AROWeb – AIS MET och Färdplanering

Nyheter

Väderradar Hudiksvall

2016-11-15

Att observera när du ska skapa en ny färdplan från listan med besvarade

2016-10-27
AROWeb använder den ursprungliga färdplanen som du skickade in och inte den senast godkända

Det senare är förstås det logiska, men tyvärr har vi upptäckt en felfunktion här.

Felet kommer att åtgärdas, men dessvärre inte förrän i januari 2017.

Vårt tips är att du istället kopierar den färdplan du önskar skicka in, väljer funktionen Importera ATS och klistrar in den där.