LHP Område B

Översikt

ÄNDRAD ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE B UTFÄRDAD 151326
GÄLLANDE DEN 15 DECEMBER 2018 MELLAN 13 OCH 21 UTC


Väderöversikt

En högtrycksrygg täcker mellersta delen av Sverige En svag ostlig luftström råder över södra Sverige

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
13-21UTC: I hela området


Måttlig eller svår isbildning
13-21UTC: I hela området


Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden

Norra delen

ÄNDRAD PROGNOS FÖR OMRÅDE B DEN NORRA DELEN UTFÄRDAD 151326
GÄLLANDE DEN 15 DECEMBER 2018 MELLAN 13 OCH 21 UTC

Måttlig eller svår turbulens
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
13-15UTC: Område F2b: måttlig isbildning 500ft - 2000ft, måttlig isbildning 1000ft - FL060
 Område F2c: måttlig isbildning 500ft - 2000ft, måttlig isbildning 500ft - 4000ft, måttlig isbildning 1000ft - FL060
 
13-17UTC: Område F2a: måttlig isbildning 500ft - 2000ft, måttlig isbildning 500ft - 4000ft
 Område F1b,F2d: måttlig isbildning 500ft - 4000ft, måttlig isbildning 1000ft - FL060
 
13-21UTC: Område F1a: måttlig isbildning 500ft - 4000ft
 
15-17UTC: Område F2c: måttlig isbildning 500ft - 4000ft, måttlig isbildning 1000ft - FL060
 Område F2b: måttlig isbildning 500ft - 2000ft, måttlig isbildning 500ft - 4000ft, måttlig isbildning 1000ft - FL060
 
17-19UTC: Område F2a: måttlig isbildning 500ft - 4000ft
 Område F2b: måttlig isbildning 500ft - 4000ft, måttlig isbildning 2000ft - FL060
 
17-21UTC: Område F1b,F2c,F2d: måttlig isbildning 500ft - 4000ft, måttlig isbildning 2000ft - FL060
 
19-21UTC: Område F2a: måttlig isbildning 500ft - 4000ft, måttlig isbildning 2000ft - FL060
 Område F2b: måttlig isbildning 2000ft - FL060
 

Sikt/Väder/Moln
13-15UTC: Område F1b: Sikt 3km - >8km i dis. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område F2c,F2d: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i dis. Molnbas <500ft, lokalt >2000ft.
 Område F2b: Sikt <1.5km - >8km i dis, underkyld dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
13-21UTC: Område F1a,F2a: Sikt <1.5km - >8km i dis, underkyld dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
15-17UTC: Område F1b: Sikt 3km - >8km i dis, byar av snöblandat regn, snöbyar. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område F2b,F2c,F2d: Sikt >8km. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
17-21UTC: Område F1b: Sikt 1.5km - >8km i dis, byar av snöblandat regn, snöbyar. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område F2d: Sikt 1.5km - >8km i byar av snöblandat regn, snöbyar. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område F2c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område F2b: Sikt <1.5km - >8km i underkyld dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.
 

Molnöversida
13-19UTC: Område F2a: Molnöversida 4000ft.
 
13-21UTC: Område F1a: Molnöversida 4000ft.
 Område F1b,F2b,F2c,F2d: Molnöversida FL060.
 
19-21UTC: Område F2a: Molnöversida FL060.
 

CB/TCU Moln
13-15UTC: Område F1b: Väntas inte förekomma under perioden
 
13-17UTC: Område F2d: Väntas inte förekomma under perioden
 
13-21UTC: Område F1a,F2a,F2b,F2c: Väntas inte förekomma under perioden
 
15-21UTC: Område F1b: TCU
 
17-21UTC: Område F2d: TCU
 

Nollgradersisoterm
13-21UTC: Noll grader SFC - 1000ft.

Vind vid marken
13-15UTC: Område F2d: Lugnt.
 Område F1a: SV/0-9 knop, byar upp till 12 knop.
 Område F1b: S-SV/0-10 knop, byar upp till 13 knop.
 
13-19UTC: Område F2b: Lugnt.
 
13-21UTC: Område F2a,F2c: Lugnt.
 
15-17UTC: Område F1b: O/0-12 knop, byar upp till 16 knop.
 Område F1a: SV/0-7 knop, byar upp till 11 knop.
 Område F2d: NO/0-4 knop.
 
17-19UTC: Område F1b: O-SO/0-14 knop, byar upp till 18 knop.
 Område F2d: Lugnt.
 Område F1a: SV/1-8 knop.
 
19-21UTC: Område F1b: O-SO/0-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område F1a: S-SV/0-7 knop.
 Område F2b: NO-O/0-4 knop.
 Område F2d: NO-O/0-6 knop.
 

Vind och temperatur
2000ft:
13-17UTC: 190/15kt -7.
17-19UTC: 180/17kt -7.
19-21UTC: 160/16kt -8.

FL50:
13-15UTC: 140/13kt -9.
15-17UTC: 150/16kt -11.
17-19UTC: 160/19kt -11.
19-21UTC: 160/19kt -12.

FL100: 
13-15UTC: 180/16kt -13.
15-17UTC: 180/14kt -13.
17-19UTC: 180/15kt -13.
19-21UTC: 180/16kt -12.

Lägsta QNH
1030 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Nordvästra delen

ÄNDRAD PROGNOS FÖR OMRÅDE B DEN NORDVÄSTRA DELEN UTFÄRDAD 151326
GÄLLANDE DEN 15 DECEMBER 2018 MELLAN 13 OCH 21 UTC

Måttlig eller svår turbulens
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
13-15UTC: Område E1b: måttlig isbildning 500ft - 2000ft
 Område E2a: måttlig isbildning 500ft - 2000ft, måttlig isbildning 1000ft - FL060
 
13-17UTC: Område E1a: måttlig isbildning 500ft - 2000ft
 Område E3a: måttlig isbildning 500ft - 2000ft, måttlig isbildning 1000ft - FL060
 Område E2b: måttlig isbildning 1000ft - FL060
 
15-17UTC: Område E1b: måttlig isbildning 500ft - 2000ft, måttlig isbildning 1000ft - FL060
 Område E2a: måttlig isbildning 1000ft - FL060
 
17-21UTC: Område E1a,E1b: måttlig isbildning 500ft - 4000ft, måttlig isbildning 2000ft - FL060
 Område E2a,E2b,E3a: måttlig isbildning 2000ft - FL060
 

Sikt/Väder/Moln
13-15UTC: Område E2b: Sikt >8km. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område E3a: Sikt >8km. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
13-17UTC: Område E1a: Sikt >8km, lokalt <1.5km i underkyld dimma. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.
 
13-21UTC: Område E2a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 Område E1b: Sikt <1.5km - >8km i underkyld dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
15-21UTC: Område E3a: Sikt >8km. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område E2b: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
17-21UTC: Område E1a: Sikt >8km, lokalt <1.5km i underkyld dimma. Molnbas <500ft, lokalt >2000ft.
 

Molnöversida
13-15UTC: Område E1a,E1b: Molnöversida 2500ft.
 
13-21UTC: Område E2a,E2b,E3a: Molnöversida FL060.
 
15-17UTC: Område E1a: Molnöversida 2000ft.
 
15-21UTC: Område E1b: Molnöversida FL060.
 
17-21UTC: Område E1a: Molnöversida FL060.
 

CB/TCU Moln
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
13-21UTC: Noll grader SFC.

Vind vid marken
13-15UTC: Område E2a: NO-O/0-6 knop, byar upp till 12 knop.
 Område E2b: NO-O/0-4 knop.
 Område E3a: O/0-4 knop.
 
13-17UTC: Område E1b: Lugnt.
 
13-19UTC: Område E1a: NV/0-4 knop.
 
15-17UTC: Område E2b: O/1-5 knop.
 Område E2a: O/0-6 knop, byar upp till 15 knop.
 
15-19UTC: Område E3a: O/0-5 knop, byar upp till 11 knop.
 
17-19UTC: Område E2b: O/1-4 knop.
 Område E1b: NO-O/0-5 knop.
 Område E2a: O/0-6 knop, byar upp till 14 knop.
 
19-21UTC: Område E1b: O/0-5 knop.
 Område E1a: Lugnt.
 Område E3a: O/0-7 knop, byar upp till 13 knop.
 Område E2b: O/1-6 knop, byar upp till 12 knop.
 Område E2a: O-SO/0-8 knop, byar upp till 13 knop.
 

Vind och temperatur
2000ft:
13-15UTC: 180/15kt -8.
15-17UTC: 170/15kt -9.
17-21UTC: 170/17kt -9.

FL50:
13-15UTC: 170/17kt -13.
15-17UTC: 180/18kt -13.
17-19UTC: 190/20kt -12.
19-21UTC: 190/21kt -12.

FL100: 
13-15UTC: 190/22kt -14.
15-19UTC: 190/20kt -13.
19-21UTC: 190/22kt -13.

Lägsta QNH
1027 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Sydöstra delen

ÄNDRAD PROGNOS FÖR OMRÅDE B DEN SYDÖSTRA DELEN UTFÄRDAD 151326
GÄLLANDE DEN 15 DECEMBER 2018 MELLAN 13 OCH 21 UTC

Måttlig eller svår turbulens
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
13-17UTC: Område H1a,H1b: måttlig isbildning 1000ft - FL060
 Område H1c,H1d,H1e,H2a: måttlig isbildning 1000ft - FL060, måttlig isbildning 3000ft - FL110
 
17-21UTC: Område H1c,H1d,H1e,H2a: måttlig isbildning 2000ft - FL060, måttlig isbildning 3000ft - FL110
 Område H1a,H1b: måttlig isbildning 2000ft - FL060
 

Sikt/Väder/Moln
13-17UTC: Område H1a,H1b,H1e: Sikt 1.5km - >8km i byar av snöblandat regn, snöbyar. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
13-21UTC: Område H1c,H1d,H2a: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i byar av snöblandat regn, snöbyar. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
17-21UTC: Område H1a,H1b,H1e: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i byar av snöblandat regn, snöbyar. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 

Molnöversida
13-21UTC: Område H1c,H1d,H1e,H2a: Molnöversida FL110.
 Område H1a,H1b: Molnöversida FL060.
 

CB/TCU Moln
13-21UTC: I hela området: TCU

Nollgradersisoterm
13-21UTC: Noll grader 500ft - 1000ft.

Vind vid marken
13-15UTC: Område H1c: O/8-13 knop.
 Område H2a: O/1-13 knop, byar upp till 18 knop.
 Område H1e: O/4-13 knop, byar upp till 18 knop.
 Område H1d: O/4-14 knop, byar upp till 18 knop.
 Område H1a: O/3-11 knop, byar upp till 15 knop.
 Område H1b: O/6-13 knop, byar upp till 17 knop.
 
15-17UTC: Område H1b: O/7-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område H1d: O/5-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område H1e: O/8-15 knop, byar upp till 19 knop.
 Område H2a: O/1-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område H1c: O/9-13 knop.
 Område H1a: O/4-14 knop, byar upp till 18 knop.
 
17-19UTC: Område H2a: O/2-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område H1b: O-SO/7-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område H1a: O-SO/4-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område H1c: O-SO/9-14 knop.
 Område H1d: O-SO/6-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område H1e: O-SO/8-15 knop, byar upp till 20 knop.
 
19-21UTC: Område H1c: O-SO/8-14 knop.
 Område H1d: O-SO/4-13 knop, byar upp till 20 knop.
 Område H1b: O-SO/9-14 knop.
 Område H1e: O-SO/8-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område H1a: O-SO/6-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område H2a: O-SO/2-14 knop, byar upp till 19 knop.
 

Vind och temperatur
2000ft:
13-15UTC: 90/14kt -4.
15-17UTC: 100/15kt -4.
17-19UTC: 110/17kt -4.
19-21UTC: 120/17kt -4.

FL50:
13-15UTC: 140/18kt -10.
15-17UTC: 130/16kt -10.
17-19UTC: 130/17kt -10.
19-21UTC: 130/21kt -10.

FL100: 
13-15UTC: 120/24kt -12.
15-17UTC: 130/24kt -12.
17-19UTC: 140/25kt -12.
19-21UTC: 140/22kt -12.

Lägsta QNH
1031 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Södra delen

ÄNDRAD PROGNOS FÖR OMRÅDE B DEN SÖDRA DELEN UTFÄRDAD 151326
GÄLLANDE DEN 15 DECEMBER 2018 MELLAN 13 OCH 21 UTC

Måttlig eller svår turbulens
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
13-17UTC: Område G1a,G1b,G2a,G2b,G2c,G3a,G3b,G3c: måttlig isbildning 1000ft - FL060
 Område G1c,G3d: måttlig isbildning 1000ft - FL060, måttlig isbildning 3000ft - FL110
 
17-21UTC: Område G1c,G3c,G3d: måttlig isbildning 2000ft - FL060, måttlig isbildning 3000ft - FL110
 Område G1a,G1b,G2a,G2b,G2c,G3a,G3b: måttlig isbildning 2000ft - FL060
 

Sikt/Väder/Moln
13-15UTC: Område G3b: Sikt 3km - >8km i byar av snöblandat regn, snöbyar. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område G1c: Sikt 1.5km - >8km i byar av snöblandat regn, snöbyar. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område G1a,G2b,G2c: Sikt 3km - >8km i dis, byar av snöblandat regn, snöbyar. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område G2a,G3c: Sikt >8km. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område G3d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
13-17UTC: Område G3a: Sikt 3km - >8km i byar av snöblandat regn, snöbyar. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
13-19UTC: Område G1b: Sikt 1.5km - >8km i byar av snöblandat regn, snöbyar. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
15-17UTC: Område G1a,G2b,G2c,G3b: Sikt 3km - >8km i byar av snöblandat regn, snöbyar. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område G2a,G3c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
15-21UTC: Område G3d: Sikt 1.5km - >8km i byar av snöblandat regn, snöbyar. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område G1c: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i byar av snöblandat regn, snöbyar. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
17-19UTC: Område G3b: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 Område G2b: Sikt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
17-21UTC: Område G2c,G3a,G3c: Sikt 1.5km - >8km i byar av snöblandat regn, snöbyar. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område G2a: Sikt >8km. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område G1a: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i byar av snöblandat regn, snöbyar. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
19-21UTC: Område G2b,G3b: Sikt 1.5km - >8km i byar av snöblandat regn, snöbyar. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område G1b: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i byar av snöblandat regn, snöbyar. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 

Molnöversida
13-17UTC: Område G3c: Molnöversida FL060.
 
13-21UTC: Område G1c,G3d: Molnöversida FL110.
 Område G1a,G1b,G2a,G2b,G2c,G3a,G3b: Molnöversida FL060.
 
17-21UTC: Område G3c: Molnöversida FL110.
 

CB/TCU Moln
13-15UTC: Område G3d: Väntas inte förekomma under perioden
 
13-17UTC: Område G2b,G3b: TCU
 Område G3c: Väntas inte förekomma under perioden
 
13-21UTC: Område G1a,G1b,G1c,G2c,G3a: TCU
 Område G2a: Väntas inte förekomma under perioden
 
15-21UTC: Område G3d: TCU
 
17-19UTC: Område G2b,G3b: Väntas inte förekomma under perioden
 
17-21UTC: Område G3c: TCU
 
19-21UTC: Område G2b,G3b: TCU
 

Nollgradersisoterm
13-21UTC: Noll grader SFC - 1000ft.

Vind vid marken
13-15UTC: Område G1a,G1b: NO-O/1-13 knop, byar upp till 17 knop.
 Område G1c: O/0-13 knop, byar upp till 18 knop.
 Område G2a: NO/0-7 knop.
 Område G2c: N-NO/1-4 knop.
 Område G3d: NO-O/0-7 knop, byar upp till 11 knop.
 Område G3a: NO/1-5 knop.
 
13-17UTC: Område G3c: NO-O/1-8 knop.
 Område G2b: NO/1-6 knop.
 Område G3b: NO-O/1-8 knop, byar upp till 12 knop.
 
15-17UTC: Område G1b: NO-O/1-12 knop, byar upp till 17 knop.
 Område G2c: NO/1-4 knop.
 Område G2a: NO/0-12 knop, byar upp till 15 knop.
 Område G3a: NO/1-7 knop.
 Område G3d: NO-O/0-7 knop.
 Område G1a,G1c: O/1-14 knop, byar upp till 19 knop.
 
17-19UTC: Område G1a: O-SO/0-15 knop, byar upp till 19 knop.
 Område G3d: NO-O/1-8 knop.
 Område G2b: NO/1-8 knop.
 Område G3c: NO-O/2-10 knop, byar upp till 14 knop.
 Område G3a: NO/1-6 knop.
 Område G1c: O-SO/1-13 knop, byar upp till 18 knop.
 Område G2a: NO-O/1-13 knop, byar upp till 16 knop.
 Område G1b: O/1-12 knop, byar upp till 16 knop.
 
17-21UTC: Område G2c: NO-O/1-6 knop.
 Område G3b: NO-O/1-9 knop, byar upp till 13 knop.
 
19-21UTC: Område G2a: NO-O/1-10 knop, byar upp till 16 knop.
 Område G3c: NO-O/2-11 knop, byar upp till 15 knop.
 Område G2b: NO-O/1-8 knop.
 Område G3a: NO-O/1-6 knop.
 Område G1c: O-SO/1-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område G1b: O-SO/1-15 knop, byar upp till 19 knop.
 Område G1a: O-SO/0-13 knop, byar upp till 20 knop.
 Område G3d: O/1-10 knop, byar upp till 14 knop.
 

Vind och temperatur
2000ft:
13-15UTC: 120/15kt -6.
15-17UTC: 120/17kt -6.
17-19UTC: 120/21kt -6.
19-21UTC: 120/23kt -6.

FL50:
13-15UTC: 150/12kt -11.
15-17UTC: 140/14kt -11.
17-19UTC: 140/16kt -11.
19-21UTC: 150/21kt -10.

FL100: 
13-15UTC: 150/15kt -12.
15-17UTC: 150/19kt -12.
17-19UTC: 140/20kt -12.
19-21UTC: 150/22kt -12.

Lägsta QNH
1028 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

ÖVERSIKTLIG PROGNOS FÖR OMRÅDE B UTFÄRDAD 151317
GÄLLANDE DEN 16 DECEMBER 2018 MELLAN 05 OCH 17 UTC


Väderöversikt
Ett frontsystem rör sig norrut över Östersjön
NORDVÄSTRA DELEN


Sikt/Väder/Moln
05-13UTC: Område E2b,E3a: Sikt <1.5km - >8km i underkyld dimma, snöbyar. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område E1b: Sikt >8km, lokalt <1.5km i underkyld dimma. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.
 
05-17UTC: Område E2a: Sikt <1.5km - >8km i underkyld dimma, snöbyar. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område E1a: Sikt >8km, lokalt <1.5km i underkyld dimma. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.
 
13-17UTC: Område E1b: Sikt <1.5km - >8km i underkyld dimma, snöbyar. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område E2b: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i snöbyar. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område E3a: Sikt <1.5km - >8km i underkyld dimma, snöbyar, snöfall, snöblandat regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 

CB/TCU Moln
05-13UTC: Område E1b: Väntas inte förekomma under perioden
 
05-17UTC: Område E2a,E2b,E3a: TCU
 Område E1a: Väntas inte förekomma under perioden
 
13-17UTC: Område E1b: TCU
 

Vind vid marken
05-09UTC: Område E2a: O-SO/0-11 knop, byar upp till 17 knop.
 Område E3a: O-SO/2-10 knop, byar upp till 16 knop.
 Område E1a: O-SO/0-7 knop, byar upp till 13 knop.
 Område E1b: O-SO/0-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område E2b: O-SO/2-7 knop, byar upp till 15 knop.
 
09-13UTC: Område E1a: SO/0-12 knop, byar upp till 17 knop.
 Område E3a: O-SO/3-10 knop, byar upp till 17 knop.
 Område E1b: O-SO/1-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område E2a: O-SO/1-12 knop, byar upp till 17 knop.
 Område E2b: O-SO/4-7 knop, byar upp till 15 knop.
 
13-17UTC: Område E1a: O-SO/0-13 knop, byar upp till 18 knop.
 Område E2b: O-SO/4-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område E3a: O-SO/3-11 knop, byar upp till 17 knop.
 Område E1b: O-SO/1-9 knop, byar upp till 16 knop.
 Område E2a: O-SO/1-12 knop, byar upp till 19 knop.
 

NORRA DELEN


Sikt/Väder/Moln
05-13UTC: Område F1b,F2d: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i snöbyar. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
05-17UTC: Område F2a,F2b: Sikt <1.5km - >8km i underkyld dimma, snöbyar. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område F1a,F2c: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i snöbyar. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
13-17UTC: Område F1b,F2d: Sikt <1.5km - >8km i snöbyar, snöfall, snöblandat regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 

CB/TCU Moln
05-17UTC: I hela området: TCU

Vind vid marken
05-09UTC: Område F2b: O-SO/2-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område F1b: SO/2-18 knop, byar upp till 23 knop.
 Område F2c,F2d: O-SO/2-6 knop.
 Område F1a: SO/1-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område F2a: O-SO/0-8 knop, byar upp till 14 knop.
 
09-13UTC: Område F1b: SO/3-18 knop, byar upp till 26 knop.
 Område F2a: O-SO/0-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område F2d: O-SO/2-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område F1a: SO/1-16 knop, byar upp till 20 knop.
 Område F2c: O-SO/2-7 knop.
 Område F2b: O-SO/3-7 knop, byar upp till 15 knop.
 
13-17UTC: Område F2d: O/2-8 knop, byar upp till 14 knop.
 Område F2a: O-SO/1-11 knop, byar upp till 15 knop.
 Område F1b: O-SO/3-22 knop, byar upp till 29 knop.
 Område F1a: SO/3-20 knop, byar upp till 26 knop.
 Område F2b: O-SO/3-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område F2c: O/3-8 knop.
 

SÖDRA DELEN


Sikt/Väder/Moln
05-13UTC: Område G2a: Sikt <1.5km - >8km i underkyld dimma, snöbyar. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område G1a,G1b,G1c,G2b,G2c,G3a,G3b,G3c,G3d: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i snöbyar. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
13-17UTC: Område G1a,G2a,G2b: Sikt <1.5km - >8km i snöbyar, snöfall, snöblandat regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område G1b,G1c,G2c,G3a,G3b,G3c,G3d: Sikt <1.5km i snöfall, lokalt >8km i snöblandat regn. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 

CB/TCU Moln
05-17UTC: I hela området: TCU

Vind vid marken
05-09UTC: Område G3c: O/3-12 knop, byar upp till 17 knop.
 Område G3b: O-SO/3-10 knop, byar upp till 16 knop.
 Område G2b: O-SO/3-11 knop, byar upp till 17 knop.
 Område G3a: O-SO/3-8 knop.
 Område G1c: O-SO/4-19 knop, byar upp till 26 knop.
 Område G3d: O-SO/2-11 knop, byar upp till 18 knop.
 Område G2c: O-SO/3-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område G1a: SO/2-19 knop, byar upp till 25 knop.
 Område G1b: SO/3-19 knop, byar upp till 26 knop.
 
05-13UTC: Område G2a: O/3-12 knop, byar upp till 18 knop.
 
09-13UTC: Område G3a: O-SO/2-7 knop, byar upp till 14 knop.
 Område G3b: O-SO/3-13 knop, byar upp till 18 knop.
 Område G2c: O-SO/2-6 knop, byar upp till 13 knop.
 Område G1a,G1b: SO/3-19 knop, byar upp till 27 knop.
 Område G3c: O/3-14 knop, byar upp till 20 knop.
 Område G3d: O-SO/2-11 knop, byar upp till 19 knop.
 Område G1c: O-SO/4-20 knop, byar upp till 27 knop.
 Område G2b: O/3-12 knop, byar upp till 16 knop.
 
13-17UTC: Område G1b: O-SO/4-19 knop, byar upp till 25 knop.
 Område G3b: O/3-12 knop, byar upp till 17 knop.
 Område G2b: O/3-13 knop, byar upp till 18 knop.
 Område G1c: O-SO/4-19 knop, byar upp till 26 knop.
 Område G3d: O/2-13 knop, byar upp till 20 knop.
 Område G2a: O/3-14 knop, byar upp till 20 knop.
 Område G1a: O-SO/3-22 knop, byar upp till 29 knop.
 Område G3a: O/3-8 knop, byar upp till 14 knop.
 Område G2c: O/2-7 knop, byar upp till 13 knop.
 Område G3c: O/3-14 knop, byar upp till 19 knop.
 

SYDÖSTRA DELEN


Sikt/Väder/Moln
05-09UTC: I hela området: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i snöbyar. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
09-13UTC: Område H1a,H1b,H1c,H2a: Sikt <1.5km - >8km i snöbyar, snöfall, snöblandat regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
09-17UTC: Område H1e: Sikt <1.5km - >8km i snöbyar, snöfall, snöblandat regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område H1d: Sikt <1.5km i snöfall, lokalt >8km i snöblandat regn. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
13-17UTC: Område H1a,H1b,H1c,H2a: Sikt <1.5km i snöfall, lokalt >8km i snöblandat regn. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 

CB/TCU Moln
05-17UTC: I hela området: TCU

Vind vid marken
05-09UTC: Område H1c: O-SO/12-19 knop, byar upp till 25 knop.
 Område H1d: O-SO/8-20 knop, byar upp till 26 knop.
 Område H1e: SO/14-19 knop.
 Område H2a: O-SO/3-18 knop, byar upp till 25 knop.
 Område H1a: SO/8-19 knop, byar upp till 25 knop.
 Område H1b: SO/12-19 knop, byar upp till 24 knop.
 
09-13UTC: Område H1a: SO/8-20 knop, byar upp till 27 knop.
 Område H1d: O-SO/9-21 knop, byar upp till 29 knop.
 Område H1c: O-SO/12-20 knop, byar upp till 26 knop.
 Område H1b: SO/12-21 knop, byar upp till 27 knop.
 Område H1e: SO/13-21 knop, byar upp till 27 knop.
 Område H2a: O-SO/5-20 knop, byar upp till 28 knop.
 
13-17UTC: Område H1a: O-SO/8-21 knop, byar upp till 27 knop.
 Område H1b: O-SO/13-20 knop, byar upp till 27 knop.
 Område H1e: O-SO/16-21 knop, byar upp till 27 knop.
 Område H2a: O-SO/4-22 knop, byar upp till 28 knop.
 Område H1c: O-SO/12-23 knop, byar upp till 29 knop.
 Område H1d: O-SO/9-22 knop, byar upp till 29 knop.