LHP Område 4

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se4 UTFÄRDAD 290738
GÄLLANDE DEN 29 SEPTEMBER 2022 MELLAN 08 OCH 16 UTC


Väderöversikt
En ostlig/nordostlig luftström råder över Norrland. FJÄLLVÄDER: Hela fjällkedjan får tidvis lätt regn eller duggregn och heltäckande moln med lokalt stratus främst under förmiddagen. Från eftermiddagen något minskad molnighet. Måttlig ostlig eller sydostlig vind.

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
08-12UTC: I hela området

Måttlig eller svår isbildning
Väntas inte förekomma under perioden
Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden

Delområde 1

PROGNOS FÖR OMRÅDE se41 UTFÄRDAD 290738
GÄLLANDE DEN 29 SEPTEMBER 2022 MELLAN 08 OCH 16 UTC


Måttlig eller svår turbulens
08-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
08-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
08-10UTC: Område se41b,se41a,se41f,se41e: Sikt 3km - >8km i regnskurar. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se41d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
08-16UTC: Område se41c: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 
10-12UTC: Område se41d: Sikt >8km, lokalt regn. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se41a,se41f,se41e: Sikt 3km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
10-16UTC: Område se41b: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 
12-16UTC: Område se41a,se41f,se41e,se41d: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 

Molnöversida
08-12UTC: Område se41d: Molnöversida FL080.
 
08-16UTC: Område se41b,se41a,se41f,se41e,se41c: Molnöversida FL110.
 
12-16UTC: Område se41d: Molnöversida FL110.
 

CB/TCU Moln
08-12UTC: Område se41d: Väntas inte förekomma under perioden
 
08-16UTC: Område se41b,se41a,se41f,se41e,se41c: tcu
 
12-16UTC: Område se41d: tcu
 

Nollgradersisoterm
08-12UTC: I hela området: Noll grader 3500ft - 4500ft.
12-16UTC: I hela området: Noll grader 3000ft - 4000ft.

Vind vid marken
08-10UTC: Område se41f: N-NO/3-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se41a: N-NO/0-5 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se41c: N-NO/2-7 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se41b: N-NO/1-7 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se41d: N-NO/2-5 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se41e: N-NO/2-7 knop, byar upp till 14 knop.
 
10-12UTC: Område se41d: N-NO/1-5 knop.
 Område se41c: N/2-9 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se41f: N/3-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se41b: N/2-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se41a: N-NO/1-6 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se41e: N/1-7 knop, byar upp till 15 knop.
 
12-14UTC: Område se41f: N/3-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se41a: N/1-5 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se41d: N-NO/0-5 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se41b: N-NO/0-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se41e: N/1-7 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se41c: N/2-10 knop, byar upp till 20 knop.
 
14-16UTC: Område se41a: N-NO/0-7 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se41e: N-NO/0-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se41f: N-NO/2-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se41b: N-NO/0-6 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se41d: N-NO/0-5 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se41c: N/1-7 knop, byar upp till 19 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området

2000ft:
08-10UTC: 50/13kt +1.
10-14UTC: 40/12kt +1.
14-16UTC: 40/13kt +1.

FL050:
08-10UTC: 60/15kt -3.
10-12UTC: 60/14kt -3.
12-16UTC: 50/13kt -3.

FL100:
08-10UTC: 50/17kt -11.
10-12UTC: 50/14kt -10.
12-14UTC: 50/11kt -11.
14-16UTC: 40/12kt -10.

Lägsta QNH
08-16UTC: I hela området: 1005 hPa

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 2

PROGNOS FÖR OMRÅDE se42 UTFÄRDAD 290738
GÄLLANDE DEN 29 SEPTEMBER 2022 MELLAN 08 OCH 16 UTC


Måttlig eller svår turbulens
08-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
08-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
08-12UTC: Område se42c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
08-16UTC: Område se42e,se42d: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se42b,se42a: Sikt 3km - >8km i regnskurar. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
12-16UTC: Område se42c: Sikt 3km - >8km i regnskurar. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 

Molnöversida
08-12UTC: Område se42c: Molnöversida FL080.
 
08-16UTC: Område se42b,se42a,se42e,se42d: Molnöversida FL110.
 
12-16UTC: Område se42c: Molnöversida FL110.
 

CB/TCU Moln
08-12UTC: Område se42c: Väntas inte förekomma under perioden
 
08-16UTC: Område se42b,se42a,se42e,se42d: tcu
 
12-16UTC: Område se42c: tcu
 

Nollgradersisoterm
08-12UTC: I hela området: Noll grader 3500ft - 4500ft.
12-16UTC: I hela området: Noll grader 3000ft - 4000ft.

Vind vid marken
08-10UTC: Område se42d: N-NO/1-13 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se42a: NO/3-16 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se42b: NO/3-17 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se42c: NO/13-16 knop.
 Område se42e: N-NO/0-15 knop, byar upp till 21 knop.
 
10-12UTC: Område se42b: NO/5-17 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se42a: NO/3-16 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se42d: N-NO/0-8 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se42e: NO/3-15 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se42c: NO/13-17 knop.
 
12-14UTC: Område se42e: N-NO/2-13 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se42d: N-NO/0-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se42c: NO/10-15 knop.
 Område se42a: NO/3-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se42b: NO/5-15 knop, byar upp till 22 knop.
 
14-16UTC: Område se42a: NO/2-15 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se42e: N-NO/2-14 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se42b: NO/5-15 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se42c: N-NO/10-14 knop.
 Område se42d: N-NO/1-9 knop, byar upp till 20 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området

2000ft:
08-10UTC: 50/16kt +3.
10-12UTC: 50/17kt +3.
12-14UTC: 40/15kt +3.
14-16UTC: 40/16kt +3.

FL050:
08-12UTC: 40/18kt -2.
12-14UTC: 40/17kt -2.
14-16UTC: 40/18kt -2.

FL100:
08-10UTC: 50/12kt -10.
10-12UTC: 50/12kt -9.
12-14UTC: 30/12kt -10.
14-16UTC: 20/15kt -10.

Lägsta QNH
08-16UTC: I hela området: 1005 hPa

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 3

PROGNOS FÖR OMRÅDE se43 UTFÄRDAD 290738
GÄLLANDE DEN 29 SEPTEMBER 2022 MELLAN 08 OCH 16 UTC


Måttlig eller svår turbulens
08-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
08-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
08-10UTC: Område se43h,se43g,se43e,se43i: Sikt 3km - >8km i regnskurar. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
08-16UTC: Område se43d,se43f: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se43b,se43a: Sikt 3km - >8km i regnskurar. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se43c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
10-12UTC: Område se43h,se43g,se43i: Sikt 3km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
10-16UTC: Område se43e: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 
12-16UTC: Område se43h,se43g,se43i: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 

Molnöversida
08-16UTC: Område se43d,se43b,se43a,se43h,se43g,se43f,se43e,se43i: Molnöversida FL110.
 Område se43c: Molnöversida FL080.
 

CB/TCU Moln
08-16UTC: Område se43d,se43b,se43a,se43h,se43g,se43f,se43e,se43i: tcu
 Område se43c: Väntas inte förekomma under perioden
 

Nollgradersisoterm
08-12UTC: I hela området: Noll grader 3500ft - 4500ft.
12-16UTC: I hela området: Noll grader 3000ft - 4000ft.

Vind vid marken
08-10UTC: Område se43h: NO/1-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se43g: NO-O/1-6 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se43e: NO/3-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se43i: NO/1-5 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se43b: NO/5-18 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se43a: NO/5-19 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se43d: NO/3-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se43c: NO/13-17 knop.
 Område se43f: N-NO/2-9 knop, byar upp till 21 knop.
 
10-12UTC: Område se43d: NO/3-6 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se43g: NO/0-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se43e: NO/2-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se43a: NO/5-20 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se43h: NO/1-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se43f: N-NO/1-7 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se43i: N-NO/1-5 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se43c: NO/15-20 knop, byar upp till 26 knop.
 
10-14UTC: Område se43b: NO/3-20 knop, byar upp till 26 knop.
 
12-14UTC: Område se43i: N-NO/0-7 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se43f: N-NO/0-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se43a: NO/4-20 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se43e: NO/1-6 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se43h: N-NO/0-6 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se43d: N-NO/3-6 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se43c: NO/13-19 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se43g: NO/1-8 knop, byar upp till 17 knop.
 
14-16UTC: Område se43d: N-NO/2-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se43e: N-NO/0-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se43c: NO/12-19 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se43b: NO/2-22 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se43g: NO/2-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se43f: N-NO/0-6 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se43a: NO/3-21 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se43i: N-NO/0-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se43h: NO/0-7 knop, byar upp till 18 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området

2000ft:
08-12UTC: 60/15kt +2.
12-14UTC: 50/14kt +2.
14-16UTC: 50/15kt +2.

FL050:
08-10UTC: 60/15kt -3.
10-12UTC: 60/14kt -3.
12-16UTC: 50/14kt -3.

FL100:
08-12UTC: 70/15kt -8.
12-14UTC: 60/13kt -9.
14-16UTC: 50/14kt -9.

Lägsta QNH
08-16UTC: I hela området: 1006 hPa

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 4

PROGNOS FÖR OMRÅDE se44 UTFÄRDAD 290738
GÄLLANDE DEN 29 SEPTEMBER 2022 MELLAN 08 OCH 16 UTC


Måttlig eller svår turbulens
08-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
08-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
08-10UTC: Område se44g: Sikt 3km - >8km i regnskurar. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se44e,se44i,se44h,se44j: Sikt 3km - >8km i dis. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se44m,se44l,se44o,se44n: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i dis. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.
 Område se44f,se44k: Sikt 3km - >8km i dis, regnskurar. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
08-12UTC: Område se44a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se44d: Sikt >8km. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
08-14UTC: Område se44c,se44b: Sikt 3km - >8km i regnskurar. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
10-12UTC: Område se44f,se44k: Sikt 3km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se44e,se44i,se44h: Sikt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se44m,se44l,se44o,se44n: Sikt >8km. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se44j: Sikt 3km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
10-14UTC: Område se44g: Sikt 3km - >8km i regnskurar. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
12-14UTC: Område se44a,se44e,se44i,se44h: Sikt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 Område se44d: Sikt >8km. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
12-16UTC: Område se44k: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se44m,se44l,se44o,se44n: Sikt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 Område se44f,se44j: Sikt 3km - >8km i regnskurar. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
14-16UTC: Område se44c,se44b,se44g: Sikt 3km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se44e,se44i,se44h: Sikt >8km. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område se44a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 Område se44d: Sikt >8km i regn. Molnbas >2000ft.
 

Molnöversida
08-10UTC: Område se44j: Molnöversida FL080.
 
08-14UTC: Område se44c,se44b: Molnöversida FL110.
 Område se44a,se44d: Molnöversida FL080.
 
08-16UTC: Område se44g,se44f,se44k: Molnöversida FL110.
 Område se44e,se44i,se44h,se44m,se44l,se44o,se44n: Molnöversida FL080.
 
10-16UTC: Område se44j: Molnöversida FL110.
 
14-16UTC: Område se44a,se44d,se44c,se44b: Molnöversida > FL125.
 

CB/TCU Moln
08-10UTC: Område se44j: Väntas inte förekomma under perioden
 
08-16UTC: Område se44c,se44b,se44g,se44f,se44k: tcu
 Område se44a,se44e,se44d,se44i,se44h,se44m,se44l,se44o,se44n: Väntas inte förekomma under perioden
 
10-16UTC: Område se44j: tcu
 

Nollgradersisoterm
08-12UTC: I hela området: Noll grader 3500ft - 4500ft.
12-16UTC: I hela området: Noll grader 3000ft - 4000ft.

Vind vid marken
08-10UTC: Område se44g: NO/3-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se44a: NO-O/4-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se44m: SO/2-7 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se44o: SO/2-9 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se44c: NO/4-16 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se44e: NO-O/2-6 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se44j: NO-O/1-7 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se44b: NO/4-15 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se44i: NO-O/1-5 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se44k: NO-O/0-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se44h: O/2-5 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se44d: NO-O/11-16 knop.
 Område se44l: O/2-4 knop.
 Område se44n: O-SO/1-6 knop.
 Område se44f: N-NO/3-8 knop, byar upp till 17 knop.
 
10-12UTC: Område se44d: NO/11-18 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se44m: O-SO/2-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se44b: NO/5-18 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se44k: NO/1-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se44l: O/3-7 knop.
 Område se44o: SO/3-10 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se44c: NO/5-19 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se44g: NO/3-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se44j: NO-O/2-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se44a: NO/5-17 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se44n: NO-O/2-6 knop.
 Område se44i: NO-O/2-7 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se44e: NO-O/4-9 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se44f: NO/3-8 knop, byar upp till 17 knop.
 
10-14UTC: Område se44h: NO-O/3-6 knop, byar upp till 15 knop.
 
12-14UTC: Område se44k: NO/0-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se44d: NO-O/10-19 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se44o: SO/3-8 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se44m: O-SO/3-6 knop.
 Område se44n: NO-O/2-6 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se44f: NO/2-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se44a: NO/4-15 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se44l: O/3-6 knop.
 Område se44g: NO/3-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se44i: NO-O/2-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se44b: NO/4-18 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se44j: NO-O/1-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se44e: NO/3-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se44c: NO/5-20 knop, byar upp till 26 knop.
 
14-16UTC: Område se44m: O/2-6 knop.
 Område se44l: NO-O/1-5 knop.
 Område se44i: NO/2-6 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se44g: NO/2-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se44d: NO-O/9-19 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se44k: NO/1-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se44b: NO/3-18 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se44e: N-NO/3-7 knop.
 Område se44c: N-NO/5-18 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se44a: NO/2-13 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se44h: NO/3-5 knop.
 Område se44o: O-SO/3-8 knop.
 Område se44j: NO-O/1-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se44n: NO-O/2-6 knop.
 Område se44f: N-NO/2-7 knop, byar upp till 16 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området

2000ft:
08-10UTC: 80/13kt +1.
10-12UTC: 70/14kt +1.
12-14UTC: 70/13kt +1.
14-16UTC: 60/14kt +1.

FL050:
08-10UTC: 90/13kt -3.
10-14UTC: 80/14kt -3.
14-16UTC: 80/13kt -3.

FL100:
08-10UTC: 100/15kt -7.
10-12UTC: 100/16kt -7.
12-14UTC: 100/16kt -8.
14-16UTC: 90/16kt -9.

Lägsta QNH
08-14UTC: I hela området: 1008 hPa
14-16UTC: I hela området: 1007 hPa

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

 • Informationen är ej uppdaterad. Kontakta FPC.