LHP Område B

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE B UTFÄRDAD 210344
GÄLLANDE DEN 21 SEPTEMBER 2018 MELLAN 04 OCH 12 UTC


Väderöversikt

 En varmfront berör Svealand och rör sig mot norr

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
04-10UTC: Hela området utom Sydöstra delen
10-12UTC: Område Nordvästra delen och Norra delen


Måttlig eller svår isbildning
04-06UTC: I hela området
06-08UTC: Hela området utom Sydöstra delen
08-10UTC: Område Nordvästra delen och Norra delen


Måttlig eller svår turbulens
08-10UTC: Område Södra delen
10-12UTC: Hela området utom Norra delen

Norra delen

PROGNOS FÖR OMRÅDE B DEN NORRA DELEN UTFÄRDAD 210344
GÄLLANDE DEN 21 SEPTEMBER 2018 MELLAN 04 OCH 12 UTC

Måttlig eller svår turbulens
04-12UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
04-08UTC: Område F1b,F2d: måttlig isbildning FL090 - > FL125
 
04-10UTC: Område F1a,F2a,F2b,F2c: måttlig isbildning FL090 - > FL125
 
08-12UTC: Område F1b,F2d: Väntas inte förekomma under perioden
 
10-12UTC: Område F1a,F2a,F2b,F2c: Väntas inte förekomma under perioden
 

Sikt/Väder/Moln
04-06UTC: Område F1b: Sikt >8km i regn, lokalt >8km. Molnbas >2000ft.
 Område F2a: Sikt >8km i regn, lokalt 3km - 5km i duggregn. Molnbas 500ft - 1000ft, lokalt >2000ft.
 
04-08UTC: Område F2d: Sikt 3km - >8km i duggregn, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område F2b: Sikt >8km i regn, lokalt 3km - 5km i duggregn. Molnbas 500ft - 1000ft, lokalt >2000ft.
 
04-10UTC: Område F1a,F2c: Sikt 3km - >8km i duggregn, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
06-08UTC: Område F1b: Sikt >8km i regn. Molnbas >2000ft.
 
06-10UTC: Område F2a: Sikt 3km - >8km i duggregn, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
08-10UTC: Område F2b: Sikt 3km - >8km i duggregn, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område F2d: Sikt >8km. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
08-12UTC: Område F1b: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
10-12UTC: Område F1a,F2a,F2b: Sikt >8km. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område F2c,F2d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 

Molnöversida
04-12UTC: I hela området: Molnöversida > FL125.

CB/TCU Moln
04-08UTC: Område F1b,F2d: ISOL EMBD CB
 
04-10UTC: Område F1a,F2a,F2b,F2c: ISOL EMBD CB
 
08-12UTC: Område F1b,F2d: Väntas inte förekomma under perioden
 
10-12UTC: Område F1a,F2a,F2b,F2c: Väntas inte förekomma under perioden
 

Nollgradersisoterm
04-08UTC: Noll grader FL080 - FL100.
08-12UTC: Noll grader FL090 - FL105.

Vind vid marken
04-06UTC: Område F1b: SO-S/3-15 knop, byar upp till 23 knop.
 Område F2a: SO-S/1-8 knop, byar upp till 20 knop.
 Område F2b: SO/2-7 knop, byar upp till 13 knop.
 Område F2c: SO/3-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område F1a: S-SV/2-17 knop, byar upp till 25 knop.
 Område F2d: SO/3-7 knop, byar upp till 14 knop.
 
06-08UTC: Område F1b: S/3-20 knop, byar upp till 25 knop.
 Område F2a: SO/2-9 knop, byar upp till 16 knop.
 Område F2b: S/3-9 knop, byar upp till 22 knop.
 Område F2c: SO-S/3-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område F2d: S/4-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område F1a: SO-S/3-15 knop, byar upp till 19 knop.
 
08-10UTC: Område F2d: S/6-12 knop, byar upp till 23 knop.
 Område F1a: SO-S/3-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område F2c: S/5-12 knop, byar upp till 21 knop.
 Område F2b: S/4-12 knop, byar upp till 27 knop.
 Område F2a: SO-S/1-13 knop, byar upp till 23 knop.
 Område F1b: S/5-20 knop, byar upp till 26 knop.
 
10-12UTC: Område F1b: SO-S/7-21 knop, byar upp till 26 knop.
 Område F2c: SO-S/8-13 knop, byar upp till 24 knop.
 Område F2d: SO-S/7-14 knop, byar upp till 25 knop.
 Område F1a: SO-S/3-19 knop, byar upp till 23 knop.
 Område F2a: SO-S/3-13 knop, byar upp till 32 knop.
 Område F2b: SO-S/5-13 knop, byar upp till 29 knop.
 

Vind och temperatur
2000ft:
04-06UTC: 200/32kt +3.
06-08UTC: 200/40kt +5.
08-10UTC: 200/42kt +9.
10-12UTC: 190/46kt +11.

FL50:
04-06UTC: 220/46kt +0.
06-08UTC: 230/48kt +3.
08-10UTC: 210/50kt +5.
10-12UTC: 200/53kt +5.

FL100: 
04-06UTC: 240/66kt -4.
06-08UTC: 240/61kt -5.
08-10UTC: 230/64kt -4.
10-12UTC: 220/65kt -3.

Lägsta QNH
995 hPa, fallande till, lägst i väster.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Nordvästra delen

PROGNOS FÖR OMRÅDE B DEN NORDVÄSTRA DELEN UTFÄRDAD 210344
GÄLLANDE DEN 21 SEPTEMBER 2018 MELLAN 04 OCH 12 UTC

Måttlig eller svår turbulens
04-10UTC: Område E2a,E2b,E3a: Väntas inte förekomma under perioden
 
04-12UTC: Område E1a,E1b: Väntas inte förekomma under perioden
 
10-12UTC: Område E2a,E2b,E3a: måttlig turbulens SFC - 3000ft.
 

Måttlig eller svår isbildning
04-10UTC: I hela området: måttlig isbildning FL090 - > FL125
10-12UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
04-06UTC: Område E2b,E3a: Sikt >8km i regn, lokalt 3km - 5km i duggregn. Molnbas 500ft - 1000ft, lokalt >2000ft.
 
04-10UTC: Område E1a,E1b,E2a: Sikt >8km i regn, lokalt 3km - 5km i duggregn. Molnbas 500ft - 1000ft, lokalt >2000ft.
 
06-10UTC: Område E2b,E3a: Sikt 3km - >8km i duggregn, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
10-12UTC: Område E1b,E2a,E3a: Sikt >8km. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område E2b: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 Område E1a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 

Molnöversida
04-12UTC: I hela området: Molnöversida > FL125.

CB/TCU Moln
04-10UTC: I hela området: ISOL EMBD CB
10-12UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
04-08UTC: Noll grader FL080 - FL100.
08-12UTC: Noll grader FL090 - FL105.

Vind vid marken
04-06UTC: Område E3a: SO/1-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område E2a: O-SO/1-11 knop, byar upp till 19 knop.
 Område E2b: O-SO/3-7 knop, byar upp till 14 knop.
 Område E1a: S/2-15 knop, byar upp till 22 knop.
 Område E1b: SO/1-7 knop, byar upp till 14 knop.
 
06-08UTC: Område E1b: SO/2-10 knop, byar upp till 23 knop.
 Område E3a: SO-S/3-11 knop, byar upp till 23 knop.
 Område E2a: SO/1-11 knop, byar upp till 24 knop.
 Område E1a: SO/2-11 knop, byar upp till 17 knop.
 Område E2b: SO-S/4-11 knop, byar upp till 23 knop.
 
08-10UTC: Område E1b: SO-S/1-16 knop, byar upp till 32 knop.
 Område E2a: SO-S/2-14 knop, byar upp till 31 knop.
 Område E1a: SO/2-13 knop, byar upp till 23 knop.
 Område E2b: SO-S/5-13 knop, byar upp till 29 knop.
 Område E3a: SO-S/5-14 knop, byar upp till 28 knop.
 
10-12UTC: Område E1b: S/4-15 knop, byar upp till 34 knop.
 Område E2a: SO-S/6-16 knop, byar upp till 30 knop.
 Område E3a: S/5-15 knop, byar upp till 30 knop.
 Område E1a: SO-S/1-15 knop, byar upp till 30 knop.
 Område E2b: S/9-15 knop, byar upp till 28 knop.
 

Vind och temperatur
2000ft:
04-06UTC: 190/40kt +3.
06-08UTC: 200/40kt +4.
08-10UTC: 190/47kt +8.
10-12UTC: 190/44kt +9.

FL50:
04-06UTC: 220/48kt +0.
06-08UTC: 220/50kt +3.
08-10UTC: 210/56kt +4.
10-12UTC: 210/52kt +4.

FL100: 
04-06UTC: 240/66kt -5.
06-08UTC: 230/65kt -5.
08-10UTC: 220/69kt -5.
10-12UTC: 210/71kt -5.

Lägsta QNH
990 hPa, fallande till, lägst i väster.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Sydöstra delen

PROGNOS FÖR OMRÅDE B DEN SYDÖSTRA DELEN UTFÄRDAD 210344
GÄLLANDE DEN 21 SEPTEMBER 2018 MELLAN 04 OCH 12 UTC

Måttlig eller svår turbulens
04-10UTC: Område H1d,H2a: Väntas inte förekomma under perioden
 
04-12UTC: Område H1a,H1b,H1c,H1e: Väntas inte förekomma under perioden
 
10-12UTC: Område H1d,H2a: måttlig turbulens SFC - 3000ft.
 

Måttlig eller svår isbildning
04-06UTC: Område H1a,H1b,H1e: måttlig isbildning FL090 - > FL125
 
04-12UTC: Område H1c,H1d,H2a: Väntas inte förekomma under perioden
 
06-12UTC: Område H1a,H1b,H1e: Väntas inte förekomma under perioden
 

Sikt/Väder/Moln
04-06UTC: Område H1a,H1b,H1e: Sikt >8km i regn. Molnbas >2000ft.
 
04-12UTC: Område H1c,H1d,H2a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
06-12UTC: Område H1a,H1b,H1e: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 

Molnöversida
04-06UTC: Område H1d,H2a: Molnöversida > FL125.
 
04-08UTC: Område H1c: Molnöversida > FL125.
 
04-10UTC: Område H1a: Molnöversida > FL125.
 
04-12UTC: Område H1b,H1e: Molnöversida > FL125.
 
06-12UTC: Område H1d,H2a: Ingen prognos
 
08-12UTC: Område H1c: Ingen prognos
 
10-12UTC: Område H1a: Ingen prognos
 

CB/TCU Moln
04-06UTC: Område H1a,H1b,H1e: ISOL EMBD CB
 
04-12UTC: Område H1c,H1d,H2a: Väntas inte förekomma under perioden
 
06-12UTC: Område H1a,H1b,H1e: Väntas inte förekomma under perioden
 

Nollgradersisoterm
04-08UTC: Noll grader FL080 - FL120.
08-12UTC: Noll grader FL090 - FL120.

Vind vid marken
04-06UTC: Område H1c: S/14-19 knop.
 Område H1b: S-SV/7-19 knop, byar upp till 23 knop.
 Område H1a: S/7-18 knop, byar upp till 23 knop.
 Område H2a: S/4-19 knop, byar upp till 24 knop.
 Område H1d: S/8-20 knop, byar upp till 25 knop.
 Område H1e: S/10-20 knop, byar upp till 24 knop.
 
06-08UTC: Område H1c: S/15-21 knop, byar upp till 26 knop.
 Område H1a: S/11-21 knop, byar upp till 29 knop.
 Område H1d: S/10-22 knop, byar upp till 30 knop.
 Område H1b: S/13-23 knop, byar upp till 28 knop.
 Område H2a: S/7-21 knop, byar upp till 27 knop.
 Område H1e: S/17-23 knop.
 
08-10UTC: Område H1b: S/13-23 knop, byar upp till 30 knop.
 Område H1d: S/12-22 knop, byar upp till 32 knop.
 Område H2a: S/9-21 knop, byar upp till 31 knop.
 Område H1c: S/13-23 knop, byar upp till 28 knop.
 Område H1e: S/20-24 knop.
 Område H1a: S/12-21 knop, byar upp till 29 knop.
 
10-12UTC: Område H2a: S/12-27 knop, byar upp till 40 knop.
 Område H1a: S/13-27 knop, byar upp till 34 knop.
 Område H1e: S/19-24 knop.
 Område H1d: S/15-25 knop, byar upp till 37 knop.
 Område H1c: S/16-28 knop, byar upp till 36 knop.
 Område H1b: S/15-22 knop, byar upp till 32 knop.
 

Vind och temperatur
2000ft:
04-06UTC: 210/35kt +11.
06-08UTC: 200/37kt +15.
08-10UTC: 200/40kt +16.
10-12UTC: 200/52kt +17.

FL50:
04-06UTC: 230/46kt +7.
06-08UTC: 210/37kt +8.
08-10UTC: 200/44kt +10.
10-12UTC: 200/52kt +12.

FL100: 
04-06UTC: 240/52kt -1.
06-08UTC: 240/58kt -1.
08-10UTC: 230/48kt +0.
10-12UTC: 210/52kt +1.

Lägsta QNH
1000 hPa, fallande till, lägst i väster.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Södra delen

PROGNOS FÖR OMRÅDE B DEN SÖDRA DELEN UTFÄRDAD 210344
GÄLLANDE DEN 21 SEPTEMBER 2018 MELLAN 04 OCH 12 UTC

Måttlig eller svår turbulens
04-08UTC: Område G1b,G1c,G3c,G3d: Väntas inte förekomma under perioden
 
04-10UTC: Område G1a,G2a,G2b,G2c,G3a,G3b: Väntas inte förekomma under perioden
 
08-12UTC: Område G1b,G1c,G3c,G3d: måttlig turbulens SFC - 3000ft.
 
10-12UTC: Område G1a,G2a,G2b,G2c,G3a,G3b: måttlig turbulens SFC - 3000ft.
 

Måttlig eller svår isbildning
04-06UTC: Område G3a,G3b: måttlig isbildning FL090 - > FL125
 
04-08UTC: Område G1a,G2a,G2b,G2c: måttlig isbildning FL090 - > FL125
 
04-12UTC: Område G1b,G1c,G3c,G3d: Väntas inte förekomma under perioden
 
06-12UTC: Område G3a,G3b: Väntas inte förekomma under perioden
 
08-12UTC: Område G1a,G2a,G2b,G2c: Väntas inte förekomma under perioden
 

Sikt/Väder/Moln
04-06UTC: Område G1a: Sikt >8km i regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område G1b,G3d: Sikt >8km. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område G3a,G3b: Sikt 3km - >8km i duggregn, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område G2a: Sikt >8km i regn, lokalt 3km - 5km i duggregn. Molnbas 500ft - 1000ft, lokalt >2000ft.
 
04-08UTC: Område G2c: Sikt >8km i regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område G2b: Sikt 3km - >8km i duggregn, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område G3c: Sikt >8km. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
04-12UTC: Område G1c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
06-08UTC: Område G2a: Sikt 3km - >8km i duggregn, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område G3a,G3b: Sikt >8km. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område G1a: Sikt >8km i regn. Molnbas >2000ft.
 
06-12UTC: Område G1b,G3d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
08-10UTC: Område G2a,G2b,G2c: Sikt >8km. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
08-12UTC: Område G1a,G3a,G3b,G3c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
10-12UTC: Område G2a,G2b,G2c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 

Molnöversida
04-08UTC: Område G1c: Molnöversida > FL125.
 
04-10UTC: Område G1b: Molnöversida > FL125.
 
04-12UTC: Område G1a,G2a,G2b,G2c,G3a,G3b,G3c,G3d: Molnöversida > FL125.
 
08-12UTC: Område G1c: Ingen prognos
 
10-12UTC: Område G1b: Ingen prognos
 

CB/TCU Moln
04-06UTC: Område G3a,G3b: ISOL EMBD CB
 
04-08UTC: Område G1a,G2a,G2b,G2c: ISOL EMBD CB
 
04-12UTC: Område G1b,G1c,G3c,G3d: Väntas inte förekomma under perioden
 
06-12UTC: Område G3a,G3b: Väntas inte förekomma under perioden
 
08-12UTC: Område G1a,G2a,G2b,G2c: Väntas inte förekomma under perioden
 

Nollgradersisoterm
04-08UTC: Noll grader FL080 - FL120.
08-12UTC: Noll grader FL090 - FL120.

Vind vid marken
04-06UTC: Område G3b: S/4-13 knop, byar upp till 23 knop.
 Område G1b: S/4-20 knop, byar upp till 26 knop.
 Område G1a: S/3-20 knop, byar upp till 27 knop.
 Område G2c: SO-S/3-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område G3c: S/6-13 knop, byar upp till 20 knop.
 Område G1c: S/4-17 knop, byar upp till 21 knop.
 Område G2a: SO-S/1-16 knop, byar upp till 24 knop.
 Område G3d: S/3-15 knop, byar upp till 26 knop.
 Område G3a: S/5-10 knop, byar upp till 18 knop.
 Område G2b: SO-S/3-12 knop, byar upp till 17 knop.
 
06-08UTC: Område G3c: S/6-13 knop, byar upp till 21 knop.
 Område G1b: S/5-19 knop, byar upp till 25 knop.
 Område G2c: S/5-12 knop, byar upp till 21 knop.
 Område G2a: S/2-15 knop, byar upp till 22 knop.
 Område G3d: S/5-14 knop, byar upp till 27 knop.
 Område G3a,G3b: S/4-11 knop, byar upp till 21 knop.
 Område G1a: S/6-21 knop, byar upp till 28 knop.
 Område G2b: S/3-14 knop, byar upp till 21 knop.
 Område G1c: S/5-20 knop, byar upp till 24 knop.
 
08-10UTC: Område G2b: S/6-14 knop, byar upp till 24 knop.
 Område G3d: S/8-18 knop, byar upp till 33 knop.
 Område G1a: S/7-20 knop, byar upp till 29 knop.
 Område G2a: SO-S/4-14 knop, byar upp till 23 knop.
 Område G1b: S/6-20 knop, byar upp till 26 knop.
 Område G1c: S/7-22 knop, byar upp till 28 knop.
 Område G2c: S/8-14 knop, byar upp till 26 knop.
 Område G3c: SO-S/7-16 knop, byar upp till 25 knop.
 Område G3b: SO-S/6-15 knop, byar upp till 25 knop.
 Område G3a: S/7-13 knop, byar upp till 25 knop.
 
10-12UTC: Område G2b: SO-S/8-19 knop, byar upp till 30 knop.
 Område G3d: S/10-19 knop, byar upp till 35 knop.
 Område G1b: S/9-25 knop, byar upp till 32 knop.
 Område G3c: S/8-19 knop, byar upp till 33 knop.
 Område G2a: S/6-17 knop, byar upp till 29 knop.
 Område G2c: S/9-15 knop, byar upp till 29 knop.
 Område G3a: SO-S/9-16 knop, byar upp till 31 knop.
 Område G3b: S/7-18 knop, byar upp till 29 knop.
 Område G1c: S/8-27 knop, byar upp till 35 knop.
 Område G1a: S/8-22 knop, byar upp till 30 knop.
 

Vind och temperatur
2000ft:
04-06UTC: 210/39kt +9.
06-08UTC: 200/45kt +12.
08-10UTC: 190/41kt +13.
10-12UTC: 190/50kt +13.

FL50:
04-06UTC: 230/48kt +6.
06-08UTC: 220/45kt +6.
08-10UTC: 200/54kt +7.
10-12UTC: 200/54kt +8.

FL100: 
04-06UTC: 240/67kt -3.
06-08UTC: 230/60kt -2.
08-10UTC: 220/62kt -2.
10-12UTC: 210/61kt +0.

Lägsta QNH
996 hPa, fallande till, lägst i väster.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

 • Informationen på denna sida är ej uppdaterad. Kontakta FPC.