Du måste logga in för att komma vidare till vald sida!

Tekniska problem hos SMHI

Senaste nyheterna

2018-08-20

Vissa saknade metar presenteras här

METAR
2018-08-20

Tekniska problem hos SMHI

TAF för prioriterade flygplatser finns här
2018-07-06

VFR TRAFIK I ESGG TMA

2018-06-27

Ny radarsida

Ny sida med mindre förändringar
2018-06-09

LONG ACK

Du har fått en Accepterad FPL med ändring