Distribution av NOTAM PIB begränsad

LHP Område 3

Översikt

ÄNDRAD ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se3 UTFÄRDAD 261403
GÄLLANDE DEN 26 SEPTEMBER 2021 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Väderöversikt

En högtryck förstärks över södra Sverige.

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
12-14UTC: Område se31


Måttlig eller svår isbildning
Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden

Delområde 1

ÄNDRAD PROGNOS FÖR OMRÅDE se31 UTFÄRDAD 261403
GÄLLANDE DEN 26 SEPTEMBER 2021 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-14UTC: Område se31c,se31d: Sikt >8km. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
12-20UTC: Område se31b,se31a,se31e: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
14-20UTC: Område se31c,se31d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 

Molnöversida
12-14UTC: Område se31c,se31d: Molnöversida 4000ft.
 
12-20UTC: Område se31b,se31a,se31e: Ingen prognos
 
14-20UTC: Område se31c,se31d: Ingen prognos
 

CB/TCU Moln
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
12-20UTC: Noll grader FL110 - > FL125.

Vind vid marken
12-14UTC: Område se31c: SO-S/3-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se31e: S/2-5 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se31a: S-SV/0-9 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se31b: S-SV/3-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se31d: SO-S/3-7 knop, byar upp till 15 knop.
 
14-16UTC: Område se31d: SO/0-7 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se31c: SO-S/1-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se31b: S/1-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se31a: S/0-8 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se31e: SO-S/0-5 knop, byar upp till 13 knop.
 
16-18UTC: Område se31c: SO/0-6 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se31a: SO-S/0-7 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se31b: SO-S/0-4 knop.
 Område se31e,se31d: Lugnt.
 
18-20UTC: Område se31e: O-SO/0-5 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se31d: O/0-5 knop.
 Område se31c: O-SO/0-5 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se31b: SO-S/0-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se31a: SO-S/0-7 knop, byar upp till 13 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
12-14UTC: 190/11kt +8.
14-16UTC: 170/13kt +9.
16-18UTC: 170/18kt +9.
18-20UTC: 180/20kt +9.

FL50:
12-14UTC: 190/14kt +8.
14-16UTC: 190/16kt +8.
16-18UTC: 190/16kt +9.
18-20UTC: 180/15kt +9.

FL100: 
12-14UTC: 230/14kt +0.
14-16UTC: 220/12kt +0.
16-18UTC: 200/11kt +0.
18-20UTC: 180/13kt +0.

Lägsta QNH
1019 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 2

ÄNDRAD PROGNOS FÖR OMRÅDE se32 UTFÄRDAD 261403
GÄLLANDE DEN 26 SEPTEMBER 2021 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-20UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

Molnöversida
12-20UTC: I hela området: Ingen prognos

CB/TCU Moln
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
12-20UTC: Noll grader FL110 - > FL125.

Vind vid marken
12-14UTC: Område se32j: SO/1-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se32h: SO-S/1-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se32i: SO/1-8 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se32d: S/2-6 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se32c: SO/4-8 knop.
 Område se32b: SO/3-9 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se32a: SO-S/0-8 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se32f: S/2-5 knop.
 Område se32e: S/1-7 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se32g: SO-S/3-7 knop, byar upp till 15 knop.
 
14-16UTC: Område se32a: SO-S/2-9 knop.
 Område se32i: SO/2-10 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se32b: SO/3-9 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se32h: SO/1-10 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se32d: SO/0-7 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se32j: SO/1-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se32c: SO/4-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se32e: SO/0-9 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se32g: SO/1-10 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se32f: SO-S/0-6 knop, byar upp till 12 knop.
 
16-18UTC: Område se32g: SO/2-7 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se32f: SO/2-5 knop.
 Område se32i: O-SO/2-9 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se32d: O-SO/0-10 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se32c: O-SO/2-11 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se32h: O-SO/1-10 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se32e: SO/1-8 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se32j: O-SO/1-7 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se32b: O-SO/2-12 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se32a: SO-S/1-10 knop, byar upp till 12 knop.
 
18-20UTC: Område se32h: SO/2-12 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se32e: SO/3-9 knop.
 Område se32i: O-SO/3-11 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se32d: SO/0-13 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se32a: SO/0-14 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se32j: SO/2-9 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se32c: SO/1-12 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se32b: SO/1-15 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32f: SO/1-6 knop.
 Område se32g: SO/1-7 knop, byar upp till 12 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
12-14UTC: 160/8kt +10.
14-16UTC: 150/11kt +10.
16-18UTC: 160/14kt +10.
18-20UTC: 160/16kt +10.

FL50:
12-14UTC: 160/9kt +6.
14-18UTC: 180/10kt +8.
18-20UTC: 160/11kt +8.

FL100: 
12-14UTC: 270/6kt +1.
14-16UTC: 250/4kt +1.
16-18UTC: 170/4kt +1.
18-20UTC: 160/7kt +1.

Lägsta QNH
1020 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 3

ÄNDRAD PROGNOS FÖR OMRÅDE se33 UTFÄRDAD 261403
GÄLLANDE DEN 26 SEPTEMBER 2021 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-20UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

Molnöversida
12-20UTC: I hela området: Ingen prognos

CB/TCU Moln
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
12-20UTC: Noll grader FL110 - > FL125.

Vind vid marken
12-14UTC: Område se33f: O-SO/0-9 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se33a: SO/1-9 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se33d: SO/3-9 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se33b: SO-S/3-7 knop.
 Område se33c: O-SO/0-7 knop.
 
12-16UTC: Område se33e: SO-S/1-7 knop.
 
14-16UTC: Område se33b: SO/3-7 knop.
 Område se33a: O-SO/3-10 knop.
 Område se33f: O-SO/0-10 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se33d: O-SO/3-10 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se33c: O/1-10 knop, byar upp till 12 knop.
 
16-18UTC: Område se33a: SO/2-12 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se33f: O-SO/2-12 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se33c: O-SO/4-13 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se33d: O-SO/3-12 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se33e: SO-S/1-9 knop, byar upp till 12 knop.
 
16-20UTC: Område se33b: SO/3-9 knop.
 
18-20UTC: Område se33a: SO/3-16 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se33c: SO/9-15 knop.
 Område se33e: O-SO/1-12 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se33d: O-SO/3-15 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se33f: O-SO/1-14 knop, byar upp till 18 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
12-14UTC: 130/6kt +10.
14-16UTC: 130/8kt +10.
16-18UTC: 140/11kt +10.
18-20UTC: 150/12kt +10.

FL50:
12-14UTC: 140/3kt +6.
14-16UTC: 130/4kt +7.
16-18UTC: 130/5kt +7.
18-20UTC: 120/7kt +7.

FL100: 
12-14UTC: 310/9kt +2.
14-16UTC: 320/6kt +2.
16-18UTC: 340/3kt +2.
18-20UTC: 80/3kt +2.

Lägsta QNH
1022 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 4

ÄNDRAD PROGNOS FÖR OMRÅDE se34 UTFÄRDAD 261403
GÄLLANDE DEN 26 SEPTEMBER 2021 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-20UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

Molnöversida
12-20UTC: I hela området: Ingen prognos

CB/TCU Moln
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
12-20UTC: Noll grader FL110 - > FL125.

Vind vid marken
12-14UTC: Område se34c: S-SV/1-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se34d: S-SV/3-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se34b: S/2-11 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se34f: S-SV/2-5 knop.
 Område se34a: S-SV/4-11 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se34e: S-SV/3-7 knop.
 
14-16UTC: Område se34f: SO-S/0-6 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se34c: S/1-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se34b: SO-S/1-13 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se34e: SO-S/1-5 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se34d: Lugnt, byar upp till 12 knop.
 Område se34a: S/2-11 knop, byar upp till 13 knop.
 
16-18UTC: Område se34f: SO/0-5 knop.
 Område se34e: SO/1-5 knop.
 Område se34a: S/1-11 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se34d: SO/0-4 knop.
 Område se34c: SO-S/0-6 knop.
 Område se34b: SO-S/1-13 knop, byar upp till 15 knop.
 
18-20UTC: Område se34e: SO-S/2-6 knop.
 Område se34d: SO/0-5 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se34f: SO-S/2-5 knop.
 Område se34a: S/1-13 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se34c: SO-S/0-7 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se34b: S/1-12 knop, byar upp till 15 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
12-14UTC: 220/11kt +10.
14-16UTC: 210/12kt +10.
16-18UTC: 190/12kt +10.
18-20UTC: 190/15kt +10.

FL50:
12-14UTC: 220/8kt +7.
14-16UTC: 210/8kt +7.
16-18UTC: 210/8kt +8.
18-20UTC: 190/8kt +8.

FL100: 
12-14UTC: 290/9kt +0.
14-16UTC: 270/8kt +1.
16-18UTC: 260/6kt +1.
18-20UTC: 210/5kt +1.

Lägsta QNH
1019 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

ÖVERSIKTLIG PROGNOS FÖR OMRÅDE se3 UTFÄRDAD 261206
GÄLLANDE DEN 27 SEPTEMBER 2021 MELLAN 04 OCH 16 UTC


Väderöversikt
En högtryck ligger över södra Sverige.
se31


Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område se31c,se31b: Sikt >8km i höga dimbankar, lokalt <1.5km i dimma. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.
 
04-12UTC: Område se31a: Sikt >8km i höga dimbankar, lokalt <1.5km i dimma. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.
 Område se31e,se31d: Sikt <1.5km - >8km i dimma, höga dimbankar. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
08-12UTC: Område se31c,se31b: Sikt <1.5km - >8km i dimma, höga dimbankar. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
12-16UTC: Område se31c,se31b,se31d: Sikt 3km - >8km i dimma, höga dimbankar. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se31a,se31e: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 

CB/TCU Moln
04-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
04-08UTC: Område se31a: SO/0-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se31e: SO/0-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se31c: O/0-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se31d: O/1-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se31b: SO/0-6 knop, byar upp till 15 knop.
 
08-12UTC: Område se31e: SO/3-11 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se31d: O-SO/2-10 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se31a: SO/0-11 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se31c: O-SO/0-10 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se31b: SO/2-8 knop, byar upp till 20 knop.
 
12-16UTC: Område se31c: O-SO/0-9 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se31e: SO/6-12 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se31a: SO/3-12 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se31b: SO/2-11 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se31d: O-SO/4-12 knop, byar upp till 23 knop.
 

se32


Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område se32d,se32c,se32b,se32h,se32f,se32e,se32j,se32i: Sikt <1.5km - >8km i dimma, höga dimbankar. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se32a,se32g: Sikt 3km - >8km. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
08-12UTC: Område se32j: Sikt >8km. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
08-16UTC: Område se32d,se32c,se32b,se32a,se32h,se32g,se32f,se32e,se32i: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
12-16UTC: Område se32j: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 

CB/TCU Moln
04-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
04-08UTC: Område se32d: O-SO/0-11 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se32e: O-SO/2-10 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se32c: SO/0-19 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se32b: SO/1-18 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se32a: SO/1-17 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32j: SO/0-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32h: O-SO/2-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se32g: O-SO/2-7 knop.
 Område se32f: O-SO/1-6 knop.
 Område se32i: O-SO/2-11 knop, byar upp till 17 knop.
 
08-12UTC: Område se32a: SO/5-17 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se32g: SO/5-11 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32c: SO/6-19 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se32h: SO/5-14 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32e: SO/5-10 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se32j: SO/4-13 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32d: SO/3-11 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se32f: SO/5-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se32i: SO/5-17 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se32b: SO/7-18 knop, byar upp till 25 knop.
 
12-16UTC: Område se32j: SO/8-14 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se32f: SO/7-12 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32d: SO/7-15 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se32h: SO/8-17 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se32i: SO/8-17 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se32g: SO/7-16 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se32e: SO/7-14 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se32a: SO/7-19 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se32c: SO/8-18 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se32b: O-SO/8-19 knop, byar upp till 27 knop.
 

se33


Sikt/Väder/Moln
04-16UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

CB/TCU Moln
04-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
04-08UTC: Område se33d: SO/7-19 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se33f: SO/3-19 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se33a: SO/5-18 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se33b: SO/6-14 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se33e: SO/9-14 knop.
 Område se33c: SO/11-18 knop, byar upp till 22 knop.
 
08-12UTC: Område se33a: SO/6-18 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se33b: SO/7-13 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se33f: SO/6-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se33e: SO/8-13 knop.
 Område se33d: SO/7-16 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se33c: SO/9-17 knop, byar upp till 22 knop.
 
12-16UTC: Område se33e: O-SO/7-15 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se33a: O-SO/7-19 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se33f: O-SO/7-17 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se33b: O-SO/8-16 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se33d: O-SO/9-18 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se33c: O-SO/7-18 knop, byar upp till 22 knop.
 

se34


Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område se34b,se34a,se34f,se34e: Sikt <1.5km - >8km i dimma, höga dimbankar. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se34d,se34c: Sikt >8km i höga dimbankar, lokalt <1.5km i dimma. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.
 
08-12UTC: Område se34d,se34c: Sikt <1.5km - >8km i dimma, höga dimbankar. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
08-16UTC: Område se34b,se34a,se34f,se34e: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
12-16UTC: Område se34d,se34c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 

CB/TCU Moln
04-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
04-08UTC: Område se34d: SO/0-7 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se34b: SO-S/1-13 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se34c: SO-S/0-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se34f,se34e: SO/1-6 knop.
 Område se34a: S/0-14 knop, byar upp till 17 knop.
 
08-12UTC: Område se34d: SO/2-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se34b: SO/4-14 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se34c: SO/1-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se34a: SO-S/2-14 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se34f: SO/4-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se34e: SO/3-7 knop, byar upp till 14 knop.
 
12-16UTC: Område se34e: SO/6-11 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se34d: SO/7-12 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se34a: SO/4-19 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se34b: SO/6-20 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se34f: SO/6-11 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se34c: SO/4-11 knop, byar upp till 22 knop.