Distribution av NOTAM PIB begränsad

Nyheter

AIRAC AIP AMDT 1 Effective 27 JAN 2022

2022-01-24

Förändringar i Flygvädertjänsten 27/1 2022

2021-12-02
SMHI planerar en förändring i utfärdandetider för Lång-TAF (FT TAF)

Från och med den 27/1 2022 kommer SMHI att utfärda 24-timmars TAF för ESSA, ESGG, ESMS och ESKN var tredje timme istället för var sjätte timme som det är idag.

Giltighetstiderna på TAF kommer vara  0303, 0606, 0909, 1212, 1515, 1818, 2121 och 0024. Bulletinen FTSN31 ESWI kommer distribueras med headingtid 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20 och 23 på samma sätt som FCSN-bulletiner.

 

Förändringen görs enligt beviljad ALTMOC till (EU) 2017/373, AMC1 MET.TR.220(c) för att leva upp till önskemål från brukare och för att ensa produktionen med närliggande länder.

Distribution av NOTAM PIB begränsad

2021-08-11
Temporär PIB finns i AROWeb menyn AIS/Länkar/Sverige PIB EAD

Avslutande av färdplan ref ES AIP ENR 1.10

2021-06-02
komplettering med telefonnummer till ACC områdeskontrollen