LHP Område 2

Översikt

ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE se2 UTFÄRDAD 251126
GÄLLANDE DEN 25 SEPTEMBER 2023 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Väderöversikt
En front rör sig upp över västra Svealand och Norrland. I sydost ligger en högtrycksrygg.

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
14-16UTC: Hela området utom se22

Måttlig eller svår isbildning
Väntas inte förekomma under perioden
Måttlig eller svår turbulens
12-14UTC: Hela området utom se22

Delområde 1

PROGNOS FÖR OMRÅDE se21 UTFÄRDAD 251126
GÄLLANDE DEN 25 SEPTEMBER 2023 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Måttlig eller svår turbulens
12-14UTC: Område se21l: Väntas inte förekomma under perioden
 
12-16UTC: Område se21d,se21c,se21b,se21a,se21h,se21g,se21f,se21e,se21k,se21i: måttlig turbulens SFC - 3000ft
 
12-20UTC: Område se21j,se21o,se21n,se21m: Väntas inte förekomma under perioden
 
14-16UTC: Område se21l: måttlig turbulens SFC - 3000ft
 
16-20UTC: Område se21d,se21c,se21b,se21a,se21h,se21g,se21f,se21e,se21l,se21k,se21i: Väntas inte förekomma under perioden
 

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-14UTC: Område se21a,se21e: Sikt 5km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område se21c,se21f,se21i: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
12-16UTC: Område se21d: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regn, regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 Område se21b: Sikt 5km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område se21g,se21k: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
12-18UTC: Område se21l,se21j: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
12-20UTC: Område se21h: Sikt 5km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område se21o,se21n,se21m: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
14-16UTC: Område se21e: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regn, regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 
14-20UTC: Område se21a: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regn, regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 Område se21c,se21f,se21i: Sikt 5km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
16-18UTC: Område se21d,se21e: Sikt 5km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
16-20UTC: Område se21b: Sikt >8km, lokalt 5km - 8km i regn, regnskurar. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 Område se21g,se21k: Sikt 5km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 
18-20UTC: Område se21d,se21e: Sikt 5km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se21l,se21j: Sikt 5km - >8km i regnskurar, regn. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 

Molnöversida
12-16UTC: Område se21o,se21n: Molnöversida FL060.
 
12-20UTC: Område se21d,se21c,se21b,se21a,se21h,se21g,se21f,se21e,se21l,se21k,se21j,se21i,se21m: Molnöversida > FL125.
 
16-20UTC: Område se21o,se21n: Molnöversida > FL125.
 

CB/TCU Moln
12-14UTC: Område se21c,se21f,se21i: Väntas inte förekomma under perioden
 
12-16UTC: Område se21g,se21k: Väntas inte förekomma under perioden
 
12-18UTC: Område se21l,se21j: Väntas inte förekomma under perioden
 
12-20UTC: Område se21d,se21b,se21a,se21h,se21e: tcu
 Område se21o,se21n,se21m: Väntas inte förekomma under perioden
 
14-20UTC: Område se21c,se21f,se21i: tcu
 
16-20UTC: Område se21g,se21k: tcu
 
18-20UTC: Område se21l,se21j: tcu
 

Nollgradersisoterm
12-14UTC: Område se21l,se21m: Noll grader FL100 - FL120.
 Område se21b,se21h,se21f,se21i: Noll grader FL100 - FL110.
 Område se21d,se21a,se21e: Noll grader FL090 - FL110.
 
12-16UTC: Område se21o: Noll grader FL110 - FL120.
 Område se21c,se21g: Noll grader FL100 - FL120.
 
12-20UTC: Område se21n: Noll grader FL100 - FL120.
 Område se21k,se21j: Noll grader FL100 - FL110.
 
14-16UTC: Område se21e: Noll grader FL085 - FL110.
 
14-18UTC: Område se21a: Noll grader FL085 - FL100.
 Område se21b,se21f: Noll grader FL085 - FL110.
 
14-20UTC: Område se21d: Noll grader FL085 - FL100.
 Område se21h,se21i: Noll grader FL085 - FL110.
 Område se21l,se21m: Noll grader FL100 - FL110.
 
16-18UTC: Område se21e: Noll grader FL085 - FL100.
 Område se21o: Noll grader FL100 - FL120.
 Område se21c,se21g: Noll grader FL100 - FL110.
 
18-20UTC: Område se21o: Noll grader FL110 - FL120.
 Område se21c,se21g: Noll grader FL100 - FL120.
 Område se21a,se21e: Noll grader FL085 - FL110.
 Område se21b,se21f: Noll grader FL100 - FL110.
 

Vind vid marken
12-14UTC: Område se21g: S/8-22 knop, byar upp till 38 knop.
 Område se21j: S-SV/6-18 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se21n: S/7-14 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se21l: S-SV/7-17 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se21e: S-SV/8-27 knop, byar upp till 38 knop.
 Område se21k: S-SV/6-16 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se21i: S-SV/8-21 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se21o: S/7-16 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se21b: S/14-28 knop, byar upp till 41 knop.
 Område se21f: S/10-26 knop, byar upp till 40 knop.
 Område se21h: S/7-21 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se21m: S-SV/7-21 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se21d: S-SV/6-15 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se21c: S/14-29 knop, byar upp till 40 knop.
 Område se21a: S/15-27 knop, byar upp till 39 knop.
 
14-16UTC: Område se21g: S/8-20 knop, byar upp till 37 knop.
 Område se21i: S-SV/8-19 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se21c: S/12-25 knop, byar upp till 38 knop.
 Område se21n: S/7-13 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se21a: S/13-26 knop, byar upp till 36 knop.
 Område se21k,se21j: S-SV/4-15 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se21o: S/6-15 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se21e: S-SV/7-25 knop, byar upp till 35 knop.
 Område se21b: S/13-25 knop, byar upp till 37 knop.
 Område se21f: S-SV/10-22 knop, byar upp till 38 knop.
 Område se21h: S-SV/6-20 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se21d: S-SV/6-14 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21l: S-SV/7-16 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se21m: S-SV/4-20 knop, byar upp till 28 knop.
 
16-18UTC: Område se21n: S/3-9 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21k: S-SV/2-13 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se21j: S/2-15 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se21o: S/3-11 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21m: S-SV/3-18 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se21g: S/5-17 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se21h: S-SV/5-20 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se21c: S/9-23 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se21b: S/10-24 knop, byar upp till 34 knop.
 Område se21i: S-SV/6-19 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se21a: S-SV/12-25 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se21f: S-SV/7-20 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se21e: S-SV/5-24 knop, byar upp till 33 knop.
 Område se21l: S-SV/5-13 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21d: S-SV/4-14 knop, byar upp till 23 knop.
 
18-20UTC: Område se21e: S-SV/5-24 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se21d: S-SV/4-13 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21o: S/3-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se21a: S-SV/9-25 knop, byar upp till 32 knop.
 Område se21b: S-SV/10-21 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se21g: S/3-15 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se21n: S/2-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21j: S/1-16 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se21c: S-SV/8-21 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se21k: S/4-12 knop, byar upp till 25 knop.
 Område se21m: S-SV/4-20 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se21f: S/5-17 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se21i: S-SV/5-18 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21l: S/5-12 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se21h: S-SV/4-19 knop, byar upp till 28 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området

2000ft:
12-14UTC: 200/30kt +10.
14-16UTC: 200/29kt +10.
16-18UTC: 210/31kt +10.
18-20UTC: 220/33kt +11.

FL050:
12-14UTC: 230/35kt +7.
14-16UTC: 230/33kt +6.
16-18UTC: 240/30kt +6.
18-20UTC: 240/26kt +7.

FL100:
12-14UTC: 230/38kt +0.
14-18UTC: 230/39kt +0.
18-20UTC: 230/37kt +0.

Lägsta QNH
12-16UTC: I hela området: 1017 hPa
16-20UTC: I hela området: 1018 hPa

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Delområde 2

PROGNOS FÖR OMRÅDE se22 UTFÄRDAD 251126
GÄLLANDE DEN 25 SEPTEMBER 2023 MELLAN 12 OCH 20 UTC


Måttlig eller svår turbulens
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Sikt/Väder/Moln
12-20UTC: I hela området: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.

Molnöversida
12-16UTC: Område se22a,se22e,se22c,se22b,se22i,se22h,se22g,se22f,se22k,se22j: Molnöversida FL060.
 
12-20UTC: Område se22d,se22l: Ingen prognos
 
16-20UTC: Område se22a,se22e,se22c,se22b,se22i,se22h,se22g,se22f,se22k,se22j: Ingen prognos
 

CB/TCU Moln
12-20UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
12-14UTC: Område se22e: Noll grader FL110 - FL120.
 
12-20UTC: Område se22a,se22d,se22c,se22b,se22i,se22h,se22g,se22f,se22l,se22k,se22j: Noll grader FL110 - FL120.
 
14-20UTC: Område se22e: Noll grader FL100 - FL120.
 

Vind vid marken
12-14UTC: Område se22d: S-SV/11-15 knop.
 Område se22l: S/9-15 knop.
 Område se22j: S/6-8 knop, byar upp till 21 knop.
 Område se22i: S/6-12 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se22c: S/7-21 knop, byar upp till 28 knop.
 Område se22g: S/6-15 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se22b: S-SV/6-20 knop, byar upp till 30 knop.
 Område se22e: S-SV/6-12 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se22h: S/6-13 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se22a: S/5-21 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se22k: S/6-16 knop, byar upp till 24 knop.
 
12-16UTC: Område se22f: S-SV/6-9 knop, byar upp till 21 knop.
 
14-16UTC: Område se22b: S/5-19 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se22i: S/5-11 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se22e: S-SV/6-11 knop, byar upp till 24 knop.
 Område se22h: S-SV/6-12 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se22c: S/8-23 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se22k: S/5-15 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se22j: S/6-8 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22a: S/5-23 knop, byar upp till 31 knop.
 Område se22l: SO-S/8-13 knop.
 Område se22d: S/9-16 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22g: S/5-12 knop, byar upp till 22 knop.
 
16-18UTC: Område se22g: S/3-9 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se22f: S-SV/4-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se22c: S/4-19 knop, byar upp till 26 knop.
 Område se22j: S/2-5 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se22h: S/2-10 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se22d: S/10-16 knop.
 Område se22b: S/1-16 knop, byar upp till 27 knop.
 Område se22k: SO-S/2-13 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se22i: S/2-6 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se22a: S-SV/2-22 knop, byar upp till 29 knop.
 Område se22e: S-SV/3-8 knop, byar upp till 22 knop.
 Område se22l: SO/10-14 knop.
 
18-20UTC: Område se22e: S/2-9 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se22h: S/1-9 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se22f: S/2-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se22i: SO-S/0-5 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se22j: SO-S/1-4 knop.
 Område se22c: S/4-17 knop, byar upp till 23 knop.
 Område se22l: SO/9-15 knop.
 Område se22k: SO-S/1-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se22d: SO-S/13-16 knop.
 Område se22b: S/1-13 knop, byar upp till 18 knop.
 Område se22g: SO-S/2-10 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se22a: S/2-18 knop, byar upp till 25 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området

2000ft:
12-14UTC: 200/20kt +10.
14-16UTC: 200/21kt +11.
16-18UTC: 210/23kt +11.
18-20UTC: 220/24kt +12.

FL050:
12-14UTC: 220/22kt +8.
14-16UTC: 220/23kt +8.
16-18UTC: 230/23kt +8.
18-20UTC: 230/21kt +8.

FL100:
12-14UTC: 230/23kt +2.
14-16UTC: 230/21kt +2.
16-20UTC: 230/19kt +2.

Lägsta QNH
12-16UTC: I hela området: 1022 hPa
16-20UTC: I hela området: 1023 hPa

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

ÖVERSIKTLIG PROGNOS FÖR OMRÅDE se2 UTFÄRDAD 251220
GÄLLANDE DEN 26 SEPTEMBER 2023 MELLAN 04 OCH 16 UTC


Väderöversikt
En sydlig luftström råder.
se21

Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område se21d,se21b,se21a,se21h,se21g,se21f,se21e,se21l,se21k,se21j,se21i,se21m: Sikt 5km - >8km i duggregn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område se21c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 Område se21o: Sikt <1.5km - >8km. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område se21n: Sikt <1.5km - >8km i duggregn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
08-12UTC: Område se21c,se21g,se21f,se21l,se21k,se21j,se21i,se21m: Sikt >8km i duggregn. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område se21b,se21a: Sikt >8km, lokalt duggregn. Molnbas >2000ft, lokalt 1500ft - 2000ft.
 
08-16UTC: Område se21d,se21h,se21e: Sikt >8km i duggregn. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område se21o,se21n: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
12-16UTC: Område se21a: Sikt >8km i duggregn. Molnbas 1500ft - >2000ft.
 Område se21c,se21b,se21g,se21f,se21l,se21k,se21j,se21i,se21m: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 

CB/TCU Moln
04-08UTC: Område se21d,se21b,se21a,se21h,se21f,se21e,se21k,se21j,se21i: Väntas inte förekomma under perioden
 
04-12UTC: Område se21m: tcu
 
04-16UTC: Område se21c,se21g,se21l,se21o,se21n: tcu
 
08-12UTC: Område se21j: tcu
 
08-16UTC: Område se21d,se21b,se21a,se21h,se21f,se21e,se21k,se21i: tcu
 
12-16UTC: Område se21j,se21m: Väntas inte förekomma under perioden
 

Vind vid marken
04-08UTC: Område se21i: S/0-13 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21n: SO-S/0-5 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se21h: S-SV/1-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se21b: S-SV/1-11 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21f: SO-S/0-4 knop.
 Område se21o: SO/0-4 knop.
 Område se21m: S-SV/0-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område se21c: S-SV/1-9 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se21l: S/1-6 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se21a: S-SV/2-11 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21g: SO-S/1-7 knop.
 Område se21j: S/0-11 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21d: S-SV/0-8 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se21e: S/0-9 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se21k: S/0-5 knop, byar upp till 14 knop.
 
08-12UTC: Område se21e: S-SV/2-9 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se21o: SO/0-5 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se21j: S-SV/2-9 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21n: SO-S/1-5 knop.
 Område se21g: SO-S/2-6 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se21f: SO-S/3-7 knop.
 Område se21m: S-SV/2-12 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21d: S-SV/2-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21c: SO-S/5-14 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21a: S/4-11 knop.
 Område se21b: S/4-9 knop.
 Område se21h: S-SV/2-11 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se21i: S/2-9 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se21l,se21k: S/2-6 knop.
 
12-16UTC: Område se21b: SO-S/5-15 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21m: S/0-11 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se21h: SO-S/0-11 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se21l: S/3-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se21a: S/6-14 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21f: S/3-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21e: S-SV/2-9 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se21i: S/0-7 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se21c: SO-S/5-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område se21j: S/1-6 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se21n: S/2-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se21d: S-SV/2-5 knop.
 Område se21g: S/2-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område se21o: S/2-6 knop.
 Område se21k: S-SV/2-8 knop, byar upp till 14 knop.
 

se22

Sikt/Väder/Moln
04-08UTC: Område se22g,se22f: Sikt <1.5km, lokalt >8km. Molnbas <500ft, lokalt >2000ft.
 Område se22a,se22e,se22c,se22b,se22i,se22h,se22k,se22j: Sikt <1.5km - >8km. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
04-16UTC: Område se22d,se22l: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
08-12UTC: Område se22a,se22c: Sikt <1.5km - >8km i höga dimbankar. Molnbas <500ft - >2000ft.
 
08-16UTC: Område se22e,se22b,se22i,se22h,se22g,se22f,se22k,se22j: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
12-16UTC: Område se22a,se22c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 

CB/TCU Moln
04-08UTC: Område se22g: tcu
 
04-12UTC: Område se22e: tcu
 
04-16UTC: Område se22a,se22d,se22c,se22b,se22i,se22h,se22f,se22l,se22k,se22j: Väntas inte förekomma under perioden
 
08-16UTC: Område se22g: Väntas inte förekomma under perioden
 
12-16UTC: Område se22e: Väntas inte förekomma under perioden
 

Vind vid marken
04-08UTC: Område se22d: SO-S/6-9 knop.
 Område se22l: SO-S/4-8 knop.
 Område se22c: SO-S/1-12 knop, byar upp till 16 knop.
 Område se22k: SO-S/0-8 knop.
 Område se22f: S-SV/0-4 knop.
 Område se22a: S-SV/0-10 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se22h: SO-S/0-4 knop.
 Område se22g: SO/0-4 knop.
 Område se22e: S/0-5 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se22b: SO-S/0-9 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se22i,se22j: Lugnt.
 
08-12UTC: Område se22a: S-SV/0-6 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se22h: SO-S/1-4 knop.
 Område se22g: SO/1-4 knop.
 Område se22k: SO-S/0-6 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se22j: SO-S/1-3 knop.
 Område se22e: S/0-5 knop, byar upp till 11 knop.
 Område se22i: SO/1-3 knop.
 Område se22d: SO-S/3-7 knop.
 Område se22f: Lugnt.
 Område se22c: SO-S/1-9 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se22l: SO/2-8 knop.
 Område se22b: S/0-5 knop.
 
12-16UTC: Område se22a: SO/0-8 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se22h: S/2-7 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se22b: SO-S/0-7 knop, byar upp till 12 knop.
 Område se22i: SO-S/3-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se22k: O-SO/2-9 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se22l: SO/4-10 knop.
 Område se22g: S/3-7 knop, byar upp till 14 knop.
 Område se22j: SO-S/2-4 knop.
 Område se22d: SO/3-8 knop.
 Område se22f: S/2-6 knop, byar upp till 13 knop.
 Område se22e: S-SV/3-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område se22c: SO/1-9 knop.