AROWeb – AIS MET och Färdplanering

Nyheter

AIP AIRAC AMD 17 AUG 2017

2017-08-14
AIP AIRAC AMD 17 AUG 2017

Väderradar Örnsköldsvik u/s

2017-08-08
Väderradar Örnsköldsvik u/s från 14/8 till slutet av sptember

Platsindikatorer eller ortsnamn i färdplanens fält 15 är inte tillåtet

2017-07-26
Förtydligande

AIP AIRAC AMDT 20 JUL 2017 NIL

2017-07-17
AIP AIRAC AMDT 20 JUL 2017 NIL

5312N01310E

2017-06-28
Det här är rätt sätt att ange koordinater i en färdplan.Vi ser en hel del andra former i färdplaner vi får in och vill gärna påminna om att rätt format förkortar vår handläggningstid och din färdplan kan distribueras till mottagarna snabbare.

Informationsfolder till VFR-piloter

2017-06-14

Å Ä och Ö ställer till det i färdplansystemen på FPC.

2017-05-23
Å Ä och Ö ställer till det i färdplansystemen på FPC.

Om du inte lyckas skicka färdplanen

2017-03-22
Töm temporära internetfiler/cacheminnet


En ny version av AROWeb är driftsatt. Detta kan innebära att man som användare misslyckas med att skicka in färdplaner. Lösningen är oftast att tömma temporära internetfiler/cacheminnet i webbläsaren. I de vanligaste webbläsarna görs detta med tangenterna CTRL+F5.

I mobila enheter kan man behöva gå in under inställningar-Safari eller Inställningar-Program.

Vi har också noterat att man i vissa fall måste göra åtgärden flera gånger.


Denna nyhet kommer att kompletteras med en översiktlig beskrivning av ändringarna.