LHP Område 3

Översikt

ÄNDRAD ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se3 UTFÄRDAD 070441
GÄLLANDE DEN 7 DECEMBER 2019 MELLAN 05 OCH 13 UTC


Väderöversikt

Ett lågtryck med tillhörande fronter rör sig österut över södra Sverige

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
05-13UTC: I hela området


Måttlig eller svår isbildning
05-13UTC: I hela området


Måttlig eller svår turbulens
07-13UTC: Område se32

Delområde 1

ÄNDRAD PROGNOS FÖR OMRÅDE se34 UTFÄRDAD 070441
GÄLLANDE DEN 7 DECEMBER 2019 MELLAN 05 OCH 13 UTC

Måttlig eller svår turbulens
05-13UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
05-07UTC: Område se34f: måttlig isbildning 2500ft - > FL125, måttlig isbildning FL050 - > FL125
 Område se34b,se34e: måttlig isbildning 2500ft - > FL125, måttlig isbildning 500ft - > FL125, måttlig isbildning FL050 - > FL125
 
05-13UTC: Område se34a: måttlig isbildning 500ft - > FL125
 Område se34d,se34c: måttlig isbildning 2500ft - > FL125, måttlig isbildning 500ft - > FL125
 
07-13UTC: Område se34f: måttlig isbildning 2500ft - > FL125
 Område se34b: måttlig isbildning 2500ft - > FL125, måttlig isbildning 500ft - > FL125, måttlig isbildning 4500ft - > FL125
 Område se34e: måttlig isbildning 2500ft - > FL125, måttlig isbildning 500ft - > FL125
 

Sikt/Väder/Moln
05-09UTC: Område se34f: Sikt <1.5km i regn, lokalt >8km i dis, regnskurar. Molnbas <500ft, lokalt >2000ft.
 Område se34b,se34e,se34d,se34c: Sikt <1.5km - >8km i dis, regnskurar, underkylt duggregn, snöfall, snöblandat regn, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se34a: Sikt <1.5km i snöfall, snöblandat regn, lokalt >8km i underkylt duggregn, regn. Molnbas <500ft, lokalt >2000ft.
 
09-11UTC: Område se34b,se34f,se34e,se34d: Sikt <1.5km - >8km i dis, regnskurar, snöfall, snöblandat regn, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se34a,se34c: Sikt <1.5km i snöfall, snöblandat regn, lokalt >8km i regn. Molnbas <500ft, lokalt >2000ft.
 
11-13UTC: Område se34c: Sikt <1.5km i snöfall, lokalt 5km - 8km i snöblandat regn. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område se34a,se34e,se34d: Sikt <1.5km - >8km i snöfall, snöblandat regn, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se34f: Sikt <1.5km i regn, lokalt >8km i snöblandat regn. Molnbas <500ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se34b: Sikt <1.5km - >8km i regnskurar, snöblandat regn, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 

Molnöversida
05-13UTC: I hela området: Molnöversida > FL125.

CB/TCU Moln
05-07UTC: Område se34b,se34f: Väntas inte förekomma under perioden
 
05-11UTC: Område se34c: ISOL EMBD CB
 
05-13UTC: Område se34a: Väntas inte förekomma under perioden
 Område se34e,se34d: ISOL EMBD CB
 
07-13UTC: Område se34b,se34f: ISOL EMBD CB
 
11-13UTC: Område se34c: Väntas inte förekomma under perioden
 

Nollgradersisoterm
05-07UTC: Noll grader SFC - FL055.
07-11UTC: Noll grader SFC - FL050.
11-13UTC: Noll grader SFC - 3500ft.

Vind vid marken
05-07UTC: Område se34f: S-SV/0-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se34c: NV-N/0-10 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se34b: S-SV/0-20 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se34e: N-NO/1-9 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se34a: N/1-9 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se34d: N/1-8 knop, byar upp till 18 knop.
 
07-09UTC: Område se34b: SV/0-21 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se34e: N/3-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se34c: NV-N/1-7 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se34d: NV-N/2-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se34a: N/2-14 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se34f: V-NV/1-10 knop, byar upp till 19 knop.
 
09-11UTC: Område se34e: NV/3-9 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se34b: V-NV/4-23 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se34f: NV/4-9 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se34d: NV/2-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se34a: N/3-15 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se34c: NV/1-8 knop, byar upp till 16 knop.
 
11-13UTC: Område se34a: NV-N/3-17 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se34c: NV/2-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se34f: NV/4-10 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se34e: NV/3-8 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se34d: NV/2-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se34b: NV-N/4-25 knop, byar upp till 31 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
05-07UTC: 260/12kt +1.
07-09UTC: 320/15kt +0.
09-11UTC: 340/15kt +0.
11-13UTC: 350/18kt -1.

FL50:
05-07UTC: 240/15kt -2.
07-09UTC: 260/15kt -2.
09-11UTC: 290/12kt -3.
11-13UTC: 320/15kt -5.

FL100: 
05-07UTC: 240/28kt -11.
07-09UTC: 240/25kt -11.
09-11UTC: 250/23kt -12.
11-13UTC: 270/19kt -14.

Lägsta QNH
980 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 2

ÄNDRAD PROGNOS FÖR OMRÅDE se31 UTFÄRDAD 070441
GÄLLANDE DEN 7 DECEMBER 2019 MELLAN 05 OCH 13 UTC

Måttlig eller svår turbulens
05-13UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
05-07UTC: Område se31e: måttlig isbildning 2500ft - > FL125, måttlig isbildning FL050 - > FL125
 
05-11UTC: Område se31d: måttlig isbildning 2500ft - > FL125
 Område se31c: måttlig isbildning 2500ft - > FL125, måttlig isbildning 500ft - > FL125
 
05-13UTC: Område se31b: måttlig isbildning 2500ft - > FL125, måttlig isbildning 500ft - > FL125
 Område se31a: måttlig isbildning 500ft - > FL125
 
07-13UTC: Område se31e: måttlig isbildning 2500ft - > FL125
 
11-13UTC: Område se31c: måttlig isbildning 2500ft - > FL125
 Område se31d: Väntas inte förekomma under perioden
 

Sikt/Väder/Moln
05-09UTC: Område se31e: Sikt <1.5km i regn, lokalt >8km i dis, regnskurar. Molnbas <500ft, lokalt >2000ft.
 Område se31c,se31b: Sikt <1.5km - >8km i dis, regnskurar, underkylt duggregn, snöfall, snöblandat regn, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se31a: Sikt <1.5km i snöfall, snöblandat regn, lokalt >8km i underkylt duggregn, regn. Molnbas <500ft, lokalt >2000ft.
 
05-11UTC: Område se31d: Sikt <1.5km i regn, lokalt >8km i dis, regnskurar. Molnbas <500ft, lokalt >2000ft.
 
09-11UTC: Område se31c: Sikt <1.5km - >8km i dis, regnskurar, snöfall, snöblandat regn, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se31b,se31a: Sikt <1.5km i snöfall, snöblandat regn, lokalt >8km i regn. Molnbas <500ft, lokalt >2000ft.
 
09-13UTC: Område se31e: Sikt <1.5km - >8km i dis, regnskurar, snöfall, snöblandat regn, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
11-13UTC: Område se31c,se31d: Sikt <1.5km - >8km i snöfall, snöblandat regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se31b,se31a: Sikt <1.5km i snöfall, lokalt 5km - 8km i snöblandat regn. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 

Molnöversida
05-13UTC: I hela området: Molnöversida > FL125.

CB/TCU Moln
05-11UTC: Område se31c,se31b,se31d: ISOL EMBD CB
 
05-13UTC: Område se31a: Väntas inte förekomma under perioden
 Område se31e: ISOL EMBD CB
 
11-13UTC: Område se31c,se31b,se31d: Väntas inte förekomma under perioden
 

Nollgradersisoterm
05-11UTC: Noll grader SFC - 3500ft.
11-13UTC: Noll grader SFC - 2000ft.

Vind vid marken
05-07UTC: Område se31b: NV-N/0-5 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se31c: NV/0-7 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se31a: NV-N/0-6 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se31d: NV-N/2-7 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se31e: NV-N/0-8 knop, byar upp till 22 knop.
 
07-09UTC: Område se31c: NV/0-11 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se31a: NV-N/0-8 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se31b: NV/0-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se31e: NV/1-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se31d: NV/3-8 knop, byar upp till 16 knop.
 
09-11UTC: Område se31b: NV/0-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se31d: V-NV/2-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se31a: NV/1-10 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se31c: NV/0-11 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se31e: V-NV/1-7 knop, byar upp till 16 knop.
 
11-13UTC: Område se31d: V-NV/5-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se31e: V-NV/3-10 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se31a: NV/1-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se31b: NV/1-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se31c: NV/2-13 knop, byar upp till 20 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
05-07UTC: 350/10kt +0.
07-09UTC: 340/13kt -1.
09-11UTC: 340/16kt -2.
11-13UTC: 340/22kt -2.

FL50:
05-07UTC: 310/12kt -4.
07-09UTC: 320/12kt -5.
09-11UTC: 320/15kt -6.
11-13UTC: 330/21kt -7.

FL100: 
05-07UTC: 260/22kt -13.
07-09UTC: 260/24kt -14.
09-11UTC: 270/20kt -16.
11-13UTC: 300/19kt -18.

Lägsta QNH
981 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 3

ÄNDRAD PROGNOS FÖR OMRÅDE se33 UTFÄRDAD 070441
GÄLLANDE DEN 7 DECEMBER 2019 MELLAN 05 OCH 13 UTC

Måttlig eller svår turbulens
05-13UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
05-07UTC: I hela området: måttlig isbildning FL050 - > FL125
07-13UTC: I hela området: måttlig isbildning 4500ft - > FL125

Sikt/Väder/Moln
05-07UTC: Område se33d,se33c,se33f: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i dis, regn. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
05-09UTC: Område se33a,se33e,se33b: Sikt <1.5km - >8km i dis, regnskurar, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
07-11UTC: Område se33d,se33c,se33f: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i regnskurar, regn. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
09-11UTC: Område se33a,se33e,se33b: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i regnskurar, regn. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
11-13UTC: Område se33d: Sikt 5km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se33a,se33e,se33c,se33b,se33f: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regnskurar, regn. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 

Molnöversida
05-13UTC: I hela området: Molnöversida > FL125.

CB/TCU Moln
05-07UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden
07-13UTC: I hela området: ISOL EMBD CB

Nollgradersisoterm
05-07UTC: Noll grader 4000ft - FL055.
07-11UTC: Noll grader 4000ft - FL050.
11-13UTC: Noll grader 2000ft - FL050.

Vind vid marken
05-07UTC: Område se33d: SV/9-25 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se33b: SV/13-23 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se33e: S-SV/20-25 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se33f: SV/7-24 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se33a: S-SV/13-25 knop, byar upp till 37 knop.
 Område se33c: S-SV/17-24 knop, byar upp till 30 knop.
 
07-09UTC: Område se33c: SV/17-25 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se33d: SV/10-25 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se33b: SV/13-26 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se33e: SV/20-25 knop.
 Område se33a: SV/13-27 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se33f: SV/7-25 knop, byar upp till 33 knop.
 
09-11UTC: Område se33a: SV/14-27 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se33b: SV/13-26 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se33e: SV/21-26 knop.
 Område se33f: SV/6-22 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se33c: SV/17-23 knop, byar upp till 31 knop.
 
09-13UTC: Område se33d: SV/9-24 knop, byar upp till 31 knop.
 
11-13UTC: Område se33f: SV-V/7-22 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se33c: SV-V/15-23 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se33a: SV-V/14-23 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se33e: SV/20-25 knop.
 Område se33b: SV-V/13-25 knop, byar upp till 33 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
05-07UTC: 240/31kt +4.
07-09UTC: 240/32kt +4.
09-11UTC: 250/32kt +4.
11-13UTC: 260/32kt +4.

FL50:
05-07UTC: 240/28kt +1.
07-09UTC: 240/27kt +0.
09-11UTC: 250/28kt +0.
11-13UTC: 260/28kt +0.

FL100: 
05-07UTC: 230/35kt -8.
07-09UTC: 240/33kt -9.
09-11UTC: 240/30kt -10.
11-13UTC: 250/30kt -11.

Lägsta QNH
981 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 4

ÄNDRAD PROGNOS FÖR OMRÅDE se32 UTFÄRDAD 070441
GÄLLANDE DEN 7 DECEMBER 2019 MELLAN 05 OCH 13 UTC

Måttlig eller svår turbulens
05-07UTC: Område se32j: Väntas inte förekomma under perioden
 
05-09UTC: Område se32c: Väntas inte förekomma under perioden
 
05-13UTC: Område se32d,se32b,se32a,se32h,se32g,se32f,se32e,se32i: Väntas inte förekomma under perioden
 
07-13UTC: Område se32j: måttlig turbulens SFC - 3000ft.
 
09-13UTC: Område se32c: måttlig turbulens SFC - 3000ft.
 

Måttlig eller svår isbildning
05-07UTC: Område se32d,se32e: måttlig isbildning 2500ft - > FL125, måttlig isbildning FL050 - > FL125
 Område se32c,se32b,se32a,se32h,se32g,se32f,se32j,se32i: måttlig isbildning FL050 - > FL125
 
07-13UTC: Område se32d,se32h,se32e: måttlig isbildning 2500ft - > FL125
 Område se32b,se32a,se32g,se32f,se32j,se32i: måttlig isbildning 2500ft - > FL125, måttlig isbildning 4500ft - > FL125
 Område se32c: måttlig isbildning 4500ft - > FL125
 

Sikt/Väder/Moln
05-07UTC: Område se32c,se32b: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i dis, regn. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område se32j: Sikt <1.5km - >8km i dis, regnskurar, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
05-11UTC: Område se32d: Sikt <1.5km i regn, lokalt >8km i dis, regnskurar. Molnbas <500ft, lokalt >2000ft.
 Område se32a,se32h,se32g,se32f,se32e,se32i: Sikt <1.5km - >8km i dis, regnskurar, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
07-09UTC: Område se32j: Sikt <1.5km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se32c,se32b: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i regnskurar, regn. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
09-11UTC: Område se32c,se32b: Sikt <1.5km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se32j: Sikt >8km, lokalt <1.5km i regnskurar, regn. Molnbas <500ft, lokalt >2000ft.
 
11-13UTC: Område se32h,se32i: Sikt >8km i regn, lokalt <1.5km i dis, regnskurar. Molnbas 1000ft - 1500ft, lokalt <500ft.
 Område se32d: Sikt <1.5km - >8km i dis, regnskurar, snöfall, snöblandat regn, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se32c: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regnskurar, regn. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område se32g: Sikt <1.5km - >8km i dis, regnskurar, snöblandat regn, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se32b,se32j: Sikt <1.5km - >8km i dis, regnskurar, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se32e: Sikt <1.5km i regn, lokalt >8km i snöblandat regn. Molnbas <500ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se32a,se32f: Sikt <1.5km - >8km i regnskurar, snöblandat regn, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 

Molnöversida
05-13UTC: I hela området: Molnöversida > FL125.

CB/TCU Moln
05-07UTC: Område se32c,se32b,se32a,se32f: Väntas inte förekomma under perioden
 
05-13UTC: Område se32d,se32h,se32g,se32e,se32j,se32i: ISOL EMBD CB
 
07-13UTC: Område se32c,se32b,se32a,se32f: ISOL EMBD CB
 

Nollgradersisoterm
05-07UTC: Noll grader 2000ft - FL055.
07-13UTC: Noll grader SFC - FL050.

Vind vid marken
05-07UTC: Område se32c: S-SV/5-21 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se32e: S-SV/2-13 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32h: SV/5-15 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se32g: S-SV/5-10 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32a: S-SV/4-23 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se32i: SV/6-20 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se32b: S-SV/5-23 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se32f: S-SV/5-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32j: SV/5-17 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se32d: SV-V/3-14 knop, byar upp till 24 knop.
 
07-09UTC: Område se32a: S-SV/6-25 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se32i: V/5-12 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se32e: V/5-15 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se32f: S-SV/6-11 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32b: S-SV/6-24 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se32c: S-SV/5-23 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se32j: SV-V/4-11 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se32d: NV/2-13 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se32h: V/4-14 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se32g: SV/7-13 knop, byar upp till 28 knop.
 
09-11UTC: Område se32a: SV/7-26 knop, byar upp till 36 knop.
 Område se32j: V/3-18 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se32i: V/4-14 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se32g: V-NV/5-12 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se32h: V-NV/5-12 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32e: V-NV/3-15 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se32f: V/6-16 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se32d: V-NV/3-11 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se32c: SV/4-21 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se32b: SV-V/3-24 knop, byar upp till 31 knop.
 
11-13UTC: Område se32i: V-NV/7-25 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se32c: V/7-18 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se32j: V/7-21 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se32d,se32e: V-NV/3-14 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32g: V-NV/4-12 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32b: V/7-21 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se32h: V-NV/6-20 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se32a: V/7-25 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se32f: V-NV/6-12 knop, byar upp till 22 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
05-07UTC: 240/31kt +4.
07-09UTC: 260/27kt +3.
09-11UTC: 270/24kt +2.
11-13UTC: 290/25kt +0.

FL50:
05-07UTC: 250/31kt +0.
07-09UTC: 260/29kt -1.
09-11UTC: 270/27kt -1.
11-13UTC: 280/29kt -3.

FL100: 
05-07UTC: 240/33kt -10.
07-09UTC: 250/30kt -10.
09-11UTC: 260/30kt -12.
11-13UTC: 270/30kt -13.

Lägsta QNH
981 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

 • Informationen är ej uppdaterad. Kontakta FPC.