LHP Område 2

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se2 UTFÄRDAD 140855
GÄLLANDE DEN 14 NOVEMBER 2019 MELLAN 09 OCH 17 UTC


Väderöversikt

Ett lågtryck över Östersjön rör sig norrut En högtrycksrygg täcker stora delar av södra Sverige
CB-aktivitet längs västkusten

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
09-17UTC: I hela området


Måttlig eller svår isbildning
09-17UTC: I hela området


Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden

Delområde 1

PROGNOS FÖR OMRÅDE se21 UTFÄRDAD 140855
GÄLLANDE DEN 14 NOVEMBER 2019 MELLAN 09 OCH 17 UTC

Måttlig eller svår turbulens
09-17UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
09-13UTC: Område se21e,se21n: måttlig isbildning 2000ft - FL050
 
09-17UTC: Område se21d: måttlig isbildning 2000ft - FL050, måttlig isbildning 500ft - FL050
 Område se21c,se21b,se21a,se21g,se21f,se21o: Väntas inte förekomma under perioden
 Område se21h,se21l,se21k,se21j,se21i,se21m: måttlig isbildning 2000ft - FL050
 
13-17UTC: Område se21e,se21n: Väntas inte förekomma under perioden
 

Sikt/Väder/Moln
09-11UTC: Område se21d,se21e: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma, regnskurar. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se21h,se21j: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se21c,se21b,se21a,se21g,se21f,se21o: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i dis, regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 
09-13UTC: Område se21l,se21k,se21i,se21n: Sikt 1.5km - >8km i dis, regnskurar. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se21m: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i dis. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
11-13UTC: Område se21h,se21j: Sikt 1.5km - >8km i dis, duggregn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se21d,se21e: Sikt 1.5km - >8km i dis, regnskurar, duggregn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
11-17UTC: Område se21c,se21b,se21a,se21g,se21f,se21o: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 
13-15UTC: Område se21l,se21k,se21i,se21m: Sikt 3km - >8km i regnskurar. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se21j: Sikt 3km - >8km i dis, duggregn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
13-17UTC: Område se21d,se21h: Sikt 3km - >8km i dis, regnskurar, duggregn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se21e,se21n: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 
15-17UTC: Område se21l,se21i: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se21j: Sikt 3km - >8km i dis, regnskurar, duggregn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se21k,se21m: Sikt 3km - >8km i dis, regnskurar. Molnbas 500ft - >2000ft.
 

Molnöversida
09-13UTC: Område se21h,se21m: Molnöversida FL050.
 
09-15UTC: Område se21j: Molnöversida FL050.
 
09-17UTC: Område se21d,se21c,se21b,se21a,se21g,se21f,se21e,se21l,se21k,se21i,se21o,se21n: Molnöversida > FL125.
 
13-17UTC: Område se21h,se21m: Molnöversida > FL125.
 
15-17UTC: Område se21j: Molnöversida > FL125.
 

CB/TCU Moln
09-13UTC: Område se21h,se21m: Väntas inte förekomma under perioden
 
09-15UTC: Område se21j: Väntas inte förekomma under perioden
 
09-17UTC: Område se21d,se21c,se21b,se21a,se21g,se21f,se21e,se21l,se21k,se21i,se21o,se21n: ISOL CB
 
13-17UTC: Område se21h,se21m: ISOL CB
 
15-17UTC: Område se21j: ISOL CB
 

Nollgradersisoterm
09-17UTC: Noll grader SFC - 3500ft.

Vind vid marken
09-11UTC: Område se21h: O-SO/0-9 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se21c: S/1-19 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se21l: SO-S/0-5 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se21m: SO/0-6 knop.
 Område se21b: SO/1-18 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se21e: O-SO/0-13 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21o: S/1-7 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se21g: SO/1-8 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21n: SO-S/0-5 knop.
 Område se21k,se21j: O-SO/0-4 knop.
 Område se21a: O-SO/4-20 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se21d: O/1-5 knop.
 Område se21f: O-SO/0-7 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21i: SO/0-7 knop, byar upp till 11 knop.
 
11-13UTC: Område se21d: O/0-7 knop.
 Område se21i: O-SO/1-7 knop.
 Område se21k: SO/0-4 knop.
 Område se21f: SO/0-7 knop.
 Område se21n: S/1-5 knop.
 Område se21l: SO-S/0-5 knop.
 Område se21m: SO-S/1-6 knop.
 Område se21g: SO-S/0-8 knop.
 Område se21e: O/1-9 knop.
 Område se21b: SO-S/3-13 knop.
 Område se21a: SO/4-18 knop.
 Område se21o: S-SV/1-6 knop.
 Område se21j: Lugnt.
 Område se21c: SV/2-13 knop.
 Område se21h: O-SO/0-7 knop.
 
13-15UTC: Område se21k: SO/0-5 knop.
 Område se21d: O/1-6 knop.
 Område se21h: O-SO/0-8 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se21j: O-SO/0-5 knop.
 Område se21i: O-SO/0-8 knop.
 Område se21o: SO-S/0-5 knop.
 Område se21n: S/0-5 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se21b: S/2-11 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21c: S-SV/2-11 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se21g: SO-S/1-6 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se21e: O-SO/1-9 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21a: SO/3-14 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se21m: SO-S/1-9 knop, byar upp till 12 knop.
 
13-17UTC: Område se21f: SO/0-6 knop.
 Område se21l: SO-S/0-6 knop, byar upp till 12 knop.
 
15-17UTC: Område se21m: SO-S/1-10 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se21a: SO-S/2-15 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21g: SO-S/1-10 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se21d: O/0-7 knop.
 Område se21b: S/1-12 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21h: SO/0-10 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se21k: SO/0-6 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se21o,se21n: SO-S/0-4 knop.
 Område se21i: SO/0-9 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se21e: O-SO/1-10 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se21j: O-SO/0-7 knop.
 Område se21c: S-SV/3-15 knop, byar upp till 19 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
09-11UTC: 190/10kt +0.
11-13UTC: 210/10kt +1.
13-15UTC: 220/10kt +1.
15-17UTC: 210/9kt +1.

FL50:
09-11UTC: 210/9kt -4.
11-13UTC: 230/11kt -4.
13-15UTC: 230/13kt -4.
15-17UTC: 230/11kt -4.

FL100: 
09-11UTC: 230/12kt -13.
11-13UTC: 240/14kt -14.
13-15UTC: 240/15kt -14.
15-17UTC: 240/16kt -13.

Lägsta QNH
1004 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 2

PROGNOS FÖR OMRÅDE se22 UTFÄRDAD 140855
GÄLLANDE DEN 14 NOVEMBER 2019 MELLAN 09 OCH 17 UTC

Måttlig eller svår turbulens
09-17UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
09-11UTC: Område se22d: måttlig isbildning 3000ft - > FL125
 
09-13UTC: Område se22g: måttlig isbildning 2000ft - FL050
 
09-15UTC: Område se22a,se22c: måttlig isbildning 2000ft - FL050, måttlig isbildning 3000ft - > FL125
 
09-17UTC: Område se22b,se22i,se22h,se22l,se22k,se22j: Väntas inte förekomma under perioden
 Område se22e,se22f: måttlig isbildning 2000ft - FL050
 
11-15UTC: Område se22d: Väntas inte förekomma under perioden
 
13-17UTC: Område se22g: Väntas inte förekomma under perioden
 
15-17UTC: Område se22a,se22d,se22c: måttlig isbildning 2000ft - FL050
 

Sikt/Väder/Moln
09-11UTC: Område se22e: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se22l: Sikt 3km - >8km i dis, regnskurar, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se22a,se22f: Sikt <1.5km - >8km i dis, dimma, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
09-13UTC: Område se22b: Sikt 1.5km - >8km i dis, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se22i,se22h,se22g: Sikt 1.5km - >8km i dis, regnskurar. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se22d,se22c: Sikt >8km i regn, lokalt 5km - 8km i regn. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se22k,se22j: Sikt 1.5km - >8km i dis, regnskurar, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
11-13UTC: Område se22l: Sikt 3km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se22a,se22f: Sikt 1.5km - >8km i dis, duggregn, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se22e: Sikt 1.5km - >8km i dis, duggregn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
13-15UTC: Område se22h: Sikt 3km - >8km i regnskurar. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se22d,se22c: Sikt 3km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se22l,se22k: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se22a,se22f: Sikt 3km - >8km i dis, duggregn, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se22b: Sikt 3km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
13-17UTC: Område se22e: Sikt 3km - >8km i dis, regnskurar, duggregn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se22i,se22g,se22j: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 
15-17UTC: Område se22f: Sikt 3km - >8km i dis, regnskurar, duggregn, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se22d,se22c: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i dis, regn. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se22h: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se22a: Sikt 3km - >8km i dis, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se22l,se22k: Sikt 3km - >8km i dis, regnskurar, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se22b: Sikt 3km - >8km i dis, regnskurar, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 

Molnöversida
09-13UTC: Område se22e: Molnöversida FL050.
 
09-15UTC: Område se22d,se22c,se22l: Molnöversida > FL125.
 
09-17UTC: Område se22a,se22b,se22i,se22h,se22g,se22f,se22k,se22j: Molnöversida > FL125.
 
13-17UTC: Område se22e: Molnöversida > FL125.
 
15-17UTC: Område se22d,se22c,se22l: Molnöversida FL060.
 

CB/TCU Moln
09-13UTC: Område se22e,se22d,se22c,se22b: Väntas inte förekomma under perioden
 
09-15UTC: Område se22f: Väntas inte förekomma under perioden
 
09-17UTC: Område se22i,se22h,se22g,se22l,se22k,se22j: ISOL CB
 Område se22a: Väntas inte förekomma under perioden
 
13-15UTC: Område se22d,se22c: ISOL CB
 
13-17UTC: Område se22e,se22b: ISOL CB
 
15-17UTC: Område se22f: ISOL CB
 Område se22d,se22c: Väntas inte förekomma under perioden
 

Nollgradersisoterm
09-17UTC: Noll grader 2500ft - 3500ft.

Vind vid marken
09-11UTC: Område se22d: SV/4-14 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se22b: S-SV/1-12 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se22l: SV/11-15 knop.
 Område se22e,se22h: S-SV/0-4 knop.
 Område se22i: S/0-4 knop.
 Område se22k: SV/0-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se22c: SV/2-12 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se22f,se22j: Lugnt.
 Område se22a: S-SV/1-9 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se22g: S/0-7 knop, byar upp till 11 knop.
 
11-13UTC: Område se22c: S-SV/3-13 knop.
 Område se22g: S-SV/2-7 knop.
 Område se22e,se22i: S-SV/1-5 knop.
 Område se22h: S-SV/2-4 knop.
 Område se22l: SV/8-14 knop.
 Område se22a: S-SV/1-10 knop.
 Område se22f: SV/1-4 knop.
 Område se22b,se22k: SV/1-12 knop.
 Område se22d: SV/4-15 knop.
 Område se22j: S-SV/1-4 knop.
 
13-15UTC: Område se22l: SV/5-11 knop.
 Område se22k: SV/1-10 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se22e: S/0-4 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se22i: Lugnt, byar upp till 11 knop.
 Område se22j: SO-S/1-3 knop.
 Område se22c: SV/1-12 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se22g: S/0-5 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se22d: SV/3-13 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se22b: S-SV/0-10 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se22a: SV/0-11 knop, byar upp till 14 knop.
 
13-17UTC: Område se22h,se22f: Lugnt.
 
15-17UTC: Område se22l: S/4-8 knop.
 Område se22e: SO-S/1-4 knop.
 Område se22b: S-SV/0-8 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se22k: S/0-9 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se22i,se22j: Lugnt.
 Område se22g: SO/0-7 knop.
 Område se22c: SV/1-10 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se22d: S-SV/1-10 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se22a: SV/0-9 knop, byar upp till 14 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
09-11UTC: 230/12kt +1.
11-13UTC: 230/11kt +1.
13-15UTC: 240/10kt +1.
15-17UTC: 220/6kt +2.

FL50:
09-13UTC: 250/12kt -4.
13-15UTC: 250/10kt -3.
15-17UTC: 240/7kt -2.

FL100: 
09-11UTC: 240/13kt -12.
11-13UTC: 250/16kt -12.
13-15UTC: 240/17kt -12.
15-17UTC: 240/17kt -11.

Lägsta QNH
1005 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

 • Informationen är ej uppdaterad. Kontakta FPC.