LHP Område 3

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se3 UTFÄRDAD 101235
GÄLLANDE DEN 10 DECEMBER 2023 MELLAN 13 OCH 21 UTC


Väderöversikt
Flera fronter berör södra Sverige.

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
13-17UTC: I hela området

Måttlig eller svår isbildning
13-17UTC: I hela området

Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden

Delområde 1

PROGNOS FÖR OMRÅDE se31 UTFÄRDAD 101235
GÄLLANDE DEN 10 DECEMBER 2023 MELLAN 13 OCH 21 UTC


Måttlig eller svår turbulens
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
13-21UTC: Område se31c,se31b,se31a,se31d: måttlig isbildning 500ft - FL070
 Område se31e: måttlig isbildning 500ft - FL070, måttlig till svår isbildning SFC - FL070
 

Sikt/Väder/Moln
13-21UTC: Område se31c,se31b,se31a,se31d: Sikt >8km i dis, lokalt 1.5km - 3km i snöfall, snöblandat regn. Molnbas 1000ft - 1500ft, lokalt <500ft.
 Område se31e: Sikt 1.5km - >8km i dis, snöfall, underkylt duggregn, snöblandat regn. Molnbas <500ft - 2000ft.
 

Molnöversida
13-21UTC: Område se31a: Molnöversida FL070.
 Område se31c,se31b,se31e,se31d: Molnöversida > FL125.
 

CB/TCU Moln
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
13-21UTC: I hela området: Noll grader SFC.

Vind vid marken
13-15UTC: Område se31e: NO-O/3-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se31c: NO-O/1-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se31b: O/1-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se31d: NO-O/5-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se31a: O/0-8 knop, byar upp till 13 knop.
 
15-17UTC: Område se31e: O/4-8 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se31a: O/1-9 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se31c: NO-O/0-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se31b: O/2-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se31d: NO-O/4-8 knop, byar upp till 17 knop.
 
17-19UTC: Område se31b: O/1-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se31d: NO-O/4-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se31a: NO-O/1-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se31e: O/3-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se31c: NO-O/0-9 knop, byar upp till 19 knop.
 
19-21UTC: Område se31e: NO-O/3-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se31a: NO-O/1-10 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se31d: NO-O/5-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se31b: NO-O/1-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se31c: NO-O/0-10 knop, byar upp till 20 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området

2000ft:
13-15UTC: 120/20kt -6.
15-17UTC: 120/21kt -5.
17-19UTC: 120/22kt -5.
19-21UTC: 120/23kt -5.

FL050:
13-15UTC: 130/12kt -7.
15-17UTC: 130/14kt -7.
17-19UTC: 130/15kt -7.
19-21UTC: 130/16kt -7.

FL100:
13-15UTC: 170/8kt -14.
15-17UTC: 160/9kt -14.
17-19UTC: 150/11kt -14.
19-21UTC: 150/13kt -14.

Lägsta QNH
13-17UTC: I hela området: 1009 hPa
17-19UTC: I hela området: 1007 hPa
19-21UTC: I hela området: 1006 hPa

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 2

PROGNOS FÖR OMRÅDE se32 UTFÄRDAD 101235
GÄLLANDE DEN 10 DECEMBER 2023 MELLAN 13 OCH 21 UTC


Måttlig eller svår turbulens
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
13-15UTC: Område se32b,se32a,se32h: måttlig isbildning 500ft - FL070, måttlig till svår isbildning SFC - FL070
 
13-17UTC: Område se32j: måttlig isbildning 500ft - FL070, måttlig isbildning 1000ft - FL080
 
13-21UTC: Område se32c: måttlig isbildning 500ft - FL070, måttlig isbildning 1000ft - FL080
 Område se32i: måttlig isbildning 500ft - FL070
 Område se32d,se32g: måttlig isbildning 500ft - FL070, måttlig till svår isbildning SFC - FL070
 Område se32f,se32e: måttlig till svår isbildning SFC - FL070
 
15-19UTC: Område se32b,se32a: måttlig isbildning 500ft - FL070, måttlig isbildning 1000ft - FL080, måttlig till svår isbildning SFC - FL070
 
15-21UTC: Område se32h: måttlig isbildning 500ft - FL070
 
17-21UTC: Område se32j: måttlig isbildning 500ft - FL070
 
19-21UTC: Område se32b,se32a: måttlig isbildning 500ft - FL070, måttlig till svår isbildning SFC - FL070, måttlig isbildning 1000ft - FL080
 

Sikt/Väder/Moln
13-15UTC: Område se32a: Sikt 1.5km - >8km i byar av snöblandat regn, dis, snöbyar, duggregn, underkylt duggregn, snöblandat regn, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se32h: Sikt 1.5km - >8km i dis, snöfall, underkylt duggregn, snöblandat regn. Molnbas <500ft - 2000ft.
 
13-17UTC: Område se32i: Sikt 1.5km - >8km i dis, snöfall, snöblandat regn, regn. Molnbas <500ft - 1500ft.
 Område se32b: Sikt 1.5km - >8km i dis, duggregn, snöfall, underkylt duggregn, snöblandat regn, regn. Molnbas <500ft - 2000ft.
 Område se32g: Sikt 1.5km - >8km i dis, snöfall, underkylt duggregn, snöblandat regn. Molnbas <500ft - 2000ft.
 
13-19UTC: Område se32d: Sikt 1.5km - >8km i dis, snöfall, underkylt duggregn, snöblandat regn. Molnbas <500ft - 2000ft.
 
13-21UTC: Område se32c: Sikt 1.5km - >8km i dis, duggregn, snöblandat regn, regn. Molnbas <500ft - 2000ft.
 Område se32j: Sikt >8km i dis, regn, lokalt 1.5km - 3km i snöblandat regn. Molnbas 500ft - 1000ft, lokalt <500ft.
 Område se32f,se32e: Sikt >8km i dis, lokalt 1.5km - 3km i snöblandat regn, underkylt duggregn. Molnbas 500ft - 1000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 
15-19UTC: Område se32h: Sikt 1.5km - >8km i dis, snöfall, snöblandat regn, regn. Molnbas <500ft - 1500ft.
 
15-21UTC: Område se32a: Sikt 1.5km - >8km i byar av snöblandat regn, dis, snöbyar, duggregn, underkylt duggregn, snöblandat regn, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
17-19UTC: Område se32g: Sikt 1.5km - >8km i dis, snöfall, underkylt duggregn, snöblandat regn, regn. Molnbas <500ft - 2000ft.
 
17-21UTC: Område se32b: Sikt 1.5km - >8km i dis, duggregn, underkylt duggregn, snöblandat regn, regn. Molnbas <500ft - 2000ft.
 Område se32i: Sikt >8km i dis, regn, lokalt 1.5km - 3km i snöblandat regn. Molnbas 500ft - 1000ft, lokalt <500ft.
 
19-21UTC: Område se32d,se32g: Sikt 1.5km - >8km i dis, underkylt duggregn, snöblandat regn, regn. Molnbas <500ft - 2000ft.
 Område se32h: Sikt >8km i dis, regn, lokalt 1.5km - 3km i snöblandat regn. Molnbas 500ft - 1000ft, lokalt <500ft.
 

Molnöversida
13-15UTC: Område se32a,se32e: Molnöversida FL070.
 
13-17UTC: Område se32f: Molnöversida FL070.
 
13-21UTC: Område se32d,se32c,se32b,se32h,se32g,se32j,se32i: Molnöversida > FL125.
 
15-21UTC: Område se32a,se32e: Molnöversida > FL125.
 
17-21UTC: Område se32f: Molnöversida > FL125.
 

CB/TCU Moln
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
13-15UTC: Område se32e: Noll grader SFC - 1000ft.
 
13-17UTC: Område se32h,se32g: Noll grader SFC - 1000ft.
 
13-21UTC: Område se32d: Noll grader SFC.
 Område se32c,se32b,se32a,se32f,se32j,se32i: Noll grader SFC - 1000ft.
 
15-21UTC: Område se32e: Noll grader SFC.
 
17-21UTC: Område se32h,se32g: Noll grader SFC.
 

Vind vid marken
13-15UTC: Område se32f: NO-O/2-7 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se32e: NO-O/4-12 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se32j: O/4-13 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se32b: O-SO/3-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32i: O/3-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32a: O-SO/2-18 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se32h: NO-O/3-10 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se32g: NO-O/3-8 knop.
 Område se32d: NO-O/4-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32c: O/3-17 knop, byar upp till 22 knop.
 
15-17UTC: Område se32c: O/4-20 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se32f: O/2-6 knop.
 Område se32d: NO-O/4-13 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32b,se32a: O-SO/3-18 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se32e: NO-O/3-10 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se32g: NO-O/2-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se32j: O/4-14 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se32h: O/3-11 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32i: O/4-15 knop, byar upp till 20 knop.
 
17-19UTC: Område se32j: O/4-16 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se32b: O-SO/4-18 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se32i: O/4-17 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32e: NO-O/3-9 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se32a: O-SO/3-19 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se32h: O/3-13 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32g: O/3-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se32d: NO-O/4-12 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se32c: O/4-21 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se32f: O/2-7 knop, byar upp till 13 knop.
 
19-21UTC: Område se32a: O-SO/3-19 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se32d: NO-O/4-13 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32h: O/4-14 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se32i: NO-O/5-19 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se32e: NO-O/3-11 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se32c: O-SO/4-21 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se32b: O/3-20 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se32f: O/3-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se32j: O/5-17 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se32g: O/3-10 knop, byar upp till 17 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området

2000ft:
13-15UTC: 110/18kt -3.
15-17UTC: 110/20kt -3.
17-19UTC: 110/22kt -3.
19-21UTC: 110/24kt -3.

FL050:
13-15UTC: 130/15kt -6.
15-17UTC: 130/17kt -6.
17-19UTC: 130/18kt -6.
19-21UTC: 130/19kt -6.

FL100:
13-15UTC: 170/10kt -12.
15-17UTC: 160/12kt -12.
17-19UTC: 150/14kt -12.
19-21UTC: 150/17kt -13.

Lägsta QNH
13-15UTC: I hela området: 1006 hPa
15-17UTC: I hela området: 1005 hPa
17-21UTC: I hela området: 1004 hPa

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 3

PROGNOS FÖR OMRÅDE se33 UTFÄRDAD 101235
GÄLLANDE DEN 10 DECEMBER 2023 MELLAN 13 OCH 21 UTC


Måttlig eller svår turbulens
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
13-15UTC: Område se33a,se33b: måttlig isbildning 500ft - FL070
 Område se33d,se33c,se33f: måttlig isbildning 500ft - FL070, måttlig isbildning 1000ft - FL080
 
13-21UTC: Område se33e: måttlig isbildning 500ft - FL070, måttlig isbildning 1000ft - FL080
 
15-19UTC: Område se33a: måttlig isbildning 1000ft - FL080
 
15-21UTC: Område se33b: måttlig isbildning 500ft - FL070, måttlig isbildning 1000ft - FL080
 Område se33d,se33c,se33f: måttlig isbildning 1000ft - FL080
 
19-21UTC: Område se33a: måttlig isbildning 500ft - FL070, måttlig isbildning 1000ft - FL080
 

Sikt/Väder/Moln
13-21UTC: Område se33d,se33c,se33f: Sikt >8km i regn, lokalt 1.5km - 3km i duggregn. Molnbas 1000ft - 1500ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 Område se33a,se33e,se33b: Sikt 1.5km - >8km i byar av snöblandat regn, snöbyar, duggregn, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 

Molnöversida
13-15UTC: Område se33b: Molnöversida FL070.
 
13-21UTC: Område se33a,se33e,se33d,se33c,se33f: Molnöversida > FL125.
 
15-21UTC: Område se33b: Molnöversida > FL125.
 

CB/TCU Moln
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
13-21UTC: Område se33a,se33e,se33b: Noll grader SFC - 1000ft.
 Område se33d,se33c,se33f: Noll grader SFC - 2000ft.
 

Vind vid marken
13-15UTC: Område se33b: O-SO/8-17 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se33f: O/3-19 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se33e: O-SO/13-17 knop.
 Område se33c: O/11-22 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se33d: O-SO/8-20 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se33a: O-SO/6-16 knop, byar upp till 21 knop.
 
15-17UTC: Område se33b: O-SO/8-18 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se33a: O-SO/6-18 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se33d: O-SO/9-21 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se33f: O-SO/5-19 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se33c: O-SO/12-23 knop, byar upp till 29 knop.
 
15-21UTC: Område se33e: O-SO/15-19 knop.
 
17-19UTC: Område se33a: O-SO/7-19 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se33d: SO/8-22 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se33b: O-SO/9-19 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se33c: O-SO/14-23 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se33f: O-SO/5-22 knop, byar upp till 29 knop.
 
19-21UTC: Område se33f: O-SO/5-21 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se33c: O-SO/13-22 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se33b: O-SO/8-19 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se33a: O-SO/6-20 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se33d: SO/9-21 knop, byar upp till 28 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området

2000ft:
13-15UTC: 120/16kt -3.
15-17UTC: 120/19kt -3.
17-19UTC: 130/20kt -2.
19-21UTC: 130/21kt -2.

FL050:
13-15UTC: 140/13kt -5.
15-17UTC: 140/15kt -5.
17-21UTC: 150/17kt -5.

FL100:
13-15UTC: 180/11kt -11.
15-17UTC: 170/13kt -11.
17-19UTC: 160/16kt -12.
19-21UTC: 160/18kt -12.

Lägsta QNH
13-15UTC: I hela området: 1009 hPa
15-19UTC: I hela området: 1008 hPa
19-21UTC: I hela området: 1007 hPa

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 4

PROGNOS FÖR OMRÅDE se34 UTFÄRDAD 101235
GÄLLANDE DEN 10 DECEMBER 2023 MELLAN 13 OCH 21 UTC


Måttlig eller svår turbulens
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
13-21UTC: Område se34b,se34a,se34d,se34c: måttlig isbildning 500ft - FL070, måttlig till svår isbildning SFC - FL070
 Område se34f,se34e: måttlig till svår isbildning SFC - FL070
 

Sikt/Väder/Moln
13-21UTC: Område se34b: Sikt 1.5km - >8km i byar av snöblandat regn, dis, snöbyar, underkylt duggregn, snöblandat regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se34d: Sikt 1.5km - >8km i dis, snöfall, underkylt duggregn, snöblandat regn. Molnbas <500ft - 2000ft.
 Område se34f,se34e: Sikt >8km i dis, lokalt 1.5km - 3km i snöblandat regn, underkylt duggregn. Molnbas 500ft - 1000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 Område se34a,se34c: Sikt 1.5km - >8km i byar av snöblandat regn, dis, snöbyar, snöfall, underkylt duggregn, snöblandat regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 

Molnöversida
13-15UTC: Område se34e: Molnöversida FL070.
 
13-21UTC: Område se34b,se34a,se34f,se34c: Molnöversida FL070.
 Område se34d: Molnöversida > FL125.
 
15-21UTC: Område se34e: Molnöversida > FL125.
 

CB/TCU Moln
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
13-21UTC: Område se34a,se34e,se34d,se34c: Noll grader SFC.
 Område se34b,se34f: Noll grader SFC - 1000ft.
 

Vind vid marken
13-15UTC: Område se34a: O-SO/0-16 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se34b: O/1-17 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se34c: O/0-7 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se34d: NO-O/3-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se34f,se34e: NO-O/2-8 knop, byar upp till 14 knop.
 
15-17UTC: Område se34c: O/0-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se34b: O-SO/2-17 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se34a: O/2-17 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se34d: NO-O/3-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se34e: NO-O/3-8 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se34f: NO-O/1-8 knop, byar upp till 14 knop.
 
17-19UTC: Område se34e: NO-O/1-7 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se34a: O/3-16 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se34b: O-SO/2-19 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se34f: O/1-7 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se34d: NO-O/3-7 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se34c: NO-O/0-8 knop, byar upp till 15 knop.
 
19-21UTC: Område se34e: NO-O/2-7 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se34c: NO-O/0-6 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se34d: NO-O/2-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se34b: O-SO/3-20 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se34f: O/2-10 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se34a: O-SO/2-17 knop, byar upp till 22 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området

2000ft:
13-15UTC: 110/14kt -4.
15-17UTC: 110/16kt -4.
17-19UTC: 120/18kt -4.
19-21UTC: 130/19kt -4.

FL050:
13-15UTC: 140/12kt -9.
15-17UTC: 140/13kt -9.
17-19UTC: 140/14kt -9.
19-21UTC: 130/15kt -8.

FL100:
13-15UTC: 190/5kt -13.
15-17UTC: 180/6kt -12.
17-19UTC: 160/7kt -12.
19-21UTC: 150/10kt -13.

Lägsta QNH
13-17UTC: I hela området: 1010 hPa
17-19UTC: I hela området: 1008 hPa
19-21UTC: I hela området: 1007 hPa

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

ÖVERSIKTLIG PROGNOS FÖR OMRÅDE se3 UTFÄRDAD 101336
GÄLLANDE DEN 11 DECEMBER 2023 MELLAN 05 OCH 17 UTC


Väderöversikt
Flera fronter berör södra Sverige.
se32

Sikt/Väder/Moln
05-09UTC: Område se32j: Sikt >8km i snöblandat regn, snöfall, lokalt 1.5km - 3km i duggregn. Molnbas 1000ft - 1500ft, lokalt <500ft.
 Område se32c: Sikt 1.5km - >8km i byar av snöblandat regn, regnskurar, duggregn, snöfall, snöblandat regn, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
05-13UTC: Område se32g: Sikt 1.5km - >8km i duggregn, snöfall, snöblandat regn, regn. Molnbas <500ft - 2000ft.
 Område se32a: Sikt 1.5km - >8km i byar av snöblandat regn, regnskurar, duggregn, snöfall, snöblandat regn, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
05-17UTC: Område se32d,se32f,se32e: Sikt >8km i snöblandat regn, snöfall, lokalt 1.5km - 3km i duggregn. Molnbas 1000ft - 1500ft, lokalt <500ft.
 Område se32h,se32i: Sikt 1.5km - >8km i duggregn, snöfall, snöblandat regn, regn. Molnbas <500ft - 2000ft.
 Område se32b: Sikt 1.5km - >8km i byar av snöblandat regn, regnskurar, duggregn, snöfall, snöblandat regn, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
09-13UTC: Område se32c: Sikt 3km - >8km i byar av snöblandat regn, regnskurar, duggregn, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
09-17UTC: Område se32j: Sikt 1.5km - >8km i duggregn, snöfall, snöblandat regn, regn. Molnbas <500ft - 2000ft.
 
13-17UTC: Område se32a: Sikt 1.5km - >8km i byar av snöblandat regn, regnskurar, duggregn, snöbyar, snöfall, snöblandat regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se32c,se32g: Sikt 1.5km - >8km i byar av snöblandat regn, regnskurar, duggregn, snöfall, snöblandat regn, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 

CB/TCU Moln
05-17UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
05-09UTC: Område se32d: NO-O/6-16 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se32a: O/4-21 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se32g: NO-O/4-11 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se32f: NO-O/4-12 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32e: NO-O/6-15 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se32c: O/6-19 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se32h: NO-O/3-13 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32b: O/4-18 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se32j: O/4-16 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se32i: NO-O/4-17 knop, byar upp till 24 knop.
 
09-13UTC: Område se32b: O/4-18 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32h: NO-O/3-12 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32j: NO-O/4-16 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se32i: NO-O/5-15 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se32e: NO-O/6-15 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se32d: NO/5-15 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se32c: O/5-19 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se32g: NO-O/4-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32a: O/5-20 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se32f: NO-O/6-12 knop, byar upp till 21 knop.
 
13-17UTC: Område se32d: NO/6-15 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se32j: NO-O/5-16 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se32b: NO-O/4-20 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se32a: NO-O/6-20 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se32g: NO/6-12 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32e: NO/6-14 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32h: NO/5-12 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32c: NO-O/4-17 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32f: NO/5-10 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se32i: NO/5-15 knop, byar upp till 22 knop.
 

se31

Sikt/Väder/Moln
05-17UTC: I hela området: Sikt >8km i snöblandat regn, snöfall, lokalt 1.5km - 3km i duggregn. Molnbas 1000ft - 1500ft, lokalt <500ft.

CB/TCU Moln
05-17UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
05-09UTC: Område se31e: NO-O/5-12 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se31a: NO-O/2-11 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se31d: NO-O/6-12 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se31b: NO-O/3-11 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se31c: NO-O/1-11 knop, byar upp till 25 knop.
 
09-13UTC: Område se31c: NO/2-10 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se31a: NO/3-12 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se31d: NO-O/6-11 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se31e: NO-O/5-11 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se31b: NO/3-11 knop, byar upp till 25 knop.
 
13-17UTC: Område se31b: NO/3-10 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se31a: NO/3-11 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se31d: NO/6-10 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se31e: NO/5-11 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se31c: NO/1-9 knop, byar upp till 23 knop.
 

se34

Sikt/Väder/Moln
05-13UTC: Område se34b: Sikt 1.5km - >8km i byar av snöblandat regn, regnskurar, duggregn, snöbyar, snöfall, snöblandat regn, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
05-17UTC: Område se34a: Sikt 1.5km - >8km i byar av snöblandat regn, duggregn, snöbyar, snöfall, snöblandat regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se34f,se34e,se34d,se34c: Sikt >8km i snöblandat regn, snöfall, lokalt 1.5km - 3km i duggregn. Molnbas 1000ft - 1500ft, lokalt <500ft.
 
13-17UTC: Område se34b: Sikt 1.5km - >8km i byar av snöblandat regn, duggregn, snöbyar, snöfall, snöblandat regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 

CB/TCU Moln
05-17UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
05-09UTC: Område se34e: NO-O/5-13 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se34f: NO-O/4-12 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se34c: NO-O/3-11 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se34a: O/5-19 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se34d: NO-O/5-12 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se34b: O/6-21 knop, byar upp till 30 knop.
 
09-13UTC: Område se34b: O/6-21 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se34c: NO-O/3-11 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se34a: O/5-18 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se34d: NO/5-11 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se34e: NO/5-11 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se34f: NO-O/4-10 knop, byar upp till 20 knop.
 
13-17UTC: Område se34f: NO/5-12 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se34d: NO/5-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se34a: NO-O/6-16 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se34e: NO/6-11 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se34c: NO/4-11 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se34b: NO-O/5-20 knop, byar upp till 27 knop.
 

se33

Sikt/Väder/Moln
05-13UTC: Område se33a,se33e,se33c,se33b,se33f: Sikt 3km - 5km i regnskurar, lokalt >8km i byar av snöblandat regn. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 
05-17UTC: Område se33d: Sikt 3km - >8km i byar av snöblandat regn, regnskurar, duggregn, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
13-17UTC: Område se33c,se33f: Sikt 3km - >8km i byar av snöblandat regn, regnskurar, duggregn, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se33e,se33b: Sikt 1.5km - >8km i byar av snöblandat regn, regnskurar, snöbyar. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se33a: Sikt 3km - 5km i byar av snöblandat regn, lokalt >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 

CB/TCU Moln
05-17UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
05-09UTC: Område se33f: O-SO/5-19 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se33e: O-SO/18-22 knop.
 Område se33c: O/13-20 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se33d: O-SO/9-20 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se33a: O-SO/8-21 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se33b: O-SO/10-21 knop, byar upp till 28 knop.
 
09-13UTC: Område se33b: O/10-20 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se33a: O/8-20 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se33e: O/15-20 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se33d: O-SO/8-20 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se33c: O/13-21 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se33f: O/5-20 knop, byar upp till 25 knop.
 
13-17UTC: Område se33a: NO-O/8-21 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se33b: O/10-21 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se33d: O/7-20 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se33c: NO-O/12-20 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se33e: O/13-20 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se33f: NO-O/4-17 knop, byar upp till 24 knop.