LHP Område B

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE B UTFÄRDAD 171117
GÄLLANDE DEN 17 JUNI 2019 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Väderöversikt

En högtrycksrygg täcker södra Sverige 

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
Väntas inte förekomma under perioden.

Måttlig eller svår isbildning
Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår turbulens
12-18UTC: Hela området utom Sydöstra delen

Norra delen

PROGNOS FÖR OMRÅDE B DEN NORRA DELEN UTFÄRDAD 171117
GÄLLANDE DEN 17 JUNI 2019 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-18UTC: I hela området: måttlig turbulens SFC - 3000ft.
18-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-20UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

Molnöversida
12-20UTC: I hela området: Ingen prognos

CB/TCU Moln
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
12-14UTC: Noll grader FL090 - FL100.
14-20UTC: Noll grader FL090 - FL110.

Vind vid marken
12-14UTC: Område F1b: SV-V/5-17 knop, byar upp till 28 knop.
 Område F2b: SV-V/9-14 knop, byar upp till 28 knop.
 Område F1a: SV-V/6-15 knop, byar upp till 27 knop.
 Område F2d: SV-V/8-15 knop, byar upp till 29 knop.
 Område F2c: SV-V/8-15 knop, byar upp till 28 knop.
 
12-16UTC: Område F2a: V/7-16 knop, byar upp till 29 knop.
 
14-16UTC: Område F2b: SV-V/9-14 knop, byar upp till 27 knop.
 Område F2c: SV-V/8-15 knop, byar upp till 27 knop.
 Område F2d: SV-V/8-16 knop, byar upp till 28 knop.
 Område F1b: SV-V/0-16 knop, byar upp till 27 knop.
 Område F1a: V/7-16 knop, byar upp till 27 knop.
 
16-18UTC: Område F2b: SV-V/8-13 knop, byar upp till 26 knop.
 Område F2d: SV-V/5-15 knop, byar upp till 28 knop.
 Område F1a: V/7-14 knop, byar upp till 25 knop.
 Område F2a: V/6-16 knop, byar upp till 27 knop.
 Område F1b: V/2-16 knop, byar upp till 27 knop.
 Område F2c: SV-V/5-14 knop, byar upp till 26 knop.
 
18-20UTC: Område F1a: V/2-12 knop, byar upp till 21 knop.
 Område F2a: SV-V/1-15 knop, byar upp till 24 knop.
 Område F2b: SV-V/7-12 knop, byar upp till 24 knop.
 Område F2d: SV-V/3-14 knop, byar upp till 24 knop.
 Område F1b: SV-V/1-18 knop, byar upp till 25 knop.
 Område F2c: SV-V/3-13 knop, byar upp till 24 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
12-14UTC: 260/20kt +15.
14-18UTC: 260/20kt +16.
18-20UTC: 260/22kt +15.

FL50:
12-14UTC: 270/20kt +7.
14-18UTC: 270/19kt +7.
18-20UTC: 280/19kt +7.

FL100: 
12-14UTC: 260/21kt -1.
14-16UTC: 270/21kt -1.
16-20UTC: 280/22kt -1.

Lägsta QNH
1011 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Nordvästra delen

PROGNOS FÖR OMRÅDE B DEN NORDVÄSTRA DELEN UTFÄRDAD 171117
GÄLLANDE DEN 17 JUNI 2019 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-18UTC: Område E2b,E3a: måttlig turbulens SFC - 3000ft.
 
12-20UTC: Område E1a,E1b,E2a: Väntas inte förekomma under perioden
 
18-20UTC: Område E2b,E3a: Väntas inte förekomma under perioden
 

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-20UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

Molnöversida
12-20UTC: I hela området: Ingen prognos

CB/TCU Moln
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
12-14UTC: Noll grader FL090 - FL100.
14-20UTC: Noll grader FL090 - FL110.

Vind vid marken
12-14UTC: Område E1b: SV-V/7-16 knop, byar upp till 28 knop.
 Område E1a: V/7-14 knop, byar upp till 27 knop.
 Område E2a: SV-V/7-15 knop, byar upp till 27 knop.
 Område E3a: SV-V/8-17 knop, byar upp till 30 knop.
 Område E2b: SV-V/8-12 knop, byar upp till 26 knop.
 
14-16UTC: Område E2a: SV-V/6-16 knop, byar upp till 26 knop.
 Område E1a: V/7-12 knop, byar upp till 26 knop.
 Område E3a: SV-V/8-17 knop, byar upp till 28 knop.
 Område E2b: SV-V/7-13 knop, byar upp till 25 knop.
 Område E1b: SV-V/7-15 knop, byar upp till 27 knop.
 
16-18UTC: Område E2a: SV-V/7-14 knop, byar upp till 25 knop.
 Område E3a: SV-V/7-17 knop, byar upp till 27 knop.
 Område E1b: SV-V/7-15 knop, byar upp till 26 knop.
 Område E1a: SV-V/6-12 knop, byar upp till 24 knop.
 Område E2b: SV-V/7-12 knop, byar upp till 25 knop.
 
18-20UTC: Område E2b: SV/4-10 knop, byar upp till 23 knop.
 Område E2a: SV/5-13 knop, byar upp till 26 knop.
 Område E1a: SV-V/3-13 knop, byar upp till 23 knop.
 Område E3a: SV-V/5-15 knop, byar upp till 26 knop.
 Område E1b: SV-V/6-14 knop, byar upp till 24 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
12-14UTC: 260/19kt +12.
14-16UTC: 250/19kt +12.
16-18UTC: 250/20kt +12.
18-20UTC: 240/22kt +11.

FL50:
12-14UTC: 270/20kt +5.
14-16UTC: 260/20kt +5.
16-18UTC: 260/21kt +6.
18-20UTC: 260/23kt +6.

FL100: 
12-14UTC: 260/22kt -3.
14-16UTC: 270/24kt -3.
16-18UTC: 270/26kt -2.
18-20UTC: 260/29kt -2.

Lägsta QNH
1012 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Sydöstra delen

PROGNOS FÖR OMRÅDE B DEN SYDÖSTRA DELEN UTFÄRDAD 171117
GÄLLANDE DEN 17 JUNI 2019 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-20UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

Molnöversida
12-20UTC: I hela området: Ingen prognos

CB/TCU Moln
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
12-14UTC: Noll grader FL090 - FL100.
14-20UTC: Noll grader FL090 - FL110.

Vind vid marken
12-14UTC: Område H1c: S-SV/3-13 knop, byar upp till 16 knop.
 Område H1e: SV-V/3-16 knop, byar upp till 20 knop.
 Område H1b: SV-V/9-18 knop, byar upp till 25 knop.
 Område H1d: SV/0-17 knop, byar upp till 26 knop.
 Område H1a: SV/3-20 knop, byar upp till 25 knop.
 Område H2a: SV-V/6-14 knop, byar upp till 25 knop.
 
14-16UTC: Område H2a: SV-V/6-14 knop, byar upp till 24 knop.
 Område H1a: SV/1-20 knop, byar upp till 24 knop.
 Område H1b: SV-V/8-19 knop, byar upp till 23 knop.
 Område H1d: SV/0-17 knop, byar upp till 23 knop.
 Område H1e: SV-V/5-18 knop, byar upp till 22 knop.
 Område H1c: S-SV/5-14 knop, byar upp till 16 knop.
 
16-18UTC: Område H1a: SV-V/2-18 knop, byar upp till 23 knop.
 Område H1c: SV/0-13 knop, byar upp till 16 knop.
 Område H1b: SV-V/6-18 knop, byar upp till 23 knop.
 Område H1d: SV/1-15 knop, byar upp till 21 knop.
 Område H1e: SV-V/7-18 knop, byar upp till 22 knop.
 Område H2a: SV-V/5-14 knop, byar upp till 22 knop.
 
18-20UTC: Område H1e: SV-V/6-17 knop, byar upp till 21 knop.
 Område H2a: SV-V/4-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område H1b: SV-V/5-16 knop, byar upp till 20 knop.
 Område H1c: SV-V/1-15 knop, byar upp till 18 knop.
 Område H1a: V/2-16 knop, byar upp till 20 knop.
 Område H1d: SV-V/0-14 knop, byar upp till 18 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
12-14UTC: 270/18kt +14.
14-16UTC: 270/18kt +16.
16-20UTC: 280/18kt +16.

FL50:
12-14UTC: 280/21kt +9.
14-16UTC: 280/20kt +8.
16-20UTC: 280/19kt +8.

FL100: 
12-14UTC: 260/19kt -1.
14-16UTC: 260/19kt +0.
16-18UTC: 270/19kt +0.
18-20UTC: 280/20kt +0.

Lägsta QNH
1013 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Södra delen

PROGNOS FÖR OMRÅDE B DEN SÖDRA DELEN UTFÄRDAD 171117
GÄLLANDE DEN 17 JUNI 2019 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-18UTC: Område G1a,G1b,G2b,G2a,G2c,G3a,G3c,G3b,G3d: måttlig turbulens SFC - 3000ft.
 
12-20UTC: Område G1c: Väntas inte förekomma under perioden
 
18-20UTC: Område G1a,G1b,G2b,G2a,G2c,G3a,G3c,G3b,G3d: Väntas inte förekomma under perioden
 

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-20UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

Molnöversida
12-18UTC: Område G3d: Molnöversida FL070.
 
12-20UTC: Område G1a,G1c,G1b,G2b,G2a,G2c,G3a,G3c,G3b: Ingen prognos
 
18-20UTC: Område G3d: Ingen prognos
 

CB/TCU Moln
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
12-14UTC: Noll grader FL090 - FL100.
14-20UTC: Noll grader FL090 - FL110.

Vind vid marken
12-14UTC: Område G1a: SV-V/8-21 knop, byar upp till 30 knop.
 Område G3b: V/5-16 knop, byar upp till 28 knop.
 Område G1c: SV-V/3-12 knop, byar upp till 25 knop.
 Område G1b: V/2-19 knop, byar upp till 30 knop.
 Område G3c: V/4-16 knop, byar upp till 29 knop.
 Område G3d: V/4-14 knop, byar upp till 26 knop.
 Område G2c: V/9-17 knop, byar upp till 31 knop.
 Område G2a: SV-V/9-21 knop, byar upp till 31 knop.
 Område G3a: V/8-17 knop, byar upp till 32 knop.
 
12-16UTC: Område G2b: SV-V/9-21 knop, byar upp till 32 knop.
 
14-16UTC: Område G1a: V/8-20 knop, byar upp till 29 knop.
 Område G3a: V/8-17 knop, byar upp till 31 knop.
 Område G3c: V/5-15 knop, byar upp till 28 knop.
 Område G1c: V/2-12 knop, byar upp till 25 knop.
 Område G3b: V/7-14 knop, byar upp till 27 knop.
 Område G1b: V/0-18 knop, byar upp till 30 knop.
 Område G2a: SV-V/9-21 knop, byar upp till 30 knop.
 Område G2c: V/10-18 knop, byar upp till 32 knop.
 Område G3d: V/6-14 knop, byar upp till 27 knop.
 
16-18UTC: Område G2a: SV-V/7-22 knop, byar upp till 29 knop.
 Område G1b: W-NV/1-16 knop, byar upp till 29 knop.
 Område G3b: V/5-14 knop, byar upp till 25 knop.
 Område G2b: SV-V/8-21 knop, byar upp till 31 knop.
 Område G2c: V/9-16 knop, byar upp till 31 knop.
 Område G3c: V/5-15 knop, byar upp till 26 knop.
 Område G1a: V/7-17 knop, byar upp till 28 knop.
 Område G1c: V/0-13 knop, byar upp till 23 knop.
 Område G3a: V/7-16 knop, byar upp till 29 knop.
 Område G3d: V/4-14 knop, byar upp till 25 knop.
 
18-20UTC: Område G2a: SV-V/5-20 knop, byar upp till 30 knop.
 Område G3b: V/2-12 knop, byar upp till 21 knop.
 Område G1c: V/0-15 knop, byar upp till 21 knop.
 Område G1b: W-NV/0-14 knop, byar upp till 25 knop.
 Område G3a: V/4-16 knop, byar upp till 29 knop.
 Område G2b: SV-V/6-20 knop, byar upp till 29 knop.
 Område G3d: V/2-13 knop, byar upp till 23 knop.
 Område G2c: SV-V/6-17 knop, byar upp till 29 knop.
 Område G1a: V/5-16 knop, byar upp till 25 knop.
 Område G3c: V/2-12 knop, byar upp till 24 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
12-18UTC: 270/20kt +15.
18-20UTC: 270/22kt +13.

FL50:
12-14UTC: 270/22kt +6.
14-16UTC: 270/21kt +6.
16-18UTC: 280/21kt +6.
18-20UTC: 280/22kt +8.

FL100: 
12-14UTC: 260/23kt -1.
14-16UTC: 280/22kt -1.
16-18UTC: 280/23kt -1.
18-20UTC: 280/23kt +0.

Lägsta QNH
1013 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

ÖVERSIKTLIG PROGNOS FÖR OMRÅDE B UTFÄRDAD 171202
GÄLLANDE DEN 18 JUNI 2019 MELLAN 04 OCH 16 UTC


Väderöversikt
Högtrycksryggen förskjuts österut
NORDVÄSTRA DELEN


Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område E1a,E1b,E3a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 Område E2b,E2a: Sikt 5km - >8km i regnskurar, åska. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
08-16UTC: Område E1a,E1b: Sikt 5km - >8km i regnskurar, åska. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område E2b,E2a,E3a: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regnskurar, åska. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 

CB/TCU Moln
04-08UTC: Område E1a,E1b,E3a: Väntas inte förekomma under perioden
 
04-16UTC: Område E2b,E2a: ISOL CB
 
08-16UTC: Område E1a,E1b,E3a: ISOL CB
 

Vind vid marken
04-08UTC: Område E2b: SV/3-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område E3a: SV-V/4-13 knop, byar upp till 22 knop.
 Område E1b: SV-V/4-11 knop, byar upp till 23 knop.
 Område E2a: SV/2-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område E1a: SV-V/4-10 knop, byar upp till 22 knop.
 
08-12UTC: Område E1b: SV/8-16 knop, byar upp till 30 knop.
 Område E2b: S/4-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område E2a: S-SV/2-12 knop, byar upp till 25 knop.
 Område E3a: SV/5-12 knop, byar upp till 28 knop.
 Område E1a: SV/7-15 knop, byar upp till 27 knop.
 
12-16UTC: Område E2a: S-SV/4-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område E3a: SV/2-13 knop, byar upp till 22 knop.
 Område E1b: S-SV/4-11 knop, byar upp till 26 knop.
 Område E2b: S-SV/3-8 knop, byar upp till 22 knop.
 Område E1a: SV/6-13 knop, byar upp till 27 knop.
 

NORRA DELEN


Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område F2a,F2c,F2b: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
04-12UTC: Område F1b,F1a,F2d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
08-16UTC: Område F2a,F2c: Sikt 5km - >8km i regnskurar, åska. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område F2b: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regnskurar, åska. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 
12-16UTC: Område F1b,F1a,F2d: Sikt 5km - >8km i regnskurar, åska. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 

CB/TCU Moln
04-08UTC: Område F2a,F2c,F2b: Väntas inte förekomma under perioden
 
04-12UTC: Område F1b,F1a,F2d: Väntas inte förekomma under perioden
 
08-16UTC: Område F2a,F2c,F2b: ISOL CB
 
12-16UTC: Område F1b,F1a,F2d: ISOL CB
 

Vind vid marken
04-08UTC: Område F1a: SV-V/6-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område F2c: SV-V/5-11 knop, byar upp till 19 knop.
 Område F2b: SV-V/5-9 knop, byar upp till 21 knop.
 Område F1b: SV-V/6-14 knop, byar upp till 21 knop.
 Område F2d: SV-V/6-12 knop, byar upp till 20 knop.
 Område F2a: SV-V/5-13 knop, byar upp till 25 knop.
 
08-12UTC: Område F1a: SV/5-15 knop, byar upp till 27 knop.
 Område F1b: SV-V/3-14 knop, byar upp till 26 knop.
 Område F2c: SV-V/7-14 knop, byar upp till 26 knop.
 Område F2a: SV/7-16 knop, byar upp till 27 knop.
 Område F2b: SV-V/7-13 knop, byar upp till 28 knop.
 Område F2d: SV-V/7-12 knop, byar upp till 25 knop.
 
12-16UTC: Område F2b: SV/2-10 knop, byar upp till 32 knop.
 Område F2c: SV-V/2-21 knop, byar upp till 38 knop.
 Område F1b: SV/6-18 knop, byar upp till 32 knop.
 Område F1a: SV-V/9-25 knop, byar upp till 38 knop.
 Område F2d: SV-V/7-14 knop, byar upp till 28 knop.
 Område F2a: SV/6-23 knop, byar upp till 38 knop.
 

SÖDRA DELEN


Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område G2b,G2a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
04-12UTC: Område G3b: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
04-16UTC: Område G1a,G1c,G1b,G2c,G3a,G3c,G3d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
08-16UTC: Område G2b,G2a: Sikt 5km - >8km i regnskurar, åska. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
12-16UTC: Område G3b: Sikt 5km - >8km i regnskurar, åska. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 

CB/TCU Moln
04-08UTC: Område G2b,G2a: Väntas inte förekomma under perioden
 
04-12UTC: Område G3b: Väntas inte förekomma under perioden
 
04-16UTC: Område G1a,G1c,G1b,G2c,G3a,G3c,G3d: Väntas inte förekomma under perioden
 
08-16UTC: Område G2b,G2a: ISOL CB
 
12-16UTC: Område G3b: ISOL CB
 

Vind vid marken
04-08UTC: Område G2b: SV-V/6-17 knop, byar upp till 24 knop.
 Område G2c: V/7-14 knop, byar upp till 24 knop.
 Område G3c: SV-V/3-8 knop, byar upp till 14 knop.
 Område G1c: SV-V/3-9 knop.
 Område G1a: V/7-15 knop, byar upp till 23 knop.
 Område G3b: SV-V/3-7 knop, byar upp till 14 knop.
 Område G3d: SV/2-10 knop, byar upp till 14 knop.
 Område G1b: SV-V/4-10 knop, byar upp till 18 knop.
 Område G2a: SV-V/3-13 knop, byar upp till 22 knop.
 Område G3a: V/4-11 knop, byar upp till 21 knop.
 
08-12UTC: Område G1c: S-SV/3-15 knop, byar upp till 18 knop.
 Område G3d: SV/5-15 knop, byar upp till 26 knop.
 Område G3c: SV/5-14 knop, byar upp till 25 knop.
 Område G2b: SV-V/6-13 knop, byar upp till 24 knop.
 Område G2a: SV/5-11 knop, byar upp till 24 knop.
 Område G1a: SV/5-18 knop, byar upp till 24 knop.
 Område G1b: S-SV/1-15 knop, byar upp till 21 knop.
 Område G3b: SV/5-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område G3a: SV-V/5-9 knop, byar upp till 22 knop.
 Område G2c: V/6-11 knop, byar upp till 23 knop.
 
12-16UTC: Område G1c: S/5-18 knop, byar upp till 27 knop.
 Område G2a: W-NV/2-15 knop, byar upp till 32 knop.
 Område G2c: SV-V/5-10 knop, byar upp till 25 knop.
 Område G3b: SV/3-15 knop, byar upp till 26 knop.
 Område G3c: SV/5-16 knop, byar upp till 30 knop.
 Område G3a: S-SV/4-14 knop, byar upp till 29 knop.
 Område G1a: S-SV/5-20 knop, byar upp till 29 knop.
 Område G1b: S/3-20 knop, byar upp till 32 knop.
 Område G2b: SV-V/2-17 knop, byar upp till 33 knop.
 Område G3d: S-SV/6-18 knop, byar upp till 35 knop.
 

SYDÖSTRA DELEN


Sikt/Väder/Moln
04-16UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

CB/TCU Moln
04-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
04-08UTC: Område H1a: SV-V/5-12 knop, byar upp till 16 knop.
 Område H1b: V/6-14 knop, byar upp till 18 knop.
 Område H2a: W-NV/3-8 knop.
 Område H1d: W-NV/4-8 knop.
 Område H1c: V/6-9 knop.
 Område H1e: V/3-15 knop, byar upp till 19 knop.
 
08-12UTC: Område H1b: SV/6-15 knop, byar upp till 22 knop.
 Område H1e: SV-V/3-15 knop, byar upp till 18 knop.
 Område H1a: SV/8-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område H2a: SV/2-13 knop, byar upp till 24 knop.
 Område H1c: S-SV/4-12 knop.
 Område H1d: SV/2-15 knop, byar upp till 22 knop.
 
12-16UTC: Område H2a: SV/2-19 knop, byar upp till 27 knop.
 Område H1b: SV/1-18 knop, byar upp till 22 knop.
 Område H1e: SV/5-17 knop, byar upp till 21 knop.
 Område H1a: S-SV/2-18 knop, byar upp till 22 knop.
 Område H1d: S-SV/4-19 knop, byar upp till 26 knop.
 Område H1c: S/9-18 knop, byar upp till 21 knop.