LHP Område B

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE B UTFÄRDAD 211129
GÄLLANDE DEN 21 AUGUSTI 2019 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Väderöversikt

En ockluderad front rör sig nordost över södra Sverige samtidigt som den försvagas

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
Väntas inte förekomma under perioden.

Måttlig eller svår isbildning
Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden

Norra delen

PROGNOS FÖR OMRÅDE B DEN NORRA DELEN UTFÄRDAD 211129
GÄLLANDE DEN 21 AUGUSTI 2019 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-16UTC: Område F2c,F2d: Sikt >8km, lokalt >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 
12-20UTC: Område F1a,F2a: Sikt >8km, lokalt >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 Område F1b,F2b: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
16-20UTC: Område F2c,F2d: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 

Molnöversida
12-20UTC: I hela området: Molnöversida > FL125.

CB/TCU Moln
12-20UTC: I hela området: ISOL CB

Nollgradersisoterm
12-20UTC: Noll grader FL070 - FL090.

Vind vid marken
12-14UTC: Område F1a: S-SV/1-10 knop, byar upp till 18 knop.
 Område F2d: SV-V/5-10 knop, byar upp till 21 knop.
 Område F2a: SV/1-12 knop, byar upp till 20 knop.
 Område F2b: SV-V/5-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område F1b: SV/5-16 knop, byar upp till 21 knop.
 
12-16UTC: Område F2c: SV/5-10 knop, byar upp till 20 knop.
 
14-16UTC: Område F2b: V/3-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område F2a: V/0-12 knop, byar upp till 26 knop.
 Område F1b: SV/6-17 knop, byar upp till 21 knop.
 Område F1a: W-NV/1-16 knop, byar upp till 24 knop.
 Område F2d: SV/4-11 knop, byar upp till 21 knop.
 
16-18UTC: Område F2a: NV/0-11 knop, byar upp till 26 knop.
 Område F2c: SV/2-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område F1a: NV-N/0-14 knop, byar upp till 25 knop.
 Område F2b: V/1-11 knop, byar upp till 27 knop.
 Område F2d: SV/2-9 knop, byar upp till 20 knop.
 Område F1b: SV-V/2-15 knop, byar upp till 24 knop.
 
18-20UTC: Område F1b: SV-V/0-15 knop, byar upp till 18 knop.
 Område F2b: SV/0-8 knop, byar upp till 20 knop.
 Område F2c: SV-V/0-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område F1a: W-NV/0-11 knop, byar upp till 14 knop.
 Område F2a: NV/0-11 knop, byar upp till 23 knop.
 Område F2d: SV/1-7 knop, byar upp till 13 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
12-14UTC: 240/12kt +11.
14-16UTC: 250/13kt +12.
16-18UTC: 270/12kt +11.
18-20UTC: 280/13kt +11.

FL50:
12-14UTC: 250/12kt +4.
14-16UTC: 260/13kt +4.
16-18UTC: 280/14kt +4.
18-20UTC: 290/15kt +4.

FL100: 
12-14UTC: 250/13kt -4.
14-16UTC: 260/12kt -4.
16-18UTC: 270/14kt -5.
18-20UTC: 280/15kt -5.

Lägsta QNH
1017 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Nordvästra delen

PROGNOS FÖR OMRÅDE B DEN NORDVÄSTRA DELEN UTFÄRDAD 211129
GÄLLANDE DEN 21 AUGUSTI 2019 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-14UTC: Område E1a: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
12-20UTC: Område E2b,E2a,E3a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 Område E1b: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
14-20UTC: Område E1a: Sikt >8km, lokalt >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 

Molnöversida
12-16UTC: Område E2b,E2a,E3a: Molnöversida FL080.
 
12-20UTC: Område E1a,E1b: Molnöversida > FL125.
 
16-20UTC: Område E2b,E2a,E3a: Ingen prognos
 

CB/TCU Moln
12-20UTC: Område E1a,E1b: ISOL CB
 Område E2b,E2a,E3a: Väntas inte förekomma under perioden
 

Nollgradersisoterm
12-20UTC: Noll grader FL070 - FL090.

Vind vid marken
12-14UTC: Område E1a: SV-V/0-9 knop, byar upp till 23 knop.
 Område E2a: V/2-11 knop, byar upp till 19 knop.
 Område E3a: SV-V/3-10 knop, byar upp till 21 knop.
 Område E1b: SV-V/0-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område E2b: SV-V/2-10 knop, byar upp till 21 knop.
 
14-16UTC: Område E3a: SV-V/1-12 knop, byar upp till 22 knop.
 Område E2a: V/3-12 knop, byar upp till 20 knop.
 Område E2b: SV-V/4-10 knop, byar upp till 21 knop.
 Område E1b: V/0-10 knop, byar upp till 25 knop.
 Område E1a: N-NO/0-12 knop, byar upp till 27 knop.
 
16-18UTC: Område E1b: NV/0-12 knop, byar upp till 27 knop.
 Område E2b: SV-V/3-12 knop, byar upp till 22 knop.
 Område E2a: SV-V/0-14 knop, byar upp till 23 knop.
 Område E3a: SV/2-11 knop, byar upp till 22 knop.
 Område E1a: N/0-13 knop, byar upp till 29 knop.
 
18-20UTC: Område E1a: NV/0-11 knop, byar upp till 16 knop.
 Område E3a: SV/0-12 knop, byar upp till 20 knop.
 Område E2a: SV/0-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område E2b: SV-V/2-9 knop, byar upp till 20 knop.
 Område E1b: N-NO/0-9 knop, byar upp till 17 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
12-14UTC: 260/10kt +10.
14-16UTC: 270/12kt +11.
16-18UTC: 270/13kt +11.
18-20UTC: 280/13kt +11.

FL50:
12-14UTC: 280/11kt +3.
14-18UTC: 280/13kt +3.
18-20UTC: 290/11kt +3.

FL100: 
12-14UTC: 280/17kt -5.
14-16UTC: 280/19kt -6.
16-18UTC: 280/18kt -6.
18-20UTC: 270/18kt -6.

Lägsta QNH
1017 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Sydöstra delen

PROGNOS FÖR OMRÅDE B DEN SYDÖSTRA DELEN UTFÄRDAD 211129
GÄLLANDE DEN 21 AUGUSTI 2019 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-16UTC: Område H1a,H1c: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
12-20UTC: Område H1b,H1d,H1e,H2a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
16-20UTC: Område H1a,H1c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 

Molnöversida
12-16UTC: Område H1a,H1c: Molnöversida > FL125.
 
12-20UTC: Område H1b,H1d,H1e,H2a: Ingen prognos
 
16-20UTC: Område H1a,H1c: Ingen prognos
 

CB/TCU Moln
12-16UTC: Område H1a,H1c: ISOL CB
 
12-20UTC: Område H1b,H1d,H1e,H2a: Väntas inte förekomma under perioden
 
16-20UTC: Område H1a,H1c: Väntas inte förekomma under perioden
 

Nollgradersisoterm
12-20UTC: Noll grader FL070 - FL090.

Vind vid marken
12-14UTC: Område H1a: SV/8-17 knop, byar upp till 21 knop.
 Område H1d: SV/0-19 knop, byar upp till 23 knop.
 Område H1c: SV/6-15 knop, byar upp till 19 knop.
 Område H1b: SV-V/5-16 knop, byar upp till 20 knop.
 Område H1e: SV-V/2-16 knop, byar upp till 20 knop.
 Område H2a: SV-V/0-15 knop, byar upp till 24 knop.
 
14-16UTC: Område H1e: SV-V/0-18 knop, byar upp till 23 knop.
 Område H2a: SV-V/6-16 knop, byar upp till 25 knop.
 Område H1d: SV-V/2-19 knop, byar upp till 25 knop.
 Område H1c: SV/4-15 knop, byar upp till 21 knop.
 Område H1a: SV/6-17 knop, byar upp till 23 knop.
 Område H1b: SV/1-17 knop, byar upp till 22 knop.
 
16-18UTC: Område H1e: SV-V/1-19 knop, byar upp till 25 knop.
 Område H1a: SV-V/8-18 knop, byar upp till 24 knop.
 Område H1b: SV-V/9-17 knop, byar upp till 22 knop.
 Område H1d: SV-V/0-19 knop, byar upp till 25 knop.
 Område H2a: SV-V/4-18 knop, byar upp till 23 knop.
 Område H1c: V/5-18 knop, byar upp till 24 knop.
 
18-20UTC: Område H1a: V/4-18 knop, byar upp till 24 knop.
 Område H1e: SV-V/3-17 knop, byar upp till 23 knop.
 Område H1b: SV-V/4-17 knop, byar upp till 22 knop.
 Område H2a: V/1-15 knop, byar upp till 22 knop.
 Område H1d: SV-V/4-18 knop, byar upp till 23 knop.
 Område H1c: V/7-16 knop, byar upp till 20 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
12-14UTC: 250/15kt +12.
14-16UTC: 250/16kt +12.
16-18UTC: 260/17kt +13.
18-20UTC: 270/16kt +13.

FL50:
12-18UTC: 260/16kt +5.
18-20UTC: 260/15kt +5.

FL100: 
12-14UTC: 240/20kt -4.
14-16UTC: 250/19kt -4.
16-18UTC: 260/17kt -4.
18-20UTC: 270/16kt -3.

Lägsta QNH
1020 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Södra delen

PROGNOS FÖR OMRÅDE B DEN SÖDRA DELEN UTFÄRDAD 211129
GÄLLANDE DEN 21 AUGUSTI 2019 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-14UTC: Område G1c,G1b: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
12-16UTC: Område G2c: Sikt >8km, lokalt >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 Område G1a,G2b,G2a,G3a,G3c,G3b,G3d: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
14-16UTC: Område G1c,G1b: Sikt >8km, lokalt >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 
16-20UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

Molnöversida
12-16UTC: I hela området: Molnöversida > FL125.
16-20UTC: I hela området: Ingen prognos

CB/TCU Moln
12-16UTC: I hela området: ISOL CB
16-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
12-20UTC: Noll grader FL070 - FL090.

Vind vid marken
12-14UTC: Område G2a: SV-V/6-15 knop, byar upp till 23 knop.
 Område G3a: SV-V/4-12 knop, byar upp till 24 knop.
 Område G2c: V/5-9 knop, byar upp till 20 knop.
 Område G1a: SV/4-17 knop, byar upp till 24 knop.
 Område G1c: SV-V/6-14 knop, byar upp till 22 knop.
 Område G3d: SV-V/4-15 knop, byar upp till 25 knop.
 Område G1b: SV-V/6-14 knop, byar upp till 24 knop.
 Område G3b: SV-V/6-15 knop, byar upp till 24 knop.
 Område G2b: SV-V/5-15 knop, byar upp till 25 knop.
 Område G3c: V/7-16 knop, byar upp till 25 knop.
 
14-16UTC: Område G3b: SV-V/6-15 knop, byar upp till 23 knop.
 Område G2c: V/3-12 knop, byar upp till 29 knop.
 Område G3c: V/6-14 knop, byar upp till 23 knop.
 Område G1a: SV/3-18 knop, byar upp till 24 knop.
 Område G2a: SV-V/5-16 knop, byar upp till 24 knop.
 Område G3d: V/5-14 knop, byar upp till 23 knop.
 Område G1c: V/4-19 knop, byar upp till 29 knop.
 Område G3a: SV-V/4-13 knop, byar upp till 23 knop.
 Område G1b: V/5-15 knop, byar upp till 23 knop.
 Område G2b: SV-V/3-15 knop, byar upp till 31 knop.
 
16-18UTC: Område G3b: SV-V/4-15 knop, byar upp till 22 knop.
 Område G1b: V/6-17 knop, byar upp till 23 knop.
 Område G2c: SV-V/0-13 knop, byar upp till 20 knop.
 Område G3c: V/5-14 knop, byar upp till 23 knop.
 Område G1a: SV-V/0-17 knop, byar upp till 22 knop.
 Område G2b,G2a: SV-V/3-15 knop, byar upp till 22 knop.
 Område G3d: V/5-15 knop, byar upp till 23 knop.
 Område G3a: V/5-12 knop, byar upp till 21 knop.
 Område G1c: V/5-13 knop, byar upp till 21 knop.
 
18-20UTC: Område G1c: SV-V/2-15 knop, byar upp till 19 knop.
 Område G2c: SV-V/2-11 knop, byar upp till 19 knop.
 Område G3a: SV-V/2-13 knop, byar upp till 22 knop.
 Område G2b: SV/2-14 knop, byar upp till 20 knop.
 Område G2a,G3c: SV-V/3-17 knop, byar upp till 23 knop.
 Område G1a: V/1-15 knop, byar upp till 22 knop.
 Område G3d: V/2-15 knop, byar upp till 23 knop.
 Område G1b: V/2-16 knop, byar upp till 20 knop.
 Område G3b: SV-V/2-14 knop, byar upp till 21 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
12-14UTC: 250/15kt +11.
14-16UTC: 260/16kt +11.
16-18UTC: 270/17kt +11.
18-20UTC: 270/19kt +11.

FL50:
12-14UTC: 260/16kt +4.
14-16UTC: 260/15kt +4.
16-18UTC: 280/16kt +4.
18-20UTC: 290/13kt +4.

FL100: 
12-14UTC: 260/18kt -4.
14-16UTC: 280/17kt -4.
16-20UTC: 290/16kt -3.

Lägsta QNH
1019 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

ÖVERSIKTLIG PROGNOS FÖR OMRÅDE B UTFÄRDAD 211157
GÄLLANDE DEN 22 AUGUSTI 2019 MELLAN 04 OCH 16 UTC


Väderöversikt
En varmfront rör sig åt nordost över södra Sverige
NORDVÄSTRA DELEN


Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område E2a: Sikt <1.5km - >8km i dimma, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område E2b: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 Område E3a: Sikt <1.5km - >8km i dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område E1a,E1b: Sikt >8km, lokalt <1.5km i dimma. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.
 
08-12UTC: Område E1a,E1b: Sikt >8km i regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område E3a: Sikt >8km. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område E2b,E2a: Sikt >8km i regn. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
12-16UTC: I hela området: Sikt >8km i regn, lokalt 5km - 8km i dis. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.

CB/TCU Moln
04-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
04-08UTC: Område E3a: SV/0-11 knop, byar upp till 19 knop.
 Område E1a: SO/0-5 knop.
 Område E2b: S-SV/1-6 knop, byar upp till 12 knop.
 Område E2a: S/0-10 knop, byar upp till 18 knop.
 Område E1b: S-SV/0-7 knop, byar upp till 14 knop.
 
08-12UTC: Område E2a: S-SV/0-14 knop, byar upp till 22 knop.
 Område E1b: SV/2-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område E2b: S-SV/6-11 knop, byar upp till 22 knop.
 Område E3a: SV/5-12 knop, byar upp till 21 knop.
 Område E1a: S/1-10 knop, byar upp till 18 knop.
 
12-16UTC: Område E2a: S-SV/2-13 knop, byar upp till 24 knop.
 Område E2b: S-SV/6-13 knop, byar upp till 26 knop.
 Område E3a: SV/4-17 knop, byar upp till 27 knop.
 Område E1a: SV/2-11 knop, byar upp till 24 knop.
 Område E1b: S-SV/1-12 knop, byar upp till 23 knop.
 

NORRA DELEN


Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: I hela området: Sikt <1.5km - >8km i dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.
08-12UTC: Område F2a,F2c,F2b,F2d: Sikt >8km. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
08-16UTC: Område F1b,F1a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
12-16UTC: Område F2b: Sikt >8km i regn, lokalt 5km - 8km i dis. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område F2a,F2c: Sikt 5km - >8km i dis, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område F2d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 

CB/TCU Moln
04-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
04-08UTC: Område F2b: SV/0-5 knop, byar upp till 11 knop.
 Område F1a: NV-N/0-7 knop, byar upp till 12 knop.
 Område F2d: SV-V/1-6 knop.
 Område F1b: V/1-14 knop, byar upp till 18 knop.
 Område F2c: SV/0-4 knop.
 Område F2a: V/0-5 knop.
 
08-12UTC: Område F1b: SV/0-11 knop, byar upp till 16 knop.
 Område F2c: S-SV/3-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område F2b: SV/4-8 knop, byar upp till 20 knop.
 Område F2a: S-SV/0-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område F1a: S/0-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område F2d: SV/3-7 knop, byar upp till 15 knop.
 
12-16UTC: Område F2d: SV/6-11 knop, byar upp till 21 knop.
 Område F2a: SV/6-15 knop, byar upp till 22 knop.
 Område F1b: S-SV/0-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område F2c: SV/6-12 knop, byar upp till 21 knop.
 Område F1a: S-SV/2-12 knop, byar upp till 20 knop.
 Område F2b: SV/6-12 knop, byar upp till 24 knop.
 

SÖDRA DELEN


Sikt/Väder/Moln
04-12UTC: Område G2b,G2a,G3a,G3b: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
04-16UTC: Område G1a,G1c,G1b,G2c,G3c,G3d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
12-16UTC: Område G2b,G2a,G3a,G3b: Sikt 5km - >8km i dis, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 

CB/TCU Moln
04-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
04-08UTC: Område G3d: SV/1-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område G2b: SV-V/2-11 knop, byar upp till 17 knop.
 Område G1c,G3b: SV-V/2-13 knop, byar upp till 18 knop.
 Område G3a: SV-V/2-8 knop, byar upp till 14 knop.
 Område G3c: SV-V/2-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område G1a,G1b: V/2-15 knop, byar upp till 21 knop.
 Område G2a: SV-V/0-13 knop, byar upp till 19 knop.
 Område G2c: SV-V/2-9 knop, byar upp till 16 knop.
 
08-12UTC: Område G2a: SV-V/5-12 knop, byar upp till 20 knop.
 Område G2b: SV-V/4-11 knop, byar upp till 20 knop.
 Område G1a: SV-V/4-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område G1c: SV/5-13 knop, byar upp till 18 knop.
 Område G3a: SV-V/5-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område G3d: SV/5-15 knop, byar upp till 22 knop.
 Område G1b: SV-V/5-14 knop, byar upp till 20 knop.
 Område G3c: SV-V/5-13 knop, byar upp till 21 knop.
 Område G2c: SV-V/4-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område G3b: SV/5-14 knop, byar upp till 20 knop.
 
12-16UTC: Område G3a: SV/6-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område G2c: SV-V/5-9 knop, byar upp till 21 knop.
 Område G2a: SV/5-12 knop, byar upp till 21 knop.
 Område G3d: SV/6-17 knop, byar upp till 28 knop.
 Område G1a: SV/4-20 knop, byar upp till 30 knop.
 Område G1c: S-SV/4-19 knop, byar upp till 23 knop.
 Område G3c: SV/2-17 knop, byar upp till 27 knop.
 Område G2b: SV/6-12 knop, byar upp till 22 knop.
 Område G3b: SV/2-17 knop, byar upp till 25 knop.
 Område G1b: S-SV/4-19 knop, byar upp till 26 knop.
 

SYDÖSTRA DELEN


Sikt/Väder/Moln
04-16UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

CB/TCU Moln
04-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
04-08UTC: Område H1d: W-NV/4-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område H1b,H1a: V/7-16 knop, byar upp till 22 knop.
 Område H2a: V/2-14 knop, byar upp till 22 knop.
 Område H1e: V/13-16 knop.
 Område H1c: V/11-14 knop.
 
08-12UTC: Område H1a: SV-V/8-15 knop, byar upp till 23 knop.
 Område H1d: V/7-14 knop, byar upp till 22 knop.
 Område H2a: V/7-15 knop, byar upp till 23 knop.
 Område H1c: SV-V/10-14 knop.
 Område H1b: SV-V/8-15 knop, byar upp till 21 knop.
 Område H1e: SV-V/11-16 knop.
 
12-16UTC: Område H1a: SV/9-19 knop, byar upp till 24 knop.
 Område H2a: SV/7-18 knop, byar upp till 26 knop.
 Område H1b: SV-V/9-18 knop, byar upp till 23 knop.
 Område H1e: SV-V/6-18 knop, byar upp till 23 knop.
 Område H1c: S-SV/15-20 knop.
 Område H1d: SV/4-20 knop, byar upp till 24 knop.