LHP Område 3

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se3 UTFÄRDAD 130351
GÄLLANDE DEN 13 APRIL 2021 MELLAN 04 OCH 12 UTC


Väderöversikt

Ett lågtryck med tillhörande tråglinje rör sig österut över södra Sverige under dagen.

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
04-12UTC: Hela området utom se33


Måttlig eller svår isbildning
04-10UTC: Hela området utom se33
10-12UTC: I hela området


Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden

Delområde 1

PROGNOS FÖR OMRÅDE se31 UTFÄRDAD 130351
GÄLLANDE DEN 13 APRIL 2021 MELLAN 04 OCH 12 UTC

Måttlig eller svår turbulens
04-12UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
04-08UTC: Område se31e: måttlig isbildning 1000ft - > FL125, måttlig isbildning 500ft - > FL125
 Område se31c,se31b,se31a,se31d: måttlig isbildning 500ft - > FL125
 
08-12UTC: Område se31e: måttlig isbildning 1500ft - > FL125, måttlig isbildning 1000ft - > FL125
 Område se31c,se31b,se31a,se31d: måttlig isbildning 1000ft - > FL125
 

Sikt/Väder/Moln
04-06UTC: Område se31e: Sikt 1.5km - >8km i byar av snöblandat regn, snöbyar. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
04-08UTC: Område se31c,se31b,se31a,se31d: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i snöbyar. Molnbas 1000ft - 1500ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
06-08UTC: Område se31e: Sikt 1.5km - >8km i byar av snöblandat regn, regnskurar, snöbyar. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
08-10UTC: Område se31e: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i byar av snöblandat regn, snöbyar. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 
08-12UTC: Område se31c,se31b,se31d: Sikt 3km - >8km i byar av snöblandat regn, regnskurar, snöbyar. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se31a: Sikt 3km - >8km i byar av snöblandat regn, snöbyar. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
10-12UTC: Område se31e: Sikt 3km - >8km i byar av snöblandat regn, regnskurar, snöbyar. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 

Molnöversida
04-12UTC: I hela området: Molnöversida > FL125.

CB/TCU Moln
04-12UTC: I hela området: ISOL CB

Nollgradersisoterm
04-06UTC: Noll grader SFC - 1500ft.
06-08UTC: Noll grader SFC - 1000ft.
08-10UTC: Noll grader 500ft - 1500ft.
10-12UTC: Noll grader 1000ft - 1500ft.

Vind vid marken
04-06UTC: Område se31e: S/1-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se31d: SV/0-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se31c: NV/0-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se31b: NV/0-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se31a: V-NV/0-4 knop.
 
06-08UTC: Område se31d: V/2-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se31e: S-SV/0-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se31c: NV-N/0-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se31a: V-NV/1-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se31b: NV-N/0-7 knop, byar upp till 17 knop.
 
08-10UTC: Område se31c: NV-N/2-9 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se31d: V-NV/2-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se31b: NV/0-8 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se31a: V-NV/1-6 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se31e: SV-V/1-7 knop, byar upp till 17 knop.
 
10-12UTC: Område se31d: NV/3-9 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se31b: NV/0-9 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se31e: V/2-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se31a: V-NV/1-9 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se31c: NV-N/3-11 knop, byar upp till 21 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
04-06UTC: 270/12kt -4.
06-08UTC: 320/11kt -4.
08-10UTC: 320/10kt -3.
10-12UTC: 320/12kt -2.

FL50:
04-06UTC: 250/10kt -9.
06-08UTC: 300/10kt -9.
08-10UTC: 320/10kt -9.
10-12UTC: 320/12kt -9.

FL100: 
04-06UTC: 240/13kt -20.
06-08UTC: 250/12kt -20.
08-10UTC: 270/11kt -20.
10-12UTC: 280/11kt -20.

Lägsta QNH
1010 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 2

PROGNOS FÖR OMRÅDE se32 UTFÄRDAD 130351
GÄLLANDE DEN 13 APRIL 2021 MELLAN 04 OCH 12 UTC

Måttlig eller svår turbulens
04-12UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
04-06UTC: Område se32c,se32g: Väntas inte förekomma under perioden
 
04-08UTC: Område se32b: Väntas inte förekomma under perioden
 Område se32d,se32h,se32e,se32j,se32i: måttlig isbildning 1000ft - > FL125
 
04-10UTC: Område se32a,se32f: Väntas inte förekomma under perioden
 
06-08UTC: Område se32c,se32g: måttlig isbildning 1000ft - > FL125
 
08-12UTC: Område se32d,se32c,se32b,se32h,se32g,se32e,se32j,se32i: måttlig isbildning 1500ft - > FL125
 
10-12UTC: Område se32a,se32f: måttlig isbildning 1500ft - > FL125
 

Sikt/Väder/Moln
04-06UTC: Område se32d,se32j: Sikt 1.5km - >8km i byar av snöblandat regn, snöbyar. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se32h,se32e: Sikt 3km - >8km i byar av snöblandat regn, snöbyar. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
04-08UTC: Område se32g,se32i: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
04-10UTC: Område se32c,se32b: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
04-12UTC: Område se32a,se32f: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
06-08UTC: Område se32d,se32j: Sikt 1.5km - >8km i byar av snöblandat regn, regnskurar, snöbyar. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se32e: Sikt 3km - >8km i byar av snöblandat regn, regnskurar. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
06-10UTC: Område se32h: Sikt 3km - >8km i byar av snöblandat regn, regnskurar. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
08-10UTC: Område se32j,se32i: Sikt 3km - >8km i byar av snöblandat regn, regnskurar. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
08-12UTC: Område se32g: Sikt 3km - >8km i byar av snöblandat regn, regnskurar. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se32d,se32e: Sikt 3km - >8km i byar av snöblandat regn, regnskurar, snöbyar. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
10-12UTC: Område se32c,se32b: Sikt 3km - >8km i byar av snöblandat regn, regnskurar. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se32h,se32j,se32i: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i byar av snöblandat regn, regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 

Molnöversida
04-06UTC: Område se32c,se32g: Ingen prognos
 
04-08UTC: Område se32b: Ingen prognos
 
04-10UTC: Område se32a,se32f: Ingen prognos
 
04-12UTC: Område se32d,se32h,se32e,se32j,se32i: Molnöversida > FL125.
 
06-12UTC: Område se32c,se32g: Molnöversida > FL125.
 
08-12UTC: Område se32b: Molnöversida > FL125.
 
10-12UTC: Område se32a,se32f: Molnöversida > FL125.
 

CB/TCU Moln
04-06UTC: Område se32c,se32g: Väntas inte förekomma under perioden
 
04-08UTC: Område se32b: Väntas inte förekomma under perioden
 
04-10UTC: Område se32a,se32f: Väntas inte förekomma under perioden
 
04-12UTC: Område se32d,se32h,se32e,se32j,se32i: ISOL CB
 
06-12UTC: Område se32c,se32g: ISOL CB
 
08-12UTC: Område se32b: ISOL CB
 
10-12UTC: Område se32a,se32f: ISOL CB
 

Nollgradersisoterm
04-08UTC: Noll grader SFC - 1500ft.
08-10UTC: Noll grader 500ft - 2000ft.
10-12UTC: Noll grader 1000ft - 2000ft.

Vind vid marken
04-06UTC: Område se32i: S/2-16 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se32c: S-SV/3-17 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32a: SV/3-18 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se32j: S-SV/3-20 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se32b: S-SV/3-18 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se32d: S/0-14 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32g: S/3-8 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se32f: S-SV/3-9 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se32e: S-SV/3-12 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se32h: S/2-17 knop, byar upp till 22 knop.
 
06-08UTC: Område se32d: S-SV/3-14 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32j: SV/5-18 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se32a: SV/5-18 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se32c: SV/5-18 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se32g: S-SV/5-11 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se32b: S-SV/4-18 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se32e: S-SV/5-11 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se32f: S-SV/5-10 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se32i: S-SV/6-20 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se32h: S-SV/5-20 knop, byar upp till 29 knop.
 
08-10UTC: Område se32i: SV-V/6-15 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se32e: S-SV/5-12 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32b: SV/5-19 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se32j: SV-V/4-15 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se32a: S-SV/6-20 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se32g: SV/5-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32d: SV/4-13 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32h: SV/5-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32f: S-SV/6-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32c: SV/6-16 knop, byar upp till 22 knop.
 
10-12UTC: Område se32d: SV-V/4-14 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32b: SV/5-17 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32g: SV/5-11 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32e: SV/4-13 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32f: SV/6-12 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32h: SV-V/5-12 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32j: SV-V/3-12 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se32i: SV-V/5-16 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se32c: SV/6-17 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se32a: S-SV/6-20 knop, byar upp till 28 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
04-06UTC: 240/22kt -1.
06-08UTC: 230/21kt -2.
08-10UTC: 230/17kt -1.
10-12UTC: 240/16kt -1.

FL50:
04-10UTC: 230/21kt -6.
10-12UTC: 240/20kt -6.

FL100: 
04-06UTC: 220/26kt -18.
06-10UTC: 230/24kt -18.
10-12UTC: 230/24kt -17.

Lägsta QNH
1013 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 3

PROGNOS FÖR OMRÅDE se33 UTFÄRDAD 130351
GÄLLANDE DEN 13 APRIL 2021 MELLAN 04 OCH 12 UTC

Måttlig eller svår turbulens
04-12UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
04-10UTC: Område se33a: Väntas inte förekomma under perioden
 
04-12UTC: Område se33e,se33d,se33c,se33b,se33f: Väntas inte förekomma under perioden
 
10-12UTC: Område se33a: måttlig isbildning 1500ft - > FL125
 

Sikt/Väder/Moln
04-12UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

Molnöversida
04-12UTC: I hela området: Ingen prognos

CB/TCU Moln
04-12UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
04-12UTC: Noll grader 1000ft - 1500ft.

Vind vid marken
04-06UTC: Område se33d: SV-V/4-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se33b: SV/6-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se33f: SV/2-17 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se33a: SV/8-18 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se33c: SV/14-17 knop.
 Område se33e: SV-V/9-14 knop.
 
06-08UTC: Område se33c: SV/14-19 knop.
 Område se33e: SV/10-15 knop.
 Område se33b: SV/7-17 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se33d: SV/6-17 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se33a: SV/8-19 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se33f: SV/5-19 knop, byar upp till 25 knop.
 
08-10UTC: Område se33b: S-SV/7-18 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se33c: SV/12-20 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se33f: SV/7-20 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se33e: S-SV/11-16 knop.
 Område se33d: SV/8-18 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se33a: SV/9-20 knop, byar upp till 27 knop.
 
10-12UTC: Område se33a: SV/9-21 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se33f: SV/7-21 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se33c: S-SV/11-20 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se33b: S-SV/3-19 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se33d: SV/8-21 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se33e: S-SV/12-18 knop, byar upp till 23 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
04-08UTC: 240/19kt +0.
08-12UTC: 230/19kt +0.

FL50:
04-06UTC: 240/22kt -6.
06-10UTC: 230/22kt -6.
10-12UTC: 240/21kt -5.

FL100: 
04-06UTC: 220/31kt -15.
06-08UTC: 220/30kt -16.
08-10UTC: 230/28kt -16.
10-12UTC: 230/27kt -15.

Lägsta QNH
1017 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 4

PROGNOS FÖR OMRÅDE se34 UTFÄRDAD 130351
GÄLLANDE DEN 13 APRIL 2021 MELLAN 04 OCH 12 UTC

Måttlig eller svår turbulens
04-12UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
04-08UTC: Område se34a,se34d,se34c: måttlig isbildning 1000ft - > FL125, måttlig isbildning 500ft - > FL125
 Område se34b,se34f,se34e: måttlig isbildning 1000ft - > FL125
 
08-12UTC: Område se34a,se34d,se34c: måttlig isbildning 1500ft - > FL125, måttlig isbildning 1000ft - > FL125
 Område se34b,se34f,se34e: måttlig isbildning 1500ft - > FL125
 

Sikt/Väder/Moln
04-06UTC: Område se34b,se34a,se34e,se34d: Sikt 1.5km - >8km i byar av snöblandat regn, snöbyar. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se34f: Sikt 3km - >8km i byar av snöblandat regn, snöbyar. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
04-08UTC: Område se34c: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i snöbyar. Molnbas 1000ft - 1500ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
06-08UTC: Område se34b,se34a,se34e,se34d: Sikt 1.5km - >8km i byar av snöblandat regn, regnskurar, snöbyar. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se34f: Sikt 3km - >8km i byar av snöblandat regn, regnskurar. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
08-10UTC: Område se34a,se34f: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 Område se34e,se34c: Sikt 3km - >8km i byar av snöblandat regn, snöbyar. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
08-12UTC: Område se34d: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i byar av snöblandat regn, snöbyar. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se34b: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
10-12UTC: Område se34a,se34f: Sikt 3km - >8km i byar av snöblandat regn, regnskurar. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se34e,se34c: Sikt 3km - >8km i byar av snöblandat regn, regnskurar, snöbyar. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 

Molnöversida
04-12UTC: I hela området: Molnöversida > FL125.

CB/TCU Moln
04-12UTC: I hela området: ISOL CB

Nollgradersisoterm
04-08UTC: Noll grader SFC - 1500ft.
08-10UTC: Noll grader 500ft - 2000ft.
10-12UTC: Noll grader 1000ft - 2000ft.

Vind vid marken
04-06UTC: Område se34a: SV/4-17 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se34e: S-SV/3-9 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se34c: S-SV/0-10 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se34b: S-SV/3-16 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se34f: S-SV/3-8 knop.
 Område se34d: S-SV/0-8 knop, byar upp till 16 knop.
 
06-08UTC: Område se34c: S-SV/1-11 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se34f: S-SV/4-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se34d: S/2-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se34b: S-SV/5-14 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se34e: S-SV/4-10 knop, byar upp till 17 knop.
 
06-10UTC: Område se34a: S-SV/5-16 knop, byar upp till 20 knop.
 
08-10UTC: Område se34b: S-SV/5-14 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se34d: S-SV/2-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se34c: S-SV/1-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se34f: S-SV/5-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se34e: S-SV/5-11 knop, byar upp till 20 knop.
 
10-12UTC: Område se34c: SV/1-11 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se34f: SV/5-11 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se34a: S-SV/5-13 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se34d: SV/1-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se34b: S-SV/5-19 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se34e: SV/5-11 knop, byar upp till 20 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
04-06UTC: 230/18kt -2.
06-08UTC: 230/17kt -2.
08-10UTC: 220/14kt -2.
10-12UTC: 220/14kt -1.

FL50:
04-10UTC: 220/20kt -7.
10-12UTC: 230/16kt -8.

FL100: 
04-06UTC: 220/26kt -19.
06-08UTC: 230/24kt -19.
08-10UTC: 220/22kt -18.
10-12UTC: 220/21kt -18.

Lägsta QNH
1010 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

 • Informationen är ej uppdaterad. Kontakta FPC.