LHP Område 2

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se2 UTFÄRDAD 010332
GÄLLANDE DEN 1 APRIL 2023 MELLAN 04 OCH 12 UTC


Väderöversikt
Ett högtrycksrygg förstärks över Sverige.

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
Väntas inte förekomma under perioden
Måttlig eller svår isbildning
04-06UTC: Hela området utom se21

Måttlig eller svår turbulens
06-08UTC: I hela området

Delområde 1

PROGNOS FÖR OMRÅDE se21 UTFÄRDAD 010332
GÄLLANDE DEN 1 APRIL 2023 MELLAN 04 OCH 12 UTC


Måttlig eller svår turbulens
04-08UTC: Område se21o,se21n: Väntas inte förekomma under perioden
 
04-12UTC: Område se21d,se21c,se21b,se21a,se21h,se21g,se21f,se21e,se21l,se21k,se21j,se21i,se21m: Väntas inte förekomma under perioden
 
08-12UTC: Område se21o,se21n: måttlig turbulens SFC - 3000ft
 

Måttlig eller svår isbildning
04-06UTC: Område se21o: måttlig isbildning 4000ft - > FL125
 
04-12UTC: Område se21d,se21c,se21b,se21a,se21h,se21g,se21f,se21e,se21l,se21k,se21j,se21i,se21n,se21m: Väntas inte förekomma under perioden
 
06-12UTC: Område se21o: Väntas inte förekomma under perioden
 

Sikt/Väder/Moln
04-06UTC: Område se21o: Sikt 5km - >8km i snöblandat regn, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
04-12UTC: Område se21d,se21c,se21b,se21a,se21h,se21g,se21f,se21e,se21l,se21k,se21j,se21i,se21n,se21m: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
06-12UTC: Område se21o: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 

Molnöversida
04-06UTC: Område se21c,se21b,se21a,se21g,se21f,se21l,se21k,se21n,se21m: Molnöversida FL070.
 Område se21o: Molnöversida > FL125.
 
04-12UTC: Område se21d,se21h,se21e,se21j,se21i: Ingen prognos
 
06-12UTC: Område se21c,se21b,se21a,se21g,se21f,se21l,se21k,se21o,se21n,se21m: Ingen prognos
 

CB/TCU Moln
04-12UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
04-06UTC: Område se21g,se21f,se21e,se21l,se21k,se21i,se21o,se21n: Noll grader SFC.
 
04-08UTC: Område se21d,se21h,se21j,se21m: Noll grader SFC.
 
04-10UTC: Område se21c,se21b,se21a: Noll grader SFC - 1000ft.
 
06-10UTC: Område se21g,se21f,se21e,se21l,se21k,se21i,se21o,se21n: Noll grader SFC - 1000ft.
 
08-10UTC: Område se21d,se21h,se21j,se21m: Noll grader SFC - 1000ft.
 
10-12UTC: I hela området: Noll grader 500ft - 2000ft.

Vind vid marken
04-06UTC: Område se21c: NO-O/7-22 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se21l: NO/0-13 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21m: N-NO/1-16 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se21h: N-NO/1-15 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21g: NO-O/6-13 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21j: N-NO/0-7 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se21i: NO/1-17 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se21f: NO/4-14 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se21d: N-NO/0-7 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21e: NO/1-12 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21k: NO/0-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21n: NO/3-9 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21a: NO/5-20 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se21b: NO-O/7-21 knop, byar upp till 30 knop.
 
04-08UTC: Område se21o: NO-O/6-12 knop, byar upp till 27 knop.
 
06-08UTC: Område se21b: NO-O/6-19 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se21d: N-NO/2-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se21g: NO/6-14 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se21f: NO/5-14 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se21e: NO/2-11 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se21k: NO/1-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21j: NO/0-11 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21n: NO/4-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se21a: NO/5-17 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se21c: NO-O/9-20 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se21h: N-NO/2-15 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21i: NO/3-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21l: NO/1-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se21m: N-NO/2-15 knop, byar upp till 20 knop.
 
08-10UTC: Område se21h: N-NO/4-15 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21f: NO/6-14 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se21e: NO/4-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21m: N-NO/5-17 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se21o: NO-O/7-12 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se21b: NO/7-20 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se21d: NO/3-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se21k: NO/4-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21g: NO/7-15 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se21i: NO/5-17 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21a: NO/6-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21l: NO/4-12 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21n: NO/6-12 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21j: NO/4-10 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21c: NO-O/9-22 knop, byar upp till 29 knop.
 
10-12UTC: Område se21l: NO/6-14 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se21n: NO/7-12 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21e: NO-O/5-10 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21a: N-NO/7-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21f: NO/7-15 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se21g: NO/7-13 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21o: NO-O/7-12 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21d: NO/4-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21k: NO/5-13 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se21b: NO/8-19 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21h: NO/4-14 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21j: NO/5-12 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se21i: NO/6-18 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21m: N-NO/6-19 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se21c: NO/8-21 knop, byar upp till 28 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området

2000ft:
04-06UTC: 70/29kt -3.
06-08UTC: 70/27kt -3.
08-10UTC: 70/24kt -3.
10-12UTC: 60/20kt -2.

FL050:
04-06UTC: 60/24kt -6.
06-08UTC: 60/24kt -7.
08-10UTC: 70/25kt -7.
10-12UTC: 70/25kt -6.

FL100:
04-06UTC: 30/22kt -10.
06-08UTC: 40/22kt -10.
08-10UTC: 40/21kt -11.
10-12UTC: 40/21kt -10.

Lägsta QNH
04-06UTC: I hela området: 1004 hPa
06-08UTC: I hela området: 1005 hPa
08-10UTC: I hela området: 1006 hPa
10-12UTC: I hela området: 1007 hPa

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 2

PROGNOS FÖR OMRÅDE se22 UTFÄRDAD 010332
GÄLLANDE DEN 1 APRIL 2023 MELLAN 04 OCH 12 UTC


Måttlig eller svår turbulens
04-08UTC: Område se22a,se22e,se22b,se22i,se22h,se22g,se22f,se22k,se22j: Väntas inte förekomma under perioden
 
04-12UTC: Område se22d,se22c,se22l: Väntas inte förekomma under perioden
 
08-12UTC: Område se22a,se22e,se22b,se22i,se22h,se22g,se22f,se22k,se22j: måttlig turbulens SFC - 3000ft
 

Måttlig eller svår isbildning
04-06UTC: Område se22i,se22h,se22g,se22j: måttlig isbildning 4000ft - > FL125
 
04-08UTC: Område se22k: måttlig isbildning 4000ft - > FL125
 
04-10UTC: Område se22l: måttlig isbildning 4000ft - > FL125
 
04-12UTC: Område se22a,se22e,se22d,se22c,se22b,se22f: Väntas inte förekomma under perioden
 
06-12UTC: Område se22i,se22h,se22g,se22j: Väntas inte förekomma under perioden
 
08-12UTC: Område se22k: Väntas inte förekomma under perioden
 
10-12UTC: Område se22l: Väntas inte förekomma under perioden
 

Sikt/Väder/Moln
04-06UTC: Område se22i,se22h,se22g,se22l,se22k,se22j: Sikt 5km - >8km i snöblandat regn, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se22a,se22b,se22f: Sikt 5km - >8km. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
04-08UTC: Område se22d,se22c: Sikt 5km - >8km. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
04-12UTC: Område se22e: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
06-08UTC: Område se22k: Sikt 5km - >8km. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se22i,se22g,se22j: Sikt 5km - >8km. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
06-10UTC: Område se22l: Sikt 5km - >8km. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
06-12UTC: Område se22a,se22b,se22h,se22f: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
08-12UTC: Område se22k: Sikt 5km - >8km. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område se22d,se22c,se22i,se22g,se22j: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
10-12UTC: Område se22l: Sikt 5km - >8km. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 

Molnöversida
04-06UTC: Område se22a,se22e,se22f: Molnöversida FL070.
 Område se22i,se22h,se22g,se22j: Molnöversida > FL125.
 
04-08UTC: Område se22c,se22b: Molnöversida FL070.
 Område se22k: Molnöversida > FL125.
 
04-10UTC: Område se22d: Molnöversida FL070.
 Område se22l: Molnöversida > FL125.
 
06-08UTC: Område se22i,se22h,se22g,se22j: Molnöversida FL070.
 
06-12UTC: Område se22a,se22e,se22f: Ingen prognos
 
08-12UTC: Område se22k: Molnöversida FL070.
 Område se22c,se22b,se22i,se22h,se22g,se22j: Ingen prognos
 
10-12UTC: Område se22l: Molnöversida FL070.
 Område se22d: Ingen prognos
 

CB/TCU Moln
04-12UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
04-06UTC: Område se22h,se22g,se22f: Noll grader SFC.
 
04-08UTC: Område se22e: Noll grader SFC.
 
04-10UTC: Område se22a,se22d,se22c,se22b,se22i,se22l,se22k,se22j: Noll grader SFC - 1000ft.
 
06-10UTC: Område se22h,se22g,se22f: Noll grader SFC - 1000ft.
 
08-10UTC: Område se22e: Noll grader SFC - 1000ft.
 
10-12UTC: I hela området: Noll grader 500ft - 2000ft.

Vind vid marken
04-06UTC: Område se22c: N-NO/10-27 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se22b: N-NO/5-25 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se22k: NO/6-29 knop, byar upp till 37 knop.
 Område se22i: NO/6-11 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se22e: NO/2-9 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se22d: N-NO/22-26 knop.
 Område se22h: NO/6-13 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se22g: NO/4-14 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se22l: NO/24-28 knop.
 Område se22a: N-NO/4-23 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se22f: N-NO/2-7 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se22j: NO/7-11 knop, byar upp till 28 knop.
 
06-08UTC: Område se22j: NO/8-11 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se22a: N-NO/5-23 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se22d: N-NO/19-26 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se22b: N-NO/6-25 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se22e: NO/4-9 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se22k: NO/6-28 knop, byar upp till 37 knop.
 Område se22i: NO/6-12 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se22h: NO/7-14 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se22g: NO/5-12 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se22f: N-NO/4-7 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se22c: N-NO/10-26 knop, byar upp till 34 knop.
 
06-12UTC: Område se22l: NO/25-27 knop.
 
08-10UTC: Område se22h: NO/7-13 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se22a: N-NO/6-23 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se22e: NO/6-10 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se22d: N-NO/20-26 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se22i: NO/7-11 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se22f: NO/6-8 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se22k: NO/7-27 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se22c: N-NO/11-26 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se22b: N-NO/8-25 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se22g: NO/7-14 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se22j: NO/8-11 knop, byar upp till 30 knop.
 
10-12UTC: Område se22i: NO/7-11 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se22e: NO/6-12 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se22d: N-NO/20-28 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se22f: NO/7-10 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se22k: NO/7-28 knop, byar upp till 36 knop.
 Område se22b: N-NO/9-26 knop, byar upp till 39 knop.
 Område se22h: NO/7-14 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se22g: NO/7-14 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se22j: NO/8-11 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se22c: N-NO/11-27 knop, byar upp till 36 knop.
 Område se22a: N-NO/8-26 knop, byar upp till 35 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området

2000ft:
04-06UTC: 50/33kt -4.
06-08UTC: 50/31kt -4.
08-10UTC: 50/28kt -3.
10-12UTC: 40/29kt -2.

FL050:
04-06UTC: 50/21kt -4.
06-08UTC: 50/24kt -5.
08-10UTC: 50/27kt -5.
10-12UTC: 60/27kt -5.

FL100:
04-06UTC: 360/18kt -10.
06-08UTC: 10/19kt -10.
08-10UTC: 10/21kt -11.
10-12UTC: 30/22kt -12.

Lägsta QNH
04-06UTC: I hela området: 1001 hPa
06-08UTC: I hela området: 1002 hPa
08-10UTC: I hela området: 1003 hPa
10-12UTC: I hela området: 1004 hPa

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

 • Informationen är ej uppdaterad. Kontakta FPC.