Nyheter

AROWeb 3.14 innehåll

2020-11-16
AROWeb uppdaterad till ny version
Den 18:e november uppdaterades AROWeb.

Översiktlig beskrivning av ändringarna
- Hela den godkända färdplanen skickas med SMS
- Visuell kontroll av lösenordskrav och om det uppfylls
- Mobilsidan, Breadcrumb-navigering för enklare navigering.
- Mobilsidan, numera möjligt att skapa konton även på mobilsidan
- Mobilsidan, nu finns en kontakta oss sida även på mobilsidan

- Snabbsök av MET är borttaget, den kommer att ersättas av en bättre funktion under 2021.

Utöver detta ett antal interna förbättringar

Ruttbeskrivning i färdplan

2020-11-04
Artikel angående vilka punkter som är tillåtna att ange i FPL fält 15