LHP Område 3

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se3 UTFÄRDAD 061153
GÄLLANDE DEN 6 JUNI 2020 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Väderöversikt

En front rör sig norrut över Götaland under eftermiddagen.

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
12-14UTC: Område se31 och se34


Måttlig eller svår isbildning
12-14UTC: Hela området utom se31
14-16UTC: I hela området
16-20UTC: Hela området utom se31


Måttlig eller svår turbulens
12-18UTC: Område se32 och se33
18-20UTC: Område se33

Delområde 1

PROGNOS FÖR OMRÅDE se34 UTFÄRDAD 061153
GÄLLANDE DEN 6 JUNI 2020 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-16UTC: Område se34d: måttlig isbildning 4500ft - > FL125
 
12-20UTC: Område se34b,se34a,se34f,se34e,se34c: måttlig isbildning 4500ft - > FL125
 
16-20UTC: Område se34d: Väntas inte förekomma under perioden
 

Sikt/Väder/Moln
12-14UTC: Område se34b,se34f: Sikt 5km - >8km i regnskurar, regn, åska. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se34a,se34c: Sikt 5km - >8km i regnskurar, regn, åska. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se34e,se34d: Sikt >8km i regnskurar, lokalt >8km i regn, åska. Molnbas >2000ft.
 
14-16UTC: Område se34b,se34a,se34f,se34e: Sikt >8km i regnskurar, lokalt 5km - 8km i regn, åska. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se34d,se34c: Sikt 5km - >8km i regnskurar, åska, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
16-18UTC: Område se34e,se34c: Sikt 5km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se34b,se34a,se34f: Sikt >8km i regnskurar, lokalt 5km - 8km i regn. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 
16-20UTC: Område se34d: Sikt >8km, lokalt >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft.
 
18-20UTC: Område se34b,se34a,se34f: Sikt >8km i regnskurar, lokalt 5km - 8km i regn. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 Område se34e,se34c: Sikt 5km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 

Molnöversida
12-20UTC: I hela området: Molnöversida > FL125.

CB/TCU Moln
12-14UTC: Område se34a,se34e,se34d,se34c: ISOL CB
 Område se34b,se34f: ISOL CB, ISOL EMBD CB
 
14-16UTC: Område se34d: ISOL CB, ISOL EMBD CB
 Område se34e: ISOL EMBD CB
 
14-20UTC: Område se34c: ISOL CB, ISOL EMBD CB
 Område se34b,se34a,se34f: ISOL EMBD CB
 
16-20UTC: Område se34d: ISOL CB
 Område se34e: ISOL CB, ISOL EMBD CB
 

Nollgradersisoterm
12-20UTC: Noll grader 4500ft - FL065.

Vind vid marken
12-14UTC: Område se34e: S/0-22 knop, byar upp till 36 knop.
 Område se34a: SO/1-26 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se34b: SO-S/3-28 knop, byar upp till 36 knop.
 Område se34f: SO-S/2-17 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se34c: SO-S/1-23 knop, byar upp till 36 knop.
 Område se34d: S/0-12 knop, byar upp till 32 knop.
 
14-16UTC: Område se34e: S/1-9 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se34b: S/3-32 knop, byar upp till 41 knop.
 Område se34d: S/4-11 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se34a: SO-S/0-25 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se34f: S/1-10 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se34c: SO-S/0-13 knop, byar upp till 29 knop.
 
16-18UTC: Område se34c: S/0-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se34d: S-SV/4-10 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se34a: S/2-16 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se34f: S-SV/4-11 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se34e: S/3-13 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se34b: S-SV/3-33 knop, byar upp till 43 knop.
 
18-20UTC: Område se34e: S-SV/6-15 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se34a: S/2-17 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se34f: S-SV/8-16 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se34b: S-SV/7-31 knop, byar upp till 44 knop.
 Område se34c: S-SV/0-17 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se34d: SV/4-11 knop, byar upp till 24 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
12-14UTC: 170/18kt +8.
14-16UTC: 200/18kt +7.
16-18UTC: 220/21kt +7.
18-20UTC: 230/29kt +7.

FL50:
12-14UTC: 170/16kt +1.
14-16UTC: 210/15kt +1.
16-18UTC: 240/20kt +1.
18-20UTC: 240/27kt +1.

FL100: 
12-14UTC: 150/13kt -8.
14-16UTC: 190/10kt -8.
16-18UTC: 240/14kt -8.
18-20UTC: 240/20kt -8.

Lägsta QNH
986 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 2

PROGNOS FÖR OMRÅDE se31 UTFÄRDAD 061153
GÄLLANDE DEN 6 JUNI 2020 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-14UTC: Område se31a,se31e: Väntas inte förekomma under perioden
 
12-20UTC: Område se31c,se31b,se31d: Väntas inte förekomma under perioden
 
14-16UTC: Område se31a,se31e: måttlig isbildning 4500ft - > FL125
 
16-20UTC: Område se31a,se31e: Väntas inte förekomma under perioden
 

Sikt/Väder/Moln
12-14UTC: Område se31c,se31b,se31a: Sikt 5km - >8km i regnskurar, regn, åska. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se31e,se31d: Sikt >8km i regnskurar, lokalt >8km i regn, åska. Molnbas >2000ft.
 
14-16UTC: Område se31c,se31b,se31d: Sikt >8km, lokalt >8km i regnskurar, åska. Molnbas >2000ft.
 Område se31a,se31e: Sikt 5km - >8km i regnskurar, åska, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
16-18UTC: Område se31b,se31a: Sikt 5km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
16-20UTC: Område se31c,se31e,se31d: Sikt >8km, lokalt >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft.
 
18-20UTC: Område se31a: Sikt 5km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område se31b: Sikt >8km, lokalt >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft.
 

Molnöversida
12-14UTC: Område se31a: Molnöversida FL080.
 Område se31c,se31d: Molnöversida > FL125.
 
12-16UTC: Område se31b: Molnöversida FL080.
 
12-20UTC: Område se31e: Molnöversida > FL125.
 
14-16UTC: Område se31c,se31d: Molnöversida FL080.
 
14-20UTC: Område se31a: Molnöversida > FL125.
 
16-20UTC: Område se31c,se31b,se31d: Molnöversida > FL125.
 

CB/TCU Moln
12-14UTC: Område se31a,se31e: ISOL CB
 
12-20UTC: Område se31c,se31b,se31d: ISOL CB
 
14-16UTC: Område se31a,se31e: ISOL CB, ISOL EMBD CB
 
16-18UTC: Område se31a: ISOL CB
 
16-20UTC: Område se31e: ISOL CB
 
18-20UTC: Område se31a: ISOL CB, ISOL EMBD CB
 

Nollgradersisoterm
12-14UTC: Noll grader 4500ft - FL065.
14-16UTC: Noll grader FL055 - FL065.
16-20UTC: Noll grader 4500ft - FL065.

Vind vid marken
12-14UTC: Område se31e: SV/5-12 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se31d: SV/5-9 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se31b: S-SV/2-8 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se31c: SV/3-11 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se31a: S/2-13 knop, byar upp till 22 knop.
 
14-16UTC: Område se31a: S-SV/0-12 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se31e: SV/6-13 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se31b: SV/2-11 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se31c: SV/4-14 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se31d: SV/6-10 knop, byar upp till 21 knop.
 
16-18UTC: Område se31a: SV/0-15 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se31e: SV/4-17 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se31d: SV/4-15 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se31c: SV/4-15 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se31b: SV/1-13 knop, byar upp till 26 knop.
 
18-20UTC: Område se31a: SV/1-12 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se31d: SV/3-16 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se31c: SV/3-15 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se31b: SV/4-14 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se31e: SV/3-17 knop, byar upp till 32 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
12-14UTC: 220/13kt +7.
14-16UTC: 230/15kt +7.
16-18UTC: 230/21kt +7.
18-20UTC: 230/24kt +6.

FL50:
12-14UTC: 210/14kt +0.
14-16UTC: 230/16kt +0.
16-18UTC: 240/22kt +0.
18-20UTC: 240/26kt +0.

FL100: 
12-14UTC: 170/11kt -8.
14-16UTC: 210/13kt -8.
16-18UTC: 230/16kt -8.
18-20UTC: 240/20kt -8.

Lägsta QNH
985 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 3

PROGNOS FÖR OMRÅDE se33 UTFÄRDAD 061153
GÄLLANDE DEN 6 JUNI 2020 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: Område se33a,se33e,se33c,se33b: Väntas inte förekomma under perioden
 Område se33d,se33f: måttlig turbulens SFC - 3000ft.
 

Måttlig eller svår isbildning
12-14UTC: Område se33c: måttlig isbildning 4500ft - > FL125
 
12-20UTC: Område se33a,se33e,se33b: måttlig isbildning 4500ft - > FL125
 Område se33d,se33f: Väntas inte förekomma under perioden
 
14-20UTC: Område se33c: Väntas inte förekomma under perioden
 

Sikt/Väder/Moln
12-14UTC: Område se33a: Sikt >8km i regnskurar, lokalt 5km - 8km i regn, åska. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se33d,se33c,se33f: Sikt 5km - >8km i regnskurar, regn, åska. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
12-16UTC: Område se33e,se33b: Sikt 5km - >8km i regnskurar, regn, åska. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
14-16UTC: Område se33a: Sikt 5km - >8km i regnskurar, regn, åska. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se33c: Sikt >8km, lokalt >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft.
 
14-20UTC: Område se33d,se33f: Sikt >8km, lokalt >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft.
 
16-18UTC: Område se33a,se33e,se33c,se33b: Sikt 5km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
18-20UTC: Område se33a,se33e,se33b: Sikt 5km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område se33c: Sikt >8km, lokalt >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft.
 

Molnöversida
12-20UTC: I hela området: Molnöversida > FL125.

CB/TCU Moln
12-14UTC: Område se33d,se33c,se33f: ISOL CB, ISOL EMBD CB
 Område se33a: ISOL EMBD CB
 
12-20UTC: Område se33e,se33b: ISOL CB, ISOL EMBD CB
 
14-16UTC: Område se33c: ISOL CB
 
14-20UTC: Område se33d,se33f: ISOL CB
 Område se33a: ISOL CB, ISOL EMBD CB
 
16-18UTC: Område se33c: ISOL CB, ISOL EMBD CB
 
18-20UTC: Område se33c: ISOL CB
 

Nollgradersisoterm
12-20UTC: Noll grader 4500ft - FL055.

Vind vid marken
12-14UTC: Område se33d: S-SV/19-36 knop, byar upp till 52 knop.
 Område se33f: S-SV/15-37 knop, byar upp till 52 knop.
 Område se33b: S/16-35 knop, byar upp till 46 knop.
 Område se33a: S-SV/17-34 knop, byar upp till 45 knop.
 Område se33e: S-SV/25-35 knop, byar upp till 46 knop.
 Område se33c: S-SV/23-36 knop, byar upp till 47 knop.
 
14-16UTC: Område se33e: S-SV/27-36 knop, byar upp till 48 knop.
 Område se33f: S-SV/16-37 knop, byar upp till 50 knop.
 Område se33a: S-SV/19-37 knop, byar upp till 48 knop.
 Område se33c: S-SV/20-37 knop, byar upp till 48 knop.
 Område se33b: S-SV/17-36 knop, byar upp till 46 knop.
 Område se33d: S-SV/17-35 knop, byar upp till 48 knop.
 
16-18UTC: Område se33f: S-SV/12-29 knop, byar upp till 45 knop.
 Område se33e: S-SV/22-38 knop, byar upp till 50 knop.
 Område se33d: S-SV/15-30 knop, byar upp till 44 knop.
 Område se33a: SV/17-35 knop, byar upp till 50 knop.
 Område se33b: S-SV/17-37 knop, byar upp till 53 knop.
 Område se33c: SV/15-28 knop, byar upp till 40 knop.
 
18-20UTC: Område se33a: S-SV/13-31 knop, byar upp till 42 knop.
 Område se33e: S-SV/19-33 knop, byar upp till 48 knop.
 Område se33d: S-SV/12-26 knop, byar upp till 36 knop.
 Område se33c: SV/11-26 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se33b: S-SV/12-33 knop, byar upp till 46 knop.
 Område se33f: S-SV/9-26 knop, byar upp till 36 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
12-14UTC: 210/45kt +5.
14-16UTC: 220/46kt +6.
16-18UTC: 220/42kt +6.
18-20UTC: 230/38kt +7.

FL50:
12-16UTC: 220/45kt +0.
16-18UTC: 230/42kt +1.
18-20UTC: 230/38kt +1.

FL100: 
12-14UTC: 220/41kt -9.
14-16UTC: 220/42kt -9.
16-18UTC: 230/39kt -9.
18-20UTC: 230/37kt -9.

Lägsta QNH
990 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 4

PROGNOS FÖR OMRÅDE se32 UTFÄRDAD 061153
GÄLLANDE DEN 6 JUNI 2020 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-14UTC: Område se32b: Väntas inte förekomma under perioden
 
12-16UTC: Område se32i: Väntas inte förekomma under perioden
 
12-18UTC: Område se32c,se32j: måttlig turbulens SFC - 3000ft.
 
12-20UTC: Område se32d,se32a,se32h,se32g,se32f,se32e: Väntas inte förekomma under perioden
 
14-18UTC: Område se32b: måttlig turbulens SFC - 3000ft.
 
16-18UTC: Område se32i: måttlig turbulens SFC - 3000ft.
 
18-20UTC: Område se32c,se32b,se32j,se32i: Väntas inte förekomma under perioden
 

Måttlig eller svår isbildning
12-16UTC: Område se32d,se32c: måttlig isbildning 4500ft - > FL125
 
12-18UTC: Område se32j: måttlig isbildning 4500ft - > FL125
 
12-20UTC: Område se32b,se32a,se32h,se32g,se32f,se32e,se32i: måttlig isbildning 4500ft - > FL125
 
16-20UTC: Område se32d,se32c: Väntas inte förekomma under perioden
 
18-20UTC: Område se32j: Väntas inte förekomma under perioden
 

Sikt/Väder/Moln
12-14UTC: Område se32c,se32b: Sikt >8km i regnskurar, lokalt 5km - 8km i regn, åska. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se32h,se32g,se32e,se32j,se32i: Sikt 5km - >8km i regnskurar, regn, åska. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se32d: Sikt >8km i regnskurar, lokalt >8km i regn, åska. Molnbas >2000ft.
 
12-16UTC: Område se32a,se32f: Sikt >8km i regnskurar, lokalt 5km - 8km i regn, åska. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 
14-16UTC: Område se32h,se32g,se32e,se32j,se32i: Sikt >8km i regnskurar, lokalt 5km - 8km i regn, åska. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se32c,se32b: Sikt 5km - >8km i regnskurar, regn, åska. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se32d: Sikt 5km - >8km i regnskurar, åska, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
16-18UTC: Område se32d: Sikt 5km - >8km i regnskurar. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se32c,se32h,se32g,se32e,se32j,se32i: Sikt 5km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se32b,se32a,se32f: Sikt >8km i regnskurar, lokalt 5km - 8km i regn. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 
18-20UTC: Område se32c,se32h: Sikt 5km - >8km i regnskurar. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område se32b,se32g,se32e: Sikt 5km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område se32a,se32f: Sikt >8km i regnskurar, lokalt 5km - 8km i regn. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 Område se32d: Sikt >8km, lokalt >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft.
 Område se32j,se32i: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 

Molnöversida
12-20UTC: I hela området: Molnöversida > FL125.

CB/TCU Moln
12-14UTC: Område se32d: ISOL CB
 Område se32h,se32g,se32e,se32j,se32i: ISOL CB, ISOL EMBD CB
 Område se32c,se32b: ISOL EMBD CB
 
12-20UTC: Område se32a,se32f: ISOL EMBD CB
 
14-16UTC: Område se32d,se32b: ISOL CB, ISOL EMBD CB
 Område se32h,se32g,se32e,se32j,se32i: ISOL EMBD CB
 
14-18UTC: Område se32c: ISOL CB, ISOL EMBD CB
 
16-18UTC: Område se32h,se32j,se32i: ISOL CB, ISOL EMBD CB
 Område se32b: ISOL EMBD CB
 
16-20UTC: Område se32d: ISOL CB
 Område se32g,se32e: ISOL CB, ISOL EMBD CB
 
18-20UTC: Område se32c,se32h,se32j,se32i: ISOL CB
 Område se32b: ISOL CB, ISOL EMBD CB
 

Nollgradersisoterm
12-20UTC: Noll grader 4500ft - FL065.

Vind vid marken
12-14UTC: Område se32a: S/6-29 knop, byar upp till 43 knop.
 Område se32h: S-SV/0-15 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se32g: S/1-13 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se32c: SV/9-30 knop, byar upp till 40 knop.
 Område se32e: S/2-15 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se32b: S-SV/3-30 knop, byar upp till 39 knop.
 Område se32j: SV/4-21 knop, byar upp till 36 knop.
 Område se32f: S/4-11 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se32i: S-SV/4-14 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se32d: S/0-17 knop, byar upp till 30 knop.
 
14-16UTC: Område se32h: SV/0-22 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se32b: SV/7-32 knop, byar upp till 43 knop.
 Område se32f: S-SV/3-11 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se32e: S-SV/2-16 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se32c: SV/9-28 knop, byar upp till 36 knop.
 Område se32g: SV/0-16 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se32d: S-SV/3-19 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se32i: SV/8-20 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se32a: S-SV/6-35 knop, byar upp till 45 knop.
 Område se32j: SV/7-21 knop, byar upp till 31 knop.
 
16-18UTC: Område se32d: SV/8-24 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se32c: SV/5-23 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se32b: SV/7-30 knop, byar upp till 42 knop.
 Område se32e: S-SV/5-23 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se32a: SV/6-36 knop, byar upp till 47 knop.
 Område se32h,se32j: SV/6-22 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se32i: SV/8-21 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se32f: S-SV/5-16 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se32g: SV/8-17 knop, byar upp till 30 knop.
 
18-20UTC: Område se32f: S-SV/9-18 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se32e: S-SV/9-24 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se32i: S-SV/6-18 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se32j: SV/4-18 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se32h: SV/7-21 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se32c: SV/5-22 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se32d: S-SV/8-25 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se32g: S-SV/8-16 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se32b: SV/5-27 knop, byar upp till 37 knop.
 Område se32a: SV/9-33 knop, byar upp till 45 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
12-14UTC: 220/23kt +6.
14-16UTC: 230/29kt +6.
16-18UTC: 230/32kt +6.
18-20UTC: 230/33kt +5.

FL50:
12-14UTC: 230/18kt +0.
14-16UTC: 240/25kt +0.
16-18UTC: 250/29kt +0.
18-20UTC: 240/29kt +0.

FL100: 
12-14UTC: 220/13kt -8.
14-16UTC: 240/19kt -8.
16-18UTC: 240/24kt -9.
18-20UTC: 240/26kt -9.

Lägsta QNH
987 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

 • Informationen är ej uppdaterad. Kontakta FPC.