LHP Område 2

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se2 UTFÄRDAD 070838
GÄLLANDE DEN 7 MARS 2021 MELLAN 09 OCH 17 UTC


Väderöversikt

 Over Svealand a northwesterly airstream prevail. A cold front affects Götaland and is moving to the south.

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
09-11UTC: I hela området
11-13UTC: Hela området utom se21


Måttlig eller svår isbildning
09-11UTC: I hela området
11-13UTC: Hela området utom se21


Måttlig eller svår turbulens
09-17UTC: I hela området

Delområde 1

PROGNOS FÖR OMRÅDE se21 UTFÄRDAD 070838
GÄLLANDE DEN 7 MARS 2021 MELLAN 09 OCH 17 UTC

Måttlig eller svår turbulens
09-13UTC: Område se21d,se21h,se21g,se21l,se21k,se21i,se21o,se21n: måttlig turbulens SFC - 3500ft.
 
09-17UTC: Område se21j,se21m: måttlig turbulens SFC - 3500ft.
 Område se21c,se21b,se21a,se21f,se21e: Väntas inte förekomma under perioden
 
13-17UTC: Område se21d,se21h,se21g,se21l,se21k,se21i,se21o,se21n: Väntas inte förekomma under perioden
 

Måttlig eller svår isbildning
09-11UTC: Område se21o: måttlig isbildning 2000ft - FL075
 
09-17UTC: Område se21d,se21c,se21b,se21a,se21h,se21g,se21f,se21e,se21l,se21k,se21j,se21i,se21n,se21m: Väntas inte förekomma under perioden
 
11-17UTC: Område se21o: Väntas inte förekomma under perioden
 

Sikt/Väder/Moln
09-11UTC: Område se21o: Sikt 3km - >8km i snöfall, snöblandat regn. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
09-17UTC: Område se21d,se21c,se21b,se21a,se21h,se21g,se21f,se21e,se21l,se21k,se21j,se21i,se21n,se21m: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
11-17UTC: Område se21o: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 

Molnöversida
09-11UTC: Område se21o: Molnöversida FL075.
 
09-17UTC: Område se21d,se21c,se21b,se21a,se21h,se21g,se21f,se21e,se21l,se21k,se21j,se21i,se21n,se21m: Ingen prognos
 
11-17UTC: Område se21o: Ingen prognos
 

CB/TCU Moln
09-11UTC: Område se21o: TCU
 
09-17UTC: Område se21d,se21c,se21b,se21a,se21h,se21g,se21f,se21e,se21l,se21k,se21j,se21i,se21n,se21m: Väntas inte förekomma under perioden
 
11-17UTC: Område se21o: Väntas inte förekomma under perioden
 

Nollgradersisoterm
09-13UTC: Noll grader SFC - 1500ft.
13-17UTC: Noll grader 500ft - 1500ft.

Vind vid marken
09-11UTC: Område se21k: NV-N/8-19 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se21a: N/8-24 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se21c: N/10-26 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se21o: NV-N/8-15 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se21h: NV-N/8-21 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se21l: NV-N/9-21 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se21d: NV-N/7-14 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se21e: N/7-13 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se21j: NV/8-18 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se21f: N/8-16 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se21i: NV-N/8-19 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se21b: N/9-24 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se21n: NV-N/10-16 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se21g: N/9-16 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se21m: NV-N/10-25 knop, byar upp till 38 knop.
 
11-13UTC: Område se21c: N/8-22 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se21a: NV-N/9-21 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se21k: NV-N/8-18 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se21i: NV-N/7-15 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se21o: N/8-14 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se21g: N/8-13 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21f: N/7-15 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21j: NV/8-19 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se21d: NV-N/7-13 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21n: NV-N/8-14 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se21m: NV-N/10-22 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se21l: NV-N/8-17 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se21h: NV/8-19 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se21b: N/9-22 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se21e: NV-N/7-14 knop, byar upp till 25 knop.
 
13-15UTC: Område se21h: NV/7-19 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se21f: NV-N/7-16 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21i: NV-N/6-15 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se21d: NV-N/6-12 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21j: NV/7-21 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se21m: NV/9-22 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se21a: NV-N/8-21 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se21l: NV-N/7-16 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se21c: NV-N/8-23 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se21e: NV-N/7-15 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se21k: NV-N/7-16 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se21o: N/7-12 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21n: NV-N/7-13 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se21g: N/7-13 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21b: NV-N/9-22 knop, byar upp till 30 knop.
 
15-17UTC: Område se21n: NV-N/5-9 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21m: NV/7-20 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se21e: NV-N/3-14 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se21d: NV-N/4-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se21l: NV/4-12 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se21k: NV-N/4-14 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se21j: NV/5-14 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se21c: NV-N/7-21 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se21g: NV-N/4-11 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se21i: NV-N/4-17 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21o: NV-N/5-9 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21b: NV-N/7-20 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se21h: NV/4-16 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se21f: NV-N/4-12 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se21a: NV-N/7-18 knop, byar upp till 27 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
09-11UTC: 350/24kt -4.
11-13UTC: 340/21kt -4.
13-15UTC: 340/21kt -3.
15-17UTC: 350/22kt -2.

FL50:
09-11UTC: 360/29kt -11.
11-13UTC: 360/25kt -11.
13-15UTC: 360/25kt -10.
15-17UTC: 10/28kt -9.

FL100: 
09-11UTC: 340/37kt -20.
11-13UTC: 360/33kt -20.
13-17UTC: 10/31kt -21.

Lägsta QNH
1009 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 2

PROGNOS FÖR OMRÅDE se22 UTFÄRDAD 070838
GÄLLANDE DEN 7 MARS 2021 MELLAN 09 OCH 17 UTC

Måttlig eller svår turbulens
09-13UTC: Område se22a,se22e,se22b,se22h,se22g: måttlig turbulens SFC - 3500ft.
 
09-17UTC: Område se22f: måttlig turbulens SFC - 3500ft.
 Område se22d,se22c,se22i,se22l,se22k,se22j: Väntas inte förekomma under perioden
 
13-17UTC: Område se22a,se22e,se22b,se22h,se22g: Väntas inte förekomma under perioden
 

Måttlig eller svår isbildning
09-11UTC: Område se22a,se22e,se22c,se22b,se22h,se22g,se22f,se22j: måttlig isbildning 2000ft - FL075
 
09-13UTC: Område se22d,se22i,se22l,se22k: måttlig isbildning 2000ft - FL075
 
11-17UTC: Område se22a,se22e,se22c,se22b,se22h,se22g,se22f,se22j: Väntas inte förekomma under perioden
 
13-17UTC: Område se22d,se22i,se22l,se22k: Väntas inte förekomma under perioden
 

Sikt/Väder/Moln
09-11UTC: Område se22b,se22i,se22l,se22k,se22j: Sikt >8km i snöfall, lokalt 3km - 5km i snöblandat regn. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 Område se22a,se22e,se22c,se22h,se22g,se22f: Sikt 3km - >8km i snöfall, snöblandat regn. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
09-13UTC: Område se22d: Sikt 3km - >8km i snöfall, snöblandat regn. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
11-13UTC: Område se22i,se22l,se22k: Sikt 3km - >8km i snöfall, snöblandat regn. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
11-17UTC: Område se22a,se22e,se22c,se22b,se22h,se22g,se22f,se22j: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
13-17UTC: Område se22d,se22i,se22l,se22k: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 

Molnöversida
09-11UTC: Område se22a,se22e,se22c,se22b,se22h,se22g,se22f,se22j: Molnöversida FL075.
 
09-13UTC: Område se22d,se22i,se22l,se22k: Molnöversida FL075.
 
11-17UTC: Område se22a,se22e,se22c,se22b,se22h,se22g,se22f,se22j: Ingen prognos
 
13-17UTC: Område se22d,se22i,se22l,se22k: Ingen prognos
 

CB/TCU Moln
09-11UTC: Område se22a,se22e,se22c,se22b,se22h,se22g,se22f,se22j: TCU
 
09-13UTC: Område se22d,se22i,se22l,se22k: TCU
 
11-17UTC: Område se22a,se22e,se22c,se22b,se22h,se22g,se22f,se22j: Väntas inte förekomma under perioden
 
13-17UTC: Område se22d,se22i,se22l,se22k: Väntas inte förekomma under perioden
 

Nollgradersisoterm
09-17UTC: Noll grader 500ft - 1500ft.

Vind vid marken
09-11UTC: Område se22i: NV/6-11 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se22l: V-NV/2-29 knop, byar upp till 40 knop.
 Område se22c: NV/5-24 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se22g: NV-N/8-17 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se22f: NV/10-14 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se22a: NV/9-23 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se22h: NV/7-15 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se22b: V-NV/6-13 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se22j: NV/6-8 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22d: V-NV/3-22 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se22e: NV-N/11-18 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se22k: NV/0-24 knop, byar upp till 33 knop.
 
11-13UTC: Område se22a: NV/10-22 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se22b: NV/8-18 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se22h: NV-N/10-17 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se22d: NV/11-23 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se22k: NV/8-17 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se22g: NV-N/9-16 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se22i: NV-N/9-14 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se22e: NV-N/9-15 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se22c: NV/8-24 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se22l: V-NV/10-25 knop, byar upp till 36 knop.
 Område se22j: NV/8-11 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se22f: NV/9-13 knop, byar upp till 30 knop.
 
13-15UTC: Område se22c: NV-N/9-21 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se22b: NV-N/8-17 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se22e: NV-N/9-15 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se22h: NV-N/8-15 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se22l: V-NV/11-17 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se22d: NV-N/13-23 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se22j: NV-N/9-11 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se22i,se22g: NV-N/8-14 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se22a: NV/8-21 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se22f: NV/8-13 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se22k: NV-N/9-18 knop, byar upp till 27 knop.
 
15-17UTC: Område se22j: NV-N/6-7 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se22i: NV-N/5-9 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se22e: NV-N/7-13 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se22l: NV-N/8-20 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se22f: NV/7-10 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se22k: NV-N/6-20 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se22a: NV/6-21 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se22h: NV-N/6-11 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se22d: NV-N/14-23 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se22g: NV-N/5-11 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se22c: NV-N/6-22 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se22b: NV-N/6-13 knop, byar upp till 21 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
09-11UTC: 330/24kt -2.
11-13UTC: 330/23kt -2.
13-15UTC: 330/22kt -3.
15-17UTC: 340/22kt -3.

FL50:
09-11UTC: 320/28kt -9.
11-13UTC: 330/25kt -10.
13-15UTC: 340/24kt -10.
15-17UTC: 350/26kt -10.

FL100: 
09-11UTC: 300/49kt -17.
11-13UTC: 320/42kt -18.
13-15UTC: 340/33kt -19.
15-17UTC: 350/30kt -20.

Lägsta QNH
1007 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

 • Informationen är ej uppdaterad. Kontakta FPC.