AROWeb – AIS MET och Färdplanering

LHP Område B

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE B UTFÄRDAD 240320
GÄLLANDE DEN 24 SEPTEMBER 2017 MELLAN 04 OCH 12 UTC


Väderöversikt

Det råder en ostlig luftström över södra Sverige, med mild och fuktig luft

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
04-08UTC: I hela området
08-12UTC: Hela området utom Sydöstra delen


Måttlig eller svår isbildning
Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden

Norra delen

PROGNOS FÖR OMRÅDE B DEN NORRA DELEN UTFÄRDAD 240320
GÄLLANDE DEN 24 SEPTEMBER 2017 MELLAN 04 OCH 12 UTC

Måttlig eller svår turbulens
04-12UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
04-12UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
04-06UTC: Område F2b,F2c,F2d: Sikt <1.5km i dis, dimma, lokalt >8km i duggregn. Molnbas <500ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 
04-08UTC: Område F1a,F1b,F2a: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma, duggregn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
06-08UTC: Område F2b,F2c,F2d: Sikt >8km i dis, dimma, lokalt <1.5km i duggregn. Molnbas <500ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 
08-10UTC: Område F2b,F2c,F2d: Sikt >8km i dis, dimma, lokalt 1.5km - 3km i duggregn. Molnbas <500ft, lokalt >2000ft.
 Område F1a,F1b: Sikt 1.5km - >8km i dis, dimma, duggregn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
08-12UTC: Område F2a: Sikt 1.5km - >8km i dis, dimma, duggregn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
10-12UTC: Område F2b: Sikt >8km i dis, dimma, lokalt 3km - 5km i duggregn. Molnbas <500ft, lokalt >2000ft.
 Område F2c: Sikt 1.5km - >8km i dis, dimma, duggregn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område F2d: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i dis, dimma. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.
 Område F1a,F1b: Sikt 1.5km - >8km i dis, dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.
 

Molnöversida
04-12UTC: I hela området: Molnöversida 4000ft.

CB/TCU Moln
04-12UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
04-12UTC: Noll grader FL105 - FL115.

Vind vid marken
04-06UTC: Område F2d: NO/1-4 knop.
 Område F1b: O/1-12 knop, byar upp till 14 knop.
 Område F1a: NO/2-9 knop.
 Område F2a: NO/1-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område F2c: N-NO/1-7 knop, byar upp till 12 knop.
 
04-08UTC: Område F2b: NO/3-6 knop, byar upp till 14 knop.
 
06-08UTC: Område F2a: NO/1-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område F2d: NO-O/1-5 knop.
 Område F1b: O/1-10 knop, byar upp till 13 knop.
 Område F1a: NO-O/1-8 knop, byar upp till 12 knop.
 Område F2c: NO/0-6 knop, byar upp till 11 knop.
 
08-10UTC: Område F2b: NO-O/4-6 knop.
 Område F2a: NO-O/2-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område F1a: NO-O/3-8 knop.
 Område F2c: NO-O/2-7 knop.
 Område F1b: O-SO/3-11 knop, byar upp till 16 knop.
 Område F2d: O/3-6 knop.
 
10-12UTC: Område F1a: O/3-9 knop.
 Område F2c: O/2-6 knop, byar upp till 13 knop.
 Område F2d: O-SO/3-7 knop, byar upp till 14 knop.
 Område F1b: O-SO/3-12 knop, byar upp till 18 knop.
 Område F2b: NO-O/3-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område F2a: NO-O/3-7 knop, byar upp till 16 knop.
 

Vind och temperatur
2000ft:
04-06UTC: 100/22kt +7.
06-08UTC: 110/20kt +7.
08-10UTC: 120/17kt +7.
10-12UTC: 130/16kt +7.

FL50:
04-06UTC: 150/23kt +9.
06-08UTC: 160/20kt +9.
08-10UTC: 170/21kt +10.
10-12UTC: 160/21kt +10.

FL100: 
04-06UTC: 150/25kt +0.
06-08UTC: 170/18kt -1.
08-10UTC: 170/24kt +0.
10-12UTC: 160/23kt +0.

Lägsta QNH
1028 hPa, lägst i söder.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Nordvästra delen

PROGNOS FÖR OMRÅDE B DEN NORDVÄSTRA DELEN UTFÄRDAD 240320
GÄLLANDE DEN 24 SEPTEMBER 2017 MELLAN 04 OCH 12 UTC

Måttlig eller svår turbulens
04-12UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
04-12UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
04-06UTC: Område E1a,E3a: Sikt <1.5km i dis, dimma, lokalt >8km i duggregn. Molnbas <500ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 
04-08UTC: Område E1b,E2a,E2b: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma, duggregn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
06-08UTC: Område E1a,E3a: Sikt >8km i dis, dimma, lokalt <1.5km i duggregn. Molnbas <500ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 
08-10UTC: Område E1a,E3a: Sikt >8km i dis, dimma, lokalt 1.5km - 3km i duggregn. Molnbas <500ft, lokalt >2000ft.
 Område E1b,E2a,E2b: Sikt 1.5km - >8km i dis, dimma, duggregn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
10-12UTC: Område E1a,E3a: Sikt >8km i dis, dimma, lokalt 3km - 5km i duggregn. Molnbas <500ft, lokalt >2000ft.
 Område E1b,E2a,E2b: Sikt 3km - >8km i dis, dimma, duggregn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 

Molnöversida
04-12UTC: I hela området: Molnöversida 4000ft.

CB/TCU Moln
04-12UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
04-12UTC: Noll grader FL105 - FL115.

Vind vid marken
04-06UTC: Område E1a: NO/1-9 knop, byar upp till 15 knop.
 Område E2a: NO-O/2-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område E2b: NO-O/3-5 knop.
 Område E1b: NO-O/1-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område E3a: NO-O/2-8 knop, byar upp till 15 knop.
 
06-08UTC: Område E2b: NO-O/2-5 knop.
 Område E2a: NO-O/1-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område E3a: NO-O/3-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område E1a: NO-O/1-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område E1b: NO-O/2-8 knop, byar upp till 18 knop.
 
08-10UTC: Område E1a: NO-O/2-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område E1b: NO-O/3-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område E2b: O/3-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område E3a: NO-O/4-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område E2a: NO-O/2-7 knop, byar upp till 16 knop.
 
10-12UTC: Område E2a: O/2-6 knop, byar upp till 16 knop.
 Område E3a: O/3-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område E1a: O/2-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område E1b: O/2-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område E2b: O/3-6 knop.
 

Vind och temperatur
2000ft:
04-06UTC: 100/22kt +6.
06-08UTC: 100/21kt +6.
08-10UTC: 110/20kt +6.
10-12UTC: 120/19kt +6.

FL50:
04-06UTC: 150/24kt +8.
06-08UTC: 160/25kt +9.
08-10UTC: 160/22kt +9.
10-12UTC: 150/19kt +8.

FL100: 
04-06UTC: 140/24kt -2.
06-08UTC: 140/28kt -2.
08-10UTC: 150/33kt -1.
10-12UTC: 160/31kt -1.

Lägsta QNH
1027 hPa, lägst i söder.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Sydöstra delen

PROGNOS FÖR OMRÅDE B DEN SYDÖSTRA DELEN UTFÄRDAD 240320
GÄLLANDE DEN 24 SEPTEMBER 2017 MELLAN 04 OCH 12 UTC

Måttlig eller svår turbulens
04-12UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
04-12UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område H1a,H1c,H1d,H2a: Sikt <1.5km - >8km i dis, höga dimbankar. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
04-12UTC: Område H1b,H1e: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i dis. Molnbas >2000ft.
 
08-12UTC: Område H1a,H1c,H1d,H2a: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i dis. Molnbas >2000ft.
 

Molnöversida
04-12UTC: I hela området: Ingen prognos

CB/TCU Moln
04-12UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
04-12UTC: Noll grader FL105 - FL115.

Vind vid marken
04-06UTC: Område H1c: O-SO/6-8 knop.
 Område H1e: O-SO/8-14 knop.
 Område H2a: O-SO/1-8 knop, byar upp till 12 knop.
 Område H1a,H1d: O-SO/3-11 knop, byar upp till 14 knop.
 Område H1b: SO/5-13 knop, byar upp till 17 knop.
 
06-08UTC: Område H1d: O-SO/4-11 knop.
 Område H1c: O/6-9 knop.
 Område H2a: O/2-9 knop, byar upp till 13 knop.
 Område H1a: O-SO/4-9 knop.
 Område H1e: O-SO/9-14 knop.
 
06-10UTC: Område H1b: O-SO/6-11 knop.
 
08-10UTC: Område H1c: O/5-10 knop.
 Område H1a: O/4-10 knop.
 Område H1d: O/5-12 knop, byar upp till 16 knop.
 Område H1e: O-SO/8-12 knop.
 Område H2a: O/3-11 knop, byar upp till 15 knop.
 
10-12UTC: Område H1b: O/7-12 knop.
 Område H1d: NO-O/6-12 knop.
 Område H1a: O/5-11 knop, byar upp till 16 knop.
 Område H1e: O/9-13 knop.
 Område H2a: O/4-10 knop, byar upp till 16 knop.
 Område H1c: NO-O/3-10 knop.
 

Vind och temperatur
2000ft:
04-06UTC: 130/15kt +12.
06-08UTC: 120/16kt +12.
08-10UTC: 110/19kt +13.
10-12UTC: 120/18kt +13.

FL50:
04-06UTC: 140/29kt +9.
06-08UTC: 150/26kt +10.
08-10UTC: 140/18kt +11.
10-12UTC: 110/18kt +11.

FL100: 
04-06UTC: 140/33kt +0.
06-08UTC: 140/30kt +0.
08-10UTC: 130/27kt +0.
10-12UTC: 110/31kt +0.

Lägsta QNH
1026 hPa, lägst i söder.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Södra delen

PROGNOS FÖR OMRÅDE B DEN SÖDRA DELEN UTFÄRDAD 240320
GÄLLANDE DEN 24 SEPTEMBER 2017 MELLAN 04 OCH 12 UTC

Måttlig eller svår turbulens
04-12UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
04-12UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
04-06UTC: Område G2a,G2b,G2c,G3a,G3b,G3c: Sikt <1.5km i dis, dimma, lokalt >8km i duggregn. Molnbas <500ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 
04-08UTC: Område G1b,G1c,G3d: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma, duggregn, höga dimbankar. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område G1a: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma, duggregn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
06-08UTC: Område G2a,G2b,G2c,G3a,G3b,G3c: Sikt >8km i dis, dimma, lokalt <1.5km i duggregn. Molnbas <500ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 
08-10UTC: Område G2a,G2b,G2c,G3a,G3b,G3c: Sikt >8km i dis, dimma, lokalt 1.5km - 3km i duggregn. Molnbas <500ft, lokalt >2000ft.
 Område G1a,G3d: Sikt 1.5km - >8km i dis, dimma, duggregn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
08-12UTC: Område G1b,G1c: Sikt 1.5km - >8km i dis, dimma, duggregn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
10-12UTC: Område G2a,G3c: Sikt >8km i dis, dimma, lokalt 3km - 5km i duggregn. Molnbas <500ft, lokalt >2000ft.
 Område G2b,G3a,G3b: Sikt 1.5km - >8km i dis, dimma, duggregn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område G2c: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i dis, dimma. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.
 Område G1a: Sikt 1.5km - >8km i dis, dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område G3d: Sikt 3km - >8km i dis, dimma, duggregn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 

Molnöversida
04-12UTC: I hela området: Molnöversida 4000ft.

CB/TCU Moln
04-12UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
04-12UTC: Noll grader FL105 - FL115.

Vind vid marken
04-06UTC: Område G3a: NO/1-4 knop.
 Område G2c: NO-O/1-5 knop.
 Område G3d: NO/1-7 knop.
 Område G2a: NO/2-8 knop, byar upp till 14 knop.
 Område G1c: O/0-7 knop.
 Område G3c: NO/1-6 knop.
 Område G1b: O-SO/0-8 knop, byar upp till 11 knop.
 Område G2b: NO/2-8 knop.
 Område G1a: O-SO/1-12 knop, byar upp till 15 knop.
 
04-08UTC: Område G3b: NO/1-6 knop.
 
06-08UTC: Område G1a: O-SO/2-10 knop, byar upp till 14 knop.
 Område G3c: NO/1-7 knop.
 Område G2c: NO-O/2-5 knop.
 Område G3d: NO/1-8 knop, byar upp till 12 knop.
 Område G1b: O/0-7 knop.
 Område G2b: NO-O/2-8 knop.
 Område G3a: NO-O/1-4 knop.
 Område G1c: NO-O/1-7 knop.
 Område G2a: NO/2-8 knop, byar upp till 13 knop.
 
08-10UTC: Område G1c,G2b: NO-O/3-7 knop.
 Område G2a: NO-O/2-8 knop, byar upp till 13 knop.
 Område G3c: NO-O/2-11 knop, byar upp till 15 knop.
 Område G3d: O/1-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område G1a: O/4-11 knop, byar upp till 15 knop.
 Område G2c: O/4-6 knop.
 Område G3a: O/2-5 knop.
 Område G1b: O/3-8 knop.
 Område G3b: NO-O/2-7 knop.
 
10-12UTC: Område G1a: O-SO/4-11 knop, byar upp till 15 knop.
 Område G2a: O/1-6 knop, byar upp till 13 knop.
 Område G3c: O/4-10 knop, byar upp till 18 knop.
 Område G3a: O-SO/1-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område G3b: O/2-9 knop, byar upp till 15 knop.
 Område G2b: O/3-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område G1b: O/3-9 knop, byar upp till 15 knop.
 Område G1c: NO-O/3-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område G3d: O-SO/3-10 knop, byar upp till 17 knop.
 Område G2c: O-SO/5-7 knop.
 

Vind och temperatur
2000ft:
04-06UTC: 120/20kt +8.
06-10UTC: 130/18kt +9.
10-12UTC: 130/17kt +9.

FL50:
04-06UTC: 140/29kt +8.
06-08UTC: 150/26kt +8.
08-10UTC: 160/22kt +9.
10-12UTC: 160/20kt +9.

FL100: 
04-06UTC: 140/28kt -1.
06-08UTC: 150/32kt +0.
08-10UTC: 150/28kt +0.
10-12UTC: 150/26kt +0.

Lägsta QNH
1026 hPa, lägst i söder.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

 • Informationen på denna sida är ej uppdaterad. Kontakta FPC.