LHP Område A

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE A UTFÄRDAD 211129
GÄLLANDE DEN 21 AUGUSTI 2019 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Väderöversikt

En ockluderad front rör sig nordost över södra Sverige samtidigt som den försvagas

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
Väntas inte förekomma under perioden.

Måttlig eller svår isbildning
Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden

Norra delen

PROGNOS FÖR OMRÅDE A DEN NORRA DELEN UTFÄRDAD 211129
GÄLLANDE DEN 21 AUGUSTI 2019 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-20UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

Molnöversida
12-16UTC: Område I1c,I1b,I2b,I2a,I2d,I2c,I3a,I3b,I4b,I4a,I4d,I4c,I4e: Molnöversida FL080.
 
12-20UTC: Område I1a: Ingen prognos
 
16-20UTC: Område I1c,I1b,I2b,I2a,I2d,I2c,I3a,I3b,I4b,I4a,I4d,I4c,I4e: Ingen prognos
 

CB/TCU Moln
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
12-20UTC: Noll grader FL070 - FL090.

Vind vid marken
12-14UTC: Område I4e: V/6-11 knop, byar upp till 22 knop.
 Område I2b: SV-V/6-12 knop, byar upp till 23 knop.
 Område I4b: SV-V/7-12 knop, byar upp till 24 knop.
 Område I4d: SV-V/6-15 knop, byar upp till 24 knop.
 Område I3a: SV-V/4-19 knop, byar upp till 28 knop.
 Område I3b: SV-V/7-17 knop, byar upp till 26 knop.
 Område I2c: V/8-18 knop, byar upp till 28 knop.
 Område I2a: SV-V/5-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område I1a: SV-V/7-21 knop, byar upp till 27 knop.
 Område I4c: SV-V/7-15 knop, byar upp till 24 knop.
 Område I1c: V/8-21 knop, byar upp till 28 knop.
 Område I4a: SV-V/6-16 knop, byar upp till 25 knop.
 Område I2d: V/7-14 knop, byar upp till 28 knop.
 
12-16UTC: Område I1b: V/10-22 knop, byar upp till 29 knop.
 
14-16UTC: Område I3a: SV-V/6-19 knop, byar upp till 28 knop.
 Område I2d: V/5-13 knop, byar upp till 27 knop.
 Område I1c: V/7-21 knop, byar upp till 28 knop.
 Område I4a: SV-V/6-17 knop, byar upp till 26 knop.
 Område I4c: SV-V/7-13 knop, byar upp till 23 knop.
 Område I2b: SV-V/7-17 knop, byar upp till 26 knop.
 Område I4e: V/6-10 knop, byar upp till 21 knop.
 Område I4d: V/6-14 knop, byar upp till 23 knop.
 Område I1a: SV-V/9-22 knop, byar upp till 29 knop.
 Område I4b: SV-V/7-13 knop, byar upp till 25 knop.
 Område I2c: V/7-17 knop, byar upp till 27 knop.
 Område I3b: SV-V/7-18 knop, byar upp till 27 knop.
 Område I2a: SV-V/6-13 knop, byar upp till 20 knop.
 
16-18UTC: Område I4e: V/3-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område I2c: SV-V/7-16 knop, byar upp till 25 knop.
 Område I4c: SV-V/5-13 knop, byar upp till 23 knop.
 Område I1c: V/7-19 knop, byar upp till 26 knop.
 Område I2d: V/5-12 knop, byar upp till 24 knop.
 Område I3a: SV-V/5-21 knop, byar upp till 30 knop.
 Område I2a: SV-V/4-13 knop, byar upp till 20 knop.
 Område I4a: SV-V/6-18 knop, byar upp till 28 knop.
 Område I4d: V/5-15 knop, byar upp till 22 knop.
 Område I4b: SV-V/7-13 knop, byar upp till 24 knop.
 Område I1a: SV-V/8-21 knop, byar upp till 28 knop.
 Område I2b,I3b: SV-V/6-18 knop, byar upp till 25 knop.
 Område I1b: SV-V/9-20 knop, byar upp till 27 knop.
 
18-20UTC: Område I1b: SV-V/7-22 knop, byar upp till 28 knop.
 Område I1a: SV-V/6-23 knop, byar upp till 29 knop.
 Område I2a: SV/2-10 knop, byar upp till 17 knop.
 Område I2c,I4d: SV-V/3-17 knop, byar upp till 23 knop.
 Område I1c: V/5-19 knop, byar upp till 25 knop.
 Område I4b: SV-V/3-9 knop, byar upp till 22 knop.
 Område I4a: SV-V/3-16 knop, byar upp till 28 knop.
 Område I3b: SV/3-19 knop, byar upp till 25 knop.
 Område I3a: SV-V/2-20 knop, byar upp till 28 knop.
 Område I2b: SV/3-19 knop, byar upp till 26 knop.
 Område I4c: SV-V/2-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område I4e: SV-V/1-5 knop, byar upp till 15 knop.
 Område I2d: SV-V/2-12 knop, byar upp till 22 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
12-16UTC: 260/17kt +10.
16-18UTC: 260/18kt +10.
18-20UTC: 260/20kt +9.

FL50:
12-14UTC: 280/13kt +3.
14-16UTC: 270/12kt +3.
16-18UTC: 270/12kt +4.
18-20UTC: 270/13kt +5.

FL100: 
12-14UTC: 290/16kt -4.
14-16UTC: 280/17kt -4.
16-18UTC: 270/17kt -4.
18-20UTC: 260/17kt -4.

Lägsta QNH
1019 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Sydöstra delen

PROGNOS FÖR OMRÅDE A DEN SYDÖSTRA DELEN UTFÄRDAD 211129
GÄLLANDE DEN 21 AUGUSTI 2019 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-14UTC: Område K3a,K2d: Sikt >8km, lokalt >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 Område K1c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 Område K1a,K1b,K2c: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
12-16UTC: Område K3b,K2b: Sikt >8km, lokalt >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 Område K3c,K2a: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
12-20UTC: Område K3d,K1d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
14-16UTC: Område K1a,K1b: Sikt >8km, lokalt >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 Område K3a,K1c,K2d: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
14-20UTC: Område K2c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
16-20UTC: Område K3a,K3c,K3b,K1a,K1c,K1b,K2b,K2a,K2d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 

Molnöversida
12-14UTC: Område K1c: Ingen prognos
 Område K2c: Molnöversida > FL125.
 
12-16UTC: Område K3a,K3c,K3b,K1a,K1b,K2b,K2a,K2d: Molnöversida > FL125.
 
12-20UTC: Område K3d,K1d: Ingen prognos
 
14-16UTC: Område K2c: Molnöversida FL080.
 Område K1c: Molnöversida > FL125.
 
16-20UTC: Område K3a,K3c,K3b,K1a,K1c,K1b,K2b,K2a,K2d,K2c: Ingen prognos
 

CB/TCU Moln
12-14UTC: Område K2c: ISOL CB
 Område K1c: Väntas inte förekomma under perioden
 
12-16UTC: Område K3a,K3c,K3b,K1a,K1b,K2b,K2a,K2d: ISOL CB
 
12-20UTC: Område K3d,K1d: Väntas inte förekomma under perioden
 
14-16UTC: Område K1c: ISOL CB
 
14-20UTC: Område K2c: Väntas inte förekomma under perioden
 
16-20UTC: Område K3a,K3c,K3b,K1a,K1c,K1b,K2b,K2a,K2d: Väntas inte förekomma under perioden
 

Nollgradersisoterm
12-20UTC: Noll grader FL070 - FL090.

Vind vid marken
12-14UTC: Område K2d: V/4-13 knop, byar upp till 25 knop.
 Område K1d: SV-V/11-21 knop, byar upp till 26 knop.
 Område K3b: SV-V/6-9 knop, byar upp till 23 knop.
 Område K3a: V/3-10 knop, byar upp till 25 knop.
 Område K2c: V/5-13 knop, byar upp till 20 knop.
 Område K2b: SV-V/5-9 knop, byar upp till 21 knop.
 Område K3d: V/10-18 knop, byar upp till 23 knop.
 Område K1b: SV-V/6-19 knop, byar upp till 30 knop.
 Område K1a: SV-V/6-13 knop, byar upp till 23 knop.
 Område K2a: SV-V/4-11 knop, byar upp till 22 knop.
 Område K3c: SV-V/5-19 knop, byar upp till 27 knop.
 Område K1c: SV-V/4-21 knop, byar upp till 30 knop.
 
14-16UTC: Område K3c: V/6-21 knop, byar upp till 26 knop.
 Område K3b: V/5-9 knop, byar upp till 22 knop.
 Område K2d: V/4-15 knop, byar upp till 23 knop.
 Område K3a: V/5-10 knop, byar upp till 22 knop.
 Område K2a: V/6-12 knop, byar upp till 22 knop.
 Område K2c: V/6-14 knop, byar upp till 22 knop.
 Område K1b: V/5-17 knop, byar upp till 30 knop.
 Område K1d: SV-V/16-23 knop, byar upp till 28 knop.
 Område K3d: V/13-18 knop.
 Område K2b: V/5-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område K1a: V/5-15 knop, byar upp till 22 knop.
 Område K1c: SV-V/5-23 knop, byar upp till 30 knop.
 
16-18UTC: Område K2c: V/3-12 knop, byar upp till 19 knop.
 Område K2d: V/4-14 knop, byar upp till 22 knop.
 Område K1c: V/5-20 knop, byar upp till 28 knop.
 Område K3d: V/11-19 knop, byar upp till 25 knop.
 Område K2b: V/5-8 knop, byar upp till 20 knop.
 Område K3b: V/6-9 knop, byar upp till 20 knop.
 Område K1a: V/5-16 knop, byar upp till 23 knop.
 Område K1b: V/5-14 knop, byar upp till 22 knop.
 Område K3a: V/5-9 knop, byar upp till 21 knop.
 Område K3c: W-NV/6-18 knop, byar upp till 25 knop.
 Område K1d: SV-V/14-21 knop, byar upp till 28 knop.
 Område K2a: V/4-11 knop, byar upp till 21 knop.
 
18-20UTC: Område K3a: V/2-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område K2b: SV-V/2-4 knop, byar upp till 13 knop.
 Område K2a: SV-V/2-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område K1a: V/3-16 knop, byar upp till 22 knop.
 Område K1c: V/5-18 knop, byar upp till 23 knop.
 Område K1d: V/9-19 knop, byar upp till 23 knop.
 Område K2c: SV-V/1-10 knop, byar upp till 16 knop.
 Område K3c: W-NV/2-18 knop, byar upp till 22 knop.
 Område K3b: V/3-4 knop, byar upp till 15 knop.
 Område K1b: V/2-14 knop, byar upp till 20 knop.
 Område K3d: W-NV/11-17 knop, byar upp till 22 knop.
 Område K2d: V/2-11 knop, byar upp till 18 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
12-14UTC: 260/16kt +11.
14-16UTC: 270/17kt +11.
16-18UTC: 280/17kt +11.
18-20UTC: 280/17kt +10.

FL50:
12-14UTC: 270/17kt +4.
14-16UTC: 270/16kt +4.
16-18UTC: 280/15kt +4.
18-20UTC: 270/14kt +5.

FL100: 
12-14UTC: 270/20kt -4.
14-16UTC: 270/19kt -4.
16-18UTC: 280/18kt -3.
18-20UTC: 280/16kt -3.

Lägsta QNH
1022 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

ÖVERSIKTLIG PROGNOS FÖR OMRÅDE A UTFÄRDAD 211157
GÄLLANDE DEN 22 AUGUSTI 2019 MELLAN 04 OCH 16 UTC


Väderöversikt
En varmfront rör sig åt nordost över södra Sverige
NORRA DELEN


Sikt/Väder/Moln
Väntas inte förekomma under perioden.

CB/TCU Moln
Väntas inte förekomma under perioden.

Vind vid marken
Väntas inte förekomma under perioden.

NORRA DELEN


Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område I1c,I2d,I3a,I3b,I4b: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 Område I1b,I2b,I2a: Sikt >8km i regn. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
04-12UTC: Område I1a: Sikt >8km, lokalt >8km i regn. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 Område I4a,I4d,I4c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 Område I2c: Sikt >8km i regn. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
04-16UTC: Område I4e: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
08-12UTC: Område I1b,I2b,I2a: Sikt >8km, lokalt >8km i regn. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 Område I1c,I2d,I3a,I3b,I4b: Sikt >8km i regn. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
12-16UTC: Område I1a,I1b,I2b,I2a,I3a,I3b,I4a: Sikt >8km i regn, lokalt 5km - 8km i dis. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område I1c,I2d,I2c,I4b,I4d,I4c: Sikt 5km - >8km i dis, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 

CB/TCU Moln
04-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
04-08UTC: Område I1c: S-SV/3-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område I1b: S-SV/7-18 knop, byar upp till 23 knop.
 Område I4b: S-SV/2-7 knop, byar upp till 19 knop.
 Område I1a: S-SV/6-20 knop, byar upp till 27 knop.
 Område I2c: S-SV/2-15 knop, byar upp till 21 knop.
 Område I3b: S-SV/2-16 knop, byar upp till 20 knop.
 Område I2d: S/1-12 knop, byar upp till 19 knop.
 Område I4e: S/0-5 knop.
 Område I4c: S-SV/2-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område I4d: SV/3-16 knop, byar upp till 20 knop.
 Område I3a: SV/2-17 knop, byar upp till 22 knop.
 Område I4a: SV/1-12 knop, byar upp till 20 knop.
 Område I2a: S-SV/2-11 knop, byar upp till 16 knop.
 Område I2b: S-SV/2-20 knop, byar upp till 26 knop.
 
08-12UTC: Område I2a: S-SV/4-14 knop, byar upp till 22 knop.
 Område I4b: SV/5-13 knop, byar upp till 23 knop.
 Område I1b: S-SV/10-19 knop, byar upp till 27 knop.
 Område I3a: S-SV/6-17 knop, byar upp till 24 knop.
 Område I4a: SV/5-11 knop, byar upp till 22 knop.
 Område I1a: S/9-22 knop, byar upp till 30 knop.
 Område I4e: S-SV/6-10 knop, byar upp till 21 knop.
 Område I4c: SV/7-13 knop, byar upp till 24 knop.
 Område I2b: S-SV/7-21 knop, byar upp till 29 knop.
 Område I4d: S-SV/4-15 knop, byar upp till 21 knop.
 Område I1c: S-SV/9-19 knop, byar upp till 28 knop.
 Område I2c: S-SV/8-19 knop, byar upp till 27 knop.
 Område I3b: S-SV/7-16 knop, byar upp till 23 knop.
 Område I2d: S-SV/7-16 knop, byar upp till 27 knop.
 
12-16UTC: Område I2b: S-SV/6-23 knop, byar upp till 36 knop.
 Område I4e: S-SV/5-10 knop, byar upp till 22 knop.
 Område I3a: S-SV/6-18 knop, byar upp till 26 knop.
 Område I2a,I4c: S-SV/5-14 knop, byar upp till 25 knop.
 Område I2d: S-SV/6-16 knop, byar upp till 28 knop.
 Område I1b: S-SV/10-21 knop, byar upp till 29 knop.
 Område I1a: S/9-25 knop, byar upp till 37 knop.
 Område I4a: SV/3-16 knop, byar upp till 26 knop.
 Område I4b: S-SV/6-13 knop, byar upp till 25 knop.
 Område I2c: S-SV/6-19 knop, byar upp till 29 knop.
 Område I3b: S-SV/5-15 knop, byar upp till 23 knop.
 Område I1c: S-SV/9-19 knop, byar upp till 29 knop.
 Område I4d: SV/4-18 knop, byar upp till 26 knop.
 

SYDÖSTRA DELEN


Sikt/Väder/Moln
04-16UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

CB/TCU Moln
04-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
04-08UTC: Område K2c: S-SV/1-8 knop, byar upp till 12 knop.
 Område K3c: SV-V/0-9 knop, byar upp till 12 knop.
 Område K2a: SV/0-6 knop.
 Område K3d: SV-V/3-6 knop.
 Område K1b: SV-V/1-6 knop.
 Område K2d: S-SV/0-7 knop.
 Område K3a,K3b,K2b: Lugnt.
 Område K1a: SV-V/1-13 knop, byar upp till 18 knop.
 Område K1d: W-NV/3-12 knop, byar upp till 18 knop.
 Område K1c: V/1-13 knop, byar upp till 18 knop.
 
08-12UTC: Område K3b: SV/6-8 knop, byar upp till 20 knop.
 Område K3d: S-SV/7-11 knop.
 Område K1b: S-SV/5-14 knop, byar upp till 20 knop.
 Område K3a: SV/4-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område K1c: S-SV/5-13 knop, byar upp till 19 knop.
 Område K1d: SV/6-11 knop.
 Område K3c: SV/5-12 knop, byar upp till 20 knop.
 Område K2b: SV/5-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område K2c: S-SV/5-11 knop, byar upp till 17 knop.
 Område K1a: SV/5-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område K2a: SV/5-9 knop, byar upp till 20 knop.
 Område K2d: SV/6-11 knop, byar upp till 18 knop.
 
12-16UTC: Område K1c: S-SV/5-21 knop, byar upp till 27 knop.
 Område K2c: SV/5-12 knop, byar upp till 19 knop.
 Område K3c: S-SV/6-16 knop, byar upp till 25 knop.
 Område K1b: S-SV/6-23 knop, byar upp till 34 knop.
 Område K1d: SV/10-17 knop, byar upp till 21 knop.
 Område K2d: SV/5-12 knop, byar upp till 21 knop.
 Område K3b: SV/7-9 knop, byar upp till 23 knop.
 Område K1a: S-SV/5-21 knop, byar upp till 29 knop.
 Område K3d: S-SV/7-13 knop, byar upp till 18 knop.
 Område K2a: SV/5-11 knop, byar upp till 23 knop.
 Område K3a: S-SV/5-8 knop, byar upp till 22 knop.
 Område K2b: SV/6-9 knop, byar upp till 20 knop.