Distribution av NOTAM PIB begränsad

Nyheter

Förändringar i Flygvädertjänsten 27/1 2022

2021-12-02
SMHI planerar en förändring i utfärdandetider för Lång-TAF (FT TAF)

AIRAC AIP AMDT 6 Effective 02 DEC 2021

2021-11-29

SIGMET Europa

2021-11-16

Vulkanisk aska och VAR-blankett

2021-11-04

Felaktig presentation av SNOWTAM

2021-11-04

Distribution av NOTAM PIB begränsad

2021-08-11
Temporär PIB finns i AROWeb menyn AIS/Länkar/Sverige PIB EAD

Avslutande av färdplan ref ES AIP ENR 1.10

2021-06-02
komplettering med telefonnummer till ACC områdeskontrollen

ES_ENR_1_10_en

När så är brukligt enligt ES AIP ENR 1.10

Telefonnummer till ACC områdeskontroll

Stockholm ACC AOR 08 585 54505

Malmö ACC AOR 040 501605