Distribution av NOTAM PIB begränsad

LHP Område 4

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se4 UTFÄRDAD 230343
GÄLLANDE DEN 23 OKTOBER 2021 MELLAN 04 OCH 12 UTC


Väderöversikt

 En svag högtrycksrygg täcker norra Sverige. I Dala och södra Norrlandsfjällen förekommer växlande mängd stratocumulusmoln, lokala snöbyar och en nordvästlig vind. I Lapplandsfjällen förekommer uppklarnande väder under morgonen och förmiddagen och en svag växlande vind.

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
04-06UTC: Område se43 och se42


Måttlig eller svår isbildning
Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden

Delområde 1

PROGNOS FÖR OMRÅDE se41 UTFÄRDAD 230343
GÄLLANDE DEN 23 OKTOBER 2021 MELLAN 04 OCH 12 UTC

Måttlig eller svår turbulens
04-12UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
04-12UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
04-06UTC: Område se41a,se41d: Sikt >8km. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
04-12UTC: Område se41b,se41f,se41e,se41c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
06-12UTC: Område se41a,se41d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 

Molnöversida
04-06UTC: Område se41b: Molnöversida FL100.
 
04-08UTC: Område se41a: Molnöversida FL100.
 
04-12UTC: Område se41c: Ingen prognos
 Område se41f,se41e,se41d: Molnöversida FL100.
 
06-12UTC: Område se41b: Ingen prognos
 
08-12UTC: Område se41a: Ingen prognos
 

CB/TCU Moln
04-12UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
04-06UTC: Noll grader SFC.
06-10UTC: Noll grader SFC - 1500ft.
10-12UTC: Noll grader 500ft - 1500ft.

Vind vid marken
04-06UTC: Område se41c: NV-N/4-10 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se41f: NV-N/0-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se41d: NV-N/1-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se41b: NV-N/3-9 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se41a: NV-N/1-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se41e: NV/1-8 knop, byar upp till 18 knop.
 
06-08UTC: Område se41b: NV/2-7 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se41a: NV/0-6 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se41f,se41e: NV/0-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se41c: NV/2-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se41d: NV-N/0-5 knop, byar upp till 14 knop.
 
08-10UTC: Område se41c: NV/4-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se41d: V-NV/0-5 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se41f: NV/1-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se41b: NV/3-7 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se41e: NV/1-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se41a: NV/2-6 knop, byar upp till 15 knop.
 
10-12UTC: Område se41c: NV/5-10 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se41a: V-NV/3-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se41e: NV/0-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se41b: NV/4-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se41f: NV/3-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se41d: V/0-5 knop, byar upp till 13 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
04-06UTC: 350/22kt -5.
06-08UTC: 360/24kt -4.
08-10UTC: 350/19kt -3.
10-12UTC: 330/16kt -3.

FL50:
04-10UTC: 350/29kt -8.
10-12UTC: 340/27kt -7.

FL100: 
04-06UTC: 350/28kt -14.
06-08UTC: 340/27kt -14.
08-10UTC: 330/28kt -14.
10-12UTC: 330/31kt -14.

Lägsta QNH
1003 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 2

PROGNOS FÖR OMRÅDE se42 UTFÄRDAD 230343
GÄLLANDE DEN 23 OKTOBER 2021 MELLAN 04 OCH 12 UTC

Måttlig eller svår turbulens
04-12UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
04-12UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
04-06UTC: Område se42b,se42a: Sikt 3km - >8km i byar av snöblandat regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se42c: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i byar av snöblandat regn. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se42d: Sikt >8km. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
04-12UTC: Område se42e: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
06-08UTC: Område se42c: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i byar av snöblandat regn. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 Område se42b,se42a: Sikt 5km - >8km i byar av snöblandat regn. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
06-12UTC: Område se42d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
08-10UTC: Område se42c: Sikt 5km - >8km i byar av snöblandat regn. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
08-12UTC: Område se42b,se42a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
10-12UTC: Område se42c: Sikt >8km i byar av snöblandat regn. Molnbas >2000ft.
 

Molnöversida
04-06UTC: Område se42d: Molnöversida FL080.
 
04-08UTC: Område se42c,se42b,se42a: Molnöversida FL100.
 
04-12UTC: Område se42e: Ingen prognos
 
06-12UTC: Område se42d: Ingen prognos
 
08-10UTC: Område se42c: Molnöversida FL090.
 
08-12UTC: Område se42b,se42a: Ingen prognos
 
10-12UTC: Område se42c: Molnöversida FL080.
 

CB/TCU Moln
04-08UTC: Område se42b,se42a: TCU
 
04-12UTC: Område se42c: TCU
 Område se42e,se42d: Väntas inte förekomma under perioden
 
08-12UTC: Område se42b,se42a: Väntas inte förekomma under perioden
 

Nollgradersisoterm
04-08UTC: Noll grader SFC - 1500ft.
08-12UTC: Noll grader 500ft - 1500ft.

Vind vid marken
04-06UTC: Område se42e: NV-N/3-13 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se42d: NV-N/3-11 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se42b: NV-N/5-25 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se42c: N/23-30 knop, byar upp till 41 knop.
 Område se42a: NV-N/7-23 knop, byar upp till 31 knop.
 
06-08UTC: Område se42a: NV-N/4-20 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se42b: NV-N/3-22 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se42d: NV-N/2-11 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se42e: NV/2-11 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se42c: N/20-28 knop, byar upp till 38 knop.
 
08-10UTC: Område se42e: NV/4-11 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se42a: NV-N/5-17 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se42c: N/18-25 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se42d: NV/3-9 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se42b: NV-N/5-19 knop, byar upp till 28 knop.
 
10-12UTC: Område se42a: NV/5-15 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se42b: NV-N/5-16 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se42c: NV-N/15-23 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se42d: NV/4-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se42e: NV/4-10 knop, byar upp till 18 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
04-06UTC: 350/27kt -3.
06-08UTC: 350/24kt -3.
08-10UTC: 350/19kt -2.
10-12UTC: 340/16kt -2.

FL50:
04-06UTC: 360/24kt -8.
06-08UTC: 360/21kt -7.
08-10UTC: 360/20kt -7.
10-12UTC: 340/20kt -6.

FL100: 
04-06UTC: 350/25kt -13.
06-08UTC: 350/26kt -13.
08-10UTC: 340/25kt -13.
10-12UTC: 330/25kt -13.

Lägsta QNH
1001 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 3

PROGNOS FÖR OMRÅDE se43 UTFÄRDAD 230343
GÄLLANDE DEN 23 OKTOBER 2021 MELLAN 04 OCH 12 UTC

Måttlig eller svår turbulens
04-12UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
04-12UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
04-06UTC: Område se43b,se43a: Sikt 3km - >8km i byar av snöblandat regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se43d,se43i: Sikt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 Område se43c: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i byar av snöblandat regn. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se43h,se43g,se43f,se43e: Sikt >8km. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
06-10UTC: Område se43c: Sikt 5km - >8km i byar av snöblandat regn. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
06-12UTC: Område se43d,se43b,se43a,se43h,se43g,se43f,se43e,se43i: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
10-12UTC: Område se43c: Sikt >8km i byar av snöblandat regn. Molnbas >2000ft.
 

Molnöversida
04-06UTC: Område se43b: Molnöversida FL100.
 Område se43f: Molnöversida FL080.
 
04-08UTC: Område se43d,se43h,se43g,se43e: Molnöversida FL080.
 Område se43c,se43a: Molnöversida > FL125.
 
04-12UTC: Område se43i: Molnöversida FL100.
 
06-08UTC: Område se43b: Molnöversida FL080.
 
06-12UTC: Område se43f: Ingen prognos
 
08-10UTC: Område se43c: Molnöversida FL090.
 Område se43a: Molnöversida FL080.
 Område se43g: Molnöversida FL100.
 
08-12UTC: Område se43d,se43b,se43e: Ingen prognos
 Område se43h: Molnöversida FL100.
 
10-12UTC: Område se43a,se43g: Ingen prognos
 Område se43c: Molnöversida FL080.
 

CB/TCU Moln
04-06UTC: Område se43b,se43a: TCU
 
04-12UTC: Område se43c: TCU
 Område se43d,se43h,se43g,se43f,se43e,se43i: Väntas inte förekomma under perioden
 
06-12UTC: Område se43b,se43a: Väntas inte förekomma under perioden
 

Nollgradersisoterm
04-12UTC: Noll grader SFC - 1500ft.

Vind vid marken
04-06UTC: Område se43a: N/6-25 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se43e: NV-N/3-8 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se43c: N/22-29 knop, byar upp till 40 knop.
 Område se43h: NV/1-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se43b: NV-N/6-23 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se43d: NV-N/4-8 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se43g: NV-N/1-7 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se43f: NV-N/2-12 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se43i: NV/0-7 knop, byar upp till 17 knop.
 
06-08UTC: Område se43c: N/19-26 knop, byar upp till 36 knop.
 Område se43a: N/3-21 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se43b: NV-N/5-20 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se43d: NV-N/3-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se43h: NV/0-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se43e: NV/2-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se43f: NV/2-12 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se43i: NV/0-7 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se43g: NV-N/0-7 knop, byar upp till 15 knop.
 
08-10UTC: Område se43c: N/16-22 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se43d: NV-N/4-7 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se43e: NV-N/4-7 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se43b: NV-N/4-18 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se43a: N/5-18 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se43h: NV-N/0-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se43g: NV-N/0-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se43f: NV/3-10 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se43i: NV/0-5 knop, byar upp till 16 knop.
 
10-12UTC: Område se43b: NV-N/5-14 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se43i: V-NV/1-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se43c: NV-N/13-20 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se43e: NV/4-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se43h: NV/0-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se43g: NV/1-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se43d: NV-N/4-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se43f: NV/4-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se43a: NV-N/4-16 knop, byar upp till 23 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
04-06UTC: 360/20kt -5.
06-08UTC: 360/18kt -4.
08-10UTC: 350/15kt -4.
10-12UTC: 340/13kt -4.

FL50:
04-06UTC: 360/18kt -8.
06-08UTC: 350/18kt -8.
08-10UTC: 340/18kt -8.
10-12UTC: 330/20kt -8.

FL100: 
04-06UTC: 350/22kt -15.
06-08UTC: 340/22kt -15.
08-10UTC: 330/23kt -15.
10-12UTC: 320/26kt -16.

Lägsta QNH
1002 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 4

PROGNOS FÖR OMRÅDE se44 UTFÄRDAD 230343
GÄLLANDE DEN 23 OKTOBER 2021 MELLAN 04 OCH 12 UTC

Måttlig eller svår turbulens
04-12UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
04-12UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
04-06UTC: Område se44c,se44b,se44g,se44f,se44k: Sikt >8km. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
04-12UTC: Område se44a,se44e,se44d,se44i,se44h,se44m,se44l,se44j,se44o,se44n: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
06-12UTC: Område se44c,se44b,se44g,se44f,se44k: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 

Molnöversida
04-08UTC: Område se44g,se44k: Molnöversida > FL125.
 
04-10UTC: Område se44c,se44b,se44f,se44j: Molnöversida > FL125.
 
04-12UTC: Område se44a,se44e,se44d,se44i,se44h,se44m,se44l,se44o,se44n: Molnöversida > FL125.
 
08-10UTC: Område se44g,se44k: Molnöversida FL080.
 
10-12UTC: Område se44g,se44f,se44k,se44j: Ingen prognos
 Område se44c,se44b: Molnöversida FL080.
 

CB/TCU Moln
04-12UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
04-12UTC: Noll grader SFC - 1500ft.

Vind vid marken
04-06UTC: Område se44a: N/6-22 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se44k: NV-N/1-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se44l: NV-N/1-6 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se44c: N/7-28 knop, byar upp till 38 knop.
 Område se44g: N/3-11 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se44m: NV-N/0-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se44i: NV-N/2-7 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se44j: N/1-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se44h: NV-N/1-6 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se44n: NV-N/1-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se44f: NV-N/3-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se44e: N/4-13 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se44o: NV-N/0-6 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se44d: N-NO/17-25 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se44b: N/5-22 knop, byar upp till 31 knop.
 
06-08UTC: Område se44e: NV-N/2-10 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se44h: NV-N/1-6 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se44c: N/6-26 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se44m,se44l: NV/0-4 knop.
 Område se44g: NV-N/2-10 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se44k: NV-N/0-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se44j: NV-N/0-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se44o: NV/0-5 knop.
 Område se44a: N/4-18 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se44d: N-NO/14-23 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se44f: NV-N/2-9 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se44b: N/3-19 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se44n: NV-N/1-5 knop.
 Område se44i: NV-N/2-7 knop, byar upp till 15 knop.
 
08-10UTC: Område se44a: N/5-15 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se44d: N-NO/12-22 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se44c: NV-N/5-23 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se44i: NV-N/2-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se44m: V-NV/0-4 knop.
 Område se44h: NV-N/2-6 knop.
 Område se44l: NV/1-4 knop.
 Område se44k: NV-N/1-5 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se44f: NV-N/3-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se44g: NV-N/3-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se44j: NV-N/1-5 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se44b: N/3-18 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se44e: NV-N/3-9 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se44n: NV-N/1-4 knop.
 Område se44o: V/0-5 knop.
 
10-12UTC: Område se44k: NV/1-5 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se44g: NV-N/3-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se44d: N/9-23 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se44c: NV-N/5-23 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se44o: SV-V/0-7 knop.
 Område se44n: NV/2-3 knop.
 Område se44l: V-NV/1-3 knop.
 Område se44a: N/4-12 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se44j: NV/1-4 knop.
 Område se44m: V/1-5 knop.
 Område se44i,se44h: NV-N/2-5 knop.
 Område se44e,se44f: NV-N/3-7 knop.
 Område se44b: NV-N/3-20 knop, byar upp till 26 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
04-06UTC: 30/16kt -6.
06-08UTC: 30/13kt -6.
08-10UTC: 20/9kt -5.
10-12UTC: 360/8kt -5.

FL50:
04-06UTC: 20/14kt -10.
06-08UTC: 20/11kt -11.
08-10UTC: 360/10kt -11.
10-12UTC: 340/10kt -11.

FL100: 
04-06UTC: 350/11kt -17.
06-08UTC: 330/10kt -18.
08-10UTC: 320/11kt -19.
10-12UTC: 310/13kt -19.

Lägsta QNH
1002 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

 • Informationen är ej uppdaterad. Kontakta FPC.