LHP Område B

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE B UTFÄRDAD 191119
GÄLLANDE DEN 19 APRIL 2019 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Väderöversikt

Ett högtryck täcker södra Sverige

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
Väntas inte förekomma under perioden.

Måttlig eller svår isbildning
Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden

Norra delen

PROGNOS FÖR OMRÅDE B DEN NORRA DELEN UTFÄRDAD 191119
GÄLLANDE DEN 19 APRIL 2019 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-20UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

Molnöversida
12-20UTC: I hela området: Ingen prognos

CB/TCU Moln
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
12-20UTC: Noll grader FL065 - FL085.

Vind vid marken
12-14UTC: Område F2c: NV-N/0-5 knop, byar upp till 12 knop.
 Område F1b: NV-N/1-12 knop, byar upp till 16 knop.
 Område F2b: NV-N/2-5 knop.
 Område F1a: SV/0-4 knop.
 Område F2d: N/2-7 knop, byar upp till 13 knop.
 Område F2a: NV/0-4 knop, byar upp till 11 knop.
 
14-16UTC: Område F2c: N/0-5 knop.
 Område F1b: NV-N/0-11 knop, byar upp till 14 knop.
 Område F2b: NV-N/1-4 knop.
 Område F2d: N/1-5 knop, byar upp till 12 knop.
 Område F1a: S-SV/0-5 knop.
 
14-18UTC: Område F2a: Lugnt.
 
16-18UTC: Område F1a: SV/0-7 knop.
 Område F1b: W-NV/0-10 knop, byar upp till 12 knop.
 
16-20UTC: Område F2c,F2b,F2d: Lugnt.
 
18-20UTC: Område F2a: W-NV/0-4 knop.
 Område F1a: V/1-7 knop.
 Område F1b: W-NV/1-9 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
12-16UTC: 360/7kt +8.
16-18UTC: 350/8kt +8.
18-20UTC: 350/9kt +9.

FL50:
12-14UTC: 360/10kt +2.
14-16UTC: 360/12kt +2.
16-20UTC: 10/14kt +2.

FL100: 
12-14UTC: 330/15kt -7.
14-16UTC: 340/16kt -7.
16-18UTC: 350/16kt -7.
18-20UTC: 350/14kt -7.

Lägsta QNH
1034 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Nordvästra delen

PROGNOS FÖR OMRÅDE B DEN NORDVÄSTRA DELEN UTFÄRDAD 191119
GÄLLANDE DEN 19 APRIL 2019 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-20UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

Molnöversida
12-20UTC: I hela området: Ingen prognos

CB/TCU Moln
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
12-20UTC: Noll grader FL065 - FL085.

Vind vid marken
12-14UTC: Område E3a: NV-N/2-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område E2b: NV/1-6 knop, byar upp till 12 knop.
 Område E2a: NV-N/0-4 knop, byar upp till 11 knop.
 Område E1b: NV/0-4 knop, byar upp till 11 knop.
 
12-18UTC: Område E1a: Lugnt.
 
14-16UTC: Område E3a: NV-N/1-5 knop, byar upp till 12 knop.
 Område E2b: NV-N/1-5 knop.
 
14-20UTC: Område E1b,E2a: Lugnt.
 
16-18UTC: Område E3a: Lugnt.
 
16-20UTC: Område E2b: Lugnt.
 
18-20UTC: Område E3a: NV-N/0-4 knop.
 Område E1a: W-NV/0-4 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
12-14UTC: 340/6kt +7.
14-16UTC: 350/5kt +8.
16-18UTC: 360/5kt +8.
18-20UTC: 20/4kt +8.

FL50:
12-14UTC: 350/6kt +2.
14-18UTC: 360/6kt +2.
18-20UTC: 30/5kt +2.

FL100: 
12-14UTC: 320/12kt -7.
14-16UTC: 330/12kt -7.
16-18UTC: 340/12kt -7.
18-20UTC: 350/11kt -7.

Lägsta QNH
1035 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Sydöstra delen

PROGNOS FÖR OMRÅDE B DEN SYDÖSTRA DELEN UTFÄRDAD 191119
GÄLLANDE DEN 19 APRIL 2019 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-20UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

Molnöversida
12-20UTC: I hela området: Ingen prognos

CB/TCU Moln
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
12-20UTC: Noll grader FL065 - FL085.

Vind vid marken
12-14UTC: Område H1c: W-NV/0-11 knop, byar upp till 13 knop.
 Område H1a: V/2-7 knop.
 Område H1e: W-NV/1-7 knop.
 Område H1b: W-NV/3-9 knop.
 Område H1d: N/0-9 knop, byar upp till 14 knop.
 Område H2a: NV/0-13 knop, byar upp till 24 knop.
 
14-16UTC: Område H1e: NV/1-8 knop.
 Område H1d: NV-N/0-8 knop, byar upp till 13 knop.
 Område H1b: NV-N/3-9 knop.
 Område H1c: V/0-9 knop, byar upp till 11 knop.
 Område H1a: V/2-8 knop.
 Område H2a: W-NV/0-10 knop, byar upp till 21 knop.
 
16-18UTC: Område H2a: W-NV/0-10 knop, byar upp till 17 knop.
 Område H1d: W-NV/0-9 knop, byar upp till 11 knop.
 Område H1b: NV-N/3-10 knop.
 Område H1c: V/0-7 knop.
 Område H1e: NV-N/0-10 knop, byar upp till 12 knop.
 Område H1a: NV-N/2-8 knop.
 
18-20UTC: Område H1c: NV/0-6 knop.
 Område H1a: N/1-8 knop.
 Område H1b: NV-N/5-9 knop.
 Område H2a: NV-N/0-7 knop, byar upp till 12 knop.
 Område H1d: W-NV/0-7 knop.
 Område H1e: NV-N/4-9 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
12-16UTC: 350/10kt +10.
16-18UTC: 350/10kt +9.
18-20UTC: 360/11kt +9.

FL50:
12-14UTC: 350/12kt +2.
14-16UTC: 340/12kt +2.
16-18UTC: 340/14kt +2.
18-20UTC: 350/15kt +2.

FL100: 
12-14UTC: 310/19kt -5.
14-16UTC: 320/21kt -5.
16-18UTC: 330/21kt -6.
18-20UTC: 340/21kt -6.

Lägsta QNH
1034 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Södra delen

PROGNOS FÖR OMRÅDE B DEN SÖDRA DELEN UTFÄRDAD 191119
GÄLLANDE DEN 19 APRIL 2019 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-20UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

Molnöversida
12-20UTC: I hela området: Ingen prognos

CB/TCU Moln
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
12-20UTC: Noll grader FL065 - FL085.

Vind vid marken
12-14UTC: Område G2b: NV-N/0-7 knop, byar upp till 13 knop.
 Område G2a: NV-N/2-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område G2c: NV-N/3-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område G3a: NV/3-10 knop, byar upp till 18 knop.
 Område G3d: NV-N/0-6 knop, byar upp till 16 knop.
 Område G1a: NV-N/0-12 knop, byar upp till 15 knop.
 Område G1b: NV/0-9 knop, byar upp till 20 knop.
 Område G3b: NV/1-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område G3c: NV/0-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område G1c: SO-S/0-9 knop, byar upp till 18 knop.
 
14-16UTC: Område G1b: NV/0-11 knop, byar upp till 19 knop.
 Område G3b: NV-N/2-6 knop, byar upp till 16 knop.
 Område G1a: N/0-12 knop, byar upp till 15 knop.
 Område G2c: N/2-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område G3c: NV-N/1-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område G2b: N/2-6 knop.
 Område G3a: NV-N/2-7 knop, byar upp till 18 knop.
 Område G1c: SO/1-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område G3d: NV-N/0-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område G2a: N/1-7 knop, byar upp till 15 knop.
 
16-18UTC: Område G3d: NV-N/0-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område G3b: N/1-6 knop, byar upp till 16 knop.
 Område G1b: N/0-10 knop, byar upp till 18 knop.
 Område G2b: NV-N/0-6 knop.
 Område G1c: SO-S/0-5 knop, byar upp till 17 knop.
 Område G2a: N/0-4 knop, byar upp till 11 knop.
 Område G3a: NV-N/1-4 knop, byar upp till 13 knop.
 Område G2c: N/0-5 knop, byar upp till 11 knop.
 Område G1a: N/0-10 knop, byar upp till 13 knop.
 Område G3c: N/1-7 knop, byar upp till 17 knop.
 
18-20UTC: Område G1a: NV-N/0-9 knop, byar upp till 11 knop.
 Område G3d: N/0-7 knop, byar upp till 11 knop.
 Område G3c: N/0-6 knop.
 Område G1b: N-NO/0-9 knop, byar upp till 11 knop.
 Område G1c: NO/0-6 knop.
 Område G2a,G3a,G3b: N/0-4 knop.
 Område G2c: Lugnt.
 Område G2b: NV-N/0-5 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
12-14UTC: 330/8kt +9.
14-16UTC: 350/8kt +9.
16-20UTC: 360/8kt +9.

FL50:
12-14UTC: 330/9kt +2.
14-16UTC: 340/9kt +3.
16-18UTC: 350/9kt +3.
18-20UTC: 360/9kt +3.

FL100: 
12-14UTC: 310/16kt -5.
14-16UTC: 320/17kt -6.
16-18UTC: 340/17kt -6.
18-20UTC: 350/16kt -6.

Lägsta QNH
1034 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

ÖVERSIKTLIG PROGNOS FÖR OMRÅDE B UTFÄRDAD 191222
GÄLLANDE DEN 20 APRIL 2019 MELLAN 04 OCH 16 UTC


Väderöversikt
En högtrycksrygg ligger kvar över södra Sverige
NORDVÄSTRA DELEN


Sikt/Väder/Moln
04-16UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

CB/TCU Moln
04-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
04-08UTC: Område E1b: W-NV/0-4 knop.
 Område E2a: N/0-4 knop.
 Område E1a: Lugnt.
 
04-12UTC: Område E2b,E3a: Lugnt.
 
08-12UTC: Område E2a: SV-V/0-4 knop.
 Område E1a,E1b: SV-V/0-4 knop, byar upp till 11 knop.
 
12-16UTC: Område E2b: SV-V/0-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område E3a: V/3-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område E1b: SV-V/1-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område E1a: SV-V/0-5 knop, byar upp till 15 knop.
 Område E2a: SV-V/0-6 knop, byar upp till 16 knop.
 

NORRA DELEN


Sikt/Väder/Moln
04-16UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

CB/TCU Moln
04-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
04-08UTC: Område F1b: NV/1-8 knop.
 Område F2a: W-NV/0-4 knop.
 Område F1a: NV/1-7 knop.
 
04-12UTC: Område F2c,F2b,F2d: Lugnt.
 
08-12UTC: Område F1b: NV-N/0-7 knop.
 Område F2a: Lugnt.
 Område F1a: SV/0-4 knop.
 
12-16UTC: Område F2c: SV-V/0-5 knop, byar upp till 11 knop.
 Område F2a: SV-V/0-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område F1b: NO-O/0-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område F2b: SV-V/2-5 knop, byar upp till 14 knop.
 Område F2d: W-NV/1-4 knop.
 Område F1a: SO/1-10 knop, byar upp till 13 knop.
 

SÖDRA DELEN


Sikt/Väder/Moln
04-16UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

CB/TCU Moln
04-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
04-08UTC: Område G1c: NV/1-5 knop.
 Område G3c: V/0-4 knop.
 Område G1a: NV-N/1-8 knop.
 Område G1b: NV/1-7 knop.
 Område G3b: NV/0-4 knop.
 Område G2c,G3a,G3d: Lugnt.
 Område G2b,G2a: W-NV/0-5 knop.
 
08-12UTC: Område G1b: NV-N/0-5 knop, byar upp till 12 knop.
 Område G1a: N/0-7 knop, byar upp till 11 knop.
 Område G2a: SV-V/0-5 knop.
 Område G2c,G3a: NV/1-3 knop.
 Område G2b: V/0-4 knop.
 Område G3c,G3b: W-NV/0-4 knop.
 Område G1c: N/0-5 knop, byar upp till 11 knop.
 Område G3d: NV-N/0-4 knop, byar upp till 11 knop.
 
12-16UTC: Område G2b: SV-V/0-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område G2c: W-NV/1-5 knop, byar upp till 16 knop.
 Område G3d: NV/0-6 knop, byar upp till 16 knop.
 Område G1a: SO-S/0-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område G1b: SO/0-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område G2a: V/0-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område G1c: O-SO/0-9 knop, byar upp till 20 knop.
 Område G3b: V/1-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område G3c: W-NV/1-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område G3a: W-NV/1-5 knop, byar upp till 12 knop.
 

SYDÖSTRA DELEN


Sikt/Väder/Moln
04-16UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

CB/TCU Moln
04-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
04-08UTC: Område H2a: NV-N/0-7 knop.
 Område H1c: N/3-6 knop.
 Område H1e: NV-N/5-10 knop.
 Område H1a: NV/3-8 knop.
 Område H1d: N/1-9 knop.
 Område H1b: NV-N/4-9 knop.
 
08-12UTC: Område H1c: NV-N/3-8 knop.
 Område H1d: N/0-9 knop, byar upp till 15 knop.
 Område H1b: N-NO/3-8 knop.
 Område H1a: N/1-6 knop.
 Område H1e: N-NO/3-9 knop.
 Område H2a: NV-N/1-11 knop, byar upp till 16 knop.
 
12-16UTC: Område H1e: NV/3-7 knop.
 Område H1c: N/2-12 knop, byar upp till 14 knop.
 Område H1d: N/0-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område H1a: S/0-6 knop.
 Område H2a: N-NO/0-13 knop, byar upp till 24 knop.
 Område H1b: V/0-5 knop.