AROWeb – AIS MET och Färdplanering

LHP Område B

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE B UTFÄRDAD 271110
GÄLLANDE DEN 27 JULI 2017 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Väderöversikt

En varmfront rör sig österut över Danmark och når Västkusten sent på eftermiddagen eller tidiga kvällen Ett lågtryck över södra Östersjön rör sig sakta åt nordnordväst

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
12-16UTC: Område Södra delen
16-18UTC: Område Södra delen och Sydöstra delen
18-20UTC: Område Sydöstra delen


Måttlig eller svår isbildning
12-18UTC: Hela området utom Norra delen
18-20UTC: Område Södra delen och Sydöstra delen


Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden

Norra delen

PROGNOS FÖR OMRÅDE B DEN NORRA DELEN UTFÄRDAD 271110
GÄLLANDE DEN 27 JULI 2017 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-18UTC: Område F2b: Sikt 5km - >8km i regnskurar. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
12-20UTC: Område F2a: Sikt 5km - >8km i regnskurar. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område F1a,F1b,F2c,F2d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
18-20UTC: Område F2b: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 

Molnöversida
12-16UTC: Område F1b,F2c: Molnöversida FL080.
 
12-18UTC: Område F1a,F2d: Molnöversida FL080.
 
12-20UTC: Område F2a,F2b: Molnöversida > FL125.
 
16-20UTC: Område F1b,F2c: Molnöversida > FL125.
 
18-20UTC: Område F1a,F2d: Molnöversida > FL125.
 

CB/TCU Moln
12-18UTC: Område F2b: ISOL CB
 
12-20UTC: Område F2a: ISOL CB
 Område F1a,F1b,F2c,F2d: Väntas inte förekomma under perioden
 
18-20UTC: Område F2b: Väntas inte förekomma under perioden
 

Nollgradersisoterm
12-16UTC: Noll grader FL105 - FL120.
16-18UTC: Noll grader FL095 - FL115.
18-20UTC: Noll grader FL090 - FL115.

Vind vid marken
12-14UTC: Område F2c: O-SO/1-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område F2a: SO/0-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område F2d: O-SO/1-9 knop, byar upp till 20 knop.
 Område F1b: O/0-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område F2b: SO/2-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område F1a: NO-O/3-11 knop, byar upp till 16 knop.
 
14-16UTC: Område F2b: O-SO/2-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område F2d: O-SO/2-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område F2a: O-SO/0-10 knop, byar upp till 18 knop.
 Område F1a: O/2-13 knop, byar upp till 17 knop.
 Område F1b: O/2-11 knop, byar upp till 19 knop.
 Område F2c: O-SO/1-8 knop, byar upp till 17 knop.
 
16-18UTC: Område F2a: O/0-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område F2d: O-SO/0-7 knop, byar upp till 18 knop.
 Område F1b: NO-O/2-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område F2b: O/0-5 knop, byar upp till 14 knop.
 Område F2c: O-SO/0-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område F1a: O/0-12 knop, byar upp till 17 knop.
 
18-20UTC: Område F1b: NO-O/1-10 knop, byar upp till 13 knop.
 Område F2a: NO-O/0-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område F2b: O-SO/0-5 knop, byar upp till 11 knop.
 Område F1a: O/1-11 knop, byar upp till 14 knop.
 Område F2c,F2d: O/1-5 knop, byar upp till 13 knop.
 

Vind och temperatur
2000ft:
12-14UTC: 130/16kt +11.
14-16UTC: 120/18kt +11.
16-18UTC: 110/16kt +11.
18-20UTC: 110/17kt +11.

FL50:
12-14UTC: 150/14kt +4.
14-16UTC: 140/13kt +5.
16-18UTC: 120/15kt +5.
18-20UTC: 110/18kt +5.

FL100: 
12-14UTC: 160/16kt +0.
14-18UTC: 160/17kt +0.
18-20UTC: 160/19kt -3.

Lägsta QNH
1002 hPa, lägst i söder.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Nordvästra delen

PROGNOS FÖR OMRÅDE B DEN NORDVÄSTRA DELEN UTFÄRDAD 271110
GÄLLANDE DEN 27 JULI 2017 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-14UTC: Område E1b,E2a,E2b,E3a: måttlig isbildning FL100 - > FL125
 
12-20UTC: Område E1a: Väntas inte förekomma under perioden
 
14-16UTC: Område E2a,E2b: måttlig isbildning FL095 - > FL125
 
14-18UTC: Område E1b,E3a: måttlig isbildning FL095 - > FL125
 
16-18UTC: Område E2a,E2b: måttlig isbildning FL095 - > FL125, måttlig isbildning FL090 - > FL125
 
18-20UTC: Område E1b,E2a,E2b,E3a: Väntas inte förekomma under perioden
 

Sikt/Väder/Moln
12-14UTC: Område E2b: Sikt 5km - >8km i regnskurar. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område E1b: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 
12-16UTC: Område E3a: Sikt 5km - >8km i regnskurar. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
12-18UTC: Område E2a: Sikt 5km - >8km i regnskurar. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område E1a: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 
14-20UTC: Område E1b: Sikt 5km - >8km i regnskurar. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område E2b: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
16-20UTC: Område E3a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
18-20UTC: Område E1a: Sikt 5km - >8km i regnskurar. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område E2a: Sikt >8km i regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 

Molnöversida
12-20UTC: I hela området: Molnöversida > FL125.

CB/TCU Moln
12-14UTC: Område E2b: ISOL CB
 
12-16UTC: Område E3a: ISOL CB
 
12-18UTC: Område E2a: ISOL CB
 
12-20UTC: Område E1a,E1b: ISOL CB
 
14-20UTC: Område E2b: Väntas inte förekomma under perioden
 
16-20UTC: Område E3a: Väntas inte förekomma under perioden
 
18-20UTC: Område E2a: ISOL EMBD CB
 

Nollgradersisoterm
12-14UTC: Noll grader FL095 - FL120.
14-16UTC: Noll grader FL095 - FL115.
16-18UTC: Noll grader FL090 - FL115.
18-20UTC: Noll grader FL090 - FL100.

Vind vid marken
12-14UTC: Område E1b: SO-S/1-5 knop, byar upp till 14 knop.
 Område E1a: SO-S/2-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område E2a: SO/2-10 knop, byar upp till 18 knop.
 Område E2b: SO/2-7 knop, byar upp till 18 knop.
 Område E3a: SO/1-6 knop, byar upp till 13 knop.
 
14-16UTC: Område E1b: SO-S/2-5 knop, byar upp till 14 knop.
 Område E3a: SO/2-4 knop.
 Område E1a: SO-S/0-5 knop, byar upp till 15 knop.
 Område E2b: O-SO/1-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område E2a: SO/1-8 knop, byar upp till 17 knop.
 
16-18UTC: Område E1b: SO/0-5 knop, byar upp till 12 knop.
 Område E2a: SO/0-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område E3a: O-SO/0-4 knop, byar upp till 12 knop.
 Område E1a: SO-S/0-7 knop, byar upp till 14 knop.
 Område E2b: O/0-6 knop, byar upp till 14 knop.
 
18-20UTC: Område E3a: O/1-4 knop.
 Område E2b: NO-O/1-4 knop.
 Område E1a: O-SO/0-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område E1b: O/0-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område E2a: O/0-5 knop, byar upp till 12 knop.
 

Vind och temperatur
2000ft:
12-14UTC: 160/14kt +10.
14-16UTC: 150/15kt +10.
16-18UTC: 140/13kt +10.
18-20UTC: 130/16kt +10.

FL50:
12-14UTC: 180/18kt +3.
14-16UTC: 170/15kt +4.
16-18UTC: 160/12kt +4.
18-20UTC: 150/14kt +3.

FL100: 
12-14UTC: 190/20kt -2.
14-16UTC: 180/19kt -2.
16-18UTC: 170/18kt -2.
18-20UTC: 160/16kt -3.

Lägsta QNH
1001 hPa, fallande till, lägst i väster.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Sydöstra delen

PROGNOS FÖR OMRÅDE B DEN SYDÖSTRA DELEN UTFÄRDAD 271110
GÄLLANDE DEN 27 JULI 2017 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-14UTC: Område H1a: Väntas inte förekomma under perioden
 
12-16UTC: Område H1b,H1c,H1d,H1e,H2a: måttlig isbildning FL110 - > FL125
 
14-16UTC: Område H1a: måttlig isbildning FL110 - > FL125
 
16-18UTC: Område H1a,H1b,H1c,H2a: måttlig isbildning FL105 - > FL125
 Område H1d,H1e: måttlig isbildning FL105 - > FL125, måttlig isbildning FL110 - > FL125
 
18-20UTC: Område H1b,H1c,H1d,H1e,H2a: måttlig isbildning FL100 - > FL125, måttlig isbildning FL105 - > FL125
 Område H1a: måttlig isbildning FL100 - > FL125
 

Sikt/Väder/Moln
12-14UTC: Område H1d,H2a: Sikt 5km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område H1a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
12-16UTC: Område H1e: Sikt 5km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
12-18UTC: Område H1b,H1c: Sikt 5km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
14-16UTC: Område H1d: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regnskurar, regn. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 
14-18UTC: Område H1a: Sikt 5km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område H2a: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regnskurar, regn. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 
16-20UTC: Område H1d,H1e: Sikt 5km - >8km i regnskurar, regn, åska. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
18-20UTC: Område H1b,H1c,H2a: Sikt 5km - >8km i regnskurar, regn, åska. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område H1a: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regnskurar, regn. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 

Molnöversida
12-20UTC: I hela området: Molnöversida > FL125.

CB/TCU Moln
12-14UTC: Område H1a: Väntas inte förekomma under perioden
 
12-16UTC: Område H1d,H1e: ISOL EMBD CB
 
12-18UTC: Område H1b,H1c,H2a: ISOL EMBD CB
 
14-20UTC: Område H1a: ISOL EMBD CB
 
16-20UTC: Område H1d,H1e: ISOL EMBD CB, OCNL EMBD CB
 
18-20UTC: Område H1b,H1c,H2a: ISOL EMBD CB, OCNL EMBD CB
 

Nollgradersisoterm
12-14UTC: Noll grader FL110 - FL120.
14-16UTC: Noll grader FL105 - FL120.
16-18UTC: Noll grader FL095 - FL115.
18-20UTC: Noll grader FL100 - FL115.

Vind vid marken
12-14UTC: Område H2a: NO-O/2-11 knop, byar upp till 18 knop.
 Område H1a: NO-O/4-11 knop, byar upp till 16 knop.
 Område H1b: NO-O/6-11 knop.
 Område H1e: NO-O/5-14 knop, byar upp till 17 knop.
 Område H1c: NO/0-10 knop, byar upp till 13 knop.
 Område H1d: NO/2-12 knop, byar upp till 16 knop.
 
14-16UTC: Område H1e: NO-O/1-14 knop, byar upp till 18 knop.
 Område H1d: NO/1-14 knop, byar upp till 17 knop.
 Område H1a: NO-O/4-10 knop, byar upp till 17 knop.
 Område H1c: NO-O/2-12 knop, byar upp till 14 knop.
 Område H1b: NO-O/5-12 knop, byar upp till 16 knop.
 Område H2a: NO-O/2-12 knop, byar upp till 16 knop.
 
16-18UTC: Område H2a: N-NO/0-11 knop, byar upp till 15 knop.
 Område H1e: N-NO/0-14 knop, byar upp till 17 knop.
 Område H1a: O/3-11 knop, byar upp till 14 knop.
 Område H1d: N-NO/0-15 knop, byar upp till 18 knop.
 Område H1c: O/1-10 knop, byar upp till 12 knop.
 Område H1b: NO-O/4-11 knop.
 
18-20UTC: Område H1c: O-SO/0-9 knop, byar upp till 13 knop.
 Område H1b: N-NO/4-14 knop, byar upp till 17 knop.
 Område H1a: NO-O/3-11 knop.
 Område H1d: N/0-16 knop, byar upp till 20 knop.
 Område H2a: N-NO/0-11 knop, byar upp till 14 knop.
 Område H1e: N-NO/1-14 knop, byar upp till 17 knop.
 

Vind och temperatur
2000ft:
12-14UTC: 80/20kt +13.
14-16UTC: 70/19kt +13.
16-18UTC: 50/18kt +12.
18-20UTC: 40/21kt +12.

FL50:
12-14UTC: 70/15kt +7.
14-16UTC: 60/21kt +7.
16-18UTC: 50/22kt +7.
18-20UTC: 70/24kt +7.

FL100: 
12-14UTC: 140/15kt +0.
14-16UTC: 140/18kt +0.
16-18UTC: 140/20kt +0.
18-20UTC: 140/21kt +0.

Lägsta QNH
1001 hPa, fallande till, lägst i söder.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Södra delen

PROGNOS FÖR OMRÅDE B DEN SÖDRA DELEN UTFÄRDAD 271110
GÄLLANDE DEN 27 JULI 2017 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-14UTC: Område G3d: måttlig isbildning FL100 - > FL125
 Område G3c: Väntas inte förekomma under perioden
 
12-16UTC: Område G2a,G3b: Väntas inte förekomma under perioden
 
12-18UTC: Område G1a,G1b,G1c: Väntas inte förekomma under perioden
 
12-20UTC: Område G2b,G2c,G3a: Väntas inte förekomma under perioden
 
14-18UTC: Område G3c,G3d: måttlig isbildning FL095 - > FL125
 
16-18UTC: Område G2a,G3b: måttlig isbildning FL095 - > FL125
 
18-20UTC: Område G1a,G1b,G1c: måttlig isbildning FL100 - > FL125
 Område G2a,G3b,G3c,G3d: Väntas inte förekomma under perioden
 

Sikt/Väder/Moln
12-18UTC: Område G1b,G1c: Sikt >8km. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område G1a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
12-20UTC: Område G2a,G2b,G2c,G3a,G3b,G3c,G3d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
18-20UTC: Område G1a,G1b,G1c: Sikt 5km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 

Molnöversida
12-16UTC: Område G1a,G1b,G2b,G3a: Molnöversida FL080.
 
12-18UTC: Område G2c: Molnöversida FL080.
 
12-20UTC: Område G1c,G2a,G3b,G3c,G3d: Molnöversida > FL125.
 
16-20UTC: Område G1a,G1b,G2b,G3a: Molnöversida > FL125.
 
18-20UTC: Område G2c: Molnöversida > FL125.
 

CB/TCU Moln
12-18UTC: Område G1a,G1b,G1c: Väntas inte förekomma under perioden
 
12-20UTC: Område G2a,G2b,G2c,G3a,G3b,G3c,G3d: Väntas inte förekomma under perioden
 
18-20UTC: Område G1a,G1b,G1c: ISOL EMBD CB
 

Nollgradersisoterm
12-16UTC: Noll grader FL095 - FL120.
16-18UTC: Noll grader FL095 - FL115.
18-20UTC: Noll grader FL090 - FL115.

Vind vid marken
12-14UTC: Område G3b,G3c: O/0-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område G1c: NO-O/1-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område G3a: O-SO/0-9 knop, byar upp till 20 knop.
 Område G1b,G2b: O/4-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område G3d: SO/0-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område G2c: O-SO/5-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område G2a: O/0-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område G1a: O/5-10 knop, byar upp till 19 knop.
 
14-16UTC: Område G3d: S/0-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område G1a: NO-O/4-11 knop, byar upp till 19 knop.
 Område G1c: NO-O/2-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område G2c: O/5-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område G3a: SO/0-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område G3b: O/0-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område G2a: NO-O/0-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område G3c: O/0-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område G2b: O/2-10 knop, byar upp till 18 knop.
 
14-18UTC: Område G1b: O/4-10 knop, byar upp till 17 knop.
 
16-18UTC: Område G2b: O/1-11 knop, byar upp till 20 knop.
 Område G3c: O/1-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område G1a: NO-O/4-10 knop, byar upp till 18 knop.
 Område G3a: O-SO/0-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område G2c: O/3-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område G3d: S/0-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område G2a: NO-O/0-8 knop, byar upp till 14 knop.
 Område G3b: O/0-10 knop, byar upp till 16 knop.
 Område G1c: O/2-7 knop, byar upp till 13 knop.
 
18-20UTC: Område G1a: NO-O/2-10 knop, byar upp till 14 knop.
 Område G3a: O-SO/1-7 knop, byar upp till 14 knop.
 Område G3d: SO-S/0-6 knop, byar upp till 13 knop.
 Område G3c: O-SO/0-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område G2a: O/1-10 knop, byar upp till 14 knop.
 Område G1c: SO/1-7 knop.
 Område G3b: O-SO/0-9 knop, byar upp till 14 knop.
 Område G1b: O/1-9 knop, byar upp till 14 knop.
 Område G2b: O/0-9 knop, byar upp till 14 knop.
 Område G2c: O/2-5 knop, byar upp till 14 knop.
 

Vind och temperatur
2000ft:
12-14UTC: 100/17kt +12.
14-16UTC: 110/18kt +13.
16-18UTC: 110/17kt +13.
18-20UTC: 120/18kt +13.

FL50:
12-14UTC: 130/14kt +5.
14-16UTC: 130/12kt +5.
16-18UTC: 100/13kt +6.
18-20UTC: 100/19kt +5.

FL100: 
12-14UTC: 160/13kt -1.
14-16UTC: 160/16kt -2.
16-18UTC: 160/17kt -2.
18-20UTC: 160/17kt -4.

Lägsta QNH
1001 hPa, lägst i söder.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

ÖVERSIKTLIG PROGNOS FÖR OMRÅDE B UTFÄRDAD 271257
GÄLLANDE DEN 28 JULI 2017 MELLAN 04 OCH 16 UTC


Väderöversikt
Ett lågtryck rör sig åt nordost över Svealand Över Götaland blåser en sydvästlig vind
NORDVÄSTRA DELEN


Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område E3a: Sikt 3km - >8km i regnskurar. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område E2a,E2b: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område E1b: Sikt 3km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
04-12UTC: Område E1a: Sikt 3km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
08-12UTC: Område E1b,E2a,E2b,E3a: Sikt 3km - >8km i regnskurar. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
12-16UTC: Område E2a,E3a: Sikt 5km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område E1a,E1b: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regnskurar, regn. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område E2b: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 

CB/TCU Moln
04-12UTC: Område E2b: ISOL EMBD CB
 
04-16UTC: Område E1a,E1b,E2a,E3a: ISOL EMBD CB
 
12-16UTC: Område E2b: Väntas inte förekomma under perioden
 

Vind vid marken
04-08UTC: Område E2b: SV/1-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område E1b: O-SO/0-4 knop, byar upp till 14 knop.
 Område E2a: S/0-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område E3a: SO/0-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område E1a: O-SO/0-6 knop, byar upp till 12 knop.
 
08-12UTC: Område E3a: SV/0-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område E1a: SV-V/0-5 knop.
 Område E1b: O-SO/0-4 knop.
 Område E2a: SV/0-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område E2b: SV/4-8 knop, byar upp till 16 knop.
 
12-16UTC: Område E1a: V/0-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område E3a: SV-V/4-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område E1b: SV-V/0-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område E2a: SV/0-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område E2b: SV/2-8 knop, byar upp till 17 knop.
 

NORRA DELEN


Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område F1a,F1b,F2a,F2d: Sikt >8km i regn, lokalt 3km - 5km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område F2b: Sikt 3km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
04-12UTC: Område F2c: Sikt 3km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
08-12UTC: Område F1a,F1b: Sikt >8km i regn, lokalt 3km - 5km i regnskurar. Molnbas 1500ft - 2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område F2b: Sikt 3km - >8km i regnskurar. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område F2a,F2d: Sikt 3km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
12-16UTC: Område F2a,F2b,F2c,F2d: Sikt 5km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område F1a,F1b: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regnskurar, regn. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 

CB/TCU Moln
04-16UTC: I hela området: ISOL EMBD CB

Vind vid marken
04-08UTC: Område F1a: N-NO/3-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område F2c,F2d: W-NV/0-7 knop, byar upp till 12 knop.
 Område F2b: Lugnt.
 Område F1b: O-SO/2-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område F2a: NV/0-7 knop, byar upp till 11 knop.
 
08-12UTC: Område F2a: V/0-10 knop, byar upp till 16 knop.
 Område F1b: SV/1-13 knop, byar upp till 18 knop.
 Område F2d: SV-V/0-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område F1a: O-SO/1-16 knop, byar upp till 20 knop.
 Område F2b: SV-V/0-4 knop.
 Område F2c: SV-V/2-9 knop, byar upp till 14 knop.
 
12-16UTC: Område F1a: SV/4-17 knop, byar upp till 23 knop.
 Område F2d: SV-V/3-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område F2b: SV-V/3-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område F2a: SV-V/2-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område F1b: SV-V/3-15 knop, byar upp till 19 knop.
 Område F2c: SV-V/4-7 knop, byar upp till 18 knop.
 

SÖDRA DELEN


Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område G1b,G1c,G2a,G3b,G3c,G3d: Sikt 3km - >8km i regnskurar. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område G2b,G3a: Sikt 3km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område G2c: Sikt >8km i regn, lokalt 3km - 5km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
04-12UTC: Område G1a: Sikt 3km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
08-12UTC: Område G2a,G2b,G3a,G3b: Sikt 3km - >8km i regnskurar. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område G2c: Sikt 3km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område G1b,G3c,G3d: Sikt 5km - >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft.
 
08-16UTC: Område G1c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
12-16UTC: Område G1a,G2c: Sikt 5km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område G1b,G2a,G2b,G3a,G3b,G3c,G3d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 

CB/TCU Moln
04-08UTC: Område G1c: ISOL EMBD CB
 
04-12UTC: Område G1b,G2a,G2b,G3a,G3b,G3c,G3d: ISOL EMBD CB
 
04-16UTC: Område G1a,G2c: ISOL EMBD CB
 
08-16UTC: Område G1c: Väntas inte förekomma under perioden
 
12-16UTC: Område G1b,G2a,G2b,G3a,G3b,G3c,G3d: Väntas inte förekomma under perioden
 

Vind vid marken
04-08UTC: Område G2b: N/0-8 knop.
 Område G1b: S-SV/0-6 knop, byar upp till 13 knop.
 Område G3b: V/0-9 knop, byar upp till 15 knop.
 Område G2c: V/2-6 knop.
 Område G3a: N-NO/0-4 knop.
 Område G3c: V/0-13 knop, byar upp till 19 knop.
 Område G2a: O-SO/0-5 knop.
 Område G1a: V/0-12 knop, byar upp till 16 knop.
 Område G3d: V/2-11 knop, byar upp till 18 knop.
 Område G1c: V/2-15 knop, byar upp till 18 knop.
 
08-12UTC: Område G3a: SV-V/1-11 knop, byar upp till 21 knop.
 Område G3b: V/2-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område G1a: SV-V/2-14 knop, byar upp till 17 knop.
 Område G3c: V/5-14 knop, byar upp till 23 knop.
 Område G2b: SV-V/0-10 knop, byar upp till 17 knop.
 Område G2a: V/0-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område G1b: V/0-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område G1c: V/0-13 knop, byar upp till 20 knop.
 Område G2c: V/2-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område G3d: V/4-13 knop, byar upp till 22 knop.
 
12-16UTC: Område G3c: V/5-14 knop, byar upp till 24 knop.
 Område G3a: V/2-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område G3d: SV-V/1-14 knop, byar upp till 23 knop.
 Område G3b: V/3-12 knop, byar upp till 22 knop.
 Område G1b: V/0-15 knop, byar upp till 25 knop.
 Område G2b: SV-V/1-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område G2a: SV-V/4-11 knop, byar upp till 19 knop.
 Område G1c: SV-V/2-20 knop, byar upp till 30 knop.
 Område G1a: SV-V/0-13 knop, byar upp till 21 knop.
 Område G2c: SV-V/3-7 knop, byar upp till 15 knop.
 

SYDÖSTRA DELEN


Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område H1c,H1d,H2a: Sikt 5km - >8km i regnskurar. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område H1a: Sikt 3km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
04-12UTC: Område H1b,H1e: Sikt 3km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
08-12UTC: Område H1a: Sikt 5km - >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft.
 
08-16UTC: Område H1c,H1d,H2a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
12-16UTC: Område H1b,H1e: Sikt 5km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område H1a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 

CB/TCU Moln
04-12UTC: Område H1a: ISOL EMBD CB
 
04-16UTC: Område H1c,H1d,H2a: Väntas inte förekomma under perioden
 Område H1b,H1e: ISOL EMBD CB
 
12-16UTC: Område H1a: Väntas inte förekomma under perioden
 

Vind vid marken
04-08UTC: Område H1b: W-NV/3-15 knop, byar upp till 21 knop.
 Område H1c: SV/6-16 knop, byar upp till 20 knop.
 Område H2a: S-SV/1-13 knop, byar upp till 19 knop.
 Område H1a: SV-V/3-13 knop, byar upp till 17 knop.
 Område H1d: SV/3-15 knop, byar upp till 19 knop.
 Område H1e: W-NV/0-21 knop, byar upp till 27 knop.
 
08-12UTC: Område H2a: SV-V/4-14 knop, byar upp till 22 knop.
 Område H1b: SV-V/4-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område H1c: SV-V/4-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område H1a: SV-V/1-14 knop, byar upp till 18 knop.
 Område H1e: SV-V/10-24 knop, byar upp till 31 knop.
 Område H1d: SV/5-16 knop, byar upp till 21 knop.
 
12-16UTC: Område H1e: SV/3-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område H1c: SV/2-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område H1b: SV-V/4-15 knop, byar upp till 18 knop.
 Område H1d: SV/2-19 knop, byar upp till 24 knop.
 Område H1a: SV-V/1-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område H2a: SV-V/6-17 knop, byar upp till 25 knop.