AROWeb – AIS MET och Färdplanering

LHP Område B

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE B UTFÄRDAD 241141
GÄLLANDE DEN 24 JUNI 2017 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Väderöversikt

 Flera fronter berör sydöstra Sverige och rör sig mot öster Över sydvästra Sverige råder en frisk till hård västlig luftström

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
Väntas inte förekomma under perioden.

Måttlig eller svår isbildning
12-18UTC: Område Sydöstra delen


Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden

Norra delen

PROGNOS FÖR OMRÅDE B DEN NORRA DELEN UTFÄRDAD 241141
GÄLLANDE DEN 24 JUNI 2017 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-14UTC: Område F2d: Sikt >8km, lokalt >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område F1b: Sikt 5km - >8km i regnskurar, regn, åska. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område F1a: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regnskurar, åska. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område F2a,F2b,F2c: Sikt 5km - >8km i regnskurar, åska. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
14-16UTC: Område F1a: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regnskurar, åska. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 Område F1b,F2a,F2b,F2c: Sikt 5km - >8km i regnskurar, åska. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område F2d: Sikt >8km, lokalt >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 
16-18UTC: I hela området: Sikt 5km - >8km i regnskurar, åska. Molnbas >2000ft.
18-20UTC: I hela området: Sikt >8km i regnskurar, åska. Molnbas >2000ft.

Molnöversida
12-20UTC: I hela området: Molnöversida > FL125.

CB/TCU Moln
12-14UTC: Område F2d: ISOL CB
 Område F1b,F2a,F2b,F2c: OCNL CB, ISOL CB
 
12-16UTC: Område F1a: OCNL CB
 
14-16UTC: Område F1b,F2c,F2d: ISOL CB, OCNL CB
 Område F2a: OCNL CB
 
14-18UTC: Område F2b: ISOL CB, OCNL CB
 
16-18UTC: Område F1a,F2a: ISOL CB, OCNL CB
 Område F1b,F2c,F2d: OCNL CB
 
18-20UTC: I hela området: ISOL CB

Nollgradersisoterm
12-20UTC: Noll grader FL060 - FL085.

Vind vid marken
12-14UTC: Område F2d: SV/3-12 knop, byar upp till 22 knop.
 Område F2c: SV/2-12 knop, byar upp till 26 knop.
 Område F1b: S-SV/4-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område F1a: S-SV/4-12 knop, byar upp till 16 knop.
 Område F2a: SV/0-9 knop, byar upp till 21 knop.
 Område F2b: SV/3-13 knop, byar upp till 26 knop.
 
14-16UTC: Område F2a: SV/1-16 knop, byar upp till 33 knop.
 Område F1a: S-SV/2-11 knop, byar upp till 17 knop.
 Område F1b: S-SV/2-18 knop, byar upp till 22 knop.
 Område F2d: SV/2-14 knop, byar upp till 27 knop.
 Område F2b: SV-V/2-14 knop, byar upp till 29 knop.
 Område F2c: SV/1-12 knop, byar upp till 26 knop.
 
16-18UTC: Område F1a: SV/4-20 knop, byar upp till 31 knop.
 Område F2a: V/0-15 knop, byar upp till 34 knop.
 Område F2b: SV-V/3-13 knop, byar upp till 32 knop.
 Område F2c: SV-V/4-15 knop, byar upp till 31 knop.
 Område F2d: SV/6-13 knop, byar upp till 23 knop.
 
16-20UTC: Område F1b: SV/3-15 knop, byar upp till 23 knop.
 
18-20UTC: Område F2d: SV/3-10 knop, byar upp till 24 knop.
 Område F2a: W-NV/2-11 knop, byar upp till 21 knop.
 Område F2b: V/1-9 knop, byar upp till 36 knop.
 Område F1a: V/3-19 knop, byar upp till 24 knop.
 Område F2c: SV-V/2-10 knop, byar upp till 31 knop.
 

Vind och temperatur
2000ft:
12-14UTC: 240/27kt +7.
14-16UTC: 240/33kt +8.
16-18UTC: 260/35kt +6.
18-20UTC: 280/34kt +4.

FL50:
12-14UTC: 240/25kt +2.
14-16UTC: 250/28kt +1.
16-18UTC: 270/37kt +1.
18-20UTC: 280/34kt +1.

FL100: 
12-14UTC: 230/25kt -7.
14-16UTC: 240/26kt -7.
16-18UTC: 250/32kt -8.
18-20UTC: 270/29kt -9.

Lägsta QNH
992 hPa, lägst i norr.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Nordvästra delen

PROGNOS FÖR OMRÅDE B DEN NORDVÄSTRA DELEN UTFÄRDAD 241141
GÄLLANDE DEN 24 JUNI 2017 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-14UTC: Område E1a,E1b: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regnskurar, åska. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område E2a,E3a: Sikt 5km - >8km i regnskurar, åska. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
12-20UTC: Område E2b: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
14-16UTC: Område E1a,E1b: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regnskurar, åska. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 Område E2a,E3a: Sikt 5km - >8km i regnskurar, åska. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
16-18UTC: Område E1a: Sikt >8km, lokalt >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft.
 Område E1b,E3a: Sikt 5km - >8km i regnskurar, åska. Molnbas >2000ft.
 
16-20UTC: Område E2a: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft.
 
18-20UTC: Område E1b,E3a: Sikt >8km i regnskurar, åska. Molnbas >2000ft.
 Område E1a: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft.
 

Molnöversida
12-14UTC: Område E2a: Molnöversida FL080.
 
12-16UTC: Område E2b: Molnöversida FL080.
 
12-20UTC: Område E1a,E1b,E3a: Molnöversida > FL125.
 
14-18UTC: Område E2a: Molnöversida > FL125.
 
16-20UTC: Område E2b: Ingen prognos
 
18-20UTC: Område E2a: Ingen prognos
 

CB/TCU Moln
12-14UTC: Område E3a: OCNL CB, ISOL CB
 
12-16UTC: Område E1a,E1b,E2a: OCNL CB
 
12-20UTC: Område E2b: Väntas inte förekomma under perioden
 
14-16UTC: Område E3a: OCNL CB
 
16-18UTC: Område E1b,E3a: ISOL CB, OCNL CB
 
16-20UTC: Område E1a,E2a: ISOL CB
 
18-20UTC: Område E1b,E3a: ISOL CB
 

Nollgradersisoterm
12-14UTC: Noll grader FL060 - FL085.
14-20UTC: Noll grader FL060 - FL070.

Vind vid marken
12-14UTC: Område E1b: SV-V/1-10 knop, byar upp till 27 knop.
 Område E2a: SV-V/0-16 knop, byar upp till 31 knop.
 Område E1a: SV/1-11 knop, byar upp till 19 knop.
 Område E3a: SV/3-16 knop, byar upp till 28 knop.
 Område E2b: SV-V/7-12 knop, byar upp till 25 knop.
 
14-16UTC: Område E1b: V/0-16 knop, byar upp till 35 knop.
 Område E2b: V/7-12 knop, byar upp till 26 knop.
 Område E3a: SV-V/3-15 knop, byar upp till 32 knop.
 Område E1a: W-NV/2-19 knop, byar upp till 34 knop.
 Område E2a: V/2-15 knop, byar upp till 28 knop.
 
16-18UTC: Område E1b: NV/0-17 knop, byar upp till 35 knop.
 Område E2a: V/0-15 knop, byar upp till 31 knop.
 Område E1a: NV-N/3-12 knop, byar upp till 30 knop.
 Område E3a: V/1-15 knop, byar upp till 35 knop.
 Område E2b: SV-V/6-12 knop, byar upp till 24 knop.
 
18-20UTC: Område E1a: NV/1-6 knop, byar upp till 16 knop.
 Område E2a: SV/0-13 knop, byar upp till 24 knop.
 Område E1b: W-NV/0-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område E2b: SV-V/5-9 knop, byar upp till 22 knop.
 Område E3a: V/0-12 knop, byar upp till 22 knop.
 

Vind och temperatur
2000ft:
12-14UTC: 250/27kt +7.
14-16UTC: 270/31kt +6.
16-18UTC: 290/33kt +5.
18-20UTC: 280/30kt +4.

FL50:
12-14UTC: 260/25kt +1.
14-16UTC: 270/30kt +0.
16-18UTC: 290/37kt +0.
18-20UTC: 290/31kt +0.

FL100: 
12-14UTC: 250/29kt -8.
14-16UTC: 260/29kt -9.
16-18UTC: 270/31kt -10.
18-20UTC: 280/26kt -9.

Lägsta QNH
992 hPa, lägst i norr.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Sydöstra delen

PROGNOS FÖR OMRÅDE B DEN SYDÖSTRA DELEN UTFÄRDAD 241141
GÄLLANDE DEN 24 JUNI 2017 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-18UTC: Område H1d: måttlig isbildning FL090 - > FL125
 
12-20UTC: Område H1a,H1b,H1c,H1e,H2a: Väntas inte förekomma under perioden
 
18-20UTC: Område H1d: Väntas inte förekomma under perioden
 

Sikt/Väder/Moln
12-14UTC: Område H1b,H1e: Sikt >8km i regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
12-20UTC: Område H1a,H1c,H1d,H2a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
14-20UTC: Område H1b,H1e: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 

Molnöversida
12-16UTC: Område H1a,H1c,H2a: Molnöversida > FL125.
 
12-20UTC: Område H1b,H1d,H1e: Molnöversida > FL125.
 
16-18UTC: Område H1a: Molnöversida FL080.
 
16-20UTC: Område H1c,H2a: Ingen prognos
 
18-20UTC: Område H1a: Ingen prognos
 

CB/TCU Moln
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
12-16UTC: Noll grader FL070 - FL095.
16-20UTC: Noll grader FL070 - FL100.

Vind vid marken
12-14UTC: Område H1e: S-SV/10-19 knop, byar upp till 24 knop.
 Område H2a: SV/8-20 knop, byar upp till 30 knop.
 Område H1b: S-SV/8-16 knop, byar upp till 25 knop.
 Område H1c: SV/11-19 knop, byar upp till 24 knop.
 Område H1d: SV/7-21 knop, byar upp till 29 knop.
 Område H1a: SV/9-20 knop, byar upp till 25 knop.
 
14-16UTC: Område H1b: SV/8-19 knop, byar upp till 28 knop.
 Område H1c: SV/6-22 knop, byar upp till 28 knop.
 Område H1e: S-SV/10-20 knop, byar upp till 25 knop.
 Område H2a: SV-V/7-21 knop, byar upp till 32 knop.
 Område H1a: SV/10-19 knop, byar upp till 28 knop.
 Område H1d: SV/9-23 knop, byar upp till 32 knop.
 
16-18UTC: Område H1a: SV-V/9-19 knop, byar upp till 27 knop.
 Område H1c: SV-V/9-21 knop, byar upp till 26 knop.
 Område H1b: SV/10-18 knop, byar upp till 26 knop.
 Område H1d: SV-V/9-23 knop, byar upp till 31 knop.
 Område H2a: SV-V/5-20 knop, byar upp till 32 knop.
 Område H1e: SV/9-21 knop, byar upp till 27 knop.
 
18-20UTC: Område H1c: SV-V/10-19 knop, byar upp till 24 knop.
 Område H1a: SV-V/6-18 knop, byar upp till 24 knop.
 Område H1e: SV-V/8-21 knop, byar upp till 26 knop.
 Område H1d: SV-V/6-23 knop, byar upp till 29 knop.
 Område H2a: SV-V/4-18 knop, byar upp till 25 knop.
 Område H1b: SV-V/6-19 knop, byar upp till 24 knop.
 

Vind och temperatur
2000ft:
12-14UTC: 250/30kt +10.
14-16UTC: 250/35kt +11.
16-18UTC: 260/32kt +11.
18-20UTC: 260/33kt +11.

FL50:
12-14UTC: 250/37kt +4.
14-16UTC: 250/34kt +3.
16-18UTC: 260/39kt +3.
18-20UTC: 270/38kt +3.

FL100: 
12-14UTC: 250/37kt -3.
14-16UTC: 250/55kt -3.
16-18UTC: 260/46kt -3.
18-20UTC: 260/42kt -4.

Lägsta QNH
995 hPa, lägst i norr.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Södra delen

PROGNOS FÖR OMRÅDE B DEN SÖDRA DELEN UTFÄRDAD 241141
GÄLLANDE DEN 24 JUNI 2017 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-14UTC: Område G2a,G2b,G2c,G3a: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område G1a: Sikt >8km i regnskurar, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
12-20UTC: Område G1b,G1c,G3b,G3c,G3d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
14-16UTC: Område G2a,G2b: Sikt 5km - >8km i regnskurar, åska. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område G1a,G2c: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
14-20UTC: Område G3a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
16-18UTC: Område G2a,G2b: Sikt 5km - >8km i regnskurar, åska. Molnbas >2000ft.
 
16-20UTC: Område G1a,G2c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
18-20UTC: Område G2a,G2b: Sikt >8km i regnskurar, åska. Molnbas >2000ft.
 

Molnöversida
12-14UTC: Område G3b,G3c: Molnöversida FL080.
 Område G1b,G1c: Molnöversida > FL125.
 
12-16UTC: Område G3d: Molnöversida FL080.
 Område G3a: Molnöversida > FL125.
 
12-20UTC: Område G1a,G2a,G2b,G2c: Molnöversida > FL125.
 
14-16UTC: Område G1b,G1c: Molnöversida FL080.
 
14-20UTC: Område G3b,G3c: Ingen prognos
 
16-18UTC: Område G3a: Molnöversida FL080.
 
16-20UTC: Område G1b,G1c,G3d: Ingen prognos
 
18-20UTC: Område G3a: Ingen prognos
 

CB/TCU Moln
12-14UTC: Område G2a,G2b,G3a: ISOL CB
 
12-16UTC: Område G1a,G2c: ISOL CB
 
12-20UTC: Område G1b,G1c,G3b,G3c,G3d: Väntas inte förekomma under perioden
 
14-16UTC: Område G2b: ISOL CB, OCNL CB
 
14-18UTC: Område G2a: OCNL CB
 
14-20UTC: Område G3a: Väntas inte förekomma under perioden
 
16-18UTC: Område G2b: OCNL CB
 
16-20UTC: Område G1a,G2c: Väntas inte förekomma under perioden
 
18-20UTC: Område G2a,G2b: ISOL CB
 

Nollgradersisoterm
12-16UTC: Noll grader FL060 - FL095.
16-20UTC: Noll grader FL060 - FL100.

Vind vid marken
12-14UTC: Område G3c: SV-V/10-18 knop, byar upp till 30 knop.
 Område G2b: SV/7-17 knop, byar upp till 27 knop.
 Område G3a: SV-V/7-15 knop, byar upp till 28 knop.
 Område G1a: S-SV/3-17 knop, byar upp till 26 knop.
 Område G2a,G3d: SV-V/8-18 knop, byar upp till 30 knop.
 Område G2c: SV/4-11 knop, byar upp till 24 knop.
 Område G1b: SV-V/8-17 knop, byar upp till 29 knop.
 Område G1c: SV-V/9-16 knop, byar upp till 25 knop.
 Område G3b: SV-V/9-19 knop, byar upp till 29 knop.
 
14-16UTC: Område G3a: SV-V/8-16 knop, byar upp till 27 knop.
 Område G3c: SV-V/9-18 knop, byar upp till 30 knop.
 Område G3d: SV-V/8-15 knop, byar upp till 30 knop.
 Område G3b: SV-V/8-19 knop, byar upp till 29 knop.
 Område G1c: V/8-16 knop, byar upp till 25 knop.
 Område G1a: SV/5-17 knop, byar upp till 25 knop.
 Område G2b: SV-V/7-17 knop, byar upp till 27 knop.
 Område G2c: SV-V/5-11 knop, byar upp till 27 knop.
 Område G1b: SV-V/9-20 knop, byar upp till 30 knop.
 Område G2a: SV-V/9-19 knop, byar upp till 29 knop.
 
16-18UTC: Område G3b: V/6-17 knop, byar upp till 27 knop.
 Område G1a: SV-V/6-18 knop, byar upp till 24 knop.
 Område G1c: SV-V/7-16 knop, byar upp till 25 knop.
 Område G3a: SV-V/7-15 knop, byar upp till 28 knop.
 Område G2a: SV-V/1-17 knop, byar upp till 29 knop.
 Område G3c: V/6-16 knop, byar upp till 28 knop.
 Område G3d: SV-V/7-16 knop, byar upp till 30 knop.
 Område G1b: V/7-18 knop, byar upp till 31 knop.
 Område G2b: SV-V/1-15 knop, byar upp till 28 knop.
 Område G2c: SV-V/6-12 knop, byar upp till 24 knop.
 
18-20UTC: Område G2a: SV-V/2-17 knop, byar upp till 26 knop.
 Område G3b: SV-V/4-14 knop, byar upp till 25 knop.
 Område G1c: SV-V/5-15 knop, byar upp till 24 knop.
 Område G3a: SV-V/5-13 knop, byar upp till 23 knop.
 Område G1b: V/4-17 knop, byar upp till 26 knop.
 Område G2c: SV-V/5-11 knop, byar upp till 21 knop.
 Område G3d: SV-V/4-17 knop, byar upp till 28 knop.
 Område G3c: V/3-16 knop, byar upp till 25 knop.
 Område G1a: SV-V/4-16 knop, byar upp till 22 knop.
 Område G2b: SV-V/4-16 knop, byar upp till 27 knop.
 

Vind och temperatur
2000ft:
12-14UTC: 250/28kt +9.
14-16UTC: 250/29kt +9.
16-18UTC: 260/32kt +8.
18-20UTC: 270/33kt +8.

FL50:
12-14UTC: 250/30kt +1.
14-16UTC: 260/33kt +1.
16-18UTC: 270/35kt +1.
18-20UTC: 280/36kt +1.

FL100: 
12-14UTC: 250/39kt -5.
14-16UTC: 260/41kt -6.
16-18UTC: 270/39kt -6.
18-20UTC: 270/37kt -7.

Lägsta QNH
994 hPa, lägst i norr.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

ÖVERSIKTLIG PROGNOS FÖR OMRÅDE B UTFÄRDAD 241253
GÄLLANDE DEN 25 JUNI 2017 MELLAN 04 OCH 16 UTC


Väderöversikt
 Över södra Sverige råder en frisk till hård sydvästlig luftström
NORDVÄSTRA DELEN


Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område E1b: Sikt 5km - >8km i regnskurar. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område E2a,E2b,E3a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 Område E1a: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 
08-12UTC: Område E1a: Sikt 5km - >8km i regnskurar. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område E1b: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 Område E2b: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regnskurar, åska. Molnbas >2000ft.
 Område E3a: Sikt 5km - >8km i regnskurar, åska. Molnbas >2000ft.
 
08-16UTC: Område E2a: Sikt 5km - >8km i regnskurar, åska. Molnbas >2000ft.
 
12-16UTC: Område E1a,E1b,E2b: Sikt 5km - >8km i regnskurar, åska. Molnbas >2000ft.
 Område E3a: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regnskurar, åska. Molnbas >2000ft.
 

CB/TCU Moln
04-08UTC: Område E1b: ISOL CB
 Område E2a,E2b,E3a: Väntas inte förekomma under perioden
 
04-12UTC: Område E1a: ISOL CB
 
08-12UTC: Område E1b: Väntas inte förekomma under perioden
 
08-16UTC: Område E2a,E2b,E3a: OCNL CB
 
12-16UTC: Område E1a,E1b: OCNL CB
 

Vind vid marken
04-08UTC: Område E2a: SV-V/4-13 knop, byar upp till 22 knop.
 Område E3a: SV-V/6-16 knop, byar upp till 27 knop.
 Område E1b: SV-V/1-13 knop, byar upp till 25 knop.
 Område E1a: SV-V/0-15 knop, byar upp till 26 knop.
 Område E2b: SV-V/6-12 knop, byar upp till 24 knop.
 
08-12UTC: Område E1a: SV-V/4-13 knop, byar upp till 21 knop.
 Område E2a: SV-V/5-12 knop, byar upp till 24 knop.
 Område E1b: SV-V/6-13 knop, byar upp till 24 knop.
 Område E2b: SV-V/7-13 knop, byar upp till 25 knop.
 Område E3a: SV-V/7-16 knop, byar upp till 27 knop.
 
12-16UTC: Område E2a: SV/2-16 knop, byar upp till 41 knop.
 Område E1b: SV-V/3-19 knop, byar upp till 38 knop.
 Område E2b: SV-V/2-18 knop, byar upp till 40 knop.
 Område E3a: SV/0-22 knop, byar upp till 39 knop.
 Område E1a: SV-V/1-13 knop, byar upp till 27 knop.
 

NORRA DELEN


Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område F2b: Sikt 5km - >8km i regnskurar. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område F1a,F1b,F2c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
04-12UTC: Område F2a: Sikt 5km - >8km i regnskurar. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område F2d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
08-12UTC: Område F1a,F1b,F2c: Sikt 5km - >8km i regnskurar. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område F2b: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
12-16UTC: Område F1a,F1b,F2a,F2d: Sikt 5km - >8km i regnskurar, åska. Molnbas >2000ft.
 Område F2b,F2c: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regnskurar, åska. Molnbas >2000ft.
 

CB/TCU Moln
04-08UTC: Område F2b: ISOL CB
 Område F1a,F1b,F2c: Väntas inte förekomma under perioden
 
04-12UTC: Område F2a: ISOL CB
 Område F2d: Väntas inte förekomma under perioden
 
08-12UTC: Område F1a,F1b,F2c: ISOL CB
 Område F2b: Väntas inte förekomma under perioden
 
12-16UTC: I hela området: OCNL CB

Vind vid marken
04-08UTC: Område F2b: SV-V/7-12 knop, byar upp till 26 knop.
 Område F2a: SV/0-11 knop, byar upp till 23 knop.
 Område F1b: SV-V/3-15 knop, byar upp till 19 knop.
 Område F2c: SV/3-10 knop, byar upp till 22 knop.
 Område F2d: SV-V/5-12 knop, byar upp till 21 knop.
 Område F1a: SV/3-11 knop, byar upp till 15 knop.
 
08-12UTC: Område F1b: SV/5-16 knop, byar upp till 24 knop.
 Område F2d: SV-V/7-15 knop, byar upp till 25 knop.
 Område F2c: SV-V/5-12 knop, byar upp till 24 knop.
 Område F1a: SV-V/2-13 knop, byar upp till 20 knop.
 Område F2a: SV-V/2-13 knop, byar upp till 23 knop.
 Område F2b: SV-V/7-12 knop, byar upp till 25 knop.
 
12-16UTC: Område F2c: SV/4-14 knop, byar upp till 32 knop.
 Område F2d: SV/7-14 knop, byar upp till 25 knop.
 Område F2a: SV-V/0-16 knop, byar upp till 33 knop.
 Område F1b: SV/7-20 knop, byar upp till 25 knop.
 Område F1a: SV-V/0-14 knop, byar upp till 23 knop.
 Område F2b: SV/3-14 knop, byar upp till 32 knop.
 

SÖDRA DELEN


Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område G2a,G3a,G3b,G3c,G3d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
04-12UTC: Område G1a,G1b,G1c,G2b,G2c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
08-12UTC: Område G3a,G3b,G3c,G3d: Sikt 5km - >8km i regnskurar, åska. Molnbas >2000ft.
 
08-16UTC: Område G2a: Sikt 5km - >8km i regnskurar, åska. Molnbas >2000ft.
 
12-16UTC: Område G3a,G3c,G3d: Sikt >8km, lokalt >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft.
 Område G2b,G2c: Sikt 5km - >8km i regnskurar, åska. Molnbas >2000ft.
 Område G1a,G1b,G1c,G3b: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft.
 

CB/TCU Moln
04-08UTC: Område G2a,G3a,G3b,G3c,G3d: Väntas inte förekomma under perioden
 
04-12UTC: Område G1a,G1b,G1c,G2b,G2c: Väntas inte förekomma under perioden
 
08-12UTC: Område G2a,G3a,G3b,G3c,G3d: OCNL CB
 
12-16UTC: Område G1a,G1b,G1c,G3a,G3b,G3c,G3d: ISOL CB
 Område G2a,G2b,G2c: ISOL CB, OCNL CB
 

Vind vid marken
04-08UTC: Område G1a: SV-V/6-22 knop, byar upp till 29 knop.
 Område G3a: SV-V/7-14 knop, byar upp till 25 knop.
 Område G1b: SV-V/8-22 knop, byar upp till 28 knop.
 Område G3b: SV-V/7-17 knop, byar upp till 27 knop.
 Område G3d: SV-V/7-19 knop, byar upp till 26 knop.
 Område G1c: SV-V/8-18 knop, byar upp till 26 knop.
 Område G2a: SV-V/8-22 knop, byar upp till 29 knop.
 Område G2b: SV-V/7-17 knop, byar upp till 26 knop.
 Område G2c: SV-V/7-14 knop, byar upp till 24 knop.
 Område G3c: SV-V/8-20 knop, byar upp till 28 knop.
 
08-12UTC: Område G3c: SV-V/5-17 knop, byar upp till 28 knop.
 Område G2a: SV-V/8-18 knop, byar upp till 28 knop.
 Område G2b: SV-V/8-19 knop, byar upp till 29 knop.
 Område G3b: SV-V/4-16 knop, byar upp till 28 knop.
 Område G1a: SV/7-25 knop, byar upp till 37 knop.
 Område G3d: SV-V/4-20 knop, byar upp till 29 knop.
 Område G3a: SV-V/8-16 knop, byar upp till 29 knop.
 Område G1b: SV-V/7-22 knop, byar upp till 34 knop.
 Område G1c: SV-V/9-20 knop, byar upp till 29 knop.
 Område G2c: SV-V/8-14 knop, byar upp till 25 knop.
 
12-16UTC: Område G3a: SV-V/4-15 knop, byar upp till 35 knop.
 Område G3c: SV-V/6-18 knop, byar upp till 34 knop.
 Område G1c: SV-V/7-18 knop, byar upp till 33 knop.
 Område G1a: SV/7-27 knop, byar upp till 38 knop.
 Område G1b: SV-V/5-23 knop, byar upp till 33 knop.
 Område G2b: SV/5-24 knop, byar upp till 40 knop.
 Område G3d: SV-V/5-15 knop, byar upp till 35 knop.
 Område G2a: SV/7-18 knop, byar upp till 32 knop.
 Område G2c: SV-V/7-14 knop, byar upp till 24 knop.
 Område G3b: SV-V/1-19 knop, byar upp till 31 knop.
 

SYDÖSTRA DELEN


Sikt/Väder/Moln
04-12UTC: Område H1a,H1c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
04-16UTC: Område H1b,H1d,H1e,H2a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
12-16UTC: Område H1a,H1c: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft.
 

CB/TCU Moln
04-12UTC: Område H1a,H1c: Väntas inte förekomma under perioden
 
04-16UTC: Område H1b,H1d,H1e,H2a: Väntas inte förekomma under perioden
 
12-16UTC: Område H1a,H1c: ISOL CB
 

Vind vid marken
04-08UTC: Område H2a: SV-V/9-22 knop, byar upp till 32 knop.
 Område H1e: SV-V/13-21 knop, byar upp till 26 knop.
 Område H1a: SV-V/11-23 knop, byar upp till 30 knop.
 Område H1b: SV-V/11-22 knop, byar upp till 28 knop.
 Område H1c: SV-V/18-22 knop.
 
04-12UTC: Område H1d: SV-V/11-23 knop, byar upp till 31 knop.
 
08-12UTC: Område H1b: SV/13-24 knop, byar upp till 35 knop.
 Område H1a: SV/11-25 knop, byar upp till 36 knop.
 Område H1e: SV/13-23 knop, byar upp till 29 knop.
 Område H1c: SV/14-22 knop, byar upp till 27 knop.
 Område H2a: SV-V/9-22 knop, byar upp till 33 knop.
 
12-16UTC: Område H1b: SV/7-25 knop, byar upp till 35 knop.
 Område H1d: SV/13-28 knop, byar upp till 38 knop.
 Område H2a: SV/9-24 knop, byar upp till 38 knop.
 Område H1a: SV/4-26 knop, byar upp till 35 knop.
 Område H1e: SV/8-26 knop, byar upp till 33 knop.
 Område H1c: SV/9-27 knop, byar upp till 35 knop.