LHP Område 3

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se3 UTFÄRDAD 190345
GÄLLANDE DEN 19 JUNI 2021 MELLAN 04 OCH 12 UTC


Väderöversikt

En högtrycksrygg med varm luft över sydöstra Sverige. Nordvästra Götaland/västra Svealand och södra Norrland berörs av en front.


Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
04-12UTC: Område se31 och se34


Måttlig eller svår isbildning
04-08UTC: Område se31 och se34
08-12UTC: Område se31


Måttlig eller svår turbulens
08-12UTC: Område se32

Delområde 1

PROGNOS FÖR OMRÅDE se31 UTFÄRDAD 190345
GÄLLANDE DEN 19 JUNI 2021 MELLAN 04 OCH 12 UTC

Måttlig eller svår turbulens
04-12UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
04-06UTC: Område se31e,se31d: måttlig isbildning FL120 - > FL125
 
04-10UTC: Område se31c,se31b,se31a: måttlig isbildning FL120 - > FL125
 
06-12UTC: Område se31e,se31d: Väntas inte förekomma under perioden
 
10-12UTC: Område se31b,se31a: måttlig isbildning FL115 - > FL125
 Område se31c: Väntas inte förekomma under perioden
 

Sikt/Väder/Moln
04-06UTC: Område se31e,se31d: Sikt 3km - >8km i regnskurar, åska. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se31c,se31b: Sikt 3km - >8km i regnskurar, åska. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se31a: Sikt >8km i regnskurar, lokalt 3km - 5km i åska. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 
06-08UTC: Område se31c,se31b,se31a: Sikt 3km - >8km i regnskurar, åska. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se31e: Sikt 3km - >8km i regnskurar, åska. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
06-10UTC: Område se31d: Sikt 3km - >8km i regnskurar, åska. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
08-10UTC: Område se31c: Sikt 3km - >8km i regnskurar, åska. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område se31e: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
08-12UTC: Område se31b,se31a: Sikt 3km - >8km i regnskurar, åska. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
10-12UTC: Område se31e: Sikt 3km - >8km i regnskurar, åska. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område se31c,se31d: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i regnskurar, åska. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 

Molnöversida
04-08UTC: Område se31e: Molnöversida > FL125.
 
04-12UTC: Område se31c,se31b,se31a,se31d: Molnöversida > FL125.
 
08-10UTC: Område se31e: Ingen prognos
 
10-12UTC: Område se31e: Molnöversida > FL125.
 

CB/TCU Moln
04-06UTC: I hela området: ISOL EMBD CB
06-08UTC: Område se31e: ISOL CB
 
06-10UTC: Område se31c: ISOL CB, ISOL EMBD CB
 
06-12UTC: Område se31d: ISOL CB
 Område se31b,se31a: ISOL CB, ISOL EMBD CB
 
08-10UTC: Område se31e: Väntas inte förekomma under perioden
 
10-12UTC: Område se31c,se31e: ISOL CB
 

Nollgradersisoterm
04-06UTC: Noll grader FL120 - > FL125.
06-12UTC: Noll grader FL115 - > FL125.

Vind vid marken
04-06UTC: Område se31e: NO-O/3-12 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se31d: NO-O/4-11 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se31c: NO-O/1-13 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se31b: NO-O/1-13 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se31a: NO-O/1-14 knop, byar upp till 24 knop.
 
06-08UTC: Område se31a: NO-O/2-14 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se31d: O/4-12 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se31c: NO-O/0-11 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se31b: NO-O/4-14 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se31e: O/6-12 knop, byar upp till 27 knop.
 
08-10UTC: Område se31e: O/6-12 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se31d: O/2-10 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se31c: NO-O/1-10 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se31a: NO-O/4-11 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se31b: O/2-11 knop, byar upp till 29 knop.
 
10-12UTC: Område se31d: O/0-11 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se31c: O/0-10 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se31b: O/2-10 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se31a: NO-O/3-12 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se31e: O-SO/1-11 knop, byar upp till 26 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
04-06UTC: 110/20kt +12.
06-08UTC: 120/22kt +12.
08-10UTC: 130/16kt +12.
10-12UTC: 130/17kt +14.

FL50:
04-06UTC: 200/22kt +10.
06-08UTC: 200/25kt +11.
08-10UTC: 190/28kt +12.
10-12UTC: 200/31kt +12.

FL100: 
04-06UTC: 220/32kt +1.
06-08UTC: 210/35kt +1.
08-10UTC: 210/37kt +1.
10-12UTC: 220/34kt +1.

Lägsta QNH
1009 hPa, fallande till, lägst i väster.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 2

PROGNOS FÖR OMRÅDE se32 UTFÄRDAD 190345
GÄLLANDE DEN 19 JUNI 2021 MELLAN 04 OCH 12 UTC

Måttlig eller svår turbulens
04-08UTC: Område se32c,se32b,se32h,se32j,se32i: Väntas inte förekomma under perioden
 
04-10UTC: Område se32d,se32g: Väntas inte förekomma under perioden
 
04-12UTC: Område se32a,se32f,se32e: Väntas inte förekomma under perioden
 
08-12UTC: Område se32c,se32b,se32h,se32j,se32i: måttlig turbulens SFC - 3000ft.
 
10-12UTC: Område se32d,se32g: måttlig turbulens SFC - 3000ft.
 

Måttlig eller svår isbildning
04-12UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
04-12UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

Molnöversida
04-06UTC: Område se32d,se32e: Molnöversida > FL125.
 
04-12UTC: Område se32c,se32b,se32a,se32h,se32g,se32f,se32j,se32i: Ingen prognos
 
06-12UTC: Område se32d,se32e: Ingen prognos
 

CB/TCU Moln
04-12UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
04-12UTC: Noll grader FL120 - > FL125.

Vind vid marken
04-06UTC: Område se32f: NO/3-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se32d: NO/5-15 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se32i: O/1-9 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se32b: O-SO/0-12 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se32e: NO/6-14 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32g: NO/4-11 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32j: SO/0-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se32a: NO-O/0-9 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se32h: NO-O/2-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se32c: SO-S/0-12 knop, byar upp till 14 knop.
 
06-08UTC: Område se32b: O-SO/0-11 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se32h: NO-O/3-9 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32g: NO/3-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se32d: NO-O/4-12 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32e: NO/5-11 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32j: SO-S/0-9 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se32i: O/2-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32c: SO-S/3-11 knop.
 Område se32a: NO/0-8 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se32f: NO/2-7 knop, byar upp till 16 knop.
 
08-10UTC: Område se32f: NO/0-4 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se32j: SO-S/5-12 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se32i: O-SO/2-14 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32h: O/3-10 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32e: NO-O/2-12 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32c: SO-S/4-12 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32a: O/0-9 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se32d: O/4-14 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32b: O-SO/0-12 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32g: NO-O/0-8 knop, byar upp till 16 knop.
 
10-12UTC: Område se32d: O/5-16 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se32g: O-SO/2-13 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se32e: O/1-14 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32a: SO/0-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se32c: SO-S/5-14 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se32b: SO/3-15 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se32h: O-SO/5-15 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se32f: SO/0-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se32i: S/5-15 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se32j: S/1-12 knop, byar upp till 27 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
04-06UTC: 170/14kt +20.
06-08UTC: 190/15kt +20.
08-10UTC: 180/13kt +20.
10-12UTC: 170/17kt +21.

FL50:
04-06UTC: 190/11kt +13.
06-08UTC: 190/15kt +13.
08-10UTC: 200/18kt +13.
10-12UTC: 200/20kt +13.

FL100: 
04-06UTC: 200/14kt +3.
06-08UTC: 190/17kt +4.
08-10UTC: 210/18kt +4.
10-12UTC: 220/18kt +4.

Lägsta QNH
1009 hPa, fallande till, lägst i väster.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 3

PROGNOS FÖR OMRÅDE se33 UTFÄRDAD 190345
GÄLLANDE DEN 19 JUNI 2021 MELLAN 04 OCH 12 UTC

Måttlig eller svår turbulens
04-12UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
04-12UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
04-12UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

Molnöversida
04-12UTC: I hela området: Ingen prognos

CB/TCU Moln
04-12UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
04-12UTC: Noll grader FL120 - > FL125.

Vind vid marken
04-06UTC: Område se33a: S/2-15 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se33c: SO-S/4-12 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se33f: SO-S/1-11 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se33e: SO-S/4-13 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se33d: SO-S/1-12 knop, byar upp till 15 knop.
 
04-08UTC: Område se33b: SO-S/2-14 knop, byar upp till 16 knop.
 
06-08UTC: Område se33c: SO-S/5-12 knop.
 Område se33f: S/2-12 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se33a: S/0-13 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se33d: SO-S/2-13 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se33e: SO-S/4-14 knop, byar upp till 17 knop.
 
08-10UTC: Område se33a: SO-S/0-12 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se33d: SO-S/4-13 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se33c: SO-S/3-14 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se33e: S/5-14 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se33f: SO-S/0-14 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se33b: S/0-14 knop, byar upp till 17 knop.
 
10-12UTC: Område se33e: S/4-15 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se33a: SO-S/1-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se33f: SO-S/0-15 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se33d: SO-S/6-15 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se33b: SO-S/5-15 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se33c: S/3-14 knop, byar upp till 18 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
04-06UTC: 210/16kt +22.
06-08UTC: 200/15kt +22.
08-10UTC: 190/18kt +22.
10-12UTC: 190/21kt +22.

FL50:
04-06UTC: 200/12kt +14.
06-08UTC: 200/16kt +14.
08-12UTC: 200/18kt +14.

FL100: 
04-06UTC: 200/18kt +6.
06-08UTC: 200/22kt +6.
08-12UTC: 200/24kt +6.

Lägsta QNH
1013 hPa, fallande till, lägst i väster.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 4

PROGNOS FÖR OMRÅDE se34 UTFÄRDAD 190345
GÄLLANDE DEN 19 JUNI 2021 MELLAN 04 OCH 12 UTC

Måttlig eller svår turbulens
04-12UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
04-06UTC: Område se34a,se34d: måttlig isbildning FL120 - > FL125
 
04-08UTC: Område se34c: måttlig isbildning FL120 - > FL125
 
04-12UTC: Område se34b,se34f,se34e: Väntas inte förekomma under perioden
 
06-12UTC: Område se34a,se34d: Väntas inte förekomma under perioden
 
08-12UTC: Område se34c: Väntas inte förekomma under perioden
 

Sikt/Väder/Moln
04-06UTC: Område se34a,se34d: Sikt 3km - >8km i regnskurar, åska. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
04-08UTC: Område se34c: Sikt 3km - >8km i regnskurar, åska. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se34b: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
04-12UTC: Område se34f,se34e: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
06-08UTC: Område se34a,se34d: Sikt 3km - >8km i regnskurar, åska. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
08-10UTC: Område se34b,se34a: Sikt 5km - >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft.
 
08-12UTC: Område se34c: Sikt 3km - >8km i regnskurar, åska. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område se34d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
10-12UTC: Område se34b,se34a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 

Molnöversida
04-06UTC: Område se34b,se34f,se34e: Molnöversida > FL125.
 
04-08UTC: Område se34d: Molnöversida > FL125.
 
04-10UTC: Område se34a: Molnöversida > FL125.
 
04-12UTC: Område se34c: Molnöversida > FL125.
 
06-08UTC: Område se34b: Ingen prognos
 
06-12UTC: Område se34f,se34e: Ingen prognos
 
08-10UTC: Område se34b: Molnöversida > FL125.
 
08-12UTC: Område se34d: Ingen prognos
 
10-12UTC: Område se34b,se34a: Ingen prognos
 

CB/TCU Moln
04-06UTC: Område se34a,se34d,se34c: ISOL EMBD CB
 
04-08UTC: Område se34b: Väntas inte förekomma under perioden
 
04-12UTC: Område se34f,se34e: Väntas inte förekomma under perioden
 
06-08UTC: Område se34d: ISOL CB
 Område se34c: ISOL CB, ISOL EMBD CB
 
06-10UTC: Område se34a: ISOL CB
 
08-10UTC: Område se34b: ISOL CB
 
08-12UTC: Område se34c: ISOL CB
 Område se34d: Väntas inte förekomma under perioden
 
10-12UTC: Område se34b,se34a: Väntas inte förekomma under perioden
 

Nollgradersisoterm
04-06UTC: Noll grader FL120 - > FL125.
06-08UTC: Noll grader FL115 - > FL125.
08-10UTC: Noll grader FL120 - > FL125.
10-12UTC: Noll grader FL115 - > FL125.

Vind vid marken
04-06UTC: Område se34b: N-NO/0-20 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se34e: NO/7-14 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se34c: NO/3-16 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se34f: N-NO/5-12 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se34d: NO-O/6-11 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se34a: N-NO/6-19 knop, byar upp till 26 knop.
 
06-08UTC: Område se34d: NO-O/6-10 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se34b: N-NO/0-19 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se34c: NO/3-14 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se34e: NO/6-13 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se34a: N-NO/7-20 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se34f: N-NO/4-10 knop, byar upp till 21 knop.
 
08-10UTC: Område se34d: NO-O/5-11 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se34b: N-NO/0-18 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se34a: N-NO/7-18 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se34e: NO/5-12 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se34c: NO-O/5-14 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se34f: N-NO/1-8 knop, byar upp till 19 knop.
 
10-12UTC: Område se34a: N-NO/6-16 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se34b: N-NO/0-14 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se34c: NO-O/5-13 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se34d: O/5-8 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se34e: NO-O/4-11 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se34f: NO/0-6 knop, byar upp till 18 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
04-06UTC: 70/20kt +12.
06-08UTC: 80/17kt +13.
08-10UTC: 100/13kt +14.
10-12UTC: 90/11kt +14.

FL50:
04-06UTC: 220/16kt +13.
06-08UTC: 200/16kt +13.
08-10UTC: 190/18kt +14.
10-12UTC: 200/21kt +14.

FL100: 
04-06UTC: 220/23kt +2.
06-08UTC: 210/22kt +2.
08-10UTC: 200/24kt +2.
10-12UTC: 210/23kt +3.

Lägsta QNH
1012 hPa, fallande till, lägst i väster.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

 • Informationen är ej uppdaterad. Kontakta FPC.