se41e: Väntas inte förekomma under perioden
 
04-10UTC: Område se41b,se41a,se41d: Väntas inte förekomma under perioden
 
04-12UTC: Område se41f,se41c: ISOL EMBD CB
 
08-12UTC: Område se41e: ISOL EMBD CB
 
10-12UTC: Område se41a,se41d: TCU
 Område se41b: ISOL EMBD CB
 

Nollgradersisoterm
04-06UTC: Noll grader FL100 - FL115.
06-12UTC: Noll grader FL100 - FL110.

Vind vid marken
04-06UTC: Område se41b: NV-N/0-5 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se41f: N/0-7 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se41d: N/0-4 knop.
 Område se41e: N/0-5 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se41a: N-NO/0-5 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se41c: NV-N/0-5 knop.
 
06-08UTC: Område se41a: NO-O/0-4 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se41f: N/0-6 knop.
 Område se41e: Lugnt, byar upp till 11 knop.
 Område se41d: NO/0-4 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se41b: NO/0-5 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se41c: NV/0-4 knop, byar upp till 11 knop.
 
08-10UTC: Område se41d: O/1-6 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se41b: O-SO/0-6 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se41e: O/0-4 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se41a: O-SO/2-6 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se41c: Lugnt.
 Område se41f: NV/0-5 knop.
 
10-12UTC: Område se41c: V-NV/0-4 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se41e: SO/0-6 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se41f: SV-V/0-5 knop.
 Område se41a: O-SO/5-9 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se41d: SO/2-11 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se41b: SO/0-8 knop, byar upp till 22 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
04-06UTC: 120/12kt +16.
06-10UTC: 110/11kt +16.
10-12UTC: 110/12kt +16.

FL50:
04-06UTC: 120/18kt +9.
06-12UTC: 110/19kt +9.

FL100: 
04-08UTC: 120/22kt -1.
08-12UTC: 110/23kt -1.

Lägsta QNH
1006 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 2

PROGNOS FÖR OMRÅDE se42 UTFÄRDAD 280351
GÄLLANDE DEN 28 JULI 2021 MELLAN 04 OCH 12 UTC

Måttlig eller svår turbulens
04-12UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
04-12UTC: Område se42c,se42b,se42e: måttlig isbildning FL105 - > FL125
 Område se42a,se42d: Väntas inte förekomma under perioden
 

Sikt/Väder/Moln
04-12UTC: Område se42a,se42d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 Område se42c,se42b,se42e: Sikt 3km - >8km i regnskurar, åska, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 

Molnöversida
04-12UTC: Område se42a,se42d: Ingen prognos
 Område se42c,se42b,se42e: Molnöversida > FL125.
 

CB/TCU Moln
04-12UTC: Område se42a,se42d: Väntas inte förekomma under perioden
 Område se42c,se42b,se42e: ISOL EMBD CB
 

Nollgradersisoterm
04-06UTC: Noll grader FL100 - FL115.
06-12UTC: Noll grader FL100 - FL110.

Vind vid marken
04-06UTC: Område se42d: NV-N/0-6 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se42e: NV-N/0-8 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se42b: N-NO/2-15 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se42c: O-SO/2-13 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se42a: N-NO/1-15 knop, byar upp till 21 knop.
 
06-08UTC: Område se42c: O/0-13 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se42e: N/0-9 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se42b: NO/1-12 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se42d: NO/0-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se42a: N-NO/2-15 knop, byar upp till 20 knop.
 
08-10UTC: Område se42b: NV/0-13 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se42a: NO/0-15 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se42e: V-NV/0-5 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se42c: NO/0-14 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se42d: O/0-7 knop, byar upp till 19 knop.
 
10-12UTC: Område se42b: N/0-11 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se42a: NO/4-12 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se42d: O/0-9 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se42e: NV/0-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se42c: NO/0-16 knop, byar upp till 19 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
04-06UTC: 100/12kt +20.
06-08UTC: 90/13kt +19.
08-10UTC: 90/13kt +18.
10-12UTC: 80/13kt +18.

FL50:
04-06UTC: 100/16kt +12.
06-08UTC: 90/18kt +12.
08-10UTC: 90/20kt +11.
10-12UTC: 80/19kt +11.

FL100: 
04-06UTC: 110/19kt +0.
06-08UTC: 90/19kt +0.
08-10UTC: 80/21kt +0.
10-12UTC: 80/22kt +0.

Lägsta QNH
1005 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 3

PROGNOS FÖR OMRÅDE se43 UTFÄRDAD 280351
GÄLLANDE DEN 28 JULI 2021 MELLAN 04 OCH 12 UTC

Måttlig eller svår turbulens
04-12UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
04-12UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
04-10UTC: Område se43h,se43i: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
04-12UTC: Område se43d,se43c,se43b,se43a,se43g,se43f,se43e: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
10-12UTC: Område se43h,se43i: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft.
 

Molnöversida
04-12UTC: I hela området: Ingen prognos

CB/TCU Moln
04-10UTC: Område se43h,se43i: Väntas inte förekomma under perioden
 
04-12UTC: Område se43d,se43c,se43b,se43a,se43g,se43f,se43e: Väntas inte förekomma under perioden
 
10-12UTC: Område se43h,se43i: TCU
 

Nollgradersisoterm
04-06UTC: Noll grader FL100 - FL115.
06-12UTC: Noll grader FL100 - FL110.

Vind vid marken
04-06UTC: Område se43d,se43i: N-NO/0-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se43b: NO/1-16 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se43h: NO/0-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se43g: NO/0-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se43c: O/7-10 knop.
 Område se43a: NO/3-14 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se43f: N/0-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se43e: N-NO/0-7 knop, byar upp till 16 knop.
 
06-08UTC: Område se43e: NO-O/1-6 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se43c: O/6-12 knop.
 Område se43h: NO-O/0-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se43d: NO-O/1-5 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se43f: NO-O/0-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se43a: NO-O/4-14 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se43g: NO-O/1-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se43i: NO/0-5 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se43b: NO/3-15 knop, byar upp till 20 knop.
 
08-10UTC: Område se43b: NO/4-14 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se43g: O-SO/3-9 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se43a: NO/5-17 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se43f,se43i: O/2-6 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se43c: NO-O/2-12 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se43h: O/2-9 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se43d: O/6-8 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se43e: O/4-9 knop, byar upp till 22 knop.
 
10-12UTC: Område se43f: O/4-11 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se43i: O-SO/4-10 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se43d: O/6-10 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se43c: NO-O/1-15 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se43e: O/6-11 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se43h: O-SO/4-10 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se43b: NO/4-14 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se43a: NO/6-16 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se43g: O-SO/5-9 knop, byar upp till 22 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
04-06UTC: 120/12kt +19.
06-08UTC: 110/14kt +19.
08-12UTC: 100/14kt +19.

FL50:
04-06UTC: 120/14kt +11.
06-08UTC: 110/15kt +11.
08-10UTC: 110/17kt +11.
10-12UTC: 100/15kt +11.

FL100: 
04-06UTC: 130/14kt +0.
06-08UTC: 110/13kt +0.
08-10UTC: 100/14kt +0.
10-12UTC: 90/16kt +0.

Lägsta QNH
1005 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 4

PROGNOS FÖR OMRÅDE se44 UTFÄRDAD 280351
GÄLLANDE DEN 28 JULI 2021 MELLAN 04 OCH 12 UTC

Måttlig eller svår turbulens
04-12UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
04-12UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
04-12UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

Molnöversida
04-12UTC: I hela området: Ingen prognos

CB/TCU Moln
04-12UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
04-06UTC: Noll grader FL100 - FL115.
06-12UTC: Noll grader FL100 - FL110.

Vind vid marken
04-06UTC: Område se44a: SV-V/0-7 knop.
 Område se44m: N/0-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se44n: NV/0-5 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se44o: N-NO/0-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se44j: V/0-5 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se44f: V-NV/0-4 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se44e: V/0-5 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se44g: N-NO/0-4 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se44c: NO/2-12 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se44l: N/1-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se44k: Lugnt.
 Område se44h: NV-N/0-4 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se44d,se44b: N/0-7 knop.
 
04-08UTC: Område se44i: NV/0-5 knop, byar upp till 13 knop.
 
06-08UTC: Område se44c: NO/3-15 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se44b: N-NO/0-7 knop.
 Område se44k: NO-O/0-5 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se44a: V/0-8 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se44h: N/1-4 knop.
 Område se44e: V-NV/0-4 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se44n: NV/1-3 knop.
 Område se44g: NO-O/0-4 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se44d: N-NO/0-8 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se44f,se44m: Lugnt.
 Område se44l: N-NO/1-4 knop.
 Område se44j: V-NV/0-4 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se44o: NO/0-6 knop, byar upp till 13 knop.
 
08-10UTC: Område se44e: V-NV/0-4 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se44b: NO-O/0-7 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se44i: NV-N/0-4 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se44m,se44o,se44n: Lugnt, byar upp till 11 knop.
 Område se44a: SV-V/1-8 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se44g: O/1-8 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se44h: N-NO/1-4 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se44k: O-SO/0-6 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se44d: NO/0-10 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se44c: NO/4-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se44f: V-NV/0-4 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se44l: NO/1-3 knop.
 Område se44j: V/0-5 knop, byar upp till 15 knop.
 
10-12UTC: Område se44f: N/0-7 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se44d: O/1-13 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se44l: Lugnt, byar upp till 11 knop.
 Område se44k: O-SO/0-8 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se44o: N-NO/0-4 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se44g: O/1-9 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se44i: Lugnt, byar upp till 14 knop.
 Område se44e: NV/0-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se44a: S-SV/0-9 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se44h: N-NO/1-4 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se44m: NO-O/0-4 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se44j: V/0-4 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se44n: Lugnt, byar upp till 13 knop.
 Område se44c: NO/4-15 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se44b: SO/0-8 knop, byar upp till 19 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
04-06UTC: 270/8kt +18.
06-08UTC: 330/7kt +18.
08-10UTC: 60/5kt +18.
10-12UTC: 70/5kt +19.

FL50:
04-06UTC: 280/8kt +11.
06-08UTC: 300/8kt +11.
08-10UTC: 330/8kt +11.
10-12UTC: 360/6kt +11.

FL100: 
04-06UTC: 320/5kt -1.
06-08UTC: 340/5kt +0.
08-10UTC: 360/5kt +0.
10-12UTC: 10/5kt +0.

Lägsta QNH
1007 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

 • Informationen är ej uppdaterad. Kontakta FPC.