AROWeb – AIS MET och Färdplanering

Nyheter

Informationsfolder till VFR-piloter

2017-04-26

AIP AIRAC AMDT 27 APRIL 2017 NIL

2017-04-24

Om du inte lyckas skicka färdplanen

2017-03-22
Töm temporära internetfiler/cacheminnet


En ny version av AROWeb är driftsatt. Detta kan innebära att man som användare misslyckas med att skicka in färdplaner. Lösningen är oftast att tömma temporära internetfiler/cacheminnet i webbläsaren. I de vanligaste webbläsarna görs detta med tangenterna CTRL+F5.

I mobila enheter kan man behöva gå in under inställningar-Safari eller Inställningar-Program.

Vi har också noterat att man i vissa fall måste göra åtgärden flera gånger.


Denna nyhet kommer att kompletteras med en översiktlig beskrivning av ändringarna.

Ny Låghöjdsprognos

2017-01-21
25/1 2017 lanserar SMHI en ny visualisering av låghöjdsprognosen