AROWeb – AIS MET och Färdplanering

Nyheter

MILÖVNING AURORA

2017-09-17
Information om övningen, utbredning, restriktioner och tider återfinns på flera ställen: AIP SUP, NOTAM och restriktionsområden. Obs! AROWeb är ett självbriefingsystem, färdplaner som lämnas in via AROWeb kontrolleras inte mot eventuella restriktioner i samband med övningen.

PDF Bulletiner: Problem med NSWC

2017-09-14
Delar av högra sidan saknas

Väderradar Örnsköldsvik u/s

2017-08-08
Väderradar Örnsköldsvik u/s från 14/8 till slutet av september

Informationsfolder till VFR-piloter

2017-06-14

Denna folder är framtagen gemensamt av LFV och NUAC, med syfte att påminna VFR-piloter om några viktiga områden, för att förebygga luftrumsintrång i svensk kontrollerad luft.

Informationen är avsedd för de som flyger och får därför kopieras och spridas fritt. Innehållet är inte regeltext utan skall bara ses som information och goda råd inför VFR-flygning.

Se informationen här

Å Ä och Ö ställer till det i färdplansystemen.

2017-05-23
Å Ä och Ö ställer till det i färdplansystemen.