LHP Område A

Översikt

KORRIGERAD ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE A UTFÄRDAD 201304
GÄLLANDE DEN 20 FEBRUARI 2019 MELLAN 13 OCH 21 UTC


Väderöversikt

 En svag högtrycksrygg täcker södra Sverige och rör sig mot öster

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
17-21UTC: I hela området


Måttlig eller svår isbildning
13-21UTC: I hela området


Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden

Norra delen

KORRIGERAD PROGNOS FÖR OMRÅDE A DEN NORRA DELEN UTFÄRDAD 201304
GÄLLANDE DEN 20 FEBRUARI 2019 MELLAN 13 OCH 21 UTC

Måttlig eller svår turbulens
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
13-15UTC: Område I1a,I1b,I2d,I4e: Väntas inte förekomma under perioden
 
13-17UTC: Område I2b,I2c,I3b,I4b,I4c: Väntas inte förekomma under perioden
 
13-19UTC: Område I2a,I3a: Väntas inte förekomma under perioden
 
13-21UTC: Område I1c: måttlig isbildning 2500ft - 4500ft
 Område I4a,I4d: Väntas inte förekomma under perioden
 
15-21UTC: Område I1a,I1b,I2d,I4e: måttlig isbildning 2500ft - 4500ft
 
17-21UTC: Område I2b,I2c,I3b,I4b,I4c: måttlig isbildning 2500ft - 4500ft
 
19-21UTC: Område I2a,I3a: måttlig isbildning 2500ft - 4500ft
 

Sikt/Väder/Moln
13-15UTC: Område I1a,I1c,I1b,I2d,I4e: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
13-17UTC: Område I2b,I2c,I3b,I4b,I4c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
13-19UTC: Område I2a,I3a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
13-21UTC: Område I4a,I4d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
15-17UTC: Område I1a,I1c,I1b,I2d,I4e: Sikt >8km. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
17-19UTC: Område I1c,I1b: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i regn. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område I1a,I2b,I2d,I2c: Sikt 3km - >8km i regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område I3b,I4b,I4c,I4e: Sikt >8km. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
19-21UTC: Område I3a,I3b,I4b,I4c,I4e: Sikt 3km - >8km i regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område I2b,I2a: Sikt 5km - >8km i regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område I1a,I1c,I1b,I2d,I2c: Sikt >8km i regn, lokalt 5km - 8km. Molnbas 1500ft - 2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 

Molnöversida
13-15UTC: Område I1c,I2b,I2a,I3a,I3b,I4b,I4c: Molnöversida 4500ft.
 Område I1a,I1b,I2d,I2c,I4e: Ingen prognos
 
13-17UTC: Område I4a: Molnöversida 4500ft.
 Område I4d: Ingen prognos
 
15-21UTC: Område I1a,I1c,I1b,I2b,I2a,I2d,I2c,I3a,I3b,I4b,I4c,I4e: Molnöversida > FL125.
 
17-19UTC: Område I4a: Ingen prognos
 
17-21UTC: Område I4d: Molnöversida > FL125.
 
19-21UTC: Område I4a: Molnöversida > FL125.
 

CB/TCU Moln
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
13-21UTC: Noll grader 500ft - 3000ft.

Vind vid marken
13-15UTC: Område I1c: S-SV/1-7 knop.
 Område I2c: SO/1-4 knop.
 Område I4d: NV/0-8 knop, byar upp till 14 knop.
 Område I2b: SO-S/0-4 knop.
 Område I4a: NV/2-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område I1b: SO-S/2-11 knop, byar upp till 13 knop.
 Område I3a: V/0-6 knop, byar upp till 11 knop.
 Område I3b: O/0-4 knop.
 Område I2d: S-SV/0-5 knop, byar upp till 12 knop.
 Område I1a: SO/0-11 knop, byar upp till 14 knop.
 Område I4c: NV-N/0-6 knop, byar upp till 13 knop.
 Område I4b: NV-N/1-5 knop, byar upp till 13 knop.
 Område I4e: Lugnt.
 
13-17UTC: Område I2a: Lugnt.
 
15-17UTC: Område I1c: SV/2-8 knop.
 Område I2c: SO/0-5 knop.
 Område I1b: S-SV/2-9 knop, byar upp till 13 knop.
 Område I1a: SO/1-10 knop, byar upp till 14 knop.
 Område I3a: SV/0-5 knop.
 Område I4d: W-NV/0-7 knop.
 Område I2b,I4c: Lugnt.
 Område I2d: SV/0-5 knop, byar upp till 12 knop.
 Område I3b: O-SO/0-4 knop.
 Område I4e: SV/0-6 knop, byar upp till 12 knop.
 Område I4a: W-NV/0-5 knop.
 
15-19UTC: Område I4b: Lugnt.
 
17-19UTC: Område I1a: SO-S/2-9 knop.
 Område I1c: S-SV/1-8 knop.
 Område I1b: S-SV/1-7 knop.
 Område I2b,I3b: O-SO/0-6 knop.
 Område I2a: SO-S/0-4 knop.
 Område I3a: S/0-4 knop.
 Område I4a: NV-N/0-4 knop.
 Område I4c: SO/0-4 knop.
 Område I2d: Lugnt.
 Område I2c: SO-S/0-5 knop.
 Område I4d: W-NV/0-5 knop.
 
17-21UTC: Område I4e: Lugnt.
 
19-21UTC: Område I3a: SO/0-8 knop.
 Område I1c: S/2-9 knop.
 Område I2b: SO/1-8 knop.
 Område I2d,I4a: SO-S/0-4 knop.
 Område I3b: SO/0-8 knop, byar upp till 11 knop.
 Område I1b: S/2-8 knop.
 Område I2a: SO/0-4 knop.
 Område I2c,I4c: SO-S/0-6 knop.
 Område I4d: O-SO/0-5 knop.
 Område I1a: SO-S/1-11 knop, byar upp till 14 knop.
 Område I4b: SO/0-6 knop, byar upp till 11 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
13-15UTC: 260/5kt +0.
15-17UTC: 240/7kt +0.
17-19UTC: 230/8kt +0.
19-21UTC: 210/8kt +0.

FL50:
13-15UTC: 300/13kt -5.
15-17UTC: 290/12kt -4.
17-19UTC: 280/11kt -4.
19-21UTC: 260/9kt -4.

FL100: 
13-15UTC: 310/28kt -9.
15-17UTC: 300/27kt -9.
17-19UTC: 300/26kt -9.
19-21UTC: 300/28kt -9.

Lägsta QNH
1011 hPa, stigande, lägst i öst.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Sydöstra delen

KORRIGERAD PROGNOS FÖR OMRÅDE A DEN SYDÖSTRA DELEN UTFÄRDAD 201304
GÄLLANDE DEN 20 FEBRUARI 2019 MELLAN 13 OCH 21 UTC

Måttlig eller svår turbulens
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
13-15UTC: Område K3c,K3d: måttlig isbildning 3500ft - 4500ft
 Område K3a,K2c: Väntas inte förekomma under perioden
 
13-21UTC: Område K3b,K1a,K1c,K1b,K1d,K2b,K2a,K2d: Väntas inte förekomma under perioden
 
15-21UTC: Område K3a,K3c,K3d,K2c: måttlig isbildning 2500ft - 4500ft
 

Sikt/Väder/Moln
13-15UTC: Område K3a,K3c,K3d,K2c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
13-19UTC: Område K2a,K2d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
13-21UTC: Område K3b,K1a,K1c,K1b,K1d,K2b: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
15-17UTC: Område K3a,K3c,K3d,K2c: Sikt >8km. Molnbas 1000ft - >2000ft.
 
17-19UTC: Område K3a,K3c,K3d,K2c: Sikt >8km. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
19-21UTC: Område K3a,K3c,K3d,K2a,K2d,K2c: Sikt 3km - >8km. Molnbas 500ft - >2000ft.
 

Molnöversida
13-15UTC: Område K3a,K2c: Ingen prognos
 
13-17UTC: Område K3c,K3d: Molnöversida 4500ft.
 Område K2a,K2d: Ingen prognos
 
13-19UTC: Område K3b,K1a,K1c,K1b,K1d,K2b: Ingen prognos
 
15-17UTC: Område K3a,K2c: Molnöversida 4500ft.
 
17-21UTC: Område K3a,K3c,K3d,K2a,K2d,K2c: Molnöversida > FL125.
 
19-21UTC: Område K3b,K1a,K1c,K1b,K1d,K2b: Molnöversida > FL125.
 

CB/TCU Moln
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
13-21UTC: Noll grader 500ft - 3000ft.

Vind vid marken
13-15UTC: Område K1c: NV/2-12 knop, byar upp till 17 knop.
 Område K3c: V/3-14 knop, byar upp till 20 knop.
 Område K1d: NV/2-19 knop, byar upp till 27 knop.
 Område K1a: NV/3-12 knop, byar upp till 18 knop.
 Område K3a: W-NV/4-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område K1b: NV/2-7 knop, byar upp till 14 knop.
 Område K2b: NV/4-6 knop, byar upp till 16 knop.
 Område K3d: W-NV/12-18 knop, byar upp till 23 knop.
 Område K2a: NV/1-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område K3b: W-NV/4-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område K2c: V/0-6 knop, byar upp till 16 knop.
 Område K2d: W-NV/3-6 knop, byar upp till 15 knop.
 
15-17UTC: Område K1d: W-NV/2-12 knop, byar upp till 17 knop.
 Område K2c: SV-V/0-10 knop, byar upp till 15 knop.
 Område K3c: V/1-15 knop, byar upp till 18 knop.
 Område K1a: W-NV/1-10 knop, byar upp till 13 knop.
 Område K3d: V/11-16 knop.
 Område K1c: W-NV/1-12 knop, byar upp till 14 knop.
 Område K1b: W-NV/1-7 knop.
 Område K3a: V/1-5 knop, byar upp till 17 knop.
 Område K2b: W-NV/1-2 knop.
 Område K2d: W-NV/0-5 knop.
 
15-19UTC: Område K3b: W-NV/1-3 knop.
 
15-21UTC: Område K2a: Lugnt.
 
17-19UTC: Område K1b: NV/0-6 knop.
 Område K3d: W-NV/11-15 knop.
 Område K3c: W-NV/1-14 knop, byar upp till 17 knop.
 Område K3a: W-NV/1-3 knop.
 Område K1c: NV/1-10 knop, byar upp till 13 knop.
 Område K1d: W-NV/3-12 knop, byar upp till 15 knop.
 Område K2d: W-NV/0-7 knop.
 Område K1a: W-NV/1-10 knop, byar upp till 12 knop.
 Område K2c: SV-V/0-6 knop, byar upp till 12 knop.
 
17-21UTC: Område K2b: Lugnt.
 
19-21UTC: Område K3b: NV/1-2 knop.
 Område K1c: NV-N/2-10 knop.
 Område K3a,K2d: Lugnt.
 Område K3c: W-NV/0-12 knop, byar upp till 15 knop.
 Område K1b: NV/0-5 knop.
 Område K1d: NV/2-11 knop, byar upp till 13 knop.
 Område K2c: SV/0-4 knop.
 Område K3d: W-NV/9-13 knop.
 Område K1a: NV-N/1-9 knop.
 

Genomsnittlig vind och temperatur för området
2000ft:
13-15UTC: 310/14kt +0.
15-17UTC: 300/15kt +0.
17-19UTC: 310/14kt +0.
19-21UTC: 320/11kt +0.

FL50:
13-15UTC: 320/23kt -4.
15-17UTC: 320/20kt -4.
17-19UTC: 320/15kt -4.
19-21UTC: 310/13kt -4.

FL100: 
13-15UTC: 320/35kt -10.
15-17UTC: 320/32kt -9.
17-19UTC: 310/28kt -10.
19-21UTC: 300/27kt -10.

Lägsta QNH
1011 hPa, stigande, lägst i öst.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

ÖVERSIKTLIG PROGNOS FÖR OMRÅDE A UTFÄRDAD 201334
GÄLLANDE DEN 21 FEBRUARI 2019 MELLAN 05 OCH 17 UTC


Väderöversikt
 En ocklusionsfront berör södra Sverige under torsdagen
NORRA DELEN


Sikt/Väder/Moln
Väntas inte förekomma under perioden.

CB/TCU Moln
Väntas inte förekomma under perioden.

Vind vid marken
Väntas inte förekomma under perioden.

NORRA DELEN


Sikt/Väder/Moln
05-09UTC: Område I4a: Sikt >8km i snöfall, lokalt 3km - 5km. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område I3b,I4b,I4c: Sikt <1.5km - >8km i dis, underkylt regn, snöfall, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område I3a,I4d: Sikt 1.5km - >8km i underkylt regn, snöfall. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
05-13UTC: Område I1a,I1c,I1b,I2d,I2c: Sikt <1.5km i regn, lokalt 5km - 8km i dis. Molnbas <500ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område I2b: Sikt <1.5km - 8km i dis, underkylt regn, snöfall, regn. Molnbas <500ft - 1500ft.
 
05-17UTC: Område I2a: Sikt 5km - 8km i snöfall, lokalt 1.5km - 3km i underkylt regn. Molnbas 1000ft - 1500ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område I4e: Sikt <1.5km - 8km i dis, underkylt regn, snöfall, regn. Molnbas <500ft - 1500ft.
 
09-13UTC: Område I3b,I4b: Sikt <1.5km - >8km i dis, underkylt regn, snöfall, regn. Molnbas <500ft - 2000ft.
 
09-17UTC: Område I4c: Sikt <1.5km - >8km i dis, underkylt regn, snöfall, regn. Molnbas <500ft - 2000ft.
 Område I3a,I4d: Sikt 1.5km - >8km i underkylt regn, snöfall. Molnbas 500ft - 2000ft.
 Område I4a: Sikt >8km i snöfall, lokalt 3km - 5km. Molnbas 1500ft - 2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
13-17UTC: Område I1a,I1c,I1b,I2c: Sikt <1.5km i dis, lokalt 5km - 8km i dis. Molnbas <500ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område I3b,I4b: Sikt <1.5km - >8km i dis, underkylt regn, snöfall. Molnbas <500ft - 2000ft.
 Område I2d: Sikt <1.5km - 8km i dis, regn. Molnbas <500ft - 1000ft.
 Område I2b: Sikt <1.5km - 8km i dis, underkylt regn, snöfall. Molnbas <500ft - 1500ft.
 

CB/TCU Moln
05-17UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
05-09UTC: Område I1a: SO-S/2-12 knop, byar upp till 15 knop.
 Område I2c: SO-S/1-8 knop.
 Område I4b: SO/2-12 knop, byar upp till 25 knop.
 Område I2b: O-SO/1-9 knop, byar upp till 16 knop.
 Område I2a: O-SO/3-10 knop, byar upp till 21 knop.
 Område I1b: S-SV/3-10 knop.
 Område I4d: SO/4-17 knop, byar upp till 26 knop.
 Område I3b: O-SO/2-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område I4a: O-SO/6-16 knop, byar upp till 25 knop.
 Område I1c: S-SV/3-11 knop.
 Område I3a: O-SO/3-20 knop, byar upp till 26 knop.
 Område I2d: S/2-6 knop.
 Område I4c: SO/3-11 knop, byar upp till 21 knop.
 Område I4e: SO/2-7 knop, byar upp till 16 knop.
 
09-13UTC: Område I2d: S/1-4 knop.
 Område I1a: NO-O/0-10 knop, byar upp till 12 knop.
 Område I3b: O-SO/1-17 knop, byar upp till 24 knop.
 Område I1b: W-NV/0-10 knop, byar upp till 12 knop.
 Område I4d: O-SO/4-21 knop, byar upp till 30 knop.
 Område I4e: SO/1-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område I4c: SO/1-13 knop, byar upp till 22 knop.
 Område I2c: S/0-5 knop.
 Område I4b: O-SO/0-14 knop, byar upp till 28 knop.
 Område I3a: O-SO/4-20 knop, byar upp till 27 knop.
 Område I4a: O-SO/7-18 knop, byar upp till 28 knop.
 Område I1c: V/2-10 knop.
 Område I2b: O/1-9 knop, byar upp till 20 knop.
 Område I2a: O/4-10 knop, byar upp till 21 knop.
 
13-17UTC: Område I4e: O-SO/3-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område I3b: O/4-17 knop, byar upp till 22 knop.
 Område I4c: O-SO/1-13 knop, byar upp till 22 knop.
 Område I1c: NV/1-9 knop, byar upp till 13 knop.
 Område I3a: O/5-18 knop, byar upp till 25 knop.
 Område I1a: NO-O/6-14 knop, byar upp till 17 knop.
 Område I4d: O-SO/4-18 knop, byar upp till 27 knop.
 Område I1b: N-NO/3-11 knop, byar upp till 15 knop.
 Område I2c: NO/0-10 knop, byar upp till 17 knop.
 Område I2a: O/4-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område I2d: O-SO/0-5 knop, byar upp till 13 knop.
 Område I4a: O-SO/6-16 knop, byar upp till 25 knop.
 Område I4b: O-SO/2-13 knop, byar upp till 26 knop.
 Område I2b: NO-O/4-10 knop, byar upp till 20 knop.
 

SYDÖSTRA DELEN


Sikt/Väder/Moln
05-09UTC: Område K2b,K2a: Sikt 1.5km - >8km i underkylt regn, snöfall. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
05-13UTC: Område K1c: Sikt 3km - >8km i snöfall, snöblandat regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område K3b: Sikt <1.5km - >8km i dis, underkylt regn, snöfall, snöblandat regn, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område K1b: Sikt 1.5km - >8km i underkylt regn, snöfall, snöblandat regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område K3c,K3d: Sikt <1.5km - >8km i dis, snöblandat regn, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område K1a: Sikt 1.5km - >8km i underkylt regn, snöfall. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område K1d: Sikt 3km - >8km i snöblandat regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
05-17UTC: Område K3a,K2d,K2c: Sikt <1.5km - 8km i dis, underkylt regn, snöfall, regn. Molnbas <500ft - 1500ft.
 
09-17UTC: Område K2b,K2a: Sikt 1.5km - >8km i underkylt regn, snöfall. Molnbas 500ft - 2000ft.
 
13-17UTC: Område K3c,K3d: Sikt <1.5km i regn, lokalt 5km - 8km i dis. Molnbas <500ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område K3b: Sikt <1.5km - 8km i dis, underkylt regn, snöfall, regn. Molnbas <500ft - 1500ft.
 Område K1a: Sikt 1.5km - >8km i underkylt regn, snöfall, snöblandat regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område K1b: Sikt <1.5km - >8km i dis, underkylt regn, snöfall, snöblandat regn, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område K1d: Sikt <1.5km - >8km i dis, snöblandat regn, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område K1c: Sikt <1.5km - >8km i dis, snöfall, snöblandat regn, regn. Molnbas <500ft - >2000ft.
 

CB/TCU Moln
05-17UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Vind vid marken
05-09UTC: Område K1d: O-SO/9-16 knop, byar upp till 20 knop.
 Område K3c: SO/0-16 knop, byar upp till 20 knop.
 Område K3d: S-SV/6-15 knop, byar upp till 18 knop.
 Område K1b: O-SO/3-17 knop, byar upp till 21 knop.
 Område K1c: O-SO/5-17 knop, byar upp till 21 knop.
 Område K2b: O-SO/4-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område K2a: SO/4-9 knop, byar upp till 18 knop.
 Område K3a: O-SO/3-6 knop.
 Område K3b: O-SO/3-5 knop, byar upp till 14 knop.
 Område K1a: O-SO/3-14 knop, byar upp till 18 knop.
 Område K2d: O-SO/4-11 knop, byar upp till 17 knop.
 Område K2c: SO/1-9 knop, byar upp till 15 knop.
 
09-13UTC: Område K2d: O-SO/5-11 knop, byar upp till 20 knop.
 Område K3d: SV/2-20 knop, byar upp till 25 knop.
 Område K1d: O-SO/14-21 knop, byar upp till 27 knop.
 Område K1a: O-SO/4-17 knop, byar upp till 23 knop.
 Område K2b: O-SO/4-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område K2a: SO/4-11 knop, byar upp till 21 knop.
 Område K3a: O/3-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område K2c: O-SO/1-10 knop, byar upp till 17 knop.
 Område K3b: O/4-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område K1c: O-SO/7-21 knop, byar upp till 26 knop.
 Område K3c: O-SO/0-21 knop, byar upp till 26 knop.
 Område K1b: O-SO/4-20 knop, byar upp till 25 knop.
 
13-17UTC: Område K2b: O-SO/5-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område K2d: O/4-10 knop, byar upp till 18 knop.
 Område K2a: O-SO/3-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område K1c: O-SO/6-21 knop, byar upp till 27 knop.
 Område K2c: O-SO/3-10 knop, byar upp till 16 knop.
 Område K3b: O/5-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område K3d: W-NV/1-19 knop, byar upp till 24 knop.
 Område K3a: O/4-6 knop.
 Område K3c: O/1-20 knop, byar upp till 25 knop.
 Område K1d: O-SO/15-21 knop, byar upp till 27 knop.
 Område K1b: O/5-19 knop, byar upp till 25 knop.
 Område K1a: O-SO/5-14 knop, byar upp till 21 knop.