LHP Område B

Översikt

KORRIGERAD ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE B UTFÄRDAD 201304
GÄLLANDE DEN 20 FEBRUARI 2019 MELLAN 13 OCH 21 UTC


Väderöversikt

 En svag högtrycksrygg täcker södra Sverige och rör sig mot öster

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
Väntas inte förekomma under perioden.

Måttlig eller svår isbildning
Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår turbulens
13-17UTC: Område Norra delen och Södra delen

Norra delen

KORRIGERAD PROGNOS FÖR OMRÅDE B DEN NORRA DELEN UTFÄRDAD 201304
GÄLLANDE DEN 20 FEBRUARI 2019 MELLAN 13 OCH 21 UTC

Måttlig eller svår turbulens
13-17UTC: Område F1b,F2d: måttlig turbulens SFC - 3000ft.
 
13-21UTC: Område F1a,F2a,F2c,F2b: Väntas inte förekomma under perioden
 
17-21UTC: Område F1b,F2d: Väntas inte förekomma under perioden
 

Måttlig eller svår isbildning
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
13-21UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

Molnöversida
13-17UTC: Område F1b: Ingen prognos
 
13-21UTC: Område F1a,F2a,F2c,F2b,F2d: Ingen prognos
 
17-19UTC: Område F1b: Molnöversida FL055.
 
19-21UTC: Område F1b: Ingen prognos
 

CB/TCU Moln
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
13-21UTC: Noll grader SFC - 2000ft.

Vind vid marken
13-15UTC: Område F1a: NV-N/6-24 knop, byar upp till 31 knop.
 Område F2a: NV-N/4-11 knop, byar upp till 24 knop.
 Område F2c: NV-N/6-10 knop, byar upp till 23 knop.
 Område F1b: NV-N/7-31 knop, byar upp till 41 knop.
 Område F2d: NV-N/6-14 knop, byar upp till 30 knop.
 Område F2b: NV-N/5-10 knop, byar upp till 23 knop.
 
15-17UTC: Område F2b: NV/0-4 knop, byar upp till 15 knop.
 Område F2c: NV-N/2-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område F2d: NV-N/2-11 knop, byar upp till 23 knop.
 Område F1b: NV-N/4-29 knop, byar upp till 40 knop.
 Område F1a: N/2-23 knop, byar upp till 31 knop.
 Område F2a: NV-N/0-6 knop, byar upp till 19 knop.
 
17-19UTC: Område F2a: N/0-5 knop.
 Område F2d: NV-N/2-7 knop, byar upp till 18 knop.
 Område F1b: N/3-26 knop, byar upp till 36 knop.
 Område F2c: NV-N/1-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område F1a: N/2-22 knop, byar upp till 29 knop.
 
17-21UTC: Område F2b: Lugnt.
 
19-21UTC: Område F1b: N/2-23 knop, byar upp till 32 knop.
 Område F2d: NV/1-5 knop, byar upp till 13 knop.
 Område F1a: N-NO/2-19 knop, byar upp till 27 knop.
 Område F2c: N/0-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område F2a: N/0-4 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
13-15UTC: 340/23kt -4.
15-17UTC: 340/22kt -4.
17-19UTC: 360/20kt -5.
19-21UTC: 10/16kt -6.

FL50:
13-15UTC: 350/33kt -10.
15-17UTC: 350/29kt -11.
17-19UTC: 350/24kt -11.
19-21UTC: 350/20kt -11.

FL100: 
13-15UTC: 330/48kt -14.
15-19UTC: 320/49kt -14.
19-21UTC: 320/46kt -13.

Lägsta QNH
1006 hPa, stigande, lägst i öst.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Nordvästra delen

KORRIGERAD PROGNOS FÖR OMRÅDE B DEN NORDVÄSTRA DELEN UTFÄRDAD 201304
GÄLLANDE DEN 20 FEBRUARI 2019 MELLAN 13 OCH 21 UTC

Måttlig eller svår turbulens
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
13-21UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

Molnöversida
13-17UTC: Område E2b,E2a: Molnöversida 4500ft.
 
13-19UTC: Område E1a,E1b,E3a: Ingen prognos
 
17-21UTC: Område E2b,E2a: Molnöversida > FL125.
 
19-21UTC: Område E1a,E1b,E3a: Molnöversida > FL125.
 

CB/TCU Moln
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
13-21UTC: Noll grader SFC - 2000ft.

Vind vid marken
13-15UTC: Område E1a: NV-N/1-7 knop, byar upp till 19 knop.
 Område E1b: NV/2-7 knop, byar upp till 19 knop.
 Område E2b: W-NV/0-4 knop.
 Område E2a: V/0-4 knop.
 Område E3a: NV/2-6 knop, byar upp till 17 knop.
 
15-17UTC: Område E3a: V/0-4 knop.
 Område E1a: Lugnt, byar upp till 12 knop.
 
15-19UTC: Område E1b,E2a: Lugnt.
 
15-21UTC: Område E2b: Lugnt.
 
17-19UTC: Område E3a: NV/0-5 knop.
 Område E1a: NO-O/0-4 knop.
 
19-21UTC: Område E2a: SO/0-4 knop.
 Område E1a,E1b: O/0-5 knop, byar upp till 12 knop.
 Område E3a: NO/0-4 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
13-15UTC: 330/8kt -3.
15-17UTC: 320/7kt -3.
17-19UTC: 300/5kt -3.
19-21UTC: 150/5kt -3.

FL50:
13-15UTC: 340/20kt -9.
15-17UTC: 330/17kt -8.
17-19UTC: 320/12kt -9.
19-21UTC: 290/8kt -8.

FL100: 
13-15UTC: 320/40kt -12.
15-17UTC: 310/36kt -11.
17-19UTC: 310/32kt -11.
19-21UTC: 300/29kt -11.

Lägsta QNH
1008 hPa, stigande, lägst i öst.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Sydöstra delen

KORRIGERAD PROGNOS FÖR OMRÅDE B DEN SYDÖSTRA DELEN UTFÄRDAD 201304
GÄLLANDE DEN 20 FEBRUARI 2019 MELLAN 13 OCH 21 UTC

Måttlig eller svår turbulens
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
13-21UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

Molnöversida
13-17UTC: Område H1b,H1e: Ingen prognos
 
13-21UTC: Område H1a,H1d,H1c,H2a: Ingen prognos
 
17-19UTC: Område H1b,H1e: Molnöversida FL055.
 
19-21UTC: Område H1b,H1e: Ingen prognos
 

CB/TCU Moln
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
13-21UTC: Noll grader SFC - 3000ft.

Vind vid marken
13-15UTC: Område H1b: NV-N/13-31 knop, byar upp till 42 knop.
 Område H1a: NV-N/10-22 knop, byar upp till 32 knop.
 Område H2a: NV/9-20 knop, byar upp till 30 knop.
 Område H1e: NV-N/21-33 knop, byar upp till 44 knop.
 Område H1c: NV/9-16 knop, byar upp till 22 knop.
 Område H1d: NV/10-23 knop, byar upp till 30 knop.
 
15-17UTC: Område H1e: NV-N/20-31 knop, byar upp till 43 knop.
 Område H2a: NV/3-20 knop, byar upp till 27 knop.
 Område H1d: NV/5-22 knop, byar upp till 29 knop.
 Område H1a: NV-N/8-22 knop, byar upp till 28 knop.
 Område H1b: NV-N/9-30 knop, byar upp till 40 knop.
 Område H1c: NV/8-15 knop, byar upp till 19 knop.
 
17-19UTC: Område H1a: NV-N/6-21 knop, byar upp till 28 knop.
 Område H1d: NV-N/2-23 knop, byar upp till 31 knop.
 Område H2a: NV-N/1-19 knop, byar upp till 27 knop.
 Område H1c: NV-N/6-12 knop, byar upp till 17 knop.
 Område H1b: NV-N/10-27 knop, byar upp till 37 knop.
 Område H1e: NV-N/18-28 knop, byar upp till 39 knop.
 
19-21UTC: Område H1c: NV-N/5-13 knop, byar upp till 16 knop.
 Område H1e: NV-N/16-26 knop, byar upp till 35 knop.
 Område H1b: NV-N/11-24 knop, byar upp till 33 knop.
 Område H2a: NV-N/1-17 knop, byar upp till 26 knop.
 Område H1a: N/7-19 knop, byar upp till 28 knop.
 Område H1d: NV-N/1-21 knop, byar upp till 29 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
13-15UTC: 330/27kt -3.
15-17UTC: 330/26kt -3.
17-19UTC: 340/24kt -3.
19-21UTC: 340/21kt -3.

FL50:
13-15UTC: 330/34kt -9.
15-17UTC: 330/32kt -9.
17-19UTC: 340/29kt -9.
19-21UTC: 330/27kt -9.

FL100: 
13-15UTC: 330/53kt -12.
15-17UTC: 330/51kt -12.
17-19UTC: 330/49kt -12.
19-21UTC: 330/47kt -12.

Lägsta QNH
1004 hPa, stigande, lägst i öst.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Södra delen

KORRIGERAD PROGNOS FÖR OMRÅDE B DEN SÖDRA DELEN UTFÄRDAD 201304
GÄLLANDE DEN 20 FEBRUARI 2019 MELLAN 13 OCH 21 UTC

Måttlig eller svår turbulens
13-17UTC: Område G1a,G2c: måttlig turbulens SFC - 3000ft.
 
13-21UTC: Område G1c,G1b,G2b,G2a,G3a,G3c,G3b,G3d: Väntas inte förekomma under perioden
 
17-21UTC: Område G1a,G2c: Väntas inte förekomma under perioden
 

Måttlig eller svår isbildning
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
13-21UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

Molnöversida
13-17UTC: Område G1a: Ingen prognos
 
13-19UTC: Område G3c,G3b,G3d: Ingen prognos
 
13-21UTC: Område G1c,G1b,G2b,G2a,G2c,G3a: Ingen prognos
 
17-19UTC: Område G1a: Molnöversida FL055.
 
19-21UTC: Område G1a: Ingen prognos
 Område G3c,G3b,G3d: Molnöversida > FL125.
 

CB/TCU Moln
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
13-21UTC: Noll grader SFC - 3000ft.

Vind vid marken
13-15UTC: Område G2a: NV/4-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område G1a: NV-N/8-31 knop, byar upp till 41 knop.
 Område G1c: NV/5-12 knop, byar upp till 20 knop.
 Område G3a: NV/5-11 knop, byar upp till 25 knop.
 Område G2c: NV-N/8-12 knop, byar upp till 28 knop.
 Område G2b: NV-N/5-11 knop, byar upp till 24 knop.
 Område G3c: NV/3-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område G1b: NV/6-13 knop, byar upp till 24 knop.
 Område G3d: NV/0-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område G3b: NV/4-9 knop, byar upp till 20 knop.
 
15-17UTC: Område G2b: NV/2-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område G3a: NV/2-5 knop, byar upp till 15 knop.
 Område G3b: NV/1-6 knop, byar upp till 13 knop.
 Område G1a: NV-N/2-30 knop, byar upp till 40 knop.
 Område G3d: W-NV/0-5 knop, byar upp till 12 knop.
 Område G2c: NV-N/3-8 knop, byar upp till 21 knop.
 Område G2a: NV/0-6 knop, byar upp till 12 knop.
 Område G1c: NV/1-11 knop, byar upp till 14 knop.
 Område G1b: NV/2-11 knop, byar upp till 15 knop.
 Område G3c: W-NV/1-7 knop, byar upp till 13 knop.
 
17-19UTC: Område G2b: NV-N/1-6 knop.
 Område G2c: N/1-5 knop.
 Område G3b: NV-N/0-4 knop.
 Område G3c: W-NV/0-4 knop.
 Område G3d: SV-V/0-4 knop.
 Område G1a: NV-N/1-26 knop, byar upp till 36 knop.
 Område G3a: NV/0-4 knop.
 Område G1b: NV/1-12 knop, byar upp till 14 knop.
 Område G1c: W-NV/1-9 knop.
 Område G2a: NV/0-5 knop.
 
19-21UTC: Område G2c: NV-N/1-3 knop.
 Område G1c: NV/1-8 knop.
 Område G1a: NV-N/1-22 knop, byar upp till 32 knop.
 Område G1b: N/0-11 knop, byar upp till 14 knop.
 Område G3c,G3b: Lugnt.
 Område G2b,G3a: N-NO/1-4 knop.
 Område G3d: SO-S/0-5 knop.
 Område G2a: NO-O/0-4 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
13-17UTC: 330/18kt -2.
17-19UTC: 350/16kt -2.
19-21UTC: 10/13kt -3.

FL50:
13-15UTC: 340/29kt -8.
15-17UTC: 340/26kt -8.
17-19UTC: 340/21kt -8.
19-21UTC: 330/17kt -8.

FL100: 
13-15UTC: 330/47kt -12.
15-17UTC: 320/45kt -12.
17-19UTC: 320/42kt -12.
19-21UTC: 320/39kt -12.

Lägsta QNH
1006 hPa, stigande, lägst i öst.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

ÖVERSIKTLIG PROGNOS FÖR OMRÅDE B UTFÄRDAD 201334
GÄLLANDE DEN 21 FEBRUARI 2019 MELLAN 05 OCH 17 UTC


Väderöversikt
 En ocklusionsfront berör södra Sverige under torsdagen
NORDVÄSTRA DELEN


Sikt/Väder/Moln
05-09UTC: Område E1a,E1b,E3a: Sikt >8km i snöfall, lokalt 3km - 5km. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område E2b,E2a: Sikt 1.5km - >8km i underkylt regn, snöfall. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
09-17UTC: Område E1a,E1b,E3a: Sikt 3km - >8km i snöfall. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område E2b,E2a: Sikt 1.5km - >8km i underkylt regn, snöfall. Molnbas 500ft - 2000ft.
 

CB/TCU Moln
05-17UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
05-09UTC: Område E2b: O-SO/6-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område E1b: O-SO/3-9 knop, byar upp till 20 knop.
 Område E1a: SO/3-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område E3a: O-SO/4-12 knop, byar upp till 21 knop.
 
05-13UTC: Område E2a: O-SO/4-11 knop, byar upp till 23 knop.
 
09-13UTC: Område E2b: O/6-11 knop, byar upp till 23 knop.
 Område E1a: SO/4-11 knop, byar upp till 21 knop.
 Område E1b: O-SO/4-9 knop, byar upp till 22 knop.
 Område E3a: O-SO/5-12 knop, byar upp till 24 knop.
 
13-17UTC: Område E3a: O-SO/4-11 knop, byar upp till 22 knop.
 Område E1a: O-SO/3-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område E2b: O/5-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område E1b: O-SO/3-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område E2a: O/3-10 knop, byar upp till 19 knop.
 

NORRA DELEN


Sikt/Väder/Moln
05-13UTC: Område F1a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
05-17UTC: Område F2b: Sikt >8km i snöfall, lokalt 3km - 5km. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område F2a,F2c: Sikt 3km - >8km i snöfall. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område F1b,F2d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
13-17UTC: Område F1a: Sikt 3km - >8km i snöfall. Molnbas 500ft - >2000ft.
 

CB/TCU Moln
05-17UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
05-09UTC: Område F1a: O/0-11 knop, byar upp till 15 knop.
 Område F2b: O-SO/3-7 knop, byar upp till 18 knop.
 Område F1b: NO-O/1-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område F2d: Lugnt.
 Område F2a: O-SO/0-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område F2c: O-SO/0-4 knop.
 
09-13UTC: Område F2c: O-SO/2-6 knop.
 Område F2b: O-SO/4-8 knop, byar upp till 20 knop.
 Område F2d: O-SO/2-6 knop, byar upp till 13 knop.
 Område F1b: O/2-11 knop, byar upp till 16 knop.
 Område F1a: SO/2-11 knop, byar upp till 17 knop.
 Område F2a: SO/1-8 knop, byar upp till 17 knop.
 
13-17UTC: Område F2d: O/2-6 knop.
 Område F1b: O/2-8 knop, byar upp till 13 knop.
 Område F2a: O-SO/2-7 knop, byar upp till 14 knop.
 Område F2c: O/2-7 knop, byar upp till 14 knop.
 Område F1a: O-SO/2-9 knop, byar upp till 15 knop.
 Område F2b: O/4-7 knop, byar upp till 18 knop.
 

SÖDRA DELEN


Sikt/Väder/Moln
05-09UTC: Område G2a,G3c: Sikt >8km i snöfall, lokalt 3km - 5km. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
05-13UTC: Område G1c,G1b: Sikt 3km - >8km i snöfall. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
05-17UTC: Område G2b,G3a,G3b: Sikt 3km - >8km i snöfall. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område G1a,G2c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 Område G3d: Sikt 1.5km - >8km i underkylt regn, snöfall. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
09-17UTC: Område G2a,G3c: Sikt 3km - >8km i snöfall. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
13-17UTC: Område G1c,G1b: Sikt 3km - >8km i snöfall, snöblandat regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 

CB/TCU Moln
05-17UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
05-09UTC: Område G3c: O-SO/5-15 knop, byar upp till 22 knop.
 Område G2a: O-SO/5-11 knop, byar upp till 19 knop.
 Område G1a: NO-O/0-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område G1c: O-SO/4-13 knop, byar upp till 17 knop.
 Område G2b: O-SO/0-6 knop, byar upp till 13 knop.
 Område G3a: O-SO/0-8 knop, byar upp till 14 knop.
 Område G2c: Lugnt.
 Område G3d: SO/5-12 knop, byar upp till 26 knop.
 Område G1b: O-SO/2-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område G3b: O-SO/4-12 knop, byar upp till 21 knop.
 
09-13UTC: Område G2c: O-SO/3-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område G3a: O-SO/4-10 knop, byar upp till 17 knop.
 Område G1b: SO/6-16 knop, byar upp till 22 knop.
 Område G1a: O/4-12 knop, byar upp till 18 knop.
 Område G2a: O-SO/5-12 knop, byar upp till 21 knop.
 Område G3b: O-SO/6-14 knop, byar upp till 25 knop.
 Område G3c: O-SO/6-18 knop, byar upp till 27 knop.
 Område G2b: O/4-9 knop, byar upp till 15 knop.
 Område G1c: SO/6-15 knop, byar upp till 22 knop.
 Område G3d: O-SO/6-15 knop, byar upp till 27 knop.
 
13-17UTC: Område G3c: O-SO/6-15 knop, byar upp till 24 knop.
 Område G3d: O-SO/5-13 knop, byar upp till 24 knop.
 Område G1a: O/3-11 knop, byar upp till 16 knop.
 Område G2a: O/5-12 knop, byar upp till 20 knop.
 Område G3b: O-SO/5-12 knop, byar upp till 21 knop.
 Område G1c: O-SO/5-13 knop, byar upp till 19 knop.
 Område G2b: O/4-10 knop, byar upp till 17 knop.
 Område G1b: O-SO/4-13 knop, byar upp till 18 knop.
 Område G3a: O-SO/4-9 knop, byar upp till 16 knop.
 Område G2c: O/3-6 knop.
 

SYDÖSTRA DELEN


Sikt/Väder/Moln
05-13UTC: Område H1d,H1c,H2a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
05-17UTC: Område H1b,H1a,H1e: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
13-17UTC: Område H1d,H1c,H2a: Sikt 3km - >8km i snöblandat regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 

CB/TCU Moln
05-17UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
05-09UTC: Område H1a: NO-O/4-13 knop, byar upp till 20 knop.
 Område H1d: NO-O/3-11 knop, byar upp till 17 knop.
 Område H1c: O-SO/6-12 knop.
 Område H1b: NO/6-16 knop, byar upp till 22 knop.
 Område H2a: O/0-11 knop, byar upp till 14 knop.
 Område H1e: NO/9-17 knop, byar upp till 25 knop.
 
09-13UTC: Område H2a: O-SO/5-14 knop, byar upp till 18 knop.
 Område H1c: O-SO/10-16 knop.
 Område H1d: O/5-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område H1e: NO-O/8-11 knop.
 Område H1a: O-SO/5-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område H1b: O/6-10 knop.
 
13-17UTC: Område H1b: NO-O/7-11 knop.
 Område H2a: O/5-14 knop, byar upp till 18 knop.
 Område H1c: O-SO/9-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område H1e: NO-O/7-12 knop.
 Område H1d: O/6-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område H1a: O/5-12 knop, byar upp till 16 knop.