LHP Område 2

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se2 UTFÄRDAD 151147
GÄLLANDE DEN 15 JULI 2020 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Väderöversikt

En nästan stationär front berör södra Sverige. 

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
12-20UTC: I hela området


Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området


Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden

Delområde 1

PROGNOS FÖR OMRÅDE se21 UTFÄRDAD 151147
GÄLLANDE DEN 15 JULI 2020 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-16UTC: Område se21d: måttlig isbildning FL080 - > FL125
 Område se21c,se21b,se21f: Väntas inte förekomma under perioden
 
12-20UTC: Område se21h,se21g,se21l,se21k,se21j,se21i,se21o,se21n,se21m: måttlig isbildning FL080 - > FL125
 Område se21a,se21e: Väntas inte förekomma under perioden
 
16-20UTC: Område se21c,se21b,se21f: måttlig isbildning FL080 - > FL125
 Område se21d: Väntas inte förekomma under perioden
 

Sikt/Väder/Moln
12-14UTC: Område se21c,se21b,se21n: Sikt 3km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se21m: Sikt 3km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se21l: Sikt >8km i regn, lokalt 3km - 5km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se21h: Sikt >8km i regn, lokalt 3km - 5km i regnskurar. Molnbas 1500ft - 2000ft, lokalt <500ft.
 
12-16UTC: Område se21g,se21f,se21o: Sikt 3km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
12-20UTC: Område se21d,se21e,se21k,se21i: Sikt 3km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se21a: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regnskurar. Molnbas >2000ft.
 Område se21j: Sikt >8km i regn, lokalt 3km - 5km i regnskurar. Molnbas 1500ft - 2000ft, lokalt <500ft.
 
14-16UTC: Område se21n: Sikt 3km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se21m: Sikt >8km i regn, lokalt 3km - 5km i regnskurar. Molnbas 1500ft - 2000ft, lokalt <500ft.
 
14-20UTC: Område se21c,se21b: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regnskurar. Molnbas >2000ft.
 Område se21h,se21l: Sikt 3km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
16-20UTC: Område se21g,se21f,se21o: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regnskurar. Molnbas >2000ft.
 Område se21n: Sikt 3km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se21m: Sikt 3km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 

Molnöversida
12-20UTC: I hela området: Molnöversida > FL125.

CB/TCU Moln
12-14UTC: Område se21c,se21b: ISOL CB, ISOL EMBD CB
 Område se21l: ISOL EMBD CB
 
12-16UTC: Område se21a: ISOL CB
 Område se21g,se21f,se21o: ISOL CB, ISOL EMBD CB
 
12-20UTC: Område se21e: ISOL CB
 Område se21d,se21h,se21k,se21i,se21n: ISOL CB, ISOL EMBD CB
 Område se21j,se21m: ISOL EMBD CB
 
14-20UTC: Område se21c,se21b: ISOL CB
 Område se21l: ISOL CB, ISOL EMBD CB
 
16-18UTC: Område se21a: Väntas inte förekomma under perioden
 
16-20UTC: Område se21g,se21f,se21o: ISOL CB
 
18-20UTC: Område se21a: ISOL CB
 

Nollgradersisoterm
12-20UTC: Noll grader FL070 - FL095.

Vind vid marken
12-14UTC: Område se21l: SV-V/1-5 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se21d: O-SO/0-5 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se21n: SV-V/0-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se21a: S-SV/3-8 knop.
 Område se21g: V/1-6 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se21h: O-SO/0-4 knop.
 Område se21j: SO/0-7 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21i: SV-V/0-8 knop.
 Område se21e,se21k: SV/0-6 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se21o: SV-V/1-6 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se21f: SV-V/1-8 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21c: V-NV/3-10 knop.
 Område se21m: SO-S/0-8 knop, byar upp till 15 knop.
 
12-18UTC: Område se21b: SV-V/4-10 knop.
 
14-16UTC: Område se21d: SO/0-7 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se21f: SV-V/2-8 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21j: SO-S/0-7 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se21l: V/1-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21o: SV-V/2-6 knop.
 Område se21i: SV-V/0-6 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se21h: SO/0-4 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se21g: V/2-5 knop.
 Område se21m: S-SV/0-7 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21a: S-SV/4-10 knop.
 Område se21e: SV/0-7 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se21c: V-NV/0-9 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se21k,se21n: SV-V/0-7 knop, byar upp till 15 knop.
 
16-18UTC: Område se21k: V/1-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21g: V/1-5 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se21n: SV-V/0-4 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se21e: SV/0-8 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21l: V/0-6 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21i: SV-V/0-8 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se21f: SV-V/3-8 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21h: S-SV/0-6 knop.
 Område se21a: SV/4-10 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se21j: S-SV/0-6 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se21o: V/1-4 knop.
 Område se21d: S/0-6 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se21c: V-NV/0-7 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se21m: SV-V/0-9 knop, byar upp till 16 knop.
 
18-20UTC: Område se21i: SV-V/0-6 knop.
 Område se21f: V/1-6 knop.
 Område se21e: SV/0-8 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se21a: S-SV/3-10 knop.
 Område se21d: SV/0-8 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se21l: V/0-6 knop.
 Område se21m: V/0-7 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se21c: V/0-9 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se21g: V/0-4 knop.
 Område se21h: S-SV/0-7 knop.
 Område se21j: V-NV/0-7 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se21o,se21n: Lugnt.
 Område se21k: V/0-5 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se21b: SV-V/3-10 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
12-14UTC: 220/5kt +10.
14-16UTC: 230/6kt +10.
16-18UTC: 240/6kt +10.
18-20UTC: 250/5kt +10.

FL50:
12-14UTC: 200/6kt +5.
14-18UTC: 190/6kt +5.
18-20UTC: 180/6kt +5.

FL100: 
12-14UTC: 190/14kt -3.
14-16UTC: 180/13kt -3.
16-18UTC: 170/10kt -3.
18-20UTC: 160/10kt -4.

Lägsta QNH
1010 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 2

PROGNOS FÖR OMRÅDE se22 UTFÄRDAD 151147
GÄLLANDE DEN 15 JULI 2020 MELLAN 12 OCH 20 UTC

Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: Område se22a,se22e,se22c,se22b,se22i,se22h,se22g,se22f,se22l,se22k,se22j: måttlig isbildning FL080 - > FL125
 Område se22d: Väntas inte förekomma under perioden
 

Sikt/Väder/Moln
12-14UTC: Område se22e: Sikt >8km i regn, lokalt 3km - 5km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 Område se22a,se22b: Sikt 5km - >8km i regnskurar. Molnbas >2000ft.
 
12-16UTC: Område se22i,se22g: Sikt >8km i regn, lokalt 3km - 5km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 
12-20UTC: Område se22h,se22f,se22k,se22j: Sikt 3km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se22d,se22c,se22l: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
14-16UTC: Område se22e: Sikt 3km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
14-20UTC: Område se22a: Sikt 3km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se22b: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
16-20UTC: Område se22i,se22g: Sikt 3km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se22e: Sikt >8km i regn, lokalt 3km - 5km i regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 

Molnöversida
12-20UTC: I hela området: Molnöversida > FL125.

CB/TCU Moln
12-14UTC: Område se22a,se22b: ISOL CB
 Område se22h,se22f,se22k,se22j: ISOL CB, ISOL EMBD CB
 
12-16UTC: Område se22i,se22g: ISOL EMBD CB
 
12-20UTC: Område se22d,se22c,se22l: Väntas inte förekomma under perioden
 Område se22e: ISOL EMBD CB
 
14-20UTC: Område se22b: Väntas inte förekomma under perioden
 Område se22a,se22h,se22f,se22k,se22j: ISOL EMBD CB
 
16-20UTC: Område se22i,se22g: ISOL CB, ISOL EMBD CB
 

Nollgradersisoterm
12-16UTC: Noll grader FL080 - FL095.
16-20UTC: Noll grader FL085 - FL095.

Vind vid marken
12-14UTC: Område se22h,se22j: SV/1-5 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se22c: S/3-11 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22g: SV/1-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se22e: S-SV/2-5 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se22b: SV/3-12 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22f: SV/3-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se22l: N/1-6 knop.
 Område se22a: S/0-12 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22i: SV/0-4 knop.
 Område se22k: V-NV/0-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se22d: S/1-12 knop, byar upp till 15 knop.
 
14-16UTC: Område se22j: V/0-4 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se22g: SV-V/1-7 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se22l: N/2-9 knop.
 Område se22k: V/0-9 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se22a: S/0-11 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se22c: S/2-12 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se22h: SV-V/1-3 knop.
 Område se22f: SV-V/1-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se22i: Lugnt.
 Område se22d: S-SV/0-9 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se22b: SV/2-12 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22e: S-SV/1-6 knop, byar upp till 15 knop.
 
16-18UTC: Område se22l: NV-N/5-11 knop.
 Område se22b: SV/2-11 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se22j: V/0-4 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se22c: S/2-11 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se22g: V/1-6 knop.
 Område se22i: V-NV/0-4 knop.
 Område se22a: S/0-9 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se22d: NO-O/0-8 knop.
 Område se22e: SV-V/0-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se22h: V/0-6 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se22k: V-NV/1-11 knop, byar upp till 15 knop.
 
16-20UTC: Område se22f: Lugnt.
 
18-20UTC: Område se22g: NV/0-6 knop.
 Område se22e: V-NV/0-6 knop.
 Område se22d: NO/2-10 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se22a: SO/0-8 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se22i: NV/0-4 knop.
 Område se22b: V/0-13 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se22h: NV/0-7 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se22c: SO-S/0-12 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se22k: V-NV/0-14 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se22l: NV/5-13 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se22j: NV/0-4 knop, byar upp till 11 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
12-14UTC: 220/8kt +13.
14-16UTC: 230/6kt +13.
16-18UTC: 230/5kt +13.
18-20UTC: 110/5kt +13.

FL50:
12-14UTC: 200/16kt +7.
14-16UTC: 190/14kt +7.
16-18UTC: 180/12kt +7.
18-20UTC: 160/12kt +7.

FL100: 
12-14UTC: 190/23kt -3.
14-18UTC: 180/23kt -3.
18-20UTC: 170/22kt -3.

Lägsta QNH
1010 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

ÖVERSIKTLIG PROGNOS FÖR OMRÅDE se2 UTFÄRDAD 151354
GÄLLANDE DEN 16 JULI 2020 MELLAN 04 OCH 16 UTC


Väderöversikt
Över S Sverige blir det växlande molnighet och enstaka skurar.
se21


Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område se21c,se21b,se21a,se21e: Sikt 1.5km - >8km i dimma, regnskurar. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se21h,se21l,se21k,se21j,se21o,se21n: Sikt 1.5km - >8km i dimma, regnskurar, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se21m: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regnskurar, regn. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område se21d,se21g,se21f,se21i: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i dimma, regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
08-12UTC: Område se21h,se21g,se21l,se21k,se21j,se21i,se21o,se21m: Sikt 5km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se21n: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regnskurar, regn. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
08-16UTC: Område se21d,se21c,se21b,se21a,se21f,se21e: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
12-16UTC: Område se21h,se21g,se21l,se21k,se21j,se21i,se21o,se21m: Sikt 5km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se21n: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regnskurar, regn. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 

CB/TCU Moln
04-08UTC: Område se21g,se21i: Väntas inte förekomma under perioden
 
04-16UTC: Område se21d,se21c,se21b,se21a,se21f,se21e: Väntas inte förekomma under perioden
 Område se21h,se21l,se21k,se21j,se21o,se21n,se21m: ISOL EMBD CB
 
08-16UTC: Område se21g,se21i: ISOL EMBD CB
 

Vind vid marken
04-08UTC: Område se21l: NV-N/0-5 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se21b: SV-V/0-5 knop.
 Område se21c: NV/1-8 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se21a: SO/1-6 knop.
 Område se21d: NV/0-4 knop.
 Område se21o: NV-N/1-9 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se21h: NV-N/0-7 knop.
 Område se21n: NV-N/1-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se21e: O/0-5 knop.
 Område se21k: NV/0-5 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se21m: N/1-9 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se21j: N-NO/0-6 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se21i: V-NV/0-7 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se21g,se21f: Lugnt.
 
08-12UTC: Område se21o: NV-N/2-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21j: NO-O/0-5 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se21n: N/2-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21e: O/0-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se21i: NV/0-5 knop.
 Område se21b: SV/0-6 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se21f: N-NO/0-4 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se21h: NV-N/0-6 knop.
 Område se21m: N-NO/2-9 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21a: S-SV/1-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se21l: N/1-5 knop.
 Område se21d: Lugnt.
 Område se21g: N/1-5 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se21k: NV-N/1-4 knop.
 Område se21c: NV/1-9 knop, byar upp till 12 knop.
 
12-16UTC: Område se21c: NV/1-14 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se21f: NV/0-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21l: N/1-5 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21k: N/0-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21j: S-SV/0-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se21m: N/0-11 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21o: NV-N/2-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21a: V/2-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21n: N/1-4 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se21g: N/1-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21e: SV-V/0-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21b: V/2-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se21i: NO/0-7 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se21d: Lugnt, byar upp till 12 knop.
 Område se21h: V/0-9 knop, byar upp till 13 knop.
 

se22


Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område se22a,se22b: Sikt 1.5km - >8km i dimma, regnskurar, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se22l,se22k: Sikt 5km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se22e,se22h,se22f: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regnskurar, regn. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område se22d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
04-12UTC: Område se22c: Sikt 5km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se22i,se22g,se22j: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regnskurar, regn. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
08-12UTC: Område se22e,se22d,se22b,se22h,se22f: Sikt 5km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se22l,se22k: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regnskurar, regn. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
08-16UTC: Område se22a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
12-16UTC: Område se22e,se22h,se22l,se22k,se22j: Sikt 5km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 Område se22d,se22c,se22b,se22f: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 Område se22i,se22g: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regnskurar, regn. Molnbas >2000ft, lokalt 1000ft - 1500ft.
 

CB/TCU Moln
04-08UTC: Område se22d: Väntas inte förekomma under perioden
 Område se22a: ISOL EMBD CB
 
04-12UTC: Område se22c,se22b,se22f: ISOL EMBD CB
 
04-16UTC: Område se22e,se22i,se22h,se22g,se22l,se22k,se22j: ISOL EMBD CB
 
08-12UTC: Område se22d: ISOL EMBD CB
 
08-16UTC: Område se22a: Väntas inte förekomma under perioden
 
12-16UTC: Område se22d,se22c,se22b,se22f: Väntas inte förekomma under perioden
 

Vind vid marken
04-08UTC: Område se22c: O/0-12 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se22l: V-NV/5-13 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se22k: NV/0-18 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se22h: N-NO/1-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se22d: O-SO/0-12 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se22f: NO/1-5 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se22a: NO-O/1-9 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se22i: NV/2-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se22g: NV-N/2-12 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se22e: N-NO/1-8 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se22b: NO/2-9 knop.
 Område se22j: N/1-4 knop.
 
08-12UTC: Område se22b: O/0-6 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se22h: NO-O/2-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se22k: V-NV/0-13 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se22d: NO-O/0-11 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se22l: V-NV/2-13 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se22a: NO-O/1-12 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se22e: NO/2-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se22c: O/1-12 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se22j: O-SO/1-4 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se22i: NV-N/0-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se22g: N/2-10 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se22f: O/3-6 knop, byar upp till 17 knop.
 
12-16UTC: Område se22j: O-SO/3-7 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se22c: NO-O/0-11 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se22g: N-NO/0-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se22e: O/0-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se22a: NO-O/2-11 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se22h: O-SO/0-8 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se22d: NO/1-9 knop.
 Område se22l: V-NV/0-10 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se22i: NO-O/0-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se22f: O/6-9 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se22b: O/1-11 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se22k: V/0-11 knop, byar upp till 18 knop.