Distribution av NOTAM PIB begränsad

Köpenhamn FIR

Aktiva närmaste 24 timmarna. Uppdateras var 30:e minut, 0000-2359.
Endast bulletinvärdiga NOTAM.

Last updated Fri Oct 22 23:03:01 UTC 2021
No information available. For further information please contact FPC