Sverige PIB EAD

Här publiceras PIB från EAD då LFV ordinarie produktionssystem är ur funktion. PIB är aktiva närmaste 24 timmarna (Uppdateras varje timme, 0600-2000(0500-1900) UTC) Flygplatser presenteras i bokstavsordning i klartext.

  • Inga dokument