LHP Område B

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE B UTFÄRDAD 191229
GÄLLANDE DEN 19 MARS 2018 MELLAN 13 OCH 21 UTC


Väderöversikt

En kallfront över Svealand rör sig söderut och till natten ligger fronten över södra Götaland

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
13-19UTC: I hela området
19-21UTC: Område Södra delen och Sydöstra delen


Måttlig eller svår isbildning
13-15UTC: I hela området
15-17UTC: Hela området utom Norra delen
17-21UTC: Område Södra delen och Sydöstra delen


Måttlig eller svår turbulens
13-17UTC: Område Nordvästra delen och Norra delen

Norra delen

PROGNOS FÖR OMRÅDE B DEN NORRA DELEN UTFÄRDAD 191229
GÄLLANDE DEN 19 MARS 2018 MELLAN 13 OCH 21 UTC

Måttlig eller svår turbulens
13-17UTC: Område F2a: måttlig turbulens SFC - 3000ft.
 
13-21UTC: Område F1a,F1b,F2b,F2c,F2d: Väntas inte förekomma under perioden
 
17-21UTC: Område F2a: Väntas inte förekomma under perioden
 

Måttlig eller svår isbildning
13-15UTC: Område F2b,F2c: måttlig isbildning 3000ft - FL090
 
13-21UTC: Område F1a,F1b,F2a,F2d: Väntas inte förekomma under perioden
 
15-21UTC: Område F2b,F2c: Väntas inte förekomma under perioden
 

Sikt/Väder/Moln
13-15UTC: Område F2b,F2c: Sikt 1.5km - >8km i byar av snöblandat regn, snöfall, snöblandat regn. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område F2a: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i byar av snöblandat regn, snöfall. Molnbas >2000ft.
 
13-17UTC: Område F1a,F1b,F2d: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i byar av snöblandat regn, snöfall. Molnbas >2000ft.
 
15-17UTC: Område F2a: Sikt 3km - >8km i byar av snöblandat regn, snöfall. Molnbas >2000ft.
 Område F2b,F2c: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i byar av snöblandat regn, snöfall. Molnbas >2000ft.
 
17-19UTC: I hela området: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i byar av snöblandat regn, snöbyar. Molnbas >2000ft.
19-21UTC: I hela området: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i snöbyar. Molnbas >2000ft.

Molnöversida
13-15UTC: Område F1b,F2b,F2c,F2d: Molnöversida > FL125.
 
13-21UTC: Område F1a,F2a: Molnöversida FL090.
 
15-21UTC: Område F1b,F2b,F2c,F2d: Molnöversida FL090.
 

CB/TCU Moln
13-21UTC: I hela området: TCU

Nollgradersisoterm
13-15UTC: Noll grader 500ft - 1500ft.
15-19UTC: Noll grader SFC - 1500ft.
19-21UTC: Noll grader SFC - 1000ft.

Vind vid marken
13-15UTC: Område F2c: W-NV/1-12 knop, byar upp till 19 knop.
 Område F1b: W-NV/3-18 knop, byar upp till 23 knop.
 Område F1a: NV/4-17 knop, byar upp till 28 knop.
 Område F2d: V/2-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område F2a: NV/4-14 knop, byar upp till 29 knop.
 Område F2b: NV/6-12 knop, byar upp till 25 knop.
 
15-17UTC: Område F2b: NV/2-11 knop, byar upp till 23 knop.
 Område F1b: W-NV/0-14 knop, byar upp till 22 knop.
 Område F2a: W-NV/4-10 knop, byar upp till 22 knop.
 Område F2d: W-NV/2-13 knop, byar upp till 30 knop.
 Område F1a: W-NV/5-13 knop, byar upp till 18 knop.
 Område F2c: NV/4-10 knop, byar upp till 24 knop.
 
17-19UTC: Område F2c: W-NV/4-11 knop, byar upp till 15 knop.
 Område F2b: W-NV/3-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område F1b: V/3-17 knop, byar upp till 20 knop.
 Område F1a: W-NV/6-16 knop, byar upp till 20 knop.
 Område F2d: V/3-7 knop.
 Område F2a: W-NV/4-12 knop, byar upp till 24 knop.
 
19-21UTC: Område F2d: W-NV/4-9 knop.
 Område F1b: W-NV/4-19 knop, byar upp till 25 knop.
 Område F2c: NV/4-11 knop, byar upp till 16 knop.
 Område F2a: NV/3-14 knop, byar upp till 28 knop.
 Område F2b: NV/4-12 knop, byar upp till 25 knop.
 Område F1a: NV/6-19 knop, byar upp till 25 knop.
 

Vind och temperatur
2000ft:
13-17UTC: 320/30kt -5.
17-19UTC: 320/38kt -5.
19-21UTC: 340/41kt -6.

FL50:
13-15UTC: 330/31kt -12.
15-19UTC: 340/40kt -12.
19-21UTC: 360/38kt -12.

FL100: 
13-15UTC: 310/43kt -23.
15-17UTC: 330/33kt -23.
17-19UTC: 330/33kt -24.
19-21UTC: 330/37kt -24.

Lägsta QNH
1001 hPa, lägst i norr.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Nordvästra delen

PROGNOS FÖR OMRÅDE B DEN NORDVÄSTRA DELEN UTFÄRDAD 191229
GÄLLANDE DEN 19 MARS 2018 MELLAN 13 OCH 21 UTC

Måttlig eller svår turbulens
13-17UTC: Område E1a,E1b: måttlig turbulens SFC - 3000ft.
 
13-21UTC: Område E2a,E2b,E3a: Väntas inte förekomma under perioden
 
17-21UTC: Område E1a,E1b: Väntas inte förekomma under perioden
 

Måttlig eller svår isbildning
13-17UTC: Område E2a,E2b,E3a: måttlig isbildning 3000ft - FL090
 
13-21UTC: Område E1a,E1b: Väntas inte förekomma under perioden
 
17-21UTC: Område E2a,E2b,E3a: Väntas inte förekomma under perioden
 

Sikt/Väder/Moln
13-15UTC: Område E2b: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i snöfall, snöblandat regn. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 Område E2a,E3a: Sikt 1.5km - >8km i byar av snöblandat regn, snöfall, snöblandat regn. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område E1a,E1b: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i byar av snöblandat regn, snöfall. Molnbas >2000ft.
 
15-17UTC: Område E2a,E2b,E3a: Sikt 1.5km - >8km i byar av snöblandat regn, snöfall, snöblandat regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område E1a,E1b: Sikt 3km - >8km i byar av snöblandat regn, snöfall. Molnbas >2000ft.
 
17-19UTC: Område E1a,E1b,E2b,E3a: Sikt 3km - >8km i byar av snöblandat regn, snöbyar. Molnbas >2000ft.
 Område E2a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
19-21UTC: I hela området: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i snöbyar. Molnbas >2000ft.

Molnöversida
13-15UTC: Område E2b,E3a: Molnöversida > FL125.
 
13-17UTC: Område E2a: Molnöversida > FL125.
 
13-21UTC: Område E1a,E1b: Molnöversida FL090.
 
15-21UTC: Område E2b,E3a: Molnöversida FL090.
 
17-21UTC: Område E2a: Molnöversida FL090.
 

CB/TCU Moln
13-17UTC: Område E2a: TCU
 
13-21UTC: Område E1a,E1b,E2b,E3a: TCU
 
17-19UTC: Område E2a: Väntas inte förekomma under perioden
 
19-21UTC: Område E2a: TCU
 

Nollgradersisoterm
13-15UTC: Noll grader 500ft - 1500ft.
15-19UTC: Noll grader SFC - 1500ft.
19-21UTC: Noll grader SFC.

Vind vid marken
13-15UTC: Område E1a: NV/6-13 knop, byar upp till 29 knop.
 Område E1b: NV/5-14 knop, byar upp till 28 knop.
 Område E2b: V/2-6 knop, byar upp till 13 knop.
 Område E2a: NV-N/2-15 knop, byar upp till 29 knop.
 Område E3a: W-NV/2-13 knop, byar upp till 25 knop.
 
15-17UTC: Område E2b: NV-N/1-10 knop, byar upp till 24 knop.
 Område E3a: NV/1-11 knop, byar upp till 25 knop.
 Område E1a: W-NV/5-12 knop, byar upp till 22 knop.
 Område E1b: NV/4-11 knop, byar upp till 25 knop.
 Område E2a: NV-N/4-11 knop, byar upp till 29 knop.
 
17-19UTC: Område E1a: NV/4-13 knop, byar upp till 25 knop.
 Område E3a: NV/2-10 knop, byar upp till 21 knop.
 Område E2b: NV/4-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område E2a: NV/3-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område E1b: NV/4-12 knop, byar upp till 23 knop.
 
19-21UTC: Område E2b: NV-N/5-10 knop, byar upp till 22 knop.
 Område E1a: NV-N/4-14 knop, byar upp till 28 knop.
 Område E2a: NV-N/2-13 knop, byar upp till 27 knop.
 Område E1b: NV-N/3-13 knop, byar upp till 25 knop.
 Område E3a: NV/3-12 knop, byar upp till 22 knop.
 

Vind och temperatur
2000ft:
13-15UTC: 330/33kt -5.
15-17UTC: 340/34kt -6.
17-19UTC: 340/38kt -5.
19-21UTC: 360/44kt -6.

FL50:
13-15UTC: 340/33kt -12.
15-17UTC: 350/42kt -11.
17-19UTC: 360/43kt -12.
19-21UTC: 10/45kt -12.

FL100: 
13-15UTC: 320/40kt -23.
15-17UTC: 340/31kt -24.
17-19UTC: 350/40kt -24.
19-21UTC: 360/43kt -24.

Lägsta QNH
1002 hPa, fallande till, lägst i norr.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Sydöstra delen

PROGNOS FÖR OMRÅDE B DEN SYDÖSTRA DELEN UTFÄRDAD 191229
GÄLLANDE DEN 19 MARS 2018 MELLAN 13 OCH 21 UTC

Måttlig eller svår turbulens
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
13-15UTC: Område H1c,H1d,H2a: Väntas inte förekomma under perioden
 
13-17UTC: Område H1a,H1b,H1e: måttlig isbildning 3000ft - FL090
 
15-17UTC: Område H1c,H1d,H2a: måttlig isbildning 3000ft - FL090
 
17-21UTC: I hela området: måttlig isbildning 3000ft - FL100

Sikt/Väder/Moln
13-15UTC: Område H1c,H1d,H2a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 Område H1e: Sikt 1.5km - >8km i byar av snöblandat regn, snöfall, snöblandat regn. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område H1a,H1b: Sikt 1.5km - >8km i snöfall, snöblandat regn. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
15-17UTC: Område H1a: Sikt >8km i snöfall, lokalt 1.5km - 3km i snöblandat regn. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område H1b,H1e: Sikt 1.5km - >8km i byar av snöblandat regn, snöfall, snöblandat regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
15-19UTC: Område H1c,H2a: Sikt 1.5km - >8km i snöfall, snöblandat regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
15-21UTC: Område H1d: Sikt 1.5km - >8km i snöfall, snöblandat regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
17-19UTC: Område H1a,H1b,H1e: Sikt 1.5km - >8km i byar av snöblandat regn, snöbyar, snöfall, snöblandat regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
19-21UTC: Område H1a,H1b,H1e: Sikt 1.5km - >8km i snöbyar, snöfall, snöblandat regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område H1c,H2a: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i snöfall, snöblandat regn. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 

Molnöversida
13-21UTC: I hela området: Molnöversida > FL125.

CB/TCU Moln
13-15UTC: Område H1b: Väntas inte förekomma under perioden
 
13-17UTC: Område H1a: Väntas inte förekomma under perioden
 
13-21UTC: Område H1e: TCU
 Område H1c,H1d,H2a: Väntas inte förekomma under perioden
 
15-21UTC: Område H1b: TCU
 
17-21UTC: Område H1a: TCU
 

Nollgradersisoterm
13-17UTC: Noll grader 500ft - 1500ft.
17-19UTC: Noll grader SFC - 1500ft.
19-21UTC: Noll grader SFC - 1000ft.

Vind vid marken
13-15UTC: Område H1c: SV-V/13-22 knop, byar upp till 28 knop.
 Område H2a: SV-V/10-24 knop, byar upp till 33 knop.
 Område H1d: SV-V/13-25 knop, byar upp till 32 knop.
 Område H1e: V/14-25 knop, byar upp till 32 knop.
 Område H1b: V/13-24 knop, byar upp till 32 knop.
 Område H1a: V/11-24 knop, byar upp till 32 knop.
 
15-17UTC: Område H1a: V/11-21 knop, byar upp till 28 knop.
 Område H1e: V/12-24 knop, byar upp till 31 knop.
 Område H1c: SV-V/11-22 knop, byar upp till 29 knop.
 Område H1d: SV-V/9-25 knop, byar upp till 32 knop.
 Område H2a: SV-V/7-21 knop, byar upp till 29 knop.
 Område H1b: V/11-21 knop, byar upp till 29 knop.
 
17-19UTC: Område H1d: SV-V/7-22 knop, byar upp till 29 knop.
 Område H1e: V/8-21 knop, byar upp till 29 knop.
 Område H1b: V/7-17 knop, byar upp till 24 knop.
 Område H1a: W-NV/9-18 knop, byar upp till 22 knop.
 Område H1c: V/9-19 knop, byar upp till 26 knop.
 Område H2a: V/5-19 knop, byar upp till 25 knop.
 
19-21UTC: Område H1c: W-NV/10-20 knop, byar upp till 25 knop.
 Område H1b: W-NV/8-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område H1e: W-NV/8-18 knop, byar upp till 24 knop.
 Område H1d: V/7-21 knop, byar upp till 26 knop.
 Område H2a: V/4-20 knop, byar upp till 26 knop.
 Område H1a: W-NV/7-17 knop, byar upp till 21 knop.
 

Vind och temperatur
2000ft:
13-15UTC: 280/34kt -3.
15-17UTC: 280/33kt -3.
17-19UTC: 300/31kt -3.
19-21UTC: 320/27kt -3.

FL50:
13-15UTC: 290/31kt -8.
15-17UTC: 300/27kt -9.
17-19UTC: 310/26kt -9.
19-21UTC: 320/23kt -9.

FL100: 
13-15UTC: 280/42kt -18.
15-17UTC: 280/38kt -19.
17-19UTC: 280/34kt -20.
19-21UTC: 290/28kt -21.

Lägsta QNH
1003 hPa, fallande till, lägst i norr.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Södra delen

PROGNOS FÖR OMRÅDE B DEN SÖDRA DELEN UTFÄRDAD 191229
GÄLLANDE DEN 19 MARS 2018 MELLAN 13 OCH 21 UTC

Måttlig eller svår turbulens
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
13-15UTC: Område G2b: måttlig isbildning 3000ft - FL090
 Område G1c,G3d: Väntas inte förekomma under perioden
 
13-17UTC: Område G1a,G1b,G2a,G2c,G3a,G3b,G3c: måttlig isbildning 3000ft - FL090
 
15-17UTC: Område G1c,G3d: måttlig isbildning 3000ft - FL090
 
15-21UTC: Område G2b: Väntas inte förekomma under perioden
 
17-19UTC: Område G3a,G3b: måttlig isbildning 3000ft - FL100
 
17-21UTC: Område G1a,G1b,G1c,G3c,G3d: måttlig isbildning 3000ft - FL100
 Område G2a,G2c: Väntas inte förekomma under perioden
 
19-21UTC: Område G3a,G3b: Väntas inte förekomma under perioden
 

Sikt/Väder/Moln
13-15UTC: Område G2a,G3a,G3b: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i snöfall, snöblandat regn. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 Område G1c,G3d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 Område G1a,G2b,G2c: Sikt 1.5km - >8km i byar av snöblandat regn, snöfall, snöblandat regn. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område G1b,G3c: Sikt 1.5km - >8km i snöfall, snöblandat regn. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
15-17UTC: Område G1b,G3b,G3c: Sikt >8km i snöfall, lokalt 1.5km - 3km i snöblandat regn. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område G1c,G3d: Sikt 1.5km - >8km i snöfall, snöblandat regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område G1a,G2a,G2c,G3a: Sikt 1.5km - >8km i byar av snöblandat regn, snöfall, snöblandat regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område G2b: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i byar av snöblandat regn, snöfall. Molnbas >2000ft.
 
17-19UTC: Område G3c: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i snöfall, snöblandat regn. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område G2a,G2b,G2c: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i byar av snöblandat regn, snöbyar. Molnbas >2000ft.
 Område G1a,G1b,G3a,G3b: Sikt 1.5km - >8km i byar av snöblandat regn, snöbyar, snöfall, snöblandat regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
17-21UTC: Område G1c,G3d: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i snöfall, snöblandat regn. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 
19-21UTC: Område G2a,G2b,G2c,G3a,G3b: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i snöbyar. Molnbas >2000ft.
 Område G1a,G1b,G3c: Sikt 1.5km - >8km i snöbyar, snöfall, snöblandat regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 

Molnöversida
13-15UTC: Område G2b: Molnöversida > FL125.
 
13-17UTC: Område G2a,G2c,G3a: Molnöversida > FL125.
 
13-19UTC: Område G1a,G3b: Molnöversida > FL125.
 
13-21UTC: Område G1b,G1c,G3c,G3d: Molnöversida > FL125.
 
15-21UTC: Område G2b: Molnöversida FL090.
 
17-21UTC: Område G2a,G2c,G3a: Molnöversida FL090.
 
19-21UTC: Område G1a,G3b: Molnöversida FL090.
 

CB/TCU Moln
13-15UTC: Område G3a: Väntas inte förekomma under perioden
 
13-17UTC: Område G1b,G3b: Väntas inte förekomma under perioden
 
13-19UTC: Område G3c: Väntas inte förekomma under perioden
 
13-21UTC: Område G1a,G2a,G2b,G2c: TCU
 Område G1c,G3d: Väntas inte förekomma under perioden
 
15-21UTC: Område G3a: TCU
 
17-21UTC: Område G1b,G3b: TCU
 
19-21UTC: Område G3c: TCU
 

Nollgradersisoterm
13-15UTC: Noll grader 500ft - 1500ft.
15-19UTC: Noll grader SFC - 1500ft.
19-21UTC: Noll grader SFC - 1000ft.

Vind vid marken
13-15UTC: Område G1c: V/9-16 knop, byar upp till 26 knop.
 Område G2b: V/5-16 knop, byar upp till 22 knop.
 Område G3a: V/6-12 knop, byar upp till 25 knop.
 Område G1a: V/6-19 knop, byar upp till 25 knop.
 Område G2a: V/4-15 knop, byar upp till 25 knop.
 Område G2c: V/7-13 knop, byar upp till 22 knop.
 Område G3c: V/7-14 knop, byar upp till 26 knop.
 Område G1b: V/8-19 knop, byar upp till 27 knop.
 Område G3d: V/8-14 knop, byar upp till 27 knop.
 Område G3b: V/5-13 knop, byar upp till 23 knop.
 
15-17UTC: Område G1b: V/5-16 knop, byar upp till 22 knop.
 Område G3b: V/4-11 knop, byar upp till 17 knop.
 Område G3c: V/5-14 knop, byar upp till 21 knop.
 Område G1c: V/5-14 knop, byar upp till 20 knop.
 Område G2b: V/2-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område G3a: V/5-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område G2a: V/3-13 knop, byar upp till 19 knop.
 Område G1a: V/1-15 knop, byar upp till 19 knop.
 Område G2c: V/4-11 knop, byar upp till 18 knop.
 Område G3d: V/4-11 knop, byar upp till 21 knop.
 
17-19UTC: Område G1b: W-NV/4-16 knop, byar upp till 20 knop.
 Område G3b: W-NV/3-12 knop, byar upp till 16 knop.
 Område G2c: W-NV/2-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område G2a: W-NV/4-11 knop, byar upp till 17 knop.
 Område G3d: W-NV/3-11 knop, byar upp till 18 knop.
 Område G1c: V/4-14 knop, byar upp till 17 knop.
 Område G3a: V/3-9 knop, byar upp till 14 knop.
 Område G3c: V/4-13 knop, byar upp till 17 knop.
 Område G2b: W-NV/3-12 knop, byar upp till 17 knop.
 Område G1a: W-NV/1-20 knop, byar upp till 25 knop.
 
19-21UTC: Område G2b: W-NV/4-12 knop, byar upp till 15 knop.
 Område G3a: W-NV/4-9 knop.
 Område G3c: W-NV/3-11 knop, byar upp till 16 knop.
 Område G1c: W-NV/4-13 knop, byar upp till 16 knop.
 Område G3b: NV/3-11 knop, byar upp till 15 knop.
 Område G2a: NV/3-12 knop, byar upp till 21 knop.
 Område G3d: W-NV/0-13 knop, byar upp till 16 knop.
 Område G1b: W-NV/4-14 knop, byar upp till 18 knop.
 Område G2c: W-NV/3-9 knop.
 Område G1a: W-NV/4-13 knop, byar upp till 19 knop.
 

Vind och temperatur
2000ft:
13-15UTC: 290/30kt -4.
15-17UTC: 310/31kt -4.
17-19UTC: 330/31kt -4.
19-21UTC: 340/35kt -4.

FL50:
13-15UTC: 320/30kt -9.
15-17UTC: 330/29kt -10.
17-19UTC: 340/29kt -10.
19-21UTC: 350/32kt -10.

FL100: 
13-15UTC: 290/43kt -19.
15-17UTC: 290/36kt -20.
17-19UTC: 310/32kt -22.
19-21UTC: 330/27kt -22.

Lägsta QNH
1003 hPa, fallande till, lägst i norr.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

ÖVERSIKTLIG PROGNOS FÖR OMRÅDE B UTFÄRDAD 191316
GÄLLANDE DEN 20 MARS 2018 MELLAN 05 OCH 17 UTC


Väderöversikt
Nordliga vindar drar ner en kall och torr luftmassa
NORDVÄSTRA DELEN


Sikt/Väder/Moln
05-13UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
13-17UTC: Område E2a,E2b: Sikt 5km - >8km i byar av snöblandat regn. Molnbas >2000ft.
 Område E1a,E1b,E3a: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i byar av snöblandat regn. Molnbas >2000ft.
 

CB/TCU Moln
05-13UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden
13-17UTC: I hela området: TCU

Vind vid marken
05-09UTC: Område E2a: NV-N/0-11 knop, byar upp till 19 knop.
 Område E3a: N/2-11 knop, byar upp till 22 knop.
 Område E1a: N-NO/2-12 knop, byar upp till 27 knop.
 Område E1b: N/1-13 knop, byar upp till 23 knop.
 Område E2b: NV-N/3-10 knop, byar upp till 17 knop.
 
09-13UTC: Område E2a: N/3-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område E1a: N/0-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område E2b: N/6-11 knop, byar upp till 19 knop.
 Område E1b: N/3-11 knop, byar upp till 20 knop.
 Område E3a: N/6-11 knop, byar upp till 22 knop.
 
13-17UTC: Område E3a: N/2-6 knop, byar upp till 16 knop.
 Område E2a: NV/0-5 knop, byar upp till 13 knop.
 Område E2b: NV-N/2-4 knop, byar upp till 13 knop.
 Område E1a: V/0-5 knop, byar upp till 11 knop.
 Område E1b: NV/0-4 knop, byar upp till 13 knop.
 

NORRA DELEN


Sikt/Väder/Moln
05-09UTC: Område F1a,F1b,F2d: Sikt 3km - >8km i snöbyar. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
05-13UTC: Område F2a,F2b,F2c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
09-13UTC: Område F1a,F1b,F2d: Sikt 3km - >8km i snöbyar. Molnbas >2000ft.
 
13-17UTC: Område F1a,F1b,F2d: Sikt 3km - >8km i byar av snöblandat regn, snöbyar. Molnbas >2000ft.
 Område F2a,F2b,F2c: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i byar av snöblandat regn. Molnbas >2000ft.
 

CB/TCU Moln
05-13UTC: Område F2a,F2b,F2c: Väntas inte förekomma under perioden
 
05-17UTC: Område F1a,F1b,F2d: TCU
 
13-17UTC: Område F2a,F2b,F2c: TCU
 

Vind vid marken
05-09UTC: Område F2a: N/2-19 knop, byar upp till 30 knop.
 Område F2d: N/10-18 knop, byar upp till 32 knop.
 Område F1b: N/12-32 knop, byar upp till 42 knop.
 Område F1a: N/10-28 knop, byar upp till 37 knop.
 Område F2c: N/9-18 knop, byar upp till 29 knop.
 Område F2b: N/4-13 knop, byar upp till 26 knop.
 
09-13UTC: Område F2c: N/9-20 knop, byar upp till 34 knop.
 Område F1b: N/13-30 knop, byar upp till 41 knop.
 Område F1a: N/7-26 knop, byar upp till 37 knop.
 Område F2a: N/4-18 knop, byar upp till 31 knop.
 Område F2b: N/7-13 knop, byar upp till 23 knop.
 Område F2d: N/11-20 knop, byar upp till 34 knop.
 
13-17UTC: Område F1a: N/2-17 knop, byar upp till 26 knop.
 Område F2d: N/6-15 knop, byar upp till 28 knop.
 Område F2a: NV-N/0-9 knop, byar upp till 21 knop.
 Område F2c: N/3-10 knop, byar upp till 23 knop.
 Område F1b: N/6-28 knop, byar upp till 36 knop.
 Område F2b: N/1-6 knop, byar upp till 17 knop.
 

SÖDRA DELEN


Sikt/Väder/Moln
05-09UTC: Område G1a,G2c: Sikt 3km - >8km i snöbyar. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
05-13UTC: Område G2a,G2b,G3a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
05-17UTC: Område G1b,G1c,G3b,G3c,G3d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
09-13UTC: Område G2c: Sikt 3km - >8km i snöbyar. Molnbas >2000ft.
 
09-17UTC: Område G1a: Sikt 3km - >8km i snöbyar. Molnbas >2000ft.
 
13-17UTC: Område G2a,G2b,G3a: Sikt 5km - >8km i byar av snöblandat regn. Molnbas >2000ft.
 Område G2c: Sikt 3km - >8km i byar av snöblandat regn, snöbyar. Molnbas >2000ft.
 

CB/TCU Moln
05-13UTC: Område G2a,G2b,G3a: Väntas inte förekomma under perioden
 
05-17UTC: Område G1a,G2c: TCU
 Område G1b,G1c,G3b,G3c,G3d: Väntas inte förekomma under perioden
 
13-17UTC: Område G2a,G2b,G3a: TCU
 

Vind vid marken
05-09UTC: Område G3a: N/6-17 knop, byar upp till 30 knop.
 Område G2b: N/3-18 knop, byar upp till 27 knop.
 Område G2c: N/10-16 knop, byar upp till 29 knop.
 Område G3d: N/3-15 knop, byar upp till 21 knop.
 Område G2a: NV-N/3-13 knop, byar upp till 24 knop.
 Område G1a: N/8-32 knop, byar upp till 42 knop.
 Område G3b: N/4-15 knop, byar upp till 27 knop.
 Område G1c: N/5-22 knop, byar upp till 28 knop.
 Område G3c: NV-N/2-17 knop, byar upp till 22 knop.
 Område G1b: N/4-18 knop, byar upp till 27 knop.
 
09-13UTC: Område G3d: N/7-14 knop, byar upp till 24 knop.
 Område G2b: N/9-22 knop, byar upp till 32 knop.
 Område G2c: N/11-18 knop, byar upp till 33 knop.
 Område G1c: N/8-22 knop, byar upp till 29 knop.
 Område G3a: N/9-19 knop, byar upp till 31 knop.
 Område G1b: N/9-23 knop, byar upp till 29 knop.
 Område G3b: N/7-15 knop, byar upp till 25 knop.
 Område G2a: N/8-18 knop, byar upp till 26 knop.
 Område G1a: N/12-32 knop, byar upp till 43 knop.
 Område G3c: N/7-15 knop, byar upp till 22 knop.
 
13-17UTC: Område G2b: N/5-19 knop, byar upp till 29 knop.
 Område G1a: NV-N/11-32 knop, byar upp till 42 knop.
 Område G3a: N/6-15 knop, byar upp till 29 knop.
 Område G1c: N/8-24 knop, byar upp till 32 knop.
 Område G3b: N/4-11 knop, byar upp till 22 knop.
 Område G2a: N/3-11 knop, byar upp till 20 knop.
 Område G2c: N/8-16 knop, byar upp till 28 knop.
 Område G3c: N/5-12 knop, byar upp till 21 knop.
 Område G1b: N/8-25 knop, byar upp till 33 knop.
 Område G3d: N/5-12 knop, byar upp till 22 knop.
 

SYDÖSTRA DELEN


Sikt/Väder/Moln
05-09UTC: Område H1c: Sikt 1.5km - >8km i snöfall. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område H1a: Sikt 3km - >8km i snöbyar. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område H1b,H1d,H1e,H2a: Sikt 1.5km - >8km i snöbyar, snöfall. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
09-17UTC: Område H1a,H1c,H1d,H2a: Sikt 3km - >8km i snöbyar. Molnbas >2000ft.
 Område H1b,H1e: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i snöbyar. Molnbas >2000ft.
 

CB/TCU Moln
05-09UTC: Område H1c: Väntas inte förekomma under perioden
 
05-17UTC: Område H1a,H1b,H1d,H1e,H2a: TCU
 
09-17UTC: Område H1c: TCU
 

Vind vid marken
05-09UTC: Område H1b: N/14-28 knop, byar upp till 37 knop.
 Område H1c: N/18-24 knop, byar upp till 31 knop.
 Område H1a: N/13-24 knop, byar upp till 32 knop.
 Område H1e: N/20-30 knop, byar upp till 40 knop.
 Område H1d: N/9-23 knop, byar upp till 31 knop.
 Område H2a: N/8-23 knop, byar upp till 30 knop.
 
09-13UTC: Område H1b: NV-N/19-31 knop, byar upp till 41 knop.
 Område H1a: N/17-30 knop, byar upp till 39 knop.
 Område H1c: N/20-24 knop.
 Område H2a: N/11-25 knop, byar upp till 35 knop.
 Område H1e: NV-N/23-31 knop, byar upp till 41 knop.
 Område H1d: N/11-27 knop, byar upp till 36 knop.
 
13-17UTC: Område H1c: N/21-26 knop.
 Område H1d: N/11-29 knop, byar upp till 38 knop.
 Område H1b: N/20-32 knop, byar upp till 42 knop.
 Område H2a: N/10-25 knop, byar upp till 37 knop.
 Område H1a: N/18-31 knop, byar upp till 41 knop.
 Område H1e: N/23-28 knop.