LHP Område B

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE B UTFÄRDAD 230324
GÄLLANDE DEN 23 MAJ 2018 MELLAN 04 OCH 12 UTC


Väderöversikt

Högtrycksrygg över södra Sverige En svag kallfront berör Svealand och rör sig långsamt söderut

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
04-06UTC: Område Södra delen


Måttlig eller svår isbildning
Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår turbulens
04-12UTC: Område Norra delen

Norra delen

PROGNOS FÖR OMRÅDE B DEN NORRA DELEN UTFÄRDAD 230324
GÄLLANDE DEN 23 MAJ 2018 MELLAN 04 OCH 12 UTC

Måttlig eller svår turbulens
04-12UTC: Område F1a,F1b,F2a,F2c,F2d: måttlig turbulens SFC - 3000ft.
 Område F2b: Väntas inte förekomma under perioden
 

Måttlig eller svår isbildning
04-12UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
04-12UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

Molnöversida
04-06UTC: Område F1a: Ingen prognos
 
04-08UTC: Område F2a: Molnöversida FL100.
 
04-12UTC: Område F1b,F2b,F2c,F2d: Ingen prognos
 
06-08UTC: Område F1a: Molnöversida FL100.
 
08-12UTC: Område F1a,F2a: Ingen prognos
 

CB/TCU Moln
04-12UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
04-12UTC: Noll grader FL080 - FL085.

Vind vid marken
04-06UTC: Område F1a: N/10-24 knop, byar upp till 35 knop.
 Område F2a: N-NO/5-19 knop, byar upp till 32 knop.
 Område F1b: NV-N/4-24 knop, byar upp till 32 knop.
 Område F2c: N-NO/4-19 knop, byar upp till 32 knop.
 Område F2b: N-NO/6-10 knop, byar upp till 23 knop.
 Område F2d: N/4-14 knop, byar upp till 27 knop.
 
06-08UTC: Område F2d: N/6-13 knop, byar upp till 28 knop.
 Område F2b: N-NO/6-11 knop, byar upp till 23 knop.
 Område F2c: N-NO/8-17 knop, byar upp till 32 knop.
 Område F1b: NV-N/6-22 knop, byar upp till 30 knop.
 Område F2a: NO/5-18 knop, byar upp till 31 knop.
 Område F1a: N/10-22 knop, byar upp till 32 knop.
 
08-10UTC: Område F1a: N/9-19 knop, byar upp till 29 knop.
 Område F2c: N-NO/8-16 knop, byar upp till 31 knop.
 Område F2d: N/8-14 knop, byar upp till 30 knop.
 Område F1b: NV-N/8-24 knop, byar upp till 32 knop.
 Område F2a: NO/3-15 knop, byar upp till 29 knop.
 Område F2b: NO/4-11 knop, byar upp till 23 knop.
 
10-12UTC: Område F2d: N-NO/8-14 knop, byar upp till 28 knop.
 Område F2b: NO/2-9 knop, byar upp till 22 knop.
 Område F1b: N/9-24 knop, byar upp till 33 knop.
 Område F2a: NO/2-14 knop, byar upp till 27 knop.
 Område F1a: N-NO/7-19 knop, byar upp till 27 knop.
 Område F2c: N-NO/7-15 knop, byar upp till 29 knop.
 

Vind och temperatur
2000ft:
04-06UTC: 20/33kt +6.
06-08UTC: 20/30kt +5.
08-12UTC: 20/27kt +6.

FL50:
04-06UTC: 350/15kt +5.
06-12UTC: 360/15kt +4.

FL100: 
04-06UTC: 350/17kt -6.
06-08UTC: 350/17kt -5.
08-10UTC: 360/18kt -5.
10-12UTC: 350/16kt -5.

Lägsta QNH
1019 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Nordvästra delen

PROGNOS FÖR OMRÅDE B DEN NORDVÄSTRA DELEN UTFÄRDAD 230324
GÄLLANDE DEN 23 MAJ 2018 MELLAN 04 OCH 12 UTC

Måttlig eller svår turbulens
04-12UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
04-12UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
04-12UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

Molnöversida
04-06UTC: Område E2a: Ingen prognos
 
04-08UTC: Område E1a,E1b: Molnöversida FL100.
 
04-12UTC: Område E2b,E3a: Ingen prognos
 
06-08UTC: Område E2a: Molnöversida FL100.
 
08-12UTC: Område E1a,E1b,E2a: Ingen prognos
 

CB/TCU Moln
04-12UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
04-12UTC: Noll grader FL080 - FL085.

Vind vid marken
04-06UTC: Område E2b: N-NO/1-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område E1a: N-NO/4-9 knop, byar upp till 22 knop.
 Område E2a: N-NO/1-9 knop, byar upp till 24 knop.
 Område E1b: N-NO/3-12 knop, byar upp till 25 knop.
 Område E3a: N-NO/1-10 knop, byar upp till 24 knop.
 
06-08UTC: Område E2b: NO/3-6 knop, byar upp till 17 knop.
 Område E1a: N-NO/3-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område E3a: NO/4-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område E2a: NO/1-7 knop, byar upp till 19 knop.
 Område E1b: NO/4-9 knop, byar upp till 23 knop.
 
08-10UTC: Område E3a: NO-O/3-6 knop, byar upp till 18 knop.
 Område E2b: NO/2-4 knop, byar upp till 15 knop.
 Område E2a: NO/0-5 knop, byar upp till 16 knop.
 Område E1a: NO/0-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område E1b: NO/2-7 knop, byar upp till 18 knop.
 
10-12UTC: Område E2a: NO-O/0-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område E1b: NO/0-5 knop, byar upp till 17 knop.
 Område E3a: NO-O/0-4 knop, byar upp till 16 knop.
 Område E1a: NO/0-8 knop, byar upp till 20 knop.
 Område E2b: NO/0-4 knop, byar upp till 12 knop.
 

Vind och temperatur
2000ft:
04-06UTC: 50/23kt +6.
06-08UTC: 60/16kt +6.
08-10UTC: 60/10kt +7.
10-12UTC: 60/7kt +8.

FL50:
04-06UTC: 340/12kt +4.
06-08UTC: 340/11kt +4.
08-10UTC: 350/10kt +4.
10-12UTC: 360/7kt +3.

FL100: 
04-08UTC: 350/13kt -6.
08-10UTC: 340/15kt -6.
10-12UTC: 330/15kt -6.

Lägsta QNH
1020 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Sydöstra delen

PROGNOS FÖR OMRÅDE B DEN SYDÖSTRA DELEN UTFÄRDAD 230324
GÄLLANDE DEN 23 MAJ 2018 MELLAN 04 OCH 12 UTC

Måttlig eller svår turbulens
04-12UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
04-12UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
04-12UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

Molnöversida
04-08UTC: Område H1a,H1c: Ingen prognos
 
04-12UTC: Område H1b,H1d,H1e,H2a: Ingen prognos
 
08-10UTC: Område H1a,H1c: Molnöversida FL100.
 
10-12UTC: Område H1a,H1c: Ingen prognos
 

CB/TCU Moln
04-12UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
04-12UTC: Noll grader FL080 - FL085.

Vind vid marken
04-06UTC: Område H1c: SV/1-5 knop.
 Område H1b: SV-V/2-8 knop.
 Område H1e: SV-V/0-8 knop.
 Område H1a: SV/2-7 knop.
 Område H1d: V/0-5 knop.
 Område H2a: S-SV/0-5 knop.
 
06-08UTC: Område H1a: SV/3-7 knop.
 Område H1d: SV/0-6 knop, byar upp till 11 knop.
 Område H2a: SV/0-7 knop, byar upp till 11 knop.
 Område H1b: SV/1-10 knop, byar upp till 12 knop.
 Område H1e: SV/1-11 knop, byar upp till 13 knop.
 
06-10UTC: Område H1c: SV/1-6 knop.
 
08-10UTC: Område H2a: SV/0-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område H1a: SV-V/2-8 knop, byar upp till 13 knop.
 Område H1b: V/0-17 knop, byar upp till 21 knop.
 Område H1d: SV/0-8 knop, byar upp till 14 knop.
 Område H1e: SV-V/2-13 knop, byar upp till 16 knop.
 
10-12UTC: Område H1e: W-NV/3-19 knop, byar upp till 23 knop.
 Område H1d: SV/1-11 knop, byar upp till 18 knop.
 Område H1a: V/0-17 knop, byar upp till 21 knop.
 Område H1c: SV/3-9 knop.
 Område H2a: SV/0-11 knop, byar upp till 24 knop.
 Område H1b: NV-N/2-22 knop, byar upp till 26 knop.
 

Vind och temperatur
2000ft:
04-06UTC: 310/13kt +11.
06-08UTC: 320/9kt +11.
08-10UTC: 290/13kt +11.
10-12UTC: 300/16kt +12.

FL50:
04-06UTC: 360/13kt +5.
06-08UTC: 360/14kt +5.
08-10UTC: 10/14kt +5.
10-12UTC: 360/15kt +6.

FL100: 
04-06UTC: 10/14kt -5.
06-10UTC: 360/19kt -5.
10-12UTC: 10/20kt -5.

Lägsta QNH
1019 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Södra delen

PROGNOS FÖR OMRÅDE B DEN SÖDRA DELEN UTFÄRDAD 230324
GÄLLANDE DEN 23 MAJ 2018 MELLAN 04 OCH 12 UTC

Måttlig eller svår turbulens
04-12UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
04-12UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
04-06UTC: Område G1a,G1b,G1c,G2b,G2c,G3a,G3b,G3c,G3d: Sikt 1.5km - >8km i låga dimbankar. Molnbas >2000ft.
 
04-12UTC: Område G2a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
06-12UTC: Område G1a,G1b,G1c,G2b,G2c,G3a,G3b,G3c,G3d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 

Molnöversida
04-08UTC: Område G1b,G1c,G3b,G3c,G3d: Ingen prognos
 
04-12UTC: Område G1a,G2a,G2b,G2c,G3a: Ingen prognos
 
08-10UTC: Område G3b,G3c: Molnöversida FL100.
 
08-12UTC: Område G1b,G1c,G3d: Molnöversida FL100.
 
10-12UTC: Område G3b,G3c: Ingen prognos
 

CB/TCU Moln
04-12UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
04-12UTC: Noll grader FL080 - FL085.

Vind vid marken
04-06UTC: Område G1b: V/1-8 knop.
 Område G1c: W-NV/1-5 knop.
 Område G3b: NV/0-5 knop, byar upp till 12 knop.
 Område G1a: V/0-8 knop, byar upp till 13 knop.
 Område G2a: N-NO/1-14 knop, byar upp till 20 knop.
 Område G3d: W-NV/0-4 knop.
 Område G2b: N-NO/2-14 knop, byar upp till 24 knop.
 Område G2c: NV-N/1-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område G3a: NV/0-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område G3c: V/0-5 knop.
 
06-08UTC: Område G1b: V/0-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område G1a: NV/0-18 knop, byar upp till 22 knop.
 Område G2c,G3a: N/4-10 knop, byar upp till 21 knop.
 Område G3b: N-NO/2-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område G3d: NV-N/0-7 knop, byar upp till 14 knop.
 Område G3c: NV-N/1-8 knop, byar upp till 12 knop.
 Område G1c: SV/0-4 knop.
 Område G2a: NO/5-12 knop, byar upp till 20 knop.
 Område G2b: N-NO/6-14 knop, byar upp till 23 knop.
 
08-10UTC: Område G1b: V/0-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område G2c: N/5-12 knop, byar upp till 23 knop.
 Område G3d: NV-N/0-7 knop, byar upp till 19 knop.
 Område G2a: NO/4-11 knop, byar upp till 19 knop.
 Område G3a: N-NO/5-12 knop, byar upp till 23 knop.
 Område G3b: N-NO/4-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område G1c: S/0-11 knop, byar upp till 16 knop.
 Område G2b: N-NO/6-14 knop, byar upp till 25 knop.
 Område G3c: N/0-7 knop, byar upp till 19 knop.
 Område G1a: N/0-22 knop, byar upp till 27 knop.
 
10-12UTC: Område G3a: N-NO/5-12 knop, byar upp till 25 knop.
 Område G1c: S/0-13 knop, byar upp till 23 knop.
 Område G2b: N-NO/5-15 knop, byar upp till 24 knop.
 Område G1b: SO/2-9 knop, byar upp till 24 knop.
 Område G3c: N/2-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område G2a: NO/2-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område G2c: N/6-12 knop, byar upp till 26 knop.
 Område G1a: N/2-24 knop, byar upp till 31 knop.
 Område G3b: N-NO/4-7 knop, byar upp till 19 knop.
 Område G3d: NV-N/0-8 knop, byar upp till 21 knop.
 

Vind och temperatur
2000ft:
04-06UTC: 350/26kt +10.
06-08UTC: 360/20kt +9.
08-10UTC: 360/19kt +9.
10-12UTC: 10/20kt +9.

FL50:
04-06UTC: 340/14kt +4.
06-08UTC: 350/15kt +5.
08-12UTC: 360/15kt +5.

FL100: 
04-06UTC: 360/18kt -6.
06-08UTC: 10/20kt -6.
08-10UTC: 10/17kt -6.
10-12UTC: 10/17kt -7.

Lägsta QNH
1019 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

 • Informationen på denna sida är ej uppdaterad. Kontakta FPC.