Distribution av NOTAM PIB begränsad

LHP Område 2

Översikt

ÄNDRAD ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se2 UTFÄRDAD 261403
GÄLLANDE DEN 26 SEPTEMBER 2021 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Väderöversikt

En högtryck förstärks över södra Sverige.

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
12-14UTC: Hela området utom se22
18-20UTC: I hela området


Måttlig eller svår isbildning
Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden

Delområde 1

ÄNDRAD PROGNOS FÖR OMRÅDE se21 UTFÄRDAD 261403
GÄLLANDE DEN 26 SEPTEMBER 2021 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-14UTC: Område se21a,se21h,se21f,se21e,se21k,se21i: Sikt >8km. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se21c,se21g,se21o,se21n: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 Område se21d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
12-16UTC: Område se21b,se21l: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
12-20UTC: Område se21j,se21m: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
14-16UTC: Område se21c,se21g: Sikt >8km. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område se21h,se21k: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
14-18UTC: Område se21d,se21a,se21f,se21e,se21i: Sikt >8km. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
14-20UTC: Område se21o,se21n: Sikt >8km. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
16-18UTC: Område se21b,se21h,se21l,se21k: Sikt >8km. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
16-20UTC: Område se21c,se21g: Sikt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 
18-20UTC: Område se21e: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område se21b: Sikt >8km. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område se21d,se21a,se21h,se21f,se21l,se21k,se21i: Sikt 1.5km - >8km. Molnbas 500ft - >2000ft.
 

Molnöversida
12-14UTC: Område se21h,se21k: Molnöversida 4000ft.
 Område se21c,se21g,se21o,se21n: Ingen prognos
 
12-16UTC: Område se21a,se21f: Molnöversida 4000ft.
 Område se21b,se21l: Ingen prognos
 
12-20UTC: Område se21d,se21e,se21i: Molnöversida 4000ft.
 Område se21j,se21m: Ingen prognos
 
14-16UTC: Område se21h,se21k: Ingen prognos
 
14-20UTC: Område se21c,se21g,se21o,se21n: Molnöversida FL060.
 
16-20UTC: Område se21h,se21k: Molnöversida 4000ft.
 Område se21b,se21a,se21f,se21l: Molnöversida FL060.
 

CB/TCU Moln
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
12-20UTC: Noll grader FL110 - > FL125.

Vind vid marken
12-14UTC: Område se21e: SO-S/2-9 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se21f: SO-S/3-7 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21j: SO-S/1-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21o: SO/3-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21h: O-SO/0-9 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21b: SO-S/3-13 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21g: SO-S/3-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21c: SO-S/4-13 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21d: SO/2-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21i: O-SO/2-8 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21a: S/3-13 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21n: SO/4-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21m: NO/0-8 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21l: SO-S/3-7 knop, byar upp till 15 knop.
 
12-16UTC: Område se21k: SO/2-7 knop, byar upp till 16 knop.
 
14-16UTC: Område se21c: SO-S/3-12 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21f: SO/1-6 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se21g: SO/3-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21i: O-SO/2-10 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se21m: NO-O/0-9 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se21h: O/1-10 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se21b: SO-S/2-12 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21e: SO-S/2-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se21n: SO-S/2-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21j: SO/0-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se21d: SO/2-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se21a: S/3-12 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se21l: SO/1-7 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21o: SO/3-7 knop, byar upp till 14 knop.
 
16-18UTC: Område se21h: O-SO/0-10 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se21g: O-SO/0-5 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se21o: O-SO/1-5 knop.
 Område se21b: SO/0-10 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se21m: O-SO/0-8 knop.
 Område se21l,se21n: O-SO/0-4 knop.
 Område se21j: O/0-8 knop.
 Område se21f: O/0-4 knop.
 Område se21i: O/0-8 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se21d: SO/0-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se21k: O/0-6 knop.
 Område se21c: SO/1-11 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21a: SO/0-9 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se21e: Lugnt, byar upp till 12 knop.
 
18-20UTC: Område se21f: O-SO/0-5 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se21j: O-SO/1-12 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21a: O-SO/2-10 knop.
 Område se21g: O-SO/1-8 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se21n: SO/0-5 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se21m: SO/0-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21b: O/1-11 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se21l: SO/0-6 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se21o: SO/1-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se21k: SO/0-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se21e: O/0-5 knop.
 Område se21c: O-SO/5-18 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se21i: O-SO/0-9 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se21d: Lugnt.
 Område se21h: O-SO/0-11 knop, byar upp till 13 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
12-14UTC: 150/10kt +9.
14-16UTC: 150/13kt +9.
16-18UTC: 160/15kt +10.
18-20UTC: 170/16kt +10.

FL50:
12-14UTC: 170/16kt +9.
14-18UTC: 170/15kt +9.
18-20UTC: 180/15kt +8.

FL100: 
12-14UTC: 180/11kt +1.
14-16UTC: 180/13kt +1.
16-18UTC: 170/14kt +1.
18-20UTC: 170/17kt +1.

Lägsta QNH
1018 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 2

ÄNDRAD PROGNOS FÖR OMRÅDE se22 UTFÄRDAD 261403
GÄLLANDE DEN 26 SEPTEMBER 2021 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-14UTC: Område se22i,se22g: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
12-18UTC: Område se22a,se22e,se22b,se22h,se22f,se22k,se22j: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
12-20UTC: Område se22d,se22c,se22l: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
14-18UTC: Område se22i,se22g: Sikt >8km. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
18-20UTC: Område se22h,se22j: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i höga dimbankar. Molnbas >2000ft.
 Område se22a,se22e,se22b,se22f,se22k: Sikt 1.5km - >8km i höga dimbankar. Molnbas >2000ft.
 Område se22i,se22g: Sikt 1.5km - >8km i höga dimbankar. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 

Molnöversida
12-14UTC: Område se22i,se22g: Ingen prognos
 
12-20UTC: Område se22a,se22e,se22d,se22c,se22b,se22h,se22f,se22l,se22k,se22j: Ingen prognos
 
14-20UTC: Område se22i,se22g: Molnöversida FL060.
 

CB/TCU Moln
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
12-20UTC: Noll grader FL110 - > FL125.

Vind vid marken
12-14UTC: Område se22e,se22h: SO/4-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se22d: O-SO/2-8 knop.
 Område se22i: SO/4-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se22a: O-SO/1-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se22f: SO/4-6 knop.
 Område se22k: O-SO/3-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se22g: SO/4-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se22l: O-SO/4-9 knop.
 Område se22c: O-SO/3-9 knop.
 Område se22j: SO/3-5 knop.
 Område se22b: O-SO/2-8 knop, byar upp till 13 knop.
 
14-16UTC: Område se22c: O-SO/4-10 knop.
 Område se22i: SO/4-6 knop.
 Område se22a: SO/3-9 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se22e: SO/2-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se22h: SO/4-8 knop.
 Område se22f: SO/3-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se22j: SO/3-5 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se22d: O-SO/5-10 knop.
 Område se22b: SO/3-8 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se22l: O/7-11 knop.
 Område se22k: O-SO/3-11 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se22g: SO/3-8 knop, byar upp till 15 knop.
 
16-18UTC: Område se22c: SO/2-12 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se22e: O-SO/0-4 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se22d: O-SO/6-13 knop.
 Område se22f: O-SO/2-4 knop.
 Område se22a: SO/1-10 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se22l: O/9-13 knop.
 Område se22k: O-SO/1-12 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se22j: O/1-3 knop.
 Område se22h: O-SO/1-6 knop.
 Område se22b: O-SO/0-11 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se22i: SO/0-4 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se22g: SO/0-6 knop, byar upp till 11 knop.
 
18-20UTC: Område se22a: O-SO/0-11 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se22i: O-SO/0-4 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se22l: O-SO/10-16 knop.
 Område se22e: SO/0-5 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se22d: O-SO/10-17 knop.
 Område se22f: O-SO/1-4 knop.
 Område se22b: O-SO/0-13 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se22h: O-SO/0-5 knop.
 Område se22g: SO/0-9 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se22c: O-SO/3-15 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se22j: Lugnt.
 Område se22k: O-SO/1-16 knop, byar upp till 19 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
12-14UTC: 140/10kt +10.
14-16UTC: 140/12kt +10.
16-18UTC: 150/14kt +10.
18-20UTC: 150/16kt +10.

FL50:
12-14UTC: 160/10kt +9.
14-16UTC: 160/11kt +9.
16-18UTC: 150/12kt +9.
18-20UTC: 150/14kt +9.

FL100: 
12-14UTC: 210/8kt +2.
14-16UTC: 190/7kt +2.
16-18UTC: 170/8kt +2.
18-20UTC: 160/10kt +2.

Lägsta QNH
1019 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

ÖVERSIKTLIG PROGNOS FÖR OMRÅDE se2 UTFÄRDAD 261206
GÄLLANDE DEN 27 SEPTEMBER 2021 MELLAN 04 OCH 16 UTC


Väderöversikt
En högtryck ligger över södra Sverige.
se21


Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område se21g,se21l,se21o,se21m: Sikt <1.5km - >8km i dimma, höga dimbankar. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se21j: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område se21n: Sikt >8km i höga dimbankar, lokalt <1.5km i dimma. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.
 Område se21k,se21i: Sikt 3km - >8km. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
04-12UTC: Område se21d: Sikt >8km i höga dimbankar, lokalt <1.5km i dimma. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.
 Område se21h,se21e: Sikt <1.5km - >8km i dimma, höga dimbankar. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se21c,se21b,se21a,se21f: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
08-12UTC: Område se21g,se21l,se21o,se21n,se21m: Sikt >8km. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
08-16UTC: Område se21k,se21j,se21i: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
12-16UTC: Område se21d: Sikt 3km - >8km i dimma, höga dimbankar, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se21h: Sikt 3km - >8km i dimma, höga dimbankar. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se21c,se21b,se21a: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regn. Molnbas >2000ft.
 Område se21l,se21n,se21m: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 Område se21g,se21f,se21e,se21o: Sikt 5km - >8km i regn. Molnbas >2000ft.
 

CB/TCU Moln
04-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
04-08UTC: Område se21c: O-SO/7-22 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se21k: SO/1-14 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se21n: O-SO/1-9 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se21b: O-SO/5-22 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se21e: O-SO/2-12 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21l: SO/1-13 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se21h: O-SO/1-22 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se21j: SO/2-14 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se21o: O-SO/3-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21a: O-SO/6-20 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se21f: O-SO/1-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21m: O-SO/0-13 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se21i: O-SO/1-19 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se21d: O-SO/0-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21g: O-SO/3-12 knop, byar upp till 20 knop.
 
08-12UTC: Område se21a: O-SO/9-24 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se21f: O/2-15 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21h: O-SO/4-19 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se21o: SO/6-12 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se21d: O-SO/5-11 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se21l: SO/3-13 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21b: O/7-23 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se21c: O-SO/9-25 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se21e: O/5-16 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21k: O-SO/2-14 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21n: SO/4-11 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21j: O-SO/5-14 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se21g: O-SO/4-15 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se21i: O-SO/3-17 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se21m: O-SO/4-18 knop, byar upp till 29 knop.
 
12-16UTC: Område se21o: SO/6-13 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se21g: SO/7-15 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se21k: SO/4-14 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se21n: SO/7-13 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se21b: O-SO/9-21 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se21f: O-SO/2-15 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21e: O-SO/4-16 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se21l: SO/4-14 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se21d: O-SO/4-11 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21m: SO/7-16 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se21j: SO/7-17 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se21h: O-SO/5-18 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se21c: SO/10-25 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se21a: O-SO/9-23 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se21i: O-SO/3-16 knop, byar upp till 27 knop.
 

se22


Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område se22a,se22b,se22k: Sikt <1.5km - >8km i dimma, höga dimbankar. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se22e,se22i,se22h,se22g,se22f,se22j: Sikt >8km i höga dimbankar, lokalt <1.5km i dimma. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.
 
04-16UTC: Område se22d,se22c,se22l: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
08-12UTC: Område se22e,se22g: Sikt >8km. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
08-16UTC: Område se22a,se22b,se22i,se22h,se22f,se22k,se22j: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
12-16UTC: Område se22e,se22g: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 

CB/TCU Moln
04-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
04-08UTC: Område se22b: SO/0-16 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se22g: O-SO/3-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se22a: SO/0-17 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se22f: O-SO/2-5 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se22d: SO/14-19 knop.
 Område se22e: O-SO/1-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se22c: SO/6-19 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se22k: SO/1-16 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22h: O-SO/2-8 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se22j: O/2-5 knop.
 Område se22l: SO/8-16 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se22i: O-SO/1-6 knop, byar upp till 14 knop.
 
08-12UTC: Område se22i: SO/6-10 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se22g: SO/5-14 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se22h: SO/5-11 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se22e: SO/4-9 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22b: SO/6-18 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se22k: O-SO/6-19 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se22d: SO/13-19 knop.
 Område se22c: SO/9-19 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se22j: SO/6-8 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22a: SO/5-19 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se22f: SO/5-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se22l: O-SO/15-19 knop.
 
12-16UTC: Område se22a: SO/7-18 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se22k: O-SO/7-23 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se22e: SO/7-12 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se22c: O-SO/9-22 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se22b: O-SO/7-20 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se22h: SO/7-13 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se22f: SO/8-11 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se22j: O-SO/7-10 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se22d: O-SO/16-22 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se22l: O-SO/12-23 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se22g: SO/7-15 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se22i: SO/7-11 knop, byar upp till 25 knop.