LHP Område 4

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se4 UTFÄRDAD 130358
GÄLLANDE DEN 13 APRIL 2021 MELLAN 04 OCH 12 UTC


Väderöversikt

Ett lågtryck med fronter berör sydöstra Norrland. En nordlig luftström råder över nordvästligaste Norrland. Norrbottensfjällen: Klart eller höga, tunna moln. Nordvästlig vind. Västerbottensfjällen: Lokalt stratus och i södra delen snöfall. Nordlig vind. Södra Norrlands- Dalafjällen: tidvis stratus och snöfall. Nordvästlig vind. 

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
04-12UTC: I hela området


Måttlig eller svår isbildning
04-12UTC: I hela området


Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden

Delområde 1

PROGNOS FÖR OMRÅDE se41 UTFÄRDAD 130358
GÄLLANDE DEN 13 APRIL 2021 MELLAN 04 OCH 12 UTC

Måttlig eller svår turbulens
04-12UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
04-08UTC: Område se41f,se41c: måttlig isbildning 500ft - > FL125
 
04-12UTC: Område se41b,se41a,se41e,se41d: måttlig isbildning 500ft - > FL125
 
08-12UTC: Område se41f,se41c: måttlig isbildning 1000ft - > FL125
 

Sikt/Väder/Moln
04-06UTC: Område se41c: Sikt 1.5km - >8km i dis, snöfall. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se41f: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i dis, snöfall. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se41b,se41e: Sikt 1.5km - >8km i dis, snöfall, snöblandat regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
04-08UTC: Område se41a: Sikt 1.5km - >8km i dis, snöfall, snöblandat regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
04-12UTC: Område se41d: Sikt 1.5km - 3km i snöfall, lokalt 3km - 5km i snöblandat regn. Molnbas <500ft, lokalt >2000ft.
 
06-08UTC: Område se41c: Sikt >8km, lokalt >8km i dis, regn. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område se41f,se41e: Sikt 1.5km - >8km i dis, snöfall, snöblandat regn, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
06-12UTC: Område se41b: Sikt 1.5km - >8km i dis, snöfall, snöblandat regn, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
08-12UTC: Område se41f,se41e: Sikt 1.5km - >8km i snöfall, snöblandat regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se41c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se41a: Sikt 1.5km - >8km i dis, snöfall, snöblandat regn, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 

Molnöversida
04-12UTC: I hela området: Molnöversida > FL125.

CB/TCU Moln
04-12UTC: Område se41f,se41c: ISOL CB
 Område se41b,se41a,se41e,se41d: Väntas inte förekomma under perioden
 

Nollgradersisoterm
04-06UTC: Noll grader SFC.
06-12UTC: Noll grader SFC - 1000ft.

Vind vid marken
04-06UTC: Område se41a: NV/0-5 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se41e: NV/1-9 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se41b: V-NV/0-4 knop.
 Område se41c: Lugnt.
 Område se41f: NV/0-6 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se41d: NV-N/1-12 knop, byar upp till 20 knop.
 
06-08UTC: Område se41e: NV/2-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se41c: V/0-5 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se41d: NV-N/2-12 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se41a: NV/0-5 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se41f: NV/1-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se41b: V/1-4 knop, byar upp till 13 knop.
 
08-10UTC: Område se41a: NV/2-6 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se41e: NV/3-11 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se41b: V/3-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se41d: NV/3-12 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se41f: NV/2-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se41c: V/1-5 knop, byar upp till 15 knop.
 
10-12UTC: Område se41d: NV/4-13 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se41f: NV/4-10 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se41b: V-NV/4-7 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se41c: V/3-6 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se41e: NV/4-12 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se41a: V-NV/3-7 knop, byar upp till 16 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
04-06UTC: 360/9kt -5.
06-08UTC: 330/10kt -5.
08-10UTC: 310/11kt -5.
10-12UTC: 310/12kt -5.

FL50:
04-06UTC: 280/6kt -11.
06-08UTC: 270/8kt -11.
08-10UTC: 290/11kt -11.
10-12UTC: 300/12kt -11.

FL100: 
04-06UTC: 220/12kt -21.
06-08UTC: 240/11kt -21.
08-10UTC: 250/13kt -21.
10-12UTC: 270/14kt -21.

Lägsta QNH
1008 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 2

PROGNOS FÖR OMRÅDE se42 UTFÄRDAD 130358
GÄLLANDE DEN 13 APRIL 2021 MELLAN 04 OCH 12 UTC

Måttlig eller svår turbulens
04-12UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
04-08UTC: Område se42c,se42b,se42e: måttlig isbildning 500ft - > FL125
 
04-12UTC: Område se42d: måttlig isbildning 500ft - > FL125
 Område se42a: Väntas inte förekomma under perioden
 
08-12UTC: Område se42c,se42b,se42e: måttlig isbildning 1000ft - > FL125
 

Sikt/Väder/Moln
04-06UTC: Område se42a,se42e,se42d: Sikt 1.5km - >8km i dis, snöfall. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se42c: Sikt >8km. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se42b: Sikt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
06-08UTC: Område se42b,se42a,se42e: Sikt >8km, lokalt >8km i dis, regn. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område se42c: Sikt >8km i dis, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
06-12UTC: Område se42d: Sikt 1.5km - >8km i dis, snöfall, snöblandat regn, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
08-12UTC: Område se42c,se42b,se42a: Sikt 5km - >8km i dis, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se42e: Sikt >8km. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 

Molnöversida
04-12UTC: I hela området: Molnöversida > FL125.

CB/TCU Moln
04-12UTC: Område se42c,se42b,se42e: ISOL CB
 Område se42a,se42d: Väntas inte förekomma under perioden
 

Nollgradersisoterm
04-12UTC: Noll grader SFC - 1000ft.

Vind vid marken
04-06UTC: Område se42a: S-SV/0-11 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se42e: SV/0-5 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se42d: Lugnt.
 Område se42c: SV/6-18 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se42b: SV/0-15 knop, byar upp till 20 knop.
 
06-08UTC: Område se42e: SV/0-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se42b: S-SV/3-17 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se42a: S-SV/2-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se42d: SV/0-5 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se42c: SV/11-17 knop, byar upp till 23 knop.
 
08-10UTC: Område se42c: S-SV/7-18 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se42e: SV/1-10 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se42d: SV-V/1-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se42a: S-SV/1-15 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se42b: S-SV/5-18 knop, byar upp till 22 knop.
 
10-12UTC: Område se42b: S-SV/5-17 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se42d: SV-V/3-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se42c: S-SV/4-17 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se42a: S-SV/4-16 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se42e: SV-V/3-8 knop, byar upp till 18 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
04-06UTC: 230/12kt -2.
06-08UTC: 220/14kt -2.
08-10UTC: 230/14kt -2.
10-12UTC: 230/14kt -1.

FL50:
04-06UTC: 230/18kt -7.
06-08UTC: 220/20kt -8.
08-10UTC: 230/19kt -8.
10-12UTC: 230/18kt -8.

FL100: 
04-06UTC: 210/24kt -18.
06-08UTC: 220/24kt -18.
08-12UTC: 220/23kt -18.

Lägsta QNH
1009 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 3

PROGNOS FÖR OMRÅDE se43 UTFÄRDAD 130358
GÄLLANDE DEN 13 APRIL 2021 MELLAN 04 OCH 12 UTC

Måttlig eller svår turbulens
04-12UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
04-12UTC: Område se43d,se43b,se43a,se43h,se43g,se43f,se43e,se43i: måttlig isbildning 500ft - > FL125
 Område se43c: Väntas inte förekomma under perioden
 

Sikt/Väder/Moln
04-06UTC: Område se43c,se43a: Sikt 1.5km - >8km i snöfall, snöblandat regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se43e: Sikt 1.5km - 3km i snöfall, lokalt 3km - 5km i snöblandat regn. Molnbas <500ft, lokalt >2000ft.
 Område se43b,se43f: Sikt 1.5km - >8km i dis, snöfall, snöblandat regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
04-08UTC: Område se43d: Sikt 1.5km - 3km i snöfall, lokalt 3km - 5km i snöblandat regn. Molnbas <500ft, lokalt >2000ft.
 Område se43h,se43g,se43i: Sikt 1.5km - >8km i dis, snöfall, snöblandat regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
06-08UTC: Område se43c: Sikt >8km, lokalt >8km i dis, regn. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område se43b: Sikt 1.5km - >8km i dis, snöfall, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se43a: Sikt 1.5km - >8km i dis, snöfall, snöblandat regn, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se43e: Sikt 1.5km - >8km i dis, snöfall, snöblandat regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
06-12UTC: Område se43f: Sikt 1.5km - >8km i dis, snöfall, snöblandat regn, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
08-10UTC: Område se43c: Sikt 1.5km - >8km i dis, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
08-12UTC: Område se43d,se43h,se43g,se43e,se43i: Sikt 1.5km - >8km i dis, snöfall, snöblandat regn, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se43b,se43a: Sikt 1.5km - >8km i dis, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
10-12UTC: Område se43c: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i dis, regn. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 

Molnöversida
04-12UTC: I hela området: Molnöversida > FL125.

CB/TCU Moln
04-12UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
04-12UTC: Noll grader SFC - 1000ft.

Vind vid marken
04-06UTC: Område se43e: NV/0-4 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se43a: N-NO/0-20 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se43g: N-NO/3-15 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se43f: Lugnt.
 Område se43c: SV/5-22 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se43b: V/0-19 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se43d: N-NO/1-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se43h: N/1-12 knop, byar upp till 25 knop.
 
04-08UTC: Område se43i: NV-N/0-9 knop, byar upp till 20 knop.
 
06-08UTC: Område se43b: S-SV/0-13 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se43d: N-NO/0-5 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se43c: S-SV/5-18 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se43f: S-SV/0-4 knop.
 Område se43a: SV-V/1-24 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se43g: N-NO/2-15 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se43e: Lugnt.
 
06-10UTC: Område se43h: N/0-11 knop, byar upp till 26 knop.
 
08-10UTC: Område se43c: S-SV/5-19 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se43a: S-SV/2-20 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se43d: SO/0-4 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se43b: S-SV/3-13 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se43e: S/0-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se43i: NV-N/0-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se43g: N-NO/2-15 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se43f: SV/0-6 knop, byar upp till 14 knop.
 
10-12UTC: Område se43h: N/0-10 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se43i: NV/2-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se43b: S-SV/3-17 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se43c: S-SV/8-19 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se43g: N-NO/1-14 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se43f: SV-V/1-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se43d: S/0-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se43a: S-SV/4-16 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se43e: SV/2-5 knop, byar upp till 14 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
04-06UTC: 40/16kt -4.
06-08UTC: 60/15kt -4.
08-10UTC: 250/15kt -4.
10-12UTC: 250/13kt -4.

FL50:
04-06UTC: 140/14kt -8.
06-08UTC: 170/15kt -9.
08-10UTC: 200/14kt -9.
10-12UTC: 220/13kt -10.

FL100: 
04-06UTC: 160/20kt -16.
06-08UTC: 170/20kt -18.
08-10UTC: 190/19kt -19.
10-12UTC: 210/18kt -19.

Lägsta QNH
1008 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 4

PROGNOS FÖR OMRÅDE se44 UTFÄRDAD 130358
GÄLLANDE DEN 13 APRIL 2021 MELLAN 04 OCH 12 UTC

Måttlig eller svår turbulens
04-12UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
04-12UTC: Område se44a,se44e,se44d,se44c,se44b,se44i,se44h,se44g,se44f,se44k,se44j,se44n: måttlig isbildning 500ft - > FL125
 Område se44m,se44l,se44o: Väntas inte förekomma under perioden
 

Sikt/Väder/Moln
04-06UTC: Område se44d,se44c,se44b: Sikt 1.5km - 3km i snöfall, lokalt 3km - 5km i snöblandat regn. Molnbas <500ft, lokalt >2000ft.
 Område se44a: Sikt 1.5km - >8km i dis, snöfall, snöblandat regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se44h: Sikt 1.5km - >8km i dis, snöfall. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
04-08UTC: Område se44j: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i dis, snöfall. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se44m,se44l: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 Område se44e,se44g,se44f,se44k: Sikt 1.5km - >8km i dis, snöfall, snöblandat regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se44i,se44n: Sikt 1.5km - >8km i dis, snöfall. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
04-12UTC: Område se44o: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
06-08UTC: Område se44d,se44c,se44b,se44h: Sikt 1.5km - >8km i dis, snöfall, snöblandat regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
06-12UTC: Område se44a: Sikt 1.5km - 3km i snöfall, lokalt 3km - 5km i snöblandat regn. Molnbas <500ft, lokalt >2000ft.
 
08-12UTC: Område se44e,se44d,se44c,se44b,se44i,se44h,se44g,se44f,se44k: Sikt 1.5km - >8km i dis, snöfall, snöblandat regn, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se44m,se44l,se44n: Sikt 1.5km - >8km i dis, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se44j: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i dis, regn. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 

Molnöversida
04-12UTC: I hela området: Molnöversida > FL125.

CB/TCU Moln
04-12UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
04-12UTC: Noll grader SFC - 1000ft.

Vind vid marken
04-06UTC: Område se44m: N/1-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se44k: N-NO/4-12 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se44f: N-NO/5-12 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se44a: N/7-18 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se44d: N-NO/3-16 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se44o: NV-N/0-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se44c: NO-O/4-20 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se44l: N/2-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se44h: N/4-9 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se44i: N/3-10 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se44j: N/2-11 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se44n: N/3-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se44g: NO/4-10 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se44b: N-NO/6-20 knop, byar upp till 26 knop.
 
04-08UTC: Område se44e: N/5-11 knop, byar upp till 21 knop.
 
06-08UTC: Område se44a: N/6-15 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se44f: N-NO/5-10 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se44j: N/4-13 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se44g: NO/2-9 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se44k: N-NO/3-12 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se44o: N/0-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se44c: SO-S/0-28 knop, byar upp till 36 knop.
 Område se44m: N/2-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se44n: N/4-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se44h: N/5-9 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se44d: NO/3-23 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se44i: N/5-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se44l: N/4-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se44b: N-NO/4-17 knop, byar upp till 23 knop.
 
08-10UTC: Område se44b: N-NO/3-20 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se44f: N-NO/4-9 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se44l: N/5-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se44m: N/3-11 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se44j: N-NO/4-12 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se44g: NO/0-9 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se44e: N/4-9 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se44h: N/5-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se44a: N/4-13 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se44o: N/1-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se44d: S/1-25 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se44c: S-SV/0-27 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se44k: N/3-12 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se44i: N/5-10 knop, byar upp till 21 knop.
 
08-12UTC: Område se44n: N-NO/5-10 knop, byar upp till 20 knop.
 
10-12UTC: Område se44k: N/2-12 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se44m: N-NO/4-11 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se44j: N/2-10 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se44e,se44f: N-NO/2-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se44g: N-NO/0-7 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se44a: N-NO/2-8 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se44c: S-SV/0-26 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se44h: N-NO/4-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se44o: N/0-10 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se44b: NO-O/0-26 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se44i: N/3-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se44d: S-SV/1-26 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se44l: N-NO/6-9 knop, byar upp till 18 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
04-06UTC: 50/22kt -4.
06-08UTC: 50/20kt -5.
08-10UTC: 50/18kt -5.
10-12UTC: 40/16kt -5.

FL50:
04-06UTC: 60/14kt -8.
06-08UTC: 80/15kt -8.
08-10UTC: 100/15kt -8.
10-12UTC: 150/14kt -8.

FL100: 
04-06UTC: 190/19kt -12.
06-08UTC: 190/18kt -13.
08-10UTC: 180/19kt -13.
10-12UTC: 180/20kt -14.

Lägsta QNH
1008 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

 • Informationen är ej uppdaterad. Kontakta FPC.