LHP Område 4

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se4 UTFÄRDAD 311214
GÄLLANDE DEN 31 MARS 2020 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Väderöversikt

En frisk till hård nordvästlig luftström utbreder sig över norra Sverige. En svagare kallfront rör sig åt sydost över mellersta Norrland: Tidvis snö och en frisk till hård vind. Dala och södra Norrlandsfjällen: Tidvis byar av snö eller snöblandat regn och frisk till hård västvind.

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
12-18UTC: I hela området
18-20UTC: Hela området utom se42


Måttlig eller svår isbildning
12-14UTC: I hela området
14-18UTC: Hela området utom se44


Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området

Delområde 1

PROGNOS FÖR OMRÅDE se44 UTFÄRDAD 311214
GÄLLANDE DEN 31 MARS 2020 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-14UTC: Område se44o: måttlig turbulens SFC - FL050.
 
12-18UTC: Område se44h,se44l: måttlig turbulens SFC - FL050.
 
12-20UTC: Område se44a,se44e,se44d,se44c,se44b,se44i,se44g,se44f,se44m,se44k,se44j,se44n: måttlig turbulens SFC - FL050.
 
14-20UTC: Område se44o: Väntas inte förekomma under perioden
 
18-20UTC: Område se44h,se44l: Väntas inte förekomma under perioden
 

Måttlig eller svår isbildning
12-14UTC: Område se44d,se44c,se44b,se44g,se44f,se44k: måttlig isbildning 2000ft - FL120
 
12-20UTC: Område se44a,se44e,se44i,se44h,se44m,se44l,se44j,se44o,se44n: Väntas inte förekomma under perioden
 
14-20UTC: Område se44d,se44c,se44b,se44g,se44f,se44k: Väntas inte förekomma under perioden
 

Sikt/Väder/Moln
12-14UTC: Område se44d,se44c,se44g: Sikt 3km - >8km i byar av snöblandat regn, snöbyar, snöblandat regn, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
12-16UTC: Område se44a,se44e,se44b,se44i,se44h,se44f,se44m,se44l,se44k,se44j,se44o,se44n: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i byar av snöblandat regn, snöbyar. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 
14-16UTC: Område se44d,se44c,se44g: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i byar av snöblandat regn, snöbyar. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 
16-18UTC: Område se44a,se44f,se44k: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i snöbyar. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 
16-20UTC: Område se44e,se44i,se44h,se44m,se44l,se44j,se44o,se44n: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i snöbyar. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se44c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 Område se44d,se44b,se44g: Sikt 3km - >8km i snöbyar. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
18-20UTC: Område se44a,se44f,se44k: Sikt 3km - >8km i snöbyar. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 

Molnöversida
12-14UTC: Område se44c,se44g,se44f: Molnöversida > FL125.
 
12-18UTC: Område se44b: Molnöversida > FL125.
 
12-20UTC: Område se44a,se44e,se44d,se44i,se44h,se44m,se44l,se44k,se44j,se44o,se44n: Molnöversida > FL125.
 
14-16UTC: Område se44g,se44f: Molnöversida FL070.
 
14-18UTC: Område se44c: Molnöversida FL070.
 
16-18UTC: Område se44g: Molnöversida > FL125.
 
16-20UTC: Område se44f: Molnöversida > FL125.
 
18-20UTC: Område se44g: Molnöversida FL070.
 Område se44c,se44b: Ingen prognos
 

CB/TCU Moln
12-16UTC: Område se44c: ISOL CB
 
12-20UTC: Område se44a,se44e,se44d,se44b,se44i,se44h,se44g,se44f,se44m,se44l,se44k,se44j,se44o,se44n: ISOL CB
 
16-20UTC: Område se44c: Väntas inte förekomma under perioden
 

Nollgradersisoterm
12-20UTC: Noll grader SFC - 3000ft.

Vind vid marken
12-14UTC: Område se44i: V-NV/9-19 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se44l: V/6-13 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se44c: SV/5-32 knop, byar upp till 43 knop.
 Område se44f: V-NV/9-17 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se44n: V/9-20 knop, byar upp till 40 knop.
 Område se44e: V/4-15 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se44o: V/2-18 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se44h: V/5-14 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se44k: V-NV/10-24 knop, byar upp till 48 knop.
 Område se44a: SV/6-24 knop, byar upp till 38 knop.
 Område se44g: V/4-17 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se44m: V/7-19 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se44d: SV/18-34 knop, byar upp till 44 knop.
 Område se44j: V-NV/11-22 knop, byar upp till 43 knop.
 Område se44b: SV/5-24 knop, byar upp till 33 knop.
 
14-16UTC: Område se44j: V/10-23 knop, byar upp till 43 knop.
 Område se44f: V/9-18 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se44m: V/5-17 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se44o: SV-V/2-12 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se44i: V/7-19 knop, byar upp till 37 knop.
 Område se44e: V/6-16 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se44b: V/8-20 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se44d: SV-V/14-27 knop, byar upp till 42 knop.
 Område se44l: V/7-12 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se44k: V-NV/10-24 knop, byar upp till 44 knop.
 Område se44n: V/7-19 knop, byar upp till 38 knop.
 Område se44a: V/6-18 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se44g: V-NV/4-15 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se44c: SV-V/4-27 knop, byar upp till 38 knop.
 Område se44h: V/6-14 knop, byar upp till 27 knop.
 
16-18UTC: Område se44m: SV/1-16 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se44n: SV/2-12 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se44h: SV-V/4-8 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se44o: SV/0-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se44e: V/3-10 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se44l: SV/4-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se44b: V/6-17 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se44f: V/6-18 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se44k: V/9-24 knop, byar upp till 46 knop.
 Område se44d: V/13-22 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se44j: V/8-20 knop, byar upp till 38 knop.
 Område se44a: SV-V/5-16 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se44i: SV-V/2-15 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se44g: V/9-14 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se44c: V/8-22 knop, byar upp till 32 knop.
 
18-20UTC: Område se44l: SV/2-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se44a: SV/4-17 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se44o: SV-V/0-9 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se44c: V/4-19 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se44g: V/3-17 knop, byar upp till 36 knop.
 Område se44i: SV-V/2-20 knop, byar upp till 36 knop.
 Område se44m: SV-V/1-14 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se44f: V/3-19 knop, byar upp till 37 knop.
 Område se44d: SV-V/15-21 knop.
 Område se44e: SV/3-11 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se44h: SV/2-10 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se44j: V/6-21 knop, byar upp till 41 knop.
 Område se44b: SV/3-17 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se44k: V/4-27 knop, byar upp till 48 knop.
 Område se44n: SV-V/2-15 knop, byar upp till 32 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
12-14UTC: 280/30kt -1.
14-18UTC: 280/29kt -2.
18-20UTC: 280/31kt -3.

FL50:
12-14UTC: 290/38kt -8.
14-18UTC: 290/37kt -9.
18-20UTC: 300/38kt -8.

FL100: 
12-14UTC: 300/37kt -19.
14-16UTC: 300/34kt -19.
16-18UTC: 300/32kt -19.
18-20UTC: 310/31kt -19.

Lägsta QNH
980 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 2

PROGNOS FÖR OMRÅDE se43 UTFÄRDAD 311214
GÄLLANDE DEN 31 MARS 2020 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: Område se43c: Väntas inte förekomma under perioden
 Område se43d,se43b,se43a,se43h,se43g,se43f,se43e,se43i: måttlig turbulens SFC - FL050.
 

Måttlig eller svår isbildning
12-14UTC: Område se43d,se43a,se43h,se43g,se43e: måttlig isbildning 2000ft - FL120
 
12-18UTC: Område se43c,se43b,se43f,se43i: måttlig isbildning 2000ft - FL120
 
14-20UTC: Område se43d,se43a,se43h,se43g,se43e: Väntas inte förekomma under perioden
 
18-20UTC: Område se43c,se43b,se43f,se43i: Väntas inte förekomma under perioden
 

Sikt/Väder/Moln
12-14UTC: Område se43d,se43h,se43g,se43i: Sikt 3km - >8km i byar av snöblandat regn, snöbyar, snöblandat regn, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se43c,se43b,se43a,se43f,se43e: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i snöblandat regn, regn. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 
14-16UTC: Område se43d,se43b,se43a,se43h,se43g,se43f,se43e,se43i: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i byar av snöblandat regn, snöbyar. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se43c: Sikt 3km - >8km i byar av snöblandat regn, snöbyar. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
16-18UTC: Område se43h,se43g,se43i: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i snöbyar. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se43d,se43b,se43f,se43e: Sikt 3km - >8km i snöbyar. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
16-20UTC: Område se43c,se43a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
18-20UTC: Område se43d,se43b,se43f,se43e: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 Område se43h,se43g,se43i: Sikt 3km - >8km i snöbyar. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 

Molnöversida
12-14UTC: Område se43d,se43a,se43e: Molnöversida > FL125.
 
12-16UTC: Område se43c,se43b,se43f: Molnöversida > FL125.
 
12-20UTC: Område se43h,se43g,se43i: Molnöversida > FL125.
 
14-20UTC: Område se43d,se43a,se43e: Molnöversida FL070.
 
16-18UTC: Område se43c: Molnöversida FL070.
 
16-20UTC: Område se43b,se43f: Molnöversida FL070.
 
18-20UTC: Område se43c: Ingen prognos
 

CB/TCU Moln
12-14UTC: Område se43c,se43b,se43a,se43f,se43e: Väntas inte förekomma under perioden
 
12-18UTC: Område se43d: ISOL CB
 
12-20UTC: Område se43h,se43g,se43i: ISOL CB
 
14-16UTC: Område se43c,se43a: ISOL CB
 
14-18UTC: Område se43b,se43f,se43e: ISOL CB
 
16-20UTC: Område se43c,se43a: Väntas inte förekomma under perioden
 
18-20UTC: Område se43d,se43b,se43f,se43e: Väntas inte förekomma under perioden
 

Nollgradersisoterm
12-14UTC: Noll grader 2000ft - 3000ft.
14-20UTC: Noll grader SFC - 3000ft.

Vind vid marken
12-14UTC: Område se43g: V-NV/10-25 knop, byar upp till 46 knop.
 Område se43h: V-NV/4-22 knop, byar upp till 42 knop.
 Område se43c: SV-V/21-28 knop, byar upp till 36 knop.
 Område se43b: SV-V/8-24 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se43f: V/9-17 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se43e: V/4-15 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se43i: V/5-18 knop, byar upp till 36 knop.
 Område se43d: SV-V/4-14 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se43a: SV/5-27 knop, byar upp till 37 knop.
 
14-16UTC: Område se43h: V-NV/8-22 knop, byar upp till 44 knop.
 Område se43b: V/6-24 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se43a: SV-V/6-23 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se43e: V-NV/5-14 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se43d: V-NV/7-15 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se43i: V-NV/6-18 knop, byar upp till 36 knop.
 Område se43g: V-NV/11-23 knop, byar upp till 45 knop.
 Område se43f: V/6-16 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se43c: SV-V/18-26 knop, byar upp till 34 knop.
 
16-18UTC: Område se43h: V-NV/9-23 knop, byar upp till 40 knop.
 Område se43e: V-NV/9-16 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se43f: V-NV/6-15 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se43b: V/8-25 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se43d: V-NV/9-16 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se43a: V/9-23 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se43i: V-NV/6-17 knop, byar upp till 36 knop.
 Område se43g: V-NV/11-25 knop, byar upp till 46 knop.
 Område se43c: V/16-25 knop, byar upp till 31 knop.
 
18-20UTC: Område se43d: V/3-14 knop, byar upp till 36 knop.
 Område se43g: V/10-26 knop, byar upp till 48 knop.
 Område se43b: V/9-23 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se43a: V/5-20 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se43f: V-NV/5-17 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se43i: V-NV/5-18 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se43c: V/17-25 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se43e: V-NV/8-17 knop, byar upp till 37 knop.
 Område se43h: V-NV/7-23 knop, byar upp till 42 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
12-14UTC: 280/35kt +0.
14-16UTC: 290/34kt +0.
16-18UTC: 300/36kt -1.
18-20UTC: 290/38kt -2.

FL50:
12-14UTC: 300/46kt -6.
14-16UTC: 300/43kt -7.
16-18UTC: 300/44kt -8.
18-20UTC: 310/48kt -9.

FL100: 
12-16UTC: 310/48kt -16.
16-18UTC: 310/48kt -17.
18-20UTC: 320/49kt -17.

Lägsta QNH
991 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 3

PROGNOS FÖR OMRÅDE se41 UTFÄRDAD 311214
GÄLLANDE DEN 31 MARS 2020 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: måttlig turbulens SFC - FL050.

Måttlig eller svår isbildning
12-14UTC: Område se41f,se41c: Väntas inte förekomma under perioden
 
12-18UTC: Område se41b,se41a,se41e,se41d: måttlig isbildning 2000ft - FL120
 
14-18UTC: Område se41f,se41c: måttlig isbildning 2000ft - FL120
 
18-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-14UTC: Område se41b,se41e: Sikt 3km - >8km i snöblandat regn, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se41d: Sikt 3km - >8km i byar av snöblandat regn, snöbyar, snöblandat regn, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se41a: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i snöblandat regn, regn. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 
12-16UTC: Område se41f,se41c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
14-16UTC: Område se41a: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i byar av snöblandat regn, snöbyar. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se41b,se41e,se41d: Sikt 3km - >8km i byar av snöblandat regn, snöbyar. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
16-18UTC: Område se41b,se41a,se41e,se41d: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i snöbyar. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se41f,se41c: Sikt 3km - >8km i snöbyar. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
18-20UTC: Område se41b,se41a,se41f,se41e,se41c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 Område se41d: Sikt 3km - >8km i snöbyar. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 

Molnöversida
12-18UTC: Område se41a: Molnöversida > FL125.
 
12-20UTC: Område se41b,se41f,se41e,se41d,se41c: Molnöversida > FL125.
 
18-20UTC: Område se41a: Molnöversida FL070.
 

CB/TCU Moln
12-14UTC: Område se41b,se41a,se41e: Väntas inte förekomma under perioden
 
12-16UTC: Område se41f,se41c: Väntas inte förekomma under perioden
 
12-20UTC: Område se41d: ISOL CB
 
14-18UTC: Område se41b,se41a,se41e: ISOL CB
 
16-18UTC: Område se41f,se41c: ISOL CB
 
18-20UTC: Område se41b,se41a,se41f,se41e,se41c: Väntas inte förekomma under perioden
 

Nollgradersisoterm
12-14UTC: Noll grader 2000ft - 3000ft.
14-16UTC: Noll grader 1500ft - 3000ft.
16-20UTC: Noll grader SFC - 3000ft.

Vind vid marken
12-14UTC: Område se41e: V/8-17 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se41d: V/5-16 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se41f: SV-V/3-14 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se41c: SV-V/6-13 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se41b: V/8-16 knop, byar upp till 36 knop.
 Område se41a: V/7-15 knop, byar upp till 34 knop.
 
14-16UTC: Område se41f: V/6-14 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se41c: V/4-14 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se41d: V-NV/3-15 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se41b: V/7-13 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se41e: V/5-17 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se41a: V/7-15 knop, byar upp till 32 knop.
 
16-18UTC: Område se41a: V-NV/3-12 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se41c: V/4-12 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se41f: V/2-13 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se41b: V/3-11 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se41d: V-NV/2-15 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se41e: V/3-15 knop, byar upp till 29 knop.
 
18-20UTC: Område se41b,se41a,se41c: V-NV/3-12 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se41f,se41e: V-NV/2-11 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se41d: V-NV/3-13 knop, byar upp till 26 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
12-14UTC: 280/31kt +0.
14-16UTC: 290/31kt +0.
16-18UTC: 300/30kt -1.
18-20UTC: 310/31kt -2.

FL50:
12-14UTC: 300/44kt -6.
14-16UTC: 300/42kt -7.
16-18UTC: 310/40kt -7.
18-20UTC: 310/36kt -9.

FL100: 
12-14UTC: 310/50kt -15.
14-16UTC: 310/53kt -15.
16-18UTC: 320/54kt -15.
18-20UTC: 320/52kt -16.

Lägsta QNH
1002 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 4

PROGNOS FÖR OMRÅDE se42 UTFÄRDAD 311214
GÄLLANDE DEN 31 MARS 2020 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: Område se42c: Väntas inte förekomma under perioden
 Område se42b,se42a,se42e,se42d: måttlig turbulens SFC - FL050.
 

Måttlig eller svår isbildning
12-14UTC: Område se42e: Väntas inte förekomma under perioden
 
12-18UTC: Område se42c,se42b,se42a,se42d: måttlig isbildning 2000ft - FL120
 
14-18UTC: Område se42e: måttlig isbildning 2000ft - FL120
 
18-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-14UTC: Område se42c,se42b,se42d: Sikt 3km - >8km i snöblandat regn, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se42a: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i snöblandat regn, regn. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 
12-16UTC: Område se42e: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
14-16UTC: Område se42b: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 Område se42a,se42d: Sikt 3km - >8km i byar av snöblandat regn, snöbyar. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
14-20UTC: Område se42c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
16-18UTC: Område se42d: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i snöbyar. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se42b,se42a,se42e: Sikt 3km - >8km i snöbyar. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
18-20UTC: Område se42b,se42a,se42e,se42d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 

Molnöversida
12-18UTC: Område se42a: Molnöversida > FL125.
 
12-20UTC: Område se42c,se42b,se42e,se42d: Molnöversida > FL125.
 
18-20UTC: Område se42a: Molnöversida FL070.
 

CB/TCU Moln
12-14UTC: Område se42a,se42d: Väntas inte förekomma under perioden
 
12-16UTC: Område se42b,se42e: Väntas inte förekomma under perioden
 
12-20UTC: Område se42c: Väntas inte förekomma under perioden
 
14-18UTC: Område se42a,se42d: ISOL CB
 
16-18UTC: Område se42b,se42e: ISOL CB
 
18-20UTC: Område se42b,se42a,se42e,se42d: Väntas inte förekomma under perioden
 

Nollgradersisoterm
12-14UTC: Noll grader 2000ft - 3000ft.
14-20UTC: Noll grader 1500ft - 3000ft.

Vind vid marken
12-14UTC: Område se42a: SV-V/8-24 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se42e: SV-V/7-14 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se42d: V/6-17 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se42b: SV-V/8-22 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se42c: SV-V/17-26 knop, byar upp till 33 knop.
 
14-16UTC: Område se42c: SV-V/15-25 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se42b: SV-V/8-21 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se42a: V/9-20 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se42e: V/7-15 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se42d: V/7-18 knop, byar upp till 34 knop.
 
16-18UTC: Område se42d: V/3-15 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se42e: V/5-16 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se42c: SV-V/16-25 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se42b: V/6-20 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se42a: V/6-23 knop, byar upp till 28 knop.
 
18-20UTC: Område se42e: V/4-12 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se42b: V/5-20 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se42c: V/17-23 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se42a: V/6-22 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se42d: V-NV/4-16 knop, byar upp till 30 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
12-14UTC: 270/35kt +0.
14-16UTC: 280/35kt +1.
16-18UTC: 290/34kt +1.
18-20UTC: 300/36kt +1.

FL50:
12-16UTC: 300/40kt -4.
16-18UTC: 310/40kt -5.
18-20UTC: 310/38kt -5.

FL100: 
12-14UTC: 300/37kt -14.
14-16UTC: 310/38kt -14.
16-18UTC: 310/41kt -15.
18-20UTC: 320/41kt -14.

Lägsta QNH
1002 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

ÄNDRAD ÖVERSIKTLIG PROGNOS FÖR OMRÅDE se4 UTFÄRDAD 311335
GÄLLANDE DEN 1 APRIL 2020 MELLAN 04 OCH 16 UTC


Väderöversikt
Lågtrycker rör sig mot norra Finland med sitt centrum och kall och torr luft breder ut sig över norra Skandinavien. I Jämtlands-, Härjedals- och Dalafjällen snöfall och nedsatt sikt, <5 km. I övrigt god sikt, >10 km, och molnbaser >1000 ft.
se41


Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område se41f,se41e,se41c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
04-12UTC: Område se41b,se41a,se41d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
08-12UTC: Område se41e,se41c: Sikt >8km i regn. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
08-16UTC: Område se41f: Sikt >8km, lokalt >8km i regn. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 
12-16UTC: Område se41b,se41e,se41d,se41c: Sikt >8km, lokalt >8km i regn. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 Område se41a: Sikt >8km i regn. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 

CB/TCU Moln
04-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
04-08UTC: Område se41c: V-NV/1-10 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se41b: V-NV/3-12 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se41a,se41e: V-NV/3-15 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se41f: V-NV/1-14 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se41d: V-NV/1-11 knop, byar upp till 25 knop.
 
08-12UTC: Område se41e: NV/1-5 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se41b: V-NV/1-6 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se41f: S-SV/0-4 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se41d: NV/3-8 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se41c: SV-V/1-5 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se41a: NV/4-7 knop, byar upp till 18 knop.
 
12-16UTC: Område se41a: SV/1-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se41c: SV-V/4-8 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se41d: S-SV/2-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se41b: SV/3-8 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se41e: S-SV/4-8 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se41f: S-SV/2-9 knop, byar upp till 19 knop.
 

se42


Sikt/Väder/Moln
04-12UTC: Område se42b,se42e,se42d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
04-16UTC: Område se42c,se42a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
12-16UTC: Område se42b,se42e,se42d: Sikt >8km i regn. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 

CB/TCU Moln
04-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
04-08UTC: Område se42c: V-NV/12-21 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se42b: V/2-14 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se42a: V/1-15 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se42d: V-NV/1-14 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se42e: V/0-7 knop, byar upp till 25 knop.
 
08-12UTC: Område se42c: V-NV/15-24 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se42b: V/4-16 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se42e: V/2-10 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se42d: V-NV/4-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se42a: V/5-17 knop, byar upp till 21 knop.
 
12-16UTC: Område se42d: V/1-9 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se42c: V-NV/4-15 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se42e: V/5-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se42b: V-NV/2-10 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se42a: V-NV/3-11 knop, byar upp till 19 knop.
 

se43


Sikt/Väder/Moln
04-12UTC: Område se43i: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
04-16UTC: Område se43d,se43c,se43b,se43a,se43h,se43g,se43f,se43e: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
12-16UTC: Område se43i: Sikt >8km i regn. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 

CB/TCU Moln
04-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
04-08UTC: Område se43c: V-NV/12-21 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se43a: V/4-22 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se43h: V-NV/4-15 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se43g: NV/4-17 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se43i: V-NV/4-12 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se43e: V-NV/3-11 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se43f: V-NV/3-13 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se43d: V-NV/5-12 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se43b: V/3-19 knop, byar upp till 25 knop.
 
08-12UTC: Område se43b: V-NV/6-21 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se43i: NV/4-9 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se43c: V/16-24 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se43d: NV/7-11 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se43g: NV/6-13 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se43a: V-NV/7-22 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se43h,se43f: NV/5-10 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se43e: NV/6-10 knop, byar upp till 24 knop.
 
12-16UTC: Område se43g: N/1-9 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se43i: SV/0-5 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se43h: NV-N/0-6 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se43a: NV/7-15 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se43f: V-NV/1-7 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se43e: NV/4-8 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se43c: V-NV/6-16 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se43d: NV/6-10 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se43b: V-NV/3-14 knop, byar upp till 20 knop.
 

se44


Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område se44a,se44e,se44h: Sikt 5km - >8km. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
04-16UTC: Område se44d,se44c,se44b,se44i,se44g,se44f,se44m,se44l,se44k,se44j,se44o,se44n: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
08-16UTC: Område se44a,se44e,se44h: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 

CB/TCU Moln
04-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
04-08UTC: Område se44n: NV-N/8-16 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se44c: V-NV/7-21 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se44k: NV/5-17 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se44o: NV-N/7-15 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se44d: NV/12-26 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se44m: N/7-21 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se44j: NV/8-17 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se44a: NV/10-22 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se44b: NV/9-23 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se44h: NV-N/8-17 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se44e: NV-N/9-16 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se44g: NV/7-16 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se44f: NV/10-16 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se44l: NV-N/7-14 knop, byar upp till 26 knop.
 
04-12UTC: Område se44i: NV-N/9-16 knop, byar upp till 31 knop.
 
08-12UTC: Område se44l: N/10-15 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se44j: NV-N/9-16 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se44d: NV-N/14-23 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se44c: NV/8-19 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se44k: NV-N/7-15 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se44b: NV-N/8-21 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se44g: NV/9-14 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se44m: N/9-18 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se44n: NV-N/8-14 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se44o: N/9-16 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se44h: NV-N/10-15 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se44f: NV-N/9-15 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se44e: NV-N/10-17 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se44a: NV-N/10-21 knop, byar upp till 31 knop.
 
12-16UTC: Område se44b: NV-N/9-17 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se44m: NV-N/8-14 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se44a: NV-N/9-15 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se44g: NV/7-13 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se44k: NV-N/3-10 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se44o: N/9-16 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se44n: NV-N/8-14 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se44j: NV-N/7-12 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se44e,se44l: NV-N/9-14 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se44i,se44f: NV-N/8-13 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se44c: NV-N/8-15 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se44h: NV-N/9-14 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se44d: NV-N/7-19 knop, byar upp till 26 knop.