LHP Område 2

Översikt

ÄNDRAD ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se2 UTFÄRDAD 251441
GÄLLANDE DEN 25 MAJ 2024 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Väderöversikt
Varm och fuktig luft täcker södra och mellersta Sverige.

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
12-16UTC: Hela området utom se21

Måttlig eller svår isbildning
Väntas inte förekomma under perioden
Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden

Delområde 1

ÄNDRAD PROGNOS FÖR OMRÅDE se21 UTFÄRDAD 251441
GÄLLANDE DEN 25 MAJ 2024 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-14UTC: Område se21b, se21c, se21e, se21f, se21g, se21n: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft.
 Område se21d, se21o: Sikt >8km, lokalt regnskurar. Molnbas >2000ft.
 Område se21h, se21i: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma, regnskurar. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se21j: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se21k: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se21m: Sikt >8km. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
12-16UTC: Område se21a, se21l: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft.
 
14-16UTC: Område se21c: Sikt >8km i regnskurar, åska. Molnbas >2000ft.
 Område se21e, se21f: Sikt >8km, lokalt regnskurar. Molnbas >2000ft.
 Område se21h: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft.
 
14-18UTC: Område se21d, se21i, se21k: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft.
 Område se21o: Sikt >8km i regnskurar, åska. Molnbas >2000ft.
 
14-20UTC: Område se21b, se21g, se21n: Sikt >8km i regnskurar, åska. Molnbas >2000ft.
 Område se21j, se21m: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
16-18UTC: Område se21c: Sikt >8km, lokalt regnskurar, åska. Molnbas >2000ft.
 
16-20UTC: Område se21a, se21f, se21l: Sikt >8km i regnskurar, åska. Molnbas >2000ft.
 Område se21e: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft.
 Område se21h: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
18-20UTC: Område se21c: Sikt >8km i regnskurar, åska. Molnbas >2000ft.
 Område se21d, se21i, se21k, se21o: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 

Molnöversida
12-16UTC: Område se21j, se21m: Molnöversida FL070.
 
12-20UTC: Område se21a, se21b, se21c, se21d, se21e, se21f, se21g, se21h, se21i, se21k, se21l, se21n, se21o: Molnöversida > FL125.
 
16-20UTC: Område se21j, se21m: Ingen prognos
 

CB/TCU Moln
12-16UTC: Område se21h: isol cb
 
12-18UTC: Område se21d, se21i, se21k, se21o: isol cb
 
12-20UTC: Område se21a, se21b, se21c, se21e, se21f, se21g, se21l, se21n: isol cb
 Område se21j, se21m: Väntas inte förekomma under perioden
 
16-20UTC: Område se21h: Väntas inte förekomma under perioden
 
18-20UTC: Område se21d, se21i, se21k, se21o: Väntas inte förekomma under perioden
 

Nollgradersisoterm
12-20UTC: I hela området: Noll grader FL095 - FL110.

Vind vid marken
12-14UTC: Område se21a: N/2-12 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21b: N/1-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21c: NV-N/0-15 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se21d: O/2-6 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21e: O/1-10 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21f: NO-O/1-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21g, se21j: O/0-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21h: NO-O/1-12 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21i: NO/4-15 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se21k: NO-O/4-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21l: O/3-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21m: N-NO/1-16 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se21n: O/3-8 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se21o: O-SO/0-9 knop, byar upp till 18 knop.
 
14-16UTC: Område se21a: NV-N/4-12 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21b: N/4-14 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21c: NV-N/3-14 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se21d: O-SO/3-7 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21e: O/1-10 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21f: NO-O/3-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21g: O/0-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21h: NO-O/0-12 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21i: NO/3-16 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se21j: O/3-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se21k: O/4-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21l: O/4-9 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se21m: NO/1-14 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21n: O/2-7 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21o: SO/1-8 knop, byar upp till 19 knop.
 
16-18UTC: Område se21a: N/3-14 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21b: N-NO/5-14 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se21c: N/0-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21d: O/2-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se21e: NO-O/2-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21f: NO-O/1-11 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se21g: O/0-7 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se21h: NO/0-11 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21i: NO/3-14 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21j: O/2-8 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21k: NO-O/1-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se21l: O/0-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21m: NO-O/1-12 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21n: O/3-6 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21o: SO/1-10 knop, byar upp till 18 knop.
 
18-20UTC: Område se21a: NO/4-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21b: NO/0-19 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21c: Vrb/0-18 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se21d: NO-O/0-4 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se21e: NO-O/2-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21f: NO-O/0-10 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21g: O-SO/0-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21h: NO-O/0-11 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se21i: NO/3-14 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21j: O/1-8 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21k: O/3-10 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21l: O/2-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21m: O/0-10 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se21n: O-SO/1-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21o: SO/0-9 knop, byar upp till 17 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området

2000ft:
12-14UTC: 100/12kt +15.
14-16UTC: 110/13kt +17.
16-18UTC: 110/14kt +17.
18-20UTC: 120/18kt +17.

FL050:
12-14UTC: 150/14kt +9.
14-16UTC: 140/15kt +10.
16-18UTC: 140/14kt +10.
18-20UTC: 130/16kt +10.

FL100:
12-14UTC: 160/20kt -1.
14-16UTC: 150/19kt -1.
16-18UTC: 140/17kt +0.
18-20UTC: 130/19kt -1.

Lägsta QNH
12-14UTC: I hela området: 1018 hPa
14-20UTC: I hela området: 1017 hPa

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 2

ÄNDRAD PROGNOS FÖR OMRÅDE se22 UTFÄRDAD 251441
GÄLLANDE DEN 25 MAJ 2024 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-14UTC: Område se22e, se22g: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft.
 
12-20UTC: Område se22a, se22b, se22c, se22d, se22k, se22l: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se22f, se22h, se22i, se22j: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
14-16UTC: Område se22g: Sikt >8km i regnskurar, åska. Molnbas >2000ft.
 
14-20UTC: Område se22e: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
16-20UTC: Område se22g: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 

Molnöversida
12-14UTC: Område se22i: Molnöversida > FL125.
 
12-18UTC: Område se22e, se22g: Molnöversida > FL125.
 
12-20UTC: Område se22a, se22b, se22c, se22d, se22k, se22l: Molnöversida 1000ft.
 Område se22f, se22h, se22j: Ingen prognos
 
14-20UTC: Område se22i: Ingen prognos
 
18-20UTC: Område se22e, se22g: Ingen prognos
 

CB/TCU Moln
12-14UTC: Område se22e: isol cb
 
12-16UTC: Område se22g: isol cb
 
12-20UTC: Område se22a, se22b, se22c, se22d, se22f, se22h, se22i, se22j, se22k, se22l: Väntas inte förekomma under perioden
 
14-20UTC: Område se22e: Väntas inte förekomma under perioden
 
16-20UTC: Område se22g: Väntas inte förekomma under perioden
 

Nollgradersisoterm
12-20UTC: I hela området: Noll grader FL095 - FL110.

Vind vid marken
12-14UTC: Område se22a: NO/3-14 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se22b: NO-O/3-12 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22c: NO-O/3-11 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se22d: NO-O/3-10 knop.
 Område se22e: O/2-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se22f: O/5-7 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se22g: O-SO/4-11 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22h: O-SO/5-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22i: SO/4-8 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se22j: O-SO/4-7 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se22k: O/4-16 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se22l: NO/4-9 knop.
 
14-16UTC: Område se22a: NO/1-13 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se22b: NO-O/2-11 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se22c: NO/2-8 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se22d: NO/6-9 knop.
 Område se22e: O-SO/2-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se22f: O-SO/4-6 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se22g: SO/4-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22h: O-SO/4-11 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se22i: SO/4-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se22j: O-SO/3-6 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se22k: NO-O/3-12 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se22l: N-NO/5-10 knop.
 
16-18UTC: Område se22a: NO/2-12 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se22b: NO-O/3-10 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se22c: NO/2-11 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se22d: NO/5-12 knop.
 Område se22e: O-SO/2-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se22f: O-SO/3-5 knop.
 Område se22g: SO/4-12 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se22h: O-SO/3-10 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se22i: SO/2-6 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se22j: O/3-4 knop.
 Område se22k: NO-O/1-12 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se22l: NO/8-14 knop.
 
18-20UTC: Område se22a: NO/1-11 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se22b: NO/3-15 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se22c: NO-O/1-16 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22d: O/7-19 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se22e: O-SO/2-8 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se22f: O/2-5 knop.
 Område se22g: SO/1-10 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se22h: O/3-10 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se22i: O-SO/0-6 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se22j: NO-O/3-6 knop.
 Område se22k: NO-O/0-17 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22l: NO-O/4-20 knop, byar upp till 24 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området

2000ft:
12-14UTC: 130/14kt +17.
14-16UTC: 130/11kt +17.
16-18UTC: 120/10kt +17.
18-20UTC: 110/15kt +17.

FL050:
12-14UTC: 140/18kt +11.
14-16UTC: 140/16kt +11.
16-18UTC: 140/14kt +11.
18-20UTC: 120/16kt +11.

FL100:
12-14UTC: 150/19kt -1.
14-16UTC: 140/17kt +0.
16-18UTC: 120/17kt -1.
18-20UTC: 110/19kt -1.

Lägsta QNH
12-20UTC: I hela området: 1018 hPa

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

ÖVERSIKTLIG PROGNOS FÖR OMRÅDE se2 UTFÄRDAD 251404
GÄLLANDE DEN 26 MAJ 2024 MELLAN 04 OCH 16 UTC


Väderöversikt
Varm, fuktig och labil luft täcker södra och mellersta Sverige.
se21

Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område se21a, se21b, se21e, se21f, se21i, se21k, se21l, se21n: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 Område se21c, se21g, se21o: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft.
 Område se21h, se21j, se21m: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
04-12UTC: Område se21d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
08-12UTC: Område se21a, se21e, se21f, se21i, se21k, se21l, se21m: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft.
 Område se21b, se21c, se21g, se21n, se21o: Sikt >8km, lokalt regnskurar. Molnbas >2000ft.
 Område se21h: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
08-16UTC: Område se21j: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
12-16UTC: Område se21a, se21b, se21c, se21f, se21g, se21o: Sikt >8km i regnskurar, lokalt 5km - 8km i åska. Molnbas >2000ft.
 Område se21d, se21h: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft.
 Område se21e, se21i, se21k, se21l, se21n: Sikt 5km - >8km i regnskurar, åska. Molnbas >2000ft.
 Område se21m: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 

CB/TCU Moln
04-08UTC: Område se21a, se21b, se21e, se21f, se21i, se21k, se21l, se21m, se21n: Väntas inte förekomma under perioden
 
04-12UTC: Område se21c, se21g, se21o: isol cb
 Område se21d, se21h: Väntas inte förekomma under perioden
 
04-16UTC: Område se21j: Väntas inte förekomma under perioden
 
08-12UTC: Område se21a, se21b, se21e, se21f, se21i, se21k, se21l, se21m, se21n: isol cb
 
12-16UTC: Område se21a, se21b, se21c, se21e, se21f, se21g, se21i, se21k, se21l, se21o: ocnl cb
 Område se21d, se21h: isol cb
 Område se21m: Väntas inte förekomma under perioden
 Område se21n: isol cb, ocnl cb
 

Vind vid marken
04-08UTC: Område se21a: O/3-8 knop.
 Område se21b: NO-O/2-7 knop.
 Område se21c: NO-O/3-10 knop.
 Område se21d: O/2-6 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21e: O/2-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21f: NO-O/2-7 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se21g: NO-O/2-5 knop.
 Område se21h: O/3-14 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se21i: O/1-11 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21j: NO-O/4-13 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21k: O/2-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21l: O/2-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21m: NO-O/1-11 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21n: NO-O/2-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21o: NO-O/2-8 knop, byar upp till 17 knop.
 
08-12UTC: Område se21a: NO-O/2-14 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se21b: NO-O/3-14 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21c: O/1-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21d: O-SO/5-11 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se21e: O/6-11 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21f: O/2-11 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se21g: O/4-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se21h: O/3-15 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se21i: NO-O/4-14 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21j: O/5-10 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21k: O/3-13 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21l: O/3-11 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se21m: NO-O/3-13 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21n: O-SO/5-10 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se21o: O-SO/5-10 knop, byar upp till 21 knop.
 
12-16UTC: Område se21a: O/0-12 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21b: Vrb/0-18 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se21c: S-SV/2-16 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se21d: O-SO/5-10 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21e: O/7-12 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se21f: O-SO/5-17 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se21g: SO-S/2-11 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se21h: O/3-15 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se21i: NO-O/6-15 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21j: O-SO/6-14 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21k: O/5-13 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se21l: O-SO/5-11 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se21m: O/4-16 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se21n: O-SO/4-8 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se21o: SO/2-12 knop, byar upp till 25 knop.
 

se22

Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område se22a, se22c, se22e, se22h, se22j: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se22b, se22f: Sikt >8km, lokalt <1.5km i dis, dimma. Molnbas >2000ft, lokalt <500ft.
 Område se22d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 Område se22g, se22i: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft.
 Område se22k: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma, regnskurar. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
04-12UTC: Område se22l: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft.
 
08-12UTC: Område se22a: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft.
 Område se22d, se22e, se22g, se22h, se22i, se22k: Sikt >8km, lokalt regnskurar. Molnbas >2000ft.
 
08-16UTC: Område se22b, se22f, se22j: Sikt >8km, lokalt regnskurar. Molnbas >2000ft.
 Område se22c: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft.
 
12-16UTC: Område se22a: Sikt >8km, lokalt regnskurar. Molnbas >2000ft.
 Område se22d, se22k: Sikt >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft.
 Område se22e, se22g, se22h, se22i: Sikt 5km - >8km i regnskurar, åska. Molnbas >2000ft.
 Område se22l: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 

CB/TCU Moln
04-08UTC: Område se22a, se22b, se22c, se22d, se22e, se22f, se22h, se22j: Väntas inte förekomma under perioden
 
04-12UTC: Område se22g, se22i, se22l: isol cb
 
04-16UTC: Område se22k: isol cb
 
08-12UTC: Område se22e, se22h: isol cb
 
08-16UTC: Område se22a, se22b, se22c, se22d, se22f, se22j: isol cb
 
12-16UTC: Område se22e, se22g, se22h, se22i: isol cb, ocnl cb
 Område se22l: Väntas inte förekomma under perioden
 

Vind vid marken
04-08UTC: Område se22a: NO-O/1-10 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se22b: NO-O/3-14 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22c: NO-O/4-14 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22d: O/8-14 knop.
 Område se22e: O/2-7 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se22f: NO-O/1-5 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se22g: O/4-11 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se22h: NO-O/3-11 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se22i: NO-O/2-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se22j: NO-O/5-7 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se22k: NO-O/3-20 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se22l: O-SO/1-12 knop, byar upp till 19 knop.
 
08-12UTC: Område se22a: O/3-10 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se22b: NO-O/3-12 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se22c: NO-O/2-12 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se22d: O/7-12 knop.
 Område se22e: O/3-11 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se22f: O/4-7 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se22g: O-SO/5-12 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se22h: O/5-10 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se22i: O-SO/4-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se22j: O/4-6 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se22k: NO-O/3-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se22l: O/5-12 knop.
 
12-16UTC: Område se22a: O-SO/3-9 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22b: O-SO/4-13 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se22c: O/4-13 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se22d: O/8-12 knop.
 Område se22e: O-SO/5-12 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se22f: O-SO/6-9 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se22g: O-SO/1-15 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se22h: O-SO/6-14 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se22i: SO/1-9 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se22j: O/5-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se22k: O/6-16 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se22l: O/8-13 knop.