Nyheter

AIRAC AIP AMDT 5 EFFECTIVE 11 AUG 2022

2022-08-08

EAD BASIC får inte längre användas för operativt bruk

2022-05-02

Avsluta färdplan, ref ES AIP sida ENR 1.10-4

2022-01-27
Gällande telefonnummer till ACC, områdeskontroll för avslut av FPL