LHP Område 3

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se3 UTFÄRDAD 260441
GÄLLANDE DEN 26 NOVEMBER 2020 MELLAN 05 OCH 13 UTC


Väderöversikt

En kallfront rör sig åt sydost och följs av en högtrycksrygg.

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
05-07UTC: I hela området
07-13UTC: Hela området utom se31


Måttlig eller svår isbildning
05-07UTC: I hela området
07-13UTC: Hela området utom se31


Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden

Delområde 1

PROGNOS FÖR OMRÅDE se34 UTFÄRDAD 260441
GÄLLANDE DEN 26 NOVEMBER 2020 MELLAN 05 OCH 13 UTC

Måttlig eller svår turbulens
05-13UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
05-07UTC: Område se34a,se34d,se34c: måttlig isbildning 4000ft - > FL125
 
05-09UTC: Område se34e: måttlig isbildning 4000ft - > FL125
 
05-11UTC: Område se34f: måttlig isbildning 4000ft - > FL125
 
05-13UTC: Område se34b: måttlig isbildning 4000ft - > FL125
 
07-13UTC: Område se34a,se34d,se34c: Väntas inte förekomma under perioden
 
09-13UTC: Område se34e: Väntas inte förekomma under perioden
 
11-13UTC: Område se34f: Väntas inte förekomma under perioden
 

Sikt/Väder/Moln
05-07UTC: Område se34a,se34c: Sikt >8km, lokalt <1.5km i höga dimbankar. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.
 Område se34b,se34f,se34e,se34d: Sikt <1.5km - >8km i dis, duggregn, höga dimbankar, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
07-09UTC: Område se34b,se34f: Sikt 1.5km - >8km i dis, duggregn, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se34e: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
07-13UTC: Område se34a,se34d,se34c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
09-11UTC: Område se34f,se34e: Sikt >8km. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
09-13UTC: Område se34b: Sikt >8km. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
11-13UTC: Område se34f,se34e: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 

Molnöversida
05-07UTC: Område se34a,se34e,se34d,se34c: Molnöversida > FL125.
 
05-09UTC: Område se34b,se34f: Molnöversida > FL125.
 
07-13UTC: Område se34a,se34e,se34d,se34c: Ingen prognos
 
09-11UTC: Område se34b: Ingen prognos
 
09-13UTC: Område se34f: Ingen prognos
 
11-13UTC: Område se34b: Molnöversida 1000ft.
 

CB/TCU Moln
05-13UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
05-07UTC: Noll grader 4000ft - FL050.
07-09UTC: Noll grader 3500ft - 4500ft.
09-13UTC: Noll grader 3000ft - 4000ft.

Vind vid marken
05-07UTC: Område se34c: V-NV/0-5 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se34a: V-NV/0-11 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se34e: V-NV/0-4 knop.
 Område se34d: Lugnt.
 Område se34f: V/1-4 knop.
 Område se34b: V/0-13 knop, byar upp till 17 knop.
 
07-09UTC: Område se34f,se34e: NV/1-3 knop.
 Område se34a: V-NV/1-12 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se34d: NV/0-4 knop.
 Område se34c: V-NV/0-6 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se34b: NV/1-11 knop, byar upp till 14 knop.
 
09-11UTC: Område se34b: NV/1-14 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se34a: NV/2-16 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se34d: NV/0-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se34f: NV-N/1-5 knop.
 Område se34e: NV/0-6 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se34c: NV/0-7 knop, byar upp till 15 knop.
 
11-13UTC: Område se34a: NV-N/3-17 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se34d: NV-N/2-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se34b: NV-N/3-16 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se34f: NV-N/2-6 knop.
 Område se34e: NV-N/2-8 knop.
 Område se34c: NV-N/1-8 knop, byar upp till 18 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
05-07UTC: 330/10kt +3.
07-09UTC: 340/9kt +3.
09-11UTC: 350/11kt +3.
11-13UTC: 360/15kt +2.

FL50:
05-07UTC: 310/10kt -2.
07-09UTC: 310/9kt -2.
09-11UTC: 300/10kt -3.
11-13UTC: 310/13kt -3.

FL100: 
05-07UTC: 280/26kt -12.
07-09UTC: 280/23kt -13.
09-11UTC: 300/21kt -13.
11-13UTC: 320/17kt -14.

Lägsta QNH
1005 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 2

PROGNOS FÖR OMRÅDE se31 UTFÄRDAD 260441
GÄLLANDE DEN 26 NOVEMBER 2020 MELLAN 05 OCH 13 UTC

Måttlig eller svår turbulens
05-13UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
05-07UTC: Område se31e,se31d: måttlig isbildning 4000ft - > FL125
 
05-13UTC: Område se31c,se31b,se31a: Väntas inte förekomma under perioden
 
07-13UTC: Område se31e,se31d: Väntas inte förekomma under perioden
 

Sikt/Väder/Moln
05-07UTC: Område se31c,se31b,se31a,se31d: Sikt >8km, lokalt <1.5km i höga dimbankar. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.
 Område se31e: Sikt <1.5km - >8km i dis, duggregn, höga dimbankar, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
07-13UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

Molnöversida
05-07UTC: Område se31c,se31b,se31a,se31d: Molnöversida 1000ft.
 Område se31e: Molnöversida > FL125.
 
07-13UTC: I hela området: Ingen prognos

CB/TCU Moln
05-13UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
05-07UTC: Noll grader 4000ft - FL050.
07-09UTC: Noll grader 3500ft - 4500ft.
09-13UTC: Noll grader 3000ft - 4000ft.

Vind vid marken
05-07UTC: Område se31b: V-NV/0-6 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se31e: V-NV/0-5 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se31c: NV/0-6 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se31a: V-NV/0-8 knop, byar upp till 15 knop.
 
05-09UTC: Område se31d: NV/1-5 knop.
 
07-09UTC: Område se31b: NV/0-6 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se31c: NV-N/0-8 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se31e: NV/0-5 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se31a: V-NV/0-7 knop, byar upp till 15 knop.
 
09-11UTC: Område se31e: NV-N/0-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se31c: NV-N/0-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se31a: NV/0-10 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se31b: NV/0-7 knop, byar upp till 17 knop.
 
09-13UTC: Område se31d: NV-N/2-6 knop, byar upp till 13 knop.
 
11-13UTC: Område se31e: NV-N/2-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se31a: NV-N/0-10 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se31b: NV-N/0-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se31c: NV-N/0-10 knop, byar upp till 17 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
05-07UTC: 340/13kt +2.
07-09UTC: 360/15kt +2.
09-11UTC: 360/16kt +1.
11-13UTC: 10/18kt +0.

FL50:
05-07UTC: 330/13kt -3.
07-09UTC: 340/10kt -3.
09-11UTC: 320/11kt -4.
11-13UTC: 330/15kt -4.

FL100: 
05-07UTC: 290/21kt -14.
07-09UTC: 300/21kt -14.
09-11UTC: 310/21kt -15.
11-13UTC: 340/20kt -15.

Lägsta QNH
1005 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 3

PROGNOS FÖR OMRÅDE se33 UTFÄRDAD 260441
GÄLLANDE DEN 26 NOVEMBER 2020 MELLAN 05 OCH 13 UTC

Måttlig eller svår turbulens
05-13UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
05-07UTC: Område se33c,se33f: Väntas inte förekomma under perioden
 
05-09UTC: Område se33d: Väntas inte förekomma under perioden
 
05-13UTC: Område se33a,se33e,se33b: måttlig isbildning 4000ft - > FL125
 
07-13UTC: Område se33c,se33f: måttlig isbildning 4000ft - > FL125
 
09-13UTC: Område se33d: måttlig isbildning 4000ft - > FL125
 

Sikt/Väder/Moln
05-07UTC: Område se33a: Sikt 1.5km - >8km i dis, duggregn, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se33d,se33c,se33f: Sikt 3km - 5km, lokalt >8km i dis. Molnbas 500ft - 1000ft, lokalt >2000ft.
 
05-13UTC: Område se33e,se33b: Sikt 1.5km - >8km i dis, duggregn, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
07-11UTC: Område se33d,se33c,se33f: Sikt 1.5km - >8km i dis, duggregn, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se33a: Sikt >8km i regn, lokalt 1.5km - 3km i dis, duggregn. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.
 
11-13UTC: Område se33a: Sikt 1.5km - >8km i dis, duggregn, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se33d,se33c,se33f: Sikt >8km i regn, lokalt 1.5km - 3km i dis, duggregn. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.
 

Molnöversida
05-13UTC: I hela området: Molnöversida > FL125.

CB/TCU Moln
05-13UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
05-07UTC: Noll grader 4000ft - FL075.
07-09UTC: Noll grader 3500ft - FL075.
09-11UTC: Noll grader 3000ft - FL075.
11-13UTC: Noll grader 3000ft - FL060.

Vind vid marken
05-07UTC: Område se33c: SV-V/14-20 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se33f: SV-V/4-22 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se33a: SV-V/10-22 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se33e: SV-V/12-20 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se33d: SV-V/6-21 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se33b: SV-V/10-22 knop, byar upp till 29 knop.
 
07-09UTC: Område se33b: SV-V/10-21 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se33d: SV-V/6-21 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se33a: SV-V/11-22 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se33e: SV-V/9-20 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se33c: SV-V/14-20 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se33f: SV-V/5-22 knop, byar upp till 28 knop.
 
09-11UTC: Område se33d: SV-V/6-22 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se33e: V/7-22 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se33a: SV-V/8-21 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se33b: V/7-21 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se33c: SV-V/12-18 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se33f: SV-V/5-20 knop, byar upp till 27 knop.
 
11-13UTC: Område se33a: V-NV/6-18 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se33b: V-NV/6-19 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se33e: V/6-18 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se33c: SV-V/11-17 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se33d: SV-V/6-18 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se33f: SV-V/4-18 knop, byar upp till 23 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
05-07UTC: 270/21kt +5.
07-09UTC: 270/20kt +4.
09-11UTC: 280/19kt +4.
11-13UTC: 290/17kt +4.

FL50:
05-07UTC: 260/24kt +1.
07-09UTC: 270/20kt +0.
09-13UTC: 270/17kt +0.

FL100: 
05-07UTC: 260/35kt -7.
07-09UTC: 260/36kt -7.
09-11UTC: 260/35kt -8.
11-13UTC: 260/32kt -9.

Lägsta QNH
1007 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 4

PROGNOS FÖR OMRÅDE se32 UTFÄRDAD 260441
GÄLLANDE DEN 26 NOVEMBER 2020 MELLAN 05 OCH 13 UTC

Måttlig eller svår turbulens
05-13UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
05-09UTC: Område se32d: måttlig isbildning 4000ft - > FL125
 
05-11UTC: Område se32h,se32e: måttlig isbildning 4000ft - > FL125
 
05-13UTC: Område se32c,se32b,se32a,se32g,se32f,se32j,se32i: måttlig isbildning 4000ft - > FL125
 
09-13UTC: Område se32d: Väntas inte förekomma under perioden
 
11-13UTC: Område se32h,se32e: Väntas inte förekomma under perioden
 

Sikt/Väder/Moln
05-07UTC: Område se32b,se32j: Sikt 1.5km - >8km i dis, duggregn, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se32h: Sikt >8km i regn, lokalt 1.5km - 3km i dis, duggregn. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.
 Område se32d,se32e: Sikt <1.5km - >8km i dis, duggregn, höga dimbankar, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se32c: Sikt 3km - 5km, lokalt >8km i dis. Molnbas 500ft - 1000ft, lokalt >2000ft.
 
05-09UTC: Område se32a,se32g,se32f,se32i: Sikt >8km i regn, lokalt 1.5km - 3km i dis, duggregn. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.
 
07-09UTC: Område se32d,se32e: Sikt 1.5km - >8km i dis, duggregn, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se32b: Sikt >8km i regn, lokalt 1.5km - 3km i dis, duggregn. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.
 
07-11UTC: Område se32j: Sikt >8km i regn, lokalt 1.5km - 3km i dis, duggregn. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.
 
07-13UTC: Område se32h: Sikt 1.5km - >8km i dis, duggregn, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se32c: Sikt >8km i regn, lokalt 1.5km - 3km i dis, duggregn. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.
 
09-11UTC: Område se32g: Sikt 1.5km - >8km i dis, duggregn, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se32d,se32e: Sikt >8km. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se32f: Sikt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.
 
09-13UTC: Område se32b,se32a,se32i: Sikt 1.5km - >8km i dis, duggregn, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
11-13UTC: Område se32j: Sikt 1.5km - >8km i dis, duggregn, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se32d,se32e: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 Område se32g,se32f: Sikt >8km. Molnbas <500ft - >2000ft.
 

Molnöversida
05-09UTC: Område se32d,se32f,se32e: Molnöversida > FL125.
 
05-11UTC: Område se32g: Molnöversida > FL125.
 
05-13UTC: Område se32c,se32b,se32a,se32h,se32j,se32i: Molnöversida > FL125.
 
09-11UTC: Område se32f: Ingen prognos
 
09-13UTC: Område se32d,se32e: Ingen prognos
 
11-13UTC: Område se32g,se32f: Molnöversida 1000ft.
 

CB/TCU Moln
05-13UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
05-07UTC: Noll grader 4000ft - FL070.
07-09UTC: Noll grader 3500ft - FL060.
09-11UTC: Noll grader 3000ft - FL060.
11-13UTC: Noll grader 3000ft - FL055.

Vind vid marken
05-07UTC: Område se32d: V/1-8 knop.
 Område se32g: SV-V/2-7 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se32b: SV/3-17 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32h: SV-V/1-10 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se32j: SV/4-18 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se32e: SV-V/1-8 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se32c: SV/4-18 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se32i: SV-V/4-13 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se32a: SV-V/2-19 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se32f: SV-V/2-4 knop.
 
07-09UTC: Område se32d: V-NV/1-8 knop.
 Område se32c: SV/3-17 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32e: V-NV/1-7 knop.
 Område se32f: V/1-3 knop.
 Område se32b: SV-V/2-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32a: V/2-15 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32g: V/1-6 knop.
 Område se32j: SV-V/4-18 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se32h: V/1-8 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se32i: V/3-11 knop, byar upp till 20 knop.
 
09-11UTC: Område se32e: NV/3-7 knop.
 Område se32b: V/2-12 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se32f: NV/2-5 knop.
 Område se32h,se32g: V-NV/2-7 knop.
 Område se32a: V-NV/1-12 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se32c: SV-V/3-16 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32i: V-NV/2-11 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se32j: V/2-10 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se32d: NV/2-8 knop, byar upp till 15 knop.
 
11-13UTC: Område se32e: NV-N/3-8 knop.
 Område se32c: V/3-13 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se32f: NV-N/2-5 knop.
 Område se32a: NV-N/1-13 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se32g: NV/3-8 knop.
 Område se32d: NV/2-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se32b: V-NV/3-10 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se32h: NV/3-9 knop.
 Område se32j: V-NV/3-11 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se32i: V-NV/4-13 knop, byar upp till 17 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
05-07UTC: 280/19kt +4.
07-09UTC: 290/16kt +4.
09-11UTC: 310/13kt +3.
11-13UTC: 330/13kt +3.

FL50:
05-07UTC: 280/19kt +0.
07-09UTC: 290/15kt +0.
09-11UTC: 300/13kt -1.
11-13UTC: 320/14kt -1.

FL100: 
05-07UTC: 260/34kt -9.
07-09UTC: 260/31kt -10.
09-11UTC: 270/24kt -11.
11-13UTC: 290/18kt -12.

Lägsta QNH
1006 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

 • Informationen är ej uppdaterad. Kontakta FPC.