LHP Område B

Översikt

  • Informationen på denna sida är ej uppdaterad. Kontakta FPC.

Norra delen

  • Informationen på denna sida är ej uppdaterad. Kontakta FPC.

Nordvästra delen

  • Informationen på denna sida är ej uppdaterad. Kontakta FPC.

Sydöstra delen

  • Informationen på denna sida är ej uppdaterad. Kontakta FPC.

Södra delen

  • Informationen på denna sida är ej uppdaterad. Kontakta FPC.

Prel prognos

ÖVERSIKTLIG PROGNOS FÖR OMRÅDE B UTFÄRDAD 221306
GÄLLANDE DEN 23 JULI 2018 MELLAN 04 OCH 16 UTC


Väderöversikt
En högtrycksrygg täcker södra Sverige 
NORDVÄSTRA DELEN


Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område E2a,E3a: Sikt >8km. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område E2b: Sikt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
04-16UTC: Område E1a,E1b: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
08-16UTC: Område E2a,E2b,E3a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 

CB/TCU Moln
04-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
04-08UTC: Område E2b: S-SV/1-6 knop, byar upp till 12 knop.
 Område E2a: S/0-5 knop, byar upp till 11 knop.
 Område E1a: SV/0-5 knop, byar upp till 13 knop.
 Område E1b: SV/0-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område E3a: SV/1-7 knop, byar upp till 15 knop.
 
08-12UTC: Område E2b: S/3-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område E1b: SV/1-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område E3a: SV/2-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område E2a: S/1-7 knop, byar upp till 14 knop.
 Område E1a: SV/1-7 knop, byar upp till 15 knop.
 
12-16UTC: Område E1a: S-SV/0-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område E2a: S-SV/1-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område E2b: S-SV/4-6 knop, byar upp till 17 knop.
 Område E3a: SV/2-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område E1b: SV/0-6 knop, byar upp till 17 knop.
 

NORRA DELEN


Sikt/Väder/Moln
04-16UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

CB/TCU Moln
04-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
04-08UTC: Område F1a: S-SV/3-12 knop, byar upp till 16 knop.
 Område F2c: SV/3-7 knop.
 Område F2d: SV/1-5 knop.
 Område F2b: SV/1-5 knop, byar upp till 12 knop.
 Område F2a: SV/0-8 knop, byar upp till 13 knop.
 Område F1b: SV/1-11 knop, byar upp till 15 knop.
 
08-12UTC: Område F2d: S-SV/3-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område F2b: S-SV/2-5 knop, byar upp till 13 knop.
 Område F1b: S/0-11 knop, byar upp till 19 knop.
 Område F1a: S/3-12 knop, byar upp till 18 knop.
 Område F2a: SV/1-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område F2c: S-SV/3-7 knop, byar upp till 18 knop.
 
12-16UTC: Område F1b: SO-S/2-19 knop, byar upp till 22 knop.
 Område F2b: SV/0-5 knop, byar upp till 15 knop.
 Område F2c: S-SV/2-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område F2a: SV/1-9 knop, byar upp till 25 knop.
 Område F1a: SO/2-17 knop, byar upp till 27 knop.
 Område F2d: SV/2-7 knop, byar upp till 19 knop.
 

SÖDRA DELEN


Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område G3d: Sikt >8km. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
04-16UTC: Område G1a,G1b,G1c,G2a,G2b,G2c,G3a,G3b,G3c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
08-16UTC: Område G3d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 

CB/TCU Moln
04-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
04-08UTC: Område G1c: V/3-11 knop, byar upp till 15 knop.
 Område G2c: SV-V/0-7 knop, byar upp till 11 knop.
 Område G3d: SV-V/2-12 knop, byar upp till 18 knop.
 Område G3a: SV-V/1-6 knop.
 Område G1a: NV/1-10 knop, byar upp till 13 knop.
 Område G1b: V/2-11 knop, byar upp till 15 knop.
 Område G2a: SV/2-10 knop, byar upp till 14 knop.
 Område G3c: SV-V/3-12 knop, byar upp till 17 knop.
 Område G2b: SV/1-9 knop, byar upp till 14 knop.
 
04-12UTC: Område G3b: SV/1-9 knop, byar upp till 15 knop.
 
08-12UTC: Område G1b: S-SV/0-11 knop, byar upp till 20 knop.
 Område G1c: S-SV/0-10 knop, byar upp till 16 knop.
 Område G3d: SV-V/0-11 knop, byar upp till 19 knop.
 Område G2b: S-SV/1-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område G1a: S-SV/0-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område G2a: SV/0-5 knop, byar upp till 15 knop.
 Område G3a: SV/1-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område G3c: SV-V/0-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område G2c: S-SV/1-6 knop, byar upp till 15 knop.
 
12-16UTC: Område G2a: SV/0-7 knop, byar upp till 18 knop.
 Område G3c: W-NV/2-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område G1a: S-SV/3-13 knop, byar upp till 23 knop.
 Område G1c: SO-S/0-18 knop, byar upp till 27 knop.
 Område G1b: SO-S/1-17 knop, byar upp till 25 knop.
 Område G3a: SV/0-9 knop, byar upp till 23 knop.
 Område G3b: SV-V/0-7 knop, byar upp till 18 knop.
 Område G2b: SV-V/0-12 knop, byar upp till 22 knop.
 Område G3d: SV-V/1-14 knop, byar upp till 22 knop.
 Område G2c: S-SV/0-9 knop, byar upp till 20 knop.
 

SYDÖSTRA DELEN


Sikt/Väder/Moln
04-16UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

CB/TCU Moln
04-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
04-08UTC: Område H1b: W-NV/2-11 knop, byar upp till 14 knop.
 Område H1a: NV/3-12 knop, byar upp till 16 knop.
 Område H1d: V/3-11 knop, byar upp till 15 knop.
 Område H2a: V/3-14 knop, byar upp till 21 knop.
 Område H1e: S-SV/0-9 knop, byar upp till 11 knop.
 Område H1c: W-NV/9-13 knop.
 
08-12UTC: Område H1a: V/1-9 knop, byar upp till 16 knop.
 Område H1b: W-NV/0-8 knop, byar upp till 14 knop.
 Område H1c: SV-V/3-8 knop.
 Område H1d: SV-V/0-13 knop, byar upp till 16 knop.
 Område H1e: SV/1-10 knop, byar upp till 13 knop.
 Område H2a: V/1-8 knop, byar upp till 17 knop.
 
12-16UTC: Område H1a: SV/5-14 knop, byar upp till 17 knop.
 Område H1d: SV/1-20 knop, byar upp till 29 knop.
 Område H1b: V/3-9 knop, byar upp till 15 knop.
 Område H1c: S/8-15 knop.
 Område H2a: SV-V/0-13 knop, byar upp till 28 knop.
 Område H1e: SV-V/3-13 knop, byar upp till 16 knop.