LHP Område 2

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se2 UTFÄRDAD 030345
GÄLLANDE DEN 3 APRIL 2020 MELLAN 04 OCH 12 UTC


Väderöversikt

En västlig till nordvästlig luftström råder.

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
06-12UTC: Hela området utom se21


Måttlig eller svår isbildning
04-12UTC: I hela området


Måttlig eller svår turbulens
04-12UTC: I hela området

Delområde 1

PROGNOS FÖR OMRÅDE se21 UTFÄRDAD 030345
GÄLLANDE DEN 3 APRIL 2020 MELLAN 04 OCH 12 UTC

Måttlig eller svår turbulens
04-06UTC: Område se21h,se21k: Väntas inte förekomma under perioden
 
04-08UTC: Område se21j,se21m: måttlig turbulens SFC - 3000ft.
 
04-12UTC: Område se21d,se21c,se21b,se21a,se21g,se21f,se21e,se21l,se21i,se21n: Väntas inte förekomma under perioden
 Område se21o: måttlig turbulens SFC - 3000ft.
 
06-08UTC: Område se21h,se21k: måttlig turbulens SFC - 3000ft.
 
08-12UTC: Område se21h,se21k,se21j,se21m: Väntas inte förekomma under perioden
 

Måttlig eller svår isbildning
04-12UTC: Område se21d,se21c,se21b,se21a,se21h,se21f,se21e,se21l,se21k,se21j,se21i,se21m: Väntas inte förekomma under perioden
 Område se21g,se21o,se21n: måttlig isbildning 2000ft - FL060
 

Sikt/Väder/Moln
04-12UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

Molnöversida
04-10UTC: Område se21g,se21o,se21n: Molnöversida FL060.
 Område se21c,se21f,se21l,se21m: Ingen prognos
 
04-12UTC: Område se21d,se21b,se21a,se21h,se21e,se21k,se21j,se21i: Ingen prognos
 
10-12UTC: Område se21c,se21g,se21f,se21l,se21o,se21n,se21m: Molnöversida > FL125.
 

CB/TCU Moln
04-12UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
04-08UTC: Noll grader SFC - 2000ft.
08-12UTC: Noll grader 1000ft - 2000ft.

Vind vid marken
04-06UTC: Område se21b: V-NV/10-25 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se21m: V-NV/9-25 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se21c: V-NV/13-30 knop, byar upp till 41 knop.
 Område se21i: V/4-26 knop, byar upp till 36 knop.
 Område se21g: V-NV/4-22 knop, byar upp till 38 knop.
 Område se21h: V-NV/6-26 knop, byar upp till 37 knop.
 Område se21e: V-NV/3-18 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se21d: V-NV/4-15 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se21l: V/3-15 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se21k: V/4-19 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se21j: V-NV/9-24 knop, byar upp till 36 knop.
 Område se21a: V-NV/8-22 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se21o: V-NV/5-17 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se21f: V-NV/4-19 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se21n: V/4-11 knop, byar upp till 25 knop.
 
06-08UTC: Område se21i: V-NV/8-23 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se21b: NV/11-24 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se21o: V-NV/7-17 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se21j: V-NV/9-23 knop, byar upp till 36 knop.
 Område se21d: V-NV/7-16 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se21g: V-NV/7-21 knop, byar upp till 36 knop.
 Område se21e: V-NV/6-16 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21m: V-NV/10-24 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se21n: V-NV/7-12 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se21f: V-NV/8-20 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se21h: V-NV/9-23 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se21a: NV/10-21 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se21c: V-NV/13-26 knop, byar upp till 37 knop.
 Område se21k: V-NV/7-18 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se21l: V-NV/6-15 knop, byar upp till 28 knop.
 
08-10UTC: Område se21h,se21i: V-NV/7-19 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se21n: V-NV/7-11 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se21j: V-NV/9-20 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se21a: NV/8-19 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se21b: NV/11-23 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se21o: V-NV/7-16 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se21m: V-NV/10-21 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se21d: V-NV/6-13 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se21g: V-NV/7-19 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se21k: V-NV/7-16 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se21f: NV/8-19 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se21e: V-NV/6-14 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se21c: NV/12-26 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se21l: V-NV/7-15 knop, byar upp till 29 knop.
 
10-12UTC: Område se21h: V-NV/7-16 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se21l: V-NV/7-14 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se21o: V/8-16 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se21e: V-NV/6-13 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se21g: V-NV/8-18 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se21f: V-NV/8-18 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se21j: V-NV/8-20 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se21b: V-NV/10-22 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se21c: V-NV/11-24 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se21k: V-NV/7-15 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se21n: V-NV/7-12 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se21d: V-NV/6-14 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21i: V-NV/7-14 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se21a: V-NV/6-19 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se21m: V-NV/9-20 knop, byar upp till 30 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
04-06UTC: 300/31kt -2.
06-08UTC: 310/26kt -2.
08-10UTC: 310/20kt -2.
10-12UTC: 290/19kt -1.

FL50:
04-06UTC: 320/31kt -8.
06-08UTC: 320/26kt -8.
08-10UTC: 320/22kt -9.
10-12UTC: 300/19kt -8.

FL100: 
04-06UTC: 310/32kt -20.
06-08UTC: 300/30kt -21.
08-10UTC: 300/28kt -21.
10-12UTC: 310/26kt -21.

Lägsta QNH
983 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 2

PROGNOS FÖR OMRÅDE se22 UTFÄRDAD 030345
GÄLLANDE DEN 3 APRIL 2020 MELLAN 04 OCH 12 UTC

Måttlig eller svår turbulens
04-06UTC: Område se22e,se22k: Väntas inte förekomma under perioden
 
04-12UTC: Område se22a,se22b,se22i,se22h,se22g,se22f,se22j: måttlig turbulens SFC - 3000ft.
 Område se22d,se22c,se22l: Väntas inte förekomma under perioden
 
06-12UTC: Område se22e,se22k: måttlig turbulens SFC - 3000ft.
 

Måttlig eller svår isbildning
04-12UTC: Område se22a,se22e,se22b,se22i,se22h,se22g,se22f,se22k,se22j: måttlig isbildning 2000ft - FL060
 Område se22d,se22c,se22l: Väntas inte förekomma under perioden
 

Sikt/Väder/Moln
04-06UTC: Område se22l,se22k: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
04-10UTC: Område se22d,se22c,se22i: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
04-12UTC: Område se22a,se22e,se22b,se22h,se22g,se22f,se22j: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
06-08UTC: Område se22l,se22k: Sikt 1.5km - >8km i byar av snöblandat regn, regnskurar. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
08-12UTC: Område se22l,se22k: Sikt 3km - >8km i byar av snöblandat regn, regnskurar. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
10-12UTC: Område se22d,se22c,se22i: Sikt 3km - >8km i byar av snöblandat regn, regnskurar. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 

Molnöversida
04-06UTC: Område se22k: Molnöversida FL060.
 Område se22l: Ingen prognos
 
04-10UTC: Område se22a,se22e,se22b,se22i,se22h,se22g,se22f,se22j: Molnöversida FL060.
 Område se22d,se22c: Ingen prognos
 
06-08UTC: Område se22l,se22k: Molnöversida > FL125.
 
08-10UTC: Område se22k: Molnöversida FL060.
 Område se22l: Ingen prognos
 
10-12UTC: I hela området: Molnöversida > FL125.

CB/TCU Moln
04-06UTC: Område se22l,se22k: Väntas inte förekomma under perioden
 
04-10UTC: Område se22d,se22c,se22i: Väntas inte förekomma under perioden
 
04-12UTC: Område se22a,se22e,se22b,se22h,se22g,se22f,se22j: Väntas inte förekomma under perioden
 
06-12UTC: Område se22l,se22k: ISOL CB
 
10-12UTC: Område se22d,se22c,se22i: ISOL CB
 

Nollgradersisoterm
04-12UTC: Noll grader 1000ft - 2000ft.

Vind vid marken
04-06UTC: Område se22i: V-NV/8-15 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se22c: V/13-31 knop, byar upp till 43 knop.
 Område se22j: V/8-11 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se22h: V/9-21 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se22l: V/27-34 knop, byar upp till 45 knop.
 Område se22a: V/11-27 knop, byar upp till 37 knop.
 Område se22d: V/27-33 knop, byar upp till 47 knop.
 Område se22f: V/10-14 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se22e: V/4-14 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se22k: V/8-33 knop, byar upp till 44 knop.
 Område se22b: V/10-27 knop, byar upp till 40 knop.
 Område se22g: V/5-19 knop, byar upp till 30 knop.
 
06-08UTC: Område se22c: V/14-30 knop, byar upp till 38 knop.
 Område se22b: V/11-25 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se22g: V/7-17 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se22k: V/8-30 knop, byar upp till 40 knop.
 Område se22e: V/6-14 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se22i: V-NV/7-13 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se22h: V-NV/9-19 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se22d: V/25-32 knop, byar upp till 42 knop.
 Område se22a: V/11-27 knop, byar upp till 39 knop.
 Område se22j: V-NV/10-12 knop, byar upp till 29 knop.
 
06-10UTC: Område se22f: V-NV/10-14 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se22l: V/26-31 knop.
 
08-10UTC: Område se22g: V/7-18 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se22d: V/20-30 knop, byar upp till 40 knop.
 Område se22k: V/10-29 knop, byar upp till 39 knop.
 Område se22c: V/13-29 knop, byar upp till 37 knop.
 Område se22j: V/10-12 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se22e: V-NV/8-14 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se22i: V/9-16 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se22b: V/10-27 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se22h: V/10-21 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se22a: V-NV/10-24 knop, byar upp till 37 knop.
 
10-12UTC: Område se22h: V/9-22 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se22j: V/9-13 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se22a: V-NV/10-22 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se22d: V/17-30 knop, byar upp till 41 knop.
 Område se22i: V/9-16 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se22c: V/12-29 knop, byar upp till 39 knop.
 Område se22b: V/10-26 knop, byar upp till 37 knop.
 Område se22k: V/11-28 knop, byar upp till 39 knop.
 Område se22g: V/7-20 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se22l: V/24-30 knop, byar upp till 41 knop.
 Område se22e: V/8-14 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se22f: V/10-14 knop, byar upp till 32 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
04-06UTC: 280/38kt -1.
06-08UTC: 280/33kt -1.
08-10UTC: 280/29kt +0.
10-12UTC: 280/28kt +0.

FL50:
04-06UTC: 300/42kt -7.
06-08UTC: 300/37kt -7.
08-10UTC: 300/32kt -7.
10-12UTC: 290/29kt -7.

FL100: 
04-06UTC: 300/40kt -18.
06-08UTC: 300/34kt -19.
08-10UTC: 290/30kt -19.
10-12UTC: 290/29kt -19.

Lägsta QNH
986 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

 • Informationen är ej uppdaterad. Kontakta FPC.