LHP Område 3

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se3 UTFÄRDAD 071152
GÄLLANDE DEN 7 AUGUSTI 2022 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Väderöversikt
En varmfront närmar sig västerifrån.

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
14-16UTC: Område se32

Måttlig eller svår isbildning
14-16UTC: Område se32

Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden

Delområde 1

PROGNOS FÖR OMRÅDE se31 UTFÄRDAD 071152
GÄLLANDE DEN 7 AUGUSTI 2022 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-20UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

Molnöversida
12-14UTC: I hela området: Molnöversida FL080.
14-18UTC: Område se31c,se31b,se31a,se31e: Molnöversida FL090.
 
14-20UTC: Område se31d: Ingen prognos
 
18-20UTC: Område se31c,se31b,se31a,se31e: Ingen prognos
 

CB/TCU Moln
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
12-16UTC: Område se31c: Noll grader FL065 - FL075.
 
12-20UTC: Område se31b,se31a,se31e,se31d: Noll grader FL065 - FL075.
 
16-20UTC: Område se31c: Noll grader FL065 - FL090.
 

Vind vid marken
12-14UTC: Område se31a: Vrb/0-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se31d: SV-V/3-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se31b: SV-V/0-4 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se31c: SV-V/0-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se31e: SV/1-10 knop, byar upp till 19 knop.
 
14-16UTC: Område se31a: SV/0-5 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se31d: SV-V/3-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se31c: V/1-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se31b: SV-V/0-4 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se31e: SV-V/1-10 knop, byar upp till 20 knop.
 
16-18UTC: Område se31d: SV-V/1-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se31c: V/0-9 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se31e: SV-V/0-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se31a: SV/0-6 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se31b: SV-V/0-4 knop, byar upp till 11 knop.
 
18-20UTC: Område se31a: Vrb/0-7 knop.
 Område se31b: SV-V/0-5 knop.
 Område se31e: SV/0-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se31d: SV-V/1-7 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se31c: V/0-11 knop, byar upp till 17 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området

2000ft:
12-14UTC: 250/7kt +10.
14-16UTC: 260/8kt +11.
16-18UTC: 260/9kt +11.
18-20UTC: 280/11kt +10.

FL050:
12-14UTC: 260/8kt +2.
14-16UTC: 270/8kt +2.
16-18UTC: 270/8kt +3.
18-20UTC: 270/7kt +3.

FL100:
12-14UTC: 270/12kt -6.
14-16UTC: 270/11kt -6.
16-18UTC: 270/9kt -6.
18-20UTC: 280/9kt -5.

Lägsta QNH
12-20UTC: I hela området: 1016 hPa

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 2

PROGNOS FÖR OMRÅDE se32 UTFÄRDAD 071152
GÄLLANDE DEN 7 AUGUSTI 2022 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-18UTC: Område se32j: Väntas inte förekomma under perioden
 
12-20UTC: Område se32d,se32c,se32b,se32a,se32h,se32g,se32f,se32e,se32i: Väntas inte förekomma under perioden
 
18-20UTC: Område se32j: måttlig isbildning FL080 - > FL125
 

Sikt/Väder/Moln
12-14UTC: Område se32j: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft.
 
12-18UTC: Område se32f,se32e: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft.
 
12-20UTC: Område se32d,se32c,se32b,se32h,se32g,se32i: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 Område se32a: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft.
 
14-16UTC: Område se32j: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
16-18UTC: Område se32j: Sikt 5km - >8km i regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
18-20UTC: Område se32j: Sikt 3km - >8km i regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se32f,se32e: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 

Molnöversida
12-14UTC: Område se32d: Molnöversida FL080.
 
12-18UTC: Område se32i: Ingen prognos
 Område se32f,se32e: Molnöversida > FL125.
 
12-20UTC: Område se32c,se32b,se32h,se32g: Ingen prognos
 Område se32a,se32j: Molnöversida > FL125.
 
14-20UTC: Område se32d: Ingen prognos
 
18-20UTC: Område se32f,se32e: Ingen prognos
 Område se32i: Molnöversida > FL125.
 

CB/TCU Moln
12-14UTC: Område se32j: tcu
 
12-18UTC: Område se32f,se32e: isol cb
 
12-20UTC: Område se32a: isol cb
 Område se32d,se32c,se32b,se32h,se32g,se32i: Väntas inte förekomma under perioden
 
14-20UTC: Område se32j: Väntas inte förekomma under perioden
 
18-20UTC: Område se32f,se32e: Väntas inte förekomma under perioden
 

Nollgradersisoterm
12-14UTC: Område se32j: Noll grader FL065 - FL090.
 
12-18UTC: Område se32c,se32b,se32a: Noll grader FL065 - FL090.
 
12-20UTC: Område se32d,se32h,se32g,se32f,se32e,se32i: Noll grader FL065 - FL075.
 
14-16UTC: Område se32j: Noll grader FL065 - FL075.
 
16-20UTC: Område se32j: Noll grader FL065 - FL090.
 
18-20UTC: Område se32c,se32b,se32a: Noll grader FL065 - FL075.
 

Vind vid marken
12-14UTC: Område se32b: SV-V/5-15 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se32c: V/3-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32f: V/3-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se32j: V/3-15 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se32e: SV-V/3-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32a: S-SV/3-16 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se32d: SV-V/4-14 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32h: SV-V/5-14 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32i: SV-V/6-14 knop, byar upp till 23 knop.
 
12-16UTC: Område se32g: SV-V/3-10 knop, byar upp till 19 knop.
 
14-16UTC: Område se32j: SV-V/2-13 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32d: SV-V/4-13 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32b: SV-V/4-15 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se32i: SV-V/6-14 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32e: SV-V/3-11 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32c: V/4-14 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se32h: SV-V/5-13 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32a: SV/2-17 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se32f: V/3-8 knop, byar upp till 15 knop.
 
16-18UTC: Område se32h: SV-V/4-14 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32c: V/3-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32a: SV/1-18 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se32g: SV-V/4-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32e: SV-V/2-12 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se32f: V/2-9 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se32i: SV-V/5-16 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se32b: SV-V/4-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32j: SV-V/2-15 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se32d: SV-V/3-14 knop, byar upp till 20 knop.
 
18-20UTC: Område se32h: SV-V/2-13 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32g: SV/1-9 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se32b: SV-V/2-15 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32d: SV-V/1-15 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32e: SV/1-12 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se32j: SV-V/0-12 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se32c: SV-V/1-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se32f: SV-V/0-9 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se32a: SV-V/0-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32i: SV-V/5-14 knop, byar upp till 22 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området

2000ft:
12-16UTC: 260/13kt +12.
16-18UTC: 260/14kt +12.
18-20UTC: 270/15kt +11.

FL050:
12-14UTC: 260/13kt +4.
14-16UTC: 270/13kt +4.
16-18UTC: 280/12kt +4.
18-20UTC: 290/10kt +4.

FL100:
12-14UTC: 240/14kt -4.
14-16UTC: 250/13kt -4.
16-18UTC: 260/12kt -4.
18-20UTC: 270/11kt -4.

Lägsta QNH
12-20UTC: I hela området: 1017 hPa

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 3

PROGNOS FÖR OMRÅDE se33 UTFÄRDAD 071152
GÄLLANDE DEN 7 AUGUSTI 2022 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-16UTC: Område se33b: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft.
 
12-20UTC: Område se33a,se33d,se33c,se33f: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 Område se33e: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft.
 
16-20UTC: Område se33b: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 

Molnöversida
12-16UTC: Område se33b: Molnöversida > FL125.
 
12-20UTC: Område se33a,se33d,se33c,se33f: Ingen prognos
 Område se33e: Molnöversida > FL125.
 
16-20UTC: Område se33b: Ingen prognos
 

CB/TCU Moln
12-16UTC: Område se33b: isol cb
 
12-20UTC: Område se33e: isol cb
 Område se33a,se33d,se33c,se33f: Väntas inte förekomma under perioden
 
16-20UTC: Område se33b: Väntas inte förekomma under perioden
 

Nollgradersisoterm
12-18UTC: Område se33a,se33d,se33c,se33b,se33f: Noll grader FL075 - FL090.
 
12-20UTC: Område se33e: Noll grader FL065 - FL090.
 
18-20UTC: Område se33a: Noll grader FL065 - FL075.
 Område se33d,se33c,se33b,se33f: Noll grader FL065 - FL090.
 

Vind vid marken
12-14UTC: Område se33d: SV/7-20 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se33e: SV/8-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se33c: S-SV/5-20 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se33b: SV/5-16 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se33a: SV/6-15 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se33f: SV/5-19 knop, byar upp till 25 knop.
 
14-16UTC: Område se33f: SV-V/5-19 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se33b: SV/6-15 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se33e: SV/5-18 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se33c: SV-V/5-20 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se33d: SV-V/4-21 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se33a: SV-V/5-17 knop, byar upp till 21 knop.
 
16-18UTC: Område se33a: V/5-19 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se33b: SV-V/6-17 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se33f: V/3-17 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se33e: SV/3-17 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se33d: SV-V/3-19 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se33c: V/7-17 knop, byar upp till 23 knop.
 
18-20UTC: Område se33a: V/7-18 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se33c: V/5-16 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se33f: V/1-14 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se33d: V/4-17 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se33b: SV-V/5-16 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se33e: SV-V/2-16 knop, byar upp till 21 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området

2000ft:
12-14UTC: 250/13kt +12.
14-16UTC: 250/14kt +12.
16-18UTC: 260/14kt +12.
18-20UTC: 270/13kt +12.

FL050:
12-14UTC: 260/12kt +5.
14-16UTC: 260/11kt +5.
16-18UTC: 250/10kt +5.
18-20UTC: 250/10kt +4.

FL100:
12-16UTC: 240/18kt -3.
16-18UTC: 240/17kt -3.
18-20UTC: 250/13kt -4.

Lägsta QNH
12-16UTC: I hela området: 1018 hPa
16-20UTC: I hela området: 1017 hPa

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 4

PROGNOS FÖR OMRÅDE se34 UTFÄRDAD 071152
GÄLLANDE DEN 7 AUGUSTI 2022 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-14UTC: Område se34d: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft.
 
12-16UTC: Område se34f: Sikt >8km, lokalt regnskurar. Molnbas >2000ft.
 
12-18UTC: Område se34e: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft.
 
12-20UTC: Område se34a,se34c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 Område se34b: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft.
 
14-20UTC: Område se34d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
16-20UTC: Område se34f: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft.
 
18-20UTC: Område se34e: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 

Molnöversida
12-14UTC: Område se34a,se34c: Molnöversida FL080.
 Område se34d: Molnöversida > FL125.
 
12-18UTC: Område se34e: Molnöversida > FL125.
 
12-20UTC: Område se34b,se34f: Molnöversida > FL125.
 
14-18UTC: Område se34a,se34d,se34c: Molnöversida FL090.
 
18-20UTC: Område se34a,se34e,se34d,se34c: Ingen prognos
 

CB/TCU Moln
12-14UTC: Område se34d: isol cb
 
12-18UTC: Område se34e: isol cb
 
12-20UTC: Område se34b,se34f: isol cb
 Område se34a,se34c: Väntas inte förekomma under perioden
 
14-20UTC: Område se34d: Väntas inte förekomma under perioden
 
18-20UTC: Område se34e: Väntas inte förekomma under perioden
 

Nollgradersisoterm
12-20UTC: I hela området: Noll grader FL065 - FL075.

Vind vid marken
12-14UTC: Område se34a: SO/1-13 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se34b: Vrb/0-15 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se34f: SV-V/0-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se34e: SV-V/0-4 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se34d: S-SV/0-5 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se34c: SV/0-5 knop, byar upp till 16 knop.
 
14-16UTC: Område se34c: SV/0-7 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se34d: SV/0-5 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se34b: Vrb/0-15 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se34f: SV-V/0-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se34e: SV/0-6 knop, byar upp till 13 knop.
 
14-18UTC: Område se34a: SO/1-14 knop, byar upp till 19 knop.
 
16-18UTC: Område se34f: Vrb/0-5 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se34b: Vrb/1-13 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se34c: SV/0-6 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se34d: SV/0-5 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se34e: SV/0-5 knop, byar upp till 12 knop.
 
18-20UTC: Område se34f: O-SO/0-5 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se34e: SO-S/0-4 knop.
 Område se34a: SO/0-14 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se34c: Vrb/0-7 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se34b: Vrb/0-11 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se34d: SV/0-6 knop, byar upp till 12 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området

2000ft:
12-16UTC: 240/6kt +12.
16-18UTC: 250/7kt +12.
18-20UTC: 260/7kt +12.

FL050:
12-14UTC: 250/11kt +4.
14-16UTC: 250/10kt +4.
16-18UTC: 270/9kt +4.
18-20UTC: 280/7kt +4.

FL100:
12-14UTC: 260/14kt -5.
14-16UTC: 260/12kt -5.
16-18UTC: 250/11kt -5.
18-20UTC: 260/9kt -5.

Lägsta QNH
12-20UTC: I hela området: 1016 hPa

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

ÖVERSIKTLIG PROGNOS FÖR OMRÅDE se3 UTFÄRDAD 071309
GÄLLANDE DEN 8 AUGUSTI 2022 MELLAN 04 OCH 16 UTC


Väderöversikt
En högtrycksrygg förstärks över södra Skandinavien.
se32

Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område se32c,se32b,se32h: Sikt 3km - >8km i regnskurar. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se32j,se32i: Sikt 1.5km - >8km i dis, regnskurar, duggregn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se32a,se32f,se32e: Sikt <1.5km - >8km i dimma. Molnbas >2000ft.
 
04-16UTC: Område se32d,se32g: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
08-12UTC: Område se32j: Sikt 5km - >8km i regnskurar. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
08-16UTC: Område se32c,se32b,se32a,se32h,se32f,se32e,se32i: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
12-16UTC: Område se32j: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft.
 

CB/TCU Moln
04-08UTC: Område se32j: Väntas inte förekomma under perioden
 
04-16UTC: Område se32d,se32c,se32b,se32a,se32h,se32g,se32f,se32e,se32i: Väntas inte förekomma under perioden
 
08-16UTC: Område se32j: tcu
 

Vind vid marken
04-08UTC: Område se32c: V/2-11 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se32f: SV-V/0-6 knop.
 Område se32e: V/1-8 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se32g: V/1-7 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se32i: V/2-9 knop.
 Område se32d: V/0-11 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se32b: V/2-12 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se32a: V/1-11 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se32h: V/1-9 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se32j: V/0-6 knop, byar upp till 11 knop.
 
08-12UTC: Område se32j: V/0-6 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se32d: V/1-9 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se32b: V/0-9 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se32e: V-NV/2-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se32g: NV/2-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se32i: V/1-7 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se32c: V/0-7 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se32h: V/1-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se32f: V-NV/1-6 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se32a: SV/0-8 knop, byar upp till 13 knop.
 
12-16UTC: Område se32g: V-NV/1-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se32d: SV-V/0-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se32b: SV/0-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se32j: V-NV/0-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se32a: S/0-10 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se32e: V-NV/0-5 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se32f: Vrb/1-8 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32h: Vrb/2-11 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se32i: V/0-10 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se32c: S-SV/0-9 knop, byar upp till 15 knop.
 

se31

Sikt/Väder/Moln
04-16UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

CB/TCU Moln
04-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
04-08UTC: Område se31b,se31a: Vrb/0-4 knop.
 Område se31c,se31d: Lugnt.
 Område se31e: V-NV/0-4 knop, byar upp till 12 knop.
 
08-12UTC: Område se31b: Lugnt, byar upp till 11 knop.
 Område se31a: V/0-4 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se31e: SV-V/0-4 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se31d: SV/1-5 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se31c: Lugnt, byar upp till 12 knop.
 
12-16UTC: Område se31e: SV-V/1-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se31d: S-SV/2-6 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se31c: S-SV/1-4 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se31a: Vrb/0-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se31b: SV/0-4 knop, byar upp till 13 knop.
 

se34

Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område se34f: Sikt >8km, lokalt <1.5km i dimma. Molnbas >2000ft.
 Område se34b,se34a,se34e,se34c: Sikt <1.5km - >8km i dimma. Molnbas >2000ft.
 
04-16UTC: Område se34d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
08-16UTC: Område se34b,se34a,se34f,se34e,se34c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 

CB/TCU Moln
04-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
04-08UTC: Område se34b: Vrb/0-8 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se34d: V-NV/0-6 knop.
 Område se34a: V/0-6 knop.
 Område se34e: V-NV/0-4 knop.
 Område se34c: V-NV/0-5 knop, byar upp till 11 knop.
 
04-12UTC: Område se34f: Lugnt.
 
08-12UTC: Område se34e: NV/0-5 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se34c: Lugnt, byar upp till 11 knop.
 Område se34a: N/0-5 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se34d: V-NV/0-4 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se34b: O/0-7 knop, byar upp till 15 knop.
 
12-16UTC: Område se34a: NO-O/3-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se34c: S/0-6 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se34d: Lugnt, byar upp till 13 knop.
 Område se34e: Vrb/0-4 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se34f: Vrb/0-8 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se34b: O/0-8 knop, byar upp till 18 knop.
 

se33

Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område se33c,se33f: Sikt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 
04-12UTC: Område se33d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se33a,se33e,se33b: Sikt >8km. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
08-12UTC: Område se33c,se33f: Sikt >8km. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
12-16UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

CB/TCU Moln
04-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
04-08UTC: Område se33e: V/0-13 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se33c: V/6-13 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se33a: V/5-12 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se33b: V-NV/5-12 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se33f: SV-V/1-13 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se33d: V/2-13 knop, byar upp till 19 knop.
 
08-12UTC: Område se33d: V/2-12 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se33b: V/2-9 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se33e: V/1-10 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se33f: V/1-8 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se33c: V-NV/4-8 knop.
 Område se33a: V/3-8 knop, byar upp till 15 knop.
 
12-16UTC: Område se33f: V-NV/0-10 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se33e: V-NV/1-10 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se33b: V-NV/1-9 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se33c: SV-V/2-9 knop.
 Område se33a: SV-V/1-9 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se33d: V/0-11 knop, byar upp till 16 knop.