LHP Område 2

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se2 UTFÄRDAD 030449
GÄLLANDE DEN 3 DECEMBER 2023 MELLAN 05 OCH 13 UTC


Väderöversikt
En kall nordlig luftström råder och ett område med snöbyar över Upplandskusten och Östersjön som långsamt rör sig söderut.

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
05-09UTC: I hela området

Måttlig eller svår isbildning
05-09UTC: Hela området utom se21

Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden

Delområde 1

PROGNOS FÖR OMRÅDE se21 UTFÄRDAD 030449
GÄLLANDE DEN 3 DECEMBER 2023 MELLAN 05 OCH 13 UTC


Måttlig eller svår turbulens
05-13UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
05-13UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
05-07UTC: Område se21l,se21o,se21n: Sikt 3km - >8km i snöbyar. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se21m: Sikt 3km - >8km. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
05-13UTC: Område se21d,se21h,se21e,se21k,se21j,se21i: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område se21b,se21a,se21f: Sikt 3km - >8km i snöbyar. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se21c,se21g: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i snöbyar. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 
07-13UTC: Område se21m: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område se21l,se21o,se21n: Sikt 3km - >8km i snöbyar. Molnbas 500ft - >2000ft.
 

Molnöversida
05-13UTC: Område se21d: Ingen prognos
 Område se21h,se21l,se21k,se21j,se21i,se21m: Molnöversida FL100.
 Område se21c,se21b,se21a,se21g,se21f,se21e,se21o,se21n: Molnöversida > FL125.
 

CB/TCU Moln
05-13UTC: Område se21c,se21b,se21a,se21g,se21f,se21o,se21n: isol cb
 Område se21d,se21h,se21e,se21l,se21k,se21j,se21i,se21m: Väntas inte förekomma under perioden
 

Nollgradersisoterm
05-13UTC: I hela området: Noll grader SFC.

Vind vid marken
05-07UTC: Område se21m: NV-N/1-12 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21e: N-NO/0-8 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se21j,se21o: NV-N/0-4 knop.
 Område se21i: N/0-10 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21h: N/0-9 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se21f: NO/0-6 knop.
 Område se21b: NO-O/1-9 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se21a: NO/2-11 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21l: NV/0-4 knop.
 Område se21n: N/0-4 knop.
 Område se21c: NO-O/1-8 knop, byar upp till 12 knop.
 
05-09UTC: Område se21g: NO/0-5 knop.
 Område se21k: V-NV/0-4 knop.
 Område se21d: NV-N/0-5 knop.
 
07-09UTC: Område se21h: NV-N/0-10 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se21f: NO/0-5 knop.
 Område se21a: NO-O/2-11 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21i: NV-N/0-11 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21j: NV/0-6 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se21c: O/1-8 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se21n: N/0-5 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se21b: O/1-8 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se21o: Lugnt.
 Område se21m: NV-N/1-13 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21e: Vrb/0-9 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se21l: NV/0-4 knop, byar upp till 11 knop.
 
09-11UTC: Område se21b: O/2-6 knop.
 Område se21l: NV-N/0-5 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se21i: NV-N/0-10 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se21f: NO-O/1-4 knop.
 Område se21n: N/1-6 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se21a: NO/2-9 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21c: O/2-8 knop.
 Område se21e: NO/1-6 knop.
 Område se21d: N/1-5 knop.
 Område se21j: NV/0-5 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se21g: NO/0-4 knop.
 Område se21o: N-NO/1-4 knop.
 Område se21m: NV/3-13 knop, byar upp till 17 knop.
 
09-13UTC: Område se21k: V-NV/0-5 knop.
 Område se21h: NV-N/0-10 knop, byar upp till 14 knop.
 
11-13UTC: Område se21e: N-NO/0-6 knop.
 Område se21c: O/1-6 knop.
 Område se21b: NO-O/1-6 knop.
 Område se21j: NV/0-6 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se21l: NV/0-5 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se21o: N/1-3 knop.
 Område se21n: N/0-4 knop.
 Område se21g,se21f: Lugnt.
 Område se21d: NV-N/1-4 knop.
 Område se21i: NV/0-11 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se21a: NO/1-9 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se21m: NV/3-11 knop, byar upp till 16 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området

2000ft:
05-07UTC: 20/6kt -8.
07-11UTC: 10/6kt -8.
11-13UTC: 360/5kt -8.

FL050:
05-07UTC: 360/9kt -12.
07-09UTC: 350/9kt -11.
09-11UTC: 350/11kt -11.
11-13UTC: 350/12kt -10.

FL100:
05-07UTC: 350/17kt -18.
07-09UTC: 350/18kt -18.
09-13UTC: 350/17kt -18.

Lägsta QNH
05-09UTC: I hela området: 1013 hPa
09-13UTC: I hela området: 1014 hPa

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 2

PROGNOS FÖR OMRÅDE se22 UTFÄRDAD 030449
GÄLLANDE DEN 3 DECEMBER 2023 MELLAN 05 OCH 13 UTC


Måttlig eller svår turbulens
05-13UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
05-07UTC: Område se22c: måttlig isbildning 2000ft - FL070, måttlig isbildning 500ft - FL060
 Område se22a: måttlig isbildning 2000ft - FL070
 
05-09UTC: Område se22b: måttlig isbildning 500ft - FL060
 
05-11UTC: Område se22k: måttlig isbildning 500ft - FL060
 
05-13UTC: Område se22d: måttlig isbildning 2000ft - FL070, måttlig isbildning 500ft - FL060
 Område se22l: måttlig isbildning 500ft - FL060
 Område se22e,se22i,se22h,se22g,se22f,se22j: Väntas inte förekomma under perioden
 
07-11UTC: Område se22c: måttlig isbildning 500ft - FL060
 Område se22a: Väntas inte förekomma under perioden
 
09-13UTC: Område se22b: Väntas inte förekomma under perioden
 
11-13UTC: Område se22a,se22c: måttlig isbildning 2000ft - FL070
 Område se22k: Väntas inte förekomma under perioden
 

Sikt/Väder/Moln
05-07UTC: Område se22h,se22g: Sikt 3km - >8km i snöbyar. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se22e: Sikt 3km - >8km. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se22a: Sikt 3km - >8km i snöbyar. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se22d,se22b: Sikt <1.5km - >8km i snöbyar. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
05-11UTC: Område se22l: Sikt <1.5km i snöbyar, lokalt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område se22c,se22k: Sikt <1.5km - >8km i snöbyar. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
05-13UTC: Område se22f,se22j: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område se22i: Sikt 3km - >8km i snöbyar. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
07-11UTC: Område se22a: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område se22d: Sikt <1.5km - >8km i snöbyar, snöfall. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
07-13UTC: Område se22e,se22b: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område se22h,se22g: Sikt 3km - >8km i snöbyar. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
11-13UTC: Område se22a,se22d,se22c,se22l,se22k: Sikt 3km - >8km i snöbyar. Molnbas 500ft - >2000ft.
 

Molnöversida
05-13UTC: Område se22a,se22e,se22f: Molnöversida FL100.
 Område se22d,se22c,se22b,se22i,se22h,se22g,se22l,se22k,se22j: Molnöversida > FL125.
 

CB/TCU Moln
05-13UTC: Område se22d,se22c,se22b,se22i,se22h,se22g,se22l,se22k,se22j: isol cb
 Område se22a,se22e,se22f: Väntas inte förekomma under perioden
 

Nollgradersisoterm
05-13UTC: Område se22e,se22i,se22h,se22g,se22f,se22j: Noll grader SFC.
 Område se22a,se22d,se22c,se22b,se22l,se22k: Noll grader SFC - 500ft.
 

Vind vid marken
05-07UTC: Område se22e: NV-N/1-6 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se22i,se22h: N/2-8 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se22k: N/4-26 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se22c: N/7-24 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se22g: NV-N/0-7 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se22d: N-NO/11-24 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se22l: N/0-24 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se22j: N/4-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se22f: NV-N/2-6 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se22a: NV-N/3-19 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se22b: N/4-22 knop, byar upp till 30 knop.
 
07-09UTC: Område se22k: N/4-24 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se22d: N/17-23 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se22j: N/3-6 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se22e: NV-N/0-6 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se22g: NV-N/0-6 knop.
 Område se22l: N-NO/1-28 knop, byar upp till 37 knop.
 Område se22h: NV-N/2-7 knop.
 Område se22f: NV/2-5 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se22a,se22b: NV-N/3-19 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se22i: NV-N/2-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se22c: N/7-21 knop, byar upp till 29 knop.
 
09-11UTC: Område se22k: N/3-20 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se22a: NV/4-18 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se22d: N/15-21 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se22l: N/18-22 knop, byar upp till 36 knop.
 Område se22j: NV-N/4-5 knop.
 Område se22h: NV-N/3-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se22e: NV-N/1-5 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se22b: NV-N/4-20 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se22i: NV-N/2-5 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se22f: NV/3-6 knop, byar upp till 14 knop.
 
09-13UTC: Område se22g: NV-N/2-5 knop.
 Område se22c: NV-N/6-20 knop, byar upp till 27 knop.
 
11-13UTC: Område se22j: NV-N/3-5 knop.
 Område se22k: NV-N/3-16 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se22l: N/13-18 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se22d: NV-N/15-20 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se22h,se22f: NV/3-6 knop.
 Område se22b: NV-N/3-16 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se22e: NV/2-5 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se22a: NV/4-17 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se22i: NV-N/2-6 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området

2000ft:
05-07UTC: 20/17kt -5.
07-09UTC: 10/17kt -5.
09-11UTC: 360/15kt -6.
11-13UTC: 350/15kt -6.

FL050:
05-07UTC: 360/12kt -11.
07-09UTC: 350/12kt -11.
09-11UTC: 340/13kt -12.
11-13UTC: 330/14kt -12.

FL100:
05-07UTC: 310/11kt -20.
07-09UTC: 320/13kt -20.
09-11UTC: 330/16kt -19.
11-13UTC: 330/19kt -19.

Lägsta QNH
05-09UTC: I hela området: 1011 hPa
09-11UTC: I hela området: 1012 hPa
11-13UTC: I hela området: 1013 hPa

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

 • Informationen är ej uppdaterad. Kontakta FPC.