LHP Område 4

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se4 UTFÄRDAD 240442
GÄLLANDE DEN 24 FEBRUARI 2020 MELLAN 05 OCH 13 UTC


Väderöversikt

Över Norrland råder en relativt torr väst till nordvästlig luftström. Lapplands- och södra Norrlandsfjällen: Snöbyar och nordvästlig vind, i Norrbottensfjällen är frisk till hård, annars måttlig till frisk. Dalafjällen: Klart till halvklart och västlig vind.

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
05-09UTC: Hela området utom se42
09-13UTC: Område se44


Måttlig eller svår isbildning
05-07UTC: Område se43 och se44
07-13UTC: Område se44


Måttlig eller svår turbulens
05-07UTC: Hela området utom se41
07-13UTC: Område se43 och se44

Delområde 1

PROGNOS FÖR OMRÅDE se44 UTFÄRDAD 240442
GÄLLANDE DEN 24 FEBRUARI 2020 MELLAN 05 OCH 13 UTC

Måttlig eller svår turbulens
05-07UTC: Område se44a,se44e,se44c,se44b,se44i,se44g,se44f,se44m,se44k,se44j,se44o,se44n: måttlig till svår turbulens SFC - 4000ft.
 
05-13UTC: Område se44d,se44h,se44l: Väntas inte förekomma under perioden
 
07-09UTC: Område se44m: måttlig turbulens SFC - 4000ft.
 
07-13UTC: Område se44a,se44e,se44c,se44b,se44i,se44g,se44f,se44k,se44j,se44n: måttlig turbulens SFC - 4000ft.
 Område se44o: Väntas inte förekomma under perioden
 
09-13UTC: Område se44m: Väntas inte förekomma under perioden
 

Måttlig eller svår isbildning
05-07UTC: Område se44c,se44b: måttlig isbildning 1000ft - FL120
 
05-09UTC: Område se44m,se44l,se44o,se44n: måttlig isbildning 1000ft - FL120
 
05-11UTC: Område se44i: måttlig isbildning 1000ft - FL120
 
05-13UTC: Område se44a,se44e,se44d,se44h: måttlig isbildning 1000ft - FL120
 Område se44g,se44f,se44k,se44j: Väntas inte förekomma under perioden
 
07-13UTC: Område se44c,se44b: Väntas inte förekomma under perioden
 
09-13UTC: Område se44m,se44l,se44o,se44n: Väntas inte förekomma under perioden
 
11-13UTC: Område se44i: Väntas inte förekomma under perioden
 

Sikt/Väder/Moln
05-07UTC: Område se44c,se44b: Sikt 1.5km - >8km i lågt snödrev, snöfall. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
05-09UTC: Område se44l: Sikt >8km i snöfall, lokalt 1.5km - 3km i lågt snödrev, snöfall. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område se44m,se44o,se44n: Sikt 1.5km - >8km i lågt snödrev, snöfall. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
05-11UTC: Område se44i: Sikt 1.5km - >8km i lågt snödrev, snöfall. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
05-13UTC: Område se44a,se44e,se44d,se44h: Sikt 1.5km - >8km i lågt snödrev, snöfall. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se44g,se44f,se44k,se44j: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
07-13UTC: Område se44c,se44b: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
09-11UTC: Område se44m,se44n: Sikt 3km - >8km i lågt snödrev, snöfall. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
09-13UTC: Område se44l,se44o: Sikt 3km - >8km i lågt snödrev, snöfall. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
11-13UTC: Område se44i,se44m,se44n: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 

Molnöversida
05-07UTC: Område se44c,se44b: Molnöversida > FL125.
 
05-09UTC: Område se44m,se44l,se44o,se44n: Molnöversida > FL125.
 
05-11UTC: Område se44i: Molnöversida > FL125.
 
05-13UTC: Område se44g,se44f,se44k,se44j: Ingen prognos
 Område se44a,se44e,se44d,se44h: Molnöversida > FL125.
 
07-13UTC: Område se44c,se44b: Ingen prognos
 
09-13UTC: Område se44m,se44l,se44o,se44n: Ingen prognos
 
11-13UTC: Område se44i: Ingen prognos
 

CB/TCU Moln
05-13UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
05-11UTC: Noll grader SFC - 500ft.
11-13UTC: Noll grader SFC - 1000ft.

Vind vid marken
05-07UTC: Område se44a: V-NV/9-22 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se44o: NV/5-23 knop, byar upp till 41 knop.
 Område se44h: NV/1-16 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se44f: V-NV/12-20 knop, byar upp till 38 knop.
 Område se44d: V-NV/14-29 knop, byar upp till 37 knop.
 Område se44k: V-NV/8-18 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se44m: NV/13-23 knop, byar upp till 40 knop.
 Område se44l: NV/5-18 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se44e: NV/7-20 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se44c: V-NV/13-28 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se44g: V-NV/11-20 knop, byar upp till 39 knop.
 Område se44n: NV/12-19 knop, byar upp till 36 knop.
 Område se44j: V-NV/12-21 knop, byar upp till 40 knop.
 Område se44i: NV/11-20 knop, byar upp till 36 knop.
 
05-09UTC: Område se44b: V-NV/13-28 knop, byar upp till 36 knop.
 
07-09UTC: Område se44e: NV/9-22 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se44l: NV/8-19 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se44k: V-NV/9-17 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se44m: NV/9-20 knop, byar upp till 36 knop.
 Område se44o: NV/9-20 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se44n: NV/7-18 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se44g: V-NV/10-19 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se44a: NV/10-23 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se44d: V-NV/16-29 knop, byar upp till 37 knop.
 Område se44f: NV/13-19 knop, byar upp till 37 knop.
 Område se44c: V-NV/12-25 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se44h: NV/5-16 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se44i: NV/11-20 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se44j: V-NV/12-18 knop, byar upp till 39 knop.
 
09-11UTC: Område se44a: NV/11-25 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se44o: NV/4-18 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se44i: NV/9-16 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se44k: V-NV/10-17 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se44m: NV/7-17 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se44d: V-NV/17-29 knop, byar upp till 38 knop.
 Område se44c: V-NV/10-25 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se44g: V-NV/10-18 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se44f: V-NV/11-18 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se44l: NV/11-15 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se44b: V-NV/12-27 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se44e: NV/11-17 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se44j: V-NV/11-19 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se44n: NV/8-16 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se44h: NV/10-16 knop, byar upp till 31 knop.
 
11-13UTC: Område se44a: NV/10-22 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se44b: V-NV/11-26 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se44d: V-NV/17-29 knop, byar upp till 37 knop.
 Område se44g: V-NV/11-18 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se44l: NV/10-16 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se44m: NV/7-16 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se44h: NV/9-15 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se44k: V-NV/10-16 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se44c: V-NV/11-25 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se44e: NV/10-17 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se44n: NV/7-14 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se44f: V-NV/9-17 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se44j: V-NV/10-17 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se44i: NV/8-15 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se44o: NV/6-17 knop, byar upp till 28 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
05-07UTC: 320/41kt -5.
07-09UTC: 320/39kt -6.
09-11UTC: 320/36kt -6.
11-13UTC: 320/33kt -6.

FL50:
05-07UTC: 330/46kt -10.
07-09UTC: 340/43kt -11.
09-11UTC: 340/40kt -12.
11-13UTC: 330/37kt -12.

FL100: 
05-07UTC: 330/30kt -21.
07-09UTC: 330/28kt -22.
09-13UTC: 330/25kt -23.

Lägsta QNH
973 hPa, stigande.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 2

PROGNOS FÖR OMRÅDE se43 UTFÄRDAD 240442
GÄLLANDE DEN 24 FEBRUARI 2020 MELLAN 05 OCH 13 UTC

Måttlig eller svår turbulens
05-07UTC: Område se43d,se43b,se43a,se43h,se43g,se43f,se43e,se43i: måttlig till svår turbulens SFC - 4000ft.
 
05-13UTC: Område se43c: Väntas inte förekomma under perioden
 
07-13UTC: Område se43d,se43a,se43g,se43e: måttlig turbulens SFC - 4000ft.
 Område se43b,se43h,se43f,se43i: Väntas inte förekomma under perioden
 

Måttlig eller svår isbildning
05-07UTC: Område se43a: måttlig isbildning 1000ft - FL120
 
05-13UTC: Område se43d,se43c,se43b,se43h,se43g,se43f,se43e,se43i: Väntas inte förekomma under perioden
 
07-13UTC: Område se43a: Väntas inte förekomma under perioden
 

Sikt/Väder/Moln
05-07UTC: Område se43a: Sikt 1.5km - >8km i lågt snödrev, snöfall. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
05-09UTC: Område se43h,se43g,se43i: Sikt 1.5km - >8km i snöbyar. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
05-13UTC: Område se43d,se43c,se43b,se43f,se43e: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
07-13UTC: Område se43a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
09-13UTC: Område se43h,se43g,se43i: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 

Molnöversida
05-07UTC: Område se43a: Molnöversida > FL125.
 
05-13UTC: Område se43d,se43c,se43b,se43h,se43g,se43f,se43e,se43i: Ingen prognos
 
07-13UTC: Område se43a: Ingen prognos
 

CB/TCU Moln
05-09UTC: Område se43h,se43g,se43i: ISOL CB
 
05-13UTC: Område se43d,se43c,se43b,se43a,se43f,se43e: Väntas inte förekomma under perioden
 
09-13UTC: Område se43h,se43g,se43i: Väntas inte förekomma under perioden
 

Nollgradersisoterm
05-11UTC: Noll grader SFC - 500ft.
11-13UTC: Noll grader SFC - 1000ft.

Vind vid marken
05-07UTC: Område se43b: V-NV/8-29 knop, byar upp till 37 knop.
 Område se43f: V-NV/6-15 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se43h: V-NV/2-14 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se43g: V-NV/5-15 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se43c: V-NV/24-30 knop, byar upp till 40 knop.
 Område se43e: V-NV/8-16 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se43i: V-NV/3-12 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se43a: V-NV/10-29 knop, byar upp till 37 knop.
 Område se43d: V-NV/11-15 knop, byar upp till 33 knop.
 
07-09UTC: Område se43b: V-NV/6-27 knop, byar upp till 36 knop.
 Område se43h: V-NV/3-14 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se43d: V-NV/10-15 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se43g: V-NV/4-15 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se43f: V-NV/6-14 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se43a: V-NV/9-27 knop, byar upp till 36 knop.
 Område se43i: V-NV/2-12 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se43c: V-NV/21-29 knop, byar upp till 39 knop.
 Område se43e: V-NV/6-13 knop, byar upp till 29 knop.
 
09-11UTC: Område se43g: V-NV/6-15 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se43b: V-NV/8-26 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se43f: V-NV/8-14 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se43i: V-NV/5-11 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se43d: V-NV/10-14 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se43c: V-NV/18-28 knop, byar upp till 36 knop.
 Område se43a: V-NV/9-26 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se43h: V-NV/6-13 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se43e: V-NV/8-13 knop, byar upp till 29 knop.
 
11-13UTC: Område se43c: V-NV/15-26 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se43d: V-NV/9-13 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se43e: V-NV/9-13 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se43b: V-NV/8-22 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se43h: V-NV/7-15 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se43f: V-NV/6-13 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se43g: V-NV/9-14 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se43i: V-NV/5-10 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se43a: V-NV/9-25 knop, byar upp till 33 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
05-07UTC: 310/38kt -5.
07-09UTC: 310/34kt -5.
09-11UTC: 310/29kt -5.
11-13UTC: 310/25kt -5.

FL50:
05-07UTC: 330/44kt -10.
07-09UTC: 330/37kt -11.
09-11UTC: 320/34kt -11.
11-13UTC: 320/33kt -11.

FL100: 
05-07UTC: 320/43kt -23.
07-09UTC: 310/41kt -23.
09-11UTC: 310/40kt -23.
11-13UTC: 310/38kt -24.

Lägsta QNH
986 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 3

PROGNOS FÖR OMRÅDE se41 UTFÄRDAD 240442
GÄLLANDE DEN 24 FEBRUARI 2020 MELLAN 05 OCH 13 UTC

Måttlig eller svår turbulens
05-13UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
05-13UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
05-09UTC: Område se41a,se41e,se41d: Sikt 1.5km - >8km i snöbyar. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
05-13UTC: Område se41b,se41f,se41c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
09-13UTC: Område se41a,se41e,se41d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 

Molnöversida
05-13UTC: I hela området: Ingen prognos

CB/TCU Moln
05-09UTC: Område se41a,se41e,se41d: ISOL CB
 
05-13UTC: Område se41b,se41f,se41c: Väntas inte förekomma under perioden
 
09-13UTC: Område se41a,se41e,se41d: Väntas inte förekomma under perioden
 

Nollgradersisoterm
05-09UTC: Noll grader SFC.
09-11UTC: Noll grader SFC - 500ft.
11-13UTC: Noll grader SFC - 1000ft.

Vind vid marken
05-07UTC: Område se41d: V-NV/3-11 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se41b: V-NV/2-11 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se41a: V-NV/2-12 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se41f: V-NV/1-10 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se41c: V-NV/2-10 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se41e: V-NV/2-12 knop, byar upp till 24 knop.
 
07-09UTC: Område se41e: V-NV/3-11 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se41a: V-NV/2-12 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se41f: V-NV/1-10 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se41d: V-NV/2-12 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se41b: V-NV/2-10 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se41c: V/2-10 knop, byar upp till 21 knop.
 
09-11UTC: Område se41d: V-NV/4-10 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se41b: V-NV/5-10 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se41f: V-NV/1-10 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se41c: V/5-10 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se41a,se41e: V-NV/5-10 knop, byar upp till 24 knop.
 
11-13UTC: Område se41a: V-NV/6-10 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se41b,se41e: V-NV/5-9 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se41c: V/5-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se41d: NV/3-10 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se41f: V/3-9 knop, byar upp till 21 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
05-07UTC: 320/33kt -5.
07-09UTC: 320/29kt -5.
09-11UTC: 310/22kt -5.
11-13UTC: 300/15kt -5.

FL50:
05-07UTC: 320/37kt -11.
07-09UTC: 320/33kt -11.
09-11UTC: 320/28kt -11.
11-13UTC: 310/23kt -11.

FL100: 
05-07UTC: 310/40kt -23.
07-09UTC: 310/36kt -23.
09-11UTC: 300/33kt -23.
11-13UTC: 300/30kt -23.

Lägsta QNH
993 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 4

PROGNOS FÖR OMRÅDE se42 UTFÄRDAD 240442
GÄLLANDE DEN 24 FEBRUARI 2020 MELLAN 05 OCH 13 UTC

Måttlig eller svår turbulens
05-07UTC: Område se42a,se42d: måttlig till svår turbulens SFC - 4000ft.
 
05-13UTC: Område se42c,se42b,se42e: Väntas inte förekomma under perioden
 
07-13UTC: Område se42a,se42d: Väntas inte förekomma under perioden
 

Måttlig eller svår isbildning
05-13UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
05-13UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

Molnöversida
05-13UTC: I hela området: Ingen prognos

CB/TCU Moln
05-13UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
05-11UTC: Noll grader SFC - 500ft.
11-13UTC: Noll grader SFC - 1000ft.

Vind vid marken
05-07UTC: Område se42b: V-NV/6-25 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se42d: V-NV/3-13 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se42a: V-NV/5-26 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se42e: V-NV/3-16 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se42c: V-NV/21-28 knop, byar upp till 36 knop.
 
07-09UTC: Område se42a: V-NV/8-25 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se42e: V-NV/5-15 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se42c: V-NV/18-28 knop, byar upp till 36 knop.
 Område se42d: V-NV/4-12 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se42b: V-NV/8-23 knop, byar upp till 31 knop.
 
09-11UTC: Område se42e: V-NV/6-14 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se42b: V-NV/8-22 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se42c: V-NV/17-26 knop, byar upp till 36 knop.
 Område se42a: V-NV/8-21 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se42d: V-NV/7-14 knop, byar upp till 26 knop.
 
11-13UTC: Område se42b: V-NV/7-18 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se42e: V/5-12 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se42a: V-NV/7-20 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se42d: V-NV/6-12 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se42c: V-NV/13-24 knop, byar upp till 31 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
05-07UTC: 310/37kt -3.
07-09UTC: 310/34kt -3.
09-11UTC: 310/28kt -3.
11-13UTC: 300/22kt -2.

FL50:
05-07UTC: 330/40kt -8.
07-09UTC: 330/34kt -8.
09-11UTC: 320/29kt -9.
11-13UTC: 320/24kt -9.

FL100: 
05-07UTC: 320/37kt -21.
07-11UTC: 310/33kt -21.
11-13UTC: 310/32kt -21.

Lägsta QNH
993 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

 • Informationen är ej uppdaterad. Kontakta FPC.