LHP Område A

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE A UTFÄRDAD 171117
GÄLLANDE DEN 17 JUNI 2019 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Väderöversikt

En högtrycksrygg täcker södra Sverige 

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
Väntas inte förekomma under perioden.

Måttlig eller svår isbildning
Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår turbulens
12-18UTC: Hela området utom Sydöstra delen

Norra delen

PROGNOS FÖR OMRÅDE A DEN NORRA DELEN UTFÄRDAD 171117
GÄLLANDE DEN 17 JUNI 2019 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-18UTC: Område I2b,I2c,I3a,I3b,I4b,I4a,I4d,I4c: måttlig turbulens SFC - 3000ft.
 
12-20UTC: Område I1a,I1c,I1b,I2a,I2d,I4e: Väntas inte förekomma under perioden
 
18-20UTC: Område I2b,I2c,I3a,I3b,I4b,I4a,I4d,I4c: Väntas inte förekomma under perioden
 

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-20UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

Molnöversida
12-18UTC: Område I2d,I2c,I3b,I4b,I4d,I4c,I4e: Molnöversida FL070.
 
12-20UTC: Område I1a,I1c,I1b,I2b,I2a,I3a,I4a: Ingen prognos
 
18-20UTC: Område I2d,I2c,I3b,I4b,I4d,I4c,I4e: Ingen prognos
 

CB/TCU Moln
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
12-14UTC: Noll grader FL090 - FL100.
14-20UTC: Noll grader FL090 - FL110.

Vind vid marken
12-14UTC: Område I4a: V/8-17 knop, byar upp till 31 knop.
 Område I4d: V/6-15 knop, byar upp till 29 knop.
 Område I4c: SV-V/8-13 knop, byar upp till 28 knop.
 Område I2b: SV-V/7-17 knop, byar upp till 29 knop.
 Område I2d: SV/7-12 knop, byar upp till 24 knop.
 Område I2a: SV-V/8-15 knop, byar upp till 27 knop.
 Område I1b: S-SV/5-13 knop, byar upp till 22 knop.
 Område I1a: S-SV/7-18 knop, byar upp till 25 knop.
 Område I3b: SV-V/9-17 knop, byar upp till 29 knop.
 Område I1c: S/6-15 knop, byar upp till 23 knop.
 Område I4e: SV-V/7-11 knop, byar upp till 25 knop.
 Område I2c: SV-V/7-12 knop, byar upp till 27 knop.
 Område I3a: SV-V/6-16 knop, byar upp till 29 knop.
 Område I4b: V/8-14 knop, byar upp till 29 knop.
 
14-16UTC: Område I2a: SV-V/8-16 knop, byar upp till 27 knop.
 Område I2c: SV/5-15 knop, byar upp till 24 knop.
 Område I4b: V/6-13 knop, byar upp till 28 knop.
 Område I3b: SV-V/7-17 knop, byar upp till 29 knop.
 Område I1b: S-SV/5-16 knop, byar upp till 24 knop.
 Område I2b: SV/7-17 knop, byar upp till 27 knop.
 Område I1a: S-SV/7-17 knop, byar upp till 24 knop.
 Område I4e: SV-V/5-11 knop, byar upp till 24 knop.
 Område I1c: S/3-16 knop, byar upp till 25 knop.
 Område I4d: V/8-14 knop, byar upp till 27 knop.
 Område I2d: SV/5-12 knop, byar upp till 25 knop.
 Område I3a: SV-V/6-17 knop, byar upp till 29 knop.
 Område I4a: V/8-18 knop, byar upp till 29 knop.
 Område I4c: SV-V/6-13 knop, byar upp till 27 knop.
 
16-18UTC: Område I1a: SV/7-16 knop, byar upp till 25 knop.
 Område I2d: SV/5-11 knop, byar upp till 22 knop.
 Område I2b: SV/6-15 knop, byar upp till 27 knop.
 Område I3a: SV-V/5-15 knop, byar upp till 27 knop.
 Område I2a: SV-V/8-15 knop, byar upp till 26 knop.
 Område I3b: SV-V/5-16 knop, byar upp till 25 knop.
 Område I1c: SV/3-11 knop, byar upp till 21 knop.
 Område I4a: SV-V/7-16 knop, byar upp till 29 knop.
 Område I4d: V/7-14 knop, byar upp till 25 knop.
 Område I4b: SV-V/6-12 knop, byar upp till 25 knop.
 Område I2c: SV-V/5-10 knop, byar upp till 23 knop.
 Område I4e: SV-V/5-9 knop, byar upp till 21 knop.
 Område I1b: SV-V/3-11 knop, byar upp till 20 knop.
 Område I4c: SV-V/6-13 knop, byar upp till 24 knop.
 
18-20UTC: Område I1a: SV/6-20 knop, byar upp till 25 knop.
 Område I4c: SV-V/4-12 knop, byar upp till 23 knop.
 Område I3b: SV-V/5-15 knop, byar upp till 23 knop.
 Område I4a: SV-V/5-14 knop, byar upp till 25 knop.
 Område I2d: SV-V/2-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område I4e: SV-V/3-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område I2c: SV-V/2-8 knop, byar upp till 21 knop.
 Område I2b: SV/5-16 knop, byar upp till 24 knop.
 Område I1b: SV/2-11 knop, byar upp till 15 knop.
 Område I4b: SV-V/5-12 knop, byar upp till 22 knop.
 Område I4d: SV-V/4-12 knop, byar upp till 21 knop.
 Område I3a: SV/4-16 knop, byar upp till 24 knop.
 Område I1c: S-SV/0-10 knop, byar upp till 15 knop.
 Område I2a: SV/7-15 knop, byar upp till 25 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
12-18UTC: 250/19kt +12.
18-20UTC: 250/21kt +12.

FL50:
12-14UTC: 260/23kt +5.
14-16UTC: 260/22kt +6.
16-18UTC: 250/23kt +6.
18-20UTC: 250/26kt +6.

FL100: 
12-16UTC: 270/27kt -2.
16-18UTC: 260/26kt -1.
18-20UTC: 260/25kt -1.

Lägsta QNH
1016 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Sydöstra delen

PROGNOS FÖR OMRÅDE A DEN SYDÖSTRA DELEN UTFÄRDAD 171117
GÄLLANDE DEN 17 JUNI 2019 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-20UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

Molnöversida
12-18UTC: Område K3a,K3b,K2b,K2a,K2d,K2c: Molnöversida FL070.
 
12-20UTC: Område K3c,K3d,K1a,K1c,K1b,K1d: Ingen prognos
 
18-20UTC: Område K3a,K3b,K2b,K2a,K2d,K2c: Ingen prognos
 

CB/TCU Moln
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
12-14UTC: Noll grader FL090 - FL100.
14-20UTC: Noll grader FL090 - FL110.

Vind vid marken
12-14UTC: Område K2d: V/7-15 knop, byar upp till 25 knop.
 Område K1d: SV-V/10-20 knop, byar upp till 24 knop.
 Område K2a: SV-V/7-12 knop, byar upp till 26 knop.
 Område K2c: V/5-14 knop, byar upp till 22 knop.
 Område K3a: V/6-9 knop, byar upp till 23 knop.
 Område K3d: SV/5-14 knop, byar upp till 16 knop.
 Område K1a: V/2-13 knop, byar upp till 23 knop.
 Område K2b: V/7-10 knop, byar upp till 24 knop.
 Område K3b: V/7-10 knop, byar upp till 28 knop.
 Område K1c: SV-V/1-20 knop, byar upp till 31 knop.
 Område K3c: SV/6-18 knop, byar upp till 31 knop.
 Område K1b: V/7-22 knop, byar upp till 31 knop.
 
14-16UTC: Område K3b: W-NV/7-9 knop, byar upp till 26 knop.
 Område K3a: W-NV/5-10 knop, byar upp till 22 knop.
 Område K1c: SV-V/2-21 knop, byar upp till 31 knop.
 Område K2b: V/7-10 knop, byar upp till 23 knop.
 Område K2a: V/7-13 knop, byar upp till 26 knop.
 Område K2d: V/7-14 knop, byar upp till 25 knop.
 Område K3c: SV-V/4-18 knop, byar upp till 30 knop.
 Område K1b: V/6-21 knop, byar upp till 31 knop.
 Område K1a: V/5-13 knop, byar upp till 23 knop.
 Område K1d: SV-V/11-21 knop, byar upp till 25 knop.
 Område K2c: V/5-13 knop, byar upp till 21 knop.
 
14-18UTC: Område K3d: SV-V/3-15 knop, byar upp till 18 knop.
 
16-18UTC: Område K1b: V/6-19 knop, byar upp till 28 knop.
 Område K1d: SV-V/10-19 knop, byar upp till 24 knop.
 Område K2d: V/5-12 knop, byar upp till 23 knop.
 Område K2b: V/7-10 knop, byar upp till 22 knop.
 Område K3c: SV-V/6-17 knop, byar upp till 26 knop.
 Område K3b: W-NV/6-8 knop, byar upp till 23 knop.
 Område K2c: V/5-11 knop, byar upp till 18 knop.
 Område K3a: V/4-8 knop, byar upp till 20 knop.
 Område K1c: SV-V/4-19 knop, byar upp till 28 knop.
 Område K1a: V/6-13 knop, byar upp till 22 knop.
 Område K2a: SV-V/6-12 knop, byar upp till 24 knop.
 
18-20UTC: Område K1c: V/5-17 knop, byar upp till 22 knop.
 Område K3d: V/2-14 knop, byar upp till 18 knop.
 Område K3b: W-NV/4-6 knop, byar upp till 18 knop.
 Område K1b: V/4-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område K2c: SV-V/1-10 knop, byar upp till 16 knop.
 Område K3c: SV-V/3-15 knop, byar upp till 19 knop.
 Område K2b: SV-V/3-7 knop, byar upp till 19 knop.
 Område K2d: V/2-12 knop, byar upp till 19 knop.
 Område K3a: V/2-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område K1a: V/3-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område K1d: V/8-17 knop, byar upp till 22 knop.
 Område K2a: SV-V/2-10 knop, byar upp till 21 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
12-14UTC: 270/16kt +14.
14-16UTC: 280/16kt +14.
16-18UTC: 280/16kt +15.
18-20UTC: 280/16kt +14.

FL50:
12-14UTC: 280/18kt +7.
14-16UTC: 290/17kt +7.
16-18UTC: 290/15kt +8.
18-20UTC: 290/14kt +9.

FL100: 
12-14UTC: 270/20kt +0.
14-16UTC: 280/19kt +0.
16-18UTC: 290/18kt +0.
18-20UTC: 280/16kt +0.

Lägsta QNH
1017 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

ÖVERSIKTLIG PROGNOS FÖR OMRÅDE A UTFÄRDAD 171202
GÄLLANDE DEN 18 JUNI 2019 MELLAN 04 OCH 16 UTC


Väderöversikt
Högtrycksryggen förskjuts österut
NORRA DELEN


Sikt/Väder/Moln
Väntas inte förekomma under perioden.

CB/TCU Moln
Väntas inte förekomma under perioden.

Vind vid marken
Väntas inte förekomma under perioden.

NORRA DELEN


Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område I1a,I1b,I2b,I2a,I2c: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regnskurar, åska. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område I4a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 Område I1c,I2d,I3a,I3b,I4b,I4c: Sikt 5km - >8km i regnskurar, åska. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
04-12UTC: Område I4d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
04-16UTC: Område I4e: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
08-12UTC: Område I4a: Sikt 5km - >8km i regnskurar, åska. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
08-16UTC: Område I1a,I1b,I2b,I2a,I2c,I3a,I3b: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regnskurar, åska. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 Område I1c,I2d,I4b,I4c: Sikt 5km - >8km i regnskurar, åska. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
12-16UTC: Område I4a: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regnskurar, åska. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 Område I4d: Sikt 5km - >8km i regnskurar, åska. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 

CB/TCU Moln
04-08UTC: Område I4a: Väntas inte förekomma under perioden
 
04-12UTC: Område I4d: Väntas inte förekomma under perioden
 
04-16UTC: Område I1a,I1c,I1b,I2b,I2a,I2d,I2c,I3a,I3b,I4b,I4c: ISOL CB
 Område I4e: Väntas inte förekomma under perioden
 
08-16UTC: Område I4a: ISOL CB
 
12-16UTC: Område I4d: ISOL CB
 

Vind vid marken
04-08UTC: Område I3a: S/2-8 knop, byar upp till 13 knop.
 Område I4e: S/1-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område I4d: S-SV/1-11 knop, byar upp till 14 knop.
 Område I4c: S-SV/3-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område I1a: S/4-15 knop, byar upp till 22 knop.
 Område I3b: S/2-9 knop, byar upp till 15 knop.
 Område I2c: S-SV/0-14 knop, byar upp till 26 knop.
 Område I4b: S/2-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område I2d: S/0-13 knop, byar upp till 21 knop.
 Område I2a: S-SV/2-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område I2b: S/2-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område I1c: S/3-17 knop, byar upp till 25 knop.
 Område I1b: S/7-19 knop, byar upp till 26 knop.
 Område I4a: SV/3-7 knop, byar upp till 15 knop.
 
08-12UTC: Område I2c: S-SV/4-11 knop, byar upp till 25 knop.
 Område I3b: SV/2-16 knop, byar upp till 29 knop.
 Område I1a: S/7-17 knop, byar upp till 23 knop.
 Område I1b: SO-S/6-17 knop, byar upp till 22 knop.
 Område I1c: S/5-24 knop, byar upp till 36 knop.
 Område I4e: S-SV/7-11 knop, byar upp till 25 knop.
 Område I2d: S/5-20 knop, byar upp till 35 knop.
 Område I3a: S-SV/0-18 knop, byar upp till 27 knop.
 Område I2a: S/2-10 knop, byar upp till 18 knop.
 Område I4a: SV/5-12 knop, byar upp till 22 knop.
 Område I4c: S-SV/1-15 knop, byar upp till 28 knop.
 Område I4b: SV/1-15 knop, byar upp till 27 knop.
 Område I2b: S-SV/3-10 knop, byar upp till 24 knop.
 Område I4d: S-SV/6-16 knop, byar upp till 26 knop.
 
12-16UTC: Område I3b: SV-V/0-13 knop, byar upp till 27 knop.
 Område I4c: S-SV/2-17 knop, byar upp till 37 knop.
 Område I2b: S-SV/3-15 knop, byar upp till 22 knop.
 Område I1a: S/5-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område I4d: S-SV/2-26 knop, byar upp till 37 knop.
 Område I2c: S-SV/5-16 knop, byar upp till 32 knop.
 Område I1c: S/6-20 knop, byar upp till 35 knop.
 Område I1b: S/4-16 knop, byar upp till 29 knop.
 Område I3a: SV/0-13 knop, byar upp till 25 knop.
 Område I2a: S-SV/2-10 knop, byar upp till 18 knop.
 Område I4b: SV/1-16 knop, byar upp till 31 knop.
 Område I2d: S-SV/8-20 knop, byar upp till 37 knop.
 Område I4a: NV/0-10 knop, byar upp till 24 knop.
 Område I4e: S-SV/6-12 knop, byar upp till 28 knop.
 

SYDÖSTRA DELEN


Sikt/Väder/Moln
04-16UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

CB/TCU Moln
04-16UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
04-08UTC: Område K1c: V/1-8 knop.
 Område K2d: S-SV/1-5 knop.
 Område K2b: SV/1-3 knop.
 Område K1b: SV-V/1-4 knop.
 Område K2c: S/0-11 knop, byar upp till 14 knop.
 Område K3a: S/1-3 knop.
 Område K3d: S-SV/0-4 knop.
 Område K1d: V/2-7 knop.
 Område K1a: SV-V/1-8 knop.
 Område K3c: S-SV/0-5 knop.
 Område K3b: S-SV/1-2 knop.
 Område K2a: S-SV/1-6 knop, byar upp till 15 knop.
 
08-12UTC: Område K1a: S-SV/3-14 knop, byar upp till 21 knop.
 Område K3a: S/6-10 knop, byar upp till 21 knop.
 Område K3b: S-SV/6-8 knop, byar upp till 21 knop.
 Område K1d: S-SV/3-6 knop.
 Område K3c: SO-S/4-9 knop, byar upp till 20 knop.
 Område K3d: SO-S/4-9 knop.
 Område K1b: S/2-13 knop, byar upp till 24 knop.
 Område K2a: S-SV/5-11 knop, byar upp till 24 knop.
 Område K2d: S-SV/4-12 knop, byar upp till 20 knop.
 Område K2b: SV/4-7 knop, byar upp till 18 knop.
 Område K2c: S/5-13 knop, byar upp till 21 knop.
 Område K1c: S/3-13 knop, byar upp till 23 knop.
 
12-16UTC: Område K3d: O-SO/5-9 knop.
 Område K3c: SO/4-10 knop, byar upp till 21 knop.
 Område K1d: S/3-9 knop.
 Område K1c: S/5-18 knop, byar upp till 29 knop.
 Område K2d: S-SV/6-13 knop, byar upp till 23 knop.
 Område K3a: S/6-9 knop, byar upp till 22 knop.
 Område K3b: S/6-7 knop, byar upp till 23 knop.
 Område K2b: SV/5-9 knop, byar upp till 22 knop.
 Område K1a: S/3-19 knop, byar upp till 29 knop.
 Område K2a: S-SV/6-12 knop, byar upp till 28 knop.
 Område K1b: S/6-18 knop, byar upp till 29 knop.
 Område K2c: S/4-13 knop, byar upp till 24 knop.