LHP Område 3

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se3 UTFÄRDAD 291119
GÄLLANDE DEN 29 MAJ 2023 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Väderöversikt
En högtrycksrygg ligger över södra Sverige.

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
Väntas inte förekomma under perioden
Måttlig eller svår isbildning
Väntas inte förekomma under perioden
Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden

Delområde 1

PROGNOS FÖR OMRÅDE se31 UTFÄRDAD 291119
GÄLLANDE DEN 29 MAJ 2023 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-20UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

Molnöversida
12-14UTC: Område se31b,se31a: Ingen prognos
 
12-20UTC: Område se31c,se31e,se31d: Ingen prognos
 
14-18UTC: Område se31b,se31a: Molnöversida FL100.
 
18-20UTC: Område se31b,se31a: Ingen prognos
 

CB/TCU Moln
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
12-14UTC: Område se31c,se31b,se31a,se31d: Noll grader 4500ft - FL055.
 Område se31e: Noll grader 4500ft - FL065.
 
14-16UTC: Område se31c,se31d: Noll grader FL050 - FL060.
 
14-20UTC: Område se31b,se31a,se31e: Noll grader FL050 - FL060.
 
16-20UTC: Område se31c,se31d: Noll grader FL050 - FL075.
 

Vind vid marken
12-14UTC: Område se31c: V/4-8 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se31b: V/5-12 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se31a: V/6-12 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se31e: V/4-9 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se31d: V/4-8 knop, byar upp till 21 knop.
 
14-16UTC: Område se31c: V-NV/3-8 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se31b: V-NV/4-11 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se31a: V-NV/6-13 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se31e: V/5-9 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se31d: V/4-8 knop, byar upp till 20 knop.
 
16-18UTC: Område se31d: V-NV/3-6 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se31a: V-NV/4-9 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se31b: V-NV/3-11 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se31c: V-NV/2-7 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se31e: V-NV/3-9 knop, byar upp till 21 knop.
 
18-20UTC: Område se31a: V/1-7 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se31d: Vrb/0-8 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se31e: V-NV/0-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se31c: Vrb/0-9 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se31b: V-NV/0-10 knop, byar upp till 18 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området

2000ft:
12-14UTC: 280/16kt +6.
14-16UTC: 290/16kt +7.
16-18UTC: 300/15kt +7.
18-20UTC: 300/16kt +7.

FL050:
12-14UTC: 290/18kt -1.
14-16UTC: 300/18kt +0.
16-18UTC: 320/19kt +0.
18-20UTC: 340/20kt +0.

FL100:
12-14UTC: 310/28kt -8.
14-16UTC: 320/28kt -7.
16-18UTC: 330/27kt -7.
18-20UTC: 330/28kt -6.

Lägsta QNH
12-18UTC: I hela området: 1016 hPa
18-20UTC: I hela området: 1017 hPa

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 2

PROGNOS FÖR OMRÅDE se32 UTFÄRDAD 291119
GÄLLANDE DEN 29 MAJ 2023 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-20UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

Molnöversida
12-14UTC: Område se32a,se32f: Molnöversida FL090.
 
12-18UTC: Område se32c,se32b,se32h,se32g,se32j,se32i: Molnöversida FL090.
 
12-20UTC: Område se32d,se32e: Ingen prognos
 
14-18UTC: Område se32a,se32f: Molnöversida FL100.
 
18-20UTC: Område se32c,se32b,se32a: Molnöversida FL070.
 Område se32h,se32g,se32f,se32j,se32i: Ingen prognos
 

CB/TCU Moln
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
12-14UTC: Område se32c,se32j: Noll grader FL055 - FL075.
 Område se32d,se32a,se32f,se32e: Noll grader 4500ft - FL065.
 Område se32b,se32h,se32g,se32i: Noll grader FL055 - FL065.
 
14-16UTC: Område se32b,se32a,se32h: Noll grader FL050 - FL060.
 Område se32c,se32j: Noll grader FL050 - FL075.
 
14-18UTC: Område se32i: Noll grader FL050 - FL075.
 
14-20UTC: Område se32d,se32g,se32f,se32e: Noll grader FL050 - FL060.
 
16-18UTC: Område se32a,se32h: Noll grader FL050 - FL075.
 Område se32j: Noll grader FL060 - FL075.
 
16-20UTC: Område se32b: Noll grader FL050 - FL075.
 Område se32c: Noll grader FL060 - FL075.
 
18-20UTC: Område se32a,se32h,se32i: Noll grader FL050 - FL060.
 Område se32j: Noll grader FL050 - FL075.
 

Vind vid marken
12-14UTC: Område se32g: Vrb/1-10 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se32b: SO/3-14 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32f: V/2-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32i: V-NV/1-12 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32j: NV/1-9 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32c: O/4-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32h: V/0-11 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32d: V/0-11 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32a: SO-S/1-14 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32e: SV-V/1-10 knop, byar upp till 20 knop.
 
14-16UTC: Område se32j: NV/1-10 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32f: SV-V/3-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se32c: SO/0-11 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se32h: V/1-14 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32g: SV-V/2-13 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se32b: SO-S/3-13 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32a: S/1-14 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se32i: V-NV/3-14 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se32e: V/2-15 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se32d: V/4-17 knop, byar upp till 27 knop.
 
16-18UTC: Område se32d: V/4-14 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32b: S-SV/3-15 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se32c: S-SV/1-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se32g: V/3-12 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32e: V/5-14 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se32a: S-SV/3-16 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32f: SV/2-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32i: V/2-11 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32j: NV/0-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32h: V-NV/4-12 knop, byar upp till 22 knop.
 
18-20UTC: Område se32e: V/3-13 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32j: NV/0-6 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se32d: V/3-15 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32h: V-NV/2-12 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se32g: V/1-10 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se32f: SV-V/2-11 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32a: S-SV/2-19 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se32b: SV-V/0-15 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32i: V/2-12 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32c: V/0-9 knop, byar upp till 13 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området

2000ft:
12-14UTC: 270/9kt +9.
14-16UTC: 270/12kt +9.
16-18UTC: 270/14kt +9.
18-20UTC: 290/17kt +9.

FL050:
12-14UTC: 280/14kt +1.
14-16UTC: 280/15kt +1.
16-18UTC: 280/17kt +1.
18-20UTC: 300/17kt +1.

FL100:
12-14UTC: 280/23kt -7.
14-16UTC: 300/24kt -7.
16-18UTC: 310/23kt -7.
18-20UTC: 320/22kt -6.

Lägsta QNH
12-14UTC: I hela området: 1018 hPa
14-20UTC: I hela området: 1017 hPa

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 3

PROGNOS FÖR OMRÅDE se33 UTFÄRDAD 291119
GÄLLANDE DEN 29 MAJ 2023 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-14UTC: Område se33d,se33f: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft.
 
12-20UTC: Område se33a,se33e,se33c,se33b: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
14-20UTC: Område se33d,se33f: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 

Molnöversida
12-14UTC: Område se33d,se33f: Molnöversida FL100.
 
12-18UTC: Område se33a,se33c,se33b: Ingen prognos
 
12-20UTC: Område se33e: Ingen prognos
 
14-16UTC: Område se33d,se33f: Molnöversida FL090.
 
16-18UTC: Område se33d,se33f: Ingen prognos
 
18-20UTC: Område se33a,se33d,se33c,se33b,se33f: Molnöversida FL070.
 

CB/TCU Moln
12-14UTC: Område se33d,se33f: isol cb
 
12-20UTC: Område se33a,se33e,se33c,se33b: Väntas inte förekomma under perioden
 
14-20UTC: Område se33d,se33f: Väntas inte förekomma under perioden
 

Nollgradersisoterm
12-14UTC: Område se33b: Noll grader 4500ft - FL055.
 Område se33a,se33e,se33d: Noll grader 4500ft - FL065.
 Område se33c,se33f: Noll grader FL055 - FL065.
 
14-16UTC: Område se33a,se33e,se33b: Noll grader FL050 - FL060.
 Område se33c,se33f: Noll grader FL050 - FL075.
 
14-20UTC: Område se33d: Noll grader FL050 - FL075.
 
16-18UTC: Område se33b: Noll grader FL050 - FL075.
 Område se33c,se33f: Noll grader FL060 - FL075.
 
16-20UTC: Område se33a,se33e: Noll grader FL050 - FL075.
 
18-20UTC: Område se33b: Noll grader FL050 - FL060.
 Område se33c,se33f: Noll grader FL050 - FL075.
 

Vind vid marken
12-14UTC: Område se33a: O-SO/3-13 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se33c: NO/0-15 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se33b: O/3-10 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se33e: NO/0-11 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se33d: NO/0-11 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se33f: NO/0-16 knop, byar upp till 22 knop.
 
14-16UTC: Område se33e: O-SO/2-10 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se33b: SO-S/4-12 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se33f: O/0-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se33a: SO/3-13 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se33d: NO/0-9 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se33c: O/2-11 knop, byar upp till 16 knop.
 
16-18UTC: Område se33b: S/4-15 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se33f: Vrb/1-12 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se33e: SO-S/4-12 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se33c: S/0-11 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se33a: SO-S/4-15 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se33d: O/0-9 knop, byar upp till 12 knop.
 
18-20UTC: Område se33d: Vrb/0-7 knop.
 Område se33f: S/1-10 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se33a: S-SV/3-14 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se33c: SV-V/0-9 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se33e: S-SV/2-15 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se33b: S-SV/3-15 knop, byar upp till 19 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området

2000ft:
12-14UTC: 300/6kt +9.
14-16UTC: 280/5kt +9.
16-18UTC: 240/6kt +10.
18-20UTC: 250/10kt +10.

FL050:
12-14UTC: 300/9kt +1.
14-16UTC: 290/10kt +2.
16-18UTC: 290/13kt +2.
18-20UTC: 290/15kt +2.

FL100:
12-14UTC: 280/18kt -6.
14-16UTC: 280/21kt -6.
16-18UTC: 290/21kt -7.
18-20UTC: 300/19kt -6.

Lägsta QNH
12-14UTC: I hela området: 1019 hPa
14-18UTC: I hela området: 1018 hPa
18-20UTC: I hela området: 1017 hPa

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 4

PROGNOS FÖR OMRÅDE se34 UTFÄRDAD 291119
GÄLLANDE DEN 29 MAJ 2023 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-20UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

Molnöversida
12-14UTC: Område se34b,se34a,se34f,se34e,se34c: Ingen prognos
 
12-20UTC: Område se34d: Ingen prognos
 
14-18UTC: Område se34b,se34a,se34f,se34e,se34c: Molnöversida FL100.
 
18-20UTC: Område se34b,se34a,se34f,se34e,se34c: Ingen prognos
 

CB/TCU Moln
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
12-14UTC: I hela området: Noll grader 4500ft - FL055.
14-20UTC: I hela området: Noll grader FL050 - FL060.

Vind vid marken
12-14UTC: Område se34f: SV-V/3-8 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se34d: V/4-9 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se34c: V/4-11 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se34a: SO-S/2-15 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se34b: SO/1-13 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se34e: SV-V/4-10 knop, byar upp till 21 knop.
 
14-16UTC: Område se34e: V/4-10 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se34d: V/5-10 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se34a: S/1-17 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se34c: V/4-12 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se34f: SV-V/3-9 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se34b: SO-S/1-18 knop, byar upp till 24 knop.
 
16-18UTC: Område se34b: S/0-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se34f: SV-V/2-11 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se34a: SV/0-13 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se34e: V/5-11 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se34d: V-NV/4-9 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se34c: V-NV/4-12 knop, byar upp till 22 knop.
 
18-20UTC: Område se34e: V-NV/2-11 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se34a: V-NV/5-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se34b: SV/0-18 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se34f: V/1-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se34d: NV/4-11 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se34c: V-NV/5-14 knop, byar upp till 22 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området

2000ft:
12-14UTC: 260/14kt +7.
14-16UTC: 270/15kt +8.
16-18UTC: 280/16kt +9.
18-20UTC: 300/19kt +8.

FL050:
12-16UTC: 270/18kt +0.
16-18UTC: 280/19kt +0.
18-20UTC: 310/20kt +0.

FL100:
12-14UTC: 290/25kt -9.
14-16UTC: 300/26kt -8.
16-18UTC: 320/26kt -8.
18-20UTC: 320/29kt -7.

Lägsta QNH
12-18UTC: I hela området: 1015 hPa
18-20UTC: I hela området: 1016 hPa

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

ÖVERSIKTLIG PROGNOS FÖR OMRÅDE se3 UTFÄRDAD 291253
GÄLLANDE DEN 30 MAJ 2023 MELLAN 04 OCH 16 UTC


Väderöversikt
En högtrycksrygg ligger över södra Sverige.
se32

Sikt/Väder/Moln
04-16UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

CB/TCU Moln
04-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
04-08UTC: Område se32c: NV-N/4-15 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32f: N/5-13 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se32e: N/5-14 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se32d: N/3-13 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32a: N/5-21 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se32j: N/0-9 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se32g: N/4-11 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32h: N/4-11 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32b: N/5-17 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32i: N/1-11 knop, byar upp till 17 knop.
 
08-12UTC: Område se32a: NV-N/1-17 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32b: N/0-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se32f: NV/4-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se32c: NO/1-13 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32h: NV-N/1-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se32j: NV-N/3-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se32i: NV/2-9 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se32g: NV-N/3-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se32e: NV/2-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se32d: NV/1-5 knop, byar upp till 14 knop.
 
12-16UTC: Område se32f: V-NV/2-7 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se32c: SO/0-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32d: V-NV/1-11 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32i: V-NV/2-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se32h: Vrb/2-11 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se32g: NV/2-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se32j: NV/0-7 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32e: V-NV/3-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se32b: S/0-13 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32a: Vrb/1-14 knop, byar upp till 24 knop.
 

se31

Sikt/Väder/Moln
04-16UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

CB/TCU Moln
04-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
04-08UTC: Område se31d: N-NO/3-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se31a: NV/1-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se31c: N-NO/1-6 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se31e: N-NO/3-7 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se31b: N/1-6 knop, byar upp till 20 knop.
 
08-12UTC: Område se31e: V-NV/1-4 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se31d: V-NV/1-3 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se31b: V-NV/2-6 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se31a: V-NV/0-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se31c: V-NV/0-6 knop, byar upp till 16 knop.
 
12-16UTC: Område se31b: V/2-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se31c: V/1-6 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se31a: V/1-8 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se31e,se31d: V/3-8 knop, byar upp till 19 knop.
 

se34

Sikt/Väder/Moln
04-16UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

CB/TCU Moln
04-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
04-08UTC: Område se34f: N/5-10 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se34e: N/5-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se34b: NV-N/7-21 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se34d: N/3-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se34a: NV-N/4-17 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se34c: NV-N/3-10 knop, byar upp till 17 knop.
 
08-12UTC: Område se34f: NV-N/3-7 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se34b: NV-N/4-16 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se34c: V-NV/2-6 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se34e: NV/2-6 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se34a: NV-N/0-10 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se34d: NV/2-5 knop, byar upp till 16 knop.
 
12-16UTC: Område se34a: SO/0-15 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se34d: V-NV/3-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se34c: V/1-9 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se34e: V-NV/1-7 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se34b: NO/0-11 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se34f: V-NV/1-6 knop, byar upp till 19 knop.
 

se33

Sikt/Väder/Moln
04-16UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

CB/TCU Moln
04-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
04-08UTC: Område se33d: N/5-14 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se33b: N/8-22 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se33a: N/7-22 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se33f: N/3-11 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se33e: NV-N/10-21 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se33c: NV-N/8-15 knop, byar upp till 19 knop.
 
08-12UTC: Område se33f: N/2-20 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se33c: N-NO/6-17 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se33b: N/8-18 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se33d: N-NO/0-17 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se33e: NV-N/14-18 knop.
 Område se33a: N-NO/5-17 knop, byar upp till 26 knop.
 
12-16UTC: Område se33a: SO-S/0-10 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se33d: N-NO/2-16 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se33e: N/8-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se33c: O/1-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se33b: N-NO/2-11 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se33f: N-NO/0-15 knop, byar upp till 25 knop.