Distribution av NOTAM PIB begränsad

LHP Område 4

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se4 UTFÄRDAD 081244
GÄLLANDE DEN 8 DECEMBER 2021 MELLAN 13 OCH 21 UTC


Väderöversikt

En högtrycksrygg täcker Norrland. I hela fjällkedjan utbredda stratocumulsmoln med lokalt lätt snöfall och lokalt stratus. Svag-måttlig sydostlig vind.

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
13-21UTC: I hela området


Måttlig eller svår isbildning
13-21UTC: I hela området


Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden

Delområde 1

PROGNOS FÖR OMRÅDE se41 UTFÄRDAD 081244
GÄLLANDE DEN 8 DECEMBER 2021 MELLAN 13 OCH 21 UTC

Måttlig eller svår turbulens
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
13-15UTC: Område se41e: måttlig isbildning 3000ft - FL070, måttlig isbildning 1000ft - FL070, måttlig isbildning 1000ft - FL050
 
13-21UTC: Område se41b: måttlig isbildning 3000ft - FL070, måttlig isbildning 1000ft - FL070, måttlig isbildning 1000ft - FL050
 Område se41d: måttlig isbildning 1000ft - FL070, måttlig isbildning 1000ft - FL050
 Område se41c: måttlig isbildning 3000ft - FL070, måttlig isbildning 1000ft - FL070
 Område se41a: måttlig isbildning 1000ft - FL050
 Område se41f: måttlig isbildning 1000ft - FL070
 
15-21UTC: Område se41e: måttlig isbildning 1000ft - FL070, måttlig isbildning 1000ft - FL050
 

Sikt/Väder/Moln
13-17UTC: Område se41c: Sikt 1.5km - >8km i snöfall. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se41f: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i snöfall. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 
13-21UTC: Område se41b,se41e,se41d: Sikt 1.5km - >8km i snöfall. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se41a: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i snöfall. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
17-19UTC: Område se41f: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i snöfall. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
17-21UTC: Område se41c: Sikt 1.5km - >8km i snöfall. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
19-21UTC: Område se41f: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i snöfall. Molnbas 500ft - 1000ft, lokalt >2000ft.
 

Molnöversida
13-21UTC: Område se41b,se41f,se41e,se41d,se41c: Molnöversida FL070.
 Område se41a: Molnöversida FL050.
 

CB/TCU Moln
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
13-21UTC: Noll grader SFC.

Vind vid marken
13-15UTC: Område se41e: O-SO/0-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se41d: SO/0-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se41a: SO/0-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se41f: NO-O/0-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se41b: O/0-4 knop, byar upp till 13 knop.
 
13-19UTC: Område se41c: O/0-8 knop, byar upp till 21 knop.
 
15-17UTC: Område se41d: SO/0-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se41b: O/0-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se41f: O/0-9 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se41a: O-SO/0-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se41e: O-SO/0-10 knop, byar upp till 19 knop.
 
17-19UTC: Område se41d: SO/0-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se41a: O-SO/0-7 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se41b: O/0-7 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se41e: O/0-11 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se41f: O/0-9 knop, byar upp till 20 knop.
 
19-21UTC: Område se41e: O-SO/0-12 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se41d: SO/0-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se41f: O/0-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se41c: O/0-7 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se41b: O-SO/0-8 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se41a: O-SO/0-7 knop, byar upp till 17 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
13-15UTC: 160/22kt -9.
15-17UTC: 150/25kt -9.
17-21UTC: 150/28kt -8.

FL50:
13-15UTC: 180/20kt -14.
15-17UTC: 170/23kt -14.
17-19UTC: 170/25kt -13.
19-21UTC: 180/26kt -13.

FL100: 
13-15UTC: 220/16kt -16.
15-17UTC: 220/17kt -16.
17-19UTC: 210/22kt -16.
19-21UTC: 210/26kt -15.

Lägsta QNH
1009 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 2

PROGNOS FÖR OMRÅDE se42 UTFÄRDAD 081244
GÄLLANDE DEN 8 DECEMBER 2021 MELLAN 13 OCH 21 UTC

Måttlig eller svår turbulens
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
13-17UTC: Område se42b,se42e: måttlig isbildning 3000ft - FL070
 
13-21UTC: Område se42c,se42a,se42d: måttlig isbildning 3000ft - FL070, måttlig isbildning 1000ft - FL050
 
17-21UTC: Område se42b: måttlig isbildning 3000ft - FL070, måttlig isbildning 1000ft - FL050
 Område se42e: måttlig isbildning 3000ft - FL070, måttlig isbildning 1000ft - FL070
 

Sikt/Väder/Moln
13-17UTC: Område se42b,se42e: Sikt >8km, lokalt >8km i snöfall. Molnbas >2000ft.
 
13-21UTC: Område se42c: Sikt 1.5km - >8km i snöfall. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se42a,se42d: Sikt 3km - >8km i snöfall. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
17-21UTC: Område se42e: Sikt 1.5km - >8km i snöfall. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se42b: Sikt 3km - >8km i snöfall. Molnbas 500ft - >2000ft.
 

Molnöversida
13-21UTC: I hela området: Molnöversida FL070.

CB/TCU Moln
13-21UTC: Område se42c: TCU
 Område se42b,se42a,se42e,se42d: Väntas inte förekomma under perioden
 

Nollgradersisoterm
13-21UTC: Noll grader SFC.

Vind vid marken
13-15UTC: Område se42b: SO/0-17 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se42c: O-SO/11-21 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se42d: NO-O/0-4 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se42e: NO-O/0-7 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se42a: O-SO/0-14 knop, byar upp till 19 knop.
 
15-17UTC: Område se42b: O-SO/1-20 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se42e: O/0-16 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se42d: NO-O/0-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se42c: O-SO/14-25 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se42a: SO/0-14 knop, byar upp till 19 knop.
 
17-19UTC: Område se42e: O-SO/0-20 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se42a: SO/0-18 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se42b: O-SO/4-24 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se42c: O-SO/15-22 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se42d: NO-O/0-8 knop, byar upp till 19 knop.
 
19-21UTC: Område se42a: SO/1-21 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se42d: O-SO/0-12 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se42c: SO/13-21 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se42b: SO/4-21 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se42e: O-SO/0-20 knop, byar upp till 31 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
13-15UTC: 150/14kt -7.
15-17UTC: 130/18kt -7.
17-19UTC: 140/20kt -6.
19-21UTC: 150/22kt -5.

FL50:
13-15UTC: 190/12kt -12.
15-17UTC: 180/17kt -11.
17-19UTC: 180/21kt -11.
19-21UTC: 170/21kt -11.

FL100: 
13-15UTC: 240/21kt -15.
15-17UTC: 240/20kt -15.
17-19UTC: 230/22kt -14.
19-21UTC: 230/25kt -14.

Lägsta QNH
1014 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 3

PROGNOS FÖR OMRÅDE se43 UTFÄRDAD 081244
GÄLLANDE DEN 8 DECEMBER 2021 MELLAN 13 OCH 21 UTC

Måttlig eller svår turbulens
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
13-15UTC: Område se43d: måttlig isbildning 500ft - FL050, måttlig isbildning 3000ft - FL070
 Område se43h: måttlig isbildning 500ft - FL050, måttlig isbildning 1000ft - FL050
 Område se43g: måttlig isbildning 500ft - FL050
 
13-21UTC: Område se43e: måttlig isbildning 500ft - FL050, måttlig isbildning 3000ft - FL070, måttlig isbildning 1000ft - FL050
 Område se43c,se43b: måttlig isbildning 3000ft - FL070, måttlig isbildning 1000ft - FL050
 Område se43a: måttlig isbildning 3000ft - FL070
 Område se43f,se43i: måttlig isbildning 1000ft - FL050
 
15-17UTC: Område se43h: måttlig isbildning 500ft - FL050, måttlig isbildning 3000ft - FL070, måttlig isbildning 1000ft - FL050
 Område se43g: måttlig isbildning 500ft - FL050, måttlig isbildning 3000ft - FL070
 Område se43d: måttlig isbildning 3000ft - FL070
 
17-21UTC: Område se43d: måttlig isbildning 500ft - FL050, måttlig isbildning 3000ft - FL070
 Område se43h: måttlig isbildning 500ft - FL050, måttlig isbildning 1000ft - FL050
 Område se43g: måttlig isbildning 500ft - FL050
 

Sikt/Väder/Moln
13-15UTC: Område se43a: Sikt 1.5km - >8km i snöfall. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
13-21UTC: Område se43d,se43c,se43b,se43e: Sikt 1.5km - >8km i snöfall. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se43g: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i snöfall. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.
 Område se43h: Sikt 3km - >8km i snöfall. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se43f,se43i: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i snöfall. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
15-17UTC: Område se43a: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i snöfall. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.
 
17-21UTC: Område se43a: Sikt 1.5km - >8km i snöfall. Molnbas <500ft - >2000ft.
 

Molnöversida
13-21UTC: Område se43d,se43c,se43b,se43a,se43e: Molnöversida FL070.
 Område se43h,se43g,se43f,se43i: Molnöversida FL050.
 

CB/TCU Moln
13-21UTC: Område se43d,se43c,se43b,se43a,se43e: TCU
 Område se43h,se43g,se43f,se43i: Väntas inte förekomma under perioden
 

Nollgradersisoterm
13-21UTC: Noll grader SFC.

Vind vid marken
13-15UTC: Område se43c: SO-S/2-19 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se43d: N-NO/0-5 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se43a: O-SO/1-20 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se43e: N/0-4 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se43f: NO-O/0-5 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se43g: SO/0-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se43b: N-NO/0-18 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se43h: O-SO/0-12 knop, byar upp till 18 knop.
 
13-17UTC: Område se43i: SO/0-9 knop, byar upp till 17 knop.
 
15-17UTC: Område se43c: SO-S/5-23 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se43f: NO/0-5 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se43b: O/0-25 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se43d: NO/0-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se43e: N-NO/0-5 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se43a: O-SO/0-22 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se43g: SO/0-7 knop, byar upp till 16 knop.
 
15-19UTC: Område se43h: O-SO/0-10 knop, byar upp till 18 knop.
 
17-19UTC: Område se43b: SO-S/0-21 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se43i: SO/0-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se43a: SO/1-23 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se43d: NO-O/0-6 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se43f: NO-O/0-5 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se43c: SO/8-20 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se43e: N-NO/0-5 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se43g: SO/0-8 knop, byar upp till 19 knop.
 
19-21UTC: Område se43d: NO-O/0-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se43b: SO-S/0-18 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se43f: O/0-6 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se43a: SO/1-22 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se43h: O/0-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se43e: N-NO/0-4 knop.
 Område se43i: SO/0-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se43g: SO/0-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se43c: SO/14-19 knop, byar upp till 26 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
13-15UTC: 170/14kt -9.
15-17UTC: 160/16kt -9.
17-19UTC: 170/18kt -9.
19-21UTC: 160/19kt -9.

FL50:
13-15UTC: 190/12kt -14.
15-17UTC: 180/12kt -14.
17-19UTC: 190/14kt -14.
19-21UTC: 190/17kt -13.

FL100: 
13-15UTC: 240/13kt -17.
15-17UTC: 240/12kt -17.
17-19UTC: 240/11kt -16.
19-21UTC: 230/15kt -16.

Lägsta QNH
1011 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 4

PROGNOS FÖR OMRÅDE se44 UTFÄRDAD 081244
GÄLLANDE DEN 8 DECEMBER 2021 MELLAN 13 OCH 21 UTC

Måttlig eller svår turbulens
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
13-15UTC: Område se44k: måttlig isbildning 500ft - FL050
 
13-17UTC: Område se44c: måttlig isbildning 500ft - FL050, måttlig isbildning 3000ft - FL070
 
13-21UTC: Område se44d,se44b,se44g: måttlig isbildning 500ft - FL050, måttlig isbildning 3000ft - FL070
 Område se44a,se44e,se44i,se44h,se44f,se44m,se44l,se44j,se44o,se44n: måttlig isbildning 500ft - FL050
 
15-17UTC: Område se44k: måttlig isbildning 500ft - FL050, måttlig isbildning 3000ft - FL070
 
17-21UTC: Område se44c: måttlig isbildning 3000ft - FL070
 Område se44k: måttlig isbildning 500ft - FL050
 

Sikt/Väder/Moln
13-15UTC: Område se44a: Sikt 1.5km - >8km i snöfall. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
13-17UTC: Område se44b: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i snöfall. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.
 
13-21UTC: Område se44e,se44d,se44c,se44i,se44g,se44j: Sikt 1.5km - >8km i snöfall. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se44f,se44k: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i snöfall. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.
 Område se44h,se44m,se44l,se44o,se44n: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i snöfall. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.
 
15-21UTC: Område se44a: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i snöfall. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.
 
17-21UTC: Område se44b: Sikt 1.5km - >8km i snöfall. Molnbas <500ft - >2000ft.
 

Molnöversida
13-17UTC: Område se44b: Molnöversida FL050.
 
13-21UTC: Område se44d,se44c,se44g: Molnöversida FL070.
 Område se44a,se44e,se44i,se44h,se44f,se44m,se44l,se44k,se44j,se44o,se44n: Molnöversida FL050.
 
17-21UTC: Område se44b: Molnöversida FL070.
 

CB/TCU Moln
13-17UTC: Område se44b: Väntas inte förekomma under perioden
 
13-21UTC: Område se44d,se44c,se44g: TCU
 Område se44a,se44e,se44i,se44h,se44f,se44m,se44l,se44k,se44j,se44o,se44n: Väntas inte förekomma under perioden
 
17-21UTC: Område se44b: TCU
 

Nollgradersisoterm
13-21UTC: Noll grader SFC.

Vind vid marken
13-15UTC: Område se44j: SO-S/0-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se44d: NV-N/1-9 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se44b: NV-N/0-10 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se44o: O-SO/0-6 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se44e,se44h,se44l: NV-N/0-4 knop.
 Område se44m: S/0-6 knop.
 Område se44i: NV/0-4 knop.
 Område se44g: N/0-4 knop.
 Område se44f,se44n: V-NV/0-4 knop.
 Område se44a: NV-N/0-8 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se44c: N/1-12 knop, byar upp till 17 knop.
 
13-17UTC: Område se44k: SO/0-8 knop, byar upp till 16 knop.
 
15-17UTC: Område se44g: N-NO/0-5 knop.
 Område se44b: NV-N/0-8 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se44o: O-SO/0-7 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se44c: N-NO/1-11 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se44j: SO-S/0-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se44n: Lugnt.
 Område se44a: NV-N/0-7 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se44m: S/0-7 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se44d: NV-N/2-8 knop.
 
15-19UTC: Område se44i,se44f: Lugnt.
 
15-21UTC: Område se44e,se44h,se44l: Lugnt.
 
17-19UTC: Område se44g: NO/0-5 knop.
 Område se44j: S/0-10 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se44o: SO/0-8 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se44d: N/2-11 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se44n: SO-S/0-5 knop.
 Område se44c: NO/1-13 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se44b: NV-N/0-8 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se44k: SO/0-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se44m: S/0-8 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se44a: N/0-8 knop, byar upp till 11 knop.
 
19-21UTC: Område se44a: NV/0-6 knop.
 Område se44b: NV-N/0-10 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se44m: S/0-11 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se44g: NO-O/0-5 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se44o: SO-S/0-9 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se44i: V/0-4 knop.
 Område se44c: NO-O/0-13 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se44k: SO/0-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se44n: SO-S/0-7 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se44j: S/0-10 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se44d: NV-N/0-11 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se44f: V/0-5 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
13-15UTC: 190/9kt -12.
15-17UTC: 200/9kt -11.
17-19UTC: 200/10kt -11.
19-21UTC: 210/12kt -11.

FL50:
13-15UTC: 200/11kt -14.
15-19UTC: 200/10kt -14.
19-21UTC: 210/12kt -14.

FL100: 
13-15UTC: 200/12kt -20.
15-17UTC: 210/11kt -20.
17-19UTC: 220/11kt -19.
19-21UTC: 230/11kt -19.

Lägsta QNH
1012 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

ÖVERSIKTLIG PROGNOS FÖR OMRÅDE se4 UTFÄRDAD 081421
GÄLLANDE DEN 9 DECEMBER 2021 MELLAN 05 OCH 17 UTC


Väderöversikt
En sydostlig luftström råder över Norrland. I hela fjällkedjan utbredda stratus eller stratocumuls med lokalt lätt snöfall. Svag-måttlig sydostlig vind.
se41


Sikt/Väder/Moln
05-13UTC: Område se41c: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i snöfall. Molnbas 500ft - 1000ft, lokalt >2000ft.
 
05-17UTC: Område se41b,se41a,se41f,se41e,se41d: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i snöfall. Molnbas 500ft - 1000ft, lokalt >2000ft.
 
13-17UTC: Område se41c: Sikt 3km - >8km i snöfall. Molnbas 500ft - >2000ft.
 

CB/TCU Moln
05-17UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
05-09UTC: Område se41f: SO/0-9 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se41a: SO/0-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se41d: SO/0-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se41b: SO/0-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se41e: SO/0-11 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se41c: SO/0-7 knop, byar upp till 18 knop.
 
09-13UTC: Område se41e: SO/0-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se41c: SO/0-8 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se41d: SO-S/0-13 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se41a: SO/0-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se41b: SO/0-7 knop, byar upp till 18 knop.
 
09-17UTC: Område se41f: O-SO/0-8 knop, byar upp till 18 knop.
 
13-17UTC: Område se41b: SO/0-7 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se41c: O/0-6 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se41e: SO/0-8 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se41a: SO/0-9 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se41d: SO/0-15 knop, byar upp till 27 knop.
 

se42


Sikt/Väder/Moln
05-13UTC: Område se42b: Sikt 3km - >8km i snöfall. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
05-17UTC: Område se42e,se42d: Sikt 3km - >8km i snöfall. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se42c,se42a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 
13-17UTC: Område se42b: Sikt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 

CB/TCU Moln
05-17UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
05-09UTC: Område se42e: SO/0-11 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se42d: SO/0-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se42c: SO-S/17-27 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se42b: SO-S/2-22 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se42a: SO-S/0-22 knop, byar upp till 27 knop.
 
09-13UTC: Område se42d: SO/0-7 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se42c: SO-S/16-29 knop, byar upp till 37 knop.
 Område se42a: S/4-23 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se42b: SO-S/4-23 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se42e: SO/0-18 knop, byar upp till 25 knop.
 
13-17UTC: Område se42a: SO-S/1-21 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se42c: SO-S/18-27 knop, byar upp till 36 knop.
 Område se42b: SO-S/1-24 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se42d: SO/0-6 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se42e: O-SO/0-12 knop, byar upp till 18 knop.
 

se43


Sikt/Väder/Moln
05-09UTC: Område se43b,se43f,se43i: Sikt <1.5km - >8km i snöfall. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se43d,se43h,se43g,se43e: Sikt >8km i snöfall, lokalt <1.5km i snöfall. Molnbas <500ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 
05-13UTC: Område se43c: Sikt 3km - >8km i snöfall. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se43a: Sikt <1.5km - >8km i snöfall. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
09-13UTC: Område se43d,se43g: Sikt >8km, lokalt <1.5km i snöfall. Molnbas <500ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 Område se43b: Sikt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 Område se43h,se43e: Sikt <1.5km - >8km i snöfall. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
09-17UTC: Område se43f,se43i: Sikt 3km - >8km i snöfall. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
13-17UTC: Område se43d,se43h,se43g: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i snöfall. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.
 Område se43b,se43a,se43e: Sikt 3km - >8km i snöfall. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se43c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 

CB/TCU Moln
05-17UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
05-09UTC: Område se43f: SO/0-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se43i: SO/0-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se43e: O-SO/0-9 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se43b: SO-S/4-21 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se43d: O-SO/0-10 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se43c: SO-S/18-23 knop.
 Område se43h,se43g: SO/0-12 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se43a: SO/2-23 knop, byar upp till 32 knop.
 
09-13UTC: Område se43i: SO-S/0-10 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se43g: SO/0-10 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se43f: SO-S/0-11 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se43b: S/5-24 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se43e: SO-S/0-10 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se43d: SO/0-9 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se43c: SO-S/19-23 knop.
 Område se43h: SO/0-11 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se43a: S/7-23 knop, byar upp till 31 knop.
 
13-17UTC: Område se43b: SO-S/6-22 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se43f: SO-S/0-10 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se43g: SO-S/0-14 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se43a: S/6-24 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se43h: SO/0-12 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se43d,se43e: SO-S/0-9 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se43c: SO-S/18-24 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se43i: SO/0-10 knop, byar upp till 24 knop.
 

se44


Sikt/Väder/Moln
05-09UTC: Område se44a,se44e,se44d,se44b,se44i,se44f,se44j,se44n: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i snöfall. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.
 Område se44g,se44k: Sikt <1.5km - >8km i snöfall. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
05-13UTC: Område se44h,se44m,se44l,se44o: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i snöfall. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.
 Område se44c: Sikt <1.5km - >8km i snöfall. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
09-13UTC: Område se44g,se44f,se44k: Sikt >8km, lokalt <1.5km i snöfall. Molnbas <500ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 Område se44d,se44i,se44n: Sikt <1.5km - >8km i snöfall. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
09-17UTC: Område se44j: Sikt >8km, lokalt <1.5km i snöfall. Molnbas <500ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 Område se44a,se44e,se44b: Sikt <1.5km - >8km i snöfall. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
13-17UTC: Område se44d,se44c: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i snöfall. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.
 Område se44i,se44h,se44l,se44n: Sikt >8km, lokalt <1.5km i snöfall. Molnbas <500ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 Område se44g,se44f,se44m,se44k,se44o: Sikt <1.5km - >8km i snöfall. Molnbas <500ft - >2000ft.
 

CB/TCU Moln
05-17UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
05-09UTC: Område se44o: SO-S/0-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se44h,se44f: S/0-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se44d: SO-S/4-19 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se44b: SV/0-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se44k: SO/0-13 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se44j: SO-S/0-11 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se44e: NO-O/0-4 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se44m: S/0-16 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se44a: O/0-12 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se44i: SO-S/0-12 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se44n: S/0-12 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se44c: SO/0-18 knop, byar upp till 25 knop.
 
05-13UTC: Område se44l: SO-S/0-7 knop, byar upp till 15 knop.
 
05-17UTC: Område se44g: SO/0-9 knop, byar upp till 20 knop.
 
09-13UTC: Område se44k: SO/0-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se44a: SO/0-18 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se44i,se44n: SO-S/0-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se44m: S/0-15 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se44o: S/0-17 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se44b: SO-S/0-19 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se44j: SO-S/0-12 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se44f: SO-S/0-11 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se44c: SO-S/0-21 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se44e: O/0-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se44h: SO-S/0-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se44d: SO-S/9-20 knop, byar upp till 26 knop.
 
13-17UTC: Område se44k: SO/0-12 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se44f: SO-S/0-11 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se44a: SO-S/0-21 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se44b: S/0-23 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se44j: SO-S/0-11 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se44h: SO-S/0-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se44e: O-SO/0-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se44n: SO-S/0-14 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se44d: SO-S/12-24 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se44m: S/0-14 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se44l: SO/0-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se44c: SO-S/0-24 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se44i: SO-S/0-12 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se44o: S/0-16 knop, byar upp till 24 knop.