LHP Område 3

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se3 UTFÄRDAD 030345
GÄLLANDE DEN 3 APRIL 2020 MELLAN 04 OCH 12 UTC


Väderöversikt

En västlig till nordvästlig luftström råder.

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
04-10UTC: Hela området utom se31


Måttlig eller svår isbildning
04-12UTC: Hela området utom se31


Måttlig eller svår turbulens
04-12UTC: I hela området

Delområde 1

PROGNOS FÖR OMRÅDE se34 UTFÄRDAD 030345
GÄLLANDE DEN 3 APRIL 2020 MELLAN 04 OCH 12 UTC

Måttlig eller svår turbulens
04-12UTC: I hela området: måttlig turbulens SFC - 3000ft.

Måttlig eller svår isbildning
04-06UTC: Område se34d: måttlig isbildning 1000ft - > FL125
 
04-08UTC: Område se34a,se34e,se34c: måttlig isbildning 1000ft - > FL125
 
04-10UTC: Område se34f: måttlig isbildning 1000ft - > FL125
 
04-12UTC: Område se34b: måttlig isbildning 1000ft - > FL125
 
06-12UTC: Område se34d: Väntas inte förekomma under perioden
 
08-12UTC: Område se34a,se34e,se34c: Väntas inte förekomma under perioden
 
10-12UTC: Område se34f: Väntas inte förekomma under perioden
 

Sikt/Väder/Moln
04-06UTC: Område se34d: Sikt 1.5km - >8km i snöfall. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se34f: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i snöfall. Molnbas 1500ft - 2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
04-08UTC: Område se34e,se34c: Sikt 1.5km - >8km i snöfall. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se34b,se34a: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i snöfall. Molnbas 1500ft - 2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
06-08UTC: Område se34f: Sikt 1.5km - >8km i snöfall. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
06-12UTC: Område se34d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
08-10UTC: Område se34b,se34f: Sikt 3km - >8km i snöfall, snöblandat regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
08-12UTC: Område se34a,se34e,se34c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
10-12UTC: Område se34f: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 Område se34b: Sikt 5km - >8km i snöfall, snöblandat regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 

Molnöversida
04-06UTC: Område se34d: Molnöversida > FL125.
 
04-10UTC: Område se34c: Molnöversida > FL125.
 
04-12UTC: Område se34b,se34a,se34f,se34e: Molnöversida > FL125.
 
06-12UTC: Område se34d: Ingen prognos
 
10-12UTC: Område se34c: Ingen prognos
 

CB/TCU Moln
04-12UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
04-08UTC: Noll grader SFC - 1000ft.
08-10UTC: Noll grader SFC - 2000ft.
10-12UTC: Noll grader 1000ft - 2000ft.

Vind vid marken
04-06UTC: Område se34e: V-NV/12-22 knop, byar upp till 36 knop.
 Område se34d: V-NV/11-19 knop, byar upp till 37 knop.
 Område se34a: NV/12-33 knop, byar upp till 43 knop.
 Område se34c: NV/11-21 knop, byar upp till 38 knop.
 Område se34f: V-NV/11-22 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se34b: V-NV/12-33 knop, byar upp till 45 knop.
 
06-08UTC: Område se34f: V-NV/10-19 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se34b: V-NV/10-32 knop, byar upp till 44 knop.
 Område se34d: NV/11-18 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se34a: NV/10-29 knop, byar upp till 41 knop.
 Område se34e: V-NV/10-20 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se34c: NV/10-19 knop, byar upp till 35 knop.
 
08-10UTC: Område se34c: NV/10-19 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se34e: NV/10-20 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se34d: NV/10-16 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se34b: V-NV/9-28 knop, byar upp till 41 knop.
 Område se34f: V-NV/9-16 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se34a: NV/11-26 knop, byar upp till 37 knop.
 
10-12UTC: Område se34e: V-NV/10-19 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se34a: V-NV/11-22 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se34b: V-NV/10-25 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se34d: V-NV/9-16 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se34c: NV/11-20 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se34f: V-NV/9-15 knop, byar upp till 29 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
04-06UTC: 310/38kt -4.
06-08UTC: 310/34kt -4.
08-10UTC: 310/29kt -3.
10-12UTC: 300/27kt -2.

FL50:
04-06UTC: 330/47kt -9.
06-08UTC: 340/41kt -9.
08-10UTC: 330/34kt -10.
10-12UTC: 310/28kt -9.

FL100: 
04-06UTC: 340/36kt -19.
06-08UTC: 340/28kt -19.
08-10UTC: 310/24kt -20.
10-12UTC: 300/26kt -21.

Lägsta QNH
974 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 2

PROGNOS FÖR OMRÅDE se31 UTFÄRDAD 030345
GÄLLANDE DEN 3 APRIL 2020 MELLAN 04 OCH 12 UTC

Måttlig eller svår turbulens
04-08UTC: Område se31c,se31d: måttlig turbulens SFC - 3000ft.
 
04-12UTC: Område se31b,se31a,se31e: måttlig turbulens SFC - 3000ft.
 
08-12UTC: Område se31c,se31d: Väntas inte förekomma under perioden
 

Måttlig eller svår isbildning
04-12UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
04-12UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

Molnöversida
04-12UTC: I hela området: Ingen prognos

CB/TCU Moln
04-12UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
04-08UTC: Noll grader SFC - 1000ft.
08-12UTC: Noll grader 1000ft - 2000ft.

Vind vid marken
04-06UTC: Område se31c: V-NV/4-15 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se31e: V-NV/9-22 knop, byar upp till 36 knop.
 Område se31b: NV/8-21 knop, byar upp till 40 knop.
 Område se31a: NV/9-24 knop, byar upp till 39 knop.
 Område se31d: V-NV/8-14 knop, byar upp till 29 knop.
 
06-08UTC: Område se31d: NV/9-14 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se31c: NV/7-17 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se31b: NV/9-20 knop, byar upp till 36 knop.
 Område se31e: NV/9-20 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se31a: NV/9-21 knop, byar upp till 34 knop.
 
08-10UTC: Område se31b: NV/9-18 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se31a: NV/10-22 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se31e: NV/9-18 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se31d: NV/8-13 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se31c: NV/7-15 knop, byar upp till 28 knop.
 
10-12UTC: Område se31e: V-NV/9-18 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se31c: NV/6-16 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se31b: NV/9-19 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se31d: V-NV/8-13 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se31a: NV/9-22 knop, byar upp till 33 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
04-06UTC: 320/35kt -5.
06-08UTC: 320/28kt -5.
08-10UTC: 310/23kt -4.
10-12UTC: 310/23kt -3.

FL50:
04-06UTC: 340/46kt -10.
06-08UTC: 340/39kt -11.
08-10UTC: 330/30kt -11.
10-12UTC: 310/24kt -11.

FL100: 
04-06UTC: 330/30kt -21.
06-08UTC: 320/25kt -22.
08-10UTC: 320/27kt -23.
10-12UTC: 320/29kt -23.

Lägsta QNH
976 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 3

PROGNOS FÖR OMRÅDE se33 UTFÄRDAD 030345
GÄLLANDE DEN 3 APRIL 2020 MELLAN 04 OCH 12 UTC

Måttlig eller svår turbulens
04-12UTC: Område se33a,se33e,se33c,se33b: Väntas inte förekomma under perioden
 Område se33d,se33f: måttlig turbulens SFC - 3000ft.
 

Måttlig eller svår isbildning
04-06UTC: Område se33a: måttlig isbildning 1000ft - > FL125
 
04-12UTC: Område se33d,se33c,se33f: Väntas inte förekomma under perioden
 Område se33e,se33b: måttlig isbildning 1000ft - > FL125
 
06-10UTC: Område se33a: Väntas inte förekomma under perioden
 
10-12UTC: Område se33a: måttlig isbildning 1000ft - > FL125
 

Sikt/Väder/Moln
04-06UTC: Område se33a: Sikt 1.5km - >8km i snöfall. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
04-08UTC: Område se33e,se33b: Sikt 1.5km - >8km i snöfall. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
04-12UTC: Område se33d,se33c,se33f: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
06-10UTC: Område se33a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
08-10UTC: Område se33e,se33b: Sikt 3km - >8km i snöfall, snöblandat regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
10-12UTC: Område se33a,se33e,se33b: Sikt 5km - >8km i snöfall, snöblandat regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 

Molnöversida
04-06UTC: Område se33a: Molnöversida > FL125.
 
04-12UTC: Område se33d,se33c,se33f: Ingen prognos
 Område se33e,se33b: Molnöversida > FL125.
 
06-08UTC: Område se33a: Ingen prognos
 
08-12UTC: Område se33a: Molnöversida > FL125.
 

CB/TCU Moln
04-12UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
04-10UTC: Noll grader SFC - 2000ft.
10-12UTC: Noll grader 1000ft - 2000ft.

Vind vid marken
04-06UTC: Område se33f: V/14-34 knop, byar upp till 47 knop.
 Område se33e: V/27-35 knop, byar upp till 46 knop.
 Område se33a: V/23-35 knop, byar upp till 50 knop.
 Område se33d: V/15-33 knop, byar upp till 44 knop.
 Område se33c: V/26-32 knop.
 Område se33b: V/18-35 knop, byar upp till 48 knop.
 
06-08UTC: Område se33d: V/16-35 knop, byar upp till 47 knop.
 Område se33a: V-NV/22-34 knop, byar upp till 50 knop.
 Område se33e: V/28-36 knop, byar upp till 47 knop.
 Område se33b: V/19-36 knop, byar upp till 49 knop.
 Område se33c: V/25-32 knop, byar upp till 43 knop.
 Område se33f: V/15-33 knop, byar upp till 48 knop.
 
08-10UTC: Område se33e: V-NV/24-34 knop, byar upp till 46 knop.
 Område se33d: V/14-33 knop, byar upp till 48 knop.
 Område se33f: V-NV/13-31 knop, byar upp till 46 knop.
 Område se33c: V-NV/21-28 knop, byar upp till 39 knop.
 Område se33a: V-NV/19-32 knop, byar upp till 47 knop.
 Område se33b: V-NV/17-34 knop, byar upp till 46 knop.
 
10-12UTC: Område se33e: V-NV/17-30 knop, byar upp till 43 knop.
 Område se33f: V-NV/12-27 knop, byar upp till 43 knop.
 Område se33d: V/13-28 knop, byar upp till 45 knop.
 Område se33a: V-NV/15-27 knop, byar upp till 40 knop.
 Område se33b: V-NV/14-28 knop, byar upp till 40 knop.
 Område se33c: V-NV/15-22 knop, byar upp till 32 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
04-06UTC: 270/43kt -1.
06-08UTC: 280/42kt -2.
08-10UTC: 290/37kt -1.
10-12UTC: 290/32kt -1.

FL50:
04-06UTC: 290/46kt -8.
06-08UTC: 300/44kt -8.
08-10UTC: 300/37kt -7.
10-12UTC: 300/32kt -8.

FL100: 
04-06UTC: 290/43kt -18.
06-08UTC: 300/44kt -18.
08-10UTC: 300/38kt -18.
10-12UTC: 290/32kt -19.

Lägsta QNH
976 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 4

PROGNOS FÖR OMRÅDE se32 UTFÄRDAD 030345
GÄLLANDE DEN 3 APRIL 2020 MELLAN 04 OCH 12 UTC

Måttlig eller svår turbulens
04-12UTC: I hela området: måttlig turbulens SFC - 3000ft.

Måttlig eller svår isbildning
04-06UTC: Område se32g,se32e: måttlig isbildning 1000ft - > FL125
 
04-10UTC: Område se32f: måttlig isbildning 1000ft - > FL125
 
04-12UTC: Område se32d,se32c,se32b,se32h,se32j,se32i: Väntas inte förekomma under perioden
 Område se32a: måttlig isbildning 1000ft - > FL125
 
06-12UTC: Område se32g,se32e: Väntas inte förekomma under perioden
 
10-12UTC: Område se32f: Väntas inte förekomma under perioden
 

Sikt/Väder/Moln
04-06UTC: Område se32g,se32e: Sikt 1.5km - >8km i snöfall. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se32f: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i snöfall. Molnbas 1500ft - 2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
04-08UTC: Område se32a: Sikt 1.5km - >8km i snöfall. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
04-12UTC: Område se32d,se32c,se32b,se32h,se32j,se32i: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
06-08UTC: Område se32f: Sikt 1.5km - >8km i snöfall. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
06-12UTC: Område se32g,se32e: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
08-10UTC: Område se32a,se32f: Sikt 3km - >8km i snöfall, snöblandat regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
10-12UTC: Område se32f: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 Område se32a: Sikt 5km - >8km i snöfall, snöblandat regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 

Molnöversida
04-06UTC: Område se32g,se32e: Molnöversida > FL125.
 
04-10UTC: Område se32j: Ingen prognos
 
04-12UTC: Område se32d,se32c,se32b,se32h,se32i: Ingen prognos
 Område se32a,se32f: Molnöversida > FL125.
 
06-08UTC: Område se32e: Ingen prognos
 
06-12UTC: Område se32g: Ingen prognos
 
08-10UTC: Område se32e: Molnöversida > FL125.
 
10-12UTC: Område se32e: Ingen prognos
 Område se32j: Molnöversida > FL125.
 

CB/TCU Moln
04-12UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
04-10UTC: Noll grader SFC - 2000ft.
10-12UTC: Noll grader 1000ft - 2000ft.

Vind vid marken
04-06UTC: Område se32h: V-NV/10-23 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se32a: V/14-33 knop, byar upp till 43 knop.
 Område se32i: V/11-25 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se32c: V/12-30 knop, byar upp till 39 knop.
 Område se32j: V/6-22 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se32d: V-NV/10-25 knop, byar upp till 36 knop.
 Område se32b: V/12-33 knop, byar upp till 43 knop.
 Område se32g: V/11-22 knop, byar upp till 37 knop.
 Område se32f: V/14-25 knop, byar upp till 43 knop.
 Område se32e: V-NV/11-30 knop, byar upp till 42 knop.
 
06-08UTC: Område se32i: V-NV/12-24 knop, byar upp till 37 knop.
 Område se32h: V-NV/11-24 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se32g: V-NV/12-22 knop, byar upp till 39 knop.
 Område se32d: V-NV/11-23 knop, byar upp till 36 knop.
 Område se32b: V-NV/13-33 knop, byar upp till 45 knop.
 Område se32j: V-NV/8-22 knop, byar upp till 36 knop.
 Område se32c: V-NV/13-30 knop, byar upp till 40 knop.
 Område se32f: V-NV/13-23 knop, byar upp till 41 knop.
 Område se32e: V-NV/12-28 knop, byar upp till 40 knop.
 Område se32a: V-NV/13-32 knop, byar upp till 45 knop.
 
08-10UTC: Område se32b: V-NV/12-28 knop, byar upp till 39 knop.
 Område se32d: V-NV/10-22 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se32g: V-NV/11-20 knop, byar upp till 36 knop.
 Område se32h: V-NV/10-22 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se32e: V-NV/9-23 knop, byar upp till 38 knop.
 Område se32i: V-NV/11-22 knop, byar upp till 36 knop.
 Område se32j: V-NV/9-22 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se32c: V-NV/12-27 knop, byar upp till 39 knop.
 Område se32f: V-NV/10-18 knop, byar upp till 39 knop.
 Område se32a: V-NV/11-29 knop, byar upp till 40 knop.
 
10-12UTC: Område se32e: V-NV/10-19 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se32d: V-NV/9-20 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se32f: V-NV/10-16 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se32a: V-NV/10-27 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se32j: V-NV/9-19 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se32i: V-NV/10-22 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se32b: V-NV/10-24 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se32h: V-NV/10-20 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se32c: V-NV/12-22 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se32g: V-NV/10-18 knop, byar upp till 32 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
04-06UTC: 290/39kt -3.
06-08UTC: 300/35kt -3.
08-10UTC: 300/29kt -2.
10-12UTC: 290/26kt -1.

FL50:
04-06UTC: 310/46kt -9.
06-08UTC: 320/41kt -9.
08-10UTC: 310/32kt -9.
10-12UTC: 300/27kt -9.

FL100: 
04-06UTC: 310/44kt -19.
06-08UTC: 310/38kt -19.
08-10UTC: 300/32kt -20.
10-12UTC: 300/30kt -20.

Lägsta QNH
976 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

 • Informationen är ej uppdaterad. Kontakta FPC.