Distribution av NOTAM PIB begränsad

LHP Område 3

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se3 UTFÄRDAD 201150
GÄLLANDE DEN 20 MAJ 2022 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Väderöversikt
Över Svealand rör sig en ocklusionsfront sakta söderut.

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
12-16UTC: Hela området utom se34

Måttlig eller svår isbildning
12-14UTC: I hela området

Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden

Delområde 1

PROGNOS FÖR OMRÅDE se31 UTFÄRDAD 201150
GÄLLANDE DEN 20 MAJ 2022 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-14UTC: Område se31b,se31a: måttlig isbildning FL070 - > FL125, måttlig isbildning FL060 - > FL125
 Område se31c,se31e,se31d: måttlig isbildning FL070 - > FL125, måttlig isbildning FL080 - > FL125
 
14-16UTC: Område se31c,se31b: måttlig isbildning FL060 - > FL125
 Område se31e,se31d: måttlig isbildning FL080 - > FL125, måttlig isbildning FL060 - > FL125
 
14-20UTC: Område se31a: Väntas inte förekomma under perioden
 
16-20UTC: Område se31c,se31b,se31e,se31d: Väntas inte förekomma under perioden
 

Sikt/Väder/Moln
12-14UTC: Område se31b,se31a: Sikt 3km - >8km i regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se31c: Sikt 1.5km - >8km i dis, duggregn, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se31d: Sikt 1.5km - >8km i regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
12-16UTC: Område se31e: Sikt 1.5km - >8km i regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
14-16UTC: Område se31d: Sikt 1.5km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
14-20UTC: Område se31c: Sikt 3km - >8km i regnskurar. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se31a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 Område se31b: Sikt >8km. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
16-18UTC: Område se31d: Sikt 3km - >8km i regnskurar, duggregn, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se31e: Sikt 3km - >8km i duggregn, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
18-20UTC: Område se31d: Sikt 3km - >8km i dis, regnskurar, duggregn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se31e: Sikt 3km - >8km i dis, duggregn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 

Molnöversida
12-14UTC: Område se31a: Molnöversida > FL125.
 
12-16UTC: Område se31b: Molnöversida > FL125.
 
12-20UTC: Område se31c,se31e,se31d: Molnöversida > FL125.
 
14-20UTC: Område se31a: Ingen prognos
 
16-20UTC: Område se31b: Molnöversida FL080.
 

CB/TCU Moln
12-14UTC: Område se31c,se31e,se31d: Väntas inte förekomma under perioden
 
12-20UTC: Område se31b,se31a: Väntas inte förekomma under perioden
 
14-16UTC: Område se31e: isol cb
 
14-20UTC: Område se31c,se31d: isol cb
 
16-20UTC: Område se31e: Väntas inte förekomma under perioden
 

Nollgradersisoterm
12-20UTC: I hela området: Noll grader FL060 - FL080.

Vind vid marken
12-14UTC: Område se31d: NO-O/2-6 knop.
 Område se31c: NO-O/0-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se31a: Vrb/0-7 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se31b: N-NO/0-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se31e: NO/1-5 knop, byar upp till 15 knop.
 
14-16UTC: Område se31b: NO-O/0-4 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se31a: Vrb/0-4 knop.
 Område se31d: NO-O/1-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se31e: NO-O/1-5 knop, byar upp till 13 knop.
 
14-18UTC: Område se31c: O/0-8 knop, byar upp till 18 knop.
 
16-18UTC: Område se31a: S/0-4 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se31d: O/3-6 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se31b: Vrb/0-4 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se31e: NO-O/1-5 knop, byar upp till 17 knop.
 
18-20UTC: Område se31b: O-SO/0-6 knop.
 Område se31c: O/0-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se31e: O/2-7 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se31a: O-SO/0-6 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se31d: O/2-7 knop, byar upp till 13 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området

2000ft:
12-14UTC: 90/14kt +6.
14-18UTC: 110/14kt +7.
18-20UTC: 120/16kt +7.

FL050:
12-14UTC: 110/12kt +1.
14-16UTC: 110/13kt +1.
16-18UTC: 110/12kt +1.
18-20UTC: 110/14kt +1.

FL100:
12-14UTC: 330/9kt -6.
14-16UTC: 330/8kt -6.
16-20UTC: Vrb/9kt -6.

Lägsta QNH
12-18UTC: I hela området: 1012 hPa
18-20UTC: I hela området: 1010 hPa

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 2

PROGNOS FÖR OMRÅDE se32 UTFÄRDAD 201150
GÄLLANDE DEN 20 MAJ 2022 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-14UTC: Område se32a: måttlig isbildning FL070 - > FL125, måttlig isbildning FL060 - > FL125, måttlig isbildning FL080 - > FL125
 Område se32d: måttlig isbildning FL070 - > FL125, måttlig isbildning FL080 - > FL125
 
12-16UTC: Område se32b,se32h: måttlig isbildning FL080 - > FL125
 Område se32f,se32e: måttlig isbildning FL070 - > FL125, måttlig isbildning FL060 - > FL125
 Område se32g: måttlig isbildning FL070 - > FL125, måttlig isbildning FL080 - > FL125
 
12-20UTC: Område se32c,se32j,se32i: Väntas inte förekomma under perioden
 
14-16UTC: Område se32d,se32a: måttlig isbildning FL070 - > FL125, måttlig isbildning FL080 - > FL125, måttlig isbildning FL060 - > FL125
 
16-20UTC: Område se32d,se32b,se32a,se32h,se32g,se32f,se32e: Väntas inte förekomma under perioden
 

Sikt/Väder/Moln
12-14UTC: Område se32b,se32a,se32h: Sikt 1.5km - >8km i dis, duggregn, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se32j,se32i: Sikt 1.5km - >8km i dis, duggregn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
12-16UTC: Område se32f,se32e: Sikt 3km - >8km i regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se32c: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma, duggregn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se32d,se32g: Sikt 1.5km - >8km i regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
14-16UTC: Område se32j,se32i: Sikt <1.5km - >8km i dis, duggregn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se32b,se32a,se32h: Sikt <1.5km - >8km i dis, duggregn, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
16-18UTC: Område se32b: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma, duggregn, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se32h: Sikt 3km - >8km i regnskurar, duggregn, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se32d,se32a,se32f,se32e: Sikt 3km - >8km i duggregn, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se32i: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma, regnskurar, duggregn, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se32g: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i regn, duggregn. Molnbas 500ft - 1000ft, lokalt >2000ft.
 
16-20UTC: Område se32j: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma, regnskurar. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se32c: Sikt >8km, lokalt <1.5km i dimma, dis. Molnbas <500ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 
18-20UTC: Område se32h: Sikt 3km - >8km i dis, regnskurar, duggregn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se32f,se32e: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 Område se32b: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma, duggregn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se32i: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma, regnskurar, duggregn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se32d,se32a,se32g: Sikt 3km - >8km i dis, duggregn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 

Molnöversida
12-16UTC: Område se32j,se32i: Molnöversida FL050.
 
12-18UTC: Område se32f,se32e: Molnöversida > FL125.
 
12-20UTC: Område se32c: Molnöversida FL050.
 Område se32d,se32b,se32a,se32h,se32g: Molnöversida > FL125.
 
16-20UTC: Område se32j,se32i: Molnöversida > FL125.
 
18-20UTC: Område se32f,se32e: Ingen prognos
 

CB/TCU Moln
12-16UTC: Område se32h,se32j,se32i: Väntas inte förekomma under perioden
 
12-20UTC: Område se32d,se32c,se32b,se32a,se32g,se32f,se32e: Väntas inte förekomma under perioden
 
16-20UTC: Område se32h,se32j,se32i: isol cb
 

Nollgradersisoterm
12-18UTC: Område se32a: Noll grader FL060 - FL100.
 
12-20UTC: Område se32d,se32h,se32g,se32f,se32e: Noll grader FL060 - FL080.
 Område se32c,se32j: Noll grader FL080 - FL100.
 Område se32b,se32i: Noll grader FL060 - FL100.
 
18-20UTC: Område se32a: Noll grader FL060 - FL080.
 

Vind vid marken
12-14UTC: Område se32b: N-NO/2-12 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se32a: NO/2-19 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se32j: NV/0-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se32g: NO/2-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se32h: NO/2-7 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se32d: NO/1-11 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se32c: N/4-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32f: NO/4-9 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se32e: N-NO/2-11 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se32i: N/2-9 knop, byar upp till 14 knop.
 
14-16UTC: Område se32c: N-NO/3-16 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32d: NO/1-9 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se32g: NO/2-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se32b: N-NO/2-15 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32f: NO-O/2-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se32h: NO/2-8 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se32a: NO/4-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32i: NO/2-9 knop.
 Område se32j: N/2-10 knop, byar upp till 17 knop.
 
14-18UTC: Område se32e: NO-O/3-11 knop, byar upp till 16 knop.
 
16-18UTC: Område se32g: NO/2-8 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se32b: NO/2-13 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se32a: NO/4-15 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32i: NO-O/2-9 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se32c: N-NO/2-16 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32d,se32h: NO-O/1-8 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se32f: NO-O/2-9 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se32j: NO/1-11 knop, byar upp till 19 knop.
 
18-20UTC: Område se32g: NO/3-7 knop.
 Område se32d: NO-O/2-12 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se32c: NO/3-12 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se32e: O/2-10 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se32a: NO/3-17 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32b: NO/3-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32f: NO-O/2-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se32h: NO-O/2-9 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se32i: NO-O/3-11 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se32j: NO-O/1-10 knop, byar upp till 18 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området

2000ft:
12-14UTC: 40/17kt +8.
14-16UTC: 60/16kt +8.
16-18UTC: 70/15kt +7.
18-20UTC: 80/16kt +7.

FL050:
12-14UTC: Vrb/15kt +3.
14-16UTC: 30/17kt +3.
16-18UTC: 40/16kt +3.
18-20UTC: 70/14kt +3.

FL100:
12-14UTC: 300/14kt -4.
14-16UTC: 310/15kt -4.
16-18UTC: 320/13kt -4.
18-20UTC: 340/10kt -4.

Lägsta QNH
12-14UTC: I hela området: 1012 hPa
14-18UTC: I hela området: 1011 hPa
18-20UTC: I hela området: 1010 hPa

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 3

PROGNOS FÖR OMRÅDE se33 UTFÄRDAD 201150
GÄLLANDE DEN 20 MAJ 2022 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-16UTC: Område se33a: måttlig isbildning FL070 - > FL125
 Område se33e,se33b: måttlig isbildning FL070 - > FL125, måttlig isbildning FL060 - > FL125
 
12-20UTC: Område se33d,se33c,se33f: Väntas inte förekomma under perioden
 
16-20UTC: Område se33a,se33e,se33b: Väntas inte förekomma under perioden
 

Sikt/Väder/Moln
12-14UTC: Område se33a,se33b: Sikt 1.5km - >8km i dis, duggregn, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
12-16UTC: Område se33d,se33c,se33f: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma, duggregn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
12-18UTC: Område se33e: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma, duggregn, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
14-16UTC: Område se33a,se33b: Sikt <1.5km - >8km i dis, duggregn, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
16-18UTC: Område se33a,se33b: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma, duggregn, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
16-20UTC: Område se33d,se33c,se33f: Sikt >8km, lokalt <1.5km i dimma, dis. Molnbas <500ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 
18-20UTC: Område se33a,se33e,se33b: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma, duggregn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 

Molnöversida
12-20UTC: Område se33d,se33c,se33f: Molnöversida FL050.
 Område se33a,se33e,se33b: Molnöversida > FL125.
 

CB/TCU Moln
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
12-20UTC: Område se33f: Noll grader FL080 - FL100.
 Område se33a,se33e,se33b: Noll grader FL060 - FL100.
 Område se33d,se33c: Noll grader FL080 - FL115.
 

Vind vid marken
12-14UTC: Område se33f: NV-N/4-14 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se33a: N-NO/7-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se33b: NO/7-19 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se33d: NV/3-17 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se33c: N/3-14 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se33e: NO/10-21 knop, byar upp till 26 knop.
 
14-16UTC: Område se33e: NO/10-20 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se33b: NO-O/7-19 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se33a: N-NO/6-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se33f: NV-N/3-14 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se33d: NV-N/2-15 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se33c: N/5-15 knop, byar upp till 20 knop.
 
16-18UTC: Område se33d: NV-N/2-13 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se33f: N/3-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se33c: N-NO/7-16 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se33a: N-NO/6-15 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se33b: NO/6-16 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se33e: NO/4-18 knop, byar upp till 23 knop.
 
18-20UTC: Område se33f: N/3-14 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se33c: N-NO/9-14 knop.
 Område se33a: N-NO/6-17 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se33d: N/2-14 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se33e: NO/5-20 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se33b: NO/6-18 knop, byar upp till 23 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området

2000ft:
12-14UTC: 350/20kt +9.
14-16UTC: 10/20kt +8.
16-18UTC: 30/20kt +8.
18-20UTC: 40/17kt +8.

FL050:
12-14UTC: 310/17kt +5.
14-16UTC: 330/19kt +5.
16-18UTC: 360/19kt +4.
18-20UTC: 20/19kt +4.

FL100:
12-14UTC: 280/21kt -2.
14-16UTC: 290/22kt -2.
16-18UTC: 310/21kt -2.
18-20UTC: 320/18kt -2.

Lägsta QNH
12-20UTC: I hela området: 1010 hPa

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 4

PROGNOS FÖR OMRÅDE se34 UTFÄRDAD 201150
GÄLLANDE DEN 20 MAJ 2022 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-14UTC: Område se34e,se34d: måttlig isbildning FL070 - > FL125, måttlig isbildning FL060 - > FL125
 
12-16UTC: Område se34b,se34f,se34c: måttlig isbildning FL060 - > FL125
 
12-20UTC: Område se34a: Väntas inte förekomma under perioden
 
14-16UTC: Område se34e,se34d: måttlig isbildning FL060 - > FL125
 
16-20UTC: Område se34b,se34f,se34e,se34d,se34c: Väntas inte förekomma under perioden
 

Sikt/Väder/Moln
12-14UTC: Område se34e,se34d: Sikt 3km - >8km i regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se34b,se34f,se34c: Sikt 5km - >8km i regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
12-20UTC: Område se34a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
14-16UTC: Område se34b,se34f,se34e,se34c: Sikt >8km. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
14-20UTC: Område se34d: Sikt >8km. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
16-20UTC: Område se34b,se34f,se34e,se34c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 

Molnöversida
12-16UTC: Område se34b,se34f,se34e,se34d,se34c: Molnöversida > FL125.
 
12-20UTC: Område se34a: Ingen prognos
 
16-20UTC: Område se34b,se34f,se34e,se34c: Ingen prognos
 Område se34d: Molnöversida FL080.
 

CB/TCU Moln
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
12-20UTC: I hela området: Noll grader FL060 - FL080.

Vind vid marken
12-14UTC: Område se34f: NO-O/2-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se34e: NO/1-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se34a: NO-O/3-9 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se34c: NO-O/0-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se34b: NO-O/1-14 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se34d: N-NO/1-6 knop, byar upp till 15 knop.
 
14-16UTC: Område se34c: O/0-9 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se34e: O/2-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se34f: O/2-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se34b: NO-O/2-13 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se34d: NO-O/1-4 knop, byar upp till 12 knop.
 
14-18UTC: Område se34a: N-NO/2-8 knop.
 
16-18UTC: Område se34e: O/0-6 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se34f: O-SO/1-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se34b: O/0-15 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se34d: O/0-5 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se34c: O-SO/0-6 knop, byar upp till 14 knop.
 
18-20UTC: Område se34c: NO-O/0-9 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se34d: O-SO/0-5 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se34f: O/1-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se34e: Vrb/0-7 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se34a: N-NO/2-9 knop.
 Område se34b: O/0-15 knop, byar upp till 20 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området

2000ft:
12-14UTC: 90/12kt +8.
14-16UTC: 90/13kt +8.
16-18UTC: 90/12kt +7.
18-20UTC: 90/13kt +7.

FL050:
12-14UTC: 90/13kt +2.
14-16UTC: 80/12kt +2.
16-18UTC: 70/12kt +2.
18-20UTC: 70/14kt +2.

FL100:
12-14UTC: 80/7kt -6.
14-16UTC: 40/8kt -6.
16-18UTC: 60/10kt -6.
18-20UTC: 70/11kt -5.

Lägsta QNH
12-18UTC: I hela området: 1013 hPa
18-20UTC: I hela området: 1012 hPa

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

ÖVERSIKTLIG PROGNOS FÖR OMRÅDE se3 UTFÄRDAD 201312
GÄLLANDE DEN 21 MAJ 2022 MELLAN 04 OCH 16 UTC


Väderöversikt
En ocklusionsfront ligger stilla över södra Sverige.
se32

Sikt/Väder/Moln
04-12UTC: Område se32c,se32h,se32j,se32i: Sikt >8km i regn, lokalt 3km - 5km. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.
 Område se32d,se32b,se32g,se32e: Sikt 3km - >8km i regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
04-16UTC: Område se32a,se32f: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
12-16UTC: Område se32d,se32b,se32g,se32e: Sikt 3km - >8km i regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se32c,se32h,se32j,se32i: Sikt >8km i regn, lokalt 3km - 5km. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 

CB/TCU Moln
04-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
04-08UTC: Område se32j: Vrb/0-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se32d: NO-O/2-11 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se32h: NO-O/0-7 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se32b: NO/2-18 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32i: O/0-9 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se32c: N-NO/2-10 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se32a: NO/4-19 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se32g: NO-O/3-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se32f: NO-O/4-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32e: NO-O/4-12 knop, byar upp till 18 knop.
 
08-12UTC: Område se32c: N/4-16 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32b: N-NO/3-19 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se32d: NO/1-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se32g: N-NO/2-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se32e: NO/3-10 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se32i: NO/2-7 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se32j: N/0-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se32a: NO/4-20 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se32f: NO-O/5-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se32h: N-NO/2-7 knop, byar upp till 14 knop.
 
12-16UTC: Område se32c: N/2-18 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se32b: N-NO/2-14 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32h: N/1-6 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se32a: NO/4-17 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se32f: NO-O/5-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32j: NV-N/0-7 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se32i: N/1-6 knop.
 Område se32e: NO-O/2-10 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se32d: Vrb/0-5 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se32g: NO/1-8 knop, byar upp till 19 knop.
 

se31

Sikt/Väder/Moln
04-12UTC: Område se31c,se31d: Sikt >8km i regn, lokalt 3km - 5km. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.
 Område se31b,se31e: Sikt 3km - >8km i regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
04-16UTC: Område se31a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
12-16UTC: Område se31b,se31e: Sikt 3km - >8km i regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se31c,se31d: Sikt >8km i regn, lokalt 3km - 5km. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 

CB/TCU Moln
04-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
04-08UTC: Område se31d: O/2-8 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se31c: O/0-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se31b: O/1-7 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se31e: O/3-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se31a: NO-O/1-7 knop, byar upp till 12 knop.
 
08-12UTC: Område se31e: NO-O/1-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se31c: O/1-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se31d: O/3-7 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se31b: O/2-7 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se31a: O/3-7 knop, byar upp till 17 knop.
 
12-16UTC: Område se31b: O/0-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se31d: NO-O/1-4 knop.
 Område se31a: O/3-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se31c: O/0-5 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se31e: O/0-4 knop, byar upp till 13 knop.
 

se34

Sikt/Väder/Moln
04-12UTC: Område se34d: Sikt 3km - >8km i regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
04-16UTC: Område se34b,se34a,se34f,se34e,se34c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
12-16UTC: Område se34d: Sikt 3km - >8km i regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 

CB/TCU Moln
04-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
04-08UTC: Område se34e: NO-O/4-10 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se34c: NO-O/0-9 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se34a: NO-O/3-13 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se34f: NO-O/4-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se34d: NO-O/3-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se34b: NO-O/4-17 knop, byar upp till 22 knop.
 
08-12UTC: Område se34a: NO-O/5-15 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se34b: NO/5-16 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se34d: NO-O/1-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se34e: NO-O/3-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se34f: NO-O/4-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se34c: NO-O/4-13 knop, byar upp till 22 knop.
 
12-16UTC: Område se34a: NO/4-11 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se34e: NO/4-11 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se34c: NO-O/4-12 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se34f: NO/4-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se34d: NO-O/1-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se34b: NO/3-14 knop, byar upp till 22 knop.
 

se33

Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område se33d,se33c,se33f: Sikt 3km - >8km i regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se33b: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
04-12UTC: Område se33a,se33e: Sikt 3km - >8km i regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
08-12UTC: Område se33d,se33c,se33f: Sikt >8km i regn, lokalt 3km - 5km. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.
 Område se33b: Sikt 3km - >8km i regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
12-16UTC: Område se33a,se33e,se33b: Sikt 3km - >8km i regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se33d,se33c,se33f: Sikt >8km i regn, lokalt 3km - 5km. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 

CB/TCU Moln
04-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
04-08UTC: Område se33d: N-NO/4-17 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se33f: NO/3-16 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se33c: N-NO/5-16 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se33b: NO/8-20 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se33a: NO/8-17 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se33e: NO/11-21 knop, byar upp till 27 knop.
 
08-12UTC: Område se33b: NO/9-22 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se33d: N/5-18 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se33c: N/12-17 knop.
 Område se33a: NO/8-20 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se33e: NO/12-23 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se33f: N/4-17 knop, byar upp till 22 knop.
 
12-16UTC: Område se33b: NO/8-20 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se33f: NV-N/5-22 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se33d: NV-N/8-23 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se33e: NO/12-22 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se33c: N/10-22 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se33a: N-NO/7-17 knop, byar upp till 22 knop.