Distribution av NOTAM PIB begränsad

Nyheter

Försämrad upplösning på NSWC kartan

2021-08-24

NSWC kartan har försämrad upplösning och är liten.

Det har att göra med ett arbete som SMHI gjorde tillsammans med Finska SMHI innan sommaren.

SMHI är medvetna om problemet och kommer att åtgärda det. Tyvärr så har vi ingen information om när.

Distribution av NOTAM PIB begränsad

2021-08-11
Temporär PIB finns i AROWeb menyn AIS/Länkar/Sverige PIB EAD

Avslutande av färdplan ref ES AIP ENR 1.10

2021-06-02
komplettering med telefonnummer till ACC områdeskontrollen

Ruttbeskrivning i färdplan

2020-11-04
Artikel angående vilka punkter som är tillåtna att ange i FPL fält 15