LHP Område 3

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se3 UTFÄRDAD 110736
GÄLLANDE DEN 11 AUGUSTI 2020 MELLAN 08 OCH 16 UTC


Väderöversikt

En svag högtrycksrygg berör södra Sverige.

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
Väntas inte förekomma under perioden.

Måttlig eller svår isbildning
Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden

Delområde 1

PROGNOS FÖR OMRÅDE se34 UTFÄRDAD 110736
GÄLLANDE DEN 11 AUGUSTI 2020 MELLAN 08 OCH 16 UTC

Måttlig eller svår turbulens
08-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
08-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
08-16UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

Molnöversida
08-10UTC: Område se34c: Ingen prognos
 
08-16UTC: Område se34b,se34a,se34f,se34e,se34d: Ingen prognos
 
10-12UTC: Område se34c: Molnöversida FL070.
 
12-16UTC: Område se34c: Molnöversida FL090.
 

CB/TCU Moln
08-12UTC: Område se34c: Väntas inte förekomma under perioden
 
08-16UTC: Område se34b,se34a,se34f,se34e,se34d: Väntas inte förekomma under perioden
 
12-16UTC: Område se34c: TCU
 

Nollgradersisoterm
08-16UTC: Noll grader FL115 - > FL125.

Vind vid marken
08-10UTC: Område se34c: O-SO/0-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se34e: NO-O/2-6 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se34a: O/4-9 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se34f: NO/4-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se34d: O/1-4 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se34b: NO/5-15 knop, byar upp till 22 knop.
 
10-12UTC: Område se34a: O/4-10 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se34b: N-NO/4-13 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se34c: O-SO/1-6 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se34d: O/1-3 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se34e: NO-O/1-6 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se34f: NO/3-8 knop, byar upp till 19 knop.
 
12-14UTC: Område se34b: N-NO/4-15 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se34c: SO/0-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se34f: N-NO/3-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se34d: Lugnt, byar upp till 13 knop.
 Område se34e: NO/1-6 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se34a: O-SO/4-11 knop, byar upp till 17 knop.
 
14-16UTC: Område se34f: N-NO/2-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se34b: N/1-16 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se34d: O/0-4 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se34c: SO-S/0-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se34a: O-SO/1-10 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se34e: NO-O/1-4 knop, byar upp till 14 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
08-10UTC: 60/8kt +12.
10-12UTC: 60/6kt +13.
12-14UTC: 40/5kt +13.
14-16UTC: 10/4kt +14.

FL50:
08-10UTC: 10/15kt +7.
10-12UTC: 360/13kt +7.
12-14UTC: 360/12kt +7.
14-16UTC: 350/12kt +8.

FL100: 
08-10UTC: 340/10kt +1.
10-12UTC: 340/9kt +0.
12-14UTC: 340/8kt +0.
14-16UTC: 330/8kt +0.

Lägsta QNH
1024 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 2

PROGNOS FÖR OMRÅDE se31 UTFÄRDAD 110736
GÄLLANDE DEN 11 AUGUSTI 2020 MELLAN 08 OCH 16 UTC

Måttlig eller svår turbulens
08-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
08-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
08-10UTC: Område se31c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
08-16UTC: Område se31b,se31a,se31e,se31d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
10-14UTC: Område se31c: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft.
 
14-16UTC: Område se31c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 

Molnöversida
08-10UTC: Område se31b,se31a: Ingen prognos
 
08-12UTC: Område se31c,se31e,se31d: Ingen prognos
 
10-12UTC: Område se31b,se31a: Molnöversida FL070.
 
12-14UTC: Område se31c,se31e,se31d: Molnöversida FL100.
 
12-16UTC: Område se31b,se31a: Molnöversida FL090.
 
14-16UTC: Område se31e,se31d: Ingen prognos
 Område se31c: Molnöversida FL090.
 

CB/TCU Moln
08-10UTC: Område se31c: Väntas inte förekomma under perioden
 
08-12UTC: Område se31b,se31a: Väntas inte förekomma under perioden
 
08-16UTC: Område se31e,se31d: Väntas inte förekomma under perioden
 
10-16UTC: Område se31c: TCU
 
12-16UTC: Område se31b,se31a: TCU
 

Nollgradersisoterm
08-16UTC: Noll grader FL115 - > FL125.

Vind vid marken
08-10UTC: Område se31d: SO-S/1-5 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se31b: SO-S/0-4 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se31a: S/0-5 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se31e: SO/1-4 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se31c: SO-S/1-6 knop, byar upp till 14 knop.
 
10-12UTC: Område se31b: S/1-5 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se31e: SO/0-7 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se31c: SO-S/2-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se31a: SO-S/0-6 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se31d: S/0-7 knop, byar upp till 18 knop.
 
12-14UTC: Område se31d: SV/1-7 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se31c: S/1-9 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se31e: SO-S/0-6 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se31a: S/0-7 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se31b: S/1-6 knop, byar upp till 15 knop.
 
14-16UTC: Område se31b: SV/1-5 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se31e: S-SV/0-7 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se31c: S-SV/1-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se31d: SV/1-6 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se31a: S-SV/0-6 knop, byar upp till 13 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
08-10UTC: 170/5kt +13.
10-12UTC: 170/5kt +14.
12-14UTC: 190/5kt +15.
14-16UTC: 220/5kt +16.

FL50:
08-10UTC: 30/5kt +7.
10-12UTC: 50/4kt +7.
12-14UTC: 230/4kt +7.
14-16UTC: 250/4kt +8.

FL100: 
08-10UTC: 320/7kt +1.
10-14UTC: 320/6kt +0.
14-16UTC: 330/8kt +0.

Lägsta QNH
1024 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 3

PROGNOS FÖR OMRÅDE se33 UTFÄRDAD 110736
GÄLLANDE DEN 11 AUGUSTI 2020 MELLAN 08 OCH 16 UTC

Måttlig eller svår turbulens
08-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
08-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
08-16UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

Molnöversida
08-16UTC: I hela området: Ingen prognos

CB/TCU Moln
08-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
08-16UTC: Noll grader FL115 - > FL125.

Vind vid marken
08-10UTC: Område se33d: N-NO/2-11 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se33f: N/1-15 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se33b: N-NO/8-15 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se33e: N-NO/9-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se33a: N-NO/7-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se33c: N-NO/6-13 knop, byar upp till 17 knop.
 
10-12UTC: Område se33e: N-NO/7-12 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se33c: N-NO/7-16 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se33a: N-NO/7-13 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se33b: N-NO/7-13 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se33d: N-NO/0-12 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se33f: N/0-18 knop, byar upp till 27 knop.
 
12-14UTC: Område se33a: N-NO/8-15 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se33f: N-NO/1-21 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se33d: N-NO/0-16 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se33c: N-NO/9-18 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se33b: N-NO/9-14 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se33e: N-NO/8-14 knop.
 
14-16UTC: Område se33e: N-NO/5-16 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se33a: NO/6-14 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se33b: N-NO/6-15 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se33c: N-NO/7-19 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se33f: N-NO/0-19 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se33d: N/1-16 knop, byar upp till 23 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
08-10UTC: 30/12kt +13.
10-12UTC: 20/10kt +13.
12-14UTC: 20/11kt +13.
14-16UTC: 10/13kt +13.

FL50:
08-10UTC: 360/11kt +10.
10-12UTC: 360/11kt +9.
12-14UTC: 360/13kt +9.
14-16UTC: 360/14kt +9.

FL100: 
08-10UTC: 340/15kt +1.
10-12UTC: 340/14kt +1.
12-16UTC: 340/14kt +2.

Lägsta QNH
1023 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 4

PROGNOS FÖR OMRÅDE se32 UTFÄRDAD 110736
GÄLLANDE DEN 11 AUGUSTI 2020 MELLAN 08 OCH 16 UTC

Måttlig eller svår turbulens
08-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
08-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
08-16UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

Molnöversida
08-12UTC: Område se32d,se32h: Ingen prognos
 
08-14UTC: Område se32j,se32i: Molnöversida FL100.
 
08-16UTC: Område se32c,se32b,se32a,se32g,se32f,se32e: Ingen prognos
 
12-14UTC: Område se32d,se32h: Molnöversida FL100.
 
14-16UTC: Område se32d,se32h,se32j,se32i: Ingen prognos
 

CB/TCU Moln
08-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
08-16UTC: Noll grader FL115 - > FL125.

Vind vid marken
08-10UTC: Område se32b: N-NO/3-11 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se32c: N-NO/3-10 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se32a: N-NO/4-16 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32f: N-NO/4-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32e: NO/2-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se32d: NO-O/1-5 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se32i: NO/1-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se32h: NO/1-6 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se32j: NO-O/0-9 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se32g: N-NO/3-8 knop, byar upp till 17 knop.
 
10-12UTC: Område se32g: NO/3-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se32c: NO/4-11 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32j: NO-O/1-12 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se32e: NO-O/1-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se32a: NO/1-13 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32f: N-NO/3-9 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32h: NO/1-7 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se32i: NO/2-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se32d: O/1-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se32b: NO-O/1-13 knop, byar upp till 21 knop.
 
12-14UTC: Område se32g: N-NO/2-8 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32d: O/0-6 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se32j: NO/0-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32e: NO-O/1-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se32h: NO/0-6 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32f: N-NO/4-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32i: N-NO/0-9 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32a: NO/1-15 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32c: NO/4-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32b: O/1-13 knop, byar upp till 22 knop.
 
14-16UTC: Område se32b: O-SO/3-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32g: NO/2-8 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32a: NO/2-14 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32h: NO/1-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se32j: NO/1-13 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32i: N-NO/2-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se32c: NO-O/4-11 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se32f: N-NO/3-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se32e: NO-O/0-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se32d: O-SO/0-7 knop, byar upp till 17 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
08-10UTC: 40/10kt +13.
10-12UTC: 50/8kt +13.
12-14UTC: 40/7kt +13.
14-16UTC: 30/7kt +15.

FL50:
08-10UTC: 10/12kt +8.
10-12UTC: 20/12kt +8.
12-14UTC: 20/11kt +8.
14-16UTC: 10/11kt +8.

FL100: 
08-10UTC: 330/10kt +1.
10-14UTC: 330/9kt +1.
14-16UTC: 330/10kt +1.

Lägsta QNH
1024 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

 • Informationen är ej uppdaterad. Kontakta FPC.