LHP Område B

Översikt

ÄNDRAD ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE B UTFÄRDAD 201153
GÄLLANDE DEN 20 OKTOBER 2019 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Väderöversikt

Ett frontsystem sträcker sig från Svealand ned mot Gotland och södra Östersjön och ligger nästan stilla

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
12-20UTC: I hela området


Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området


Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden

Norra delen

ÄNDRAD PROGNOS FÖR OMRÅDE B DEN NORRA DELEN UTFÄRDAD 201153
GÄLLANDE DEN 20 OKTOBER 2019 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-14UTC: Område F1b: måttlig isbildning FL060 - > FL125, måttlig isbildning FL070 - > FL125, måttlig isbildning 4000ft - > FL125
 
12-20UTC: Område F2c,F2b,F2d: måttlig isbildning FL060 - > FL125, måttlig isbildning 4000ft - > FL125
 Område F1a: måttlig isbildning 4000ft - > FL125
 Område F2a: måttlig isbildning 4000ft - > FL125, måttlig isbildning 2000ft - > FL125
 
14-16UTC: Område F1b: måttlig isbildning FL070 - > FL125, måttlig isbildning FL060 - > FL125, måttlig isbildning 4000ft - > FL125
 
16-20UTC: Område F1b: måttlig isbildning FL060 - > FL125, måttlig isbildning 4000ft - > FL125
 

Sikt/Väder/Moln
12-14UTC: Område F1b: Sikt 1.5km - >8km i regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
12-20UTC: Område F1a: Sikt >8km i regn, lokalt 1.5km - 3km. Molnbas <500ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område F2a: Sikt 1.5km - >8km i snöfall, regn. Molnbas <500ft - 2000ft.
 Område F2c,F2b,F2d: Sikt 1.5km - >8km i regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
14-16UTC: Område F1b: Sikt 1.5km - >8km i dis, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
16-20UTC: Område F1b: Sikt 1.5km - >8km i regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 

Molnöversida
12-20UTC: I hela området: Molnöversida > FL125.

CB/TCU Moln
12-14UTC: Område F1b,F2c,F2d: ISOL EMBD CB
 
12-20UTC: Område F1a,F2a,F2b: ISOL EMBD CB
 
14-20UTC: Område F1b,F2c,F2d: ISOL EMBD CB, ISOL CB
 

Nollgradersisoterm
12-20UTC: Noll grader 2000ft - FL080.

Vind vid marken
12-14UTC: Område F1b: SO/0-17 knop, byar upp till 23 knop.
 Område F2a: N-NO/3-13 knop, byar upp till 25 knop.
 Område F2c: N-NO/0-10 knop, byar upp till 16 knop.
 Område F2b: N-NO/2-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område F1a: NO/5-20 knop, byar upp till 30 knop.
 Område F2d: SV/0-6 knop, byar upp till 12 knop.
 
14-16UTC: Område F2b: N-NO/2-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område F2c: NV-N/2-11 knop, byar upp till 16 knop.
 Område F2d: V/2-9 knop, byar upp till 15 knop.
 Område F2a: N-NO/2-12 knop, byar upp till 24 knop.
 Område F1a: N-NO/5-19 knop, byar upp till 25 knop.
 Område F1b: V/1-16 knop, byar upp till 21 knop.
 
16-18UTC: Område F1a: N/6-20 knop, byar upp till 28 knop.
 Område F2d: V-NV/2-11 knop, byar upp till 17 knop.
 Område F1b: V-NV/3-17 knop, byar upp till 21 knop.
 Område F2c: NV-N/3-12 knop, byar upp till 18 knop.
 Område F2a: N-NO/2-12 knop, byar upp till 20 knop.
 Område F2b: N-NO/2-6 knop, byar upp till 13 knop.
 
18-20UTC: Område F2a: N/1-11 knop, byar upp till 18 knop.
 Område F1b: NV/5-18 knop, byar upp till 25 knop.
 Område F2b: N-NO/3-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område F1a: N/5-19 knop, byar upp till 26 knop.
 Område F2c: N/3-11 knop, byar upp till 18 knop.
 Område F2d: NV/4-9 knop, byar upp till 17 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
12-14UTC: 100/13kt +4.
14-16UTC: 360/12kt +4.
16-18UTC: 340/12kt +3.
18-20UTC: 350/11kt +2.

FL50:
12-14UTC: 210/14kt +1.
14-16UTC: 250/14kt +1.
16-18UTC: 270/15kt +0.
18-20UTC: 270/16kt +0.

FL100: 
12-14UTC: 230/23kt -8.
14-16UTC: 240/24kt -8.
16-18UTC: 260/21kt -8.
18-20UTC: 270/19kt -8.

Lägsta QNH
1009 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Nordvästra delen

ÄNDRAD PROGNOS FÖR OMRÅDE B DEN NORDVÄSTRA DELEN UTFÄRDAD 201153
GÄLLANDE DEN 20 OKTOBER 2019 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: Område E2b,E3a: måttlig isbildning FL060 - > FL125, måttlig isbildning 4000ft - > FL125
 Område E2a: måttlig isbildning 4000ft - > FL125
 Område E1a,E1b: måttlig isbildning 4000ft - > FL125, måttlig isbildning 2000ft - > FL125
 

Sikt/Väder/Moln
12-20UTC: Område E2a: Sikt >8km i regn, lokalt 1.5km - 3km. Molnbas <500ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område E1a,E1b: Sikt 1.5km - >8km i snöfall, regn. Molnbas <500ft - 2000ft.
 Område E2b,E3a: Sikt 1.5km - >8km i regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 

Molnöversida
12-20UTC: I hela området: Molnöversida > FL125.

CB/TCU Moln
12-20UTC: Område E2b,E3a: ISOL EMBD CB, ISOL CB
 Område E1a,E1b,E2a: ISOL EMBD CB
 

Nollgradersisoterm
12-20UTC: Noll grader 2000ft - FL065.

Vind vid marken
12-14UTC: Område E3a: NO-O/0-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område E1b: NO/2-11 knop, byar upp till 24 knop.
 Område E2b: S/0-5 knop, byar upp till 13 knop.
 Område E1a: NO/3-13 knop, byar upp till 20 knop.
 Område E2a: NO-O/0-9 knop, byar upp till 23 knop.
 
14-16UTC: Område E1a: N-NO/2-11 knop, byar upp till 18 knop.
 Område E1b: NO/2-11 knop, byar upp till 22 knop.
 Område E2b: S-SV/0-7 knop, byar upp till 14 knop.
 Område E2a: N-NO/0-9 knop, byar upp till 20 knop.
 Område E3a: NO-O/0-7 knop, byar upp till 14 knop.
 
16-18UTC: Område E2a: N-NO/1-11 knop, byar upp till 19 knop.
 Område E1b: N-NO/2-11 knop, byar upp till 21 knop.
 Område E1a: N-NO/1-10 knop, byar upp till 18 knop.
 Område E2b: V/0-7 knop, byar upp till 18 knop.
 Område E3a: NO-O/0-8 knop, byar upp till 16 knop.
 
18-20UTC: Område E1a: N-NO/1-9 knop, byar upp till 16 knop.
 Område E3a: N-NO/0-9 knop, byar upp till 16 knop.
 Område E1b: N-NO/2-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område E2b: NV-N/1-8 knop, byar upp till 14 knop.
 Område E2a: N/1-10 knop, byar upp till 18 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
12-14UTC: 130/15kt +3.
14-16UTC: 160/12kt +3.
16-18UTC: 210/9kt +2.
18-20UTC: 10/8kt +2.

FL50:
12-14UTC: 220/17kt +0.
14-16UTC: 230/15kt +0.
16-18UTC: 250/13kt +0.
18-20UTC: 260/11kt -1.

FL100: 
12-14UTC: 230/18kt -9.
14-16UTC: 250/18kt -10.
16-18UTC: 260/15kt -9.
18-20UTC: 270/14kt -9.

Lägsta QNH
1007 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Sydöstra delen

ÄNDRAD PROGNOS FÖR OMRÅDE B DEN SYDÖSTRA DELEN UTFÄRDAD 201153
GÄLLANDE DEN 20 OKTOBER 2019 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: måttlig isbildning FL070 - > FL125

Sikt/Väder/Moln
12-14UTC: Område H1b,H1a,H1e: Sikt 3km - >8km i dis, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
12-16UTC: Område H2a: Sikt 1.5km - >8km i dis, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
12-20UTC: Område H1d,H1c: Sikt 1.5km - >8km i dis, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
14-18UTC: Område H1e: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i dis, regn. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område H1a: Sikt 1.5km - >8km i dis, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
14-20UTC: Område H1b: Sikt 1.5km - >8km i dis, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
16-20UTC: Område H2a: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i dis, regn. Molnbas 1500ft - 2000ft, lokalt <500ft.
 
18-20UTC: Område H1e: Sikt 1.5km - >8km i dis, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område H1a: Sikt 1.5km - >8km i dis, regnskurar, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 

Molnöversida
12-20UTC: I hela området: Molnöversida > FL125.

CB/TCU Moln
12-14UTC: Område H1a: Väntas inte förekomma under perioden
 Område H1b,H1e: ISOL EMBD CB
 
12-20UTC: Område H1d,H1c,H2a: Väntas inte förekomma under perioden
 
14-20UTC: Område H1a: ISOL CB
 Område H1b,H1e: Väntas inte förekomma under perioden
 

Nollgradersisoterm
12-20UTC: Noll grader FL065 - FL080.

Vind vid marken
12-14UTC: Område H1d: S-SV/3-11 knop, byar upp till 15 knop.
 Område H1b: S-SV/5-13 knop, byar upp till 20 knop.
 Område H2a: S-SV/2-10 knop, byar upp till 14 knop.
 Område H1e: S-SV/9-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område H1a: SV/2-11 knop, byar upp till 16 knop.
 Område H1c: SV/6-10 knop.
 
14-16UTC: Område H1e: SV/7-13 knop.
 Område H1c: SV-V/6-8 knop.
 Område H1a: SV-V/4-10 knop.
 Område H1b: SV/4-11 knop.
 Område H2a: SV-V/2-9 knop.
 Område H1d: SV/2-9 knop.
 
16-18UTC: Område H1b: SV-V/3-11 knop, byar upp till 14 knop.
 Område H1e: SV/5-12 knop.
 Område H1d: SV/2-10 knop.
 Område H1a: SV-V/3-10 knop.
 Område H1c: SV-V/4-7 knop.
 Område H2a: SV-V/1-7 knop.
 
18-20UTC: Område H1b: V/3-14 knop, byar upp till 17 knop.
 Område H1d: SV-V/2-10 knop, byar upp till 13 knop.
 Område H1c: SV-V/3-7 knop.
 Område H1e: V/6-15 knop, byar upp till 19 knop.
 Område H2a: SV-V/0-7 knop.
 Område H1a: V/2-10 knop, byar upp till 13 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
12-14UTC: 230/17kt +10.
14-16UTC: 250/14kt +9.
16-18UTC: 270/12kt +8.
18-20UTC: 290/12kt +8.

FL50:
12-14UTC: 230/21kt +5.
14-16UTC: 240/19kt +4.
16-18UTC: 250/17kt +4.
18-20UTC: 250/16kt +3.

FL100: 
12-14UTC: 220/28kt -5.
14-16UTC: 230/30kt -5.
16-20UTC: 240/31kt -5.

Lägsta QNH
1010 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Södra delen

ÄNDRAD PROGNOS FÖR OMRÅDE B DEN SÖDRA DELEN UTFÄRDAD 201153
GÄLLANDE DEN 20 OKTOBER 2019 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-14UTC: Område G1a: måttlig isbildning FL060 - > FL125, måttlig isbildning FL070 - > FL125
 Område G3d: Väntas inte förekomma under perioden
 
12-16UTC: Område G1b: måttlig isbildning FL070 - > FL125
 Område G2c,G3a: måttlig isbildning FL060 - > FL125
 
12-20UTC: Område G2b,G2a: måttlig isbildning FL060 - > FL125, måttlig isbildning 4000ft - > FL125
 Område G1c: måttlig isbildning FL070 - > FL125
 Område G3c,G3b: Väntas inte förekomma under perioden
 
14-16UTC: Område G3d: måttlig isbildning FL070 - > FL125
 Område G1a: måttlig isbildning FL070 - > FL125, måttlig isbildning FL060 - > FL125
 
16-20UTC: Område G1a,G1b,G2c,G3a,G3d: Väntas inte förekomma under perioden
 

Sikt/Väder/Moln
12-14UTC: Område G1a,G1b: Sikt 3km - >8km i dis, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område G2c,G3a: Sikt >8km i regn, lokalt 3km - 5km. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.
 Område G3b: Sikt 3km - >8km i dis, regnskurar, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område G3c: Sikt 3km - >8km i dis, regnskurar, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område G2b,G2a: Sikt 1.5km - >8km i regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
12-16UTC: Område G1c: Sikt 3km - >8km i dis, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område G3d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
14-16UTC: Område G3b: Sikt 3km - >8km i regnskurar. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
14-18UTC: Område G2b,G2a: Sikt 1.5km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område G2c: Sikt 3km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område G1b,G3c: Sikt 3km - >8km i regnskurar. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
14-20UTC: Område G3a: Sikt 3km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område G1a: Sikt 3km - >8km i dis, regnskurar, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
16-18UTC: Område G3b: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område G3d: Sikt 3km - >8km i regnskurar. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område G1c: Sikt 1.5km - >8km i dis, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
18-20UTC: Område G3d: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma, regnskurar. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område G1c: Sikt 3km - >8km i dis, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område G1b: Sikt 3km - >8km i dis, regnskurar. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område G2c: Sikt >8km i regn, lokalt 3km - 5km. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.
 Område G3b: Sikt 3km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område G3c: Sikt 3km - >8km i dis, regnskurar, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område G2b,G2a: Sikt 1.5km - >8km i regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 

Molnöversida
12-14UTC: Område G3a,G3c,G3d: Molnöversida > FL125.
 
12-20UTC: Område G1a,G1c,G1b,G2b,G2a,G2c,G3b: Molnöversida > FL125.
 
14-16UTC: Område G3a,G3c,G3d: Molnöversida FL080.
 
16-20UTC: Område G3a,G3c,G3d: Molnöversida > FL125.
 

CB/TCU Moln
12-14UTC: Område G1b,G3a: Väntas inte förekomma under perioden
 Område G1a,G2b,G2c: ISOL EMBD CB
 
12-20UTC: Område G3c,G3b: ISOL CB
 Område G2a: ISOL EMBD CB, ISOL CB
 Område G1c,G3d: Väntas inte förekomma under perioden
 
14-20UTC: Område G1a,G1b,G2c,G3a: ISOL CB
 Område G2b: ISOL EMBD CB, ISOL CB
 

Nollgradersisoterm
12-20UTC: Noll grader FL050 - FL080.

Vind vid marken
12-14UTC: Område G1c: SV/2-8 knop.
 Område G3c: SV-V/3-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område G2b: V/1-10 knop, byar upp till 15 knop.
 Område G3b,G3d: SV-V/2-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område G2a: V-NV/0-7 knop, byar upp till 14 knop.
 Område G2c: SV-V/3-8 knop.
 Område G1b: SV/2-8 knop, byar upp till 13 knop.
 Område G3a: V/3-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område G1a: SV/2-12 knop, byar upp till 19 knop.
 
14-16UTC: Område G2c: V/1-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område G1b: SV-V/1-8 knop, byar upp till 12 knop.
 Område G2b: V-NV/0-12 knop, byar upp till 18 knop.
 Område G3d: SV-V/0-7 knop, byar upp till 13 knop.
 Område G2a: Lugnt.
 Område G3a: V/0-5 knop, byar upp till 11 knop.
 Område G3b: SV/1-9 knop, byar upp till 12 knop.
 Område G3c: SV/1-7 knop, byar upp till 13 knop.
 Område G1a: SV/1-11 knop, byar upp till 13 knop.
 
14-18UTC: Område G1c: SV-V/1-6 knop.
 
16-18UTC: Område G2b: NV/1-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område G1a: SV-V/1-13 knop, byar upp till 15 knop.
 Område G3b: SV/1-7 knop.
 Område G1b: SV-V/1-8 knop.
 Område G3d: SV/0-9 knop, byar upp till 11 knop.
 Område G2c: V/2-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område G3a: Lugnt.
 Område G3c: SV/1-8 knop.
 Område G2a: NO-O/0-4 knop.
 
18-20UTC: Område G3a: SV-V/0-5 knop.
 Område G1a: V/0-14 knop, byar upp till 17 knop.
 Område G3d: SV/0-8 knop.
 Område G2a: NO/0-9 knop, byar upp till 11 knop.
 Område G1b: V/1-7 knop.
 Område G2b: N/0-9 knop, byar upp till 14 knop.
 Område G2c: NV/2-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område G1c,G3c,G3b: SV-V/1-7 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
12-14UTC: 260/14kt +6.
14-18UTC: 270/14kt +6.
18-20UTC: 280/14kt +6.

FL50:
12-14UTC: 240/20kt +2.
14-16UTC: 260/17kt +2.
16-18UTC: 270/17kt +1.
18-20UTC: 270/15kt +1.

FL100: 
12-14UTC: 230/27kt -6.
14-16UTC: 240/27kt -6.
16-18UTC: 250/26kt -6.
18-20UTC: 250/25kt -6.

Lägsta QNH
1009 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

ÖVERSIKTLIG PROGNOS FÖR OMRÅDE B UTFÄRDAD 201257
GÄLLANDE DEN 21 OKTOBER 2019 MELLAN 04 OCH 16 UTC


Väderöversikt
En högtrycksrygg förstärks över södra Sverige med fuktig luft
NORDVÄSTRA DELEN


Sikt/Väder/Moln
04-12UTC: I hela området: Sikt >8km, lokalt <1.5km i dis, höga dimbankar. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.
12-16UTC: I hela området: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km. Molnbas 1500ft - 2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.

CB/TCU Moln
04-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
04-08UTC: Område E1a: NV/0-6 knop.
 Område E2a: N-NO/0-7 knop, byar upp till 11 knop.
 Område E1b: N-NO/0-4 knop, byar upp till 11 knop.
 Område E2b: N-NO/2-5 knop.
 Område E3a: NO/1-5 knop.
 
08-12UTC: Område E2a: NO/0-5 knop.
 Område E1a: SV-V/0-5 knop.
 Område E3a: O/0-5 knop.
 Område E1b: Lugnt.
 
08-16UTC: Område E2b: Lugnt.
 
12-16UTC: Område E3a: S/1-3 knop.
 Område E2a: S-SV/0-4 knop.
 Område E1b: SV/1-6 knop, byar upp till 13 knop.
 Område E1a: SV/2-6 knop, byar upp till 13 knop.
 

NORRA DELEN


Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område F1b: Sikt <1.5km - >8km i dis, höga dimbankar. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område F2a,F2c,F2d: Sikt >8km, lokalt <1.5km i dis, höga dimbankar. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.
 
04-12UTC: Område F1a: Sikt <1.5km - >8km i dis, höga dimbankar. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område F2b: Sikt >8km, lokalt <1.5km i dis, höga dimbankar. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.
 
08-12UTC: Område F1b: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område F2a,F2c,F2d: Sikt <1.5km - >8km i dis, höga dimbankar. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
12-16UTC: Område F1b,F1a,F2d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 Område F2a,F2c: Sikt 5km - >8km. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område F2b: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km. Molnbas 1500ft - 2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 

CB/TCU Moln
04-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
04-08UTC: Område F1b: NV-N/1-15 knop, byar upp till 21 knop.
 Område F2a: NV-N/0-6 knop.
 Område F2d: N/1-5 knop.
 Område F1a: NV-N/2-13 knop, byar upp till 19 knop.
 Område F2c: N/2-5 knop.
 Område F2b: N-NO/1-4 knop.
 
08-12UTC: Område F1b: N/0-9 knop, byar upp till 15 knop.
 Område F2a: SV-V/0-4 knop.
 Område F2c,F2b,F2d: Lugnt.
 Område F1a: V-NV/1-4 knop.
 
12-16UTC: Område F1b: SV/0-6 knop.
 Område F2b,F2d: S-SV/1-3 knop.
 Område F1a: SV/3-10 knop, byar upp till 14 knop.
 Område F2a: SV/1-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område F2c: S-SV/0-5 knop.
 

SÖDRA DELEN


Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område G1b,G3a,G3b: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma, höga dimbankar. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område G1c,G3c,G3d: Sikt <1.5km i dis, lokalt 5km - 8km i dimma. Molnbas <500ft, lokalt >2000ft.
 Område G2c: Sikt >8km, lokalt <1.5km i dis, höga dimbankar. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.
 
04-12UTC: Område G1a: Sikt <1.5km - >8km i dis, höga dimbankar. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område G2b,G2a: Sikt >8km, lokalt <1.5km i dis, höga dimbankar. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.
 
08-12UTC: Område G3c: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område G1c,G3d: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område G1b,G2c,G3a,G3b: Sikt <1.5km - >8km i dis, höga dimbankar. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
12-16UTC: Område G1c: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område G2c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 Område G1a,G1b,G2b,G3a,G3c,G3d: Sikt 5km - >8km. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område G2a,G3b: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km. Molnbas 1500ft - 2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 

CB/TCU Moln
04-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
04-08UTC: Område G1c: NV-N/0-7 knop.
 Område G1b: NO/0-8 knop, byar upp till 12 knop.
 Område G3c: V-NV/0-5 knop.
 Område G1a: N/1-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område G2b: N-NO/2-8 knop.
 Område G2a: NO/2-10 knop, byar upp till 14 knop.
 Område G3d: V-NV/0-7 knop.
 Område G3b: N/0-4 knop.
 Område G2c: N-NO/2-5 knop.
 Område G3a: NO/0-6 knop, byar upp till 11 knop.
 
08-12UTC: Område G3a: NO/1-4 knop.
 Område G2a: NO/1-6 knop.
 Område G2b: NO-O/0-5 knop.
 Område G1c,G3b: NO/0-6 knop.
 Område G3d: N/0-4 knop.
 Område G2c: Lugnt.
 Område G1b: O/0-9 knop, byar upp till 12 knop.
 Område G1a: N/1-9 knop, byar upp till 14 knop.
 Område G3c: V/0-5 knop.
 
12-16UTC: Område G1c: S/1-7 knop.
 Område G2c: SO-S/1-3 knop.
 Område G3d: S/0-5 knop, byar upp till 11 knop.
 Område G3c,G3b: SV/0-5 knop.
 Område G1a: SO/0-7 knop.
 Område G1b: S-SV/0-8 knop, byar upp till 11 knop.
 Område G2b,G2a,G3a: Lugnt.
 

SYDÖSTRA DELEN


Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område H1a: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område H1c: Sikt <1.5km i dis, lokalt 5km - 8km i dimma. Molnbas <500ft, lokalt >2000ft.
 
04-12UTC: Område H1b: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område H1e: Sikt 3km - >8km i dis, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område H1d: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
04-16UTC: Område H2a: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
08-12UTC: Område H1a: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 
08-16UTC: Område H1c: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
12-16UTC: Område H1d: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område H1a,H1e: Sikt 5km - >8km. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område H1b: Sikt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 

CB/TCU Moln
04-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
04-08UTC: Område H1c: N-NO/3-11 knop, byar upp till 14 knop.
 Område H1e: NV-N/4-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område H1b: N/4-13 knop, byar upp till 18 knop.
 Område H2a: N-NO/0-10 knop, byar upp till 12 knop.
 Område H1a: N-NO/3-9 knop, byar upp till 14 knop.
 Område H1d: N-NO/2-9 knop.
 
08-12UTC: Område H1e: N/3-9 knop, byar upp till 14 knop.
 Område H1a: O/1-7 knop.
 Område H1d: NO/2-11 knop, byar upp till 14 knop.
 Område H1b: N/2-9 knop, byar upp till 13 knop.
 Område H2a: NO-O/2-10 knop, byar upp till 13 knop.
 Område H1c: NO/2-9 knop.
 
12-16UTC: Område H1a: S/0-10 knop, byar upp till 12 knop.
 Område H1b: O/0-5 knop.
 Område H2a: NO-O/0-10 knop, byar upp till 13 knop.
 Område H1c: O/0-10 knop, byar upp till 13 knop.
 Område H1e: NV-N/0-8 knop.
 Område H1d: NO/0-10 knop, byar upp till 13 knop.