LHP Område 4

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se4 UTFÄRDAD 201139
GÄLLANDE DEN 20 SEPTEMBER 2020 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Väderöversikt

En kallfront berör norra Sverige och rör sig mot öster. FJÄLLVÄDER: I Dalafjällen förekommer höga och medelhöga moln och en måttlig västvind. I Norrlandsfjällen förekommer utbredda stratocumulusmoln, stratus över höglänt terräng, regnskurar, lokala byar av snöblandat regn och en frisk till hård västlig vind, lokalt mycket hård vind på kalfjället.

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
Väntas inte förekomma under perioden.

Måttlig eller svår isbildning
12-14UTC: I hela området
14-20UTC: Hela området utom se44


Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: Hela området utom se42

Delområde 1

PROGNOS FÖR OMRÅDE se44 UTFÄRDAD 201139
GÄLLANDE DEN 20 SEPTEMBER 2020 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-16UTC: Område se44e,se44b,se44i,se44n: måttlig turbulens SFC - 4000ft.
 
12-18UTC: Område se44g,se44f,se44j: måttlig turbulens SFC - 4000ft.
 
12-20UTC: Område se44k: måttlig turbulens SFC - 4000ft.
 Område se44a,se44d,se44c,se44h,se44m,se44l,se44o: Väntas inte förekomma under perioden
 
16-20UTC: Område se44e,se44b,se44i,se44n: Väntas inte förekomma under perioden
 
18-20UTC: Område se44g,se44f,se44j: Väntas inte förekomma under perioden
 

Måttlig eller svår isbildning
12-14UTC: Område se44d,se44c,se44b,se44g: måttlig isbildning FL070 - > FL125
 
12-20UTC: Område se44a,se44e,se44i,se44h,se44f,se44m,se44l,se44k,se44j,se44o,se44n: Väntas inte förekomma under perioden
 
14-20UTC: Område se44d,se44c,se44b,se44g: Väntas inte förekomma under perioden
 

Sikt/Väder/Moln
12-14UTC: Område se44d,se44c,se44b,se44g: Sikt >8km i regn. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
12-20UTC: Område se44a,se44e,se44i,se44h,se44f,se44m,se44l,se44k,se44j,se44o,se44n: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
14-20UTC: Område se44d,se44c,se44b,se44g: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 

Molnöversida
12-14UTC: Område se44d,se44c,se44b: Molnöversida > FL125.
 
12-16UTC: Område se44g,se44k: Molnöversida > FL125.
 
12-20UTC: Område se44a,se44e,se44i,se44h,se44f,se44m,se44l,se44j,se44o,se44n: Ingen prognos
 
14-20UTC: Område se44d,se44c,se44b: Ingen prognos
 
16-20UTC: Område se44g,se44k: Ingen prognos
 

CB/TCU Moln
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
12-20UTC: Noll grader 4000ft - FL070.

Vind vid marken
12-14UTC: Område se44i: V/1-15 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se44n: V/8-16 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se44e: SV-V/2-12 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se44d: SV/17-23 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se44h: SV-V/5-11 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se44m: V/7-15 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se44g: V/4-16 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se44o: V/2-15 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se44c: SV/4-21 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se44k: V/8-18 knop, byar upp till 41 knop.
 Område se44a: SV/1-21 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se44j: V/5-19 knop, byar upp till 36 knop.
 Område se44l: SV-V/4-11 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se44b: SV/0-19 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se44f: V/3-16 knop, byar upp till 35 knop.
 
14-16UTC: Område se44j: V/7-16 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se44b: V/5-20 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se44e: SV-V/3-11 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se44n: V/5-15 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se44l: V/1-8 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se44i: V/2-13 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se44f: V/7-15 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se44c: SV-V/3-20 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se44m: SV-V/3-14 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se44o: SV-V/0-11 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se44d: SV-V/14-23 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se44k: V/9-16 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se44h: SV-V/3-9 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se44a: SV-V/5-22 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se44g: V/5-15 knop, byar upp till 30 knop.
 
16-18UTC: Område se44a: SV-V/4-21 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se44h: SV-V/2-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se44c: V/3-18 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se44g: V/3-12 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se44f: V/4-12 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se44l: SV/2-6 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se44m,se44n: SV-V/2-12 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se44d: V/14-23 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se44o: SV/1-14 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se44i: SV-V/2-12 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se44k: V/7-14 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se44e: SV-V/3-11 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se44j: SV-V/4-15 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se44b: V/5-18 knop, byar upp till 24 knop.
 
18-20UTC: Område se44b: V/4-20 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se44m: SV-V/2-11 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se44d: V/15-23 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se44i: SV/3-10 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se44a: V/4-22 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se44c: SV-V/4-22 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se44j: SV-V/4-14 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se44h: SV-V/2-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se44f: SV-V/3-12 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se44e: SV-V/3-13 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se44g: V/4-13 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se44k: SV-V/6-13 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se44o: SV-V/1-12 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se44l: SV/4-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se44n: SV-V/1-10 knop, byar upp till 20 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
12-14UTC: 270/26kt +5.
14-16UTC: 270/24kt +5.
16-18UTC: 270/26kt +4.
18-20UTC: 270/29kt +4.

FL50:
12-14UTC: 290/33kt -1.
14-18UTC: 290/31kt -2.
18-20UTC: 290/31kt -1.

FL100: 
12-14UTC: 280/39kt -9.
14-16UTC: 290/39kt -10.
16-18UTC: 290/37kt -10.
18-20UTC: 290/34kt -10.

Lägsta QNH
994 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 2

PROGNOS FÖR OMRÅDE se43 UTFÄRDAD 201139
GÄLLANDE DEN 20 SEPTEMBER 2020 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-16UTC: Område se43a,se43f: Väntas inte förekomma under perioden
 
12-20UTC: Område se43d,se43h,se43g,se43e,se43i: måttlig turbulens SFC - 4000ft.
 Område se43c,se43b: Väntas inte förekomma under perioden
 
16-18UTC: Område se43a: måttlig turbulens SFC - 4000ft.
 
16-20UTC: Område se43f: måttlig turbulens SFC - 4000ft.
 
18-20UTC: Område se43a: Väntas inte förekomma under perioden
 

Måttlig eller svår isbildning
12-14UTC: I hela området: måttlig isbildning FL070 - > FL125
14-16UTC: Område se43d,se43h,se43g: måttlig isbildning FL060 - > FL125
 
14-20UTC: Område se43c,se43b,se43a,se43f,se43e,se43i: måttlig isbildning FL060 - > FL125
 
16-20UTC: Område se43d,se43h,se43g: Väntas inte förekomma under perioden
 

Sikt/Väder/Moln
12-14UTC: Område se43b,se43a,se43f,se43e,se43i: Sikt >8km, lokalt >8km i regn. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 Område se43d,se43c,se43h,se43g: Sikt >8km i regn. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
14-16UTC: Område se43d,se43h,se43g: Sikt >8km i regn. Molnbas >2000ft.
 Område se43c,se43b,se43f,se43e,se43i: Sikt >8km, lokalt >8km i regn. Molnbas >2000ft.
 
14-20UTC: Område se43a: Sikt >8km i regn. Molnbas >2000ft.
 
16-20UTC: Område se43d,se43h,se43g: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 Område se43c,se43b,se43f,se43e,se43i: Sikt >8km i regn. Molnbas >2000ft.
 

Molnöversida
12-16UTC: Område se43d,se43h,se43g: Molnöversida > FL125.
 
12-18UTC: Område se43a,se43e: Molnöversida > FL125.
 
12-20UTC: Område se43c,se43b,se43f,se43i: Molnöversida > FL125.
 
16-20UTC: Område se43d,se43h,se43g: Ingen prognos
 
18-20UTC: Område se43a,se43e: Ingen prognos
 

CB/TCU Moln
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
12-20UTC: Noll grader 4000ft - FL100.

Vind vid marken
12-14UTC: Område se43b: SV/1-17 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se43d: V/4-13 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se43c: SV-V/12-19 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se43f: V/1-10 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se43a: SV-V/5-20 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se43i: V/2-17 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se43h: V/6-19 knop, byar upp till 38 knop.
 Område se43g: V/8-19 knop, byar upp till 41 knop.
 Område se43e: V/4-12 knop, byar upp till 26 knop.
 
14-16UTC: Område se43e: V/4-11 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se43i: V/2-18 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se43f: V/1-11 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se43d: V/6-13 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se43h: V/7-18 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se43a: SV-V/4-20 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se43b: SV-V/1-18 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se43g: V/8-16 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se43c: SV-V/10-18 knop, byar upp till 23 knop.
 
16-18UTC: Område se43b: SV-V/0-19 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se43h: V/2-19 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se43e: V/2-11 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se43i: V/1-17 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se43c: SV-V/5-20 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se43d: V/4-12 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se43a: SV-V/1-20 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se43g: V/5-15 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se43f: V/0-9 knop, byar upp till 23 knop.
 
18-20UTC: Område se43i: V/1-17 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se43d: V/2-11 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se43a: V/3-18 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se43c: V/3-19 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se43h: V/1-18 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se43f: V/1-10 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se43b: V/2-18 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se43g: SV-V/3-14 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se43e: V/0-9 knop, byar upp till 23 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
12-14UTC: 280/28kt +7.
14-18UTC: 280/28kt +6.
18-20UTC: 280/30kt +5.

FL50:
12-16UTC: 290/39kt +0.
16-18UTC: 280/41kt +0.
18-20UTC: 290/43kt +0.

FL100: 
12-14UTC: 280/47kt -4.
14-16UTC: 280/49kt -5.
16-18UTC: 290/51kt -5.
18-20UTC: 280/50kt -6.

Lägsta QNH
1004 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 3

PROGNOS FÖR OMRÅDE se41 UTFÄRDAD 201139
GÄLLANDE DEN 20 SEPTEMBER 2020 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: Område se41d: måttlig turbulens SFC - 4000ft.
 Område se41b,se41a,se41f,se41e,se41c: Väntas inte förekomma under perioden
 

Måttlig eller svår isbildning
12-14UTC: Område se41b,se41a,se41e,se41d: måttlig isbildning FL070 - > FL125
 Område se41f,se41c: Väntas inte förekomma under perioden
 
14-16UTC: Område se41f,se41c: måttlig isbildning FL060 - > FL125
 
14-20UTC: Område se41b,se41a,se41e,se41d: måttlig isbildning FL060 - > FL125
 
16-20UTC: Område se41f,se41c: Väntas inte förekomma under perioden
 

Sikt/Väder/Moln
12-14UTC: Område se41a,se41d: Sikt >8km, lokalt >8km i regn. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 Område se41f,se41c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 Område se41b,se41e: Sikt >8km i regn. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
14-16UTC: Område se41f,se41c: Sikt >8km i regn. Molnbas >2000ft.
 Område se41b,se41e: Sikt >8km, lokalt >8km i regn. Molnbas >2000ft.
 
14-20UTC: Område se41a,se41d: Sikt >8km, lokalt >8km i regn. Molnbas >2000ft.
 
16-20UTC: Område se41f,se41c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 Område se41b,se41e: Sikt >8km i regn. Molnbas >2000ft.
 

Molnöversida
12-20UTC: I hela området: Molnöversida > FL125.

CB/TCU Moln
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
12-20UTC: Noll grader 4000ft - FL100.

Vind vid marken
12-14UTC: Område se41c: SV/4-8 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se41a: V/2-11 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se41f: SV-V/2-9 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se41e: SV-V/0-10 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se41b: SV-V/2-10 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se41d: V/0-14 knop, byar upp till 23 knop.
 
14-16UTC: Område se41b: SV-V/1-7 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se41a: V/0-9 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se41f: SV/1-9 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se41c: SV/3-8 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se41e: SV-V/0-8 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se41d: V-NV/1-16 knop, byar upp till 28 knop.
 
16-18UTC: Område se41d: V-NV/0-13 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se41a: V-NV/0-8 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se41e: V/0-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se41c: SV/2-8 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se41b: V/0-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se41f: SV-V/1-9 knop, byar upp till 20 knop.
 
18-20UTC: Område se41d: V-NV/0-12 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se41e: V/0-7 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se41b: V-NV/0-7 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se41a: V-NV/0-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se41c: SV-V/0-8 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se41f: SV-V/0-10 knop, byar upp till 24 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
12-14UTC: 280/21kt +9.
14-16UTC: 280/23kt +9.
16-18UTC: 280/24kt +8.
18-20UTC: 290/25kt +8.

FL50:
12-16UTC: 290/31kt +2.
16-18UTC: 290/32kt +2.
18-20UTC: 290/33kt +2.

FL100: 
12-14UTC: 290/43kt -3.
14-16UTC: 290/45kt -3.
16-18UTC: 290/48kt -4.
18-20UTC: 290/50kt -4.

Lägsta QNH
1010 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 4

PROGNOS FÖR OMRÅDE se42 UTFÄRDAD 201139
GÄLLANDE DEN 20 SEPTEMBER 2020 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-14UTC: Område se42a,se42d: måttlig isbildning FL070 - > FL125
 Område se42c,se42b,se42e: Väntas inte förekomma under perioden
 
14-16UTC: Område se42c,se42b,se42e: måttlig isbildning FL060 - > FL125
 
14-20UTC: Område se42a,se42d: måttlig isbildning FL060 - > FL125
 
16-20UTC: Område se42c,se42b,se42e: Väntas inte förekomma under perioden
 

Sikt/Väder/Moln
12-14UTC: Område se42c,se42b,se42e: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 Område se42a,se42d: Sikt >8km i regn. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
14-16UTC: Område se42c,se42b,se42e: Sikt >8km i regn. Molnbas >2000ft.
 Område se42a,se42d: Sikt >8km, lokalt >8km i regn. Molnbas >2000ft.
 
16-20UTC: Område se42c,se42b,se42e: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 Område se42a,se42d: Sikt >8km i regn. Molnbas >2000ft.
 

Molnöversida
12-20UTC: I hela området: Molnöversida > FL125.

CB/TCU Moln
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
12-20UTC: Noll grader 4000ft - FL100.

Vind vid marken
12-14UTC: Område se42b: SV-V/3-15 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se42c: SV-V/9-17 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se42d: V/3-11 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se42e: SV-V/3-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se42a: SV/4-15 knop, byar upp till 18 knop.
 
14-16UTC: Område se42c: SV-V/7-16 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se42a: SV-V/1-14 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se42b: SV/4-14 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se42e: SV-V/3-11 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se42d: SV-V/1-8 knop, byar upp till 21 knop.
 
16-18UTC: Område se42a: SV-V/1-13 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se42b: SV-V/3-13 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se42e: SV-V/0-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se42c: SV-V/9-15 knop.
 Område se42d: V/0-8 knop, byar upp till 17 knop.
 
18-20UTC: Område se42a: V-NV/0-12 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se42b: SV-V/2-14 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se42c: SV-V/11-15 knop.
 Område se42d: V-NV/0-8 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se42e: SV-V/1-10 knop, byar upp till 22 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
12-14UTC: 280/19kt +11.
14-16UTC: 280/18kt +11.
16-18UTC: 280/20kt +12.
18-20UTC: 290/21kt +11.

FL50:
12-14UTC: 300/24kt +5.
14-16UTC: 290/25kt +5.
16-18UTC: 280/24kt +5.
18-20UTC: 280/23kt +4.

FL100: 
12-14UTC: 290/36kt -3.
14-16UTC: 290/39kt -3.
16-18UTC: 290/40kt -3.
18-20UTC: 280/43kt -3.

Lägsta QNH
1011 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

ÖVERSIKTLIG PROGNOS FÖR OMRÅDE se4 UTFÄRDAD 201204
GÄLLANDE DEN 21 SEPTEMBER 2020 MELLAN 04 OCH 16 UTC


Väderöversikt
Ett frontsystem passerar norra Sverige österut. FJÄLLVÄDER: Blåsigt med väst- eller sydvästvindar i hela fjällkedjan, i Lapplandsfjällen lokalt stormbyar. Regn med stratus eller stratocumulus i hela fjällkedjan, längst i norr inslag av snö.
se41


Sikt/Väder/Moln
04-16UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

CB/TCU Moln
04-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
04-08UTC: Område se41b: SV/0-10 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se41a: SV/0-12 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se41d: S-SV/1-11 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se41c: SV/0-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se41e: SV/0-13 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se41f: SV/0-10 knop, byar upp till 23 knop.
 
08-12UTC: Område se41a: SV/0-13 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se41e: SV/3-18 knop, byar upp till 38 knop.
 Område se41f: SV/1-17 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se41d: SV/2-15 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se41c: SV/4-16 knop, byar upp till 37 knop.
 Område se41b: SV/1-14 knop, byar upp till 34 knop.
 
12-16UTC: Område se41e: SV-V/3-19 knop, byar upp till 36 knop.
 Område se41b: SV-V/5-14 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se41c: SV/7-15 knop, byar upp till 36 knop.
 Område se41d: SV/3-15 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se41f: SV/4-19 knop, byar upp till 36 knop.
 Område se41a: SV/4-14 knop, byar upp till 31 knop.
 

se42


Sikt/Väder/Moln
04-16UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

CB/TCU Moln
04-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
04-08UTC: Område se42c: SV-V/7-14 knop.
 Område se42a: SV/0-13 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se42b: SV/1-11 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se42d: SV/0-9 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se42e: SV-V/0-7 knop, byar upp till 17 knop.
 
08-12UTC: Område se42c: SV/11-22 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se42a: S-SV/2-24 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se42d: SV/1-13 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se42e: SV/3-15 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se42b: S-SV/6-22 knop, byar upp till 27 knop.
 
12-16UTC: Område se42c: S-SV/16-26 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se42a: SV/6-20 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se42b: SV/8-24 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se42e: SV-V/8-18 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se42d: SV-V/5-13 knop, byar upp till 31 knop.
 

se43


Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område se43h,se43g: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
04-12UTC: Område se43i: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
04-16UTC: Område se43d,se43c,se43b,se43a,se43f,se43e: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
08-12UTC: Område se43h,se43g: Sikt 5km - >8km i regn. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
12-16UTC: Område se43h,se43g,se43i: Sikt 5km - >8km. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 

CB/TCU Moln
04-08UTC: Område se43g: Väntas inte förekomma under perioden
 
04-12UTC: Område se43h,se43i: Väntas inte förekomma under perioden
 
04-16UTC: Område se43d,se43c,se43b,se43a,se43f,se43e: Väntas inte förekomma under perioden
 
08-16UTC: Område se43g: ISOL EMBD CB
 
12-16UTC: Område se43h,se43i: ISOL EMBD CB
 

Vind vid marken
04-08UTC: Område se43f: SV/0-10 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se43i: SV/0-14 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se43c: SV/8-15 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se43h: SV/1-15 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se43g: SV/3-18 knop, byar upp till 36 knop.
 Område se43e: SV/0-10 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se43d: SV/2-10 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se43a: SV/2-18 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se43b: SV/1-13 knop, byar upp till 24 knop.
 
08-12UTC: Område se43b,se43a: S-SV/3-25 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se43h: S-SV/1-14 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se43f: SV/0-13 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se43i: SV/1-13 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se43c: S-SV/19-25 knop.
 Område se43d: SV/2-12 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se43e: SV/0-11 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se43g: SV/5-21 knop, byar upp till 41 knop.
 
12-16UTC: Område se43i: SV/3-16 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se43a: SV/4-25 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se43d: SV/4-14 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se43f: SV-V/0-14 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se43c: S-SV/18-26 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se43h: SV/0-20 knop, byar upp till 37 knop.
 Område se43e: SV/1-13 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se43b: SV/5-25 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se43g: SV-V/6-21 knop, byar upp till 39 knop.
 

se44


Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område se44b,se44f: Sikt >8km i regn, lokalt 5km - 8km. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 Område se44g: Sikt 5km - >8km i regn. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
04-12UTC: Område se44a,se44e,se44i,se44h,se44m,se44l,se44j,se44o,se44n: Sikt >8km i regn, lokalt 5km - 8km. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 Område se44d,se44c,se44k: Sikt 5km - >8km i regn. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
08-12UTC: Område se44b,se44f: Sikt 5km - >8km i regn. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område se44g: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
12-16UTC: Område se44a,se44e,se44b,se44g,se44f,se44m,se44l,se44k,se44o,se44n: Sikt 5km - >8km. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område se44d,se44c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 Område se44i,se44h,se44j: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 

CB/TCU Moln
04-08UTC: Område se44e,se44i,se44h,se44f,se44m,se44l,se44k,se44j,se44o,se44n: Väntas inte förekomma under perioden
 
04-12UTC: Område se44a,se44b,se44g: Väntas inte förekomma under perioden
 
04-16UTC: Område se44d,se44c: Väntas inte förekomma under perioden
 
08-16UTC: Område se44e,se44i,se44h,se44f,se44m,se44l,se44k,se44j,se44o,se44n: ISOL EMBD CB
 
12-16UTC: Område se44a,se44b,se44g: ISOL EMBD CB
 

Vind vid marken
04-08UTC: Område se44g: SV/2-11 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se44l: S-SV/3-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se44c: SV/4-20 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se44a: SV-V/3-24 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se44e: SV/2-15 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se44m: S-SV/3-14 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se44f: SV/4-12 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se44i: S-SV/2-12 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se44h: S-SV/1-12 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se44k: SV/3-17 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se44n: S-SV/3-13 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se44d: SV-V/12-25 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se44j: S-SV/4-16 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se44b: SV-V/5-24 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se44o: S/3-13 knop, byar upp till 23 knop.
 
08-12UTC: Område se44a: S-SV/8-31 knop, byar upp till 41 knop.
 Område se44o: S/7-17 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se44i: S-SV/4-19 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se44j: SV/7-19 knop, byar upp till 40 knop.
 Område se44e: S-SV/3-16 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se44c: SV/6-29 knop, byar upp till 37 knop.
 Område se44l: S-SV/8-15 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se44n: S-SV/4-18 knop, byar upp till 36 knop.
 Område se44b: S-SV/7-29 knop, byar upp till 37 knop.
 Område se44g: SV/5-18 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se44k: SV/8-21 knop, byar upp till 41 knop.
 Område se44d: SV/23-31 knop, byar upp till 40 knop.
 Område se44m: S-SV/5-20 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se44f: SV/4-19 knop, byar upp till 38 knop.
 Område se44h: S-SV/6-16 knop, byar upp till 32 knop.
 
12-16UTC: Område se44k: SV-V/10-21 knop, byar upp till 41 knop.
 Område se44o: S-SV/4-20 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se44b: SV/9-26 knop, byar upp till 37 knop.
 Område se44g: SV/4-18 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se44d: SV/23-31 knop, byar upp till 41 knop.
 Område se44c: SV/4-27 knop, byar upp till 38 knop.
 Område se44j: SV/12-21 knop, byar upp till 41 knop.
 Område se44a: SV/11-29 knop, byar upp till 41 knop.
 Område se44e: SV/8-18 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se44m: SV/10-23 knop, byar upp till 39 knop.
 Område se44h: S-SV/6-16 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se44l: S-SV/9-16 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se44n: SV/10-20 knop, byar upp till 38 knop.
 Område se44i: SV/9-20 knop, byar upp till 40 knop.
 Område se44f: SV/11-19 knop, byar upp till 40 knop.