Distribution av NOTAM PIB begränsad

LHP Område 2

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se2 UTFÄRDAD 201150
GÄLLANDE DEN 20 MAJ 2022 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Väderöversikt
Över Svealand rör sig en ocklusionsfront sakta söderut.

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
12-16UTC: I hela området

Måttlig eller svår isbildning
12-14UTC: Hela området utom se22

Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden

Delområde 1

PROGNOS FÖR OMRÅDE se21 UTFÄRDAD 201150
GÄLLANDE DEN 20 MAJ 2022 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-14UTC: Område se21d: måttlig isbildning FL080 - > FL125
 
12-16UTC: Område se21h,se21j,se21m: måttlig isbildning FL080 - > FL125
 
12-20UTC: Område se21c,se21b,se21a,se21g,se21f,se21e,se21l,se21k,se21i,se21o,se21n: Väntas inte förekomma under perioden
 
14-20UTC: Område se21d: Väntas inte förekomma under perioden
 
16-20UTC: Område se21h,se21j,se21m: Väntas inte förekomma under perioden
 

Sikt/Väder/Moln
12-14UTC: Område se21d,se21h,se21j,se21m: Sikt 1.5km - >8km i dis, duggregn, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se21f,se21o,se21n: Sikt >8km. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område se21e,se21l,se21k,se21i: Sikt 3km - >8km i dis, duggregn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
12-20UTC: Område se21c,se21b,se21a,se21g: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
14-16UTC: Område se21l,se21k: Sikt 3km - >8km i dis, regnskurar, duggregn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se21m: Sikt <1.5km - >8km i dis, duggregn, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se21h,se21j: Sikt 1.5km - >8km i dis, regnskurar, duggregn, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
14-18UTC: Område se21f,se21n: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
14-20UTC: Område se21e,se21i: Sikt 3km - >8km i regnskurar. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se21d: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område se21o: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
16-18UTC: Område se21h,se21j,se21m: Sikt 3km - >8km i regnskurar, duggregn, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
16-20UTC: Område se21l,se21k: Sikt 3km - >8km i regnskurar. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
18-20UTC: Område se21f,se21n: Sikt 3km - >8km i regnskurar. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se21m: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område se21h,se21j: Sikt 3km - >8km i dis, regnskurar, duggregn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 

Molnöversida
12-14UTC: Område se21e,se21l,se21k,se21i,se21o: Molnöversida FL050.
 
12-16UTC: Område se21n: Molnöversida FL050.
 
12-18UTC: Område se21f: Ingen prognos
 
12-20UTC: Område se21c,se21b,se21a,se21g: Ingen prognos
 Område se21d,se21h,se21j,se21m: Molnöversida > FL125.
 
14-20UTC: Område se21o: Ingen prognos
 Område se21e,se21l,se21k,se21i: Molnöversida > FL125.
 
16-18UTC: Område se21n: Ingen prognos
 
18-20UTC: Område se21f,se21n: Molnöversida > FL125.
 

CB/TCU Moln
12-14UTC: Område se21d,se21h,se21e,se21l,se21k,se21j,se21i: Väntas inte förekomma under perioden
 
12-16UTC: Område se21m: Väntas inte förekomma under perioden
 
12-18UTC: Område se21f,se21n: Väntas inte förekomma under perioden
 
12-20UTC: Område se21c,se21b,se21a,se21g,se21o: Väntas inte förekomma under perioden
 
14-20UTC: Område se21d,se21h,se21e,se21l,se21k,se21j,se21i: isol cb
 
16-20UTC: Område se21m: isol cb
 
18-20UTC: Område se21f,se21n: isol cb
 

Nollgradersisoterm
12-20UTC: Område se21d,se21h,se21e,se21j: Noll grader FL060 - FL080.
 Område se21c,se21b,se21g,se21o,se21n: Noll grader FL080 - FL100.
 Område se21a,se21f,se21l,se21k,se21i,se21m: Noll grader FL060 - FL100.
 

Vind vid marken
12-14UTC: Område se21d: NO-O/0-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21g: V/5-10 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se21i: Vrb/1-12 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21a: SV/5-16 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21k: NV/2-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21m: NV-N/0-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21o: V/5-8 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se21f: SV-V/5-11 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se21e: SV/0-10 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21n: V/4-7 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se21l: V/2-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21c: V/1-16 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se21h: NO/2-11 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21b: SV-V/6-17 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se21j: NO/2-10 knop, byar upp till 15 knop.
 
14-16UTC: Område se21c: V/0-16 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se21o: V/4-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21m: NO/0-12 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se21l: V/2-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21b: SV-V/6-16 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21a: SV/6-15 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21j: NO-O/3-10 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21g: V/4-9 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21e: S-SV/1-11 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21i: NO/1-15 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21h: NO-O/4-13 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21n: V/3-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21d: O/2-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se21k: N/1-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21f: SV-V/5-10 knop, byar upp till 20 knop.
 
16-18UTC: Område se21a: S-SV/4-12 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21e: SO-S/0-10 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21h: NO-O/3-13 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21k: NO-O/0-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21j: O/3-9 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21b: SV-V/4-13 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21i: NO-O/1-12 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21f: SV-V/3-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se21c: Vrb/0-12 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21m: NO/3-12 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21g: V-NV/2-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21n: V/2-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21l: Vrb/0-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21o: V/2-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21d: O/3-10 knop, byar upp till 20 knop.
 
18-20UTC: Område se21a: SO-S/3-14 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21e: SO/1-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21c: S/0-6 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se21g: Lugnt, byar upp till 11 knop.
 Område se21o: V-NV/0-5 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se21n: V-NV/0-5 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se21m: NO/0-12 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21j: O/3-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21i: NO-O/0-11 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21h: O/3-11 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21k: O-SO/0-9 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se21b: SV/1-11 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21d: O-SO/3-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21f: Lugnt.
 Område se21l: Vrb/0-6 knop, byar upp till 16 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området

2000ft:
12-14UTC: 290/10kt +9.
14-16UTC: Vrb/10kt +9.
16-20UTC: Vrb/11kt +8.

FL050:
12-14UTC: 310/11kt +5.
14-16UTC: 290/9kt +5.
16-18UTC: Vrb/7kt +5.
18-20UTC: Vrb/7kt +4.

FL100:
12-14UTC: 300/16kt -3.
14-16UTC: 290/13kt -3.
16-18UTC: 270/11kt -3.
18-20UTC: 230/8kt -4.

Lägsta QNH
12-18UTC: I hela området: 1011 hPa
18-20UTC: I hela området: 1009 hPa

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 2

PROGNOS FÖR OMRÅDE se22 UTFÄRDAD 201150
GÄLLANDE DEN 20 MAJ 2022 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-14UTC: Område se22e,se22i,se22g,se22f,se22l,se22k,se22j: Sikt >8km. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område se22a,se22c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
12-16UTC: Område se22d,se22b: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
12-18UTC: Område se22h: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
14-16UTC: Område se22e,se22f: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
14-18UTC: Område se22a: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
14-20UTC: Område se22c: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se22i,se22g,se22l,se22k,se22j: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
16-18UTC: Område se22f: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
16-20UTC: Område se22e: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma, regnskurar. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se22d,se22b: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
18-20UTC: Område se22f: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma, regnskurar. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se22h: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se22a: Sikt >8km, lokalt <1.5km i dimma, dis. Molnbas <500ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 

Molnöversida
12-14UTC: Område se22l: Molnöversida FL050.
 
12-16UTC: Område se22e,se22i,se22g: Molnöversida FL050.
 
12-18UTC: Område se22f,se22k,se22j: Molnöversida FL050.
 
12-20UTC: Område se22a,se22d,se22c,se22b,se22h: Molnöversida FL050.
 
14-16UTC: Område se22l: Ingen prognos
 
16-18UTC: Område se22l: Molnöversida FL050.
 
16-20UTC: Område se22i,se22g: Ingen prognos
 Område se22e: Molnöversida > FL125.
 
18-20UTC: Område se22l,se22k,se22j: Ingen prognos
 Område se22f: Molnöversida > FL125.
 

CB/TCU Moln
12-16UTC: Område se22e: Väntas inte förekomma under perioden
 
12-18UTC: Område se22f: Väntas inte förekomma under perioden
 
12-20UTC: Område se22a,se22d,se22c,se22b,se22i,se22h,se22g,se22l,se22k,se22j: Väntas inte förekomma under perioden
 
16-20UTC: Område se22e: isol cb
 
18-20UTC: Område se22f: isol cb
 

Nollgradersisoterm
12-20UTC: Område se22d,se22b,se22i,se22l,se22k,se22j: Noll grader FL100 - FL115.
 Område se22e: Noll grader FL080 - FL100.
 Område se22a,se22c,se22h,se22g,se22f: Noll grader FL080 - FL115.
 

Vind vid marken
12-14UTC: Område se22a: N/2-15 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se22d: SV-V/0-19 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se22b: V-NV/2-18 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se22f: NV/5-7 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se22l: SV-V/8-18 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se22c: Vrb/0-19 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se22h: V-NV/6-12 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se22j: V-NV/5-8 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22e: V-NV/3-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se22g: V-NV/4-11 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se22k: SV-V/5-17 knop, byar upp till 24 knop.
 
12-16UTC: Område se22i: V-NV/5-9 knop, byar upp till 22 knop.
 
14-16UTC: Område se22c: Vrb/0-17 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se22l: SV-V/6-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se22j: NV/5-7 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se22a: N-NO/1-16 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se22d: V/0-18 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se22b: V-NV/2-16 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se22h: NV/4-13 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22e: NV/1-6 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se22k: SV-V/4-17 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se22g: V/3-11 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22f: NV/3-6 knop, byar upp till 17 knop.
 
16-18UTC: Område se22j: NV/3-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se22h: V-NV/2-11 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se22g: V/2-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se22f: N/2-5 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se22a: NO/2-16 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se22d: V-NV/2-14 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se22b: NO-O/2-17 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se22k: V/2-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se22l: SV-V/6-14 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se22c: N-NO/3-18 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se22i: V-NV/4-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se22e: NV-N/0-7 knop, byar upp till 15 knop.
 
18-20UTC: Område se22i: V/1-5 knop.
 Område se22h: Vrb/0-8 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22l: SV-V/5-12 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se22a: NO/2-13 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se22d: N-NO/1-12 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se22f: O/2-6 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se22e: N-NO/0-6 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se22k: V/0-15 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se22c: N-NO/3-13 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se22j: Vrb/0-7 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22g: V-NV/2-8 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se22b: NO-O/2-15 knop, byar upp till 21 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området

2000ft:
12-14UTC: 300/16kt +11.
14-16UTC: 310/14kt +12.
16-18UTC: 320/11kt +12.
18-20UTC: 350/8kt +11.

FL050:
12-14UTC: 310/19kt +5.
14-16UTC: 310/17kt +5.
16-18UTC: 320/14kt +5.
18-20UTC: 320/9kt +5.

FL100:
12-14UTC: 280/30kt +0.
14-16UTC: 280/28kt +0.
16-18UTC: 280/24kt -1.
18-20UTC: 280/20kt -2.

Lägsta QNH
12-18UTC: I hela området: 1011 hPa
18-20UTC: I hela området: 1009 hPa

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

ÖVERSIKTLIG PROGNOS FÖR OMRÅDE se2 UTFÄRDAD 201312
GÄLLANDE DEN 21 MAJ 2022 MELLAN 04 OCH 16 UTC


Väderöversikt
En ocklusionsfront ligger stilla över södra Sverige.
se21

Sikt/Väder/Moln
04-12UTC: Område se21a: Sikt 5km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se21j,se21m: Sikt >8km i regn, lokalt 3km - 5km. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.
 Område se21h,se21e,se21l,se21k,se21i,se21n: Sikt 3km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se21d: Sikt 3km - >8km i regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se21c,se21b,se21g,se21f,se21o: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regn, regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 
12-16UTC: Område se21a: Sikt 5km - >8km i regnskurar. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se21d: Sikt 3km - >8km i regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se21c,se21b,se21g,se21f,se21o: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se21j,se21m: Sikt >8km i regn, lokalt 3km - 5km. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område se21h,se21e,se21l,se21k,se21i,se21n: Sikt 3km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 

CB/TCU Moln
04-12UTC: Område se21m: Väntas inte förekomma under perioden
 
04-16UTC: Område se21c,se21b,se21a,se21h,se21g,se21f,se21e,se21l,se21k,se21i,se21o,se21n: tcu
 Område se21d,se21j: Väntas inte förekomma under perioden
 
12-16UTC: Område se21m: tcu
 

Vind vid marken
04-08UTC: Område se21k: Vrb/0-5 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21m: NO-O/0-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se21a: V/4-23 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se21f: V/2-17 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se21d: O-SO/1-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21o: V/0-7 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21n: V-NV/0-6 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21h: O-SO/0-12 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se21j: O/0-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21b: V/8-21 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se21g: V-NV/0-12 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21e: Vrb/0-12 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21l: V-NV/0-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21i: S/0-7 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se21c: V-NV/7-19 knop, byar upp till 27 knop.
 
08-12UTC: Område se21k: SV-V/0-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21i: SV-V/0-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se21c: SV/0-11 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se21m: Vrb/1-8 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21h: O/0-13 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21d: O-SO/0-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se21a: SV/2-16 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se21g: SV-V/2-6 knop.
 Område se21e: SV/0-12 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se21j: NO-O/2-9 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21n: V-NV/1-5 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se21b: V/0-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se21l: V/0-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21f: SV-V/2-5 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21o: V/0-6 knop, byar upp till 13 knop.
 
12-16UTC: Område se21b: SV-V/4-11 knop.
 Område se21o: SV-V/2-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21m: NO/0-7 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se21f: SV-V/0-7 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se21l: V/0-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se21n: V/2-5 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21h: NO-O/0-10 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21g: SV/2-6 knop.
 Område se21e: SV/0-10 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21i: V/0-13 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21k: V-NV/0-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21c: SV/1-7 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se21a: S-SV/4-15 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21j: NO-O/0-6 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se21d: O/0-7 knop, byar upp till 15 knop.
 

se22

Sikt/Väder/Moln
04-12UTC: Område se22a,se22d,se22c,se22b,se22f: Sikt >8km i regn, lokalt 3km - 5km. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.
 Område se22e,se22i,se22h,se22g,se22l,se22k,se22j: Sikt 3km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
12-16UTC: Område se22a,se22d,se22c,se22b,se22f: Sikt >8km i regn, lokalt 3km - 5km. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område se22e,se22i,se22h,se22g,se22l,se22k,se22j: Sikt 3km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 

CB/TCU Moln
04-16UTC: Område se22e,se22i,se22h,se22g,se22l,se22k,se22j: tcu
 Område se22a,se22d,se22c,se22b,se22f: Väntas inte förekomma under perioden
 

Vind vid marken
04-08UTC: Område se22i: V-NV/0-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se22a: N/2-14 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se22l: NV/7-21 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se22d: N/8-16 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22c: N/3-13 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se22g: V-NV/2-11 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se22e: Vrb/0-14 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se22k: NV/2-25 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se22f: N-NO/1-4 knop.
 Område se22j: NV/1-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se22b: NV-N/2-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se22h: NV/1-10 knop, byar upp till 18 knop.
 
08-12UTC: Område se22k: V-NV/4-22 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se22a: NV-N/4-18 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se22f: NV-N/2-6 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se22d: NV/7-23 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se22j: V-NV/6-8 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22h: NV/4-14 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se22l: V-NV/12-24 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se22i: V-NV/2-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se22e,se22g: V-NV/1-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se22b: NV/4-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22c: NV-N/5-18 knop, byar upp till 25 knop.
 
12-16UTC: Område se22d: NV/11-24 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se22b: NV/3-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se22e: NV/1-6 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se22i: V-NV/3-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se22f: NV/2-6 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se22k: V-NV/3-19 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se22j: NV/3-6 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se22h: V-NV/2-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se22l: V/11-22 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se22g: V-NV/2-7 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se22a: N/2-18 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se22c: NV-N/7-22 knop, byar upp till 29 knop.