AROWeb – AIS MET och Färdplanering

LHP Område B

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE B UTFÄRDAD 171300
GÄLLANDE DEN 17 JANUARI 2018 MELLAN 13 OCH 21 UTC


Väderöversikt

En ocklutionsfront sträcker sig från Norra Värmland till Gotland Den rör sig långsamt åt sydväst

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
13-21UTC: I hela området


Måttlig eller svår isbildning
13-21UTC: I hela området


Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden

Norra delen

PROGNOS FÖR OMRÅDE B DEN NORRA DELEN UTFÄRDAD 171300
GÄLLANDE DEN 17 JANUARI 2018 MELLAN 13 OCH 21 UTC

Måttlig eller svår turbulens
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
13-21UTC: I hela området: måttlig isbildning 500ft - FL110

Sikt/Väder/Moln
13-15UTC: Område F1b,F2a,F2b,F2c: Sikt >8km i snöfall, lokalt 1.5km - 3km i dis, snöfall. Molnbas <500ft, lokalt >2000ft.
 
13-21UTC: Område F1a,F2d: Sikt >8km i snöfall, lokalt 1.5km - 3km i dis, snöfall. Molnbas <500ft, lokalt >2000ft.
 
15-21UTC: Område F2b: Sikt >8km i snöfall, lokalt <1.5km i snöbyar, snöblandat regn. Molnbas <500ft, lokalt >2000ft.
 Område F1b,F2a,F2c: Sikt <1.5km - >8km i dis, snöbyar, snöfall, snöblandat regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 

Molnöversida
13-17UTC: I hela området: Molnöversida > FL125.
17-21UTC: I hela området: Ingen prognos

CB/TCU Moln
13-15UTC: Område F2c: ISOL EMBD CB
 
13-17UTC: Område F1b,F2a: Väntas inte förekomma under perioden
 
13-21UTC: Område F1a,F2d: Väntas inte förekomma under perioden
 Område F2b: ISOL EMBD CB
 
15-17UTC: Område F2c: Väntas inte förekomma under perioden
 
17-21UTC: Område F1b,F2a,F2c: ISOL EMBD CB
 

Nollgradersisoterm
13-21UTC: Noll grader SFC.

Vind vid marken
13-15UTC: Område F2a: O/4-11 knop, byar upp till 22 knop.
 Område F1a: O-SO/4-26 knop, byar upp till 35 knop.
 Område F2b: O/7-11 knop, byar upp till 21 knop.
 Område F2c: O/4-11 knop, byar upp till 19 knop.
 Område F2d: O-SO/4-10 knop, byar upp till 18 knop.
 Område F1b: O-SO/4-26 knop, byar upp till 36 knop.
 
15-17UTC: Område F1b: O-SO/3-24 knop, byar upp till 33 knop.
 Område F2b: O/7-12 knop, byar upp till 22 knop.
 Område F2c: O/3-10 knop, byar upp till 18 knop.
 Område F1a: O-SO/4-25 knop, byar upp till 33 knop.
 Område F2d: O/4-9 knop, byar upp till 15 knop.
 Område F2a: O/3-14 knop, byar upp till 27 knop.
 
17-19UTC: Område F1a: O-SO/6-20 knop, byar upp till 29 knop.
 Område F1b: O-SO/4-21 knop, byar upp till 30 knop.
 Område F2b: O/6-11 knop, byar upp till 21 knop.
 Område F2a: O/4-11 knop, byar upp till 21 knop.
 Område F2c: O/3-9 knop, byar upp till 16 knop.
 Område F2d: O/3-9 knop, byar upp till 19 knop.
 
19-21UTC: Område F1a: O-SO/4-16 knop, byar upp till 24 knop.
 Område F1b: O-SO/4-18 knop, byar upp till 25 knop.
 Område F2b: O/5-11 knop, byar upp till 21 knop.
 Område F2c: NO-O/3-9 knop, byar upp till 15 knop.
 Område F2a: O/3-11 knop, byar upp till 19 knop.
 Område F2d: NO-O/3-11 knop, byar upp till 16 knop.
 

Vind och temperatur
2000ft:
13-15UTC: 120/30kt -9.
15-17UTC: 120/27kt -9.
17-19UTC: 120/25kt -10.
19-21UTC: 110/23kt -10.

FL50:
13-15UTC: 130/25kt -13.
15-17UTC: 120/20kt -14.
17-19UTC: 110/15kt -14.
19-21UTC: 110/14kt -14.

FL100: 
13-15UTC: 310/9kt -21.
15-17UTC: 290/12kt -21.
17-19UTC: 280/13kt -21.
19-21UTC: 280/15kt -21.

Lägsta QNH
985 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Nordvästra delen

PROGNOS FÖR OMRÅDE B DEN NORDVÄSTRA DELEN UTFÄRDAD 171300
GÄLLANDE DEN 17 JANUARI 2018 MELLAN 13 OCH 21 UTC

Måttlig eller svår turbulens
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
13-17UTC: Område E2a: måttlig isbildning 500ft - 4000ft, måttlig isbildning 500ft - FL110
 
13-21UTC: Område E1a,E1b,E2b,E3a: måttlig isbildning 500ft - FL110
 
17-21UTC: Område E2a: måttlig isbildning 500ft - FL110
 

Sikt/Väder/Moln
13-15UTC: Område E1a,E1b: Sikt >8km i snöfall, lokalt 1.5km - 3km i dis, snöfall. Molnbas <500ft, lokalt >2000ft.
 Område E2a,E2b,E3a: Sikt <1.5km - >8km i dis, snöbyar, snöfall, snöblandat regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
15-21UTC: Område E1b,E2a,E2b,E3a: Sikt >8km i snöfall, lokalt <1.5km i snöbyar, snöblandat regn. Molnbas <500ft, lokalt >2000ft.
 Område E1a: Sikt <1.5km - >8km i dis, snöbyar, snöfall, snöblandat regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 

Molnöversida
13-17UTC: I hela området: Molnöversida > FL125.
17-21UTC: I hela området: Ingen prognos

CB/TCU Moln
13-17UTC: Område E1a: Väntas inte förekomma under perioden
 
13-21UTC: Område E1b,E2a,E2b,E3a: ISOL EMBD CB
 
17-21UTC: Område E1a: ISOL EMBD CB
 

Nollgradersisoterm
13-15UTC: Noll grader SFC - 500ft.
15-21UTC: Noll grader SFC.

Vind vid marken
13-15UTC: Område E1b: O/6-14 knop, byar upp till 24 knop.
 Område E1a: O/6-13 knop, byar upp till 23 knop.
 Område E2b: O/0-8 knop, byar upp till 14 knop.
 Område E3a: O/3-14 knop, byar upp till 21 knop.
 Område E2a: O/0-10 knop, byar upp till 19 knop.
 
15-17UTC: Område E2a: O/0-11 knop, byar upp till 21 knop.
 Område E1b: O/5-14 knop, byar upp till 25 knop.
 Område E3a: O/4-15 knop, byar upp till 23 knop.
 Område E1a: O/5-13 knop, byar upp till 23 knop.
 Område E2b: NO-O/0-9 knop, byar upp till 17 knop.
 
17-19UTC: Område E3a: O/3-15 knop, byar upp till 22 knop.
 Område E1b: O/6-14 knop, byar upp till 24 knop.
 Område E1a: O/6-13 knop, byar upp till 22 knop.
 
17-21UTC: Område E2a: O/0-12 knop, byar upp till 22 knop.
 Område E2b: NO-O/0-10 knop, byar upp till 19 knop.
 
19-21UTC: Område E3a: O/3-15 knop, byar upp till 24 knop.
 Område E1a: O/4-12 knop, byar upp till 21 knop.
 Område E1b: O/5-13 knop, byar upp till 23 knop.
 

Vind och temperatur
2000ft:
13-15UTC: 120/25kt -8.
15-17UTC: 120/25kt -9.
17-19UTC: 120/26kt -10.
19-21UTC: 110/25kt -10.

FL50:
13-15UTC: 140/16kt -12.
15-19UTC: 140/15kt -12.
19-21UTC: 150/14kt -13.

FL100: 
13-15UTC: 130/15kt -22.
15-17UTC: 140/14kt -22.
17-19UTC: 150/13kt -22.
19-21UTC: 160/9kt -22.

Lägsta QNH
983 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Sydöstra delen

PROGNOS FÖR OMRÅDE B DEN SYDÖSTRA DELEN UTFÄRDAD 171300
GÄLLANDE DEN 17 JANUARI 2018 MELLAN 13 OCH 21 UTC

Måttlig eller svår turbulens
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
13-17UTC: Område H1c,H1d,H2a: måttlig isbildning 500ft - 4000ft, måttlig isbildning 500ft - FL110
 Område H1a: måttlig isbildning 500ft - FL110
 
13-21UTC: Område H1b,H1e: måttlig isbildning 500ft - FL110
 
17-19UTC: Område H1a,H1c,H1d,H2a: måttlig isbildning 500ft - 4000ft, måttlig isbildning 500ft - FL110, måttlig isbildning 500ft - FL080
 
19-21UTC: Område H1a,H1c,H1d,H2a: måttlig isbildning 500ft - 4000ft, måttlig isbildning 500ft - FL110
 

Sikt/Väder/Moln
13-15UTC: Område H1c,H1d,H2a: Sikt <1.5km - >8km i snöbyar, snöfall, snöblandat regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område H1e: Sikt <1.5km - >8km i dis, snöbyar, snöfall, snöblandat regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
13-21UTC: Område H1b: Sikt >8km i snöfall, lokalt <1.5km i snöbyar, snöblandat regn. Molnbas <500ft, lokalt >2000ft.
 Område H1a: Sikt <1.5km - >8km i dis, snöbyar, snöfall, snöblandat regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
15-21UTC: Område H1e: Sikt >8km i snöfall, lokalt <1.5km i snöbyar, snöblandat regn. Molnbas <500ft, lokalt >2000ft.
 Område H1d: Sikt <1.5km - >8km i duggregn, snöbyar, snöfall, snöblandat regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område H1c,H2a: Sikt <1.5km - >8km i dis, duggregn, snöbyar, snöfall, snöblandat regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 

Molnöversida
13-17UTC: I hela området: Molnöversida > FL125.
17-21UTC: I hela området: Ingen prognos

CB/TCU Moln
13-21UTC: I hela området: ISOL EMBD CB

Nollgradersisoterm
13-21UTC: Noll grader SFC - 1000ft.

Vind vid marken
13-15UTC: Område H1d: SO/2-18 knop, byar upp till 24 knop.
 Område H2a: SO/1-18 knop, byar upp till 25 knop.
 Område H1a: SO/6-22 knop, byar upp till 29 knop.
 Område H1c: S/4-21 knop, byar upp till 27 knop.
 Område H1b: SO/12-20 knop, byar upp till 26 knop.
 Område H1e: SO/12-20 knop, byar upp till 28 knop.
 
15-17UTC: Område H1e: SO/10-21 knop, byar upp till 28 knop.
 Område H1a: SO/3-21 knop, byar upp till 27 knop.
 Område H2a: SO/0-18 knop, byar upp till 24 knop.
 Område H1c: SV/3-19 knop, byar upp till 26 knop.
 Område H1b: SO/11-18 knop, byar upp till 25 knop.
 Område H1d: SO/1-18 knop, byar upp till 23 knop.
 
17-19UTC: Område H1c: V/2-17 knop, byar upp till 23 knop.
 Område H1a: O-SO/1-20 knop, byar upp till 26 knop.
 Område H1b: O-SO/10-17 knop, byar upp till 23 knop.
 Område H1d: SO-S/0-17 knop, byar upp till 23 knop.
 Område H1e: SO/8-20 knop, byar upp till 26 knop.
 Område H2a: SO/0-17 knop, byar upp till 24 knop.
 
19-21UTC: Område H1a: SO/2-18 knop, byar upp till 24 knop.
 Område H1c: V/0-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område H1b: O-SO/9-16 knop, byar upp till 22 knop.
 Område H1e: O-SO/8-17 knop, byar upp till 24 knop.
 Område H1d,H2a: S/1-16 knop, byar upp till 20 knop.
 

Vind och temperatur
2000ft:
13-15UTC: 150/25kt -8.
15-17UTC: 150/21kt -8.
17-19UTC: 150/20kt -7.
19-21UTC: 170/17kt -7.

FL50:
13-15UTC: 230/18kt -14.
15-17UTC: 240/16kt -14.
17-19UTC: 260/15kt -13.
19-21UTC: 270/16kt -13.

FL100: 
13-15UTC: 260/14kt -19.
15-17UTC: 260/11kt -20.
17-19UTC: 260/12kt -20.
19-21UTC: 270/13kt -20.

Lägsta QNH
986 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Södra delen

PROGNOS FÖR OMRÅDE B DEN SÖDRA DELEN UTFÄRDAD 171300
GÄLLANDE DEN 17 JANUARI 2018 MELLAN 13 OCH 21 UTC

Måttlig eller svår turbulens
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
13-17UTC: Område G1c,G3d: måttlig isbildning 500ft - 4000ft, måttlig isbildning 500ft - FL110
 Område G1b: måttlig isbildning 500ft - FL110
 
13-21UTC: Område G1a,G2a,G2b,G2c,G3a,G3b,G3c: måttlig isbildning 500ft - FL110
 
17-19UTC: Område G1b,G1c,G3d: måttlig isbildning 500ft - 4000ft, måttlig isbildning 500ft - FL110, måttlig isbildning 500ft - FL080
 
19-21UTC: Område G1b,G1c,G3d: måttlig isbildning 500ft - 4000ft, måttlig isbildning 500ft - FL110
 

Sikt/Väder/Moln
13-15UTC: Område G2b,G2c: Sikt >8km i snöfall, lokalt 1.5km - 3km i dis, snöfall. Molnbas <500ft, lokalt >2000ft.
 Område G2a,G3a: Sikt <1.5km - >8km i dis, snöbyar, snöfall, snöblandat regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
13-21UTC: Område G3b,G3c: Sikt >8km i snöfall, lokalt <1.5km i snöbyar, snöblandat regn. Molnbas <500ft, lokalt >2000ft.
 Område G1a,G1b,G1c,G3d: Sikt <1.5km - >8km i dis, snöbyar, snöfall, snöblandat regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
15-21UTC: Område G2a,G3a: Sikt >8km i snöfall, lokalt <1.5km i snöbyar, snöblandat regn. Molnbas <500ft, lokalt >2000ft.
 Område G2b,G2c: Sikt <1.5km - >8km i dis, snöbyar, snöfall, snöblandat regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 

Molnöversida
13-17UTC: I hela området: Molnöversida > FL125.
17-21UTC: I hela området: Ingen prognos

CB/TCU Moln
13-15UTC: Område G2c: Väntas inte förekomma under perioden
 
13-21UTC: Område G1a,G1b,G1c,G2a,G2b,G3a,G3b,G3c,G3d: ISOL EMBD CB
 
15-21UTC: Område G2c: ISOL EMBD CB
 

Nollgradersisoterm
13-21UTC: Noll grader SFC - 1000ft.

Vind vid marken
13-15UTC: Område G3c: SV-V/0-10 knop, byar upp till 13 knop.
 Område G3a: O-SO/6-13 knop, byar upp till 22 knop.
 Område G2b: O-SO/7-17 knop, byar upp till 24 knop.
 Område G1c: SV-V/0-7 knop.
 Område G2a: O/2-14 knop, byar upp till 21 knop.
 Område G3d: V/0-12 knop, byar upp till 16 knop.
 Område G1a: O-SO/6-22 knop, byar upp till 28 knop.
 Område G2c: O-SO/5-12 knop, byar upp till 20 knop.
 Område G1b: SO/0-23 knop, byar upp till 30 knop.
 Område G3b: O-SO/0-9 knop, byar upp till 18 knop.
 
15-17UTC: Område G2c: O/4-12 knop, byar upp till 18 knop.
 Område G3c: V/1-11 knop, byar upp till 16 knop.
 Område G2b: O/6-17 knop, byar upp till 24 knop.
 Område G1c: SV-V/1-11 knop, byar upp till 14 knop.
 Område G2a: O/0-15 knop, byar upp till 21 knop.
 Område G3b: O-SO/0-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område G3d: SV-V/0-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område G3a: O/6-13 knop, byar upp till 22 knop.
 Område G1a: O-SO/5-21 knop, byar upp till 27 knop.
 Område G1b: SO/1-21 knop, byar upp till 29 knop.
 
17-19UTC: Område G1b: SO/0-21 knop, byar upp till 28 knop.
 Område G3c: SV-V/1-9 knop, byar upp till 12 knop.
 Område G1c: V/1-10 knop, byar upp till 13 knop.
 Område G2a: O/0-15 knop, byar upp till 22 knop.
 Område G2c: O/3-10 knop, byar upp till 17 knop.
 Område G3a: O/1-12 knop, byar upp till 21 knop.
 Område G1a: O-SO/3-20 knop, byar upp till 26 knop.
 Område G3b: SV/0-8 knop, byar upp till 13 knop.
 Område G2b: O/5-17 knop, byar upp till 24 knop.
 Område G3d: SV-V/1-7 knop.
 
19-21UTC: Område G3a: O/1-11 knop, byar upp till 19 knop.
 Område G2a: NO-O/0-15 knop, byar upp till 22 knop.
 Område G1b: SO-S/1-19 knop, byar upp till 26 knop.
 Område G3c: SV-V/1-6 knop.
 Område G1a: O-SO/3-18 knop, byar upp till 24 knop.
 Område G2c: O/3-9 knop, byar upp till 16 knop.
 Område G3b: V/0-7 knop, byar upp till 12 knop.
 Område G3d: SV/0-9 knop, byar upp till 12 knop.
 Område G1c: V/1-9 knop, byar upp till 13 knop.
 Område G2b: O/4-17 knop, byar upp till 23 knop.
 

Vind och temperatur
2000ft:
13-15UTC: 140/26kt -7.
15-17UTC: 140/28kt -7.
17-19UTC: 140/25kt -7.
19-21UTC: 140/23kt -7.

FL50:
13-17UTC: 200/18kt -13.
17-19UTC: 210/16kt -13.
19-21UTC: 220/17kt -13.

FL100: 
13-15UTC: 220/12kt -21.
15-17UTC: 240/12kt -21.
17-19UTC: 250/13kt -21.
19-21UTC: 260/15kt -21.

Lägsta QNH
985 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

ÖVERSIKTLIG PROGNOS FÖR OMRÅDE B UTFÄRDAD 171406
GÄLLANDE DEN 18 JANUARI 2018 MELLAN 05 OCH 17 UTC


Väderöversikt
En svag ocklusionsfront berör Svealand och rör sig sakta mot nordost En svag högtrycksrygg täcker Götaland I högtrycksryggen förekommer stratus
NORDVÄSTRA DELEN


Sikt/Väder/Moln
05-09UTC: Område E1b,E3a: Sikt <1.5km - 8km i dis, underkyld dimma, snöbyar, snöfall. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område E2a,E2b: Sikt <1.5km i underkyld dimma, lokalt 3km - 5km i dis, snöbyar. Molnbas <500ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 
05-17UTC: Område E1a: Sikt 5km - 8km i snöfall, lokalt 1.5km - 3km i snöfall. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
09-17UTC: Område E2a,E2b,E3a: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i dis, snöbyar. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område E1b: Sikt 1.5km - >8km i dis, snöbyar, snöfall. Molnbas 500ft - >2000ft.
 

CB/TCU Moln
05-17UTC: Område E1a: Väntas inte förekomma under perioden
 Område E1b,E2a,E2b,E3a: ISOL EMBD CB
 

Vind vid marken
05-09UTC: Område E1a: NO-O/1-12 knop, byar upp till 17 knop.
 Område E2b: O/0-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område E3a: NO-O/4-11 knop, byar upp till 18 knop.
 Område E1b: NO-O/1-12 knop, byar upp till 22 knop.
 Område E2a: O/0-11 knop, byar upp till 20 knop.
 
09-13UTC: Område E2b: NO-O/4-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område E2a: NO-O/3-11 knop, byar upp till 19 knop.
 Område E1a: NO/2-10 knop, byar upp till 15 knop.
 Område E1b: NO-O/2-11 knop, byar upp till 21 knop.
 Område E3a: NO-O/5-12 knop, byar upp till 20 knop.
 
13-17UTC: Område E2b: NO-O/4-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område E1b: NO/2-11 knop, byar upp till 21 knop.
 Område E2a: NO-O/2-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område E3a: NO-O/2-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område E1a: NO/1-9 knop, byar upp till 13 knop.
 

NORRA DELEN


Sikt/Väder/Moln
05-09UTC: Område F2b: Sikt <1.5km - 8km i dis, underkyld dimma, snöbyar, snöfall. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
05-17UTC: Område F1a,F1b,F2a,F2c,F2d: Sikt 5km - 8km i snöfall, lokalt 1.5km - 3km i snöfall. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
09-17UTC: Område F2b: Sikt 1.5km - >8km i dis, snöbyar, snöfall. Molnbas 500ft - >2000ft.
 

CB/TCU Moln
05-17UTC: Område F1a,F1b,F2a,F2c,F2d: Väntas inte förekomma under perioden
 Område F2b: ISOL EMBD CB
 

Vind vid marken
05-09UTC: Område F1b: O/1-11 knop, byar upp till 16 knop.
 Område F2a: NO/1-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område F2d: NO/2-7 knop.
 Område F2b: NO-O/3-9 knop, byar upp till 16 knop.
 Område F2c: NO/1-8 knop, byar upp till 13 knop.
 Område F1a: NO-O/2-10 knop, byar upp till 16 knop.
 
09-13UTC: Område F1a: NO/1-8 knop, byar upp till 12 knop.
 Område F2d: NO/2-8 knop, byar upp till 14 knop.
 Område F2a: NO/1-10 knop, byar upp till 14 knop.
 Område F2b: NO/5-9 knop.
 Område F1b: O/1-13 knop, byar upp till 16 knop.
 Område F2c: NO/2-10 knop, byar upp till 15 knop.
 
13-17UTC: Område F2a: N-NO/2-10 knop, byar upp till 15 knop.
 Område F2c: NO/2-11 knop, byar upp till 15 knop.
 Område F1b: O/2-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område F1a: NO/2-9 knop.
 Område F2b: NO/3-10 knop, byar upp till 18 knop.
 Område F2d: NO/3-8 knop.
 

SÖDRA DELEN


Sikt/Väder/Moln
05-09UTC: Område G1b: Sikt <1.5km - >8km i dis, underkyld dimma, snöbyar, snöfall, höga dimbankar. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område G2a,G3a: Sikt <1.5km - 8km i dis, underkyld dimma, snöbyar, snöfall. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område G3c: Sikt <1.5km - 8km i dis, underkyld dimma, snöbyar. Molnbas <500ft - 2000ft.
 Område G3d: Sikt <1.5km - >8km i dis, underkyld dimma, snöbyar, höga dimbankar. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område G3b: Sikt <1.5km i underkyld dimma, lokalt 3km - 5km i dis, snöbyar. Molnbas <500ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 Område G1a,G2b: Sikt 5km - 8km i snöfall, lokalt 1.5km - 3km i snöfall. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område G1c: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i höga dimbankar. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 
05-17UTC: Område G2c: Sikt 5km - 8km i snöfall, lokalt 1.5km - 3km i snöfall. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
09-13UTC: Område G1c: Sikt 3km - >8km i dis. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område G1b: Sikt 1.5km - >8km i dis, snöbyar, snöfall. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
09-17UTC: Område G2a: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i dis, snöbyar. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område G3d: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i dis. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område G1a,G2b,G3a: Sikt 1.5km - >8km i dis, snöbyar, snöfall. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område G3b,G3c: Sikt 3km - >8km i dis, snöbyar. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
13-17UTC: Område G1b: Sikt 1.5km - >8km i dis, byar av snöblandat regn, snöbyar, snöfall. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område G1c: Sikt 3km - >8km i dis, byar av snöblandat regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 

CB/TCU Moln
05-09UTC: Område G1a,G2b: Väntas inte förekomma under perioden
 Område G3d: ISOL EMBD CB
 
05-13UTC: Område G1c: Väntas inte förekomma under perioden
 Område G1b,G3a,G3b,G3c: ISOL EMBD CB
 
05-17UTC: Område G2c: Väntas inte förekomma under perioden
 Område G2a: ISOL EMBD CB
 
09-13UTC: Område G3d: Väntas inte förekomma under perioden
 Område G1a: ISOL EMBD CB
 
09-17UTC: Område G2b: ISOL EMBD CB
 
13-17UTC: Område G1c,G3d: ISOL CB
 Område G1a,G1b,G3a,G3b,G3c: ISOL CB, ISOL EMBD CB
 

Vind vid marken
05-09UTC: Område G2c: NO-O/2-8 knop, byar upp till 13 knop.
 Område G3a: O/0-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område G3c: SO/0-6 knop.
 Område G3d: S-SV/1-10 knop, byar upp till 15 knop.
 Område G1b: SV/0-7 knop, byar upp till 11 knop.
 Område G2b: NO-O/4-13 knop, byar upp till 18 knop.
 Område G1a: O-SO/0-17 knop, byar upp till 22 knop.
 Område G1c: SV/1-11 knop, byar upp till 15 knop.
 Område G2a: NO/1-10 knop, byar upp till 16 knop.
 Område G3b: NO-O/0-6 knop.
 
09-13UTC: Område G2c: NO-O/2-10 knop, byar upp till 15 knop.
 Område G2b: NO-O/1-13 knop, byar upp till 17 knop.
 Område G1b: SV/0-6 knop, byar upp till 11 knop.
 Område G3a: NO-O/0-5 knop, byar upp till 11 knop.
 Område G3b: NO/0-7 knop, byar upp till 12 knop.
 Område G1c: S-SV/1-9 knop, byar upp till 12 knop.
 Område G2a: NO/2-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område G3c: S/0-5 knop.
 Område G3d: S-SV/0-5 knop.
 
09-17UTC: Område G1a: O-SO/0-16 knop, byar upp till 20 knop.
 
13-17UTC: Område G3b: NO/0-8 knop, byar upp till 12 knop.
 Område G1c: SO-S/0-7 knop, byar upp till 12 knop.
 Område G3c: NO-O/0-7 knop.
 Område G2b: NO/0-9 knop, byar upp till 14 knop.
 Område G1b: SO/0-7 knop, byar upp till 12 knop.
 Område G2a: NO/2-9 knop, byar upp till 16 knop.
 Område G2c: O/0-7 knop, byar upp till 13 knop.
 Område G3a: NO/0-4 knop.
 Område G3d: O/0-4 knop.
 

SYDÖSTRA DELEN


Sikt/Väder/Moln
05-09UTC: Område H1a,H1c,H1d,H1e,H2a: Sikt 1.5km - >8km i snöfall, höga dimbankar. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
05-13UTC: Område H1b: Sikt 5km - 8km i snöfall, lokalt 1.5km - 3km i snöfall. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
09-13UTC: Område H1a,H1c,H1d,H1e,H2a: Sikt 1.5km - >8km i dis, snöfall. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
13-17UTC: Område H1c,H1d,H2a: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i dis, byar av snöblandat regn. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område H1a,H1b,H1e: Sikt 1.5km - >8km i dis, byar av snöblandat regn, snöfall. Molnbas 500ft - >2000ft.
 

CB/TCU Moln
05-13UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden
13-17UTC: I hela området: ISOL CB

Vind vid marken
05-09UTC: Område H1d: SV-V/2-14 knop, byar upp till 18 knop.
 Område H1b: SO/3-13 knop, byar upp till 17 knop.
 Område H2a: SV/2-14 knop, byar upp till 17 knop.
 Område H1c: SV-V/7-13 knop.
 Område H1a: S/2-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område H1e: SO/0-12 knop, byar upp till 16 knop.
 
09-13UTC: Område H1a: S-SV/0-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område H2a: S-SV/0-11 knop, byar upp till 15 knop.
 Område H1b: SO-S/2-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område H1d: SV/0-15 knop, byar upp till 19 knop.
 Område H1e: SO-S/3-18 knop, byar upp till 22 knop.
 Område H1c: S-SV/3-11 knop, byar upp till 14 knop.
 
13-17UTC: Område H1b: SO-S/4-18 knop, byar upp till 22 knop.
 Område H1d: S/2-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område H1a: S/3-13 knop, byar upp till 20 knop.
 Område H2a: SO/1-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område H1c: SO/1-12 knop, byar upp till 18 knop.
 Område H1e: SO-S/2-17 knop, byar upp till 22 knop.