LHP Område 3

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se3 UTFÄRDAD 211139
GÄLLANDE DEN 21 JUNI 2024 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Väderöversikt
En högtrycksrygg täcker södra Sverige.

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
Väntas inte förekomma under perioden
Måttlig eller svår isbildning
Väntas inte förekomma under perioden
Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden

Delområde 1

PROGNOS FÖR OMRÅDE se31 UTFÄRDAD 211139
GÄLLANDE DEN 21 JUNI 2024 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-20UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

Molnöversida
12-18UTC: Område se31d: Molnöversida FL080.
 
12-20UTC: Område se31a, se31b, se31c, se31e: Molnöversida FL080.
 
18-20UTC: Område se31d: Ingen prognos
 

CB/TCU Moln
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
12-14UTC: Område se31a, se31b: Noll grader FL070 - FL100.
 Område se31c, se31e: Noll grader FL070 - FL120.
 
12-20UTC: Område se31d: Noll grader FL100 - FL120.
 
14-18UTC: Område se31a, se31b: Noll grader FL075 - FL100.
 Område se31c, se31e: Noll grader FL075 - FL120.
 
18-20UTC: Område se31a, se31b: Noll grader FL080 - FL100.
 Område se31c, se31e: Noll grader FL080 - FL120.
 

Vind vid marken
12-14UTC: Område se31a: Vrb/0-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se31b: S-SV/0-4 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se31c: S-SV/0-5 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se31d: S-SV/0-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se31e: SV/0-6 knop, byar upp till 15 knop.
 
14-16UTC: Område se31a: Vrb/0-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se31b: S-SV/0-4 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se31c: S-SV/0-7 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se31d: S/3-7 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se31e: SV/0-7 knop, byar upp till 16 knop.
 
16-18UTC: Område se31a: Vrb/0-7 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se31b: S-SV/0-5 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se31c: S/0-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se31d: S/2-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se31e: SV/0-4 knop, byar upp till 13 knop.
 
18-20UTC: Område se31a: O-SO/0-6 knop.
 Område se31b: Vrb/0-5 knop.
 Område se31c: S/0-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se31d: SO-S/0-6 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se31e: Lugnt.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området

2000ft:
12-14UTC: 220/4kt +13.
14-16UTC: 210/6kt +14.
16-18UTC: 210/5kt +14.
18-20UTC: 180/5kt +14.

FL050:
12-14UTC: 240/5kt +5.
14-16UTC: 230/5kt +5.
16-18UTC: 220/4kt +6.
18-20UTC: 160/4kt +6.

FL100:
12-14UTC: 270/18kt -2.
14-16UTC: 280/15kt -1.
16-18UTC: 280/14kt +0.
18-20UTC: 290/13kt +0.

Lägsta QNH
12-14UTC: I hela området: 1013 hPa
14-16UTC: I hela området: 1012 hPa
16-18UTC: I hela området: 1011 hPa
18-20UTC: I hela området: 1010 hPa

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 2

PROGNOS FÖR OMRÅDE se32 UTFÄRDAD 211139
GÄLLANDE DEN 21 JUNI 2024 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-20UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

Molnöversida
12-14UTC: Område se32i: Molnöversida FL080.
 
12-16UTC: Område se32h: Molnöversida FL080.
 
12-20UTC: Område se32a, se32b, se32d, se32e, se32f, se32g: Molnöversida FL080.
 Område se32c, se32j: Ingen prognos
 
14-20UTC: Område se32i: Ingen prognos
 
16-20UTC: Område se32h: Ingen prognos
 

CB/TCU Moln
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
12-20UTC: I hela området: Noll grader FL100 - FL120.

Vind vid marken
12-14UTC: Område se32a: O-SO/3-13 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se32b: SO/0-14 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se32c: SO/0-12 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se32d: S-SV/0-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se32e: SO/0-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se32f: Vrb/0-10 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32g: Vrb/0-11 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se32h: SV/0-8 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32i: SV-V/0-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se32j: V-NV/0-8 knop, byar upp till 23 knop.
 
14-16UTC: Område se32a: SO/0-13 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32b: SO/5-12 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se32c: SO/5-11 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32d: SV/0-7 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se32e: SO-S/0-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se32f: SO-S/0-9 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32g: SO-S/0-12 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se32h: Vrb/2-11 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32i: V/0-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32j: Vrb/0-8 knop, byar upp till 21 knop.
 
16-18UTC: Område se32a: SO-S/3-11 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32b: SO/4-11 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32c: SO/4-10 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se32d: SV-V/0-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se32e: SO-S/0-11 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32f: SO-S/2-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32h: Vrb/0-11 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32i: Vrb/0-10 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32j: NO-O/0-9 knop, byar upp till 21 knop.
 
16-20UTC: Område se32g: SO/0-11 knop, byar upp till 19 knop.
 
18-20UTC: Område se32a: SO-S/2-11 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se32b: SO/3-9 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se32c: O-SO/2-9 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se32d: Vrb/0-12 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se32e: SO-S/0-12 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se32f: SO-S/3-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se32h: Vrb/0-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32i: SO/0-12 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32j: O/0-9 knop, byar upp till 20 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området

2000ft:
12-14UTC: 220/4kt +14.
14-16UTC: 200/5kt +14.
16-18UTC: 160/7kt +15.
18-20UTC: 150/9kt +14.

FL050:
12-14UTC: 270/8kt +6.
14-16UTC: 260/9kt +7.
16-18UTC: 260/8kt +8.
18-20UTC: 240/6kt +8.

FL100:
12-14UTC: 270/21kt +0.
14-16UTC: 270/19kt +0.
16-18UTC: 270/17kt +0.
18-20UTC: 270/15kt +0.

Lägsta QNH
12-14UTC: I hela området: 1013 hPa
14-16UTC: I hela området: 1012 hPa
16-20UTC: I hela området: 1011 hPa

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 3

PROGNOS FÖR OMRÅDE se33 UTFÄRDAD 211139
GÄLLANDE DEN 21 JUNI 2024 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-20UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

Molnöversida
12-20UTC: I hela området: Ingen prognos

CB/TCU Moln
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
12-20UTC: I hela området: Noll grader FL100 - FL120.

Vind vid marken
12-14UTC: Område se33a: O/2-11 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se33b: NO/3-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se33c: SO-S/0-8 knop.
 Område se33d: SV/0-16 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se33e: N/0-9 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se33f: Vrb/0-10 knop, byar upp till 21 knop.
 
14-16UTC: Område se33a: SO/3-11 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se33b: O-SO/0-8 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se33c: SO/0-10 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se33d: Vrb/0-15 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se33f: Vrb/0-12 knop, byar upp till 19 knop.
 
14-18UTC: Område se33e: Vrb/0-7 knop.
 
16-18UTC: Område se33a: O-SO/4-12 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se33b: O-SO/0-9 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se33c: SO/0-11 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se33d: SO-S/0-11 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se33f: O-SO/0-11 knop, byar upp till 18 knop.
 
18-20UTC: Område se33a: SO/3-12 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se33b: SO-S/3-10 knop.
 Område se33c: O-SO/1-10 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se33d: SO/1-11 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se33e: Vrb/1-8 knop.
 Område se33f: O-SO/0-11 knop, byar upp till 14 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området

2000ft:
12-14UTC: 300/6kt +13.
14-16UTC: 330/4kt +13.
16-18UTC: 70/4kt +14.
18-20UTC: 110/6kt +14.

FL050:
12-14UTC: 310/10kt +8.
14-16UTC: 310/8kt +8.
16-18UTC: 320/7kt +8.
18-20UTC: 340/6kt +8.

FL100:
12-14UTC: 280/19kt +1.
14-16UTC: 270/19kt +1.
16-18UTC: 270/18kt +1.
18-20UTC: 270/16kt +1.

Lägsta QNH
12-14UTC: I hela området: 1015 hPa
14-16UTC: I hela området: 1014 hPa
16-20UTC: I hela området: 1013 hPa

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 4

PROGNOS FÖR OMRÅDE se34 UTFÄRDAD 211139
GÄLLANDE DEN 21 JUNI 2024 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-20UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

Molnöversida
12-20UTC: I hela området: Molnöversida FL080.

CB/TCU Moln
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
12-14UTC: Område se34a, se34c: Noll grader FL070 - FL100.
 Område se34b, se34d, se34e, se34f: Noll grader FL070 - FL120.
 
14-18UTC: Område se34a, se34c: Noll grader FL075 - FL100.
 Område se34b, se34d, se34e, se34f: Noll grader FL075 - FL120.
 
18-20UTC: Område se34a, se34c: Noll grader FL080 - FL100.
 Område se34b, se34d, se34e, se34f: Noll grader FL080 - FL120.
 

Vind vid marken
12-14UTC: Område se34a: O-SO/0-14 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se34b: NO-O/0-11 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se34c: V/0-7 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se34d: S/0-4 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se34e: S-SV/0-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se34f: Vrb/0-9 knop, byar upp till 22 knop.
 
14-16UTC: Område se34a: O-SO/0-13 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se34b: SO/1-11 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se34c: SV-V/0-7 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se34d: S/0-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se34e: S/0-7 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se34f: SO-S/0-11 knop, byar upp till 24 knop.
 
16-18UTC: Område se34a: O-SO/4-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se34b: SO-S/4-13 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se34c: Vrb/0-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se34d: SO-S/0-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se34e: SO-S/1-9 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se34f: SO-S/1-11 knop, byar upp till 26 knop.
 
18-20UTC: Område se34a: O-SO/3-15 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se34b: SO-S/2-12 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se34c: O-SO/0-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se34d: SO/1-7 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se34e: SO-S/1-11 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se34f: SO-S/2-8 knop, byar upp till 19 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området

2000ft:
12-14UTC: 260/5kt +13.
14-16UTC: 210/5kt +14.
16-18UTC: 180/7kt +14.
18-20UTC: 190/9kt +14.

FL050:
12-14UTC: 280/9kt +5.
14-16UTC: 260/8kt +6.
16-18UTC: 270/7kt +7.
18-20UTC: 280/5kt +7.

FL100:
12-14UTC: 280/20kt -1.
14-16UTC: 280/19kt -1.
16-18UTC: 290/16kt -1.
18-20UTC: 290/15kt +0.

Lägsta QNH
12-14UTC: I hela området: 1013 hPa
14-16UTC: I hela området: 1012 hPa
16-20UTC: I hela området: 1011 hPa

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

ÖVERSIKTLIG PROGNOS FÖR OMRÅDE se3 UTFÄRDAD 211142
GÄLLANDE DEN 22 JUNI 2024 MELLAN 04 OCH 16 UTC


Väderöversikt
Ett lågtryck berör södra Sverige.
se32

Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område se32c, se32i: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 Område se32j: Sikt 3km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
04-12UTC: Område se32h: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
04-16UTC: Område se32a, se32b, se32d, se32e, se32f, se32g: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
08-16UTC: Område se32c, se32i, se32j: Sikt 5km - >8km i regn. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
12-16UTC: Område se32h: Sikt 5km - >8km i regn. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 

CB/TCU Moln
04-08UTC: Område se32j: isol embd cb
 
04-16UTC: Område se32a, se32b, se32c, se32d, se32e, se32f, se32g, se32h, se32i: Väntas inte förekomma under perioden
 
08-16UTC: Område se32j: Väntas inte förekomma under perioden
 

Vind vid marken
04-08UTC: Område se32a: O/1-11 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se32b: O/3-13 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se32c: O/3-13 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se32d: O/2-11 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se32e: O-SO/3-9 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se32f: SO/2-7 knop.
 Område se32g: O-SO/3-9 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se32h: O/3-12 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32i: O/4-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32j: O/1-12 knop, byar upp till 22 knop.
 
08-12UTC: Område se32a: O/2-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32b: O/5-16 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32c: NO-O/5-16 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32d: O-SO/4-12 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32e: O-SO/2-11 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se32f: O-SO/3-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se32g: O-SO/4-13 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32h: O-SO/5-15 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32i: O-SO/6-14 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32j: O/4-10 knop, byar upp till 20 knop.
 
12-16UTC: Område se32a: NO/3-15 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32b: NO-O/5-16 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32c: NO-O/6-18 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32d: O/1-12 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se32e: O/3-11 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se32f: O/3-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se32g: O/3-10 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se32h: O/2-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32i: NO-O/5-14 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32j: NO-O/2-10 knop, byar upp till 21 knop.
 

se31

Sikt/Väder/Moln
04-16UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

CB/TCU Moln
04-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
04-08UTC: Område se31a: O/0-5 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se31b: O-SO/0-5 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se31c: NO-O/0-6 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se31d: O/2-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se31e: O/0-8 knop, byar upp till 16 knop.
 
08-12UTC: Område se31a: SO/2-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se31b: SO/3-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se31c, se31d: O-SO/2-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se31e: O-SO/4-8 knop, byar upp till 18 knop.
 
12-16UTC: Område se31a: SO-S/2-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se31b: S/2-7 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se31c: SO-S/1-7 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se31d: SO/2-5 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se31e: O-SO/2-5 knop, byar upp till 14 knop.
 

se34

Sikt/Väder/Moln
04-16UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

CB/TCU Moln
04-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
04-08UTC: Område se34a: SO-S/1-8 knop.
 Område se34b: SO/0-7 knop.
 Område se34c: SO-S/0-4 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se34d: SO/1-5 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se34e: SO/2-5 knop.
 Område se34f: SO-S/1-5 knop.
 
08-12UTC: Område se34a: O/1-10 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se34b: O-SO/0-10 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se34c: SO/2-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se34d: SO/3-6 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se34e: SO/2-5 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se34f: O-SO/2-6 knop, byar upp till 17 knop.
 
12-16UTC: Område se34a: O/5-13 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se34b: O/0-11 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se34c: O-SO/1-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se34d: SO/2-6 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se34e: O-SO/2-7 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se34f: O-SO/3-7 knop, byar upp till 18 knop.
 

se33

Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område se33c, se33e, se33f: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 Område se33d: Sikt 3km - >8km i regnskurar, åska. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
04-16UTC: Område se33a, se33b: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
08-12UTC: Område se33c: Sikt 3km - >8km i regnskurar, åska. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
08-16UTC: Område se33d, se33e, se33f: Sikt 3km - >8km i regnskurar, åska. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
12-16UTC: Område se33c: Sikt 3km - >8km i regnskurar, regn, åska. Molnbas 500ft - >2000ft.
 

CB/TCU Moln
04-08UTC: Område se33c, se33e, se33f: Väntas inte förekomma under perioden
 Område se33d: ocnl cb
 
04-16UTC: Område se33a, se33b: Väntas inte förekomma under perioden
 
08-16UTC: Område se33c, se33d, se33e, se33f: isol cb
 

Vind vid marken
04-08UTC: Område se33a: O/5-15 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se33b: O/3-14 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se33c: O/11-18 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se33d: O/7-19 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se33e: NO-O/5-18 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se33f: O/7-18 knop, byar upp till 24 knop.
 
08-12UTC: Område se33a: O/8-18 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se33b: O/6-17 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se33c: O/10-21 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se33d: NO-O/10-21 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se33e: O/4-17 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se33f: O/7-20 knop, byar upp till 28 knop.
 
12-16UTC: Område se33a: NO-O/6-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se33b: NO-O/6-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se33c: NO-O/10-25 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se33d: NO-O/7-25 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se33e: NO-O/5-18 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se33f: NO-O/5-23 knop, byar upp till 29 knop.