Distribution av NOTAM PIB begränsad

LHP Område 3

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se3 UTFÄRDAD 050836
GÄLLANDE DEN 5 DECEMBER 2021 MELLAN 09 OCH 17 UTC


Väderöversikt

En högtrycksrygg förstärks in över södra Sverige med en nordostlig vind.

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
09-17UTC: I hela området


Måttlig eller svår isbildning
09-17UTC: Område se33


Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden

Delområde 1

PROGNOS FÖR OMRÅDE se31 UTFÄRDAD 050836
GÄLLANDE DEN 5 DECEMBER 2021 MELLAN 09 OCH 17 UTC

Måttlig eller svår turbulens
09-17UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
09-17UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
09-11UTC: Område se31c,se31b,se31e,se31d: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i snöfall. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 
09-17UTC: Område se31a: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i snöfall. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 
11-13UTC: Område se31c: Sikt 3km - >8km i snöfall. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
11-17UTC: Område se31d: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i snöfall. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se31b,se31e: Sikt 3km - >8km i snöfall. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
13-17UTC: Område se31c: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i snöfall. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 

Molnöversida
09-17UTC: I hela området: Molnöversida FL050.

CB/TCU Moln
09-17UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
09-17UTC: Noll grader SFC.

Vind vid marken
09-11UTC: Område se31a: NO/1-11 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se31d: NO/3-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se31c: NO/1-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se31b: NO/1-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se31e: NO-O/5-10 knop, byar upp till 21 knop.
 
11-13UTC: Område se31e: NO/5-9 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se31a: N-NO/1-10 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se31b: NO/1-7 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se31d: NO/3-7 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se31c: NO/1-7 knop, byar upp till 18 knop.
 
13-15UTC: Område se31e: NO/4-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se31b: NO/1-6 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se31c: N-NO/1-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se31d: NO/2-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se31a: N-NO/1-11 knop, byar upp till 15 knop.
 
15-17UTC: Område se31a: N-NO/0-11 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se31d: NO/1-5 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se31c: N-NO/1-7 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se31e: NO/1-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se31b: N-NO/0-7 knop, byar upp till 16 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
09-11UTC: 70/16kt -11.
11-13UTC: 70/15kt -11.
13-15UTC: 70/16kt -11.
15-17UTC: 80/18kt -12.

FL50:
09-11UTC: 70/9kt -12.
11-13UTC: 60/8kt -12.
13-17UTC: 50/8kt -12.

FL100: 
09-11UTC: 20/15kt -18.
11-13UTC: 10/13kt -18.
13-15UTC: 360/13kt -18.
15-17UTC: 360/15kt -17.

Lägsta QNH
1015 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 2

PROGNOS FÖR OMRÅDE se32 UTFÄRDAD 050836
GÄLLANDE DEN 5 DECEMBER 2021 MELLAN 09 OCH 17 UTC

Måttlig eller svår turbulens
09-17UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
09-17UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
09-11UTC: Område se32d,se32g: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i snöfall. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se32h,se32i: Sikt 3km - >8km i snöfall. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
09-13UTC: Område se32f: Sikt 1.5km - >8km i snöfall. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se32c: Sikt >8km, lokalt <1.5km i snöbyar. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
09-15UTC: Område se32e: Sikt 1.5km - >8km i snöfall. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
09-17UTC: Område se32b,se32a,se32j: Sikt <1.5km - >8km i snöbyar, snöfall. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
11-13UTC: Område se32h,se32i: Sikt 5km - >8km i snöfall. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
11-17UTC: Område se32g: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i snöfall. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se32d: Sikt 3km - >8km i snöfall. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
13-15UTC: Område se32c: Sikt <1.5km - >8km i snöbyar. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
13-17UTC: Område se32h,se32f,se32i: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i snöfall. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 
15-17UTC: Område se32e: Sikt 3km - >8km i snöfall. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se32c: Sikt >8km, lokalt <1.5km i snöbyar. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 

Molnöversida
09-17UTC: Område se32d,se32h,se32g,se32f,se32e,se32i: Molnöversida FL050.
 Område se32c,se32b,se32a,se32j: Molnöversida FL090.
 

CB/TCU Moln
09-17UTC: Område se32c,se32b,se32a,se32j: TCU
 Område se32d,se32h,se32g,se32f,se32e,se32i: Väntas inte förekomma under perioden
 

Nollgradersisoterm
09-17UTC: Noll grader SFC - 1000ft.

Vind vid marken
09-11UTC: Område se32j: N-NO/5-16 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se32c: NO/5-27 knop, byar upp till 38 knop.
 Område se32b: N-NO/7-27 knop, byar upp till 36 knop.
 Område se32a: N-NO/5-24 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se32h: NO/6-14 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se32i: NO/7-16 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32g: N-NO/5-11 knop, byar upp till 22 knop.
 
09-13UTC: Område se32d: NO/5-15 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32f: N-NO/5-11 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32e: NO/5-14 knop, byar upp till 20 knop.
 
11-13UTC: Område se32b: N-NO/6-26 knop, byar upp till 36 knop.
 Område se32j: NO/5-14 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32c: NO/4-24 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se32g: N-NO/6-12 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32i: NO/6-14 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32h: N-NO/6-13 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se32a: N-NO/6-26 knop, byar upp till 35 knop.
 
13-15UTC: Område se32f: NO/4-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se32i: NO/6-12 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32c: NO/4-25 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se32d: NO/4-15 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32b: N-NO/6-27 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se32g: N-NO/5-11 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32j: NO/5-14 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32h: N-NO/5-13 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se32e: NO/4-13 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32a: N-NO/5-24 knop, byar upp till 33 knop.
 
15-17UTC: Område se32b: N-NO/6-26 knop, byar upp till 36 knop.
 Område se32e: NO/2-12 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se32h: NO/4-12 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se32d: NO/2-13 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32c: NO/6-23 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se32f: N-NO/2-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se32i: NO/5-13 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32a: NO/4-22 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se32g: NO/3-10 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se32j: NO/4-13 knop, byar upp till 20 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
09-11UTC: 60/21kt -8.
11-13UTC: 60/20kt -8.
13-15UTC: 50/20kt -9.
15-17UTC: 60/20kt -9.

FL50:
09-11UTC: 80/11kt -12.
11-13UTC: 70/9kt -12.
13-15UTC: 60/10kt -12.
15-17UTC: 60/10kt -13.

FL100: 
09-11UTC: 20/14kt -17.
11-13UTC: 10/14kt -17.
13-17UTC: 10/15kt -17.

Lägsta QNH
1012 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 3

PROGNOS FÖR OMRÅDE se33 UTFÄRDAD 050836
GÄLLANDE DEN 5 DECEMBER 2021 MELLAN 09 OCH 17 UTC

Måttlig eller svår turbulens
09-17UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
09-11UTC: Område se33e,se33d: måttlig isbildning 1000ft - FL050
 Område se33c,se33f: Väntas inte förekomma under perioden
 
09-17UTC: Område se33a,se33b: Väntas inte förekomma under perioden
 
11-13UTC: Område se33e: Väntas inte förekomma under perioden
 
11-17UTC: Område se33d,se33c,se33f: måttlig isbildning 1000ft - FL060
 
13-17UTC: Område se33e: måttlig isbildning 1000ft - FL060
 

Sikt/Väder/Moln
09-11UTC: Område se33d: Sikt 5km - >8km i byar av snöblandat regn, regnskurar. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se33f: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
09-15UTC: Område se33a: Sikt <1.5km - >8km i snöbyar. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
09-17UTC: Område se33e,se33b: Sikt <1.5km - >8km i snöbyar, snöfall. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se33c: Sikt <1.5km - >8km i snöbyar. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
11-13UTC: Område se33f: Sikt <1.5km - >8km i snöbyar. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
11-17UTC: Område se33d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
13-17UTC: Område se33f: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
15-17UTC: Område se33a: Sikt <1.5km - >8km i snöbyar, snöfall. Molnbas 500ft - >2000ft.
 

Molnöversida
09-11UTC: Område se33f: Molnöversida FL050.
 Område se33d: Molnöversida FL080.
 
09-17UTC: Område se33a,se33e,se33c,se33b: Molnöversida FL090.
 
11-13UTC: Område se33f: Molnöversida FL090.
 
11-17UTC: Område se33d: Molnöversida FL060.
 
13-17UTC: Område se33f: Molnöversida FL060.
 

CB/TCU Moln
09-11UTC: Område se33d: TCU
 Område se33f: Väntas inte förekomma under perioden
 
09-17UTC: Område se33a,se33e,se33c,se33b: TCU
 
11-13UTC: Område se33f: TCU
 
11-17UTC: Område se33d: Väntas inte förekomma under perioden
 
13-17UTC: Område se33f: Väntas inte förekomma under perioden
 

Nollgradersisoterm
09-17UTC: Noll grader SFC - 1000ft.

Vind vid marken
09-11UTC: Område se33c: NO-O/15-23 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se33b: NO-O/10-21 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se33d: NO-O/11-24 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se33a: O/8-25 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se33f: NO-O/3-21 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se33e: NO-O/11-22 knop, byar upp till 30 knop.
 
11-13UTC: Område se33a: NO-O/7-27 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se33c: NO-O/16-23 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se33d: NO-O/12-24 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se33e: NO-O/8-23 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se33b: NO-O/8-22 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se33f: NO-O/7-23 knop, byar upp till 31 knop.
 
13-15UTC: Område se33a: NO-O/6-28 knop, byar upp till 37 knop.
 Område se33e,se33d: NO-O/11-25 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se33f: NO-O/6-23 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se33b: NO/8-21 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se33c: NO-O/14-24 knop, byar upp till 32 knop.
 
15-17UTC: Område se33d: NO-O/10-26 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se33f: NO-O/3-23 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se33a: NO/7-24 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se33c: NO-O/13-25 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se33b: NO/8-19 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se33e: NO-O/13-25 knop, byar upp till 34 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
09-11UTC: 70/21kt -5.
11-13UTC: 60/20kt -6.
13-17UTC: 60/21kt -6.

FL50:
09-11UTC: 60/19kt -12.
11-13UTC: 50/19kt -12.
13-15UTC: 50/19kt -13.
15-17UTC: 40/19kt -13.

FL100: 
09-11UTC: 10/13kt -17.
11-13UTC: 10/12kt -17.
13-15UTC: 360/13kt -17.
15-17UTC: 10/14kt -17.

Lägsta QNH
1011 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 4

PROGNOS FÖR OMRÅDE se34 UTFÄRDAD 050836
GÄLLANDE DEN 5 DECEMBER 2021 MELLAN 09 OCH 17 UTC

Måttlig eller svår turbulens
09-17UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
09-17UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
09-11UTC: Område se34b: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i snöfall. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
09-13UTC: Område se34d: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i snöfall. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 
09-15UTC: Område se34a,se34f,se34e,se34c: Sikt 1.5km - >8km i snöfall. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
11-15UTC: Område se34b: Sikt 1.5km - >8km i snöfall. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
13-17UTC: Område se34d: Sikt 3km - >8km i snöfall. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
15-17UTC: Område se34a,se34e,se34c: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i snöfall. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se34b,se34f: Sikt 3km - >8km i snöfall. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 

Molnöversida
09-17UTC: I hela området: Molnöversida FL050.

CB/TCU Moln
09-17UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
09-17UTC: Noll grader SFC.

Vind vid marken
09-11UTC: Område se34c: N-NO/1-10 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se34a: NO-O/4-14 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se34d: NO/4-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se34b: NO/4-15 knop, byar upp till 21 knop.
 
09-13UTC: Område se34f: NO/4-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se34e: NO/4-9 knop, byar upp till 16 knop.
 
11-13UTC: Område se34d: NO/4-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se34a: NO/5-15 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se34b: NO/4-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se34c: NO/2-10 knop, byar upp till 17 knop.
 
13-15UTC: Område se34c: N-NO/2-9 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se34d: NO/3-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se34e: NO/2-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se34b: NO/3-14 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se34a: NO/4-15 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se34f: NO/3-8 knop, byar upp till 17 knop.
 
15-17UTC: Område se34d: N-NO/1-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se34b,se34a: NO/1-15 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se34e: N-NO/0-5 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se34f: N-NO/0-5 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se34c: N/0-9 knop, byar upp till 14 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
09-11UTC: 60/15kt -10.
11-13UTC: 50/15kt -10.
13-15UTC: 50/16kt -10.
15-17UTC: 60/17kt -11.

FL50:
09-11UTC: 70/11kt -14.
11-13UTC: 60/9kt -14.
13-15UTC: 50/10kt -14.
15-17UTC: 40/11kt -13.

FL100: 
09-11UTC: 20/13kt -18.
11-13UTC: 20/12kt -18.
13-17UTC: 10/12kt -18.

Lägsta QNH
1017 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

 • Informationen är ej uppdaterad. Kontakta FPC.