LHP Område A

Översikt

ÄNDRAD ÖVERSIKT FÖR OMRÅDE A UTFÄRDAD 151326
GÄLLANDE DEN 15 DECEMBER 2018 MELLAN 13 OCH 21 UTC


Väderöversikt

En högtrycksrygg täcker mellersta delen av Sverige En svag ostlig luftström råder över södra Sverige

Sikt under 5 kilometer eller molnbas under 1000 fot
13-17UTC: I hela området
17-21UTC: Hela området utom Norra delen


Måttlig eller svår isbildning
13-21UTC: I hela området


Måttlig eller svår turbulens
Väntas inte förekomma under perioden

Norra delen

ÄNDRAD PROGNOS FÖR OMRÅDE A DEN NORRA DELEN UTFÄRDAD 151326
GÄLLANDE DEN 15 DECEMBER 2018 MELLAN 13 OCH 21 UTC

Måttlig eller svår turbulens
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
13-17UTC: Område I1a,I1b,I2a,I2b,I2c,I3a,I3b,I4a: måttlig isbildning 1000ft - FL060
 Område I1c,I2d,I4b,I4c,I4d,I4e: måttlig isbildning 1000ft - FL060, måttlig isbildning 3000ft - FL110
 
17-21UTC: Område I1c,I2c,I2d,I3b,I4b,I4c,I4d: måttlig isbildning 2000ft - FL060, måttlig isbildning 3000ft - FL110
 Område I1a,I1b,I2a,I2b,I3a,I4a: måttlig isbildning 2000ft - FL060
 Område I4e: måttlig isbildning 3000ft - FL110
 

Sikt/Väder/Moln
13-15UTC: Område I2a,I2b,I3b,I4b,I4c: Sikt >8km. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område I4a,I4d: Sikt >8km. Molnbas <500ft - >2000ft.
 Område I3a: Sikt >8km. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
13-21UTC: Område I1a,I1b,I1c,I2c,I2d,I4e: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
15-17UTC: Område I4a,I4d: Sikt >8km. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
15-21UTC: Område I2a,I2b,I3a,I3b,I4b,I4c: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 
17-21UTC: Område I4a,I4d: Sikt >8km. Molnbas >2000ft.
 

Molnöversida
13-17UTC: Område I2c,I3b: Molnöversida FL060.
 
13-21UTC: Område I1c,I2d,I4b,I4c,I4d,I4e: Molnöversida FL110.
 Område I1a,I1b,I2a,I2b,I3a,I4a: Molnöversida FL060.
 
17-21UTC: Område I2c,I3b: Molnöversida FL110.
 

CB/TCU Moln
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Nollgradersisoterm
13-21UTC: Noll grader SFC - 1000ft.

Vind vid marken
13-15UTC: Område I4b: O/1-6 knop, byar upp till 16 knop.
 Område I4d: O-SO/1-10 knop, byar upp till 15 knop.
 Område I4c: O-SO/1-6 knop, byar upp till 13 knop.
 Område I1a: O-SO/4-16 knop, byar upp till 22 knop.
 Område I2d: O/2-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område I2b,I3b: O-SO/2-12 knop, byar upp till 16 knop.
 Område I1c: O-SO/3-16 knop, byar upp till 20 knop.
 Område I2a: O/2-7 knop, byar upp till 13 knop.
 Område I4e: O/1-6 knop, byar upp till 13 knop.
 Område I2c: O/2-9 knop, byar upp till 13 knop.
 Område I4a: O/2-8 knop.
 Område I3a: O-SO/0-12 knop, byar upp till 17 knop.
 Område I1b: O-SO/3-15 knop, byar upp till 20 knop.
 
15-17UTC: Område I3a: O-SO/0-13 knop, byar upp till 18 knop.
 Område I4a: O/2-10 knop, byar upp till 14 knop.
 Område I2b: O-SO/2-14 knop, byar upp till 18 knop.
 Område I1b: O-SO/3-17 knop, byar upp till 22 knop.
 Område I1c: O-SO/4-19 knop, byar upp till 24 knop.
 Område I2c: O/1-10 knop, byar upp till 14 knop.
 Område I2a: O/1-8 knop, byar upp till 13 knop.
 Område I2d: O/3-9 knop, byar upp till 16 knop.
 Område I4e: O/1-6 knop, byar upp till 12 knop.
 Område I1a: O-SO/5-17 knop, byar upp till 22 knop.
 Område I3b: O-SO/1-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område I4d: O/1-12 knop, byar upp till 17 knop.
 Område I4c: O-SO/1-7 knop, byar upp till 13 knop.
 Område I4b: O/1-6 knop, byar upp till 14 knop.
 
17-19UTC: Område I4e: O/1-6 knop, byar upp till 13 knop.
 Område I2b: O-SO/2-16 knop, byar upp till 20 knop.
 Område I2a: O/1-8 knop, byar upp till 14 knop.
 Område I4c: O-SO/1-7 knop, byar upp till 14 knop.
 Område I1c: O-SO/4-20 knop, byar upp till 26 knop.
 Område I1b: O-SO/4-19 knop, byar upp till 24 knop.
 Område I2c: O/0-11 knop, byar upp till 16 knop.
 Område I4d: O/1-13 knop, byar upp till 19 knop.
 Område I4b: O/0-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område I2d: O/2-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område I1a: O-SO/5-20 knop, byar upp till 26 knop.
 
17-21UTC: Område I4a: O/2-11 knop, byar upp till 15 knop.
 Område I3a: O-SO/1-14 knop, byar upp till 19 knop.
 Område I3b: O-SO/1-13 knop, byar upp till 18 knop.
 
19-21UTC: Område I1a: O-SO/5-21 knop, byar upp till 28 knop.
 Område I4b: O/0-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område I2d: O/2-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område I1b: O-SO/4-21 knop, byar upp till 27 knop.
 Område I2a: O-SO/1-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område I4e: O/2-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område I2b: O-SO/2-16 knop, byar upp till 21 knop.
 Område I2c: O/1-11 knop, byar upp till 17 knop.
 Område I1c: O-SO/5-21 knop, byar upp till 27 knop.
 Område I4c: O/1-10 knop, byar upp till 17 knop.
 Område I4d: O/1-15 knop, byar upp till 21 knop.
 

Vind och temperatur
2000ft:
13-15UTC: 140/22kt -6.
15-17UTC: 140/23kt -6.
17-19UTC: 130/23kt -7.
19-21UTC: 140/27kt -7.

FL50:
13-15UTC: 190/17kt -12.
15-17UTC: 170/17kt -11.
17-19UTC: 140/21kt -11.
19-21UTC: 130/28kt -10.

FL100: 
13-15UTC: 170/22kt -12.
15-17UTC: 170/20kt -12.
17-19UTC: 160/22kt -11.
19-21UTC: 150/24kt -11.

Lägsta QNH
1027 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Sydöstra delen

ÄNDRAD PROGNOS FÖR OMRÅDE A DEN SYDÖSTRA DELEN UTFÄRDAD 151326
GÄLLANDE DEN 15 DECEMBER 2018 MELLAN 13 OCH 21 UTC

Måttlig eller svår turbulens
13-21UTC: I hela området: Väntas inte förekomma under perioden

Måttlig eller svår isbildning
13-21UTC: I hela området: måttlig isbildning 3000ft - FL110

Sikt/Väder/Moln
13-15UTC: Område K1a,K1b,K1c,K1d,K2b,K3b: Sikt 1.5km - >8km i byar av snöblandat regn, snöbyar. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område K3c,K3d: Sikt >8km, lokalt 3km - 5km i byar av snöblandat regn, snöbyar. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 Område K2a,K2c: Sikt >8km. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område K3a: Sikt 3km - >8km i byar av snöblandat regn, snöbyar. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
13-21UTC: Område K2d: Sikt 1.5km - >8km i byar av snöblandat regn, snöbyar. Molnbas 500ft - >2000ft.
 
15-21UTC: Område K2a,K2c: Sikt 1.5km - >8km i byar av snöblandat regn, snöbyar. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område K1a,K1b,K1c,K1d,K2b,K3a,K3b,K3c,K3d: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i byar av snöblandat regn, snöbyar. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 

Molnöversida
13-21UTC: I hela området: Molnöversida FL110.

CB/TCU Moln
13-15UTC: Område K2a,K2c: Väntas inte förekomma under perioden
 
13-21UTC: Område K1a,K1b,K1c,K1d,K2b,K2d,K3a,K3b,K3c,K3d: TCU
 
15-21UTC: Område K2a,K2c: TCU
 

Nollgradersisoterm
13-21UTC: Noll grader SFC - 1000ft.

Vind vid marken
13-15UTC: Område K3c: NO-O/3-19 knop, byar upp till 24 knop.
 Område K2c: O/2-9 knop, byar upp till 14 knop.
 Område K2d: NO-O/2-8 knop, byar upp till 13 knop.
 Område K1d: O/12-18 knop, byar upp till 23 knop.
 Område K3d: O-SO/5-18 knop, byar upp till 23 knop.
 Område K2a: NO-O/0-6 knop, byar upp till 12 knop.
 Område K1a: NO-O/0-12 knop, byar upp till 17 knop.
 Område K3b: NO-O/3-5 knop.
 Område K3a: NO-O/3-7 knop, byar upp till 14 knop.
 Område K1b: NO-O/2-16 knop, byar upp till 20 knop.
 Område K1c: O/3-17 knop, byar upp till 22 knop.
 
13-17UTC: Område K2b: NO/1-4 knop.
 
15-17UTC: Område K3a: NO-O/3-7 knop.
 Område K1b: O/2-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område K3b: NO-O/3-4 knop.
 Område K3c: O/3-19 knop, byar upp till 24 knop.
 Område K1c: O/4-17 knop, byar upp till 22 knop.
 Område K2c: NO-O/2-9 knop, byar upp till 14 knop.
 Område K1a: O/0-13 knop, byar upp till 17 knop.
 Område K1d: O/12-17 knop.
 Område K2d: NO-O/2-9 knop, byar upp till 13 knop.
 Område K3d: O-SO/10-17 knop, byar upp till 24 knop.
 Område K2a: NO-O/0-6 knop.
 
17-19UTC: Område K2c: O/2-11 knop, byar upp till 15 knop.
 Område K2b: NO-O/2-5 knop.
 Område K1c: O/5-18 knop, byar upp till 24 knop.
 Område K3a: NO-O/4-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område K2a: NO-O/0-6 knop, byar upp till 12 knop.
 Område K3d: O-SO/12-17 knop.
 Område K3c: O/3-21 knop, byar upp till 27 knop.
 Område K1a: O/1-14 knop, byar upp till 20 knop.
 Område K1b: O/2-19 knop, byar upp till 24 knop.
 Område K3b: NO-O/3-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område K2d: O/3-10 knop, byar upp till 15 knop.
 
17-21UTC: Område K1d: O-SO/12-17 knop.
 
19-21UTC: Område K2c: O/3-12 knop, byar upp till 17 knop.
 Område K3a: O/4-9 knop, byar upp till 17 knop.
 Område K1a: O-SO/2-14 knop, byar upp till 18 knop.
 Område K2d: O/3-11 knop, byar upp till 16 knop.
 Område K3d: SO/13-18 knop.
 Område K3b: O/4-6 knop, byar upp till 16 knop.
 Område K1c: O-SO/5-18 knop, byar upp till 22 knop.
 Område K2a: O/2-8 knop, byar upp till 15 knop.
 Område K2b: O/2-6 knop, byar upp till 14 knop.
 Område K3c: O-SO/4-20 knop, byar upp till 30 knop.
 Område K1b: O/2-18 knop, byar upp till 24 knop.
 

Vind och temperatur
2000ft:
13-15UTC: 100/22kt -7.
15-17UTC: 100/23kt -6.
17-19UTC: 110/25kt -6.
19-21UTC: 110/27kt -5.

FL50:
13-15UTC: 100/21kt -9.
15-17UTC: 110/22kt -9.
17-19UTC: 120/26kt -10.
19-21UTC: 130/28kt -10.

FL100: 
13-15UTC: 100/26kt -12.
15-17UTC: 110/27kt -13.
17-21UTC: 120/27kt -13.

Lägsta QNH
1027 hPa.

OBS! endast utbredd måttlig eller svår isbildning och turbulens prognostiseras i LLF. 
  Avsaknad av isbildning och turbulens i prognosen utesluter inte förekomst av lätt isbildning och turbulens. 
  För indikation på lätt isbildning, var vänlig kontrollera om prognosen för molntopp ligger högre än nollgradersisotermen. 
  Förekomst av TCU eller CB medför alltid en risk för måttlig eller svår isbildning och turbulens även om det inte framgår explicit av prognosen.

Prel prognos

ÖVERSIKTLIG PROGNOS FÖR OMRÅDE A UTFÄRDAD 151317
GÄLLANDE DEN 16 DECEMBER 2018 MELLAN 05 OCH 17 UTC


Väderöversikt
Ett frontsystem rör sig norrut över Östersjön
NORRA DELEN


Sikt/Väder/Moln
Väntas inte förekomma under perioden.

CB/TCU Moln
Väntas inte förekomma under perioden.

Vind vid marken
Väntas inte förekomma under perioden.

NORRA DELEN


Sikt/Väder/Moln
05-13UTC: Område I3a,I3b,I4a,I4b,I4c,I4d,I4e: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i snöbyar. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
05-17UTC: Område I1a,I1b,I1c,I2a,I2b,I2c,I2d: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i snöbyar. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
13-17UTC: Område I3a,I3b,I4a,I4b,I4c,I4e: Sikt <1.5km - >8km i snöbyar, snöfall, snöblandat regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område I4d: Sikt <1.5km i snöfall, lokalt >8km i snöblandat regn. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 

CB/TCU Moln
05-17UTC: I hela området: TCU

Vind vid marken
05-09UTC: Område I3a: O-SO/3-20 knop, byar upp till 27 knop.
 Område I4a: O-SO/2-12 knop, byar upp till 19 knop.
 Område I4e: O-SO/3-7 knop, byar upp till 16 knop.
 Område I1a: O-SO/7-24 knop, byar upp till 31 knop.
 Område I1c: SO/6-25 knop, byar upp till 33 knop.
 Område I4b: O-SO/2-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område I1b: O-SO/6-25 knop, byar upp till 32 knop.
 Område I2b: O-SO/4-15 knop, byar upp till 20 knop.
 Område I2a: O-SO/3-10 knop, byar upp till 20 knop.
 Område I3b: O-SO/3-19 knop, byar upp till 27 knop.
 Område I4d: O-SO/3-17 knop, byar upp till 24 knop.
 Område I2c: O-SO/2-14 knop, byar upp till 21 knop.
 Område I2d: O-SO/2-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område I4c: O-SO/3-10 knop, byar upp till 18 knop.
 
09-13UTC: Område I4c: O-SO/3-10 knop, byar upp till 19 knop.
 Område I1a: O-SO/5-21 knop, byar upp till 31 knop.
 Område I4e: O-SO/3-8 knop, byar upp till 19 knop.
 Område I2c: O-SO/3-11 knop, byar upp till 18 knop.
 Område I4a: O-SO/4-15 knop, byar upp till 22 knop.
 Område I2b: O-SO/3-13 knop, byar upp till 19 knop.
 Område I1b: O-SO/5-21 knop, byar upp till 29 knop.
 Område I4b: O-SO/3-11 knop, byar upp till 23 knop.
 Område I4d: O-SO/3-19 knop, byar upp till 27 knop.
 Område I3a: O-SO/4-21 knop, byar upp till 29 knop.
 Område I1c: O-SO/5-24 knop, byar upp till 31 knop.
 Område I2d: O-SO/2-8 knop, byar upp till 14 knop.
 Område I3b: O-SO/3-20 knop, byar upp till 26 knop.
 
09-17UTC: Område I2a: O-SO/3-10 knop, byar upp till 19 knop.
 
13-17UTC: Område I1c: O-SO/3-19 knop, byar upp till 26 knop.
 Område I4d: O/3-20 knop, byar upp till 28 knop.
 Område I1a,I1b: O-SO/3-18 knop, byar upp till 25 knop.
 Område I4a: O/4-14 knop, byar upp till 20 knop.
 Område I2c: O/2-10 knop, byar upp till 16 knop.
 Område I2d: O-SO/2-7 knop, byar upp till 13 knop.
 Område I4b: O/3-11 knop, byar upp till 22 knop.
 Område I3a: O-SO/4-19 knop, byar upp till 27 knop.
 Område I2b: O-SO/3-10 knop, byar upp till 18 knop.
 Område I4c: O/3-11 knop, byar upp till 19 knop.
 Område I4e: O/3-7 knop, byar upp till 15 knop.
 Område I3b: O-SO/3-17 knop, byar upp till 25 knop.
 

SYDÖSTRA DELEN


Sikt/Väder/Moln
05-09UTC: Område K1a,K1b,K1c,K1d,K3b,K3c,K3d: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i snöbyar. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
05-13UTC: Område K2a,K2b,K2c,K2d,K3a: Sikt >8km, lokalt 1.5km - 3km i snöbyar. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
09-13UTC: Område K1a,K1b,K3b,K3c: Sikt <1.5km - >8km i snöbyar, snöfall, snöblandat regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område K1d,K3d: Sikt <1.5km i snöfall, lokalt >8km i snöblandat regn. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
09-17UTC: Område K1c: Sikt <1.5km i snöfall, lokalt >8km i snöblandat regn. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 
13-17UTC: Område K2c: Sikt <1.5km - >8km i snöbyar, snöfall, snöblandat regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område K1d,K3a,K3c,K3d: Sikt <1.5km - >8km i snöfall, snöblandat regn. Molnbas 500ft - >2000ft.
 Område K1a,K1b,K2a,K2b,K2d,K3b: Sikt <1.5km i snöfall, lokalt >8km i snöblandat regn. Molnbas >2000ft, lokalt 500ft - 1000ft.
 

CB/TCU Moln
05-13UTC: Område K3d: TCU
 
05-17UTC: Område K1a,K1b,K1c,K1d,K2a,K2b,K2c,K2d,K3a,K3b,K3c: TCU
 
13-17UTC: Område K3d: Väntas inte förekomma under perioden
 

Vind vid marken
05-09UTC: Område K1c: SO/7-20 knop, byar upp till 25 knop.
 Område K3c: SO/3-18 knop, byar upp till 26 knop.
 Område K1a: O-SO/2-20 knop, byar upp till 25 knop.
 Område K1b: SO/2-17 knop, byar upp till 24 knop.
 Område K2a: O-SO/1-8 knop, byar upp till 16 knop.
 Område K2c: O-SO/3-11 knop, byar upp till 17 knop.
 Område K2d: O-SO/3-12 knop, byar upp till 18 knop.
 Område K3b: O-SO/3-6 knop, byar upp till 16 knop.
 Område K1d: SO/12-19 knop, byar upp till 24 knop.
 Område K2b: O-SO/2-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område K3a: O-SO/3-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område K3d: SO/13-18 knop, byar upp till 24 knop.
 
09-13UTC: Område K2a: O-SO/3-8 knop, byar upp till 18 knop.
 Område K2b: O-SO/2-7 knop, byar upp till 18 knop.
 Område K2c: O-SO/3-13 knop, byar upp till 20 knop.
 Område K2d: O-SO/3-11 knop, byar upp till 17 knop.
 Område K3b: O-SO/2-5 knop, byar upp till 13 knop.
 Område K3d: SO/13-18 knop, byar upp till 25 knop.
 Område K3c: SO/3-17 knop, byar upp till 24 knop.
 Område K1a: O-SO/2-20 knop, byar upp till 27 knop.
 Område K1b: O-SO/3-16 knop, byar upp till 23 knop.
 Område K1d: SO/12-21 knop, byar upp till 27 knop.
 Område K1c: SO/8-20 knop, byar upp till 29 knop.
 Område K3a: O-SO/2-9 knop, byar upp till 18 knop.
 
13-17UTC: Område K3a: O-SO/2-6 knop, byar upp till 15 knop.
 Område K2d: O-SO/2-10 knop, byar upp till 18 knop.
 Område K3b: O-SO/0-5 knop, byar upp till 17 knop.
 Område K2a: O/2-8 knop, byar upp till 17 knop.
 Område K2c: O-SO/2-9 knop, byar upp till 15 knop.
 Område K1b: O-SO/2-14 knop, byar upp till 21 knop.
 Område K1a: O-SO/1-19 knop, byar upp till 27 knop.
 Område K1c: SO/4-21 knop, byar upp till 28 knop.
 Område K3d: SO-S/9-12 knop.
 Område K2b: O/2-7 knop, byar upp till 17 knop.
 Område K3c: SO/1-14 knop, byar upp till 21 knop.
 Område K1d: SO/8-21 knop, byar upp till 27 knop.