LHP Område 3

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se3 UTFÄRDAD 070838
GÄLLANDE DEN 7 MARS 2021 MELLAN 09 OCH 17 UTC


Väderöversikt

 Over Svealand a northwesterly airstream prevail. A cold front affects Götaland and is moving to the south.

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
09-11UTC: Område se34 och se33
11-17UTC: Hela området utom se31


Måttlig eller svår isbildning
09-11UTC: Område se33


Måttlig eller svår turbulens
09-17UTC: I hela området

Delområde 1

PROGNOS FÖR OMRÅDE se31 UTFÄRDAD 070838
GÄLLANDE DEN 7 MARS 2021 MELLAN 09 OCH 17 UTC

Måttlig eller svår turbulens
09-17UTC: I hela området: måttlig turbulens SFC - 3500ft.

Måttlig eller svår isbildning
09-17UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
09-17UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

Molnöversida
09-17UTC: I hela området: Ingen prognos

CB/TCU Moln
09-17UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
09-11UTC: Noll grader SFC - 500ft.
11-17UTC: Noll grader SFC - 1500ft.

Vind vid marken
09-11UTC: Område se31c: NV-N/8-15 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se31b,se31e: NV-N/8-16 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se31a: NV-N/8-14 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se31d: NV-N/8-13 knop, byar upp till 27 knop.
 
11-13UTC: Område se31b: NV-N/9-18 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se31d: NV-N/8-13 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se31e: NV-N/8-17 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se31c: NV-N/7-15 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se31a: NV-N/8-15 knop, byar upp till 32 knop.
 
13-15UTC: Område se31c: N/7-15 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se31d: NV-N/8-14 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se31a: NV-N/8-14 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se31e: NV-N/8-17 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se31b: NV-N/8-18 knop, byar upp till 34 knop.
 
15-17UTC: Område se31a: NV-N/6-13 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se31e: NV-N/6-17 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se31c: NV-N/5-14 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se31d: NV-N/6-13 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se31b: NV-N/6-17 knop, byar upp till 31 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
09-11UTC: 340/25kt -6.
11-13UTC: 350/25kt -5.
13-15UTC: 350/25kt -4.
15-17UTC: 350/28kt -4.

FL50:
09-11UTC: 360/39kt -12.
11-13UTC: 360/36kt -12.
13-15UTC: 360/37kt -11.
15-17UTC: 360/38kt -11.

FL100: 
09-11UTC: 10/36kt -22.
11-13UTC: 10/40kt -22.
13-15UTC: 10/42kt -22.
15-17UTC: 10/41kt -22.

Lägsta QNH
1005 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 2

PROGNOS FÖR OMRÅDE se32 UTFÄRDAD 070838
GÄLLANDE DEN 7 MARS 2021 MELLAN 09 OCH 17 UTC

Måttlig eller svår turbulens
09-17UTC: I hela området: måttlig turbulens SFC - 3500ft.

Måttlig eller svår isbildning
09-17UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
09-11UTC: Område se32a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
09-17UTC: Område se32d,se32c,se32b,se32h,se32g,se32f,se32e,se32j,se32i: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
11-17UTC: Område se32a: Sikt 3km - >8km i snöbyar. Molnbas >2000ft.
 

Molnöversida
09-11UTC: Område se32a: Ingen prognos
 
09-17UTC: Område se32d,se32c,se32b,se32h,se32g,se32f,se32e,se32j,se32i: Ingen prognos
 
11-15UTC: Område se32a: Molnöversida FL075.
 
15-17UTC: Område se32a: Molnöversida > FL125.
 

CB/TCU Moln
09-11UTC: Område se32a: Väntas inte förekomma under perioden
 
09-17UTC: Område se32d,se32c,se32b,se32h,se32g,se32f,se32e,se32j,se32i: Väntas inte förekomma under perioden
 
11-15UTC: Område se32a: TCU
 
15-17UTC: Område se32a: ISOL EMBD CB
 

Nollgradersisoterm
09-17UTC: Noll grader SFC - 1500ft.

Vind vid marken
09-11UTC: Område se32i: NV-N/10-23 knop, byar upp till 36 knop.
 Område se32c: NV-N/10-25 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se32d: NV/8-17 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se32b: NV/10-26 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se32g: NV/9-18 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se32a: NV/10-34 knop, byar upp till 46 knop.
 Område se32h: NV-N/10-20 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se32e: NV/9-19 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se32j: NV-N/10-24 knop, byar upp till 38 knop.
 Område se32f: NV/10-16 knop, byar upp till 31 knop.
 
11-13UTC: Område se32d: NV/9-16 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se32g: NV/9-20 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se32a: NV-N/9-33 knop, byar upp till 44 knop.
 Område se32j: NV/9-21 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se32e: NV-N/10-21 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se32i: NV/10-22 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se32h: NV/10-20 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se32f: NV-N/9-19 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se32b: NV/10-27 knop, byar upp till 36 knop.
 Område se32c: NV/10-23 knop, byar upp till 30 knop.
 
13-15UTC: Område se32d: NV-N/8-15 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se32a: NV-N/8-34 knop, byar upp till 45 knop.
 Område se32c: NV/10-22 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se32i: NV/10-20 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se32f: NV-N/8-17 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se32j: NV/9-20 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se32e: NV-N/9-19 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se32g: NV-N/7-16 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se32b: NV-N/8-26 knop, byar upp till 36 knop.
 Område se32h: NV/9-21 knop, byar upp till 34 knop.
 
15-17UTC: Område se32b: NV-N/7-23 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se32c: NV-N/7-21 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se32j: NV/5-14 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se32i: NV-N/5-18 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se32e: NV-N/7-15 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se32a: NV-N/7-39 knop, byar upp till 51 knop.
 Område se32f: NV-N/9-15 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se32d: NV-N/5-14 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se32h: NV-N/6-16 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se32g: NV-N/5-12 knop, byar upp till 24 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
09-13UTC: 330/27kt -5.
13-15UTC: 330/27kt -4.
15-17UTC: 340/26kt -4.

FL50:
09-11UTC: 340/32kt -12.
11-13UTC: 340/31kt -12.
13-15UTC: 340/32kt -11.
15-17UTC: 350/33kt -11.

FL100: 
09-11UTC: 350/36kt -22.
11-13UTC: 350/39kt -21.
13-15UTC: 360/43kt -21.
15-17UTC: 360/42kt -22.

Lägsta QNH
1001 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 3

PROGNOS FÖR OMRÅDE se33 UTFÄRDAD 070838
GÄLLANDE DEN 7 MARS 2021 MELLAN 09 OCH 17 UTC

Måttlig eller svår turbulens
09-17UTC: Område se33a,se33d,se33f: måttlig turbulens SFC - 3000ft.
 Område se33e,se33c,se33b: Väntas inte förekomma under perioden
 

Måttlig eller svår isbildning
09-11UTC: Område se33d: måttlig isbildning 2000ft - FL075
 
09-17UTC: Område se33a,se33e,se33c,se33b,se33f: Väntas inte förekomma under perioden
 
11-17UTC: Område se33d: Väntas inte förekomma under perioden
 

Sikt/Väder/Moln
09-11UTC: Område se33d: Sikt 3km - >8km i snöfall, snöblandat regn. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område se33e,se33b: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
09-17UTC: Område se33a,se33c,se33f: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
11-17UTC: Område se33e,se33b: Sikt 3km - >8km i snöbyar. Molnbas >2000ft.
 Område se33d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 

Molnöversida
09-11UTC: Område se33d: Molnöversida FL075.
 Område se33e,se33b: Ingen prognos
 
09-17UTC: Område se33a,se33c,se33f: Ingen prognos
 
11-15UTC: Område se33e,se33b: Molnöversida FL075.
 
11-17UTC: Område se33d: Ingen prognos
 
15-17UTC: Område se33e,se33b: Molnöversida > FL125.
 

CB/TCU Moln
09-11UTC: Område se33d: TCU
 Område se33e,se33b: Väntas inte förekomma under perioden
 
09-17UTC: Område se33a,se33c,se33f: Väntas inte förekomma under perioden
 
11-15UTC: Område se33e,se33b: TCU
 
11-17UTC: Område se33d: Väntas inte förekomma under perioden
 
15-17UTC: Område se33e,se33b: ISOL EMBD CB
 

Nollgradersisoterm
09-17UTC: Noll grader SFC - 1500ft.

Vind vid marken
09-11UTC: Område se33e: NV/24-34 knop, byar upp till 47 knop.
 Område se33f: NV/12-26 knop, byar upp till 39 knop.
 Område se33a: NV/16-29 knop, byar upp till 41 knop.
 Område se33c: NV/20-27 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se33b: NV/16-32 knop, byar upp till 44 knop.
 
09-13UTC: Område se33d: NV/14-27 knop, byar upp till 40 knop.
 
11-13UTC: Område se33e: NV/23-35 knop, byar upp till 47 knop.
 Område se33f: NV/12-26 knop, byar upp till 37 knop.
 Område se33b: NV-N/14-35 knop, byar upp till 47 knop.
 Område se33c: NV/21-26 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se33a: NV/14-28 knop, byar upp till 37 knop.
 
13-15UTC: Område se33d: NV-N/12-27 knop, byar upp till 38 knop.
 Område se33f: NV-N/11-25 knop, byar upp till 36 knop.
 Område se33b: NV/14-34 knop, byar upp till 47 knop.
 Område se33c: NV-N/19-26 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se33a: NV-N/15-27 knop, byar upp till 36 knop.
 Område se33e: NV/23-34 knop, byar upp till 47 knop.
 
15-17UTC: Område se33c: NV-N/20-26 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se33a: NV-N/15-28 knop, byar upp till 37 knop.
 Område se33f: NV-N/9-26 knop, byar upp till 36 knop.
 Område se33b: NV/15-37 knop, byar upp till 50 knop.
 Område se33e: NV-N/25-36 knop, byar upp till 48 knop.
 Område se33d: NV-N/11-27 knop, byar upp till 38 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
09-11UTC: 320/31kt -4.
11-13UTC: 330/31kt -5.
13-15UTC: 330/31kt -4.
15-17UTC: 330/33kt -4.

FL50:
09-13UTC: 330/32kt -12.
13-15UTC: 340/34kt -12.
15-17UTC: 340/37kt -12.

FL100: 
09-11UTC: 320/33kt -22.
11-13UTC: 330/33kt -21.
13-15UTC: 340/37kt -21.
15-17UTC: 350/41kt -22.

Lägsta QNH
1000 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 4

PROGNOS FÖR OMRÅDE se34 UTFÄRDAD 070838
GÄLLANDE DEN 7 MARS 2021 MELLAN 09 OCH 17 UTC

Måttlig eller svår turbulens
09-17UTC: I hela området: måttlig turbulens SFC - 3500ft.

Måttlig eller svår isbildning
09-17UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
09-11UTC: Område se34a: Sikt 3km - >8km i snöbyar. Molnbas >2000ft.
 
09-13UTC: Område se34f: Sikt 3km - >8km i snöbyar. Molnbas >2000ft.
 
09-17UTC: Område se34b: Sikt 3km - >8km i snöbyar. Molnbas >2000ft.
 Område se34e,se34d,se34c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
11-17UTC: Område se34a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
13-17UTC: Område se34f: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 

Molnöversida
09-11UTC: Område se34a: Molnöversida FL075.
 
09-13UTC: Område se34f: Molnöversida FL075.
 
09-15UTC: Område se34b: Molnöversida FL075.
 
09-17UTC: Område se34e,se34d,se34c: Ingen prognos
 
11-17UTC: Område se34a: Ingen prognos
 
13-17UTC: Område se34f: Ingen prognos
 
15-17UTC: Område se34b: Molnöversida > FL125.
 

CB/TCU Moln
09-11UTC: Område se34a: TCU
 
09-13UTC: Område se34f: TCU
 
09-15UTC: Område se34b: TCU
 
09-17UTC: Område se34e,se34d,se34c: Väntas inte förekomma under perioden
 
11-17UTC: Område se34a: Väntas inte förekomma under perioden
 
13-17UTC: Område se34f: Väntas inte förekomma under perioden
 
15-17UTC: Område se34b: ISOL EMBD CB
 

Nollgradersisoterm
09-13UTC: Noll grader SFC - 500ft.
13-17UTC: Noll grader SFC - 1500ft.

Vind vid marken
09-11UTC: Område se34e: NV-N/11-21 knop, byar upp till 36 knop.
 Område se34d: NV-N/10-18 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se34f: NV-N/12-19 knop, byar upp till 38 knop.
 Område se34b: NV-N/12-37 knop, byar upp till 50 knop.
 Område se34c: NV-N/10-20 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se34a: NV/12-33 knop, byar upp till 43 knop.
 
11-13UTC: Område se34b: NV-N/12-36 knop, byar upp till 49 knop.
 Område se34a: NV-N/11-32 knop, byar upp till 42 knop.
 Område se34f: NV-N/12-21 knop, byar upp till 40 knop.
 Område se34e: NV-N/12-21 knop, byar upp till 37 knop.
 Område se34c: NV-N/11-20 knop, byar upp till 34 knop.
 
11-15UTC: Område se34d: NV-N/11-18 knop, byar upp till 35 knop.
 
13-15UTC: Område se34b: NV-N/12-37 knop, byar upp till 49 knop.
 Område se34a: NV-N/11-33 knop, byar upp till 43 knop.
 Område se34c: NV-N/11-19 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se34f: NV-N/12-20 knop, byar upp till 39 knop.
 Område se34e: NV-N/11-19 knop, byar upp till 38 knop.
 
15-17UTC: Område se34a: NV-N/10-31 knop, byar upp till 43 knop.
 Område se34f: NV-N/9-18 knop, byar upp till 36 knop.
 Område se34b: NV-N/12-38 knop, byar upp till 52 knop.
 Område se34e: NV-N/9-16 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se34c: NV-N/9-16 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se34d: NV-N/10-16 knop, byar upp till 33 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
09-11UTC: 330/32kt -6.
11-15UTC: 340/33kt -5.
15-17UTC: 350/34kt -4.

FL50:
09-11UTC: 350/42kt -13.
11-13UTC: 350/40kt -13.
13-15UTC: 350/41kt -12.
15-17UTC: 360/41kt -12.

FL100: 
09-11UTC: 350/42kt -22.
11-13UTC: 360/46kt -22.
13-15UTC: 360/47kt -22.
15-17UTC: 360/43kt -22.

Lägsta QNH
1001 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

 • Informationen är ej uppdaterad. Kontakta FPC.