Nyheter

AIP AIRAC AMDT 3, 17 JUN 2021

2021-06-14

Presentation av PERM NOTAM i PIB

2021-06-09
Permanenta NOTAM visas under längre tid än 90 dagar

Avslutande av färdplan ref ES AIP ENR 1.10

2021-06-02
komplettering med telefonnummer till ACC områdeskontrollen

På grund av stor mängd luftrumsintrång av VFR trafik i Göteborg TMA

2021-05-06
Kontrollera höjder noggrant

På grund av stor mängd luftrumsintrång av VFR trafik i Göteborg TMA. Kontrollera noggrant de olika höjder som gäller. Ref AIP AD 2

ES_AD_2_ESGG_4-1_en

Ruttbeskrivning i färdplan

2020-11-04
Artikel angående vilka punkter som är tillåtna att ange i FPL fält 15