Nyheter

SMHI informerar: Förändringar i flygvädertjänsten

2019-10-31
Ändring i Låghöjdsprognosen och i SIGMET, GAMET försvinner och MET-frekvensen 122,6 försvinner.

SMHI upplyser om ett antal förändringar i Flygvädertjänsten:

LHP
Namngivningen för områden i LLF, Låghöjdsprognos, förändras från den 7/11 2019 och några fragment i nordligaste Sverige på gränsen mot Finland tillkommer. Klicka på länken för mer information om förändringen. Ändrad LHP

SIGMET
Till följd av att den nya föreskriften (EU) 2017/373 träder i kraft så ändras numreringen av SIGMET vid årsskiftet. Den nya numreringen innebär att varje SIGMET får en bokstav som relaterar till det fenomen som avses i varningen. Klicka på länken för mer information om förändringen. Ändrad SIGMET

GAMET
Från och med årsskiftet kommer inte längre prognoser för låga nivåer i form av GAMET-telegram att produceras i Sverige. I enlighet med TSFS 2019:95 kommer den grafiska och textbaserade långhöjdsprognosen att vara den tillgängliga produkten.

MET-frekvensen
Från årsskiftet 2019/2020 kommer SMHI inte längre att ha bevakning på MET-frekvensen, 122.6.