LHP Område 2

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se2 UTFÄRDAD 201141
GÄLLANDE DEN 20 SEPTEMBER 2020 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Väderöversikt

En västlig luftström råder över södra Sverige.

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
12-14UTC: I hela området
14-20UTC: Hela området utom se22


Måttlig eller svår isbildning
Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden

Delområde 1

PROGNOS FÖR OMRÅDE se21 UTFÄRDAD 201141
GÄLLANDE DEN 20 SEPTEMBER 2020 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-14UTC: Område se21f,se21l,se21m: Sikt 5km - >8km i dis. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se21c,se21g,se21o,se21n: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i dis. Molnbas 1500ft - 2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område se21d: Sikt >8km. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område se21j: Sikt >8km. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
12-16UTC: Område se21a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se21h,se21e,se21k,se21i: Sikt >8km. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
12-20UTC: Område se21b: Sikt 5km - >8km i dis. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
14-16UTC: Område se21n: Sikt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se21d,se21l,se21j,se21m: Sikt >8km. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
14-18UTC: Område se21g: Sikt 5km - >8km i dis. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se21f: Sikt >8km. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
14-20UTC: Område se21c,se21o: Sikt 5km - >8km i dis. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
16-18UTC: Område se21h: Sikt >8km i dis. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område se21l: Sikt >8km i dis. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
16-20UTC: Område se21n: Sikt 5km - >8km i dis. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se21d,se21m: Sikt >8km i dis. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område se21j: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 Område se21a,se21e,se21k,se21i: Sikt >8km i dis. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
18-20UTC: Område se21f,se21l: Sikt 5km - >8km i dis. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se21g: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i dis. Molnbas 1500ft - 2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område se21h: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 

Molnöversida
12-14UTC: Område se21c,se21b,se21a,se21g,se21f,se21e,se21l,se21k,se21i,se21o,se21n,se21m: Molnöversida 2500ft.
 
12-20UTC: Område se21d,se21h,se21j: Molnöversida > FL125.
 
14-16UTC: Område se21k,se21m: Molnöversida 3000ft.
 
14-18UTC: Område se21c,se21b,se21g,se21f,se21l: Molnöversida 3000ft.
 
14-20UTC: Område se21o,se21n: Molnöversida 3000ft.
 Område se21a,se21e,se21i: Molnöversida > FL125.
 
16-20UTC: Område se21k,se21m: Molnöversida > FL125.
 
18-20UTC: Område se21c,se21b,se21g,se21f,se21l: Molnöversida > FL125.
 

CB/TCU Moln
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
12-20UTC: Noll grader FL100 - > FL125.

Vind vid marken
12-14UTC: Område se21o: SV-V/0-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21f: SV-V/4-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21d: V/3-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21l: SV-V/4-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21n: SV-V/2-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se21e: SV-V/4-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21h: SV/2-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21m: SV/3-13 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21g: SV-V/3-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se21b: SV/5-10 knop.
 Område se21a: SV/4-11 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se21j: V/4-11 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21i: SV-V/4-10 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21c: SV/3-9 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21k: V/4-9 knop, byar upp till 18 knop.
 
14-16UTC: Område se21a: SV/5-12 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21l,se21k: SV-V/4-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21h: SV/3-11 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21i: SV-V/5-12 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21o,se21n: V/1-6 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se21e: SV/4-10 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21j: SV-V/4-12 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21c: SV/3-7 knop.
 Område se21g: SV-V/3-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21f: SV-V/3-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21d: SV-V/4-9 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se21b: SV/3-10 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21m: SV-V/4-15 knop, byar upp till 18 knop.
 
16-18UTC: Område se21n: SV-V/1-5 knop.
 Område se21o: SV-V/0-5 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se21i: SV-V/3-13 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21k: SV-V/2-7 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21c: S-SV/3-8 knop.
 Område se21d: SV-V/2-9 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21f: SV-V/3-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se21a: SV/4-13 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21e: SV/2-11 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se21h: SV-V/2-13 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21b: S-SV/4-10 knop.
 Område se21j: SV-V/2-10 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se21g: SV/2-7 knop.
 
16-20UTC: Område se21m: SV-V/2-11 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se21l: SV-V/2-9 knop, byar upp till 16 knop.
 
18-20UTC: Område se21a: SV/4-15 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21i: SV-V/3-17 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21e: SV/2-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21j: SV-V/2-11 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se21k: SV-V/2-9 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se21d: SV-V/1-11 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21c: S/1-9 knop.
 Område se21h: SV-V/2-17 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21n: SV-V/1-6 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se21g: SV/2-5 knop.
 Område se21b: SV/3-12 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se21o: V/0-6 knop.
 Område se21f: SV/1-7 knop, byar upp till 15 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
12-14UTC: 260/11kt +10.
14-16UTC: 270/11kt +10.
16-18UTC: 270/12kt +11.
18-20UTC: 280/14kt +12.

FL50:
12-14UTC: 290/15kt +8.
14-16UTC: 300/14kt +8.
16-20UTC: 300/13kt +9.

FL100: 
12-16UTC: 310/20kt +1.
16-18UTC: 310/19kt +2.
18-20UTC: 290/18kt +2.

Lägsta QNH
1016 hPa, lägst i norr.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 2

PROGNOS FÖR OMRÅDE se22 UTFÄRDAD 201141
GÄLLANDE DEN 20 SEPTEMBER 2020 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-14UTC: Område se22e,se22i,se22h,se22f,se22k,se22j: Sikt 5km - >8km i dis. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se22g: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i dis. Molnbas 1500ft - 2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område se22a,se22c: Sikt >8km. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
12-16UTC: Område se22b: Sikt >8km. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
12-18UTC: Område se22d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 
12-20UTC: Område se22l: Sikt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 
14-16UTC: Område se22i: Sikt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 Område se22e,se22c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se22a,se22h,se22f,se22j: Sikt >8km. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
14-20UTC: Område se22g,se22k: Sikt >8km. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
16-20UTC: Område se22a,se22h,se22f: Sikt >8km i dis. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område se22j: Sikt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 Område se22e,se22c,se22b: Sikt >8km i dis. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se22i: Sikt >8km. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
18-20UTC: Område se22d: Sikt >8km i dis. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 

Molnöversida
12-14UTC: I hela området: Molnöversida 2500ft.
14-20UTC: I hela området: Molnöversida 3000ft.

CB/TCU Moln
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
12-14UTC: Noll grader FL120 - > FL125.
14-20UTC: Noll grader FL100 - > FL125.

Vind vid marken
12-14UTC: Område se22d: S-SV/4-11 knop.
 Område se22g: SV-V/0-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se22l: S-SV/2-7 knop.
 Område se22i: SV/1-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se22b: S-SV/2-17 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se22h: SV-V/3-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se22c: S-SV/4-15 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se22e: SV-V/3-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se22a: S-SV/2-14 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se22f: SV-V/4-6 knop, byar upp till 15 knop.
 
12-16UTC: Område se22k: SV/0-10 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se22j: SV/4-6 knop, byar upp till 17 knop.
 
14-16UTC: Område se22d: S-SV/3-14 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se22c: S-SV/3-17 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se22l: SV/0-6 knop.
 Område se22a: SV/1-13 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se22e: V/3-9 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se22f: V/4-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se22b: SV/0-19 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se22h: SV-V/4-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se22g: V-NV/2-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se22i: SV/1-7 knop, byar upp till 15 knop.
 
16-18UTC: Område se22l: S/3-6 knop.
 Område se22j: SV/2-4 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se22c: SV/2-17 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22a: SV/1-11 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se22d: SV/5-16 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22f: V/1-5 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se22k: SV/0-8 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se22h: V/1-9 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se22g: V-NV/0-8 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se22e: V/1-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se22b: SV/1-14 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22i: SV-V/1-5 knop, byar upp till 14 knop.
 
18-20UTC: Område se22l: S-SV/2-7 knop.
 Område se22e: SV-V/0-5 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se22f: V/2-5 knop.
 Område se22g: V/0-8 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se22b: SV-V/2-11 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se22h: V/1-6 knop.
 Område se22i: Lugnt.
 Område se22j: SV/1-4 knop.
 Område se22a: V/2-10 knop.
 Område se22c: SV/2-16 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22k: SV/0-9 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se22d: SV/4-16 knop, byar upp till 20 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
12-14UTC: 240/10kt +12.
14-16UTC: 260/10kt +12.
16-18UTC: 270/11kt +12.
18-20UTC: 280/11kt +12.

FL50:
12-14UTC: 270/12kt +8.
14-16UTC: 280/11kt +9.
16-18UTC: 290/10kt +9.
18-20UTC: 280/9kt +9.

FL100: 
12-14UTC: 290/15kt +1.
14-16UTC: 300/15kt +2.
16-18UTC: 310/14kt +2.
18-20UTC: 310/13kt +2.

Lägsta QNH
1018 hPa, lägst i norr.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

ÖVERSIKTLIG PROGNOS FÖR OMRÅDE se2 UTFÄRDAD 201353
GÄLLANDE DEN 21 SEPTEMBER 2020 MELLAN 04 OCH 16 UTC


Väderöversikt
En västlig luftström råder över södra Sverige.
se21


Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område se21h,se21g,se21f,se21l,se21k,se21j,se21i,se21o,se21n,se21m: Sikt >8km, lokalt <1.5km i dis, dimma. Molnbas 500ft - 1000ft, lokalt <500ft.
 Område se21d,se21c,se21b,se21a,se21e: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
08-12UTC: Område se21d,se21c,se21b,se21a,se21e: Sikt 3km - >8km i dis. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se21h,se21g,se21f,se21l,se21k,se21j,se21i,se21o,se21n,se21m: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i dis. Molnbas <500ft, lokalt >2000ft.
 
12-16UTC: Område se21a,se21m: Sikt >8km. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område se21g,se21o,se21n: Sikt >8km i dis. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se21d,se21h,se21j: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 Område se21c,se21b,se21f,se21e,se21l,se21k,se21i: Sikt >8km i dis. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 

CB/TCU Moln
04-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
04-08UTC: Område se21c: SV/2-14 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21h: SV/1-19 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se21k: SV/1-11 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se21a: SV/3-11 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21f: S-SV/2-10 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21o: SV/2-6 knop.
 Område se21g,se21e: S-SV/2-9 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21d: SV/0-6 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se21l: SV/3-11 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21m: SV/2-16 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se21i: SV/3-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21b: SV/3-12 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se21j: SV/2-10 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21n: SV/2-8 knop, byar upp till 16 knop.
 
08-12UTC: Område se21e: SV/7-18 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21k: SV/4-13 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se21o: SV/3-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21h: SV/4-20 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se21g: SV/5-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se21n: SV/5-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21j: SV-V/5-12 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21l: SV/6-14 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21a: SV/8-23 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se21d: SV/5-13 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21c: SV-V/5-19 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se21i: SV/8-18 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se21b: SV-V/8-22 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se21f: SV/6-15 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se21m: S-SV/4-17 knop, byar upp till 22 knop.
 
12-16UTC: Område se21o: SV-V/5-11 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21b: SV-V/11-24 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se21a: SV-V/12-27 knop, byar upp till 36 knop.
 Område se21e: SV/10-24 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se21k: SV-V/8-17 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se21g: SV-V/5-11 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se21h: SV/10-26 knop, byar upp till 37 knop.
 Område se21n: SV/6-12 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21l: SV-V/7-16 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se21j: SV-V/9-20 knop, byar upp till 36 knop.
 Område se21d: SV/10-19 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se21f: SV-V/7-19 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se21i: SV/9-25 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se21c: SV-V/5-20 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se21m: SV/7-20 knop, byar upp till 27 knop.
 

se22


Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område se22e,se22i,se22h,se22g,se22f,se22j: Sikt >8km, lokalt <1.5km i dis, dimma. Molnbas 500ft - 1000ft, lokalt <500ft.
 Område se22l: Sikt 3km - >8km i dis. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se22a,se22c,se22b,se22k: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se22d: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i dis. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
08-12UTC: Område se22l: Sikt 5km - >8km i dis. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se22a,se22c,se22b,se22k: Sikt 3km - >8km i dis. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se22e,se22i,se22h,se22g,se22f,se22j: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i dis. Molnbas <500ft, lokalt >2000ft.
 Område se22d: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i dis. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
12-16UTC: Område se22d,se22h,se22k,se22j: Sikt >8km, lokalt >8km i dis. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se22a: Sikt >8km. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område se22e,se22i,se22g: Sikt >8km i dis. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se22c,se22b,se22f,se22l: Sikt >8km i dis. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 

CB/TCU Moln
04-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
04-08UTC: Område se22d: SV-V/5-12 knop.
 Område se22b: SV-V/2-10 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se22e: SV-V/1-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se22j: V/2-4 knop.
 Område se22a: SV-V/2-12 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se22c: SV/2-12 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se22i: V-NV/0-4 knop.
 Område se22g: V/1-7 knop.
 Område se22f: V/1-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se22h: V/3-7 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se22k: V/0-9 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se22l: SV-V/1-7 knop.
 
08-12UTC: Område se22g: SV-V/3-9 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se22j: V/3-5 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se22k: V/1-12 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se22i: SV-V/2-5 knop.
 Område se22d,se22c: SV-V/5-15 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se22f: SV-V/4-7 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se22h: SV-V/3-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se22e: SV/4-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se22a,se22b: SV-V/4-13 knop, byar upp till 17 knop.
 
08-16UTC: Område se22l: SV-V/1-9 knop, byar upp till 12 knop.
 
12-16UTC: Område se22i: SV-V/4-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se22g: SV-V/5-11 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se22k: SV/2-13 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22a: SV/5-13 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se22h: SV-V/5-11 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se22e: SV-V/6-11 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se22b: SV/6-18 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se22j: SV/5-7 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se22d,se22c: SV/6-19 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se22f: SV-V/6-9 knop, byar upp till 19 knop.