LHP Område 3

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se3 UTFÄRDAD 201141
GÄLLANDE DEN 20 SEPTEMBER 2020 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Väderöversikt

En västlig luftström råder över södra Sverige.

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
12-14UTC: I hela området
14-16UTC: Område se33


Måttlig eller svår isbildning
Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden

Delområde 1

PROGNOS FÖR OMRÅDE se34 UTFÄRDAD 201141
GÄLLANDE DEN 20 SEPTEMBER 2020 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-14UTC: Område se34d: Sikt >8km. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se34b,se34f,se34e: Sikt >8km. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
12-20UTC: Område se34a,se34c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
14-16UTC: Område se34b,se34f: Sikt >8km. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område se34d: Sikt >8km. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
14-20UTC: Område se34e: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
16-18UTC: Område se34b: Sikt >8km i dis. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
16-20UTC: Område se34f,se34d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
18-20UTC: Område se34b: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 

Molnöversida
12-20UTC: I hela området: Molnöversida > FL125.

CB/TCU Moln
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
12-20UTC: Noll grader FL080 - FL120.

Vind vid marken
12-14UTC: Område se34c: SV-V/4-13 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se34e: SV-V/6-12 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se34b: SV-V/6-14 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se34f: SV-V/6-11 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se34d: SV-V/5-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se34a: SV-V/6-16 knop, byar upp till 22 knop.
 
14-16UTC: Område se34d: SV-V/4-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se34e: SV-V/4-11 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se34c: SV-V/2-13 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se34b: SV-V/5-13 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se34f: SV-V/3-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se34a: SV-V/5-13 knop, byar upp till 18 knop.
 
16-18UTC: Område se34a: SV-V/3-14 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se34e: SV-V/3-9 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se34d: SV-V/1-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se34c: SV-V/0-11 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se34b: SV-V/3-13 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se34f: SV-V/2-9 knop, byar upp till 14 knop.
 
18-20UTC: Område se34c: SV-V/0-11 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se34a: SV-V/3-15 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se34d: SV-V/0-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se34f: SV-V/3-8 knop.
 Område se34b: SV-V/3-15 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se34e: SV-V/2-9 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
12-14UTC: 260/16kt +9.
14-16UTC: 270/16kt +10.
16-18UTC: 280/21kt +11.
18-20UTC: 290/24kt +12.

FL50:
12-14UTC: 300/16kt +6.
14-16UTC: 300/16kt +7.
16-18UTC: 290/19kt +7.
18-20UTC: 290/20kt +7.

FL100: 
12-14UTC: 290/29kt +0.
14-16UTC: 300/31kt +0.
16-18UTC: 300/34kt +0.
18-20UTC: 290/38kt +0.

Lägsta QNH
1013 hPa, lägst i norr.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 2

PROGNOS FÖR OMRÅDE se31 UTFÄRDAD 201141
GÄLLANDE DEN 20 SEPTEMBER 2020 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-14UTC: Område se31e: Sikt >8km. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se31c,se31b,se31d: Sikt >8km. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
12-20UTC: Område se31a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
14-16UTC: Område se31e: Sikt >8km. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
14-20UTC: Område se31c,se31b,se31d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
16-20UTC: Område se31e: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 

Molnöversida
12-20UTC: I hela området: Molnöversida > FL125.

CB/TCU Moln
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
12-20UTC: Noll grader FL080 - FL120.

Vind vid marken
12-14UTC: Område se31a: SV-V/1-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se31c: V/2-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se31d: SV-V/3-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se31e: SV-V/4-11 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se31b: SV-V/3-8 knop, byar upp till 18 knop.
 
14-16UTC: Område se31b: SV-V/3-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se31a: SV/1-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se31e: SV-V/4-10 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se31d: SV/2-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se31c: SV-V/2-7 knop, byar upp till 16 knop.
 
16-18UTC: Område se31a: SV/0-10 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se31e: SV-V/0-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se31c: SV/1-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se31b: SV/1-9 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se31d: SV/1-4 knop.
 
18-20UTC: Område se31d: SV-V/1-5 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se31e: SV-V/0-8 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se31c: SV-V/0-10 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se31b: SV-V/0-10 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se31a: SV-V/0-11 knop, byar upp till 24 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
12-14UTC: 280/13kt +9.
14-16UTC: 280/16kt +10.
16-18UTC: 280/21kt +11.
18-20UTC: 280/24kt +11.

FL50:
12-14UTC: 300/17kt +6.
14-16UTC: 300/19kt +6.
16-18UTC: 300/22kt +7.
18-20UTC: 290/24kt +7.

FL100: 
12-14UTC: 300/32kt +0.
14-16UTC: 300/33kt +0.
16-18UTC: 300/36kt +0.
18-20UTC: 290/39kt +0.

Lägsta QNH
1013 hPa, lägst i norr.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 3

PROGNOS FÖR OMRÅDE se33 UTFÄRDAD 201141
GÄLLANDE DEN 20 SEPTEMBER 2020 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-14UTC: Område se33c,se33f: Sikt >8km. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
12-16UTC: Område se33a,se33e,se33b: Sikt >8km. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
12-18UTC: Område se33d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 
14-16UTC: Område se33c,se33f: Sikt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 
16-18UTC: Område se33a,se33c,se33f: Sikt >8km i dis. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
16-20UTC: Område se33e,se33b: Sikt >8km i dis. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
18-20UTC: Område se33f: Sikt >8km, lokalt >8km i dis. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 Område se33a,se33c: Sikt >8km i dis. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område se33d: Sikt >8km i dis. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 

Molnöversida
12-14UTC: Område se33a,se33c,se33f: Molnöversida 2500ft.
 Område se33e,se33d,se33b: Molnöversida FL060.
 
14-16UTC: Område se33a: Molnöversida 3000ft.
 
14-20UTC: Område se33d,se33c,se33f: Molnöversida 3000ft.
 Område se33e,se33b: Molnöversida > FL125.
 
16-20UTC: Område se33a: Molnöversida > FL125.
 

CB/TCU Moln
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
12-20UTC: Noll grader FL100 - > FL125.

Vind vid marken
12-14UTC: Område se33d: SV/6-18 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se33b: SV/9-21 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se33f: SV/7-20 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se33a: SV/10-21 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se33c: SV/9-19 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se33e: SV/12-21 knop, byar upp till 26 knop.
 
14-16UTC: Område se33e: SV-V/11-21 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se33b: SV-V/8-20 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se33f: SV/6-17 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se33a: SV/9-18 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se33c: S-SV/8-15 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se33d: SV/6-18 knop, byar upp till 23 knop.
 
16-18UTC: Område se33f: SV/3-17 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se33a,se33d: SV-V/5-17 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se33b: SV-V/6-17 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se33c: S-SV/9-17 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se33e: SV-V/11-18 knop, byar upp till 24 knop.
 
18-20UTC: Område se33d: SV/5-17 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se33a: V/4-19 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se33b: SV-V/7-19 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se33f: SV/3-17 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se33e: SV-V/9-17 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se33c: SV/4-17 knop, byar upp till 21 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
12-14UTC: 240/18kt +10.
14-16UTC: 260/18kt +11.
16-20UTC: 270/18kt +12.

FL50:
12-14UTC: 260/19kt +7.
14-16UTC: 270/19kt +8.
16-18UTC: 280/20kt +8.
18-20UTC: 280/18kt +8.

FL100: 
12-14UTC: 280/22kt +1.
14-16UTC: 290/24kt +1.
16-18UTC: 300/23kt +1.
18-20UTC: 300/24kt +1.

Lägsta QNH
1015 hPa, lägst i norr.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 4

PROGNOS FÖR OMRÅDE se32 UTFÄRDAD 201141
GÄLLANDE DEN 20 SEPTEMBER 2020 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-14UTC: Område se32j: Sikt 5km - >8km i dis. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se32d,se32c,se32b,se32a,se32e: Sikt >8km. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
12-16UTC: Område se32g,se32f,se32i: Sikt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 Område se32h: Sikt >8km. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
14-16UTC: Område se32d,se32c,se32b,se32a,se32e,se32j: Sikt >8km. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
16-18UTC: Område se32b,se32a,se32i: Sikt >8km i dis. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
16-20UTC: Område se32c,se32j: Sikt >8km i dis. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område se32d,se32h,se32g,se32f,se32e: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
18-20UTC: Område se32b,se32a,se32i: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 

Molnöversida
12-14UTC: Område se32c,se32b,se32h,se32g,se32j,se32i: Molnöversida 2500ft.
 
12-20UTC: Område se32d,se32a,se32f,se32e: Molnöversida > FL125.
 
14-16UTC: Område se32b,se32i: Molnöversida 3000ft.
 
14-18UTC: Område se32j: Molnöversida 3000ft.
 
14-20UTC: Område se32c: Molnöversida 3000ft.
 Område se32h,se32g: Molnöversida > FL125.
 
16-20UTC: Område se32b,se32i: Molnöversida > FL125.
 
18-20UTC: Område se32j: Molnöversida > FL125.
 

CB/TCU Moln
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
12-20UTC: Noll grader FL100 - > FL125.

Vind vid marken
12-14UTC: Område se32h: V/4-12 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se32f: SV-V/5-10 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se32b: SV-V/3-12 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32j: SV-V/4-13 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32d: V/5-14 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32c: SV/4-14 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se32a: SV/4-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32e: V/6-14 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32g: V/5-11 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32i: V/4-11 knop, byar upp till 21 knop.
 
14-16UTC: Område se32e: SV-V/6-15 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se32d: V/5-16 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32j: V/4-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32f: V/3-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32c: SV/3-13 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se32i: V/3-9 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32g: V/4-12 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32b: V/2-13 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32h: V/3-11 knop, byar upp till 19 knop.
 
14-18UTC: Område se32a: SV-V/2-17 knop, byar upp till 21 knop.
 
16-18UTC: Område se32f: V/3-12 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32g: V/2-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32e: SV-V/2-15 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32j: SV-V/1-11 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se32d: SV-V/1-12 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32b: V/2-17 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32h: V/2-9 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se32i: V/2-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se32c: SV/1-12 knop, byar upp till 16 knop.
 
18-20UTC: Område se32j: SV-V/1-11 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se32h: SV-V/1-9 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se32b: V/1-12 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32a: V/2-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32g: V/2-7 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se32f: V/3-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32d: SV-V/0-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32e: SV-V/2-13 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32c: V/2-10 knop.
 Område se32i: SV-V/2-11 knop, byar upp till 14 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
12-14UTC: 260/14kt +10.
14-16UTC: 270/16kt +10.
16-18UTC: 280/20kt +11.
18-20UTC: 290/20kt +11.

FL50:
12-14UTC: 280/20kt +6.
14-16UTC: 290/20kt +8.
16-18UTC: 300/19kt +8.
18-20UTC: 300/17kt +9.

FL100: 
12-14UTC: 290/23kt +1.
14-16UTC: 300/23kt +1.
16-20UTC: 300/24kt +1.

Lägsta QNH
1015 hPa, lägst i norr.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

ÖVERSIKTLIG PROGNOS FÖR OMRÅDE se3 UTFÄRDAD 201353
GÄLLANDE DEN 21 SEPTEMBER 2020 MELLAN 04 OCH 16 UTC


Väderöversikt
En västlig luftström råder över södra Sverige.
se31


Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område se31b: Sikt 3km - >8km i dis. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se31d: Sikt >8km, lokalt <1.5km i dis, dimma. Molnbas 500ft - 1000ft, lokalt <500ft.
 Område se31c,se31e: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
04-16UTC: Område se31a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
08-12UTC: Område se31b: Sikt 5km - >8km i dis. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se31c,se31e: Sikt 3km - >8km i dis. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se31d: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i dis. Molnbas <500ft, lokalt >2000ft.
 
12-16UTC: Område se31e: Sikt >8km. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område se31c,se31b,se31d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 

CB/TCU Moln
04-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
04-08UTC: Område se31e: SV/0-11 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se31d: S-SV/0-4 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se31c: S-SV/0-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se31b: SV/0-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se31a: S-SV/0-8 knop, byar upp till 18 knop.
 
08-12UTC: Område se31e: SV/4-12 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se31b: SV/2-15 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se31a: SV/2-19 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se31d: SV/3-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se31c: SV/2-11 knop, byar upp till 24 knop.
 
12-16UTC: Område se31a: SV/5-14 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se31d: SV/8-16 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se31e: SV/8-20 knop, byar upp till 37 knop.
 Område se31c: SV/7-17 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se31b: SV/5-16 knop, byar upp till 33 knop.
 

se32


Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område se32b,se32a: Sikt 3km - >8km i dis. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se32d,se32c,se32h,se32g,se32j,se32i: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se32f,se32e: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i dis. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
08-12UTC: Område se32b,se32a: Sikt 5km - >8km i dis. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se32d: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i dis. Molnbas <500ft, lokalt >2000ft.
 Område se32c,se32h,se32g,se32f,se32e,se32j,se32i: Sikt 3km - >8km i dis. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
12-16UTC: Område se32f,se32e: Sikt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 Område se32d,se32b,se32a,se32g,se32j: Sikt >8km. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område se32c,se32h,se32i: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 

CB/TCU Moln
04-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
04-08UTC: Område se32h: SV-V/2-9 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se32e: SV-V/2-13 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se32j: SV/1-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32i: SV-V/2-15 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32g: SV-V/2-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32f: SV-V/3-9 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se32b: SV-V/2-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32a: V/2-16 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32d: SV-V/0-15 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32c: V/1-10 knop, byar upp till 14 knop.
 
08-12UTC: Område se32b: SV/4-15 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32f: SV-V/5-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se32g: SV-V/5-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se32i: SV-V/5-14 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se32h: SV-V/5-13 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32c: SV/4-13 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se32a: SV/5-16 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32j: SV/4-17 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se32e: SV/6-12 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32d: SV-V/5-12 knop, byar upp till 21 knop.
 
12-16UTC: Område se32f: SV/7-11 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se32j: SV/6-20 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se32i: SV/7-18 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se32g: SV/7-12 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32b: SV/4-18 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32a: SV/6-23 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se32h: SV/6-18 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se32d: SV/6-15 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se32c: SV/6-13 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32e: SV/7-15 knop, byar upp till 25 knop.
 

se33


Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område se33a,se33d,se33c,se33f: Sikt 3km - >8km i dis. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
04-12UTC: Område se33e: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
04-16UTC: Område se33b: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
08-12UTC: Område se33a,se33d,se33c,se33f: Sikt 5km - >8km i dis. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
12-16UTC: Område se33a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 Område se33e,se33d,se33c,se33f: Sikt >8km i dis. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 

CB/TCU Moln
04-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
04-08UTC: Område se33d,se33f: SV-V/2-14 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se33b: V/6-18 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se33e: V/11-18 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se33c: SV-V/8-13 knop.
 Område se33a: V/7-17 knop, byar upp till 21 knop.
 
08-12UTC: Område se33a: SV-V/9-17 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se33d,se33f: SV/6-17 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se33c: SV/9-15 knop.
 Område se33e: SV-V/12-16 knop.
 Område se33b: SV-V/8-17 knop, byar upp till 22 knop.
 
12-16UTC: Område se33c: SV/10-20 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se33d: SV/8-20 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se33a: SV/11-23 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se33e: SV/13-24 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se33b: SV/9-24 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se33f: SV/6-20 knop, byar upp till 26 knop.
 

se34


Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område se34b,se34f,se34e,se34d,se34c: Sikt 3km - >8km i dis. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
04-16UTC: Område se34a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
08-12UTC: Område se34b,se34c: Sikt 5km - >8km i dis. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se34f,se34e,se34d: Sikt 3km - >8km i dis. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
12-16UTC: Område se34b,se34f,se34e,se34d: Sikt >8km. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område se34c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 

CB/TCU Moln
04-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
04-08UTC: Område se34a: SV/3-13 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se34e: SV/2-8 knop.
 Område se34d: SV/1-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se34b: SV-V/3-16 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se34f: SV-V/2-8 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se34c: SV/0-10 knop, byar upp till 17 knop.
 
08-12UTC: Område se34d: SV/4-10 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se34e: SV/6-12 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se34c: SV/1-14 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se34a: SV/8-17 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se34f: SV/5-11 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se34b: SV/5-16 knop, byar upp till 21 knop.
 
12-16UTC: Område se34e: SV/8-16 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se34d: SV/6-13 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se34c: SV/5-17 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se34f: SV/8-14 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se34b: SV/8-22 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se34a: SV/10-22 knop, byar upp till 30 knop.