AROWeb – AIS MET och Färdplanering

Nyheter

Informationsfolder till VFR-piloter

2017-04-26

AIP AIRAC AMDT 27 APRIL 2017 NIL

2017-04-24

Om du inte lyckas skicka färdplanen

2017-03-22
Töm temporära internetfiler/cacheminnet

Ny Låghöjdsprognos

2017-01-21
25/1 2017 lanserar SMHI en ny visualisering av låghöjdsprognosen


Allmänt

SMHIs låghöjdsprognos har genomgått en total omarbetning i samarbete med DMI. Det blir förändringar i alla led då både produktionsverktyg och visualiseringsmetod blir helt nya. Prognosen har utökats med nya områden i Lappland och över Östersjön. Tid för utfärdande och giltighet har också förändrats.

Prognosen kommer som tidigare att nås via länk från aroweb och direkt på northavimet.com

Textprognoserna
Textprognoser och GAMET-telegrammen blir i stort sett oförändrade. De är fortfarande kopplade till fasta områden.

Visualisering
Den grafiska låghöjdsprognosen har genomgått en total omarbetning. Ny plattform och nytt sätt att visualisera ska ge en mer användbar produkt. Vi går ifrån de fasta områdena som visualiseras idag och visar istället väder i områden som meteorologen själv definierar. Det blir också en del nya symboler att vänja sig vid. Prognosen kommer att ligga hos DMI på northavimet.com, men är fortfarande inte lösenordsskyddad utan tillgänglig för alla.

Vidareutveckling

Detta är en första version av Låghöjdsprognosen och vidareutveckling och förbättringsarbete kommer att ske under 2017 och 2018. Målet är att kunna presentera en så bra produkt som möjligt.

En användarhandledning till nya Låghöjdsprognosen på engelska finns tillgänglig. 

LLF User guide


Kontakt
josef.runback@smhi.se
maria.lundblad@smhi.se

SMHI Flygväder