LHP Område 2

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se2 UTFÄRDAD 190345
GÄLLANDE DEN 19 JUNI 2021 MELLAN 04 OCH 12 UTC


Väderöversikt

En högtrycksrygg med varm luft över sydöstra Sverige. Nordvästra Götaland/västra Svealand och södra Norrland berörs av en front.


Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
04-12UTC: Hela området utom se22


Måttlig eller svår isbildning
04-10UTC: Hela området utom se22


Måttlig eller svår turbulens
08-12UTC: I hela området

Delområde 1

PROGNOS FÖR OMRÅDE se21 UTFÄRDAD 190345
GÄLLANDE DEN 19 JUNI 2021 MELLAN 04 OCH 12 UTC

Måttlig eller svår turbulens
04-08UTC: Område se21l,se21k,se21n,se21m: Väntas inte förekomma under perioden
 
04-10UTC: Område se21j,se21o: Väntas inte förekomma under perioden
 
04-12UTC: Område se21d,se21c,se21b,se21a,se21h,se21g,se21f,se21e,se21i: Väntas inte förekomma under perioden
 
08-12UTC: Område se21l,se21k,se21n,se21m: måttlig turbulens SFC - 3000ft.
 
10-12UTC: Område se21j,se21o: måttlig turbulens SFC - 3000ft.
 

Måttlig eller svår isbildning
04-06UTC: Område se21c,se21b,se21h,se21g,se21f,se21i: måttlig isbildning FL120 - > FL125
 
04-08UTC: Område se21a,se21e: måttlig isbildning FL120 - > FL125
 
04-10UTC: Område se21d: måttlig isbildning FL120 - > FL125
 
04-12UTC: Område se21l,se21k,se21j,se21o,se21n,se21m: Väntas inte förekomma under perioden
 
06-12UTC: Område se21c,se21b,se21h,se21g,se21f,se21i: Väntas inte förekomma under perioden
 
08-12UTC: Område se21a,se21e: Väntas inte förekomma under perioden
 
10-12UTC: Område se21d: Väntas inte förekomma under perioden
 

Sikt/Väder/Moln
04-06UTC: Område se21c,se21h,se21g,se21f,se21i: Sikt 3km - >8km i regnskurar, åska. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se21d: Sikt 3km - >8km i regnskurar, åska. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se21b,se21a,se21e: Sikt >8km i regnskurar, lokalt 3km - 5km i åska. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 
04-08UTC: Område se21k: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
04-10UTC: Område se21l,se21o,se21n: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
04-12UTC: Område se21j,se21m: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
06-08UTC: Område se21d,se21a,se21e: Sikt 3km - >8km i regnskurar, åska. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se21b: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 Område se21c,se21g,se21f,se21i: Sikt 3km - >8km i regnskurar. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
06-12UTC: Område se21h: Sikt 3km - >8km i regnskurar, åska. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
08-10UTC: Område se21d,se21c,se21e: Sikt 3km - >8km i regnskurar, åska. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
08-12UTC: Område se21b,se21a,se21g,se21f,se21k,se21i: Sikt 3km - >8km i regnskurar, åska. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
10-12UTC: Område se21c: Sikt 5km - >8km. Molnbas >2000ft.
 Område se21l,se21o,se21n: Sikt 3km - >8km i regnskurar, åska. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område se21d,se21e: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i regnskurar, åska. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 

Molnöversida
04-08UTC: Område se21k: Ingen prognos
 
04-10UTC: Område se21l,se21o,se21n: Ingen prognos
 
04-12UTC: Område se21j,se21m: Ingen prognos
 Område se21d,se21c,se21b,se21a,se21h,se21g,se21f,se21e,se21i: Molnöversida > FL125.
 
08-12UTC: Område se21k: Molnöversida > FL125.
 
10-12UTC: Område se21l,se21o,se21n: Molnöversida > FL125.
 

CB/TCU Moln
04-06UTC: Område se21a,se21h,se21e: ISOL EMBD CB, ISOL CB
 Område se21d: ISOL EMBD CB
 
04-08UTC: Område se21k: Väntas inte förekomma under perioden
 
04-10UTC: Område se21l,se21o,se21n: Väntas inte förekomma under perioden
 
04-12UTC: Område se21c,se21b,se21g,se21f,se21i: ISOL CB
 Område se21j,se21m: Väntas inte förekomma under perioden
 
06-08UTC: Område se21a,se21e: ISOL CB, ISOL EMBD CB
 
06-10UTC: Område se21d: ISOL CB, ISOL EMBD CB
 
06-12UTC: Område se21h: ISOL CB
 
08-12UTC: Område se21a,se21e,se21k: ISOL CB
 
10-12UTC: Område se21d,se21l,se21o,se21n: ISOL CB
 

Nollgradersisoterm
04-06UTC: Noll grader FL120 - > FL125.
06-12UTC: Noll grader FL115 - > FL125.

Vind vid marken
04-06UTC: Område se21e: N-NO/0-17 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21k: O-SO/0-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21i: O/1-11 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se21m: NO-O/0-12 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21g: SO/0-6 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21f: O/0-6 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21d: NO/1-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21a: NV-N/1-22 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se21c: O-SO/0-16 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21h: O/1-15 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21j: O/4-14 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se21n: SO/0-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21l: SO/0-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21b: NV-N/1-18 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21o: SO/1-7 knop, byar upp till 14 knop.
 
06-08UTC: Område se21g: SO-S/1-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se21j: O/6-16 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se21n: SO-S/1-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21b: NO-O/2-17 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21f: O/0-7 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21i: NO/0-13 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se21m: NO-O/1-14 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21c: O-SO/3-12 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21o: SO/2-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se21e: NO/2-13 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21a: NO-O/7-18 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21h: NO-O/4-20 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se21d: NO/0-7 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se21k: SO/0-11 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se21l: SO-S/0-7 knop, byar upp till 17 knop.
 
08-10UTC: Område se21c: SO-S/7-16 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se21f,se21k: O-SO/0-12 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21n: SO-S/4-10 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21e: O/2-12 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21m: O/0-14 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se21h: O/1-16 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se21o: SO-S/5-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21d: O/3-13 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se21b: SO-S/2-14 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21j: O/6-14 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se21i: NO-O/0-11 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se21g: SO-S/2-12 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se21l: SO-S/2-10 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21a: O/0-15 knop, byar upp till 22 knop.
 
10-12UTC: Område se21n: S/8-13 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se21j: O-SO/4-13 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se21h: NO/1-17 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se21c: S/7-14 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se21g: S-SV/4-12 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se21o: S-SV/7-12 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se21f: SV/0-12 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21b: SO/4-14 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se21i: N-NO/0-15 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21m: SO/0-16 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se21e: O-SO/0-10 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se21a: SO/0-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se21k: S/0-13 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se21d: O-SO/0-10 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se21l: S/3-12 knop, byar upp till 29 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
04-06UTC: 180/16kt +20.
06-08UTC: 180/15kt +20.
08-10UTC: 170/18kt +21.
10-12UTC: 170/19kt +21.

FL50:
04-06UTC: 200/21kt +13.
06-08UTC: 200/23kt +14.
08-10UTC: 200/25kt +15.
10-12UTC: 200/27kt +15.

FL100: 
04-06UTC: 200/26kt +2.
06-08UTC: 210/28kt +2.
08-10UTC: 210/30kt +2.
10-12UTC: 210/33kt +2.

Lägsta QNH
1008 hPa, fallande till, lägst i väster.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 2

PROGNOS FÖR OMRÅDE se22 UTFÄRDAD 190345
GÄLLANDE DEN 19 JUNI 2021 MELLAN 04 OCH 12 UTC

Måttlig eller svår turbulens
04-08UTC: Område se22a,se22e,se22b,se22h,se22f: Väntas inte förekomma under perioden
 
04-10UTC: Område se22i,se22g: Väntas inte förekomma under perioden
 
04-12UTC: Område se22d,se22c,se22l,se22k,se22j: Väntas inte förekomma under perioden
 
08-12UTC: Område se22a,se22e,se22b,se22h,se22f: måttlig turbulens SFC - 3000ft.
 
10-12UTC: Område se22i,se22g: måttlig turbulens SFC - 3000ft.
 

Måttlig eller svår isbildning
04-12UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
04-12UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

Molnöversida
04-06UTC: Område se22d,se22c,se22b,se22i,se22l,se22k,se22j: Molnöversida FL100.
 
04-12UTC: Område se22a,se22e,se22h,se22g,se22f: Ingen prognos
 
06-12UTC: Område se22d,se22c,se22b,se22i,se22l,se22k,se22j: Ingen prognos
 

CB/TCU Moln
04-12UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
04-12UTC: Noll grader FL120 - > FL125.

Vind vid marken
04-06UTC: Område se22i: SO/1-5 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se22a: SO-S/0-9 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se22h: SO-S/0-7 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se22d: SO-S/7-13 knop.
 Område se22f: SO-S/1-3 knop.
 Område se22l: SO/9-13 knop.
 Område se22j: SO/1-3 knop.
 Område se22k: SO-S/1-13 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se22g: SO/1-9 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se22e: SO/0-6 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se22c: SO/1-10 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se22b: SO/0-10 knop, byar upp till 12 knop.
 
06-08UTC: Område se22a: SO-S/0-10 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se22e: SO-S/3-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se22g: SO/3-9 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se22j: S/3-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se22d: SO-S/8-13 knop.
 Område se22k: SO-S/2-13 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se22b: SO-S/1-11 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se22c: SO-S/3-12 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se22i: SO-S/3-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se22h: SO-S/4-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se22f: SO-S/3-5 knop, byar upp till 14 knop.
 
06-10UTC: Område se22l: SO-S/8-12 knop.
 
08-10UTC: Område se22c: SO-S/4-12 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se22i: SO-S/4-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se22b: SO-S/1-12 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22h: SO-S/4-10 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se22k: SO-S/0-13 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se22d: SO-S/7-12 knop.
 Område se22f: SO-S/6-10 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se22g: SO-S/5-11 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se22a: SO-S/1-12 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se22j: S/3-5 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se22e: SO-S/6-11 knop, byar upp till 25 knop.
 
10-12UTC: Område se22j: SO-S/3-7 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se22a: SO-S/3-14 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se22d: SO-S/6-12 knop.
 Område se22c: SO-S/2-13 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se22i: SO-S/4-11 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se22e: S/7-13 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se22l: SO/5-11 knop.
 Område se22f: S/7-11 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se22g: S/7-15 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se22b: S/1-13 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se22k: SO-S/1-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se22h: S/5-14 knop, byar upp till 28 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
04-06UTC: 200/15kt +22.
06-08UTC: 180/15kt +23.
08-10UTC: 180/16kt +23.
10-12UTC: 190/18kt +23.

FL50:
04-06UTC: 190/14kt +14.
06-08UTC: 190/16kt +15.
08-12UTC: 200/19kt +15.

FL100: 
04-08UTC: 200/18kt +5.
08-10UTC: 210/17kt +4.
10-12UTC: 210/15kt +4.

Lägsta QNH
1009 hPa, fallande till, lägst i väster.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

 • Informationen är ej uppdaterad. Kontakta FPC.