LHP Område 4

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se4 UTFÄRDAD 061250
GÄLLANDE DEN 6 FEBRUARI 2023 MELLAN 13 OCH 21 UTC


Väderöversikt
En varmfront rör sig österut över Norrland.

Lapplandsfjällen och norra Jämtlandsfjällen: Byar av regn och snö och tidvis stratusmoln. Frisk till hård sydvästlig vind.
Dala-, Härjedals- och södra Jämtlandsfjällen: Först utbredda stratocumulus och medelhöga moln. Under eftermiddagen delvis uppklarnande. Måttlig till frisk vind mellan väst och sydväst.

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
13-17UTC: Område se43 och se44

Måttlig eller svår isbildning
13-17UTC: I hela området

Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden

Delområde 1

PROGNOS FÖR OMRÅDE se41 UTFÄRDAD 061250
GÄLLANDE DEN 6 FEBRUARI 2023 MELLAN 13 OCH 21 UTC


Måttlig eller svår turbulens
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
13-15UTC: I hela området: måttlig isbildning FL050 - > FL125
15-17UTC: Område se41a,se41d: måttlig isbildning 3000ft - FL070, måttlig isbildning 4000ft - > FL125
 Område se41b,se41f,se41e,se41c: måttlig isbildning 4000ft - > FL125
 
17-19UTC: Område se41a,se41e,se41d: måttlig isbildning 3000ft - FL070
 Område se41b: måttlig isbildning 3000ft - FL070, måttlig isbildning FL050 - > FL125
 Område se41c: måttlig isbildning FL050 - > FL125
 
17-21UTC: Område se41f: Väntas inte förekomma under perioden
 
19-21UTC: Område se41a,se41d: måttlig isbildning 2000ft - FL070
 Område se41b,se41e,se41c: Väntas inte förekomma under perioden
 

Sikt/Väder/Moln
13-15UTC: Område se41d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
13-17UTC: Område se41a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
13-21UTC: Område se41b,se41f,se41e,se41c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
15-19UTC: Område se41d: Sikt >8km. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
17-19UTC: Område se41a: Sikt >8km. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
19-21UTC: Område se41a,se41d: Sikt >8km. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 

Molnöversida
13-17UTC: Område se41a,se41e,se41d: Molnöversida > FL125.
 
13-19UTC: Område se41b,se41f,se41c: Molnöversida > FL125.
 
17-19UTC: Område se41e: Molnöversida FL070.
 
17-21UTC: Område se41a,se41d: Molnöversida FL070.
 
19-21UTC: Område se41b,se41f,se41e,se41c: Ingen prognos
 

CB/TCU Moln
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
13-19UTC: I hela området: Noll grader 2000ft - 4000ft, Minusgrader SFC - 1000ft.
19-21UTC: I hela området: Noll grader 3000ft - FL050, Minusgrader SFC - 500ft.

Vind vid marken
13-15UTC: Område se41e: SV-V/0-9 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se41b: SV-V/0-6 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se41d: S-SV/0-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se41a: SV/0-6 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se41f: SV/0-7 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se41c: S-SV/0-6 knop, byar upp till 15 knop.
 
15-17UTC: Område se41d: S-SV/0-11 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se41b: SV/0-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se41e: Vrb/0-10 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se41c: SV/0-8 knop, byar upp till 20 knop.
 
15-19UTC: Område se41a: Vrb/0-8 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se41f: SV/0-8 knop, byar upp till 18 knop.
 
17-19UTC: Område se41d: SV/0-10 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se41e: Vrb/0-8 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se41c: SV-V/0-8 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se41b: SV-V/0-7 knop, byar upp till 20 knop.
 
19-21UTC: Område se41f: SV/0-12 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se41b,se41e: Vrb/0-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se41d: Vrb/0-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se41a: Vrb/0-6 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se41c: SV/0-9 knop, byar upp till 22 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området

2000ft:
13-15UTC: 270/14kt +2.
15-17UTC: 280/13kt +2.
17-19UTC: 280/12kt +3.
19-21UTC: 250/10kt +3.

FL050:
13-15UTC: 310/15kt -2.
15-17UTC: 320/17kt -2.
17-19UTC: 310/15kt -1.
19-21UTC: 270/14kt -1.

FL100:
13-15UTC: 340/24kt -6.
15-17UTC: 320/21kt -6.
17-19UTC: 310/20kt -6.
19-21UTC: 300/20kt -6.

Lägsta QNH
13-19UTC: I hela området: 1027 hPa
19-21UTC: I hela området: 1026 hPa

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 2

PROGNOS FÖR OMRÅDE se42 UTFÄRDAD 061250
GÄLLANDE DEN 6 FEBRUARI 2023 MELLAN 13 OCH 21 UTC


Måttlig eller svår turbulens
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
13-15UTC: Område se42a,se42e,se42d: måttlig isbildning FL050 - > FL125
 Område se42c,se42b: Väntas inte förekomma under perioden
 
15-17UTC: I hela området: måttlig isbildning 4000ft - > FL125
17-19UTC: Område se42d: måttlig isbildning 3000ft - FL070, måttlig isbildning FL050 - > FL125
 
17-21UTC: Område se42c,se42b,se42a,se42e: måttlig isbildning FL050 - > FL125
 
19-21UTC: Område se42d: måttlig isbildning 2000ft - FL070, måttlig isbildning FL050 - > FL125
 

Sikt/Väder/Moln
13-21UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

Molnöversida
13-15UTC: Område se42c,se42b: Ingen prognos
 
13-21UTC: Område se42a,se42e,se42d: Molnöversida > FL125.
 
15-21UTC: Område se42c,se42b: Molnöversida > FL125.
 

CB/TCU Moln
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
13-17UTC: Område se42c: Noll grader 1500ft - 3000ft.
 Område se42b,se42a,se42e,se42d: Noll grader 1500ft - 4000ft, Minusgrader SFC - 1000ft.
 
17-19UTC: Område se42c: Noll grader 2000ft - 4000ft.
 Område se42b,se42a,se42e,se42d: Noll grader 2000ft - 4000ft, Minusgrader SFC - 1000ft.
 
19-21UTC: Område se42c: Noll grader 3000ft - FL050.
 Område se42b,se42a,se42e,se42d: Noll grader 3000ft - FL050, Minusgrader SFC - 500ft.
 

Vind vid marken
13-15UTC: Område se42d: SV-V/0-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se42a: S-SV/1-12 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se42e: SV/0-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se42c: SV-V/6-12 knop.
 Område se42b: SV/2-11 knop, byar upp till 15 knop.
 
15-17UTC: Område se42c: SV/6-12 knop.
 Område se42a: SV/0-13 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se42d: SV-V/0-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se42e: SV-V/0-7 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se42b: SV/1-12 knop, byar upp till 14 knop.
 
17-19UTC: Område se42c: SV/11-15 knop.
 Område se42a: SV/0-13 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se42d: V/0-9 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se42e: SV-V/0-8 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se42b: S-SV/1-14 knop, byar upp till 17 knop.
 
19-21UTC: Område se42e: SV-V/0-9 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se42c: SV/9-15 knop.
 Område se42d: V/0-9 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se42a: SV/0-14 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se42b: SV/1-14 knop, byar upp till 17 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området

2000ft:
13-15UTC: 270/13kt +1.
15-17UTC: 260/12kt +3.
17-19UTC: 270/12kt +3.
19-21UTC: 270/12kt +4.

FL050:
13-15UTC: 300/12kt -2.
15-19UTC: 300/11kt -1.
19-21UTC: 310/10kt +0.

FL100:
13-15UTC: 340/17kt -8.
15-17UTC: 340/20kt -7.
17-19UTC: 330/21kt -6.
19-21UTC: 330/23kt -6.

Lägsta QNH
13-19UTC: I hela området: 1028 hPa
19-21UTC: I hela området: 1027 hPa

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 3

PROGNOS FÖR OMRÅDE se43 UTFÄRDAD 061250
GÄLLANDE DEN 6 FEBRUARI 2023 MELLAN 13 OCH 21 UTC


Måttlig eller svår turbulens
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
13-15UTC: Område se43g: måttlig isbildning 3000ft - > FL125, måttlig till svår isbildning SFC - 1000ft
 Område se43b,se43a,se43f: måttlig isbildning FL050 - > FL125
 Område se43c: Väntas inte förekomma under perioden
 Område se43d,se43h,se43e,se43i: måttlig isbildning FL050 - > FL125, måttlig isbildning 3000ft - > FL125, måttlig till svår isbildning SFC - 1000ft
 
15-17UTC: Område se43h,se43g: måttlig isbildning 3000ft - FL070, måttlig isbildning 4000ft - > FL125, måttlig isbildning 2000ft - > FL125, måttlig till svår isbildning SFC - 1000ft
 Område se43i: måttlig isbildning 3000ft - FL070, måttlig isbildning 4000ft - > FL125
 Område se43c,se43b,se43f: måttlig isbildning 4000ft - > FL125
 Område se43d,se43a,se43e: måttlig isbildning 4000ft - > FL125, måttlig isbildning 2000ft - > FL125, måttlig till svår isbildning SFC - 1000ft
 
17-19UTC: Område se43h,se43g,se43i: måttlig isbildning 3000ft - FL070
 Område se43d,se43f,se43e: måttlig isbildning 3000ft - FL070, måttlig isbildning FL050 - > FL125
 
17-21UTC: Område se43c,se43b,se43a: måttlig isbildning FL050 - > FL125
 
19-21UTC: Område se43d,se43f,se43e: måttlig isbildning 2000ft - FL070, måttlig isbildning FL050 - > FL125
 Område se43h,se43g,se43i: måttlig isbildning 2000ft - FL070
 

Sikt/Väder/Moln
13-15UTC: Område se43a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 Område se43g: Sikt >8km i snöfall, lokalt 1.5km - 3km i underkylt regn. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se43i: Sikt 1.5km - >8km i underkylt regn, snöfall. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
13-17UTC: Område se43d,se43h,se43e: Sikt 1.5km - >8km i underkylt regn, snöfall. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
13-21UTC: Område se43c,se43b,se43f: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
15-17UTC: Område se43a,se43g: Sikt 1.5km - >8km i underkylt regn, snöfall. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
15-19UTC: Område se43i: Sikt >8km. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
17-19UTC: Område se43h,se43g: Sikt >8km. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
17-21UTC: Område se43d,se43a,se43e: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
19-21UTC: Område se43h,se43g: Sikt >8km. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se43i: Sikt >8km. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 

Molnöversida
13-15UTC: Område se43c: Ingen prognos
 
13-17UTC: Område se43h,se43g,se43i: Molnöversida > FL125.
 
13-21UTC: Område se43d,se43b,se43a,se43f,se43e: Molnöversida > FL125.
 
15-21UTC: Område se43c: Molnöversida > FL125.
 
17-21UTC: Område se43h,se43g,se43i: Molnöversida FL070.
 

CB/TCU Moln
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
13-17UTC: Område se43c: Noll grader 1500ft - 3000ft.
 Område se43b,se43a: Noll grader 1500ft - 4000ft, Minusgrader SFC - 1000ft.
 
13-19UTC: Område se43d,se43h,se43g,se43f,se43e,se43i: Noll grader 2000ft - 4000ft, Minusgrader SFC - 1000ft.
 
17-19UTC: Område se43c: Noll grader 2000ft - 4000ft.
 Område se43b,se43a: Noll grader 2000ft - 4000ft, Minusgrader SFC - 1000ft.
 
19-21UTC: Område se43c: Noll grader 3000ft - FL050.
 Område se43g: Noll grader 3000ft - FL050, Minusgrader SFC - 500ft, SFC - 1000ft.
 Område se43d,se43b,se43a,se43h,se43f,se43e,se43i: Noll grader 3000ft - FL050, Minusgrader SFC - 500ft.
 

Vind vid marken
13-15UTC: Område se43c: SV/9-12 knop.
 Område se43b: SV/0-13 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se43i: S-SV/0-9 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se43a: SV/0-15 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se43h: S-SV/0-10 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se43e: SV-V/0-7 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se43d: SV-V/0-8 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se43f: SV-V/0-7 knop, byar upp till 17 knop.
 
13-17UTC: Område se43g: S-SV/0-14 knop, byar upp till 27 knop.
 
15-17UTC: Område se43d: SV-V/0-9 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se43c: SV/11-15 knop.
 Område se43h: S-SV/0-10 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se43f: SV/0-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se43b: SV/0-17 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se43i: S-SV/0-9 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se43a: SV/0-16 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se43e: SV-V/0-9 knop, byar upp till 21 knop.
 
17-19UTC: Område se43f: V/0-9 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se43g: SV/0-15 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se43d: SV/0-11 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se43h: S-SV/0-13 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se43c: SV/11-17 knop.
 Område se43i: SV/0-9 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se43e: SV-V/0-10 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se43a: SV/0-18 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se43b: SV/0-17 knop, byar upp till 21 knop.
 
19-21UTC: Område se43a: SV/0-20 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se43b: SV/0-17 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se43e: SV-V/0-9 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se43i: SV/0-11 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se43f: V/0-9 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se43c: SV/11-17 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se43d: SV-V/0-10 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se43h: SV/0-12 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se43g: SV/0-14 knop, byar upp till 28 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området

2000ft:
13-15UTC: 270/22kt +1.
15-19UTC: 270/24kt +2.
19-21UTC: 280/25kt +3.

FL050:
13-15UTC: 290/26kt -2.
15-17UTC: 290/27kt -2.
17-19UTC: 300/27kt -2.
19-21UTC: 300/25kt -1.

FL100:
13-15UTC: 320/24kt -7.
15-17UTC: 300/25kt -6.
17-19UTC: 300/28kt -6.
19-21UTC: 290/29kt -6.

Lägsta QNH
13-17UTC: I hela området: 1022 hPa
17-21UTC: I hela området: 1021 hPa

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 4

PROGNOS FÖR OMRÅDE se44 UTFÄRDAD 061250
GÄLLANDE DEN 6 FEBRUARI 2023 MELLAN 13 OCH 21 UTC


Måttlig eller svår turbulens
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
13-15UTC: Område se44i,se44f,se44m,se44l,se44k,se44j,se44o,se44n: måttlig isbildning 3000ft - > FL125, måttlig till svår isbildning SFC - 1000ft
 Område se44d,se44c: måttlig isbildning FL050 - > FL125
 Område se44a,se44e,se44b,se44h,se44g: måttlig isbildning FL050 - > FL125, måttlig isbildning 3000ft - > FL125, måttlig till svår isbildning SFC - 1000ft
 
15-17UTC: Område se44b,se44i,se44h,se44g,se44f,se44m,se44l,se44j,se44o,se44n: måttlig isbildning 2000ft - > FL125, måttlig till svår isbildning SFC - 1000ft
 Område se44a,se44e,se44d,se44c,se44k: måttlig isbildning 4000ft - > FL125, måttlig isbildning 2000ft - > FL125, måttlig till svår isbildning SFC - 1000ft
 
17-19UTC: Område se44c,se44i,se44l,se44j,se44o: måttlig isbildning FL050 - > FL125, måttlig isbildning 3000ft - > FL125, måttlig till svår isbildning SFC - 1500ft
 Område se44k: måttlig isbildning 3000ft - FL070
 Område se44a,se44e,se44d,se44b,se44h,se44f,se44m,se44n: måttlig isbildning 3000ft - > FL125, måttlig till svår isbildning SFC - 1500ft
 Område se44g: måttlig isbildning 3000ft - FL070, måttlig isbildning FL050 - > FL125, måttlig isbildning 3000ft - > FL125, måttlig till svår isbildning SFC - 1500ft
 
19-21UTC: Område se44i,se44g,se44f: måttlig isbildning FL050 - > FL125
 Område se44k: måttlig isbildning 2000ft - FL070
 Område se44m,se44j,se44n: Väntas inte förekomma under perioden
 Område se44a,se44e,se44d,se44c,se44b,se44h,se44l,se44o: måttlig isbildning FL050 - > FL125, måttlig isbildning 2500ft - > FL125, måttlig till svår isbildning SFC - 1000ft
 

Sikt/Väder/Moln
13-15UTC: Område se44d,se44c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 Område se44k: Sikt >8km i snöfall, lokalt 1.5km - 3km i underkylt regn. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se44b,se44h,se44g: Sikt 1.5km - >8km i underkylt regn, snöfall. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
13-17UTC: Område se44i,se44f,se44m,se44l,se44j,se44o,se44n: Sikt >8km i snöfall, lokalt 1.5km - 3km i underkylt regn. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se44a,se44e: Sikt 1.5km - >8km i underkylt regn, snöfall. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
15-17UTC: Område se44g: Sikt >8km i snöfall, lokalt 1.5km - 3km i underkylt regn. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se44d,se44k: Sikt 1.5km - >8km i underkylt regn, snöfall. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
15-19UTC: Område se44b,se44h: Sikt >8km i snöfall, lokalt 1.5km - 3km i underkylt regn. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 
15-21UTC: Område se44c: Sikt 1.5km - >8km i underkylt regn, snöfall. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
17-19UTC: Område se44a,se44e,se44d: Sikt >8km i snöfall, lokalt 1.5km - 3km i underkylt regn. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se44i,se44g,se44f,se44m,se44j,se44n: Sikt 1.5km - >8km i underkylt regn, snöfall. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se44k: Sikt >8km. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
17-21UTC: Område se44l,se44o: Sikt 1.5km - >8km i underkylt regn, snöfall. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
19-21UTC: Område se44k,se44j: Sikt >8km. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se44i,se44g,se44f,se44m,se44n: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 Område se44a,se44e,se44d,se44b,se44h: Sikt 1.5km - >8km i underkylt regn, snöfall. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 

Molnöversida
13-17UTC: Område se44k: Molnöversida > FL125.
 
13-19UTC: Område se44m,se44j,se44n: Molnöversida > FL125.
 
13-21UTC: Område se44a,se44e,se44d,se44c,se44b,se44i,se44h,se44g,se44f,se44l,se44o: Molnöversida > FL125.
 
17-21UTC: Område se44k: Molnöversida FL070.
 
19-21UTC: Område se44m,se44j,se44n: Ingen prognos
 

CB/TCU Moln
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
13-19UTC: I hela området: Noll grader 2000ft - 4000ft, Minusgrader SFC - 1000ft.
19-21UTC: Område se44d,se44c,se44g: Noll grader 3000ft - FL050, Minusgrader SFC - 500ft, SFC - 1000ft.
 Område se44a,se44e,se44b,se44i,se44h,se44f,se44m,se44l,se44k,se44j,se44o,se44n: Noll grader 3000ft - FL050, Minusgrader SFC - 1000ft.
 

Vind vid marken
13-15UTC: Område se44i: S-SV/0-14 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se44a: S/1-13 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se44c: SV/1-16 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se44f: SV/0-13 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se44g: SV/0-9 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se44b: S-SV/0-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se44n: S-SV/0-13 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se44h: S/0-10 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se44m: S-SV/0-17 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se44j: S-SV/0-15 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se44e: S/0-9 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se44l: S/0-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se44d: S-SV/9-16 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se44k: S-SV/0-15 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se44o: S/0-19 knop, byar upp till 28 knop.
 
15-17UTC: Område se44h: S/1-10 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se44a: S-SV/1-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se44g: SV/0-11 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se44l: S/1-12 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se44d: S-SV/12-19 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se44e: S/0-10 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se44j: SV/0-15 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se44i: S-SV/0-14 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se44c: SV/1-18 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se44o: S-SV/0-21 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se44b: S-SV/2-17 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se44f: SV/1-16 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se44n: S-SV/1-15 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se44k: SV/1-14 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se44m: S-SV/0-19 knop, byar upp till 34 knop.
 
17-19UTC: Område se44d: S-SV/12-21 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se44n: S-SV/1-17 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se44m: S-SV/0-19 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se44k: SV/0-15 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se44e: S-SV/0-10 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se44h: S/2-12 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se44i: S-SV/0-15 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se44f: SV/1-16 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se44a: S-SV/3-17 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se44l: S-SV/1-12 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se44b: SV/3-19 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se44j: SV/0-16 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se44c: SV/3-21 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se44g: SV/0-12 knop, byar upp till 27 knop.
 
17-21UTC: Område se44o: S-SV/0-20 knop, byar upp till 31 knop.
 
19-21UTC: Område se44b: SV/3-20 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se44j: SV/0-16 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se44a: SV/3-18 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se44m: S-SV/0-15 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se44d: SV/12-24 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se44n: S-SV/0-16 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se44e: S-SV/0-10 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se44l: S-SV/3-11 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se44i: S-SV/0-17 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se44c: SV/2-22 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se44g: SV-V/0-13 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se44k: SV/1-16 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se44f: SV/2-16 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se44h: S-SV/1-11 knop, byar upp till 25 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området

2000ft:
13-15UTC: 260/26kt +1.
15-17UTC: 260/29kt +1.
17-19UTC: 270/29kt +2.
19-21UTC: 270/31kt +3.

FL050:
13-15UTC: 270/28kt -2.
15-17UTC: 280/32kt -1.
17-19UTC: 290/33kt +0.
19-21UTC: 290/31kt +0.

FL100:
13-15UTC: 300/30kt -8.
15-17UTC: 290/29kt -7.
17-19UTC: 280/31kt -6.
19-21UTC: 270/32kt -6.

Lägsta QNH
13-15UTC: I hela området: 1010 hPa
15-17UTC: I hela området: 1009 hPa
17-19UTC: I hela området: 1008 hPa
19-21UTC: I hela området: 1007 hPa

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

ÖVERSIKTLIG PROGNOS FÖR OMRÅDE se4 UTFÄRDAD 061457
GÄLLANDE DEN 7 FEBRUARI 2023 MELLAN 05 OCH 17 UTC


Väderöversikt
En kallfront över Norska havet rör sig österut.

Lapplandsfjällen och norra Jämtlandsfjällen: Utbredda stratus och stratocumulus moln och tidvis snö eller snöblandat regn. Under eftermiddagen delvis uppklarnande men fortsatt en del snöbyar. Frisk till hård sydvästlig vind som vrider till väst på eftermiddagen.

Dala-, Härjedals- och södra Jämtlandsfjällen: Varierad mängd höga och medelhöga moln. I Dalarna kan dimma eller stratusmoln förekomma. Västlig eller sydvästlig vind.
se43

Sikt/Väder/Moln
05-13UTC: Område se43g: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
05-17UTC: Område se43d,se43c,se43b,se43a,se43h,se43f,se43e,se43i: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
13-17UTC: Område se43g: Sikt 3km - >8km i snöblandat regn, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 

CB/TCU Moln
05-17UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
05-09UTC: Område se43h: Vrb/0-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se43f: S-SV/0-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se43d: S-SV/0-6 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se43i: Vrb/0-9 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se43c: S-SV/15-18 knop.
 Område se43b: S-SV/0-17 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se43e: Vrb/0-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se43a: S-SV/0-16 knop, byar upp till 20 knop.
 
05-13UTC: Område se43g: Vrb/0-14 knop, byar upp till 27 knop.
 
09-13UTC: Område se43f: V/0-7 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se43d: SV/0-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se43c: SV/18-23 knop.
 Område se43b: SV/0-21 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se43h: Vrb/0-9 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se43i: SV-V/0-7 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se43e: SV-V/0-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se43a: SV/0-20 knop, byar upp till 25 knop.
 
13-17UTC: Område se43d: SV-V/0-9 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se43c: SV/11-22 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se43a: S-SV/0-17 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se43f: V/0-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se43h: V/0-10 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se43g: V/0-12 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se43i: V/0-10 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se43b: SV/0-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se43e: SV-V/0-7 knop, byar upp till 17 knop.
 

se42

Sikt/Väder/Moln
05-09UTC: Område se42c,se42b,se42e: Sikt 5km - >8km i dis. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
05-17UTC: Område se42a,se42d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
09-13UTC: Område se42c,se42b,se42e: Sikt >8km. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
13-17UTC: Område se42c,se42b,se42e: Sikt 3km - >8km i dis. Molnbas 500ft - >2000ft.
 

CB/TCU Moln
05-17UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
05-09UTC: Område se42d: SV-V/0-10 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se42a: S-SV/2-19 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se42e: SV-V/0-11 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se42b: S-SV/2-21 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se42c: SV/16-22 knop, byar upp till 28 knop.
 
09-13UTC: Område se42d: SV-V/0-11 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se42c: SV/14-24 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se42e: SV-V/0-11 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se42b: S-SV/4-21 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se42a: S-SV/0-21 knop, byar upp till 27 knop.
 
13-17UTC: Område se42b: SV/2-18 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se42e: SV-V/0-10 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se42a: SV/0-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se42c: SV/13-23 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se42d: V/0-9 knop, byar upp till 23 knop.
 

se44

Sikt/Väder/Moln
05-09UTC: Område se44a,se44e,se44h,se44l,se44o: Sikt 3km - >8km i dis. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se44i,se44m: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
05-13UTC: Område se44k,se44j,se44n: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
05-17UTC: Område se44d,se44c,se44b,se44g,se44f: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
09-13UTC: Område se44e,se44i,se44h,se44l: Sikt 5km - >8km i dis. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se44m: Sikt 1.5km - >8km i snöfall, snöblandat regn, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se44o: Sikt 1.5km - >8km i dis, snöfall, snöblandat regn, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
09-17UTC: Område se44a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
13-17UTC: Område se44i,se44h,se44m,se44k,se44j,se44o: Sikt 3km - >8km i snöblandat regn, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se44e: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 Område se44l,se44n: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i regn, snöblandat regn. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 

CB/TCU Moln
05-17UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
05-09UTC: Område se44c: SV/0-19 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se44f: SV/1-16 knop, byar upp till 36 knop.
 Område se44e: S/0-10 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se44o: SV/1-25 knop, byar upp till 40 knop.
 Område se44i: SV/0-16 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se44k: SV/0-14 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se44j: SV-V/1-16 knop, byar upp till 36 knop.
 Område se44d: SV/15-20 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se44h: S/3-11 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se44l: S-SV/2-14 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se44a: S-SV/3-21 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se44m: SV/0-25 knop, byar upp till 40 knop.
 Område se44n: SV/0-16 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se44b: S-SV/4-20 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se44g: SV/0-12 knop, byar upp till 27 knop.
 
09-13UTC: Område se44b: S-SV/3-25 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se44n: SV/2-17 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se44m: SV/1-25 knop, byar upp till 40 knop.
 Område se44o: SV/3-28 knop, byar upp till 42 knop.
 Område se44k: SV/0-15 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se44a: S-SV/5-22 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se44i: S-SV/0-15 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se44f: SV/1-13 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se44d: S-SV/13-26 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se44l: S-SV/3-15 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se44h: S-SV/2-12 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se44j: SV/0-18 knop, byar upp till 39 knop.
 Område se44g: S-SV/0-10 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se44c: S-SV/3-24 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se44e: S-SV/1-13 knop, byar upp till 26 knop.
 
13-17UTC: Område se44k: V/2-10 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se44g: SV-V/0-10 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se44a: SV/2-19 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se44j: V/3-11 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se44n: V/2-12 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se44o: SV-V/2-20 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se44c: S-SV/3-26 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se44m: SV-V/2-18 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se44f: V/3-12 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se44h: SV/0-11 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se44l: SV-V/2-11 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se44d: S-SV/16-26 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se44e: SV-V/0-10 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se44b: S-SV/1-23 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se44i: V/0-14 knop, byar upp till 31 knop.
 

se41

Sikt/Väder/Moln
05-09UTC: Område se41c: Sikt 3km - >8km i dis. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
05-13UTC: Område se41f: Sikt 3km - >8km i dis. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
05-17UTC: Område se41b,se41a,se41e,se41d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
09-13UTC: Område se41c: Sikt >8km. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
13-17UTC: Område se41f,se41c: Sikt 3km - >8km i dis. Molnbas 500ft - >2000ft.
 

CB/TCU Moln
05-17UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
05-09UTC: Område se41b: SV/0-12 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se41f: SV/0-15 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se41c: SV/0-14 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se41d: S-SV/0-11 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se41a: SV/0-9 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se41e: SV/0-14 knop, byar upp till 34 knop.
 
09-13UTC: Område se41f: SV-V/0-15 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se41d: SV/0-8 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se41b: SV-V/0-11 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se41e: SV-V/0-14 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se41a: SV-V/0-8 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se41c: SV-V/0-14 knop, byar upp till 32 knop.
 
13-17UTC: Område se41b: SV-V/0-9 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se41c: SV-V/0-11 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se41d: Vrb/0-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se41a: V/0-5 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se41e: SV-V/0-8 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se41f: SV/0-10 knop, byar upp till 28 knop.