LHP Område A

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE A UTFÄRDAD 191119
GÄLLANDE DEN 19 APRIL 2019 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Väderöversikt

Ett högtryck täcker södra Sverige

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
Väntas inte förekomma under perioden.

Måttlig eller svår isbildning
Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden

Norra delen

PROGNOS FÖR OMRÅDE A DEN NORRA DELEN UTFÄRDAD 191119
GÄLLANDE DEN 19 APRIL 2019 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-20UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

Molnöversida
12-20UTC: I hela området: Ingen prognos

CB/TCU Moln
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
12-20UTC: Noll grader FL065 - FL085.

Vind vid marken
12-14UTC: Område I4e: NO-O/0-4 knop, byar upp till 15 knop.
 Område I4d: S/0-5 knop, byar upp till 16 knop.
 Område I1a: NV/1-9 knop, byar upp till 15 knop.
 Område I1c,I1b: V/0-9 knop, byar upp till 16 knop.
 Område I2a: Lugnt, byar upp till 11 knop.
 Område I2c: W-NV/0-9 knop, byar upp till 21 knop.
 Område I3a: SV-V/0-6 knop, byar upp till 13 knop.
 Område I4b: N/0-7 knop, byar upp till 18 knop.
 Område I2b: NV/0-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område I2d: W-NV/0-9 knop, byar upp till 20 knop.
 Område I4c: NO/0-6 knop, byar upp till 17 knop.
 Område I3b: NO/0-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område I4a: NV/2-8 knop, byar upp till 16 knop.
 
14-16UTC: Område I4a: NV/1-6 knop, byar upp till 16 knop.
 Område I4e: NO-O/1-5 knop, byar upp till 15 knop.
 Område I1b: NV/4-9 knop, byar upp till 16 knop.
 Område I2a: NV-N/0-4 knop.
 Område I4d: W-NV/0-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område I3b: NO/0-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område I2d: NV/0-9 knop, byar upp till 22 knop.
 Område I3a: S-SV/0-5 knop, byar upp till 12 knop.
 Område I4c: NO/0-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område I1a: NV/2-9 knop, byar upp till 15 knop.
 Område I2b: NV/0-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område I2c: W-NV/0-9 knop, byar upp till 22 knop.
 Område I4b: N/1-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område I1c: NV/4-8 knop, byar upp till 16 knop.
 
16-18UTC: Område I2c: NV/1-8 knop, byar upp till 20 knop.
 Område I3b,I4e: NO-O/0-6 knop, byar upp till 16 knop.
 Område I2d: NV/0-7 knop, byar upp till 19 knop.
 Område I4a: NV/0-5 knop, byar upp till 12 knop.
 Område I4c: N-NO/0-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område I1c: NV-N/4-10 knop.
 Område I4b: N-NO/1-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område I4d: N/0-9 knop, byar upp till 15 knop.
 Område I3a: SV/0-5 knop.
 Område I1b: NV-N/2-9 knop, byar upp till 14 knop.
 Område I2b: NV-N/0-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område I1a: NV/2-7 knop, byar upp till 13 knop.
 
16-20UTC: Område I2a: Lugnt.
 
18-20UTC: Område I3b: NO/0-5 knop.
 Område I4a: N/0-5 knop.
 Område I1c: NV-N/2-10 knop.
 Område I2b: N-NO/0-5 knop.
 Område I4d: N/1-8 knop.
 Område I1a: NV-N/0-6 knop.
 Område I2c: N/0-6 knop, byar upp till 11 knop.
 Område I4c: NO/0-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område I4b: N-NO/0-4 knop.
 Område I2d: NV-N/0-5 knop, byar upp till 11 knop.
 Område I3a,I4e: Lugnt.
 Område I1b: N/1-10 knop, byar upp till 12 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
12-14UTC: 360/3kt +10.
14-16UTC: 360/4kt +10.
16-18UTC: 20/5kt +10.
18-20UTC: 40/6kt +10.

FL50:
12-14UTC: 40/4kt +2.
14-16UTC: 50/5kt +3.
16-18UTC: 40/5kt +3.
18-20UTC: 360/4kt +3.

FL100: 
12-14UTC: 280/9kt -4.
14-16UTC: 300/9kt -5.
16-18UTC: 310/9kt -5.
18-20UTC: 330/9kt -5.

Lägsta QNH
1034 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
   Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
   För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
   Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Sydöstra delen

PROGNOS FÖR OMRÅDE A DEN SYDÖSTRA DELEN UTFÄRDAD 191119
GÄLLANDE DEN 19 APRIL 2019 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-20UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

Molnöversida
12-20UTC: I hela området: Ingen prognos

CB/TCU Moln
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
12-20UTC: Noll grader FL065 - FL085.

Vind vid marken
12-14UTC: Område K3d: NO/4-8 knop.
 Område K1c: N/0-7 knop, byar upp till 14 knop.
 Område K2d,K2c: NO-O/0-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område K3a: SO/0-6 knop, byar upp till 20 knop.
 Område K2b: N-NO/0-4 knop, byar upp till 13 knop.
 Område K1a: O-SO/0-7 knop, byar upp till 18 knop.
 Område K2a: N-NO/0-5 knop, byar upp till 16 knop.
 Område K1d: N/4-7 knop.
 Område K3b: O-SO/3-7 knop, byar upp till 20 knop.
 Område K3c: O-SO/1-11 knop, byar upp till 20 knop.
 Område K1b: O/0-8 knop, byar upp till 18 knop.
 
14-16UTC: Område K3a: SO-S/1-9 knop, byar upp till 22 knop.
 Område K1d: N/2-7 knop.
 Område K3b: SO-S/2-6 knop, byar upp till 18 knop.
 Område K2d: NO-O/0-7 knop, byar upp till 19 knop.
 Område K1c: O-SO/0-6 knop, byar upp till 13 knop.
 Område K2b: N/0-4 knop, byar upp till 14 knop.
 Område K1a: SO/0-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område K2c: NO/0-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område K1b: O-SO/1-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område K3c: SO-S/0-8 knop, byar upp till 21 knop.
 Område K3d: NO/3-8 knop.
 Område K2a: N/0-4 knop, byar upp till 13 knop.
 
16-18UTC: Område K3a: S/3-6 knop, byar upp till 18 knop.
 Område K2a: NV/0-4 knop, byar upp till 12 knop.
 Område K1a: S/0-5 knop, byar upp till 15 knop.
 Område K1c: SV/0-7 knop.
 Område K2c: NO/0-11 knop, byar upp till 17 knop.
 Område K3b: S/3-5 knop, byar upp till 16 knop.
 Område K3d: NO/2-8 knop.
 Område K1d: N/1-6 knop.
 Område K2b: NO-O/0-6 knop, byar upp till 17 knop.
 Område K2d: SO/0-10 knop, byar upp till 18 knop.
 Område K3c: SV-V/0-5 knop, byar upp till 16 knop.
 Område K1b: SO-S/0-8 knop, byar upp till 13 knop.
 
18-20UTC: Område K3c: NV/0-6 knop.
 Område K1c: SV-V/0-5 knop.
 Område K2c: O-SO/0-7 knop, byar upp till 12 knop.
 Område K3d: N-NO/1-7 knop.
 Område K2d: S-SV/0-6 knop.
 Område K1d: N/0-6 knop.
 Område K1b: SV/0-5 knop.
 Område K1a: S/0-6 knop.
 Område K3a,K3b,K2b,K2a: Lugnt.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
12-14UTC: 50/8kt +9.
14-20UTC: 60/8kt +10.

FL50:
12-14UTC: 40/5kt +3.
14-16UTC: 30/7kt +3.
16-18UTC: 20/9kt +3.
18-20UTC: 20/11kt +3.

FL100: 
12-14UTC: 310/6kt -4.
14-16UTC: 320/9kt -4.
16-18UTC: 330/11kt -4.
18-20UTC: 330/13kt -4.

Lägsta QNH
1034 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
   Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
   För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
   Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

ÖVERSIKTLIG PROGNOS FÖR OMRÅDE A UTFÄRDAD 191222
GÄLLANDE DEN 20 APRIL 2019 MELLAN 04 OCH 16 UTC


Väderöversikt
En högtrycksrygg ligger kvar över södra Sverige
NORRA DELEN


Sikt/Väder/Moln
Väntas inte förekomma under perioden.

CB/TCU Moln
Väntas inte förekomma under perioden.

Vind vid marken
Väntas inte förekomma under perioden.

NORRA DELEN


Sikt/Väder/Moln
04-16UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

CB/TCU Moln
04-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
04-08UTC: Område I1b: NO/0-5 knop.
 Område I1a: N-NO/0-5 knop.
 Område I3a: N/0-6 knop.
 Område I4d: V/0-4 knop.
 Område I2b,I2c,I4b,I4a,I4c,I4e: Lugnt.
 Område I1c: O/0-4 knop.
 Område I2d: NO-O/0-4 knop.
 
04-12UTC: Område I3b: N-NO/0-5 knop.
 Område I2a: Lugnt.
 
08-12UTC: Område I1a: W-NV/1-5 knop, byar upp till 13 knop.
 Område I4b: NV-N/0-4 knop, byar upp till 12 knop.
 Område I4c: Lugnt, byar upp till 11 knop.
 Område I1b: V/0-4 knop, byar upp till 11 knop.
 Område I4d: S/0-7 knop, byar upp till 12 knop.
 Område I2d: N/0-5 knop, byar upp till 12 knop.
 Område I1c: V/0-5 knop, byar upp till 11 knop.
 Område I2c: V/0-4 knop, byar upp till 12 knop.
 Område I4a: W-NV/0-4 knop, byar upp till 11 knop.
 Område I4e: Lugnt, byar upp till 12 knop.
 Område I2b: SV-V/0-4 knop, byar upp till 13 knop.
 Område I3a: W-NV/0-5 knop.
 
12-16UTC: Område I2b: V/3-7 knop, byar upp till 18 knop.
 Område I3a: S/0-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område I4e: N/0-5 knop, byar upp till 16 knop.
 Område I1c: NV/5-12 knop, byar upp till 16 knop.
 Område I2d: W-NV/1-11 knop, byar upp till 22 knop.
 Område I4b: NV/0-7 knop, byar upp till 20 knop.
 Område I1b: NV/3-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område I3b: N/0-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område I4a: W-NV/2-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område I4c: NV-N/0-6 knop, byar upp till 18 knop.
 Område I2a: SV-V/2-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område I2c: W-NV/2-8 knop, byar upp till 20 knop.
 Område I1a: V/1-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område I4d: S-SV/0-6 knop, byar upp till 17 knop.
 

SYDÖSTRA DELEN


Sikt/Väder/Moln
04-16UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

CB/TCU Moln
04-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
04-08UTC: Område K1d: N/5-8 knop.
 Område K3b: NV-N/1-3 knop.
 Område K1b: NV-N/1-6 knop.
 Område K3c: NV-N/0-6 knop.
 Område K1c: N/1-7 knop.
 Område K3d: N/4-7 knop.
 Område K1a: NV-N/1-8 knop.
 Område K2c: N/0-4 knop.
 Område K3a,K2b,K2d: Lugnt.
 
04-12UTC: Område K2a: Lugnt.
 
08-12UTC: Område K3a: N-NO/1-4 knop, byar upp till 13 knop.
 Område K1d: N/3-6 knop.
 Område K1a: N-NO/1-6 knop, byar upp till 12 knop.
 Område K3c: N/0-10 knop, byar upp till 14 knop.
 Område K3b: NO/2-4 knop, byar upp till 14 knop.
 Område K2b: N/1-3 knop.
 Område K1b: N-NO/2-10 knop, byar upp till 14 knop.
 Område K3d: NV-N/1-4 knop.
 Område K1c: N/1-8 knop, byar upp till 13 knop.
 Område K2d: NO/0-4 knop, byar upp till 12 knop.
 Område K2c: N-NO/0-4 knop, byar upp till 12 knop.
 
12-16UTC: Område K2d: N/0-6 knop, byar upp till 17 knop.
 Område K2b: NV-N/0-4 knop, byar upp till 14 knop.
 Område K1b: O-SO/0-9 knop, byar upp till 20 knop.
 Område K1d: N/1-7 knop.
 Område K3d: NV-N/2-7 knop.
 Område K2c: N/0-5 knop, byar upp till 17 knop.
 Område K1c: NO-O/1-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område K2a: NV-N/0-4 knop, byar upp till 13 knop.
 Område K3a: O-SO/0-10 knop, byar upp till 24 knop.
 Område K1a: NO-O/0-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område K3b: S/0-10 knop, byar upp till 25 knop.
 Område K3c: SO-S/0-12 knop, byar upp till 24 knop.